वेस्ट इंडीझच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


ही झिम्बाब्वेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती २४ ऑगस्ट २००८ पर्यंतची आहे.

वेस्ट इंडीझचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकिर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
स्नफी ब्राउनी १९२८-१९३० १७६ ७०* २५.१४ ८४० ३८ २८८ २/७२ ४८.०० -
जॉर्ज चॅलेनोर १९२८ - १०१ ४६ १६.८३ - - - - - - - -
लियरी कॉन्स्टन्टाईन १९२८-१९३९ १८ ३३ - ६३५ ९० १९.२४ ३५८३ १२५ १७४६ ५८ ५/७५ ३०.१० २८ -
मॉरिस फर्नांडिस १९२८-१९३० - ४९ २२ १२.२५ - - - - - - - -
जॉर्ज फ्रांसिस १९२८-१९३३ १० १८ ८१ १९* ५.७९ १६१९ ५४ ७६३ २३ ४/४० ३३.१७ -
हर्मन ग्रिफिथ १९२८-१९३३ १३ २३ ९१ १८ ५.०६ २६६३ ८९ १२४३ ४४ ६/१०३ २८.२५ -
फ्रँक मार्टिन १९२८-१९३१ १८ ४८६ १२३* २८.५९ १३४६ २७ ६१९ ३/९१ ७७.३८ -
कार्ल नन्स १९२८-१९३० - २४५ ९२ ३०.६३ - - - - - - -
क्लिफोर्ड रोच १९२८-१९३५ १६ ३२ ९५२ २०९ ३०.७१ २२२ १०३ १/१८ ५१.५० -
१० विल्टन सेंट हिल १९२८-१९३० - ११७ ३८ १९.५० १२ - - - - -
११ जोसेफ स्मॉल १९२८-१९३० - ७९ ५२ १३.१७ ३६६ ११ १८४ २/६७ ६१.३३ -
१२ टेडी होड १९२८-१९३३ - ९८ ३६ १२.२५ - - - - - - -
१३ टॉमी स्कॉट १९२८-१९३१ १३ १७१ ३५ १७.१० १४०५ १८ ९२५ २२ ५/२६६ ४२.०५ - -
१४ एडवर्ड बार्लेट १९२८-१९३१ १३१ ८४ १८.७१ - - - - - - -
१५ विबार्ट व्हाइट १९२८-१९३० ६७ २३ २२.३३ ३० - - - - -
१६ फ्रँक डे केर्स १९३० - २३२ ८० ३८.६७ १२ - - - - -
१७ जॉर्ज हेडली १९३०-१९५४ २२ ४० २१९० २७०* ६०.८३ ३९८ २३० - - - १४ -
१८ एरॉल हंट १९३० १६६ ५८ ३३.२० - - - - - - -
१९ एडविन सेंट हिल १९३० - १८ १२ ४.५० ५५८ २९ २२१ २/११० ७३.६७ - -
२० डेरेक सिली १९३०-१९३९ ११ १९ ४७८ ९२ २८.१२ १५६ ९४ २/७ ३१.३३
२१ लेस्ली वॉलकॉट १९३० ४० २४ ४०.०० ४८ ३२ १/१७ ३२.०० - -
२२ एलिस अचोंग १९३०-१९३५ ११ ८१ २२ ८.१० ९१८ ३४ ३७८ २/६४ ४७.२५ -
२३ नेल्सन बेटनकोर्ट १९३० - ५२ ३९ २६.०० - - - - - - - -
२४ मर्विन ग्रेल १९३० - ३४ २१ १७.०० ३० १७ - - - -
२५ चार्ल्स जोन्स १९३०-१९३५ - ६३ १९ ९.०० १०२ ११ ११ - - - -
२६ इव्हान बॅरो १९३०-१९३९ ११ १९ २७६ १०५ १६.२४ - - - - - - १७
२७ ऑस्कर डा कोस्टा १९३०-१९३५ १५३ ३९ १९.१३ ३७२ १३ १७५ १/१४ ५८.३३ -
२८ जॉर्ज ग्लॅडस्टोन १९३० १२ १२* - ३०० १८९ १/१३९ १८९.०० - -
२९ क्लेरेन्स पासैलाइगु १९३० ४६ ४४ ४६.०० १२ - १५ - - - -
३० लायोनेल बिर्केट १९३०-१९३१ - १३६ ६४ १७.०० १२६ ७१ १/१६ ७१.०० -
३१ जॅकी ग्रांट १९३०-१९३५ १२ २२ ४१३ ७१* २५.८१ २४ - १८ - - - १० -
३२ मॅनी मार्टिनडेल १९३३-१९३९ १० १४ ५८ २२ ५.२७ १६०५ ४० ८०४ ३७ ५/२२ २१.७३ -
३३ सिरिल मेरी १९३३ - ३४ १३ ८.५० - - - - - - -
३४ व्हिन्सेंट व्हॅलेन्टाईन १९३३ ३५ १९* ११.६७ २८८ १४ १०४ १/५५ १०४.०० - -
३५ आर्ची वाईल्स १९३३ - १.०० - - - - - - - -
३६ बेन सिली १९३३ - ४१ २९ २०.५० ३० १० १/१० १०.०० - -
३७ जॉर्ज केरीऊ १९३५-१९४९ १७० १०७ २८.३३ १८ - - - -
३८ सिरिल क्रिस्चियानी १९३५ ९८ ३२* १९.६० - - - - - -
३९ रोल्फ ग्रांट १९३५-१९३९ ११ २२० ७७ २२.०० ९८६ ३२ ३५३ ११ ३/६८ ३२.०९ १३ -
४० लेस्ली हिल्टन १९३५-१९३९ ७० १९ ११.६७ ९६५ ३१ ४१८ १६ ४/२७ २६.१३ -
४१ जेम्स नेब्लेट १९३५ १६ ११* १६.०० २१६ ११ ७५ १/४४ ७५.०० - -
४२ केनेथ विशार्ट १९३५ - ५२ ५२ २६.०० - - - - - - - -
४३ डिकी फुलर १९३५ - १.०० ४८ १२ - - - - -
४४ जॉर्ज मुडी १९३५ - ५.०० १७४ १२ ४० २/२३ १३.३३ - -
४५ जॉन कॅमेरॉन १९३९ - २.०० २३२ ८८ ३/६६ २९.३३ - -
४६ बर्टी क्लार्क १९३९ १.०० ४५६ २६१ ३/५९ ४३.५० - -
४७ जेफ स्टोलमेयर १९३९-१९५५ ३२ ५६ २१५९ १६० ४२.३३ ९९० ३० ५०७ १३ ३/३२ ३९.०० २० -
४८ केनेथ वीक्स १९३९ - १७३ १३७ ५७.६७ - - - - - - - -
४९ जेरी गोमेझ १९३९-१९५४ २९ ४६ १२४३ १०१ ३०.३२ ५२३६ २८९ १५९० ५८ ७/५५ २७.४१ १८ -
५० फोफी विल्यम्स १९३९-१९४८ - ११३ ७२ १८.८३ ७९६ ४६ २४१ ३/५१ २६.७८ -
५१ टायरेल जॉन्सन १९३९ ९* - २४० १२९ २/५३ ४३.०० -
५२ व्हिक्टर स्टॉलमायर १९३९ - ९६ ९६ ९६.०० - - - - - - - -
५३ रॉबर्ट क्रिस्चियानी १९४८-१९५४ २२ ३७ ८९६ १०७ २६.३५ २३४ १०८ ३/५२ ३६.०० १९
५४ विल्फ्रेड फर्ग्युसन १९४८-१९५४ १० २०० ७५ २८.५७ २५६८ ८३ ११६५ ३४ ६/९२ ३४.२६ ११ -
५५ बेरकेली गास्कीन १९४८ - १७ १० ५.६७ ४७४ २४ १५८ १/१५ ७९.०० -
५६ जॉन गोडार्ड १९४८-१९५७ २७ ३९ ११ ८५९ ८३* ३०.६८ २९३१ १४८ १०५० ३३ ५/३१ ३१.८२ २२ -
५७ प्रायर जोन्स १९४८-१९५१ ११ ४७ १०* ५.२२ १८४२ ६४ ७५१ २५ ५/८५ ३०.०४ -
५८ क्लाइड वॉलकॉट १९४८-१९६० ४४ ७४ ३७९८ २२० ५६.६९ ११९४ ७२ ४०८ ११ ३/५० ३७.०९ ५३ ११
५९ एव्हर्टन वीक्स १९४८-१९५८ ४८ ८१ ४४५५ २०७ ५८.६२ १२२ ७७ १/८ ७७.०० ४९ -
६० अँड्रु गंतॉम १९४८ - ११२ ११२ ११२.०० - - - - - - - -
६१ फ्रँक वॉरेल १९४८-१९६३ ५१ ८७ ३८६० २६१ ४९.४९ ७१४१ २७४ २६७२ ६९ ७/७० ३८.७२ ४३ -
६२ लान्स पियरी १९४८ - - - ४२ - २८ - - - - -
६३ जॉन ट्रिम १९४८-१९५२ २१ १२ ५.२५ ७९४ २८ २९१ १८ ५/३४ १६.१७ -
६४ हाइन्स जॉन्सन १९४८-१९५० - ३८ २२ ९.५० ७८९ ३७ २३८ १३ ५/४१ १८.३१ - -
६५ एसमंड केंटिश १९४८-१९५४ १* १.०० ५४० ३१ १७८ ५/४९ २२.२५ -
६६ केन रिचर्ड्स १९४८-१९५२ - १०४ ६७ ३४.६७ - - - - - - - -
६७ डेनिस ॲटकिन्सन १९४८-१९५८ २२ ३५ ९२२ २१९ ३१.७९ ५२०१ ३११ १६४७ ४७ ७/५३ ३५.०४ ११ -
६८ जिमी कॅमेरॉन १९४८-१९४९ १५१ ७५* २५.१७ ७८६ ३४ २७८ २/७४ ९२.६७ - -
६९ ॲलन रे १९४८-१९५३ १५ २४ १०१६ १०९ ४६.१८ - - - - - - १० -
७० सॉनी रामाधीन १९५०-१९६१ ४३ ५८ १४ ३६१ ४४ ८.२० १३९३९ ८१३ ४५७९ १५८ ७/४९ २८.९८ -
७१ आल्फ व्हॅलेन्टाइन १९५०-१९६२ ३६ ५१ २१ १४१ १४ ४.७० १२९५३ ७८९ ४२१५ १३९ ८/१०४ ३०.३२ १३ -
७२ रॉय मार्शल १९५१-१९५२ - १४३ ३० २०.४३ ५२ १५ - - - -
