विकिपीडिया:दिनविशेष/ऑक्टोबर

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर


ऑक्टोबर १:

सप्टेंबर ३० - सप्टेंबर २९ - सप्टेंबर २८

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २:

ऑक्टोबर १ - सप्टेंबर ३० - सप्टेंबर २९

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ३:

ऑक्टोबर २ - ऑक्टोबर १ - सप्टेंबर ३०

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ४:

ऑक्टोबर ३ - ऑक्टोबर २ - ऑक्टोबर १

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ५:

ऑक्टोबर ४ - ऑक्टोबर ३ - ऑक्टोबर २

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ६:

ऑक्टोबर ५ - ऑक्टोबर ४ - ऑक्टोबर ३

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ७:

ऑक्टोबर ६ - ऑक्टोबर ५ - ऑक्टोबर ४

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ८:

ऑक्टोबर ७ - ऑक्टोबर ६ - ऑक्टोबर ५

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ९:

ऑक्टोबर ८ - ऑक्टोबर ७ - ऑक्टोबर ६

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १०:


जन्म:

मृत्यू:

संग्रह

ऑक्टोबर ९ - ऑक्टोबर ८ - ऑक्टोबर ७

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ११:

जन्म:

मृत्यू:

ऑक्टोबर १० - ऑक्टोबर ९ - ऑक्टोबर ८

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १२:

जन्म:

मृत्यू:

ऑक्टोबर ११ - ऑक्टोबर १० - ऑक्टोबर ९

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १३:

जन्म:

मृत्यू:

ऑक्टोबर १२ - ऑक्टोबर ११ - ऑक्टोबर १०

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १४:

जन्म

मृत्यू


ऑक्टोबर १३ - ऑक्टोबर १२ - ऑक्टोबर ११

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १५:

जन्म:

मृत्यू:

ऑक्टोबर १४ - ऑक्टोबर १३ - ऑक्टोबर १२

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १६:

जन्म

मृत्यू:

ऑक्टोबर १५ - ऑक्टोबर १४ - ऑक्टोबर १३

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १७:

ऑक्टोबर १६ - ऑक्टोबर १५ - ऑक्टोबर १४

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १८:

जन्म[संपादन]

मृत्यू[संपादन]

ऑक्टोबर १७ - ऑक्टोबर १६ - ऑक्टोबर १५

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर १९:

जन्म:

मृत्यू:

ऑक्टोबर १८ - ऑक्टोबर १७ - ऑक्टोबर १६

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २०:

जन्म:

मृत्यू:

ऑक्टोबर १९ - ऑक्टोबर १८ - ऑक्टोबर १७

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २१:

जन्म:

ऑक्टोबर २० - ऑक्टोबर १९ - ऑक्टोबर १८

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २२:

जन्म


मृत्यू

ऑक्टोबर २१ - ऑक्टोबर २० - ऑक्टोबर १९

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २३:

ऑक्टोबर २२ - ऑक्टोबर २१ - ऑक्टोबर २०

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २४: झाम्बियाचा स्वातंत्र्यदिन.

झाम्बियाचा_झेंडा

ऑक्टोबर २३ - ऑक्टोबर २२ - ऑक्टोबर २१

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २५:

ऑक्टोबर २४ - ऑक्टोबर २३ - ऑक्टोबर २२

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २६:

कोट_दि'आयव्होरचा_झेंडा

जन्म[संपादन]


ऑक्टोबर २५ - ऑक्टोबर २४ - ऑक्टोबर २३

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २७:

तुर्कमेनिस्तानचा झेंडा

ऑक्टोबर २६ - ऑक्टोबर २५ - ऑक्टोबर २४

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २८:
ठळक घटना आणि घडामोडी

जन्म

मृत्यू

ऑक्टोबर २७ - ऑक्टोबर २६ - ऑक्टोबर २५

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर २९:
ठळक घटना आणि घडामोडी

जन्म

मृत्यू

ऑक्टोबर २८ - ऑक्टोबर २७ - ऑक्टोबर २६

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ३०:

जॉन लोगी बेर्ड

ठळक घटना आणि घडामोडी

जन्म

मृत्यू

ऑक्टोबर २९ - ऑक्टोबर २८ - ऑक्टोबर २७

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


ऑक्टोबर ३१:

इंदिरा_गांधी (डावीकडे)

ठळक घटना व घडामोडी

जन्म

मृत्यू

ऑक्टोबर ३० - ऑक्टोबर २९ - ऑक्टोबर २८

संग्रह

पहा - चर्चा - संपादन - इतिहास


जानेवारी - फेब्रुवारी - मार्च - एप्रिल - मे - जून - जुलै - ऑगस्ट - सप्टेंबर - ऑक्टोबर - नोव्हेंबर - डिसेंबर