विकिपीडिया:दिनविशेष/डिसेंबर

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर


डिसेंबर १: जागतिक एड्स दिन

नोव्हेंबर ३० - नोव्हेंबर २९ - नोव्हेंबर २८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २:

साबु दस्तगीर

डिसेंबर १ - नोव्हेंबर ३० - नोव्हेंबर २९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ३:

डिसेंबर २ - डिसेंबर १ - नोव्हेंबर ३०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ४:

भारतीय आरमाराचे मानचिह्न

डिसेंबर ३ - डिसेंबर २ - डिसेंबर १

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ५:

टीजीव्ही

जन्मः

डिसेंबर ४ - डिसेंबर ३ - डिसेंबर २

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ६:

Dr. Babasaheb Ambedkar

डिसेंबर ५ - डिसेंबर ४ - डिसेंबर ३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ७:

पूर्व तिमोरचा राष्ट्रध्वज

डिसेंबर ६ - डिसेंबर ५ - डिसेंबर ४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ८:

जॉन लेनन

डिसेंबर ७ - डिसेंबर ६ - डिसेंबर ५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ९:

टांझानिया ध्वज

डिसेंबर ८ - डिसेंबर ७ - डिसेंबर ६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १०:

डिसेंबर ९ - डिसेंबर ८ - डिसेंबर ७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ११:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: डिसेंबर १० - डिसेंबर ९ - डिसेंबर ८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १२:

केन्याचा राष्ट्रध्वज

जन्मः

मृत्यू:

डिसेंबर ११ - डिसेंबर १० - डिसेंबर ९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १३:

भारतीय संसद

डिसेंबर १२ - डिसेंबर ११ - डिसेंबर १०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १४:

मॅरनर २

  • इ.स. १९६२ - नासाचे मरिनर २ (चित्रीत), जगातले पहिले अवकाशयान झाले जे शुक्र ग्रहाच्या जवळुन यशस्वी रीत्या उडाले.

डिसेंबर १३ - डिसेंबर १२ - डिसेंबर ११

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १५:

डिसेंबर १४ - डिसेंबर १३ - डिसेंबर १२

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १६:

डिसेंबर १५ - डिसेंबर १४ - डिसेंबर १३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १७:

डिसेंबर १६ - डिसेंबर १५ - डिसेंबर १४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १८:

जन्म:

मृत्यू:

मागील दिनविशेष: डिसेंबर १७ - डिसेंबर १६ - डिसेंबर १५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर १९:

झांझीबारचा राष्ट्रध्वज

डिसेंबर १८ - डिसेंबर १७ - डिसेंबर १६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २०:

डिसेंबर १९ - डिसेंबर १८ - डिसेंबर १७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २१:

चार्ल्स दि गॉल

डिसेंबर २० - डिसेंबर १९ - डिसेंबर १८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २२:

मालगाडी

  • इ.स. १९८९ - बर्लिनचे ब्रांडेनबर्ग गेट ३० वर्षांनी खुले. पूर्व आणि पश्चिम जर्मनीची फाळणी संपुष्टात.

डिसेंबर २१ - डिसेंबर २० - डिसेंबर १९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २३:

पी. व्ही. नरसिंहराव

डिसेंबर २२ - डिसेंबर २१ - डिसेंबर २०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २४:भारतीय राष्ट्रीय ग्राहक दिन

जन्म:

मृत्यू:

डिसेंबर २३ - डिसेंबर २२ - डिसेंबर २१

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २५: नाताळ

डिसेंबर २४ - डिसेंबर २३ - डिसेंबर २१

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २६:

डिसेंबर २५ - डिसेंबर २४ - डिसेंबर २३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २७:

डिसेंबर २६ - डिसेंबर २५ - डिसेंबर २४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २८:

डिसेंबर २७ - डिसेंबर २६ - डिसेंबर २५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर २९:

सुन यात्सेन

डिसेंबर २८ - डिसेंबर २७ - डिसेंबर २६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ३०:

१९३१चा स्वतंत्र भारताचा आझाद हिंद सेनेचा ध्वज

मृत्यू:

डिसेंबर २९ - डिसेंबर २८ - डिसेंबर २७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


डिसेंबर ३१:

  • २००७ - मराठी विकिपीडियावर १५,००० वा लेख लिहिला गेला.

जन्म:

मृत्यू:

डिसेंबर ३० - डिसेंबर २९ - डिसेंबर २८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर