विकिपीडिया:दिनविशेष/ऑगस्ट

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर


ऑगस्ट १:

जन्म:

मृत्यू:


जुलै ३१ - जुलै ३० - जुलै २९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट १ - जुलै ३१ - जुलै ३०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ३:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट २ - ऑगस्ट १ - जुलै ३१

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ४:


जन्म:

ऑगस्ट ३ - ऑगस्ट २ - ऑगस्ट १

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


क्लीव्हलँड शहराचा देखावा
क्लीव्हलँड शहराचा देखावा

ऑगस्ट ५:

जन्म:

ऑगस्ट ४ - ऑगस्ट ३ - ऑगस्ट २

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ६:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट ५ - ऑगस्ट ४ - ऑगस्ट ३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ७:

मृत्यू:

ऑगस्ट ६ - ऑगस्ट ५ - ऑगस्ट ४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ८:

भूतान ध्वज

ऑगस्ट ७ - ऑगस्ट ६ - ऑगस्ट ५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ९:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट ८ - ऑगस्ट ७ - ऑगस्ट ६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट १०:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट ९ - ऑगस्ट ८ - ऑगस्ट ७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ११:

ऑगस्ट १० - ऑगस्ट ९ - ऑगस्ट ८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट १२:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट ११ - ऑगस्ट १० - ऑगस्ट ९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट १३:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट १२ - ऑगस्ट ११ - ऑगस्ट १०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट १४:पाकिस्तानी स्वतंत्र दिवस (१९४७).

ऑगस्ट १३ - ऑगस्ट १२ - ऑगस्ट ११

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट १५: भारतीय स्वातंत्र्यदिन

भारतीय ध्वज

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट १४ - ऑगस्ट १३ - ऑगस्ट १२

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट १६:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट १५ - ऑगस्ट १४ - ऑगस्ट १३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट १७:

गॅबनचा झेंडा
गॅबनचा झेंडा

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट १६ - ऑगस्ट १५ - ऑगस्ट १४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


नेताजी सुभाषचंद्र बोस
नेताजी सुभाषचंद्र बोस

ऑगस्ट १८:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट १७ - ऑगस्ट १६ - ऑगस्ट १५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट १९:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट १८ - ऑगस्ट १७ - ऑगस्ट १६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २०:

जन्म:

मृत्यू:

ऑगस्ट १९ - ऑगस्ट १८ - ऑगस्ट १७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २१:

  • १९५९ - युनायटेड स्टेट्सचे अध्यक्ष ड्वाइट डी. आयझेनहॉवर यांनी हवाई हे युनियनचे ५० वे राज्य घोषित करणाऱ्या कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली.
  • १९८८ - भारत-नेपाळ सीमेवर भूकंप
  • १९९१ - सोव्हिएत युनियनचे अध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव (चित्रीत) विरुद्ध सत्तापालटाचा प्रयत्न कोसळला.

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २० - ऑगस्ट १९ - ऑगस्ट १८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २२:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २१ - ऑगस्ट २० - ऑगस्ट १९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २३:

चंद्रयान ३
चंद्रयान ३

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २२ - ऑगस्ट २१ - ऑगस्ट २०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २४:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २३ - ऑगस्ट २२ - ऑगस्ट २१

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २५:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २४ - ऑगस्ट २३ - ऑगस्ट २२

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २६:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २५ - ऑगस्ट २४ - ऑगस्ट २३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २७:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २६ - ऑगस्ट २५ - ऑगस्ट २४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २८:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २७ - ऑगस्ट २६ - ऑगस्ट २५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट २९:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट २८ - ऑगस्ट २७ - ऑगस्ट २६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ३०:

जन्म:


मृत्यू:

ऑगस्ट २९ - ऑगस्ट २८ - ऑगस्ट २७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑगस्ट ३१:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: ऑगस्ट ३१ - ऑगस्ट २९ - ऑगस्ट २८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर