सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

विकिपीडियावरील लेखात अनेक बाह्य दुवे संदर्भासाठी दिले जातात. पण लेख तयार करताना दिला गेलेला दुवा कालांतराने कधीकधी आंतरजालावर जोडला जात नाही. यामागे अनेक कारणे असू शकतात. पण ज्या संदर्भासाठी दुवा दिला गेला आहे त्या संदर्भापर्यंत आपण जोडले जाऊ शकत नाही. परिणामी असे दुवे मृत दुवे (Dead Links) म्हणून गणले जातात. आंतरजालावरील अशी काही पाने वेबॅक मशिनवर साठवलेली असू शकतात. असे काही मृत दुवे या वेबॅक मशिनचा वापर करून परत मिळविलेली आहेत त्यांची यादी खाली दिली आहे.

आपल्याला आढललेल्या अशा काही मृत दुव्यांची माहिती लेखाच्या नावासह सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ येथे दिल्यास ते शोधण्याचा निश्चितच प्रयत्न करता येईल.


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१

  • https://archive.today/vtgd6. Archived from the original on जुलै २०१४. 2009-09-26 रोजी पाहिले. Missing or empty |title= (सहाय्य)


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/७

हा दुवा खालील लेखातील होता...

 • जळगाव शहर विधानसभा मतदारसंघ • धुळे शहर विधानसभा मतदारसंघ • धुळे ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ • शिरपूर विधानसभा मतदारसंघ • साक्री विधानसभा मतदारसंघ • नंदुरबार विधानसभा मतदारसंघ • अक्कलकुवा विधानसभा मतदारसंघ • नवापूर विधानसभा मतदारसंघ • शहादा विधानसभा मतदारसंघ • हिंगोली विधानसभा मतदारसंघ • कळमनुरी विधानसभा मतदारसंघ • बसमत विधानसभा मतदारसंघ • भोकर विधानसभा मतदारसंघ • देगलूर विधानसभा मतदारसंघ • मुखेड विधानसभा मतदारसंघ • नायगाव विधानसभा मतदारसंघ • नांदेड उत्तर विधानसभा मतदारसंघ • नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ • परभणी विधानसभा मतदारसंघ • जिंतूर विधानसभा मतदारसंघ • गंगाखेड विधानसभा मतदारसंघ • पाथरी विधानसभा मतदारसंघ • जालना विधानसभा मतदारसंघ • घणसवंगी विधानसभा मतदारसंघ • परतूर विधानसभा मतदारसंघ • भोकरदन विधानसभा मतदारसंघ • बदनापूर विधानसभा मतदारसंघ • सिल्लोड विधानसभा मतदारसंघ •  फुलंब्री विधानसभा मतदारसंघ •  पैठण विधानसभा मतदारसंघ • कन्नड विधानसभा मतदारसंघ • गंगापूर विधानसभा मतदारसंघ • वैजापूर विधानसभा मतदारसंघ • औरंगाबाद पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ • औरंगाबाद पूर्व विधानसभा मतदारसंघ • औरंगाबाद मध्य विधानसभा मतदारसंघ • नांदगाव विधानसभा मतदारसंघ • कळवण विधानसभा मतदारसंघ • चांदवड विधानसभा मतदारसंघ • येवला विधानसभा मतदारसंघ • निफाड विधानसभा मतदारसंघ • दिंडोरी विधानसभा मतदारसंघ • पालघर विधानसभा मतदारसंघ • डहाणू विधानसभा मतदारसंघ • विक्रमगड विधानसभा मतदारसंघ • वसई विधानसभा मतदारसंघ • भोईसर विधानसभा मतदारसंघ • नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघ • पेण विधानसभा मतदारसंघ • अलिबाग विधानसभा मतदारसंघ • श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघ • महाड विधानसभा मतदारसंघ • दापोली विधानसभा मतदारसंघ • गुहागर विधानसभा मतदारसंघ • चिपळूण विधानसभा मतदारसंघ • रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघ • राजापूर विधानसभा मतदारसंघ • सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ • कणकवली विधानसभा मतदारसंघ • कुडाळ विधानसभा मतदारसंघ • पनवेल विधानसभा मतदारसंघ • कर्जत विधानसभा मतदारसंघ • उरण विधानसभा मतदारसंघ • मावळ विधानसभा मतदारसंघ • चिंचवड विधानसभा मतदारसंघ • पिंपरी विधानसभा मतदारसंघ • वडगांव शेरी विधानसभा मतदारसंघ • शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघ • कोथरूड विधानसभा मतदारसंघ • पर्वती विधानसभा मतदारसंघ • पुणे छावणी विधानसभा मतदारसंघ • कसबा पेठ विधानसभा मतदारसंघ • बारामती विधानसभा मतदारसंघ • दौंड विधानसभा मतदारसंघ • इंदापूर विधानसभा मतदारसंघ • पुरंदर विधानसभा मतदारसंघ • भोर विधानसभा मतदारसंघ • खडकवासला विधानसभा मतदारसंघ • शिरुर विधानसभा मतदारसंघ • जुन्नर विधानसभा मतदारसंघ • आंबेगाव विधानसभा मतदारसंघ • खेड आळंदी विधानसभा मतदारसंघ • भोसरी विधानसभा मतदारसंघ • हडपसर विधानसभा मतदारसंघ • अहमदनगर शहर विधानसभा मतदारसंघ • शेवगांव विधानसभा मतदारसंघ • राहुरी विधानसभा मतदारसंघ • पारनेर विधानसभा मतदारसंघ • श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघ • कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघ • शिर्डी विधानसभा मतदारसंघ • अकोले विधानसभा मतदारसंघ • संगमनेर विधानसभा मतदारसंघ • कोपरगाव विधानसभा मतदारसंघ • श्रीरामपूर विधानसभा मतदारसंघ • नेवासा विधानसभा मतदारसंघ • बीड विधानसभा मतदारसंघ • गेवराई विधानसभा मतदारसंघ • माजलगाव विधानसभा मतदारसंघ • परळी विधानसभा मतदारसंघ • आष्टी विधानसभा मतदारसंघ • केज विधानसभा मतदारसंघ • उस्मानाबाद विधानसभा मतदारसंघ • उमरगा विधानसभा मतदारसंघ • तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघ • परांडा विधानसभा मतदारसंघ • औसा विधानसभा मतदारसंघ • बार्शी विधानसभा मतदारसंघ • लातूर शहर विधानसभा मतदारसंघ • लातूर ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ • निलंगा विधानसभा मतदारसंघ • उदगीर विधानसभा मतदारसंघ • अहमदपूर विधानसभा मतदारसंघ • लोहा विधानसभा मतदारसंघ • सोलापूर शहर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ • सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघ • अक्कलकोट विधानसभा मतदारसंघ • पंढरपूर विधानसभा मतदारसंघ • मोहोळ विधानसभा मतदारसंघ • किनवट विधानसभा मतदारसंघ • हदगाव विधानसभा मतदारसंघ • करमाळा विधानसभा मतदारसंघ • सांगोला विधानसभा मतदारसंघ • माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ • फलटण विधानसभा मतदारसंघ • माण विधानसभा मतदारसंघ • सातारा विधानसभा मतदारसंघ • वाई विधानसभा मतदारसंघ • कोरेगांव विधानसभा मतदारसंघ • पाटण विधानसभा मतदारसंघ • कराड उत्तर विधानसभा मतदारसंघ • कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ • सांगली विधानसभा मतदारसंघ • मिरज विधानसभा मतदारसंघ • खानापूर विधानसभा मतदारसंघ • जत विधानसभा मतदारसंघ • पलुस-कडेगांव विधानसभा मतदारसंघ • तासगांव-कवठे महांकाळ विधानसभा मतदारसंघ • शिराळा विधानसभा मतदारसंघ • इस्लामपूर विधानसभा मतदारसंघ • हातकणंगले विधानसभा मतदारसंघ • शिरोळ विधानसभा मतदारसंघ • इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघ • कोल्हापूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ • कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ • करवीर विधानसभा मतदारसंघ • कागल विधानसभा मतदारसंघ • चंदगड विधानसभा मतदारसंघ • राधानगरी विधानसभा मतदारसंघ • बागलाण विधानसभा मतदारसंघ • मालेगाव मध्य विधानसभा मतदारसंघ • मालेगाव बाह्य विधानसभा मतदारसंघ • नागपूर दक्षिण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ • नागपूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघ • नागपूर मध्य विधानसभा मतदारसंघ • नागपूर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ • नागपूर उत्तर विधानसभा मतदारसंघ • नागपूर पूर्व विधानसभा मतदारसंघ • सिन्नर विधानसभा मतदारसंघ • इगतपुरी विधानसभा मतदारसंघ • देवळाली विधानसभा मतदारसंघ • नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघ • नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ • नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघ • भिवंडी ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ • शहापूर विधानसभा मतदारसंघ • भिवंडी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ • भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदारसंघ • कल्याण पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ • मुरबाड विधानसभा मतदारसंघ • कल्याण पूर्व विधानसभा मतदारसंघ • अंबरनाथ विधानसभा मतदारसंघ • उल्हासनगर विधानसभा मतदारसंघ • कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघ • डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघ • मीरा भाईंदर विधानसभा मतदारसंघ • मुंब्रा-कळवा विधानसभा मतदारसंघ • ठाणे विधानसभा मतदारसंघ • ओवळा-माजीवडा विधानसभा मतदारसंघ • कोपरी-पाचपाखाडी विधानसभा मतदारसंघ • बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ • ऐरोली विधानसभा मतदारसंघ • सिंदखेडा विधानसभा मतदारसंघ • शाहूवाडी विधानसभा मतदारसंघ • शिवडी विधानसभा मतदारसंघ • सायन कोळीवाडा विधानसभा मतदारसंघ • वांद्रे पूर्व विधानसभा मतदारसंघ • वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ • वर्सोवा विधानसभा मतदारसंघ • विले पार्ले विधानसभा मतदारसंघ • वडाळा विधानसभा मतदारसंघ • वरळी विधानसभा मतदारसंघ • सिंगरौली विधानसभा मतदारसंघ • देवसर विधानसभा मतदारसंघ • चित्रांगी विधानसभा मतदारसंघ • देवगड विधानसभा मतदारसंघ • माढा विधानसभा मतदारसंघ • विक्रोळी विधानसभा मतदारसंघ • खेड विधानसभा मतदारसंघ • महाराष्ट्र राज्य विधानसभा मतदारसंघ सूची • 


[[|हा दुवा या लेखातील होता...]]

मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ११

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/११


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ १९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/१९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ २९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/२९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ३९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/३९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ४९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/४९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११ ५०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ११/५०