महाराष्ट्राची चौदावी विधानसभा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

महाराष्ट्राची चौदावी विधानसभा २०१९-२०२४ दरम्यान अंमलात असेल.

संख्याबळ[संपादन]

मंत्रीमंडळ[संपादन]

मंत्रीमंडळाचे खातेवाटप[संपादन]

आमदार[संपादन]

क्र मतदारसंघ आमदार पक्ष आघाडी नोंदी
नंदुरबार जिल्हा
अक्कलकुवा (अ.जा.) के.सी. पाडवी काँग्रेस मविआ
शहादा (अ.ज.) राजेश पाडवी भाजप रालोआ
नंदुरबार (अ.ज.) विजयकुमार कृष्णराव गावित भाजप रालोआ
नवापूर (अ.ज.) शिरीषकुमार सुरुपसिंग नाईक काँग्रेस मविआ
धुळे जिल्हा
साक्री (अ.ज.) मंजुळा गावित अपक्ष मविआ
धुळे ग्रामीण कुणालबाबा रोहिदास पाटील काँग्रेस मविआ
धुळे शहर शाह फारुक अनवर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन इतर
सिंदखेडा जयकुमार जितेंद्रसिंह रावळ भाजप रालोआ
शिरपूर (अ.ज.) काशीराम वेचान पावरा भाजप रालोआ
जळगाव जिल्हा
१० चोपडा (अ.ज.) लताबाई सोनावणे शिव सेना मविआ
११ रावेर शिरीष मधुकरराव चौधरी काँग्रेस मविआ
१२ भुसावळ (अ.जा.) संजय वामन सावकारे भाजप रालोआ
१३ जळगांव शहर सुरेश दामू भोळे भाजप रालोआ
१४ जळगांव ग्रामीण गुलाब रघुनाथ पाटील शिव सेना मविआ
१५ अमळनेर अनिल भाईदास पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१६ एरंडोल चिमणराव पाटील शिव सेना मविआ
१७ चाळीसगांव मंगेश रमेश चव्हाण भाजप रालोआ
१८ पाचोरा किशोर अप्पा पाटील शिव सेना मविआ
१९ जामनेर गिरीश महाजन भाजप रालोआ
२० मुक्ताईनगर चंद्रकांत निंबा पाटील अपक्ष मविआ
बुलढाणा जिल्हा
२१ मलकापूर राजेश पंडितराव एकडे काँग्रेस मविआ
२२ बुलढाणा संजय गायकवाड शिव सेना मविआ
२३ चिखली श्वेता विद्याधर महाले भाजप रालोआ
२४ सिंदखेड राजा राजेंद्र शिंगणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२५ मेहकर (अ.जा.) संजय भास्कर रायमुलकर शिव सेना मविआ
२६ खामगांव आकाश पांडुरंग फुंडकर भाजप रालोआ
२७ जळगांव जामोद संजय श्रीराम कुटे भाजप रालोआ
अकोला जिल्हा
२८ अकोट प्रकाश गुणवंतराव भारसाकले भाजप रालोआ
२९ बाळापूर नितीन तळे शिव सेना मविआ
३० अकोला पश्चिम गोवर्धन मांगीलाल शर्मा भाजप रालोआ
३१ अकोला पूर्व रणधीर प्रल्हादराव सावरकर भाजप रालोआ
३२ मूर्तजापूर (अ.जा.) हरीश मारोतीअप्पा पिंपळे भाजप रालोआ
वाशिम जिल्हा
३३ रिसोड अमित सुभाषराव झणक काँग्रेस मविआ
३४ वाशिम (अ.जा.) लखन सहदेव मलिक भाजप रालोआ
35 कारंजा राजेंद्र सुखानंद पटणी भाजप रालोआ
अमरावती जिल्हा
३६ धामणगांव रेल्वे प्रताप अरुणभाऊ अडसड भाजप रालोआ
३७ बडनेरा रवी राणा अपक्ष रालोआ
३८ अमरावती सुलभा संजय खोडके काँग्रेस मविआ
३९ तेवसा यशोमती चंद्रकांत ठाकुर काँग्रेस मविआ
४० दर्यापूर (अ.जा.) बलवंत बसवंत वानखेडे काँग्रेस मविआ
४१ मेळघाट (अ.ज.) राजकुमार दयाराम पटेल प्रहार जनशक्ती पक्ष मविआ
४२ अचलपूर बच्चू बाबाराव कडू प्रहार जनशक्ती पक्ष मविआ
४३ मोर्शी देवेन्द्र महादेवराव भुयार स्वाभिमानी पक्ष मविआ
वर्धा जिल्हा
४४ आर्वी दादाराव यादवराव केचे भाजप रालोआ
४५ देवळी रणजीत प्रतापराव कांबळे काँग्रेस मविआ
४६ हिंगणघाट समीर त्रिंबकराव कुणवार भाजप रालोआ
४७ वर्धा पंकज राजेश भोयार भाजप रालोआ
नागपूर जिल्हा
४८ काटोल अनिल देशमुख राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
४९ सावनेर सुनील छत्रपाल केदार काँग्रेस मविआ
५० हिंगणा समीर मेघे भाजप रालोआ
५१ उमरेड (अ.जा.) राजू देवनाथ पारवे काँग्रेस मविआ
५२ नागपूर नैऋत्य देवेन्द्र फडणवीस भाजप रालोआ
५३ नागपूर दक्षिण मोहन माटे भाजप रालोआ
५४ नागपूर पूर्व कृष्णा खोपडे भाजप रालोआ
५५ नागपूर मध्य विकास कुंभारे भाजप रालोआ
५६ नागपूर पश्चिम विकास पांडुरंग ठाकरे काँग्रेस मविआ
५७ नागपूर उत्तर (अ.जा.) नितीन राउत काँग्रेस मविआ
५८ कामठी टेकचंद सावरकर भाजप रालोआ
५९ रामटेक आशिष जयस्वाल अपक्ष मविआ
भंडारा जिल्हा
६० तुमसर राजू माणिकराव कारेमोरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
६१ भंडारा (अ.जा.) नरेन्द्र भोंडेकर अपक्ष मविआ
६२ साकोली नाना पटोले काँग्रेस मविआ
गोंदिया जिल्हा
६३ अर्जुनी मोरगांव (अ.जा.) मनोहर गोवर्धन चंद्रिकापुरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
६४ तिरोरा विजय भरतलाल रहांगडाले भाजप रालोआ
६५ गोंदिया विनोद अग्रवाल अपक्ष रालोआ
६६ आमगांव (अ.ज.) साहसराम मारुती कोरोटे काँग्रेस मविआ
गडचिरोली जिल्हा
६७ आर्मोरी (अ.ज.) कृष्णा गजबे भाजप रालोआ
६८ गडचिरोली (अ.ज.) देवराव माडगुजी होळी भाजप रालोआ
६९ अहेरी (अ.ज.) धर्मरावबाबा अत्राम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
चंद्रपूर जिल्हा
७० राजुरा सुभाष रामचंद्रराव धोटे काँग्रेस मविआ
७१ चंद्रपूर (अ.जा.) किशोर गजानन जोरगेवार अपक्ष मविआ
७२ बल्लारपूर सुधीर मुनगंटीवार भाजप रालोआ
७३ ब्रम्हपुरी विजय नामदेवराव वडेट्टीवार काँग्रेस मविआ
७४ चिमुर बंटी भांगडिया भाजप रालोआ
७५ वरोरा प्रतिभा धानोरकर काँग्रेस मविआ
यवतमाळ जिल्हा
७६ वणी संजीवरेड्डी बापूराव बोडकुरवार भाजप रालोआ
७७ राळेगांव (अ.ज.) अशोक उइके भाजप रालोआ
७८ यवतमाळ मदन मधुकरराव येरावार भाजप रालोआ
७९ दिग्रस संजय राठोड शिव सेना मविआ
८० आर्णी (अ.ज.) संदीप प्रभाकर धुर्वे भाजप रालोआ
८१ पुसद इंद्रनील नाईक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
८२ उमरखेड (अ.जा.) नामदेव जयराम ससाणे भाजप रालोआ
नांदेड जिल्हा
८३ किनवट भीमराव केराम भाजप रालोआ
८४ हदगांव माधवराव निवृत्तीराव पाटील जवळगांवकर काँग्रेस मविआ
८५ भोकर अशोक चव्हाण काँग्रेस मविआ
८६ नांदेड उत्तर बाळाजी कल्याणकर शिव सेना मविआ
८७ नांदेड दक्षिण मोहनराव मारोतराव हंबर्डे काँग्रेस मविआ
८८ लोहा श्यामसुंदर शिंदे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
८९ नायगांव राजेश पवार भाजप रालोआ
९० देगलूर (अ.जा.) जितेश अंतापूरकर काँग्रेस मविआ २०२१ उपनिवडणुक
९१ मुखेड तुषार राठोड भाजप रालोआ
हिंगोली जिल्हा
९२ बसमत चंद्रकांत नवघरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
९३ कळमनुरी संतोष बांगर शिव सेना मविआ
९४ हिंगोली तानाजी सखारामजी मुटकुले भाजप रालोआ
परभणी जिल्हा
९५ जिंतूर मेघना साकोरे बोर्डीकर भाजप रालोआ
९६ परभणी राहुल वेदप्रकाश पाटील शिव सेना मविआ
९७ गंगाखेड रत्नाकर माणिकराव गुत्ते राष्ट्रीय समाज पक्ष रालोआ
९८ पाथ्री सुरेश वरपुडकर काँग्रेस मविआ
जालना जिल्हा
९९ परतूर बबनराव लोणीकर भाजप रालोआ
१०० घणसवंगी राजेश टोपे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
११ जालना कैलास किसनराव गोरंट्याल काँग्रेस मविआ
१०२ बदनापूर (अ.जा.) नारायण तिलकचंद कुचे भाजप रालोआ
१०३ भोकरदन संतोष दानवे भाजप रालोआ
औरंगाबाद जिल्हा
१०४ सिल्लोड अब्दुल सत्तार अब्दुल नबी शिव सेना मविआ
१०५ कन्नड उदयसिंग राजपूत शिव सेना मविआ
१०६ फुलंब्री हरीभाऊ बागडे भाजप रालोआ
१०७ औरंगाबाद मध्य प्रदीप जयस्वाल शिव सेना मविआ
१०८ औरंगाबाद पश्चिम (अ.जा.) संजय शिरसाट शिव सेना मविआ
१०९ औरंगाबाद पूर्व अतुल मोरेश्वर सावे भाजप रालोआ
११० पैठण सांदिपानराव भुमरे शिव सेना मविआ
१११ गंगापूर प्रशांत भांब भाजप रालोआ
११२ वैजापूर रमेश बोरनारे शिव सेना मविआ
नाशिक जिल्हा
११३ नांदगांव सुहास कंडे शिव सेना मविआ
११४ मालेगांव मध्य मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलिक ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन Others
११५ मालेगांव बाह्य दादाजी भुसे शिव सेना मविआ
११६ बागलाण (अ.ज.) दिलीप मंगलू बोरसे भाजप रालोआ
११७ कळवण (अ.ज.) नितीन अर्जुन पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
११८ चांदवड राहुल दौलतराव आहेर भाजप रालोआ
११९ येवला छगन भुजबळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१२० सिन्नर माणिकराव शिवाजी कोकाटे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१२१ निफाड दिलीपराव शंकरराव बनकर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१२२ दिंडोरी (अ.ज.) नरहरी सीताराम झिरवळ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१२३ नाशिक पूर्व राहुल उत्तमराव ढिकळे भाजप रालोआ
१२४ नाशिक मध्य देवयानी फरांदे भाजप रालोआ
१२५ नाशिक पश्चिम सीमा महेश हिरे भाजप रालोआ
१२६ देवळाली (अ.जा.) सरोज बाबुलाल अहिरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१२७ इगतपुरी (अ.ज.) हिरामण भिका खोसकर काँग्रेस मविआ
पालघर जिल्हा
१२८ डहाणू (अ.ज.) विनोद भिवा निकोले भारतीय साम्यवादी पक्ष (मार्क्सवादी) इतर
१२९ विक्रमगड (अ.ज.) सुनील चंद्रकांत भुसारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१३० पालघर (अ.ज.) श्रीनिवास वंगा शिव सेना मविआ
१३१ बोइसर (अ.ज.) राजेश रघुनाथ पाटील बहुजन विकास आघाडी मविआ
१३२ नालासोपारा क्षितिज ठाकुर बहुजन विकास आघाडी मविआ
१३३ वसई हितेन्द्र ठाकुर बहुजन विकास आघाडी मविआ
ठाणे जिल्हा
१३४ भिवंडी ग्रामीण (अ.ज.) शांताराम तुकाराम मोरे शिव सेना मविआ
१३५ शहापूर (अ.ज.) दौलत भिका दरोडा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१३६ भिवंडी पश्चिम महेश प्रभाकर चौघुले भाजप रालोआ
१३७ भिवंडी पूर्व रैस कासम शेख समाजवादी पक्ष मविआ
१३८ कल्याण पश्चिम विश्वनाथ भोईर शिव सेना मविआ
१३९ मुरबाड किसन काठोरे भाजप रालोआ
१४० अंबरनाथ (अ.जा.) बाळाजी किणीकर शिव सेना मविआ
१४१ उल्हासनगर कुमार उत्तमचंद ऐलानी भाजप रालोआ
१४२ कल्याण पूर्व गणपत गायकवाड भाजप रालोआ
