विकिपीडिया:दिनविशेष/एप्रिल

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर


एप्रिल १: एप्रिल फूल्स दिन, उत्कल दिवस(ओरिसा)

भारतीय रिझर्व बँकेचे मुंबई कार्यालय
भारतीय रिझर्व बँकेचे मुंबई कार्यालय

जन्म:

मृत्यू:


मार्च ३१ - मार्च ३० - मार्च २९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २:

जन्म:

मृत्यू:

एप्रिल १ - मार्च ३१ - मार्च ३०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ३:

छत्रपती शिवाजी महाराज
छत्रपती शिवाजी महाराज

जन्म:

मृत्यू:

एप्रिल २ - एप्रिल १ - मार्च ३१

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ४:


जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल ३ - एप्रिल २ - एप्रिल १

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ५:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल ४ - एप्रिल ३ - एप्रिल २

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ६: टार्टन दिन

जन्म:

एप्रिल ५ - एप्रिल ४ - एप्रिल ३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ७:


जन्म:

मृत्यू:

एप्रिल ६ - एप्रिल ५ - एप्रिल ४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ८:

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय
बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय

जन्म:

मृत्यू:

एप्रिल ७ - एप्रिल ६ - एप्रिल ५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ९:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल ८ - एप्रिल ७ - एप्रिल ६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १०:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल ९ - एप्रिल ८ - एप्रिल ७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ११: शिक्षक हक्क दिन (महाराष्ट्र)

ज्योतिबा फुले
ज्योतिबा फुले

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल १० - एप्रिल ९ - एप्रिल ८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १२: ईस्टर

ईस्टर
ईस्टर

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल ११ - एप्रिल १० - एप्रिल ९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १३:


जन्म:

मृत्यू:

एप्रिल १२ - एप्रिल ११ - एप्रिल १०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १४: पहेला वैशाख (पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल ११ - एप्रिल १२ - एप्रिल १३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १५:

सुरेश भट
सुरेश भट

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल १४ - एप्रिल १३ - एप्रिल १२

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १६:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल १५ - एप्रिल १४ - एप्रिल १३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १७:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल १६ - एप्रिल १५ - एप्रिल १४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १८:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल १७ - एप्रिल १६ - एप्रिल १५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल १९:

आर्यभट्ट उपग्रह
आर्यभट्ट उपग्रह

जन्म:

मृत्यू:

एप्रिल १८ - एप्रिल १७ - एप्रिल १६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २०:

एडॉल्फ हिटलर
एडॉल्फ हिटलर

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल १९ - एप्रिल १८ - एप्रिल १७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २१:

एलिझाबेथ दुसरी
एलिझाबेथ दुसरी

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल २० - एप्रिल १९ - एप्रिल १८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २२:

बलदेव राज चोप्रा
बलदेव राज चोप्रा

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २३:

जन्म:

मृत्यू:

एप्रिल १९ - एप्रिल २१ - एप्रिल २०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २४:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल २० - एप्रिल १९ - एप्रिल २१

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २५:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल २४ - एप्रिल २३ - एप्रिल २२

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २६:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल २५ - एप्रिल २४ - एप्रिल २३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २७:

सॅम्युएल मॉर्स
सॅम्युएल मॉर्स

जन्म:

मृत्यू:

प्रतिवार्षिक पालन

एप्रिल २६ - एप्रिल २५ - एप्रिल २४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २८:

जन्म:

मृत्यू:


एप्रिल २७ - एप्रिल २६ - एप्रिल २५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल २९:

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


एप्रिल ३०:

हिटलरच्या मृत्यूची बातमी
हिटलरच्या मृत्यूची बातमी


एप्रिल २९ - एप्रिल २८ - एप्रिल २७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर