सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

विकिपीडियावरील लेखात अनेक बाह्य दुवे संदर्भासाठी दिले जातात. पण लेख तयार करताना दिला गेलेला दुवा कालांतराने कधीकधी आंतरजालावर जोडला जात नाही. यामागे अनेक कारणे असू शकतात. पण ज्या संदर्भासाठी दुवा दिला गेला आहे त्या संदर्भापर्यंत आपण जोडले जाऊ शकत नाही. परिणामी असे दुवे मृत दुवे (Dead Links) म्हणून गणले जातात. आंतरजालावरील अशी काही पाने वेबॅक मशिनवर साठवलेली असू शकतात. असे काही मृत दुवे या वेबॅक मशिनचा वापर करून परत मिळविलेली आहेत त्यांची यादी खाली दिली आहे.

आपल्याला आढललेल्या अशा काही मृत दुव्यांची माहिती लेखाच्या नावासह सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ येथे दिल्यास ते शोधण्याचा निश्चितच प्रयत्न करता येईल.


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ११

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/११


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१५

विदागारातील आवृत्ती


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१६

  • दिलीप ठाकुर (२७ मार्च, इ.स. २०११). सुवासिनी (मराठी मजकूर). सामना. (आधीच्या मूळ आवृत्तीत त्रूटी जाणवल्याने विदागारातील आवृत्ती दिनांक १५ जुलै २०१४ रोजी मिळविली). १६ जुलै, इ.स. २०११ रोजी पाहिले. 


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ १९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/१९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ २९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/२९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ३९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/३९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४०


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४१

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४१


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४२

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४२


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४३

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४३


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४४

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४४


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४५

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४५


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४६

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४६


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४७

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४७


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४८

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४८


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ४९

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/४९


मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७ ५०

सदस्य चर्चा:संतोष दहिवळ/मृत बाह्य दुवे परत मिळविले खंड ७/५०