१४३ डोंबिवली रवीन्द्र चव्हाण भाजप रालोआ
१४४ कल्याण ग्रामीण प्रमोद रतन पाटील मनसे Others
१४५ मीरा भाईंदर गीता भरत जैन अपक्ष मविआ
१४६ ओवळा-माजिवडा प्रताप सरनाईक शिव सेना मविआ
१४७ कोपरी-पाचपाखडी एकनाथ शिंदे शिव सेना मविआ
१४८ ठाणे संजय मुकुंद केळकर भाजप रालोआ
१४९ मुंब्रा-कळवा जितेंद्र आव्हाड राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१५० ऐरोली गणेश नाईक भाजप रालोआ
१५१ बेलापूर मंदा विजय म्हात्रे भाजप रालोआ
मुंबई उपनगरी जिल्हा
१५२ बोरिवली सुनील राणे भाजप रालोआ
१५३ दहिसर मनीषी चौधरी भाजप रालोआ
१५४ मागाठणे प्रकाश सुर्वे शिव सेना मविआ
१५५ मुलुंड मिहिर कोटेचा भाजप रालोआ
१५६ विक्रोळी सुनील राउत शिव सेना मविआ
१५७ भांडुप पश्चिम रमेश कोरगांवकर शिव सेना मविआ
१५८ जोगेश्वरी पूर्व रवीन्द्र वायकर शिव सेना मविआ
१५९ दिंडोशी सुनील प्रभू शिव सेना मविआ
१६० कांदिवली पूर्व अतुल भटखळकर भाजप रालोआ
१६१ चारकोप योगेश सागर भाजप रालोआ
१६२ मलाड पश्चिम असलम शेख काँग्रेस मविआ
१६३ गोरेगांव विद्या ठाकुर भाजप रालोआ
१६४ वर्सोवा भारती हेमंत लव्हेकर भाजप रालोआ
१६५ अंधेरी पश्चिम अमीत भास्कर साटम भाजप रालोआ
१६६ अंधेरी पूर्व रमेश लटके शिव सेना मविआ
१६७ विले पार्ले पराग अलवाणी भाजप रालोआ
१६८ चांदिवली दिलीप लांडे शिव सेना मविआ
१६९ घाटकोपर पश्चिम राम कदम भाजप रालोआ
१७० घाटकोपर पूर्व पराग शाह भाजप रालोआ
१७१ मानखुर्द शिवाजीनगर अबू असीम आझमी समाजवादी पक्ष मविआ
१७२ अणुशक्ती नगर नवाब मलिक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१७३ चेंबूर प्रकाश फातर्पेकर शिव सेना मविआ
१७४ कुर्ला मंगेश कुडाळकर (अ.जा.) शिव सेना मविआ
१७५ कलीना संजय पोतनीस शिव सेना मविआ
१७६ वांद्रे पूर्व झीशान सिद्दिकी काँग्रेस मविआ
१७७ वांद्रे पश्चिम आशिष शेलार भाजप रालोआ
मुंबई शहर जिल्हा
१७८ धारावी (अ.जा.) वर्षा गायकवाड काँग्रेस मविआ
१७९ सायन कोळीवाडा आर. तमिळ सेल्वन भाजप रालोआ
१८० वडाळा कालिदास कोळंबकर भाजप रालोआ
१८१ माहीम सदा सरवणकर शिव सेना मविआ
१८२ वरळी आदित्य ठाकरे शिव सेना मविआ
१८३ शिवडी अजय चौधरी शिव सेना मविआ
१९४ भायखळा यामिनी जाधव शिव सेना मविआ
१८५ मलबार हिल मंगल प्रभात लोढा भाजप रालोआ
१८६ मुंबादेवी अमीन पटेल काँग्रेस मविआ
१८७ कुलाबा राहुल नार्वेकर भाजप रालोआ
रायगड जिल्हा
१८८ पनवेल प्रशांत ठाकुर भाजप रालोआ
१८९ कर्जत महेंद्र सदाशिव थोरवे शिव सेना मविआ
१९० उरण महेश बाल्दी Independent रालोआ
१९१ पेण रवीशेठ पाटील भाजप रालोआ
१९२ अलीबाग महेंद्र दळवी शिव सेना मविआ
१९३ श्रीवर्धन अदिती तटकरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१९४ महड भरत गोगावले शिव सेना मविआ
पुणे जिल्हा
१९५ जुन्नर अतुल बेनके राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१९६ आंबेगांव दिलीप वळसे-पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१९७ खेड आळंदी दिलीप मोहिते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१९८ शिरुर अशोक पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