७३ सॅमी गुईलेन १९५१-१९५२ १०४ ५४ २६.०० - - - - - - १३
७४ आल्फ्रेड बिन्स १९५३-१९५६ ६४ २७ ९.१४ - - - - - - १४
७५ फ्रँक किंग १९५३-१९५६ १४ १७ ११६ २१ ८.२९ २८६९ १४० ११५९ २९ ५/७४ ३९.९७ -
७६ ब्रुस पायराउदाऊ १९५३-१९५७ १३ २१ - ४५४ ११५ २१.६२ - - - - -
७७ राल्फ लीगल १९५३ - ५० २३ १०.०० - - - - - -
७८ रॉय मिलर १९५३ - २३ २३ २३.०० ९६ २८ - - - - -
७९ लेस्ली व्हाइट १९५३ - २१ २१ २१.०० - - - - - - - -
८० आल्फ्रेड स्कॉट १९५३ - ५.०० २६४ १४० - - - - -
८१ मायकेल फ्रेडरिक १९५४ - ३० ३० १५.०० - - - - - - - -
८२ जॉन हॉल्ट १९५४-१९५९ १७ ३१ १०६६ १६६ ३६.७६ ३० २० १/२० २०.०० -
८३ क्लिफर्ड मॅकवॉट १९५४-१९५५ २०२ ५४ २८.८६ २४ १६ १/१६ १६.००
८४ गारफील्ड सोबर्स १९५४-१९७४ ९३ १६० २१ ८०३२ ३६५* ५७.७८ २१५९९ ९७४ ७९९९ २३५ ६/७३ ३४.०४ १०९ -
८५ ग्लेंडन गिब्स १९५५ - १२ १२ ६.०० २४ - - - -
८६ कॉली स्मिथ १९५५-१९५९ २६ ४२ - १३३१ १६८ ३१.६९ ४४३१ २२९ १६२५ ४८ ५/९० ३३.८५ -
८७ लेनोक्स बटलर १९५५ - १६ १६ १६.०० २४० १५१ २/१५१ ७५.५० - -
८८ क्लेर्मोंट डेपेइझा १९५५-१९५६ १८७ १२२ ३१.१७ ३० - १५ - - -
८९ नॉर्मन मार्शल १९५५ - ४.०० २७९ २२ ६२ १/२२ ३१.०० - -
९० टॉम डव्डने १९५५-१९५८ १२ १७ ५* २.४३ १६४१ ६५ ८०७ २१ ५/२१ ३८.४३ - -
९१ हॅमंड फर्लोंग १९५५-१९५६ - ९९ ६४ १९.८० - - - - - - - -
९२ आल्फोन्सो रॉबर्ट्स १९५६ - २८ २८ १४.०० - - - - - - - -
९३ रॉय गिलक्रिस्ट १९५७-१९५९ १३ १४ ६० १२ ५.४५ ३२२७ १२४ १५२१ ५७ ६/५५ २६.६८ -
९४ रोहन कन्हाई १९५७-१९७४ ७९ १३७ ६२२७ २५६ ४७.५३ १८३ ८५ - - - ५० -
९५ नायरॉन अस्गारली १९५७ - ६२ २९ १५.५० - - - - - - - -
९६ जेरी अलेक्झांडर १९५७-१९६१ २५ ३८ ९६१ १०८ ३०.०३ - - - - - - ८५
९७ Eric Atkinson १९५८-१९५९ १२६ ३७ १५.७५ १६३४ ७७ ५८९ २५ ५/४२ २३.५६ -
९८ Conrad Hunte १९५८-१९६७ ४४ ७८ ३२४५ २६० ४५.०७ २७० ११ ११० १/१७ ५५.०० १६ -
९९ Lance Gibbs १९५८-१९७६ ७९ १०९ ३९ ४८८ २५ ६.९७ २७११५ १३१३ ८९८९ ३०९ ८/३८ २९.०९ ५२ -
१०० Easton McMorris १९५८-१९६६ १३ २१ - ५६४ १२५ २६.८६ - - - - - - -
१०१ Ivan Madray १९५८ - १.०० २१० १०८ - - - -
१०२ Jaswick Taylor १९५८-१९५९ ४* २.०० ६७२ ३३ २७३ १० ५/१०९ २७.३० - -
१०३ Basil Butcher १९५८-१९६९ ४४ ७८ ३१०४ २०९* ४३.११ २५६ १५ ९० ५/३४ १८.०० १५ -
१०४ Wes Hall १९५८-१९६९ ४८ ६६ १४ ८१८ ५०* १५.७३ १०४२१ ३१२ ५०६६ १९२ ७/६९ २६.३९ ११ -
१०५ Joe Solomon १९५८-१९६५ २७ ४६ १३२६ १००* ३४.०० ७०२ ३९ २६८ १/२० ६७.०० १३ -
१०६ Robin Bynoe १९५९-१९६७ - १११ ४८ १८.५० ३० १/५ ५.०० -
१०७ Reginald Scarlett १९६० ५४ २९* १८.०० ८०४ ५३ २०९ १/४६ १०४.५० -
१०८ Chester Watson १९६०-१९६२ १२ २.४० १४५८ ४७ ७२४ १९ ४/६२ ३८.११ -
१०९ Charran Singh १९६० - ११ ११ ३.६७ ५०६ ३५ १६६ २/२८ ३३.२० -
११० Seymour Nurse १९६०-१९६९ २९ ५४ २५२३ २५८ ४७.६० ४२ - - - २१ -
१११ Charlie Griffith १९६०-१९६९ २८ ४२ १० ५३० ५४ १६.५६ ५६३१ १७७ २६८३ ९४ ६/३६ २८.५४ १६ -
११२ Peter Lashley १९६०-१९६६ - १५९ ४९ २२.७१ १८ १/१ १.०० -
११३ Cammie Smith १९६०-१९६२ १० २२२ ५५ २४.६७ - - - - - -
११४ John Hendriks १९६२-१९६९ २० ३२ ४४७ ६४ १८.६३ - - - - - - ४२
११५ Charlie Stayers १९६२ ५८ ३५* १९.३३ ६३६ २० ३६४ ३/६५ ४०.४४ - -
११६ Ivor Mendonca १९६२ - ८१ ७८ ४०.५० - - - - - -
११७ Willie Rodriguez १९६२-१९६८ - ९६ ५० १३.७१ ५७३ १० ३७४ ३/५१ ५३.४३ -
११८ David Allan १९६२-१९६६ ७५ ४०* १२.५० - - - - - - १५
११९ Lester King १९६२-१९६८ - ४१ २० १०.२५ ४७६ १९ १५४ ५/४६ १७.११ -
१२० Joey Carew १९६३-१९७२ १९ ३६ ११२७ १०९ ३४.१५ ११७४ ४६ ४३७ १/११ ५४.६३ १३ -
१२१ Deryck Murray १९६३-१९८० ६२ ९६ १९९३ ९१ २२.९१ - - - - - - १८१
१२२ Tony White १९६५ ७१ ५७* २३.६७ ४९१ २७ १५२ २/३४ ५०.६७ -
१२३ Bryan Davis १९६५ - २४५ ६८ ३०.६३ - - - - - - -
१२४ David Holford १९६६-१९७७ २४ ३९ ७६८ १०५* २२.५९ ४८१६ १६४ २००९ ५१ ५/२३ ३९.३९ १८ -
१२५ Clive Lloyd १९६६-१९८५ ११० १७५ १४ ७५१५ २४२* ४६.६८ १७१६ ७५ ६२२ १० २/१३ ६२.२० ९० -
१२६ Steve Camacho १९६८-१९७१ ११ २२ - ६४० ८७ २९.०९ १८ १२ - - - -
१२७ Charlie Davis १९६८-१९७३ १५ २९ १३०१ १८३ ५४.२१ ८९४ ३२ ३३० १/२७ १६५.०० -
१२८ Prof Edwards १९६८-१९६९ ६५ २२ ९.२९ १३११ २५ ६२६ १८ ५/८४ ३४.७८ - -
१२९ Roy Fredericks १९६८-१९७७ ५९ १०९ ४३३४ १६९ ४२.४९ ११८७ ४१ ५४८ १/१२ ७८.२९ ६२ -
१३० Maurice Foster १९६९-१९७८ १४ २४ ५८० १२५ ३०.५३ १७७६ १०६ ६०० २/४१ ६६.६७ -
१३१ Vanburn Holder १९६९-१९७९ ४० ५९ ११ ६८२ ४२ १४.२१ ९०९५ ३६७ ३६२७ १०९ ६/२८ ३३.२८ १६ -
१३२ John Shepherd १९६९-१९७१ - ७७ ३२ ९.६३ १४४५ ७० ४७९ १९ ५/१०४ २५.२१ -
१३३ Mike Findlay १९६९-१९७३ १० १६ २१२ ४४* १६.३१ - - - - - - १९
१३४ Grayson Shillingford १९६९-१९७२ ५७ २५ ८.१४ ११८१ ३८ ५३७ १५ ३/६३ ३५.८० -
१३५ Arthur Barrett १९७१-१९७५ ४० १९ ६.६७ १६१२ ८३ ६०३ १३ ३/४३ ४६.३८ - -
१३६ Jack Noreiga १९७१ ११ ३.६७ १३२२ ४७ ४९३ १७ ९/९५ २९.०० -
१३७ Keith Boyce १९७१-१९७६ २१ ३० ६५७ ९५* २४.३३ ३५०१ ९९ १८०१ ६० ६/७७ ३०.०२ -
१३८ Desmond Lewis १९७१ २५९ ८८ ८६.३३ - - - - - - -
१३९ Inshan Ali १९७१-१९७७ १२ १८ १७२ २५ १०.७५ ३७१८ १३७ १६२१ ३४ ५/५९ ४७.६८ -
१४० Uton Dowe १९७१-१९७३ ५* ८.०० १०१४ ३० ५३४ १२ ४/६९ ४४.५० -
१४१ Lawrence Rowe १९७२-१९८० ३० ४९ २०४७ ३०२ ४३.५५ ८६ ४४ - - - १७ -
१४२ Geoff Greenidge १९७२-१९७३ २०९ ५० २९.८६ १५६ ७५ - - - -
१४३ Tony Howard १९७२ - - - ३७२ १६ १४० २/१४० ७०.०० - -
१४४ Alvin Kallicharran १९७२-१९८१ ६६ १०९ १० ४३९९ १८७ ४४.४३ ४०६ १४ १५८ २/१६ ३९.५० ५१ -
१४५ Raphick Jumadeen १९७२-१९७९ १२ १४ १० ८४ ५६ २१.०० ३१४० १४० ११४१ २९ ४/७२ ३९.३४ -
१४६ Elquemedo Willett १९७३-१९७५ ७४ २६ १४.८० १३२६ ७८ ४८२ ११ ३/३३ ४३.८२ - -
१४७ Ron Headley १९७३ - ६२ ४२ १५.५० - - - - - - -
१४८ Bernard Julien १९७३-१९७७ २४ ३४ ८६६ १२१ ३०.९३ ४५४२ १९२ १८६८ ५० ५/५७ ३७.३६ १४ -
१४९ Andy Roberts १९७४-१९८३ ४७ ६२ ११ ७६२ ६८ १४.९४ १११३५ ३८२ ५१७४ २०२ ७/५४ २५.६१ -
१५० Gordon Greenidge १९७४-१९९१ १०८ १८५ १६ ७५५८ २२६ ४४.७२ २६ - - - ९६ -
१५१ विव्ह रिचर्ड्स १९७४-१९९१ १२१ १८२ १२ ८५४० २९१ ५०.२४ ५१७० २०३ १९६४ ३२ २/१७ ६१.३८ १२२ -
१५२ Leonard Baichan १९७५-१९७६ १८४ १०५* ४६.०० - - - - - - -
१५३ Michael Holding १९७५-१९८७ ६० ७६ १० ९१० ७३ १३.७९ १२६८० ४५९ ५८९८ २४९ ८/९२ २३.६९ २२ -
१५४ Imtiaz Ali १९७६ १* - २०४ १० ८९ २/३७ ४४.५० - -
१५५ Albert Padmore १९७६ ८* ८.०० ४७४ २३ १३५ १/३६ १३५.०० - -
१५६ Wayne Daniel १९७६-१९८४ १० ११ ४६ ११ ६.५७ १७५४ ६० ९१० ३६ ५/३९ २५.२८ -
१५७ Larry Gomes १९७६-१९८७ ६० ९१ ११ ३१७१ १४३ ३९.६४ २४०१ ७९ ९३० १५ २/२० ६२.०० १८ -
१५८ Collis King १९७६-१९८० १६ ४१८ १००* ३२.१५ ५८२ २४ २८२ १/३० ९४.०० -
१५९ Colin Croft १९७७-१९८२ २७ ३७ २२ १५८ ३३ १०.५३ ६१६५ २११ २९१३ १२५ ८/२९ २३.३० -
१६० Joel Garner १९७७-१९८७ ५८ ६८ १४ ६७२ ६० १२.४४ १३१६९ ५७५ ५४३३ २५९ ६/५६ २०.९८ ४२ -
१६१ Irvine Shillingford १९७७-१९७८ - २१८ १२० ३१.१४ - - - - - - -
१६२ Richard Austin १९७८ - २२ २० ११.०० - - - - -
१६३ Desmond Haynes १९७८-१९९४ ११६ २०२ २५ ७४८७ १८४ ४२.३० १८ - १/२ ८.०० ६५ -
१६४ Derick Parry १९७८-१९८० १२ २० ३८१ ६५ २२.४१ १९०९ ६५ ९३६ २३ ५/१५ ४०.७० -
१६५ Sylvester Clarke १९७८-१९८२ ११ १६ १७२ ३५* १५.६४ २४७७ ८१ ११७० ४२ ५/१२६ २७.८६ -
१६६ Alvin Greenidge १९७८-१९७९ १० - २२२ ६९ २२.२० - - - - - - -
१६७ David Murray १९७८-१९८२ १९ ३१ ६०१ ८४ २१.४६ - - - - - - ५७
१६८ Norbert Phillip १९७८-१९७९ १५ २९७ ४७ २९.७० १८२० ४६ १०४१ २८ ४/४८ ३७.१८ -
१६९ Sew Shivnarine १९७८-१९७९ १४ ३७९ ६३ २९.१५ ३३६ १० १६७ १/१३ १६७.०० -
१७० Basil Williams १९७८-१९७९ १२ - ४६९ १११ ३९.०८ - - - - - - -
१७१ Faoud Bacchus १९७८-१९८२ १९ ३० - ७८२ २५० २६.०७ - - - - १७ -
१७२ Malcolm Marshall १९७८-१९९१ ८१ १०७ ११ १८१० ९२ १८.८५ १७५८४ ६१३ ७८७६ ३७६ ७/२२ २०.९५ २५ -
१७३ Herbert Chang १९७९ - ४.०० - - - - - - - -
१७४ Rangy Nanan १९८० - १६ ८.०० २१६ ९१ २/३७ २२.७५ -
१७५ Everton Mattis १९८१ - १४५ ७१ २९.०० ३६ १४ - - - -
१७६ Jeff Dujon १९८१-१९९१ ८१ ११५ ११ ३३२२ १३९ ३१.९४ - - - - - - २६७
१७७ Gus Logie १९८३-१९९१ ५२ ७८ २४७० १३० ३५.८० - - - ५७ -
१७८ Winston Davis १९८३-१९८८ १५ १७ २०२ ७७ १५.५४ २७७३ ५३ १४७२ ४५ ४/१९ ३२.७१ १० -
१७९ Eldine Baptiste १९८३-१९९० १० ११ २३३ ८७* २३.३० १३६२ ६० ५६३ १६ ३/३१ ३५.१९ -
१८० Richie Richardson १९८३-१९९५ ८६ १४६ १२ ५९४९ १९४ ४४.४० ६६ १८ - - - ९० -
