सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

विकिपीडियावरील लेखात अनेक बाह्य दुवे संदर्भासाठी दिले जातात. पण लेख तयार करताना दिला गेलेला दुवा कालांतराने कधीकधी आंतरजालावर जोडला जात नाही. यामागे अनेक कारणे असू शकतात. पण ज्या संदर्भासाठी दुवा दिला गेला आहे त्या संदर्भापर्यंत आपण जोडले जाऊ शकत नाही. परिणामी असे दुवे मृत दुवे (Dead Links) म्हणून गणले जातात. आंतरजालावरील अशी काही पाने वेबॅक मशिनवर साठवलेली असू शकतात. असे काही मृत दुवे या वेबॅक मशिनचा वापर करून परत मिळविलेली आहेत त्यांची यादी खाली दिली आहे.

आपल्याला आढललेल्या अशा काही मृत दुव्यांची माहिती लेखाच्या नावासह सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ येथे दिल्यास ते शोधण्याचा निश्चितच प्रयत्न करता येईल.


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/५

  • International Organization for Standardization. ISO http://www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_other/currency_codes/currency_codes_list-1.htm. 2009-01-02 रोजी पाहिले. Missing or empty |title= (सहाय्य)[मृत दुवा]
  • वरील दुव्याची वेबॅक मशिनवरील आवृत्ती नोव्हेंबर ११, २००८ (वरील दुव्यात त्रुटी जाणवल्याने वेबॅक मशिन वापरुन ही आवृत्ती मिळवलेली आहे.)


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ११

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/११


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ १९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/१९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ २९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/२९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ३९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/३९

  • http://archive.is/yFCG5. Archived from the original on ११ फेब्रुवारी २०१४. २७ ऑगस्ट, इ.स. २०१३ रोजी पाहिले. |ॲक्सेसदिनांक= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४२

  • (इंग्लिश भाषेत) http://archive.is/1a1U. Archived from the original on १५ फेब्रुवारी २०१४. १५ ऑक्टोबर, इ.स. २०११ रोजी पाहिले. |अॅक्सेसदिनांक= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)CS1 maint: unrecognized language (link)


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४४

  • http://archive.is/1a1U. Archived from the original on १५ फेब्रुवारी २०१४. २३ ऑक्टोबर, इ.स. २०११ रोजी पाहिले. |अॅक्सेसदिनांक= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४५

  • (इंग्लिश भाषेत) http://archive.is/1a1U. Archived from the original on १५ फेब्रुवारी २०१४. ९ जुलै, इ.स. २०११ रोजी पाहिले. |अॅक्सेसदिनांक= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)CS1 maint: unrecognized language (link)


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४६

  • (इंग्लिश भाषेत) http://archive.is/1a1U. Archived from the original on १५ फेब्रुवारी २०१४. १७ जून, इ.स. २०१२ रोजी पाहिले. |अॅक्सेसदिनांक= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)CS1 maint: unrecognized language (link)


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४८

  • https://archive.is/YI2p. Archived from the original on २६ फेब्रुवारी २०१४. २७ ऑक्टोबर, इ.स. २०१० रोजी पाहिले. |अॅक्सेसदिनांक= मधील दिनांक मूल्ये तपासा (सहाय्य); Missing or empty |title= (सहाय्य)


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ४९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/४९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४ ५०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ४/५०