१९९ दौंड राहुल कुल भाजप रालोआ
२०० इंदापूर दत्तात्रय विठोबा भारणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२०१ बारामती अजीत पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२०२ पुरंदर संजय चंदूकाका जगताप काँग्रेस मविआ
२०३ भोर संग्राम अनंतराव थोपटे काँग्रेस मविआ
२०४ मावळ सुनील शेळके राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२०५ चिंचवड लक्ष्मण पांडुरंग जगताप भाजप रालोआ
२०६ पिंपरी (अ.जा.) अण्णा बनसोडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२०७ भोसरी महेश लांडगे भाजप रालोआ
२०८ वडगांव शेरी सुनील टिंगरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
209 शिवाजीनगर सिद्धार्थ भाजप रालोआ
२१० कोथरुड चंद्रकांत बच्चू पाटील भाजप रालोआ
२११ खडकवासला भीमराव तापकीर भाजप रालोआ
२१२ पर्वती माधुरी मिसाळ भाजप रालोआ
२१३ हडपसर चेतन तुपे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२१४ पुणे छावणी सुनील कांबळे भाजप रालोआ
२१५ कसबा पेठ मुक्ता टिळक भाजप रालोआ
अहमदनगर जिल्हा
२१६ अकोले (अ.ज.) किरण लहामते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२१७ संगमनेर बाळासाहेब थोरात काँग्रेस मविआ
२१८ शिर्डी राधाकृष्ण विखे पाटील भाजप रालोआ
२१९ कोपरगांव आशुतोष अशोकराव काळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२२० श्रीरामपूर (अ.जा.) लहू नाथा कानडे काँग्रेस मविआ
२२१ नेवासा शंकरराव गडाख शिव सेना मविआ
२२२ शेवगांव मोनिका राजळे भाजप रालोआ
२२३ राहुरी प्राजक्त तनपुरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२२४ पारनेर निलेश ज्ञानदेव लंके राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२२५ अहमदनगर शहर संग्राम जगताप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२२६ श्रीगोंदा बबनराव पाचपुते भाजप रालोआ
२२७ कर्जत जामखेड रोहित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
बीड जिल्हा
२२८ गेवराई लक्ष्मण पवार भाजप रालोआ
२२९ माजलगांव प्रकाशदादा सोलंके राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२३० बीड संदीप क्षीरसागर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२३१ आष्टी बाळासाहेब अजबे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२३२ कैज (अ.जा.) नमिता मुंदडा भाजप रालोआ
२३३ परळी धनंजय मुंडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
लातूर जिल्हा
२३४ लातूर ग्रामीण धीरज देशमुख काँग्रेस मविआ
२३५ लातूर शहर अमित देशमुख काँग्रेस मविआ
२३६ अहमदपूर बाबासाहेब मोहनराव पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२३७ उदगीर (अ.जा.) संजय बनसोडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२३८ निलंगा संभाजी पाटील निलंगेकर भाजप रालोआ
२३९ औसा अभिमन्यू दत्तात्रय पवार भाजप रालोआ
उस्मानाबाद जिल्हा
२४० उमरगा (अ.जा.) ज्ञानराज चौगुले शिव सेना मविआ
२४१ तुळजापूर राणाजगतसिंह पाटील भाजप रालोआ
२४२ उस्मानाबाद कैलास घाडगे पाटील शिव सेना मविआ
२४३ परांडा तानाजी सावंत शिव सेना मविआ
सोलापूर जिल्हा
२४४ करमाळा संजय शिंदे अपक्ष मविआ
२४५ माढा बबनराव विठ्ठलराव शिंदे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२४६ बार्शी राजेन्द्र राउत अपक्ष रालोआ
२४७ मोहोळ (अ.जा.) यशवंत माने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२४८ सोलापूर शहर उत्तर विजय देशमुख भाजप रालोआ
२४९ सोलापूर शहर मध्य प्रणीती शिंदे काँग्रेस मविआ
२५० अक्कलकोट कल्याणशेट्टी सचिन पंचप्पा भाजप रालोआ
२५१ सोलापूर दक्षिण सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख भाजप रालोआ
२५२ पंढरपूर समाधान औताडे भाजप रालोआ २०२० उपनिवडणूक
२५३ सांगोले शहाजीबापू राजाराम पाटील शिव सेना मविआ
२५४ माळशिरस (अ.जा.) राम सातपुते भाजप रालोआ
सातारा जिल्हा
२५५ फलटण (अ.जा.) दीपक प्रल्हाद चव्हाण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२५६ वाई मकरंद लक्ष्मणराव जाधव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२५७ कोरेगांव महेश संभाजीराव शिंदे शिव सेना मविआ
२५८ माण जयकुमार गोरे भाजप रालोआ
२५९ कराड उत्तर शामराव पांडुरंग पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२६० कराड दक्षिण पृथ्वीराज चव्हाण काँग्रेस मविआ
२६१ पाटण शंभूराज देसाई शिव सेना मविआ
२६२ सातारा शिवेन्द्र राजे भोसले भाजप रालोआ
रत्‍नागिरी जिल्हा
२६३ दापोली योगेश कदम शिव सेना मविआ
२६४ गुहागर भास्कर जाधव शिव सेना मविआ
२६५ चिपळूण शेखर गोविंदराव निकम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२६६ रत्‍नागिरी उदय सामंत शिव सेना मविआ
२६७ राजापूर राजन साळवी शिव सेना मविआ
सिंधुदुर्ग जिल्हा
२६८ कणकवली नितेश नारायण राणे भाजप रालोआ
२६९ कुडाळ वैभव नाईक शिव सेना मविआ
२७० सावंतवाडी दीपक वसंत केसरकर शिव सेना मविआ
कोल्हापूर जिल्हा
२७१ चंदगड राजेश पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२७२ राधानगरी प्रकाशराव आबिटकर शिव सेना मविआ
२७३ कागल हसन मुश्रिफ राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२७४ कोल्हापूर दक्षिण ऋतुराज संजय काँग्रेस मविआ
२७५ करवीर पी.एन. पाटील काँग्रेस मविआ
२७६ कोल्हापूर उत्तर जयश्री जाधव काँग्रेस मविआ Won in 2022 by-poll necessitated after the death of Chandrakant Jadhav
२७७ शाहूवाडी विनय कोरे जन सुराज्य शक्ती पक्ष रालोआ
२७८ हातकणंगले (अ.जा.) राजू बाबा आवळे काँग्रेस मविआ
२७९ इचलकरंजी प्रकाश आवडे अपक्ष रालोआ
२८० शिरोळ राजेन्द्र पाटील अपक्ष मविआ
सांगली जिल्हा
२८१ मिरज (अ.जा.) सुरेश खाडे भाजप रालोआ
२८२ सांगली सुधीर गाडगीळ भाजप रालोआ
२८३ इस्लामपूर जयंत पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२८४ शिराळा मानसिंग फत्तेसिंगराव नाईक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२८५ पलूस-कडेगांव विश्वजीत कदम काँग्रेस मविआ
२८६ खानापूर अनिल बाबर शिव सेना मविआ
२८७ तासगांव-कवठे महांकाळ सुमन पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मविआ
२८८ जत विक्रम बाळासाहेब सावंत काँग्रेस मविआ

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]