Jump to content

अमेरिकेच्या काउंट्यांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
अमेरिकेतील ३,१४३ काउंट्यांचा नकाशा

अमेरिकेच्या ५० राज्यांची ३,१४३ काउंट्यांमध्ये प्रशासकीय विभगाणी केलेली आहे. याशिवाय १३६ काउंटीस्तराचे प्रशासकीय विभाग आहेत.[१][२] ५०पैकी ४४ राज्ये पूर्णतः काउंट्यांमध्ये विभागलेली आहेत. लुईझियानामध्ये काउंट्या नसून ६४ पॅरिश आहेत. अलास्कामध्ये १९ बोरो आणि ११ विरळ वस्तीचे विभाग आहेत. व्हर्जिनियामध्ये ९५ काउंट्या आणि ३८ स्वतंत्र शहरे आहेत. मेरीलँड, मिसूरी आणि नेव्हाडामध्ये प्रत्येकी एक स्वतंत्र शहर आहे आणि इतर प्रदेश काउंट्यांमध्ये विभागलेला आहे. डेलावेरमध्ये फक्त ३ तर टेक्सासमध्ये २५४ काउंट्या आहेत.

अमेरिकेच्या ३,१४३ काउंटी आणि तत्सम विभागांची यादी पुढीलप्रमाणे[a]


अलाबामा

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
अलाबामा ध्वज अलाबामा ऑटॉगा प्रॅटव्हिल ५५,८६९ माँटगोमरी महानगर
बाल्डविन बे मिनेट २२३,२३४ डॅफ्ने-फेरहोप-फोली महानगर
बार्बर क्लेटन २४,६८६
बिब सेंटरव्हिल २२,३९४ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
ब्लाउंट ओनेआँटा ५७,८२६ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
बुलक युनियन स्प्रिंग्ज १०,१०१
बटलर ग्रीनव्हिल १९,४४८
कॅलहून ॲनिस्टन ११३,६०५ ॲनिस्टन-ऑक्सफर्ड-जॅक्सनव्हिल महानगर
चँबर्स लाफियेट ३३,२५४ व्हॅली (अलाबामा) नगरक्षेत्र
चेरोकी सेंटर २६,१९६
चिल्टन क्लँटन ४४,४२८ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
चॉक्टॉ बटलर १२,५८९
क्लार्क ग्रोव्ह हिल २३,६२२
क्ले ॲशलँड १३,२३५
क्लेबर्न हेफलिन १४,९१०
कॉफी एल्बा आणि एंटरप्राइझ ५२,३४२ एंटरप्राइझ (अलाबामा) नगरक्षेत्र
कोल्बर्ट टस्कंबिया ५५,२४१ फ्लोरेन्स-मसल शोल्स महानगर
कोनेकुह एव्हरग्रीन १२,०६७
कूसा रॉकफोर्ड १०,६६३ टॅलाडेगा-सिलाकॉगा नगरक्षेत्र
कोव्हिंग्टन आंदालुसिया ३७,०४९
क्रेनशॉ लुव्हर्न १३,७७२
कलमन कलमन ८३,७६८ कलमन नगरक्षेत्र
डेल ओझार्क ४९,१७२ ओझार्क (अलाबामा) नगरक्षेत्र
डॅलस सेल्मा ३७,१९६ सेल्मा (अलाबामा) नगरक्षेत्र
डिकॅब फोर्ट पेन ७१,५१३
एल्मोर वेटुंप्का ८१,२०९ माँटगोमरी, अलाबामा महानगर
एस्कँबिया ब्रुटन ३६,६३३
इटोवाह गॅड्सडेन १०२,२६८ गॅड्सडेन (अलाबामा) महानगर
फॅयेट फॅयेट १६,३०२
फ्रँकलिन रसेलव्हिल ३१,३६२
जिनिव्हा जिनिव्हा २६,२७१ डोथान महानगर
ग्रीन युटॉ ८,१११
हेल ग्रीन्सबोरो १४,६५१ टस्कालूसा महानगर
हेन्री ॲबव्हिल १७,२०५ डोथान महानगर
ह्युस्टन डोथन १०५,८८२ डोथान महानगर
जॅक्सन स्कॉट्सबोरो ५१,६२६ स्कॉट्सबोरो नगरक्षेत्र
जेफरसन बर्मिंगहॅम ६५८,५७३ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
लमार व्हरनॉन १३,८०५
लॉडरडेल फ्लोरेन्स ९२,७२९ फ्लोरेन्स-मसल शोल्स महानगर
लॉरेन्स मूल्टन ३२,९२४ डिकॅटर, अलाबामा महानगर
ली ओपेलिका १६४,५४२ ऑबर्न-ओपेलिका महानगर
लाइमस्टोन ॲथेन्स ९८,९१५ हंट्सव्हिल महानगर
लाउंडेस हेनव्हिल ९,७२६ माँटगोमरी महानगर
मेकन टस्केगी १८,०६८
मॅडिसन हंट्सव्हिल ३७२,९०९ हंट्सव्हिल महानगर
मॅरेंगो लिंडेन १८,८६३
मॅरियन हॅमिल्टन २९,७०९
मार्शल गंटर्सव्हिल ९६,७७४ आल्बर्टव्हिल नगरक्षेत्र
मोबील मोबील ४१३,२१० मोबील (अलाबामा) महानगर
मन्रो मन्रोव्हिल २०,७३३
माँटगोमरी माँटगोमरी २२६,४८६ माँटगोमरी महानगर
मॉर्गन डिकॅटर ११९,६७९ डिकॅटर (अलाबामा) महानगर
पेरी मॅरियन ८,९२३
पिकेन्स कॅरल्टन १९,९३० टस्कालूसा महानगर
पाइक ट्रॉय ३३,११४ ट्रॉय (अलाबामा) नगरक्षेत्र
रँडोल्फ वेडोवी २२,७२२
रसेल फेनिक्स सिटी ५७,९६१ कोलंबस, जॉर्जिया-अलाबामा महानगर
सेंट क्लेर ॲशव्हिल आणि पेल सिटी ८९,५१२ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
शेल्बी कोलंबियाना २१७,७०२ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
सम्टर लिविंग्स्टन १२,४२७
टॅलाडेगा टॅलाडेगा ७९,९७८ टॅलाडेगा-सिलॅकॉगा नगरक्षेत्र
टॅलापूसा डेडव्हिल ४०,३६७
टस्कालूसा टस्कालूसा २०९,३५५ टस्कालूसा, महानगर
वॉकर जॅस्पर ६३,५२१ बर्मिंगहॅम-हूवर महानगर
वॉशिंग्टन चॅटम १६,३२६
विल्कॉक्स कॅम्डेन १०,३७३
विन्स्टन डबल स्प्रिंग्ज २३,६२९

अलास्का

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
अलास्का ध्वज अलास्का ॲल्युशियन्स ईस्ट बोरो[b] सँड पॉइंट ३,३३७
ॲल्युशियन्स वेस्ट वस्ती[c] ५,६३४
अँकोरेज, अलास्का[b][d] अँकोरेज २८८,००० अँकोरेज महानगर
बेथेल वस्ती[c] १८,३८६
ब्रिस्टल बे बोरो[b] नाकनेक ८३६
चुगाच वस्ती[c] ६,७३४
कॉपर रिव्हर वस्ती[c] २,७६४
डेनाली बोरो[b] हीली २,०९७
डिलिंगहॅम वस्ती[c] ४,९१६
फेरबँक्स नॉर्थ स्टार बोरो[b] फेरबँक्स ९६,८४९ फेरबँक्स महानगर
हैन्स बोरो[b] हैन्स २,५३०
हूनाह-अँगून वस्ती[c] २,१४८
जुनू बोरो[b][e] जूनू ३१,९७४ जूनू नगरक्षेत्र
केनाई पेनिन्सुला बोरो[b] सोल्डोट्ना ५८,७०८
केचिकान गेटवे बोरो[b] केचिकान १३,९०१ केचिकान नगरक्षेत्र
कोडियाक आयलंड बोरो[b] कोडियाक १२,९९८
कुस्लीव्हाक वस्ती[c] ८,३१४
लेक अँड पेनिन्सुला बोरो[b] किंग सॅमन १,५९२
माटानुस्का-सस्टिना बोरो[b] पामर १०८,३१७ अँकोरेज महानगर
नोम वस्ती[c] १०,००४
नॉर्थ स्लोप बोरो[b] उटक्वियाग्विक ९,८३२
नॉर्थवेस्ट आर्क्टिक बोरो[b] कॉट्झेबुए ७,६२१
पीटर्सबर्ग बोरो[b][f] पीटर्सबर्ग ३,२६६
प्रिन्स ऑफ वेल्स-हायडर वस्ती[c] ६,२०३
सिटका बोरो[b][g] सिटका ८,४९३
स्कॅगवे[b] स्कॅगवे १,१८३
साउथईस्ट फेरबँक्स वस्ती[c] ६,८९३
रँजेल[b] रँजेल २,५०२
याकुटाट[b][h] याकुटाट ५७९
युकॉन-कोयुकुक वस्ती[c] ५,२३०

अमेरिकन सामोआ

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
अमेरिकन सामोआ ध्वज अमेरिकन सामोआ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट २३,०३०
मनुआ १,१४३
रोझ एटॉल
स्वैन्स आयलंड १७
वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ३१,३२९

आयडाहो

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
आयडाहो ध्वज आयडाहो एडा बॉइझी ४८१,५८७ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
ॲडम्स काउन्सिल ४,२९४
बॅनॉक पोकाटेलो ८७,८०८ पोकाटेलो (आयडाहो) महानगर
बेर लेक पॅरिस ६,१२५
बेनेवाह सेंट मेरीझ ९,२९८
बिंगहॅम ब्लॅकफूट ४६,८११ ब्लॅकफूट (आयडाहो) नगरक्षेत्र
ब्लेन हेली २३,०२१ हेली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
बॉइझी आयडाहो सिटी ७,८३१ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
बॉनर सँडपॉइंट ४५,७३९ सँडपॉइंट (आयडाहो) नगरक्षेत्र
बॉनिव्हिल आयडाहो फॉल्स ११९,०६२ आयडाहो फॉल्स (आयडाहो) महानगर
बाउंडरी बॉनर्स फेरी १२,२४५
ब्यूट आर्को २,५९७ आयडाहो फॉल्स (आयडाहो) महानगर
कॅमस फेरफील्ड १,१०६ हेली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
कॅन्यन काल्डवेल २२९,८४९ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
कॅरिबू सोडा स्प्रिंग्ज ७,१५५
कॅसिया बर्ली २४,०३० बर्ली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
क्लार्क दुब्वा ८४५
क्लियरवॉटर ओरोफिनो ८,७५६
कस्टर शालिस ४,३१५
एल्मोर माउंटन होम २७,५११ माउंटन होम (आयडाहो) नगरक्षेत्र
फ्रँकलिन प्रेस्टन १३,८७६ लोगन (युटा-आयडाहो) महानगर
फ्रीमाँट सेंट अँथोनी १३,०९९ रेक्सबर्ग (आयडाहो) नगरक्षेत्र
जेम एमेट १८,११२ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
गूडिंग गूडिगं १५,१७९
आयडाहो ग्रँजव्हिल १६,६६७
जेफरसन रिग्बी २९,८७१ आयडाहो फॉल्स (आयडाहो) महानगर
जेरोम जेरोम २४,४१२ ट्विन फॉल्स (आयडाहो) नगरक्षेत्र
कूटेनाई सूर डा'लीन १६५,६९७ सूर डालीन (आयडाहो) महानगर
लेटाह मॉस्को ४०,१०८ मॉस्को (आयडाहो) नगरक्षेत्र
लेम्ही सॅमन ८,०२७
लुइस नेझपर्स ३,८३८
लिंकन शोशोनी ५,३६६ हेली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
मॅडिसन रेक्सबर्ग ३९,९०७ रेक्सबर्ग (आयडाहो) नगरक्षेत्र
मिनिडोका रुपर्ट २१,०३९ बर्ली (आयडाहो) नगरक्षेत्र
नेझ पर्स लुईस्टन ४०,४०८ लुइस्टन (आयडाहो-वायोमिंग) महानगर
ओनाइडा मलाड सिटी ४,५३१
ओविही मर्फी ११,८२३ बॉइझी सिटी (आयडाहो) महानगर
पॅयेट पॅयेट २३,९५१ ऑन्टॅरियो (ओरेगन-आयडाहो) नगरक्षेत्र
पॉवर अमेरिकन फॉल्स ७,६८१
शोशोनी वॉलेस १२,८८२
टीटॉन ड्रिग्स १२,१४२ जॅक्सन (वायोमिंग-आयडाहो) नगरक्षेत्र
ट्विन फॉल्स ट्विन फॉल्स ८६,८७८ ट्विन फॉल्स (आयडाहो) नगरक्षेत्र
व्हॅली कॅस्केड ११,३९२
वॉशिंग्टन वायझर १०,१९४

आर्कान्सा

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
आर्कान्सा ध्वज आर्कान्सा आर्कान्सा स्टटगार्ट आणि डिविट १७,४८६
ॲशली हँबर्ग १९,६५७
बॅक्स्टर माउंटन होम ४१,९३२ माउंटन होम (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
बेंटन बेंटनव्हिल २७९,१४१ फेटव्हिल-स्प्रिंगडेल-रॉजर्स महानगर
बून हॅरिसन ३७,४३२ हॅरिसन (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
ब्रॅडली वॉरेन १०,७६३
कॅलहून हॅम्प्टन ५,१८९ कॅम्डेन (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
कॅरॉल बेरिव्हिल आणि युरेका स्प्रिंग्ज २८,३८०
चिकॉट लेक व्हिलेज १०,११८
क्लार्क आर्काडेल्फिया २२,३२० आर्काडेल्फिया नगरक्षेत्र
क्ले पिगॉट, कॉर्निंग १४,५५१
क्लेबर्न हेबर स्प्रिंग्ज २४,९१९
क्लीव्हलँड रायसन ७,९५६ पाइन ब्लफ (आर्कान्सा) महानगर
कोलंबिया मॅग्नोलिया २३,४५७ मॅग्नोलिया (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
कॉनवे मॉरिल्टन २०,८४६
क्रेगहेड जोन्सबोरो आणि लेक सिटी ११०,३३२ जोन्सबोरो (आर्कान्सा) महानगर
क्रॉफर्ड व्हॅन ब्युरेन ६३,२५७ फोर्ट स्मिथ (आर्कान्सा-ओक्लोहोमा) महानगर
क्रिटेन्डेन मॅरियन ४७,९५५ मेम्फिस (टेनेसी) महानगर
क्रॉस विन १६,४१९
डॅलस फोर्डाइस ७,००९
डेशा आर्कान्सा सिटी ११,३६१
ड्रू माँटिचेलो १८,२१९
फॉकनर कॉनवे १२६,००७ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे महानगर
फ्रँकलिन ओझार्क आणि चार्ल्सटन १७,७१५
फुलट्न सेलम १२,४७७
गारलँड हॉट स्प्रिंग्ज ९९,३८६ हॉट स्प्रिंग्ज (आर्कान्सा) महानगर
ग्रँट शेरिडान १८,२६५ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
ग्रीन पॅरागूल्ड ४५,३२५ पॅरागूल्ड नगरक्षेत्र
हेम्पस्टेड होप २१,५३२
हॉट स्प्रिंग मॅल्व्हर्न ३३,७७१ माल्व्हर्न नगरक्षेत्र
हॉवर्ड नॅशव्हिल १३,२०२
इंडिपेंडन्स बेट्सव्हिल ३७,८२५ बेट्सव्हिल (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
इझ्झार्ड मेलबर्न १३,६२९
जॅक्सन न्यूपोर्ट १६,७१९
जेफरसन पाइन ब्लफ ६६,८२४ पाइन ब्लफ (आर्कान्सा) महानगर
जॉन्सन क्लार्क्सव्हिल २६,५७८
लाफियेट लुइसव्हिल ६,६२४
लॉरेन्स वॉलनट रिज १६,४०६
ली मेरियाना ८,८५७
लिंकन स्टार सिटी १३,०२४ पाइन ब्लफ (आर्कान्सा) महानगर
लिटल रिव्हर ॲशडाउन १२,२५९ टेक्सार्काना महानगर
लोगन बूनव्हिल आणि पॅरिस २१,४६६
लोनोके लोनोके ७३,३०९ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
मॅडिसन हंट्सव्हिल १६,५७६ फेटव्हिल-स्प्रिंगडेल-रॉजर्स महानगर
मॅरियन येलव्हिल १६,६९४
मिलर टेक्सार्काना ४३,२५७ टेक्सार्काना महानगर
मिसिसिपी ब्लाइथव्हिल, ओसिओला ४०,६५१ ब्लाइथव्हिल (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
मन्रो क्लॅरेंडन ६,७०१
माँटगोमरी माउंट आयडा ८,९८६
नेव्हाडा प्रेस्कॉट ८,२५२
न्यूटन जॅस्पर ७,७५३ हॅरिसन (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
वाशिटा कॅम्डेन २३,३८२ कॅम्डेन (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
पेरी पेरिव्हिल १०,४५५ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
फिलिप्स हेलेना १७,७८२ हेलेना-वेस्ट हेलेना नगरक्षेत्र
पाइक मरफ्रीसबोरो १०,७१८
पॉइन्सेट हॅरिसबर्ग २३,५२८ जोन्सबोरो (आर्कान्सा) महानगर
पोक मेना १९,९६४
पोप रसेलव्हिल ६४,०७२ रसेलव्हिल (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
प्रेरी डेस आर्क आणि डिव्हॉल्स ब्लफ ८,०६२
पुलास्की लिटल रॉक ३९१,९११ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
रँडोल्फ पोकाहॉन्टास १७,९५८
सेंट फ्रांसिस फॉरेस्ट सिटी २४,९९४ फॉरेस्ट सिटी (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
सेलीन बेंटन १२२,४३७ लिटल रॉक-नॉर्थ लिटल रॉक-कॉनवे (आर्कान्सा) महानगर
स्कॉट वॉल्ड्रॉन १०,२८१
सियर्सी मार्शल ७,८८१
सेबास्टियन फोर्ट स्मिथ आणि ग्रीनवूड १२७,८२७ फोर्ट स्मिथ (आर्कान्सा-ओक्लाहोमा) महानगर
सेव्हियेर डि क्वीन १७,००७
शार्प ॲश फ्लॅट १७,४४२
स्टोन माउंटन व्ह्यू १२,५०६
युनियन एल डोराडो ३८,६८२ एल डोराडो (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
व्हॅन ब्युरेन क्लिंटन १६,५४५
वॉशिंग्टन फेटव्हिल २३९,१८७ फेटव्हिल-स्प्रिंगडेल-रॉजर्स महानगर
व्हाइट सियर्सी ७८,७५३ सियर्सी (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र
वूडरफ ऑगस्टा ६,३२०
येल डार्डनेल आणि डॅनव्हिल २१,३४१ रसेलव्हिल (आर्कान्सा) नगरक्षेत्र

ॲरिझोना

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
ॲरिझोना ध्वज ॲरिझोना अपाचे सेंट जॉन्स ७१,८८७
कोचिसे बिस्बी १२५,९२२ सियेरा व्हिस्टा-डग्लस महानगर
कोकोनिनो फ्लॅगस्टाफ १४३,४७६ फ्लॅगस्टाफ (ॲरिझोना) महानगर
गिला ग्लोब ५४,०१८ पेसन (ॲरिझोना) नगरक्षेत्र
ग्रॅहॅम सॅफर्ड ३८,८३७ सॅफर्ड (ॲरिझोना) नगरक्षेत्र
ग्रीनली क्लिफ्टन ९,४९८
ला पाझ पार्कर २१,१०८
मॅरिकोपा फीनिक्स ४,४८५,४१४ फीनिक्स-मेसा-स्कॉट्सडेल महानगर
मोहावे किंगमन २१२,१८१ लेक हवासू सिटी-किंगमन महानगर
नवाहो हॉलब्रूक ११०,९२४ शो लो नगरक्षेत्र
पिमा तुसॉन १,०४७,२७९ तुसॉन महानगर
पिनाल फ्लोरेन्स ४६२,७८९ फीनिक्स-मेसा-स्कॉट्सडेल महानगर
सांता क्रुझ नोगालेस ४६,४९८ नोगालेस नगरक्षेत्र
यावापाई प्रेस्कॉट २३५,०९९ प्रेस्कॉट (ॲरिझोना) महानगर
युमा युमा २१३,७८७ युमा महानगर

कॅलिफोर्निया

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
कॅलिफोर्निया ध्वज कॅलिफोर्निया अलामीडा ओकलंड १,६७१,३२९ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवर्ड महानगर
आल्पाइन मार्कलीव्हिल १,१२९
आमाडोर जॅक्सन ३९,७५२
ब्यूट ओरोव्हिल २१९,१८६ चिको (कॅलिफोर्निया) महानगर
कॅलाव्हेरास सान अँड्रियास ४५,९०५
कोलुसा कोलुसा २१,५४७
काँत्रा कॉस्टा मार्टिनेझ १,१५३,५२६ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवार्ड महानगर
देल नॉर्ते क्रेसेंट सिटी २७,८१२ क्रेसेंट सिटी (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
एल डोराडो प्लेसरव्हिल १९२,८४३ साक्रामेंटो–रोझव्हिल–आर्डेन-आर्केड महानगर
फ्रेस्नो फ्रेस्नो ९९९,१०१ फ्रेस्नो (कॅलिफोर्निया) महानगर
ग्लेन विलोझ २८,३९३
हंबोल्ट युरेका १३५,५५८ युरेका-आर्काटा-फोर्चुना नगरक्षेत्र
इंपीरियल एल सेंत्रो १८१,२१५ एल सेंत्रो (कॅलिफोर्निया) महानगर
इन्यो इंडिपेंडन्स १८,०३९
कार्न बेकर्सफील्ड ९००,२०२ बेकर्सफील्ड (कॅलिफोर्निया) महानगर
किंग्स हॅनफोर्ड १५२,९४० हॅनफर्ड-कोरोकोरान महानगर
लेक लेकपोर्ट ६४,३८६ क्लियरलेक (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
लॅसेन सुझनव्हिल ३०,५७३ सुझानव्हिल (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
लॉस एंजेलस लॉस एंजेलस १०,०३९,१०७ लॉस एंजेलस-लाँग बीच-ॲनाहाइम महानगर
मडेरा मडेरा १५७,३२७ मडेरा (कॅलिफोर्निया) महानगर
मरिन सान रफायेल २५८,८२६ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवार्ड महानगर
मॅरिपोसा मॅरिपोसा १७,२०३
मेंडोचिनो युकियाह ८६,७४९ युकिया (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
मर्सेड मर्सेड २७७,६८० मर्सेड (कॅलिफोर्निया) महानगर
मॉडॉक अल्टुरास ८,८४१
मोनो ब्रिजपोर्ट १४,४४४
माँटेरे सलिनास ४३४,०६१ सलिनास (कॅलिफोर्निया) महानगर
नॅपा नॅपा १३७,७४४ नॅपा (कॅलिफोर्निया) महानगर
नेव्हाडा नेव्हाडा सिटी ९९,७५५ ट्रकी-ग्रास व्हॅली नगरक्षेत्र
ऑरेंज सांता ॲना ३,१७५,६९२ लॉस एंजेलस-लाँग बीच-ॲनाहाइम महानगर
प्लेसर ऑबर्न ३९८,३२९ साक्रामेंटो–रोझव्हिल–आर्डेन-आर्केड महानगर
प्लुमास क्विन्सी १८,८०७
रिव्हरसाइड रिव्हरसाइड २,४७०,५४६ रिव्हरसाइड-सान बर्नार्डिनो-ऑन्टॅरियो (कॅलिफोर्निया) महानगर
साक्रामेंटो साक्रामेंटो १,५५२,०५८ साक्रामेंटो–रोझव्हिल–आर्डेन-आर्केड महानगर
सान बेनितो हॉलिस्टर ६२,८०८ सान होजे-सनीव्हेल-सांता क्लारा महानगर
सान बर्नार्डिनो सान बर्नार्डिनो २,१८०,०८५ रिव्हरसाइड-सान बर्नार्डिनो-ऑन्टॅरियो (कॅलिफोर्निया) महानगर
सान डियेगो सान डियेगो ३,३३८,३३० सान डियेगो-कार्ल्सबाड (कॅलिफोर्निया) महानगर
सान फ्रांसिस्को[i] सान फ्रांसिस्को ८८१,५४९ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवार्ड महानगर
सान वाकिन स्टॉक्टन ७६२,१४८ स्टॉक्टन-लोडी (कॅलिफोर्निया) महानगर
सान लुइस ओबिस्पो सान लुइस ओबिस्पो २८३,१११ सान लुइस ओबिस्पो-पासो रोब्लेस-अर्रोयो ग्रँड महानगर
सान मटेओ रेडवूड सिटी ७६६,५७३ सान फ्रांसिस्को-ओकलंड-हेवार्ड महानगर
सांता बार्बरा सांता बार्बरा ४४६,४९९ सांता मरिया-सांता बार्बरा (कॅलिफोर्निया) महानगर
सांता क्लारा सान होजे १,९२७,८५२ सान होजे-सनीव्हेल-सांता क्लारा महानगर
सांता क्रुझ सांता क्रुझ २७३,२१३ सांता क्रुझ-वॉट्सनव्हिल (कॅलिफोर्निया) महानगर
शास्ता रेडिंग १८०,०८० रेडिंग (कॅलिफोर्निया) महानगर
सियेरा डाउनीव्हिल ३,००५
सिस्कियू इरेका ४३,५३९
सोलानो फेरफील्ड ४४७,६४३ व्हलेहो-फेरफील्ड (कॅलिफोर्निया) महानगर
सोनोमा सांता रोसा ४९४,३३६ सांता रोसा (कॅलिफोर्निया) महानगर
स्टानिस्लॉस मॉडेस्टो ५५०,६६० मोडेस्टो (कॅलिफोर्निया) महानगर
सटर युबा सिटी ९६,९७१ युबा सिटी (कॅलिफोर्निया) महानगर
टेहामा रेड ब्लफ ६५,०८४ रेड ब्लफ (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
ट्रिनिटी वीवरव्हिल १२,२८५
टुलारे व्हिसालिया ४६६,१९५ व्हिसालिया-पोर्टरव्हिल (कॅलिफोर्निया) महानगर
टुओलुम्ने सोनोरा ५४,४७८ सोनोरा (कॅलिफोर्निया) नगरक्षेत्र
व्हेंचुरा व्हेंचुरा ८४६,००६ ऑक्सनार्ड-थाउझंड ओक्स-व्हेंचुरा महानगर
योलो वूडलँड २२०,५०० साक्रामेंटो–रोझव्हिल–आर्डेन-आर्केड महानगर
युबा मॅरिसव्हिल ७८,६६८ युबा सिटी (कॅलिफोर्निया) महानगर
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
कॉलोराडो ध्वज कॉलोराडो ॲडम्स ब्रायटन ५१७,४२१ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
अलामोसा अलामोसा १६,२३३
अरापाहो लिटलटन ६५६,५९० डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
आर्चुलेटा पगोसा स्प्रिंग्ज १४,०२९
बाका स्प्रिंगफील्ड ३,५८१
बेंट लास ॲनिमास ५,५७७
बोल्डर बोल्डर ३२६,१९६ बोल्डर (कॉलोराडो) महानगर
ब्रूमफील्ड[j] ब्रूमफील्ड ७०,४६५ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
शेफी सलायडा २०,३५६
शायान शायान वेल्स १,८३१
क्लियर क्रीक जॉर्जटाउन ९,७०० डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
कोनेहोस कोनेहोस ८,२०५
कॉस्टिया सान लुइस ३,८८७
क्राउली ओर्डवे ६,०६१
कस्टर वेस्टक्लिफ ५,०६८
डेल्टा डेल्टा ३१,१६२
डेन्व्हर[k] डेन्व्हर ७२७,२११ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
डोलोरेस डव्ह क्रीक २,०५५
डग्लस कॅसल रॉक ३५१,१५४ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
ईगल एडवर्ड्स ५५,१२७ एडवर्ड्स (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
एल्बर्ट एलिझाबेथ २६,७२९ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
एल पासो कॉलोराडो स्प्रिंग्ज ७२०,४०३ कॉलोराडो स्प्रिंग्ज महानगर
फ्रीमाँट कॅन्यन सिटी ४७,८३९ कॅन्यन सिटी (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
गारफील्ड ग्लेनवूड स्प्रिंग्ज ६०,०६१ ग्लेनवूड स्प्रिंग्ज (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
गिलपिन सेंट्रल सिटी ६,२४३ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
ग्रँड हॉट सल्फर स्प्रिंग्ज १५,७३४
गनिसन गनिसन १७,४६२
हिन्सडेल लेक सिटी ८२०
हुएर्फानो वाल्सेनबर्ग ६,८९७
जॅक्सन वॉल्डेन १,३९२
जेफरसन गोल्डन ५,८२,८८१ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
कायोवा ईड्स १,४०६
किट कार्सन बर्लिंग्टन ७,०९७
लेक लेडव्हिल ८,१२७
ला प्लाटा ड्युरँगो ५६,२२१ ड्युरँगो (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
लारिमर फोर्ट कॉलिन्स ३५६,८९९ फोर्ट कॉलिन्स महानगर
लास ॲनिमास ट्रिनिडाड १४,५०६
लिंकन ह्युगो ५,७०१
लोगन स्टर्लिंग २२,४०९ स्टर्लिंग (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
मेसा ग्रँड जंक्शन १५४,२१० ग्रँड जंक्शन महानगर
मिनरल क्रीड ७६९
मॉफॅट क्रेग १३,२८३ क्रेग (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
माँटेझुमा कोर्टेझ २६,१८३
माँट्रोझ माँट्रोझ ४२,७५८ माँट्रोझ (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
मॉर्गन फोर्ट मॉर्गन २९,०६८ फोर्ट मॉर्गन (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
ओटेरो ला हंटा १८,२७८
यूरे यूरे ४,९५२
पार्क फेरप्ले १८,८४५ डेन्व्हर-ऑरोरा-लेकवूड महानगर
फिलिप्स होलियोक ४,२६५
पिटकिन ॲस्पेन १७,७६७ ग्लेनवूड स्प्रिंग्ज (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
प्राउअर्स लमार १२,१७२
पेब्लो पेब्लो १६८,४२४ पेब्लो (कॉलोराडो) महानगर
रियो ब्लांको मीकर ६,३२४
रियो ग्रँड डेल नॉर्टे ११,२६७
रूट स्टीमबोट स्प्रिंग्ज २५,६३८ स्टीमबोट स्प्रिंग्ज (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
साग्वाश साग्वाश ६,८२४
सान हुआन सिल्व्हर्टन ७२८
सान मिगेल टेल्युराइड ८,१७९
सेजविक जुल्सबर्ग २,२४८
समिट ब्रेकेनरिज ३१,०११ ब्रेकेनरिज (कॉलोराडो) नगरक्षेत्र
टेलर क्रिपल क्रीक २५,३८८ कॉलोराडो स्प्रिंग्ज महानगर
वॉशिंग्टन एक्रन ४,९०८
वेल्ड ग्रीली ३२४,४९२ ग्रीली (कॉलोराडो) महानगर
युमा रे १०,०१९

कनेटिकट

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
कनेटिकट ध्वज कनेटिकट फेरफील्ड[l] ब्रिजपोर्ट ९४३,३३२ ब्रिजपोर्ट-स्टॅमफर्ड-नॉरवॉक महानगर
हार्टफर्ड[l] हार्टफर्ड ८९१,७२० हार्टफर्ड-ईस्ट हार्टफर्ड-मिडलटाउन महानगर
लिचफील्ड[l] लिचफील्ड १८०,३३३ टॉरिंग्टन (कनेटिकट) नगरक्षेत्र
मिडलसेक्स[l] मिडलटाउन १६२,४३६ हार्टफर्ड-ईस्ट हार्टफर्ड-मिडलटाउन महानगर
न्यू हेवन[l] न्यू हेवन ८५४,७५७ न्यू हेवन-मिलफोर्ड महानगर
न्यू लंडन[l] न्यू लंडन २६५,२०६ नॉरविच-न्यू लंडन (कनेटिकट) महानगर
टोलँड[l] रॉकव्हिल १५०,७२१ हार्टफर्ड-ईस्ट हार्टफर्ड-मिडलटाउन महानगर
विंडम[l] विल्मँटिक आणि पटनम ११६,७८२ वूस्टर (मॅसेच्युसेट्स-कनेटिकट) महानगर

डेलावेर

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
डेलावेर ध्वज डेलावेर केंट डोव्हर १८०,७८६ डोव्हर (डेलावेर) महानगर
न्यू कॅसल विल्मिंग्टन ५५८,७५३ फिलाडेल्फिया-कॅम्डेन-विल्मिंग्टन महानगर
ससेक्स जॉर्जटाउन २३४,२२५ सॅलिसबरी (मेरीलँड-डेलावेर) महानगर

वॉशिंग्टन डी.सी.

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
वॉशिंग्टन डी.सी. ध्वज वॉशिंग्टन डी.सी. डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया[m] वॉशिंग्टन, डी.सी. ७०५,७४९ वॉशिंग्टन-आर्लिंग्टन-अलेक्झांड्रिया महानगर

फ्लोरिडा

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
फ्लोरिडा ध्वज फ्लोरिडा अलाचुआ गेन्सव्हिल २६९,०४३ गेन्सव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
बेकर मॅकक्लेनी २९,२१० जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
बे पनामा सिटी १७४,७०५ पना सिटी (फ्लोरिडा) महानगर
ब्रॅडफर्ड स्टार्क २८,२०१
ब्रेव्हर्ड टायटसव्हिल ६०१,९४२ पाम बे-मेलबर्न-टायटसव्हिल महानगर
ब्रॉवर्ड फोर्ट लॉडरडेल १,९५२,७७८ मायामी-फोर्ट लॉडरडेल-वेस्ट पाम बीच महानगर
कॅलहून ब्लाउंट्सटाउन १४,१०५
शार्लट पंटा गोर्डा १८८,९१० पंटा गोर्डा (फ्लोरिडा) महानगर
सिट्रस इन्व्हरनेस १४९,६५७ होमोसासा स्प्रिंग्ज (फ्लोरिडा) महानगर
क्ले ग्रीन कोव्ह स्प्रिंग्ज २१९,२५२ जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
कॉलियर नेपल्स ३८४,९०२ नेपल्स-इम्मोकेली-मार्को आयलंड महानगर
कोलंबिया लेक सिटी ७१,६८६ लेक सिटी (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
डिसोटो आर्केडिया ३८,००१ आर्केडिया (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
डिक्सी क्रॉस सिटी १६,८२६
डुव्हाल जॅक्सनव्हिल ९५७,७५५ जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
एस्कँबिया पेन्साकोला ३१८,३१६ पेन्साकोला-फेरी पास-ब्रेंट महानगर
फ्लॅगलर बनेल ११५,०८१ डेल्टोना-डेटोना बीच-ओर्मोंड बीच महानगर
फ्रँकलिन अपालाचिकोला १२,१२५
गॅड्सडेन क्विन्सी ४५,६६० टॅलाहासी (फ्लोरिडा) महानगर
गिलक्रिस्ट ट्रेंटन १८,५८२ गेन्सव्हिल महानगर
ग्लेड्स मूर हेवन १३,८११
गल्फ पोर्ट सेंट ज्यो १३,६३९ पनामा सिटी (फ्लोरिडा) महानगर
हॅमिल्टन जॅस्पर १४,४२८
हार्डी वॉचुला २६,९३७ वॉचुला (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
हेंड्री लाबेल ४२,०२२ क्लुइस्टन (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
हर्नान्डो ब्रूक्सव्हिल १९३,९२० टॅम्पा-सेंट पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर महानगर
हायलँड्स सीब्रिंग १०६,२२१ सीब्रिंग (फ्लोरिडा) महानगर
हिल्सबोरो टॅम्पा १,४७१,९६८ टॅम्पा-सेंट पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर महानगर
होम्स बॉनिफे १९,६१७
इंडियन रिव्हर व्हेरो बीच १५९,९२३ सेबास्टियन-व्हेरो बीच महानगर
जॅक्सन मेरियाना ४६,४१४
जेफरसन माँटिचेलो १४,२४६ टॅलाहासी (फ्लोरिडा) महानगर
लाफियेट मेयो ८,४२२
लेक टव्हारेस ३६७,११८ ओरलँडो-किसिमी-सॅनफर्ड महानगर
ली फोर्ट मायर्स ७७०,५७७ कोप कॉरल-फोर्ट मायर्स महानगर
लिऑन टॅलाहासी २९३,५८२ टॅलाहासी (फ्लोरिडा) महानगर
लेव्ही ब्रॉन्सन ४१,५०३
लिबर्टी ब्रिस्टल ८,३५४
मॅडिसन मॅडिसन १८,४९३
मॅनॅटी ब्रॅडेन्टन ४०३,२५३ नॉर्थ पोर्ट-सारासोटा-ब्रॅडेन्टन महानगर
मॅरियन ओकाला ३६५,५७९ ओकाला (फ्लोरिडा) महानगर
मार्टिन स्टुअर्ट १६१,००० पोर्ट सेंट लुसी महानगर
मायामी-डेड मायामी २,७१६,९४० मायामी-फोर्ट लॉडरडेल-वेस्ट पाम बीच, FL महानगर
मन्रो की वेस्ट ७४,२२८ की वेस्ट (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
नासाउ फर्नांडिना बीच ८८,६२५ जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
ओकालूसा क्रेस्टव्ह्यू २१०,७३८ क्रेस्टव्ह्यू-फोर्ट वॉल्टन बीच-डेस्टिन महानगर
ओकीचोबी ओकीचोबी ४२,१६८ ओकीचोबी (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
ऑरेंज ओरलँडो १,३९३,४५२ ओरलँडो-किसिमी-सॅनफर्ड महानगर
ओसिओला किसिमी ३७५,७५१ ओरलँडो-किसिमी-सॅनफर्ड महानगर
पाम बीच वेस्ट पाम बीच १,४९६,७७० मायामी-फोर्ट लॉडरडेल-वेस्ट पाम बीच महानगर
पास्को डेड सिटी ५५३,९४७ टॅम्पा-सेंट पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर महानगर
पिनेलास क्लियरवॉटर ९७४,९९६ टॅम्पा-सेंट पीटर्सबर्ग-क्लियरवॉटर महानगर
पोक बार्टो ७२४,७७७ लेकलँड-विंटर हेवन महानगर
पटनम पालाट्का ७४,५२१ पॅलाट्का (फ्लोरिडा) नगरक्षेत्र
सेंट जॉन्स सेंट ऑगस्टीन २६४,६७२ जॅक्सनव्हिल (फ्लोरिडा) महानगर
सेंट लुसी फोर्ट पीयर्स ३२८,२९७ पोर्ट सेंट लुसी महानगर
सांता रोसा मिल्टन १८४,३१३ पेन्साकोलासॅक-फेरी पास-ब्रेंट महानगर
सारासोटा सारासोटा ४३३,७४२ नॉर्थ पोर्ट-सारासोटा-ब्रॅडेन्टन महानगर
सेमिनोल सॅनफर्ड ४७१,८२६ ओरलँडो-किसिमी-सॅनफर्ड महानगर
सम्टर बुशनेल १३२,४२० द व्हिलेजेस (फ्लोरिडा) महानगर
सुवानी लाइव ओक ४४,४१७
टेलर पेरी २१,५६९
युनियन लेक बटलर १५,२३७
व्होलुसिया डिलँड ५५३,२८४ डेल्टोना-डेटोना बीच-ओर्मोंड बीच महानगर
वाकुला क्रॉफर्डव्हिल ३३,७३९ टॅलाहासी (फ्लोरिडा) महानगर
वॉल्टन डिफुनलॅक स्प्रिंग्ज ७४,०७१ क्रेस्टव्ह्यू-फोर्ट वॉल्टन बीच-डेस्टिन महानगर
वॉशिंग्टन चिपली २५,४७३

जॉर्जिया

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
जॉर्जिया जॉर्जिया ॲपलिंग बॅक्सली १८,३८६
ॲटकिन्सन पियरसन ८,१६५
बेकन अल्मा ११,१६४
बेकर न्यूटन ३,०३८ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर
बाल्डविन मिलेजव्हिल ४४,८९० मिलेजव्हिल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
बँक्स होमर १९,२३४
बॅरो वाइंडर ८३,२४० अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
बार्टो कार्टर्सव्हिल १०७,७३८ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
बेन हिल फिट्झजेराल्ड १६,७०० फिट्जेराल्ड (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
बेरियेन नॅशव्हिल १९,३९७
बिब मेकन १५३,१५९ मेकन (जॉर्जिया) महानगर
ब्लेकली कॉक्रन १२,८७३
ब्रँटली नाहंटा १९,१०९ ब्रन्सविक (जॉर्जिया) महानगर
ब्रूक्स क्विटमन १५,४५७ व्हाल्डोस्टा (जॉर्जिया) महानगर
ब्रायन पेम्ब्रोक ३९,६२७ सव्हाना (जॉर्जिया) महानगर
बुलॉक स्टेट्सबोरो ७९,६०८ स्टेट्सबोरो (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
बर्क वेन्सबोरो २२,३८३ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
बट्स जॅक्सन २४,९३६ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
कॅलहून मॉर्गन ६,१८९
कॅम्डेन वूडबाइन ५४,६६६ सेंट मेरीझ (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
कॅन्डलर मेटर १०,८०३
कॅरॉल कॅऱल्टन ११९,९९२ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
कॅटूसा रिंगॉल्ड ६७,५८० चॅटानूगा (टेनेसी-जॉर्जिया) महानगर
चार्ल्टन फोक्सटन १३,३९२
चॅटहॅम सव्हाना २८९,४३० सव्हाना (जॉर्जिया) महानगर
चॅटाहूची कसेटा १०,९०७ कोलंबस (जॉर्जिया-अलाबामा) महानगर
चॅटूगा समरव्हिल २४,७८९ समरव्हिल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
चेरोकी कँटन २५८,७७३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
क्लार्क ॲथेन्स १२८,३३१ ॲथेन्स-क्लार्क काउंटी (जॉर्जिया) महानगर
क्ले फोर्ट गेन्स ३,०४५
क्लेटन जोन्सबोरो २९२,२५६ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
क्लिंच होमरव्हिल ६,६१८
कॉब मॅरियेटा ७६०,१४१ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
कॉफी डग्लस ४३,२७३ डग्लस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
कोल्क्विट मूल्ट्री ४५,६०० मूल्ट्री (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
कोलंबिया ॲप्लिंग आणि एव्हन्स १५६,७१४ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
कूक अडेल १७,२७०
कोवेटा न्यूनन १४८,५०९ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
क्रॉफर्ड नॉक्सव्हिल १२,४०४ मेकन (जॉर्जिया) महानगर
क्रिस्प कोर्डेल २२,३७२ कोर्डेल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
डेड ट्रेंटन १६,११६ चॅटानूगा (टेनेसी-जॉर्जिया) महानगर
डॉसन डॉसनव्हिल २६,१०८ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
डिकॅटर बेनब्रिज २६,४०४ बेनब्रिज (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
डिकॅब डिकॅटर ७५९,२९७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
डॉज ईस्टमन २०,६०५
डूली व्हियेना १३,३९०
डोहर्टी आल्बनी ८७,९५६ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर
डग्लस डग्लसव्हिल १४६,३४३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
अर्ली ब्लेकली १०,१९०
इकोल्स स्टेटनव्हिल ४,००६ व्हाल्डोस्टा (जॉर्जिया) महानगर
एफिंगहॅम स्प्रिंगफील्ड ६४,२९६ सव्हाना (जॉर्जिया) महानगर
एल्बर्ट एल्बर्टन १९,१९४
इमॅन्युएल स्वैन्सबोरो २२,६४६
एव्हन्स क्लॅक्सटन १०,६५४
फॅनिन ब्लू रिज २६,१८८
फॅयेट फेटव्हिल ११४,४२१ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
फ्लॉइड रोम ९८,४९८ रोम (जॉर्जिया) महानगर
फोरसाइथ कमिंग २४४,२५२ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
फ्रँकलिन कार्न्सव्हिल २३,३४९
फुलट्न अटलांटा १,०६३,९३७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
गिल्मर एलिजे ३१,३६९
ग्लासकॉक गिब्सन २,९७१
ग्लिन ब्रन्सविक ८५,२९२ ब्रन्सविक (जॉर्जिया) महानगर
गॉर्डन कॅलहून ५७,९६३ कॅलहून (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
ग्रेडी कैरो २४,६३३
ग्रीन ग्रीन्सबोरो १८,३२४
ग्विनेट लॉरेन्सव्हिल ९३६,२५० अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
हेबरशॅम क्लार्क्सव्हिल ४५,३२८ कॉर्नेलिया (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
हॉल गेन्सव्हिल २०४,४४१ गेन्सव्हिल (जॉर्जिया) महानगर
हॅन्कॉक स्पार्टा ८,४५७ मिलेजव्हिल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
हॅराल्सन बुकॅनन २९,७९२ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
हॅरिस हॅमिल्टन ३५,२३६ कोलंबस (जॉर्जिया-अलाबामा) महानगर
हार्ट हार्टवेल २६,२०५
हर्ड फ्रँकलिन ११,९२३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
हेन्री मॅकडोनो २३४,५६१ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
ह्युस्टन पेरी १५७,८६३ वॉर्नर रॉबिन्स (जॉर्जिया) महानगर
अर्विन ओसिला ९,४१६
जॅक्सन जेफरसन ७२,९७७ जेफरसन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
जॅस्पर माँटीचेलो १४,२१९ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
जेफ डेव्हिस हेझेलहर्स्ट १५,११५
जेफरसन लुईव्हिल १५,३६२
जेन्किन्स मिलेन ८,६७६
जॉन्सन राइट्सव्हिल ९,६४३ डब्लिन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
जोन्स ग्रे २८,७३५ मेकन (जॉर्जिया) महानगर
लमार बार्न्सव्हिल १९,०७७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
लेनियर लेकलँड १०,४२३ व्हाल्डोस्टा (जॉर्जिया) महानगर
लॉरेन्स डब्लिन ४७,५४६ डब्लिन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
ली लीझबर्ग २९,९९२ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर
लिबर्टी हाइन्सव्हिल ६१,४३५ हाइन्सव्हिल (जॉर्जिया) महानगर
लिंकन लिंकनटन ७,९२१ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
लाँग लुडोविची १९,५५९ हाइन्सव्हिल (जॉर्जिया) महानगर
लाउंडेस व्हाल्डोस्टा ११७,४०६ व्हाल्डोस्टा (जॉर्जिया) महानगर
लम्पकिन डाह्लोनेगा ३३,६१०
मॅकडफी थॉमसन २१,३१२ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
मॅकइन्टॉश डॅरियन १४,३७८ ब्रन्सविक (जॉर्जिया) महानगर
मेकन ओगलथोर्प १२,९४७
मॅडिसन डॅनियल्सव्हिल २९,८८० ॲथेन्स-क्लार्क काउंटी (जॉर्जिया) महानगर
मॅरियन बॉयना व्हिस्टा ८,३५९ कोलंबस (जॉर्जिया-अलाबामा) महानगर
मेरीवेदर ग्रीनव्हिल २१,१६७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
मिलर कोलक्विट ५,७१८
मिचेल कॅमिला २१,८६३
मन्रो फोरसाइथ २७,५७८ मेकन (जॉर्जिया) महानगर
माँटगोमरी माउंट व्हरनॉन ९,१७२ व्हिडालिया (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
मॉर्गन मॅडिसन १९,२७६ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
मरे चॅट्सवर्थ ४०,०९६ डाल्टन (जॉर्जिया) महानगर
मस्कोगी कोलंबस १९५,७६९ कोलंबस (जॉर्जिया-अलाबामा) महानगर
न्यूटन कोव्हिंग्टन १११,७४४ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
ओकोनी वॉटकिन्सव्हिल ४०,२८० ॲथेन्स-क्लार्क काउंटी (जॉर्जिया) महानगर
ओगलथॉर्प लेक्झिंग्टन १५,२५९ ॲथेन्स-क्लार्क काउंटी (जॉर्जिया) महानगर
पॉल्डिंग डॅलस १६८,६६७ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
पीच फोर्ट व्हॅली २७,५४६ वॉर्नर रॉबिन्स (जॉर्जिया) महानगर
पिकेन्स जॅस्पर ३२,५९१ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
पीयर्स ब्लॅकशियर १९,४६५ वेक्रॉस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
पाइक झेब्युलॉन १८,९६२ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
पोक सीडरटाउन ४२,६१३ सीडरटाउन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
पुलास्की हॉकिन्सव्हिल ११,१३७ वॉर्नर रॉबिन्स (जॉर्जिया) महानगर
पटनम ईटन्टन २२,११९
क्विटमन जॉर्जटाउन २,२९९
रेबन क्लेटन १७,१३७
रँडोल्फ कथबर्ट ६,७७८
रिचमंड ऑगस्टा २०२,५१८ ऑगस्टा-रिचमंड काउंटी महानगर
रॉकडेल कॉन्यर्स ९०,८९६ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
श्ले एलाव्हिल ५,२५७ अमेरिकस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
स्क्रेव्हन सिल्व्हेनिया १३,९६६
सेमिनोल डोनाल्सनव्हिल ८,०९०
स्पाल्डिंग ग्रिफिन ६६,७०३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
स्टीवन्स टोक्कोआ २५,९२५ टॉक्कोआ (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
स्ट्युअर्ट लम्पकिन ६,६२१
सम्टर अमेरिकस २९,५२४ अमेरिकस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टॅलबॉट टॅलबॉटन ६,१९५
टॅलियाफेरो क्रॉफर्डव्हिल १,५३७
टॅटनॉल रीड्सव्हिल २५,२८६
टेलर बटलर ८,०२०
टेलफेर मॅकरे १५,८६०
टरेल डॉसन ८,५३१ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर
थॉमस थॉमसव्हिल ४४,४५१ थॉमसव्हिल (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टिफ्ट टिफ्टन ४०,६४४ टिफ्टन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टूंब्स लायन्स २६,८३० व्हिडालिया (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टाउन्स हायावासी १२,०३७
ट्रॉटलेन सोपर्टन ६,९०१
ट्रूप लाग्रांज ६९,९२२ लाग्रांज (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
टर्नर ॲशबर्न ७,९८५
ट्विग्स जेफरसनव्हिल ८,१२० मेकन (जॉर्जिया) महानगर
युनियन ब्लेर्सव्हिल २४,५११
अप्सन थॉमस्टन २६,३२० थॉमस्टन (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
वॉकर लाफायेट ६९,७६१ चॅटानूगा (टेनेसी-जॉर्जिया) महानगर
वॉल्टन मन्रो ९४,५९३ अटलांटा-सँडी स्प्रिंग्ज-रॉसवेल महानगर
वेर वेक्रॉस ३५,७३४ वेक्रॉस (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
वॉरेन वॉरेन्टन ५,२५४
वॉशिंग्टन सँडर्सव्हिल २०,३७४
वेन जेसप २९,९२७ जेसप (जॉर्जिया) नगरक्षेत्र
वेब्स्टर प्रेस्टन २,६०७
व्हीलर अलामो ७,८५५
व्हाइट क्लीव्हलँड ३०,७९८
व्हिटफील्ड डाल्टन १०४,६२८ डाल्टन (जॉर्जिया) महानगर
विल्कॉक्स ॲबीव्हिल ८,६३५
विल्क्स वॉशिंग्टन ९,७७७
विल्किन्सन अर्विन्टन ८,९५४
वर्थ सिल्व्हेस्टर २०,२४७ आल्बनी (जॉर्जिया) महानगर

गुआम

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
गुआम ध्वज गुआम गुआम हेगात्न्या १६२,७४२

हवाई

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
हवाईहवाई हवाई हायलो २०१,५१३ हायलो (हवाई) नगरक्षेत्र
होनोलुलु[n] होनोलुलु ९७४,५६३ होनोलुलु (हवाई) महानगर
कालावाओ -- ८६ काहुलुइ-वैलुकु-लहैना महानगर
कवाई लिहुए ७२,२९३ कपा (हवाई) नगरक्षेत्र
माउइ वाइलुकु १६७,४१७ काहुलुइ-वैलुकु-लहैना महानगर

इलिनॉय

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
इलिनॉय ध्वज इलिनॉय ॲडम्स क्विन्सी ६५,४३५ क्विन्सी (इलिनॉय-मिसूरी) नगरक्षेत्र
अलेक्झांडर कैरो ५,७६१ केप जिरार्दू (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
बाँड ग्रीनव्हिल १६,४२६ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
बून बेल्व्हिडेर ५३,५४४ रॉकफोर्ड (इलिनॉय) महानगर
ब्राउन माउंट स्टर्लिंग ६,५७८
ब्युरो प्रिन्सटन ३२,६२८ ऑटावा (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
कॅलहून हार्डिन ४,७३९ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
कॅरॉल माउंट कॅरॉल १४,३०५
कॅस व्हर्जिनिया १२,१४७
शँपेन अर्बाना २०९,६८९ शँपेन-अर्बाना (इलिनॉय) महानगर
क्रिस्चन टेलरव्हिल ३२,३०४ टेलरव्हिल (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
क्लार्क मार्शल १५,४४१
क्ले लुईव्हिल १३,१८४
क्लिंटन कार्लाइल ३७,५६२ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
कोल्स चार्ल्सटन ५०,६२१ चार्ल्सटन-मॅटून नगरक्षेत्र
कूक शिकागो ५,१५०,२३३ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
क्रॉफर्ड रॉबिन्सन १८,६६७
कंबरलँड टोलिडो १०,७६६ चार्ल्सटन-मॅटून नगरक्षेत्र
डिकॅब सिकामोर १०४,८९७ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
डि विट क्लिंटन १५,६३८ ब्लूमिंग्टन (इलिनॉय) महानगर
डग्लस टस्कोला १९,४६५
दुपेज व्हीट, इलिनॉय ९२२,९२१ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
एडगर पॅरिस १७,१६१
एडवर्ड्स आल्बियॉन ६,३९५
एफिंगहॅम एफिंगहॅम ३४,००८ एफिंगहॅम (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
फॅयेट व्हँडालिया २१,३३६
फोर्ड पॅक्सटन १२,९६१ शँपेन-अर्बाना (इलिनॉय) महानगर
फ्रँकलिन बेंटन ३८,४६९
फुलट्न लुइसटाउन ३४,३४० कँटन (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
गॅलाटिन शॉनीटाउन ४,८२८
ग्रीन कॅरल्टन १२,९६९
ग्रंडी मॉरिस ५१,०५४ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
हॅमिल्टन मॅकलीन्सबोरो ८,११६
हॅन्कॉक कार्थेज १७,७०८ फोर्ट मॅडिसन-केओकुक नगरक्षेत्र
हार्डिन एलिझाबेथटाउन ३,८२१
हेंडरसन ओक्वाका ६,६४६ बर्लिंग्टन (आयोवा-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
हेन्री कॅम्ब्रिज ४८,९१३ डॅव्हेनपोर्ट-मोलाइन-रॉक आयलंड महानगर
इरॉक्वॉ वॉट्सेका २७,११४
जॅक्सन मर्फीसबोरो ५६,७५० कार्बनडेल-मॅरियन (इलिनॉय) महानगर
जॅस्पर न्यूटन ९,६१०
जेफरसन माउंट व्हरनॉन ३७,६८४ माउंट व्हरनॉन (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
जर्सी जर्सीव्हिल २१,७७३ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
जो डेव्हीस गलिना २१,२३५
जॉन्सन व्हियेना १२,४१७
केन जिनिव्हा ५३२,४०३ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
कॅन्काकी कॅन्काकी १०९,८६२ कॅन्काकी (इलिनॉय) महानगर
केन्डॉल यॉर्कव्हिल १२८,९९० शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
नॉक्स गेल्सबर्ग ४९,६९९ गेल्सबर्ग (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लेक वॉकिगान ६९६,५३५ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
लसॉल ऑटावा १०८,६६९ ऑटावा (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लॉरेन्स लॉरेन्सव्हिल १५,६७८
ली डिक्सन ३४,०९६ डिक्सन (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लिविंग्स्टन पाँटियाक ३५,६४८ पाँटियाक (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
लोगन लिंकन २८,६१८ लिंकन (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मॅकडोनो मेकोम्ब २९,६८२ मेकोम्ब (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मॅकहेन्री वूडस्टॉक ३०७,७७४ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
मॅकलीन ब्लूमिंग्टन १७१,५१७ ब्लूमिंग्टन (इलिनॉय) महानगर
मेकन डिकॅटर १०४,००९ डिकॅटर (इलिनॉय) महानगर
मॅकूपिन कार्लिनव्हिल ४४,९२६ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
मॅडिसन एडवर्ड्सव्हिल २६२,९६६ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
मॅरियन सेलम ३७,२०५ सेंट्रालिया (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मार्शल लेकन ११,४३८ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
मेसन हवाना १३,३५९
मॅसॅक मेट्रोपोलिस १३,७७२ पाडुकाह (केंटकी-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मेनार्ड पीटर्सबर्ग १२,१९६ स्प्रिंगफील्ड (इलिनॉय) महानगर
मर्सर अलिडो १५,४३७ डॅव्हेनपोर्ट-मोलाइन-रॉक आयलंड महानगर
मन्रो वॉटरलू ३४,६३७ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
माँटगोमरी हिल्सबोरो २८,४१४
मॉर्गन जॅक्सनव्हिल ३३,६५८ जॅक्सनव्हिल (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
मूल्ट्री सलिव्हान १४,५०१
ओगल ओरेगन ५०,६४३ रोशेल (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
पियोरिया पियोरिया १७९,१७९ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
पेरी पिंकनीव्हिल २०,९१६
पियॅट माँटिचेलो १६,३४४ शँपेन-अर्बाना (इलिनॉय) महानगर
पाइक पिट्सफील्ड १५,५६१
पोप गोलकोंडा ४,१७७
पुलास्की माउंड सिटी ५,३३५
पटनम हेनेपिन ५,७३९ ऑटावा (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
रँडोल्फ चेस्टर ३१,७८२
रिचलँड ओल्नी १५,५१३
रॉक आयलंड रॉक आयलंड १४१,८७९ डॅव्हेनपोर्ट-मोलाइन-रॉक आयलंड महानगर
सेंट क्लेर बेलव्हिल २५९,६८६ सेंट लुइस, (मिसूरी-इलिनॉय) महानगर
सेलीन हॅरिसबर्ग २३,४९१
सँगेमॉन स्प्रिंगफील्ड १९४,६७२ स्प्रिंगफील्ड (इलिनॉय) महानगर
शायलर रशव्हिल ६,७६८
स्कॉट विंचेस्टर ४,९५१ जॅक्सनव्हिल (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
शेल्बी शेल्बीव्हिल २१,६३४
स्टार्क तूलॉन ५,३४२ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
स्टीवन्सन फ्रीपोर्ट ४४,४९८ फ्रीपोर्ट (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
टेझवेल पेकिन १३१,८०३ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर
युनियन जोन्सबोरो १६,६५३
व्हर्मिलियन डॅनव्हिल ७५,७५८ डॅनव्हिल (इलिनॉय) महानगर
वाबाश माउंट कार्मेल ११,५२०
वॉरेन मॉन्मथ १६,८४४
वॉशिंग्टन नॅशव्हिल १३,८८७
वेन फेरफील्ड १६,२१५
व्हाइट कार्मी १३,५३७
व्हाइटसाइड मॉरिसन ५५,१७५ स्टर्लिंग (इलिनॉय) नगरक्षेत्र
विल जोलियेट ६९०,७४३ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
विल्यमसन मॅरियन ६६,५९७ कार्बनडेल-मॅरियन (इलिनॉय) महानगर
विनेबेगो रॉकफोर्ड २८२,५७२ रॉकफोर्ड (इलिनॉय) महानगर
वूडफोर्ड युरेका ३८,४५९ पियोरिया (इलिनॉय) महानगर

इंडियाना

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
इंडियाना ध्वज इंडियाना ॲडम्स डिकॅटर ३५,७७७ डिकॅटर (इंडियाना) नगरक्षेत्र
ॲलन फोर्ट वेन ३७९,२९९ फोर्ट वेन (इंडियाना) महानगर
बार्थोलोम्यू कोलंबस ८३,७७९ कोलंबस (इंडियाना) महानगर
बेंटन फाउलर ८,७४८ लाफियेट-वेस्ट लाफियेट (इंडियाना) महानगर
ब्लॅकफोर्ड हार्टफर्ड सिटी ११,७५८
बून लेबेनॉन ६७,८४३ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
ब्राउन नॅशव्हिल १५,०९२ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
कॅरॉल डेल्फाय २०,२५७ लाफियेट-वेस्ट लाफियेट (इंडियाना) महानगर
कॅस लोगन्सपोर्ट ३७,६८९ लोगन्सपोर्ट (इंडियाना) नगरक्षेत्र
क्लार्क जेफरसनव्हिल ११८,३०२ लुइव्हिल /जेफरसन काउंटी (केंटकी-इंडियाना) महानगर
क्ले ब्राझिल २६,२२५ टेरे हौ (इंडियाना) महानगर
क्लिंटन फ्रँकफोर्ट ३२,३९९ फ्रँकफोर्ट (इंडियाना) नगरक्षेत्र
क्रॉफर्ड इंग्लिश १०,५७७
डेव्हीस वॉशिंग्टन ३३,३५१ वॉशिंग्टन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
डियरबॉर्न लॉरेन्सबर्ग ४९,४५८ सिनसिनाटी महानगर
डिकॅटर ग्रीन्सबर्ग २६,५५९ ग्रीन्सबर्ग (इंडियाना) नगरक्षेत्र
डिकॅब ऑबर्न ४३,४७५ ऑबर्न (इंडियाना) नगरक्षेत्र
डेलावेर मंकल ११४,१३५ मन्सी (इंडियाना) महानगर
दुब्वा जॅस्पर ४२,७३६ जॅस्पर (इंडियाना) नगरक्षेत्र
एकहार्ट गोशेन २०६,३४१ एकहार्ट-गोशेन (इंडियाना) महानगर
फॅयेट कॉनर्सव्हिल २३,१०२ कॉनर्सव्हिल (इंडियाना) नगरक्षेत्र
फ्लॉइड न्यू आल्बनी ७८,५२२ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
फाउन्टन कोव्हिंग्टन १६,३४६
फ्रँकलिन ब्रूकव्हिल २२,७५८
फुलट्न रॉचेस्टर १९,९७४
गिब्सन प्रिन्सटन ३३,६५९
ग्रँट मॅरियन ६५,७६९ मॅरियन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
ग्रीन ब्लूमफील्ड ३१,९२२
हॅमिल्टन नोबल्सव्हिल ३३८,०११ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
हॅन्कॉक ग्रीनफील्ड ७८,१६८ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
हॅरिसन कोरिडॉन ४०,५१५ लुइव्हिल महानगर (केंटकी-इंडियाना) महानगर
हेंड्रिक्स डॅनव्हिल १७०,३११ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
हेन्री न्यू कॅसल ४७,९७२ न्यू कॅसल (इंडियाना) नगरक्षेत्र
हॉवर्ड कोकोमो ८२,५४४ कोकोमो (इंडियाना) महानगर
हंटिंग्टन हंटिंग्टन ३६,५२० हंटिंग्टन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
जॅक्सन ब्राउन्सटाउन ४४,२३१ Seymour (इंडियाना) नगरक्षेत्र
जॅस्पर रेनसेलार ३३,५६२ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
जे पोर्टलँड २०,४३६
जेफरसन मॅडिसन ३२,३०८ मॅडिसन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
जेनिंग्स व्हरनॉन २७,७३५ नॉर्थ व्हरनॉन (इंडियाना) नगरक्षेत्र
जॉन्सन फ्रँकलिन १५८,१६७ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
नॉक्स व्हिन्सेनेस ३६,५९४ व्हिन्सेनेस (इंडियाना) नगरक्षेत्र
कॉसिउस्को वॉर्सो ७९,४५६ वॉर्सॉ (इंडियाना) नगरक्षेत्र
लाग्रांज लाग्रांज ३९,६१४
लेक क्राउन पॉइंट ४८५,४९३ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
लापोर्ट लापोर्ट १०९,८८८ मिशिगन सिटी-ला पोर्ट महानगर
लॉरेन्स बेडफोर्ड ४५,३७० बेडफर्ड (इंडियाना) नगरक्षेत्र
मॅडिसन अँडरसन १२९,५६९ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
मॅरियन इंडियानापोलिस ९६४,५८२ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
मार्शल प्लिमथ ४६,२५८ प्लिमथ (इंडियाना) नगरक्षेत्र
मार्टिन शोल्स १०,२५५
मायामी पेरू ३५,५१६ पेरू (इंडियाना) नगरक्षेत्र
मन्रो ब्लूमिंग्टन १४८,४३१ ब्लूमिंग्टन (इंडियाना) महानगर
माँटगोमरी क्रॉफर्ड्सव्हिल ३८,३३८ क्रॉफर्ड्सव्हिल (इंडियाना) नगरक्षेत्र
मॉर्गन मार्टिन्सव्हिल ७०,४८९ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
न्यूटन केंटलँड १३,९८४ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
नोबल आल्बियोन ४७,७४४ केन्डॉलव्हिल (इंडियाना) नगरक्षेत्र
ओहायो रायझिंग सन ५,८७५ सिनसिनाटी महानगर
ऑरेंज पेओली १९,६४६
ओवेन स्पेन्सर २०,७९९ ब्लूमिंग्टन (इंडियाना) महानगर
पार्क रॉकव्हिल १६,९३७
पेरी टेल सिटी १९,१६९
पाइक पीटर्सबर्ग १२,३८९ जॅस्पर (इंडियाना) नगरक्षेत्र
पोर्टर व्हालपरैसो १७०,३८९ शिकागो-नेपरव्हिल-एल्गिन महानगर
पोझी माउंट व्हरनॉन २५,४२७ एव्हान्सव्हिल (इंडियाना-केंटकी) महानगर
पुलास्की विनामॅक १२,३५३
पटनम ग्रीनकॅसल ३७,५७६ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
रँडोल्फ विंचेस्टर २४,६६५
रिप्ली व्हर्साय २८,३२४
रश रशव्हिल १६,५८१
सेंट जोसेफ साउथ बेंड २७१,८२६ साउथ बेंड-मिशॉका महानगर
स्कॉट स्कॉट्सबर्ग २३,८७३ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
शेल्बी शेल्बीव्हिल ४४,७२९ इंडियानापोलिस-कार्मेल-अँडरसन महानगर
स्पेन्सर रॉकपोर्ट २०,२७७
स्टार्क नॉक्स २२,९९५
स्टूबेन अँगोला ३४,५९४ अँगोला (इंडियाना) नगरक्षेत्र
सलिव्हन सलिव्हन २०,६६९ टेरे हौ (इंडियाना) महानगर
स्वित्झर्लंड व्हेवे १०,७५१
टिप्पेकनू लाफियेट १९५,७३२ लाफियेट-वेस्ट लाफियेट (इंडियाना) महानगर
टिप्टन टिप्टन १५,१४८
युनियन लिबर्टी ७,०५४ सिनसिनाटी महानगर
व्हँडरबर्ग एव्हान्सव्हिल १८१,४५१ एव्हान्सव्हिल (इंडियाना-केंटकी) महानगर
व्हर्मिलियन न्यू पोर्ट १५,४९८ टेरे हौ (इंडियाना) महानगर
व्हिगो टेरे हौ १०७,०३८ टेरे हौ (इंडियाना) महानगर
वाबाश वाबाश ३०,९९६ वाबाश (इंडियाना) नगरक्षेत्र
वॉरेन विल्यम्सपोर्ट ८,२६५
वॉरिक बूनव्हिल ६२,९९८ एव्हान्सव्हिल (इंडियाना-केंटकी) महानगर
वॉशिंग्टन सेलम २८,०३६ लुइव्हिल (केंटकी-इंडियाना) महानगर
वेन रिचमंड ६५,८८४ रिचमंड (इंडियाना) नगरक्षेत्र
वेल्स ब्लफ्टन २८,२९६ फोर्ट वेन (इंडियाना) महानगर
व्हाइट माँटिचेलो २४,१०२
व्हिटली कोलंबिया सिटी ३३,९६४ फोर्ट वेन (इंडियाना) महानगर

आयोवा

[संपादन]
राज्य किंवा प्रांत काउंटी किंवा तत्सम प्रशासकीय केंद्र लोकसंख्या (२०१९चा अंदाज) महानगराचा भाग
आयोवा ध्वज आयोवा अडेर ग्रीनफील्ड ७,१५२
ॲडम्स कॉर्निग ३,६०२
ॲलामेकी वॉकोन १३,६८७
ॲप्पानूझ सेंटरव्हिल १२,४२६
ऑडुबॉन ऑडुबॉन ५,४९६
बेंटन व्हिंटन २५,६४५ सीडर रॅपिड्स (आयोवा) महानगर
ब्लॅक हॉक वॉटरलू १३१,२२८ वॉटर्लू-सीडर फॉल्स महानगर
बून बून २६,२३४ बून (आयोवा) नगरक्षेत्र
ब्रेमर वेवर्ली २५,०६२ वॉटर्लू-सीडर फॉल्स महानगर
बुकॅनन इंडिपेन्डन्स २१,१७५
बॉयना व्हिस्टा स्टॉर्म लेक १९,६२० स्टॉर्म लेक (आयोवा) नगरक्षेत्र
बटलर ॲलिसन १४,४३९
कॅलहून रॉकवेल सिटी ९,६६८
कॅरॉल कॅरॉल २०,१६५
कॅस अटलांटिक १२,८३६
सीडर टिप्टन १८,६२७
सेरो गोर्डो मेसन सिटी ४२,४५० मेसन सिटी (आयोवा) नगरक्षेत्र
चेरोकी चेरोकी ११,२३५
चिकासॉ न्यू हॅम्प्टन ११,९३३
क्लार्क ऑसिओला ९,३९५
क्ले स्पेन्सर १६,०१६ स्पेन्सर (आयोवा) नगरक्षेत्र
क्लेटन एल्केडर १७,५४९
क्लिंटन क्लिंटन ४६,४२९ क्लिंटन (आयोवा) नगरक्षेत्र
क्रॉफर्ड डेनिसन १६,८२०
डॅलस एडेल ९३,४५३ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
डेव्हिस ब्लूमफील्ड ९,००० ऑटम्वा (आयोवा) नगरक्षेत्र
डिकॅटर लिऑन ७,८७०
डेलावेर मँचेस्टर १७,०११
दे मॉइन बर्लिंग्टन ३८,९६७ बर्लिंग्टन (आयोवा-इलिनॉय) नगरक्षेत्र
डिकिन्सन स्पिरिट लेक १७,२५८ स्पिरिट लेक (आयोवा) नगरक्षेत्र
डुबुक डुबुक ९७,३११ डुबुक (आयोवा) महानगर
एमेट एस्थरव्हिल ९,२०८
फॅयेट वेस्ट युनियन १९,६५०
फ्लॉइड चार्ल्स सिटी १५,६४२
फ्रँकलिन हॅम्प्टन १०,०७०
फ्रीमाँट सिडनी ६,९६०
ग्रीन जेफरसन ८,८८८
ग्रंडी ग्रंडी सेंटर १२,२३२ वॉटर्लू-सीडर फॉल्स महानगर
गथ्री गथ्री सेंटर १०,६८९ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
हॅमिल्टन वेब्स्टर सिटी १४,७७३
हॅन्कॉक गार्नर १०,६३०
हार्डिन एल्डोरा १६,८४६
हॅरिसन लोगन १४,०४९ ओमाहा-काउन्सिल ब्लफ्स (नेब्रास्का-आयोवा) महानगर
हेन्री माउंट प्लेझंट १९,९५४
हॉवर्ड क्रेस्को ९,१५८
हंबोल्ट डकोटा सिटी ९,५५८
आयडा आयडा ग्रोव्ह ६,८६०
आयोवा मॅरेंगो १६,१८४
जॅक्सन माक्वोकेटा १९,४३९
जॅस्पर न्यूटन ३७,१८५ न्यूटन (आयोवा) नगरक्षेत्र
जेफरसन फेरफील्ड १८,२९५ फेरफील्ड (आयोवा) नगरक्षेत्र
जॉन्सन आयोवा सिटी १५१,१४० आयोवा सिटी (आयोवा) महानगर
जोन्स अनामोसा २०,६८१ सीडर रॅपिड्स (आयोवा) महानगर
केओकुक सिगूर्नी १०,२४६
कॉसुथ आल्गोना १४,८१३
ली फोर्ट मॅडिसन, केओकुक ३३,६५७ फोर्ट मॅडिसन-केओकुक नगरक्षेत्र
लिन सीडर रॅपिड्स २२६,७०६ सीडर रॅपिड्स (आयोवा) महानगर
लुईझा वापेलो ११,०३५
लुकस चॅरिटन ८,६००
लायन रॉक रॅपिड्स ११,७५५
मॅडिसन विंटरसेट १६,३३८ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
महास्का ओस्कालूसा २२,०९५ ओस्कालूसा (आयोवा) नगरक्षेत्र
मॅरियन नॉक्सव्हिल ३३,२५३
मार्शल मार्शलटाउन ३९,३६९ मार्शलटाउन (आयोवा) नगरक्षेत्र
मिल्स ग्लेनवूड १५,१०९ ओमाहा-काउन्सिल ब्लफ्स (नेब्रास्का-आयोवा) महानगर
मिचेल ओसेज १०,५८६
मोनोना ओनावा ८,६१५
मन्रो आल्बिया ७,७०७
माँटगोमरी रेड ओक ९,९१७
मस्कॅटिन मस्कॅटिन ४२,६६४ मस्कॅटिन (आयोवा) नगरक्षेत्र
ओ'ब्रायन प्रिमघार १३,७५३
ओसिओला सिबली ५,९५८
पेज क्लॅरिंडा १५,१०७
पॅलो आल्टो एमेट्सबर्ग ८,८८६
प्लिमथ ले मार्स २५,१७७ सू सिटी (आयोवा-नेब्रास्का-साउथ डकोटा) महानगर
पोकाहॉन्टास पोकाहॉन्टास ६,६१९
पोक दे मॉइन ४९०,१६१ दे मॉइन-वेस्ट दे मॉइन (आयोवा) महानगर
पॉटावाटामी काउन्सिल ब्लफ्स ९३,२०६ ओमाहा-काउन्सिल ब्लफ्स (नेब्रास्का-आयोवा) महानगर
पॉवेशीक माँटेझुमा १८,५०४
रिंगोल्ड माउंट एर ४,८९४
सॅक सॅक सिटी ९,७२१
स्कॉट डॅव्हेनपोर्ट १७२,९४३ डॅव्हेनपोर्ट-मोलाइन-रॉक आयलंड महानगर
शेल्बी हार्लान ११,४५४
सू