१८१ Roger Harper १९८३-१९९३ २५ ३२ ५३५ ७४ १८.४५ ३६१५ १८३ १२९१ ४६ ६/५७ २८.०७ ३६ -
१८२ Milton Small १९८४ ३* - २७० १५३ ३/४० ३८.२५ - -
१८३ Courtney Walsh १९८४-२००१ १३२ १८५ ६१ ९३६ ३०* ७.५५ ३००१९ ११४४ १२६८८ ५१९ ७/३७ २४.४५ २९ -
१८४ Clyde Butts १९८५-१९८८ १०८ ३८ १५.४३ १५५४ ७० ५९५ १० ४/७३ ५९.५० -
१८५ Carlisle Best १९८६-१९९० १३ ३४२ १६४ २८.५० ३० - २१ - - - -
१८६ Patrick Patterson १९८६-१९९२ २८ ३८ १६ १४५ २१* ६.५९ ४८२९ १०९ २८७४ ९३ ५/२४ ३०.९० -
१८७ Thelston Payne १९८६ - ५.०० - - - - - - -
१८८ Tony Gray १९८६-१९८७ ४८ १२* ८.०० ८८८ ३७ ३७७ २२ ४/३९ १७.१४ -
१८९ Winston Benjamin १९८७-१९९५ २१ २६ ४७० ८५ १८.८० ३६९४ १३६ १६४८ ६१ ४/४६ २७.०२ १२ -
१९० Carl Hooper १९८७-२००२ १०२ १७३ १५ ५७६२ २३३ ३६.४७ १३७९४ ५३१ ५६३५ ११४ ५/२६ ४९.४३ ११५ -
१९१ Phil Simmons १९८८-१९९७ २६ ४७ १००२ ११० २२.२७ ६२४ २७ २५७ २/३४ ६४.२५ २६ -
१९२ Curtly Ambrose १९८८-२००० ९८ १४५ २९ १४३९ ५३ १२.४१ २२१०३ १००१ ८५०१ ४०५ ८/४५ २०.९९ १८ -
१९३ Keith Arthurton १९८८-१९९५ ३३ ५० १३८२ १५७* ३०.७१ ४७३ १४ १८३ १/१७ १८३.०० २२ -
१९४ Ian Bishop १९८९-१९९८ ४३ ६३ ११ ६३२ ४८ १२.१५ ८४०७ २८८ ३९०९ १६१ ६/४० २४.२८ -
१९५ Ezra Moseley १९९० - ३५ २६ ८.७५ ५२२ १३ २६१ २/७० ४३.५० -
१९६ ब्रायन लारा १९९०-२००६ १३० २३० ११९१२ ४००* ५३.१७ ६० २८ - - - १६४ -
१९७ Ian Allen १९९१ ४* - २८२ १८० २/६९ ३६.०० -
१९८ Clayton Lambert १९९१-१९९८ - २८४ १०४ ३१.५६ १० - १/४ ५.०० -
१९९ Jimmy Adams १९९२-२००१ ५४ ९० १७ ३०१२ २०८* ४१.२६ २८५३ ९६ १३३६ २७ ५/१७ ४९.४८ ४८ -
२०० Kenneth Benjamin १९९२-१९९८ २६ ३६ २२२ ४३* ७.९३ ५१३२ १५८ २७८५ ९२ ६/६६ ३०.२७ -
२०१ David Williams १९९२-१९९८ ११ १९ २४२ ६५ १३.४४ - - - - - - ४०
२०२ Junior Murray १९९३-२००२ ३३ ४५ ९१८ १०१* २२.३९ - - - - - - ९९
२०३ Anderson Cummins १९९३-१९९४ ९८ ५० १९.६० ६१८ ११ ३४२ ४/५४ ४२.७५ -
२०४ शिवनारायण चंदरपॉल १९९४- ११२ १९३ ३० ८००१ २०३* ४९.०८ १६८० ५० ८४५ १/२ १०५.६२ ४७ -
२०५ Stuart Williams १९९४-२००२ ३१ ५२ ११८३ १२८ २४.१४ १८ - १९ - - - २७ -
२०६ Cameron Cuffy १९९४-२००२ १५ २३ ५८ १५ ४.१४ ३३६६ १४५ १४५५ ४३ ४/८२ ३३.८४ -
२०७ Rajindra Dhanraj १९९४-१९९६ - १७ ४.२५ १०८७ ३२ ५९५ २/४९ ७४.३८ -
२०८ Sherwin Campbell १९९५-२००२ ५२ ९३ २८८२ २०८ ३२.३८ - - - - - - ४७ -
२०९ Courtney Browne १९९५-२००५ २० ३० ३८७ ६८ १६.१३ - - - - - - ७९
२१० Ottis Gibson १९९५-१९९९ - ९३ ३७ २३.२५ ४७२ २७५ २/८१ ९१.६७ - -
२११ Robert Samuels १९९६-१९९७ १२ ३७२ १२५ ३७.२० - - - - - - -
२१२ Patterson Thompson १९९६-१९९७ १७ १०* ८.५० २२८ २१५ २/५८ ४३.०० - -
२१३ Adrian Griffith १९९७-२००० १४ २७ ६३८ ११४ २४.५४ - - - - - - -
२१४ Roland Holder १९९७-१९९९ ११ १७ ३८० ९१ २५.३३ - - - - - - -
२१५ Franklyn Rose १९९७-२००० १९ २८ ३४४ ६९ १३.२३ ३१२४ १०१ १६३७ ५३ ७/८४ ३०.८९ -
२१६ Mervyn Dillon १९९७-२००४ ३८ ६८ ५४९ ४३ ८.४५ ८७०४ २६८ ४३९८ १३१ ५/७१ ३३.५७ १६ -
२१७ Floyd Reifer १९९७-१९९९ - ६३ २९ ७.८८ - - - - - - -
२१८ Rawl Lewis १९९७- १० - ८९ ४० ८.९० ८८३ २७ ४५६ २/४२ ११४.०० - -
२१९ Philo Wallace १९९७-१९९९ १३ - २७९ ९२ २१.४६ - - - - - - -
२२० Nixon McLean १९९८-२००१ १९ ३२ ३६८ ४६ १२.२७ ३२९९ ८५ १८७३ ४४ ३/५३ ४२.५७ -
२२१ Dinanath Ramnarine १९९८-२००२ १२ २१ १०६ ३५* ६.२४ ३४९५ १६९ १३८३ ४५ ५/७८ ३०.७३ -
२२२ Ridley Jacobs १९९८-२००४ ६५ ११२ २१ २५७७ ११८ २८.३२ - - - - - - २०७ १२
२२३ डॅरेन गंगा १९९८- ४८ ८६ २१६० १३५ २५.७१ १८६ १०६ १/२० १०६.०० ३० -
२२४ Reon King १९९९-२००५ १९ २७ ६६ १२* ३.४७ ३४४२ ११९ १७३३ ५३ ५/५१ ३२.७० -
२२५ Pedro Collins १९९९-२००६ ३२ ४७ २३५ २४ ५.८७ ६९६४ २२१ ३६७१ १०६ ६/५३ ३४.६३ -
२२६ Dave Joseph १९९९ - १४१ ५० २०.१४ - - - - - - १० -
२२७ Suruj Ragoonath १९९९ १३ ४.३३ - - - - - - - -
२२८ Nehemiah Perry १९९९ ७४ २६ १२.३३ ८०४ २४ ४४६ १० ५/७० ४४.६० -
२२९ Lincoln Roberts १९९९ - ०.०० - - - - - - - -
२३० Corey Collymore १९९९-२००७ ३० ५२ २७ १९७ १६* ७.८८ ६३३७ २४५ ३००४ ९३ ७/५७ ३२.३० -
२३१ Ricardo Powell १९९९-२००४ - ५३ ३० १७.६७ ७८ ४९ - - - -
२३२ क्रिस गेल २०००- ७३ १३१ ४८०४ ३१७ ३८.१२ ५७४१ १९० २५३७ ६३ ५/३४ ४०.२६ ७५ -
२३३ Wavell Hinds २०००-२००५ ४५ ८० २६०८ २१३ ३३.०१ ११२३ ४१ ५९० १६ ३/७९ ३६.८८ ३२ -
२३४ रामनरेश सरवण २०००- ७२ १२९ ४८८९ २६१* ४०.४० १९८६ ३३ ११२९ २३ ४/३७ ४९.०८ ४६ -
२३५ Mahendra Nagamootoo २०००-२००२ १८५ ६८ २६.४३ १४९४ ६८ ६३७ १२ ३/११९ ५३.०८ -
२३६ Marlon Black २०००-२००२ ११ २१ २.६३ ९५४ २७ ५९७ १२ ४/८३ ४९.७५ - -
२३७ Marlon Samuels २०००- २९ ५३ १४०८ १०५ २८.७३ १५९६ ३६ ८८९ २/४९ १२७.०० १३ -
२३८ Colin Stuart २०००-२००१ २४ १२* ३.४३ १११६ ३७ ६२८ २० ३/३३ ३१.४० -
२३९ Neil McGarrell २००१ ६१ ३३ १५.२५ १२१२ ६५ ४५३ १७ ४/२३ २६.६५ -
२४० Leon Garrick २००१ - २७ २७ १३.५० - - - - - - -
२४१ Ryan Hinds २००२- १० १८ ४१० ८४ २४.११ १०१६ ४२ ४०० २/८३ ८०.०० -
२४२ Adam Sanford २००२-२००४ ११ १७ ७२ १८* ४.८० २२१७ ६९ १३१६ ३० ४/१३२ ४३.८७ -
२४३ डॅरेन पॉवेल २००२- ३० ४८ ३१३ ३६* ६.९५ ६०४५ १९० ३४५२ ७३ ५/२५ ४७.२८ -
२४४ Gareth Breese २००२ - २.५० १८८ १३५ २/१०८ ६७.५० -
२४५ Jermaine Lawson २००२-२००५ १३ २१ ५२ १४ ३.४७ २३६४ ५५ १५१२ ५१ ७/७८ २९.६५ -
२४६ Vasbert Drakes २००२-२००४ १२ २० ३८६ ६७ २१.४४ २६१७ ६५ १३६२ ३३ ५/९३ ४१.२७ -
२४७ Devon Smith २००३- २४ ४५ १०४५ १०८ २४.३० - - - - - - १९ -
२४८ Carlton Baugh २००३-२००४ १० - १९६ ६८ १९.६० - - - - - -
२४९ David Bernard २००३ - ११ ५.५० ६६ ६१ - - - - -
२५० Omari Banks २००३-२००५ १० १६ ३१८ ५०* २६.५० २४०१ ६२ १३६७ २८ ४/८७ ४८.८२ -
२५१ Tino Best २००३-२००५ १२ १९ १७४ २७ १०.२४ १८५१ ३८ ११७१ २६ ४/४६ ४५.०४ -
२५२ जेरोम टेलर २००३- २० ३३ ३६९ ३१ १३.६६ ३६४३ १०५ २१८६ ६३ ५/५० ३४.६९ -
२५३ Fidel Edwards २००३- ३४ ५७ १६ १७६ २१ ४.२९ ५७६७ ११६ ३८५४ ९५ ५/३६ ४०.५६ -
२५४ Dave Mohammed २००४-२००६ २२५ ५२ ३२.१४ १०६५ २० ६६८ १३ ३/९८ ५१.३८ -
२५५ Dwayne Smith २००४-२००६ १० १४ ३२० १०५* २४.६१ ६५१ २० ३४४ ३/७१ ४९.१४ -
२५६ Dwayne Bravo २००४- ३१ ५७ १८३३ ११३ ३२.७३ ५१३९ १६१ २७७१ ७० ६/५५ ३९.५८ ३० -
२५७ Sylvester Joseph २००४-२००७ १० - १४७ ४५ १४.७० १२ - - - - -
२५८ Narsingh Deonarine २००५ १०७ ४० २१.४० ३४१ १७ १५१ १/५ ७५.५० -
२५९ Donovan Pagon २००५ - ३७ ३५ १२.३३ - - - - - - - -
२६० Dwight Washington २००५ ७* - १७४ ९३ - - - -
२६१ Xavier Marshall २००५- - १९९ ८५ २४.८७ १२ - - - - -
२६२ Runako Morton २००५- १५ २७ ५७३ ७०* २२.०३ ६६ - ५० - - - २० -
२६३ Denesh Ramdin २००५- २७ ४९ ९३१ ७१ २१.६५ - - - - - - ८२
२६४ Ryan Ramdass २००५ - २६ २३ १३.०० - - - - - - -
२६५ Ian Bradshaw २००६ ९६ ३३ १३.७१ १०२१ ३३ ५४० ३/७३ ६०.०० -
२६६ डॅरेन सॅमी २००७- - १४७ ३८ १६.३३ ८४३ २५ ४४१ १३ ७/६६ ३३.९२ -
२६७ Brenton Parchment २००८- - ५५ २० १३.७५ - - - - - - -
२६८ Sulieman Benn २००८- - ५१ २८ १२.७५ ६३६ १३ ३६६ ३/५९ ५२.२८ -
२६९ Sewnarine Chattergoon २००८- - ७६ ४६ १९.०० - - - - - - -
२७० Amit Jaggernauth २००८- ०* ०.०० १३८ - ९६ १/७४ ९६.०० - -
२७१ Lionel Baker २००८- - - - - - - - - - - - - -
२७२ Brendan Nash २००८- - - - - - - - - - - - - -
२७३ Lendl Simmons २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७४ Ryan Austin २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७५ Travis Dowlin २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७६ Nikita Miller २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७७ Omar Phillips २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७८ Dale Richards २००९ - - - - - - - - - - - - -
२७९ Kemar Roach २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८० Chadwick Walton २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८१ Adrian Barath २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८२ Ravi Rampaul २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८३ Gavin Tonge २००९ - - - - - - - - - - - - -
२८४ Nelon Pascal २०१० - - - - - - - - - - - - -
२८५ Shane Shillingford २०१० - - - - - - - - - - - - -
२८६ Brandon Bess २०१० - - - - - - - - - - - - -

Notes:

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]