विकिपीडिया:दिनविशेष/फेब्रुवारी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर


फेब्रुवारी १:

स्पेस शटल कोलंबियाचे शेवटचे सात यात्री

जन्म:

मृत्यू:

जानेवारी ३१ - जानेवारी ३० - जानेवारी २९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २

रात्रीच्या वेळचे न्यूयॉर्क शहराचे दृश्य

मृत्यू:

१९७० - बर्ट्रान्ड रसेल, ब्रिटीश गणितज्ञ व तत्त्वज्ञानी.

फेब्रुवारी १ - जानेवारी ३१ - जानेवारी ३०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी ३

अंतराळात मुक्त संचार करणारा अंतराळवीर

फेब्रुवारी २ - फेब्रुवारी १ - जानेवारी ३१

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी ४:

जॉर्ज वॉशिंग्टन


फेब्रुवारी ३ - फेब्रुवारी २ - फेब्रुवारी १

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी ५:

फेब्रुवारी ४ - फेब्रुवारी ३ - फेब्रुवारी २

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी ६:

फेब्रुवारी ५ - फेब्रुवारी ४ - फेब्रुवारी ३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी ७:

स्वित्झर्लंडचा राष्ट्रध्वज

जन्म:

फेब्रुवारी ६ - फेब्रुवारी ५ - फेब्रुवारी ४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी ८:

बर्किना फासोचा राष्ट्रध्वज

जन्म:

फेब्रुवारी ७ - फेब्रुवारी ६ - फेब्रुवारी ५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी ९:

डेव्हिस कपचे मानचिह्ल

मृत्यू:

फेब्रुवारी ८ - फेब्रुवारी ७ - फेब्रुवारी ६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १०:

हुलागु खान

फेब्रुवारी ९ - फेब्रुवारी ८ - फेब्रुवारी ७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी ११:

नेल्सन मंडेला

जन्म:

मृत्यू:

फेब्रुवारी १० - फेब्रुवारी ९ - फेब्रुवारी ८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १२: डार्विन दिन

अब्राहम लिंकन

जन्म:

मृत्यू:

फेब्रुवारी ११ - फेब्रुवारी १० - फेब्रुवारी ९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १३:

पोर्तुगालचा राष्ट्रध्वज

जन्म:

फेब्रुवारी १२ - फेब्रुवारी ११ - फेब्रुवारी १०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १४: व्हॅलेन्टाईन्स डे

व्हॅलेन्टाईन कँडी तेराव्या हिवाळी ऑलिंपिक खेळांची मुद्रा

जन्म:

फेब्रुवारी १३ - फेब्रुवारी १२ - फेब्रुवारी ११

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १५:

सिंगापूरचा पाडाव

जन्म:

फेब्रुवारी १४ - फेब्रुवारी १३ - फेब्रुवारी १२

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १६

दादासाहेब फाळके

जन्म:

मृत्यू:

फेब्रुवारी १५ - फेब्रुवारी १४ - फेब्रुवारी १३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १७ :

फेब्रुवारी १६ - फेब्रुवारी १५ - फेब्रुवारी १४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १८:

जन्म:

फेब्रुवारी १७ - फेब्रुवारी १५ - फेब्रुवारी १४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी १९:

फेब्रुवारी १८ - फेब्रुवारी १७ - फेब्रुवारी १६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २०:

फेब्रुवारी १९ - फेब्रुवारी १८ - फेब्रुवारी १७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २१:आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिन

जन्म:

फेब्रुवारी २० - फेब्रुवारी १९ - फेब्रुवारी १८

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २२

कस्तूरबा गांधी

मृत्यू:

फेब्रुवारी २१ - फेब्रुवारी २० - फेब्रुवारी १९

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २३

फेब्रुवारी २२ - फेब्रुवारी २१ - फेब्रुवारी २०

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २४

एस्टोनियाचा राष्ट्रध्वज
एस्टोनियाचा राष्ट्रध्वज

जन्म:

फेब्रुवारी २३ - फेब्रुवारी २२ - फेब्रुवारी २१

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २५

जन्म:

मृत्यू:


फेब्रुवारी २४ - फेब्रुवारी २३ - फेब्रुवारी २२

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २६ :

मृत्यू:

फेब्रुवारी २५ - फेब्रुवारी २४ - फेब्रुवारी २३

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २७:


जागतिक प्रतिवार्षिक पालन : मराठी भाषा गौरव दिन


मृत्यू:

फेब्रुवारी २६ - फेब्रुवारी २५ - फेब्रुवारी २४

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २८

फेब्रुवारी २७ - फेब्रुवारी २६ - फेब्रुवारी २५

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


फेब्रुवारी २९

मोरारजी देसाई
मोरारजी देसाई

जन्म:

फेब्रुवारी २८ - फेब्रुवारी २७ - फेब्रुवारी २६

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर