दक्षिण आफ्रिकेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

दक्षिण आफ्रिकेच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची खेळाडूंच्या पदार्पण क्रमांकाप्रमाणे मांडलेली नामसूची आहे.

सर्व माहिती ९ मे २००६ पर्यंतची आहे.

Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


सुरुवातीचा काळ[संपादन]

दक्षिण आफ्रिकेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
ओवेन डनेल १८८९ ४२ २६* १४.०० - - - - - - -
चार्ल्स फिनलासन १८८९ - ३.०० १२ - - - - - -
फिलिप हचिन्सन १८८९ - १४ ११ ३.५० - - - - - - -
गुस्ताव केम्पिस १८८९ ०* ०.०० १६८ १७ ७६ ३/५३ १९.०० - -
विल्यम हेन्री मिल्टन १८८९–१८९२ - ६८ २१ ११.३३ ७९ ४८ १/५ २४.०० -
आर्थर एडवर्ड ऑक्से १८८९ - १६ ४.०० - - - - - - - -
अल्बर्ट रोझ-इनेस १८८९ - १४ १३ ३.५० १२८ ८९ ५/४३ १७.८० -
फ्रेडरिक स्मिथ १८८९–१८९६ ४५ १२ ९.०० - - - - - - -
रॉबर्ट स्टुअर्ट १८८९ - १३ ६.५० - - - - - - -
१० बर्नार्ड टॅंक्रेड १८८९ ८७ २९ २९.०० - - - - - - -
११ चार्ल्स व्हिंट्सेंट १८८९–१८९२ - २६ ४.३३ ३६९ २३ १९३ ३/८८ ४८.२५ -
१२ गोबो ॲशली १८८९ - ०.५० १७३ १८ ९५ ७/९५ १३.५७ - -
१३ विल्यम रिचर्ड्‌स १८८९ - २.०० - - - - - - - -
१४ निकोलस थ्युनिसेन १८८९ २* २.०० ८० ५१ - - - - -
१५ गॉडफ्रे क्रिप्स १८९२ - २१ १८ १०.५० १५ - २३ - - - - -
१६ याकोबस दु त्वा १८९२ २* - ८५ ४७ १/४७ ४७.०० -
१७ चार्ल्स फिचार्ट १८९२–१८९६ - १५ १० ३.७५ - - - - - - -
१८ अर्नेस्ट हॅलिवेल १८९२–१९०२ १५ - १८८ ५७ १२.५३ - - - - - -
१९ फ्रँक हर्न १८९२–१८९६ - १२१ ३० १५.१३ ६२ - ४० २/४० २०.०० -
२० चार्ल्स मिल्स १८९२ - २५ २१ १२.५० १४० ८३ २/८३ ४१.५० -
२१ दांते पार्किन १८९२ - ३.०० १३० ८२ ३/८२ २७.३३ -
२२ थॉमस रूटलेज १८९२–१८९६ - ७२ २४ ९.०० - - - - - - -
२३ क्लॅरेन्स विंबल १८९२ - ०.०० - - - - - - - -
२४ फ्रेडरिक कूक १८९६ - ३.५० - - - - - - - -
२५ रॉबर्ट ग्लीसन १८९६ ४.०० - - - - - - -
२६ चार्ल्स हाइम १८९६ - ४.०० ५५ ३१ १/२० ३१.०० - -
२७ बॉनर मिडलटन १८९६–१९०२ १२ ५२ २२ ७.४३ १०६४ ६१ ४४२ २४ ५/५१ १८.४२ -
२८ रॉबर्ट पुअर १८९६ - ७६ २० १२.६७ - १/४ ४.०० -
२९ जिमी सिंकलेर १८९६–१९११ २५ ४७ १०६९ १०६ २३.२४ ३५९८ ११० १९९६ ६३ ६/२६ ३१.६८ -
३० जोसेफ विलोबी १८९६ - २.०० २७५ १२ १५९ २/३७ २६.५० - -
३१ बिली फ्रॅंक १८९६ - ३.५० ५८ ५२ १/५२ ५२.०० - -
३२ क्लेमेंट जॉन्सन १८९६ - १० ५.०० १४० १२ ५७ - - - -
३३ चार्ल्स लेवेलिन १८९६–१९१२ १५ २८ ५४४ ९० २०.१५ २२९२ ५५ १४२१ ४८ ६/९२ २९.६० -
३४ जॉर्ज रोव १८९६–१९०२ २६ १३* ४.३३ ९९८ ५० ४५६ १५ ५/११५ ३०.४० -
३५ जॉर्ज शेपस्टोन १८९६–१८९९ - ३८ २१ ९.५० ११५ ४७ - - - -
३६ जॉर्ज ग्लोव्हर १८९६ २१ १८* २१.०० ६५ २८ १/२८ २८.०० - -
३७ आल्फ्रेड रिचर्ड्‌स १८९६ - ३.०० - - - - - - - -
३८ आर्थर सेकल १८९६ २३ १७* २३.०० ६० ३७ २/३७ १८.५० -
३९ मरे बिसेट १८९९–१९१० १०३ ३५ २५.७५ - - - - - -
४० रॉबर्ट डोव्हर १८९९ - ४.५० - - - - - - -
४१ हॉवर्ड फ्रांसिस १८९९ - ३९ २९ ९.७५ - - - - - - -
४२ रॉबर्ट ग्रॅहम १८९९ - १.५० २४० १३ १२७ २/२२ ४२.३३ -
४३ विल्यम सोलोमन १८९९ - २.०० - - - - - - -
४४ व्हिन्सेंट टँक्रेड १८९९ - २५ १८ १२.५० - - - - - - - -
४५ फ्रेडरिक काइझ १८९९ - २६ २६ १३.०० ६० ३१ २/३१ १५.५० - -
४६ अल्बर्ट पॉवेल १८९९ - १६ ११ ८.०० २० १० १/१० १०.०० -
४७ चार्ल्स प्रिन्स १८९९ - ३.०० - - - - - - - -
४८ विल्यम शेल्डर्स १८९९–१९०७ १२ २३ ३५५ ४२ १६.१४ ४८ १/६ ६.०० -

विसावे शतक[संपादन]

दक्षिण आफ्रिकेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
४९ मेटलँड हॅथॉर्न १९०२–१९११ १२ २० ३२५ १०२ १७.११ - - - - - - -
५० डेव्ह नर्स १९०२–१९२४ ४५ ८३ २२३४ १११ २९.७९ ३२३४ १२० १५५३ ४१ ४/२५ ३७.८८ ४३ -
५१ चार्ल्स स्मिथ १९०२ १०६ ४५ २१.२० - - - - - - -
५२ हन्री टेबरर १९०२ - २.०० ६० ४८ १/२५ ४८.०० - -
५३ लुई टँक्रेड १९०२–१९१३ १४ २६ ५३० ९७ २१.२० - - - - - - -
५४ जॉर्ज थॉर्न्टन १९०२ १* - २४ - २० १/२० २०.०० -
५५ बिडी अँडरसन १९०२ - ४३ ३२ २१.५० - - - - - - -
५६ योहानेस कोट्झे १९०२–१९०७ - ०.४० ४१३ २४३ ३/६४ ४०.५० -
५७ पर्सी ट्वेंटीमन-जोन्स १९०२ - ०.०० - - - - - - - -
५८ ऑब्रे फॉकनर १९०६–१९२४ २५ ४७ १७५४ २०४ ४०.७९ ४२२७ १२४ २१८० ८२ ७/८४ २६.५९ २० -
५९ रेजी श्वार्त्झ १९०६–१९१२ २० ३५ ३७४ ६१ १३.८५ २६३९ ६६ १४१७ ५५ ६/४७ २५.७६ १८ -
६० पर्सी शेरवेल १९०६–१९११ १३ २२ ४२७ ११५ २३.७२ - - - - - - २० १६
६१ टिप स्नूक १९०६–१९२३ २६ ४६ १००८ १०३ २२.४० १६२० ६२ ७०२ ३५ ८/७० २०.०६ २४ -
६२ बर्ट व्होगलर १९०६–१९११ १५ २६ ३४० ६५ १७.०० २७६४ ९६ १४५५ ६४ ७/९४ २२.७३ २० -
६३ गॉर्डन व्हाइट १९०६–१९१२ १७ ३१ ८७२ १४७ ३०.०७ ४९८ १४ ३०१ ४/४७ ३३.४४ १० -
६४ स्टॅनली स्नूक १९०७ - ०.०० - - - - - - -
६५ थॉमस कॅम्पबेल १९१०–१९१२ ९० ४८ १५.०० - - - - - -
६६ मिक कॉमेल १९१०–१९२८ १२ २२ ३५५ ४७ १६.९० - - - - - - -
६७ लुई स्ट्रिकर १९१०–१९१२ १३ २४ - ३४२ ४८ १४.२५ १७४ १०५ १/३६ १०५.०० -
६८ बिली झुल्च १९१०–१९२१ १६ ३२ ९८५ १५० ३२.८३ २४ - २८ - - - -
६९ क्लॉड फ्लोके १९१० १२ ११* १२.०० ४८ २४ - - - - -
७० सिड पेगलर १९१०–१९२४ १६ २८ ३५६ ३५* १५.४८ २९८९ ८४ १५७२ ४७ ७/६५ ३३.४५ -
७१ नॉर्मन नॉर्टन १९१० - ४.५० ९० ४७ ४/४७ ११.७५ - -
७२ सायव्हर्ट सॅम्युएलसन १९१० - २२ १५ ११.०० १०८ ६४ - - - -
७३ चार्ल्स पीअर्स १९१०–१९११ - ५५ ३१ ९.१७ १४४ - १०६ ३/५६ ३५.३३ -
७४ रोलॅंड बोमॉंट १९१२–१९१४ - ७० ३१ ७.७८ - - - -
७५ जेराल्ड हार्टिगन १९१२–१९१४ १० - ११४ ५१ ११.४० २५२ १४१ १/७२ १४१.०० - -
७६ फ्रॅंक मिचेल १९१२ - २८ १२ ४.६७ - - - - - - -
७७ हर्बी टेलर १९१२–१९३२ ४२ ७६ २९३६ १७६ ४०.७८ ३४२ १८ १५६ ३/१५ ३१.२० १९ -
७८ टॉमी वॉर्ड १९१२–१९२४ २३ ४२ ४५९ ६४ १३.९१ - - - - - - १९ १३
७९ क्लॉड कार्टर १९१२–१९२४ १० १५ १८१ ४५ १८.१० १४७५ ४७ ६९४ २८ ६/५० २४.७९ -
८० हॅरोल्ड बॉमगार्टनर १९१३ - १९ १६ ९.५० १६६ ९९ २/९९ ४९.५० -
८१ जिम ब्लॅकेनबर्ग १९१३–१९२४ १८ ३० ४५५ ५९ १९.७८ ३८८८ १३२ १८१७ ६० ६/७६ ३०.२८ -
८२ आल्फ्रेड कूपर १९१३ - ३.०० - - - - - - -
८३ ज्यो कॉक्स १९१३–१९१४ १७ १२* ३.४० ५७६ २४ २४५ २/७४ ६१.२५ -
८४ फिलिप हॅंड्स १९१३–१९२४ १२ - ३०० ८३ २५.०० ३७ - १८ - - - -
८५ पर्सी लुइस १९१३ - ०.०० - - - - - - - -
८६ जॉर्ज टॅपस्कॉट १९१३ - २.५० - - - - - - -
८७ क्लॉड न्यूबेरी १९१३–१९१४ - ६२ १६ ७.७५ ५५८ १५ २६८ ११ ४/७२ २४.३६ -
८८ सेसिल डिक्सन १९१४ - ०.०० २४० ११८ २/६२ ३९.३३ -
८९ लेन टकेट १९१४ ०* ०.०० १२० ६९ - - - -
९० होरेस चॅपमन १९१४–१९२१ ३९ १७ १३.०० १२६ १०४ १/५१ १०४.०० -
९१ फ्रेडरिक ल रू १९१४ - ०.५० ५४ २४ - - - - -
९२ डॅनियेल टेलर १९१४ - ८५ ३६ २१.२५ - - - - - - - -
९३ रेजिनाल्ड हॅंड्स १९१४ - ३.५० - - - - - - - -
९४ एरिक लंडी १९१४ १.०० २८६ १०७ ४/१०१ २६.७५ - -

युद्धांच्या मधील काळ[संपादन]

दक्षिण आफ्रिकेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
९५ चार्ल्स फ्रॅंक १९२१ - २३६ १५२ ३९.३३ - - - - - - - -
९६ विल्यम लिंग १९२१–१९२३ १० - १६८ ३८ १६.८० १८ - २० - - - -
९७ एरिक मार्क्स १९२१ - १२५ ३६ २०.८३ २२८ १४४ ३/८५ ३६.०० - -
९८ बस्टर नुपेन १९२१–१९३६ १७ ३१ ३४८ ६९ १४.५० ४१५९ १३३ १७८८ ५० ६/४६ ३५.७६ -
९९ नेव्हिल लिंडसे १९२१ - ३५ २९ १७.५० - - - - - - -
१०० नॉर्मन रीड १९२१ - १७ ११ ८.५० १२६ ६३ २/६३ ३१.५० - -
१०१ विल्यम ब्रॅन १९२२–१९२३ - ७१ ५० १४.२० - - - - - - -
१०२ आयझॅक बाइझ १९२२ ४* ४.०० १४४ ५२ - - - - -
१०३ रॉबर्ट कॅटॅरॉल १९२२–१९३१ २४ ४३ १५५५ १२० ३७.९३ ३४२ १६२ ३/१५ २३.१४ १२ -
१०४ सिरिल फ्रांस्वा १९२२–१९२३ २५२ ७२ ३१.५० ६८४ ३६ २२५ ३/२३ ३७.५० -
१०५ जॉर्ज हर्न १९२२–१९२४ - ५९ २८ ११.८० - - - - - - -
१०६ आल्फ हॉल १९२३–१९३१ ११ १.८३ २३६१ १०७ ८८६ ४० ७/६३ २२.१५ -
१०७ डग्लस माइन्ट्येस १९२३ - ४३ २१ १४.३३ २४६ ११५ ३/३८ १९.१७ -
१०८ लायोनेक टॅपस्कॉट १९२३ ५८ ५०* २९.०० १२ - - - - -
१०९ डाल्टन कोनिंगहॅम १९२३ ३* - ३६६ २२ १०३ १/४० ५१.५० -
११० नमी डीन १९२४–१९३१ १७ २७ ६२८ ९३ २५.१२ - - - - - - -
१११ जॉर्ज पार्कर १९२४ २* १.५० ३६६ २७३ ६/१५२ ३४.१३ - -
११२ मॅनफ्रेड ससकिंड १९२४ - २६८ ६५ ३३.५० - - - - - - -
११३ जॉक कॅमेरॉन १९२७–१९३५ २६ ४५ १२३९ ९० ३०.२२ - - - - - - ३९ १२
११४ शंटर कोएन १९२७–१९२८ १०१ ४१* ५०.५० १२ - - - - -
११५ याकोबस डुमिनी १९२७–१९२९ - ३० १२ ५.०० ६० - ३९ १/१७ ३९.०० -
११६ डेनिस मॉर्केल १९२७–१९३२ १६ २८ ६६३ ८८ २४.५६ १७०४ ५५ ८२१ १८ ४/९३ ४५.६१ १३ -
११७ हेन्री प्रॉम्नित्झ १९२७–१९२८ - १४ ३.५० ५२८ ३० १६१ ५/५८ २०.१३ -
११८ सिरिल व्हिन्सेंट १९२७–१९३५ २५ ३८ १२ ५२६ ६० २०.२३ ५८५१ १९४ २६३१ ८४ ६/५१ ३१.३२ २७ -
११९ जॉर्ज बिसेट १९२८ ३८ २३ १९.०० ९८९ २८ ४६९ २५ ७/२९ १८.७६ - -
१२० आर्चिबाल्ड पाम १९२८ - १५ १३ ७.५० - - - - - - -
१२१ जॉन निकल्सन १९२८ - १७९ ७८ ३५.८० २४ - १७ - - - - -
१२२ आर्थर लेनॉक्स ऑक्से १९२८–१९२९ ११ ४* ३.६७ ६४९ १० ३६२ १० ४/७९ ३६.२० -
१२३ जॅक सीडल १९२८–१९३६ १८ ३४ - ९७७ १४१ २८.७४ १९ १/७ ७.०० -
१२४ जेम्स क्रिस्टी १९२९–१९३२ १० १८ - ६१८ १०३ ३४.३३ १३८ ९२ १/१५ ४६.०० -
१२५ ब्रुस मिचेल १९२९–१९४९ ४२ ८० ३४७१ १८९* ४८.८९ २५१९ २६ १३८० २७ ५/८७ ५१.११ ५६ -
१२६ टपी ओवेन-स्मिथ १९२९ २५२ १२९ ४२.०० १५६ - ११३ - - - -
१२७ नेव्हिल क्विन १९२९–१९३२ १२ १८ ९० २८ ६.०० २९२२ १०३ ११४५ ३५ ६/९२ ३२.७१ -
१२८ सॅंडी बेल १९२९–१९३५ १६ २३ १२ ६९ २६* ६.२७ ३३४२ ८९ १५६७ ४८ ६/९९ ३२.६५ -
१२९ एरिक डाल्टन १९२९–१९३९ १५ २४ ६९८ ११७ ३१.७३ ८६४ ४९० १२ ४/५९ ४०.८३ -
१३० क्विंटिन मॅकमिलन १९२९–१९३२ १३ २१ ३०६ ५०* १८.०० २०२१ ३८ १२४३ ३६ ५/६६ ३४.५३ -
१३१ एडवर्ड व्हान डेर मर्व १९२९–१९३६ २७ १९ ९.०० - - - - - - -
१३२ झेनोफोन बालास्कास १९३०–१९३९ १३ १७४ १२२* १४.५० १५७२ २८ ८०६ २२ ५/४९ ३६.६४ -
१३३ सिड कर्नाऊ १९३०–१९३२ १४ - १६८ ४७ १२.०० - - - - - - -
१३४ बॉब न्यूसन १९३०–१९३९ ३० १६ ७.५० ८७४ १५ २६५ २/५८ ६६.२५ -
१३५ केन विल्योएन १९३०–१९४९ २७ ५० १३६५ १२४ २८.४४ ४८ २३ - - - -
१३६ जॉन कॉक्रन १९३१ - ४.०० १३८ ४७ - - - - -
१३७ लेनॉक्स ब्राउन १९३१–१९३२ - १७ ५.६७ ३१८ १८९ १/३० ६३.०० - -
१३८ बॉब क्रिस्प १९३५–१९३६ १३ १२३ ३५ १०.२५ १४२८ ३० ७४७ २० ५/९९ ३७.३५ -
१३९ आर्थर लॅंग्टन १९३५–१९३९ १५ २३ २९८ ७३* १५.६८ ४१९९ १०४ १८२७ ४० ५/५८ ४५.६८ -
१४० डडली नर्स १९३५–१९५१ ३४ ६२ २९६० २३१ ५३.८२ २० - - - १२ -
१४१ एरिक रोवन १९३५–१९५१ २६ ५० १९६५ २३६ ४३.६७ १९ - - - १४ -
१४२ डेनिस टॉमलिन्सन १९३५ - ९.०० ६० - ३८ - - - - -
१४३ हर्बी वेड १९३५–१९३६ १० १८ ३२७ ४०* २०.४४ - - - - - - -
१४४ फ्रॅंक निकल्सन १९३५–१९३६ ७६ २९ १०.८६ - - - - - - -
१४५ जॅक रॉबर्टसन १९३५–१९३६ ५१ १७ १०.२० ७३८ २६ ३२१ ३/१४३ ५३.५० -
१४६ अर्नेस्ट बॉक १९३५ ११ ९* - १३८ ९१ - - - - -
१४७ आर्थर ब्रिस्को १९३५–१९३९ - ३३ १६ ११.०० - - - - - - -
१४८ एरिक डेव्हीस १९३६–१९३९ १.८० ७६८ ४८१ ४/७५ ६८.७१ - -
१४९ रॉबर्ट हार्वे १९३६ - ५१ २८ १२.७५ - - - - - - - -
१५० जेराल्ड बॉंड १९३८ - ०.०० १६ - १६ - - - - -
१५१ नॉर्मन गॉर्डन १९३८–१९३९ ७* २.०० १९६६ २८ ८०७ २० ५/१०३ ४०.३५ -
१५२ ॲलन मेलव्हिल १९३८–१९४९ ११ १९ ८९४ १८९ ५२.५९ - - - - - - -
१५३ पीटर व्हान डेर बील १९३८–१९३९ - ४६० १२५ ५१.११ - - - - - - -
१५४ बिली वेड १९३८–१९५० ११ १९ ५११ १२५ २८.३९ - - - - - - १५
१५५ रोनाल्ड ग्रीव्हसन १९३९ - ११४ ७५ ५७.०० - - - - - -

युद्धपश्चात काळ[संपादन]

दक्षिण आफ्रिकेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
१५६ ऑसी डॉसन १९४७–१९४९ १५ २९३ ५५ २०.९३ १२९४ ४१ ५७८ १० २/५७ ५७.८० १० -
१५७ टोनी हॅरिस १९४७–१९४९ १०० ६० २५.०० - - - - - - -
१५८ जॉन लिंडसे १९४७ २१ ९* ७.०० - - - - - -
१५९ टफ्टी मान १९४७–१९५१ १९ ३१ ४०० ५२ १३.३३ ५७९६ २६० १९२० ५८ ६/५९ ३३.१० -
१६० एथॉल रोवन १९४७–१९५१ १५ २३ २९० ४१ १७.०६ ५१९३ १३६ २०८४ ५४ ५/६८ ३८.५९ -
१६१ इयान स्मिथ १९४७–१९५७ १६ ३९ ११* ३.९० १६५५ ५५ ७६९ १२ ४/१४३ ६४.०८ -
१६२ लिंडसे टकेट १९४७–१९४९ १४ १३१ ४०* ११.९१ २१०४ ४७ ९८० १९ ५/६८ ५१.५८ -
१६३ डेनिस डायर १९४७ - ९६ ६२ १६.०० - - - - - - - -
१६४ जॉन प्लिमसोल १९४७ १६ ८* १६.०० २३७ १४३ ३/१२८ ४७.६७ - -
१६५ जॉर्ज फुलरटन १९४७–१९५१ १३ - ३२५ ८८ २५.०० - - - - - - १०
१६६ डेनिस बेग्बी १९४८–१९५० - १३८ ४८ १९.७१ १६० - १३० १/३८ १३०.०० -
१६७ कुआन मॅककार्थी १९४८–१९५१ १५ २४ १५ २८ ३.११ ३४९९ ६४ १५१० ३६ ६/४३ ४१.९४ -
१६८ ओवेन विन १९४८–१९५० १२ - २१९ ५० १८.२५ - - - - - - -
१६९ मार्टिन हॅनली १९४९ - ०.०० २३२ ८८ १/५७ ८८.०० - -
१७० लॉरेन्स मार्खम १९४९ - २० २० २०.०० १०४ ७२ १/३४ ७२.०० - -
१७१ जॅक चीटहॅम १९४९–१९५५ २४ ४३ ८८३ ८९ २३.८६ - - - - १३ -
१७२ जॉन नेल १९४९–१९५७ ११ - १५० ३८ १३.६४ - - - - - - -
१७३ ह्यू टेफील्ड १९४९–१९६० ३७ ६० ८६२ ७५ १६.९० १३५६८ ६०२ ४४०५ १७० ९/११३ २५.९१ २६ -
१७४ जॉन वॉटकिन्स १९४९–१९५७ १५ २७ ६१२ ९२ २३.५४ २८०५ १३४ ८१६ २९ ४/२२ २८.१४ १२ -
१७५ रोनाल्ड ड्रेपर १९५० - २५ १५ ८.३३ - - - - - - - -
१७६ मायकेल मेल १९५०–१९५३ १२ ६८ १७ ८.५० १६६७ २० ८५१ २६ ६/७१ ३२.७३ -
१७७ पॉलल विन्स्लो १९५०–१९५५ - १८६ १०८ २०.६७ - - - - - - -
१७८ जॉफ्री चब १९५१ ६३ १५* १०.५० १४२५ ६३ ५७७ २१ ६/५१ २७.४८ - -
१७९ जॅकी मॅकग्ल्यू १९५१–१९६२ ३४ ६४ २४४० २५५* ४२.०७ ३२ - २३ - - - १८ -
१८० क्लाइव्ह फान रायनफेल्ड १९५१–१९५८ १९ ३३ ७२४ ८३ २६.८१ १५५४ २७ ६७१ १७ ४/६७ ३९.४७ १४ -
१८१ जॉन वैट १९५१–१९६५ ५० ८६ २४०५ १३४ ३०.४४ - - - - - - १२४ १७
१८२ रॉय मॅकलीन १९५१–१९६४ ४० ७३ २१२० १४२ ३०.२९ - - - - २३ -
१८३ पर्सी मॅन्सेल १९५१–१९५५ १३ २२ ३५५ ९० १७.७५ १५०६ ३१ ७३६ ११ ३/५८ ६६.९१ १५ -
१८४ रसेन एन्डीन १९५१–१९५८ २८ ५२ १६३० १६२* ३३.९६ - - - - - - ४१ -
१८५ केनेथ फन्स्टन १९५२–१९५८ १८ ३३ ८२४ ९२ २५.७५ - - - - - - -
१८६ आंतोन मरे १९५२–१९५४ १० १४ २८९ १०९ २२.२३ २३७४ १११ ७१० १८ ४/१६९ ३९.४४ -
१८७ एडी फुलर १९५३–१९५८ ६४ १७ ८.०० १८९८ ६१ ६६८ २२ ५/६६ ३०.३६ -
१८८ हेडली कीथ १९५३–१९५७ १६ ३१८ ७३ २१.२० १०८ ६३ - - - -
१८९ नील ॲडकॉक १९५३–१९६२ २६ ३९ १२ १४६ २४ ५.४१ ६३९१ २१८ २१९५ १०४ ६/४३ २१.११ -
१९० डेव्हिड आयर्नसाइड १९५३–१९५४ ३७ १३ १८.५० ९८६ ४१ २७५ १५ ५/५१ १८.३३ -
१९१ रिचर्ड वेस्टकॉट १९५४–१९५८ - १६६ ६२ १८.४४ ३२ - २२ - - - - -
१९२ ट्रेव्हर गॉडार्ड १९५५–१९७० ४१ ७८ २५१६ ११२ ३४.४७ ११७३६ ७०६ ३२२६ १२३ ६/५३ २६.२३ ४८ -
१९३ Peter Heine १९५५–१९६२ १४ २४ २०९ ३१ ९.९५ ३८९० १०६ १४५५ ५८ ६/५८ २५.०९ -
१९४ Alistair Taylor १९५६ - १८ १२ ९.०० - - - - - - - -
१९५ Tony Pithey १९५७–१९६५ १७ २७ ८१९ १५४ ३१.५० १२ - - - - -
१९६ Christopher Duckworth १९५७ - २८ १३ ७.०० - - - - - - -
१९७ Christopher Burger १९५८ ६२ ३७* २०.६७ - - - - - - -
१९८ पीटर कार्लस्टीन १९५८–१९६४ १४ १९० ४२ १४.६२ - - - - - - -
१९९ Jonathan Fellows-Smith १९६० १६६ ३५ २७.६७ ११४ ६१ - - - -
२०० Geoffrey Griffin १९६० - २५ १४ ६.२५ ४३२ १४ १९२ ४/८७ २४.०० - -
२०१ Sid O'Linn १९६०–१९६१ १२ २९७ ९८ २७.०० - - - - - - -
२०२ Colin Wesley १९६० - ४९ ३५ ९.८० - - - - - - -
२०३ James Pothecary १९६० - २६ १२ ६.५० ८२८ ३२ ३५४ ४/५८ ३९.३३ -
२०४ एथॉल मॅककिनन १९६०–१९६७ १३ १०७ २७ १७.८३ २५४६ १५३ ९२५ २६ ४/१२८ ३५.५८ -
२०५ एडी बार्लो १९६१–१९७० ३० ५७ २५१६ २०१ ४५.७५ ३०२१ ११५ १३६२ ४० ५/८५ ३४.०५ ३५ -
२०६ कॉलिन ब्लॅंड १९६१–१९६६ २१ ३९ १६६९ १४४* ४९.०९ ३९४ १८ १२५ २/१६ ६२.५० १० -
२०७ हॅरी ब्रॉमफील्ड १९६१–१९६५ १२ ५९ २१ ११.८० १८१० १०१ ५९९ १७ ५/८८ ३५.२४ १३ -
२०८ Michael Elgie १९६१–१९६२ - ७५ ५६ १२.५० ६६ ४६ - - - -
२०९ Godfrey Lawrence १९६१–१९६२ - १४१ ४३ १७.६३ १३३४ ६२ ५१२ २८ ८/५३ १८.२९ -
२१० Peter Pollock १९६१–१९७० २८ ४१ १३ ६०७ ७५* २१.६८ ६५२२ २७० २८०६ ११६ ६/३८ २४.१९ -
२११ Kenneth Walter १९६१ - ११ १० ३.६७ ४९५ २० १९७ ४/६३ ३२.८३ -
२१२ सिडनी बर्क १९६२–१९६५ ४२ २० १४.०० ६६० ३७ २५७ ११ ६/१२८ २३.३६ - -
२१३ William Farrer १९६२–१९६४ १० २२१ ४० २७.६३ - - - - - - -
२१४ Herbert Lance १९६२–१९७० १३ २२ ५९१ ७० २८.१४ ९४८ ३८ ४७९ १२ ३/३० ३९.९२ -
२१५ Denis Lindsay १९६३–१९७० १९ ३१ ११३० १८२ ३७.६७ - - - - - - ५७
२१६ Joe Partridge १९६३–१९६५ ११ १२ ७३ १३* १०.४३ ३६८४ १३६ १३७३ ४४ ७/९१ ३१.२० -
२१७ David Pithey १९६३–१९६७ १२ १३८ ५५ १२.५५ १४२४ ६७ ५७७ १२ ६/५८ ४८.०८ -
२१८ Graeme Pollock १९६३–१९७० २३ ४१ २२५६ २७४ ६०.९७ ४१४ १७ २०४ २/५० ५१.०० १७ -
२१९ Michael Seymour १९६३–१९७० १० ८४ ३६ १२.०० १४५८ ३६ ५८८ ३/८० ६५.३३ -
२२० Peter van der Merwe १९६३–१९६७ १५ २३ ५३३ ७६ २५.३८ ७९ २२ १/६ २२.०० ११ -
२२१ क्लाइव्ह हाल्से १९६४ ३० १९* - ५८७ २६० ३/५० ४३.३३ -
२२२ Derek Varnals १९६४–१९६५ - ९७ २३ १६.१७ १२ - - - - -
२२३ Glen Hall १९६५ - ०.०० १८६ ९४ १/९४ ९४.०० - -
२२४ Michael Macaulay १९६५ - ३३ २१ १६.५० २७६ १७ ७३ १/१० ३६.५० - -
२२५ Ali Bacher १९६५–१९७० १२ २२ ६७९ ७३ ३२.३३ - - - - - - १० -
२२६ James Botten १९६५ - ६५ ३३ १०.८३ ८२८ ३७ ३३७ २/५६ ४२.१३ -
२२७ Richard Dumbrill १९६५–१९६७ १० - १५३ ३६ १५.३० ८१६ ४० ३३६ ४/३० ३७.३३ -
२२८ माइक प्रॉक्टर १९६७–१९७० १० २२६ ४८ २५.११ १५१४ ८० ६१६ ४१ ६/७३ १५.०२ -
२२९ Patrick Trimborn १९६७–१९७० १३ ११* ६.५० ७४७ ३१ २५७ ११ ३/१२ २३.३६ -
२३० Jackie Du Preez १९६७ - ०.०० १४४ १२ ५१ २/२२ १७.०० -
२३१ Grahame Chevalier १९७० ०* ०.०० २५३ ११ १०० ३/६८ २०.०० -
२३२ Dennis Gamsy १९७० ३९ ३०* १९.५० - - - - - - -
२३३ ली अर्व्हाइन १९७० - ३५३ १०२ ५०.४३ - - - - - - -
२३४ बॅरी रिचर्ड्स १९७० - ५०८ १४० ७२.५७ ७२ २६ १/१२ २६.०० -
२३५ जॉन ट्रायकोस १९७० ५* ४.०० ४७० २४ २०७ २/७० ५१.७५ -

वर्णभेदपश्चात काळ[संपादन]

दक्षिण आफ्रिकेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
२३६ टर्शस बॉश १९९२ ५* - २३७ १०४ २/६१ ३४.६७ - -
२३७ हान्सी क्रोन्ये १९९२–२००० ६८ १११ ३७१४ १३५ ३६.४१ ३८०० २४३ १२८८ ४३ ३/१४ २९.९५ ३३ -
२३८ ॲलन डोनाल्ड १९९२–२००२ ७२ ९४ ३३ ६५२ ३७ १०.६९ १५५१९ ६६१ ७३४४ ३३० ८/७१ २२.२५ १८ -
२३९ ॲन्ड्ऱ्यू हडसन १९९२–१९९८ ३५ ६३ २००७ १६३ ३३.४५ - - - - - - ३६ -
२४० पीटर कर्स्टन १९९२–१९९४ १२ २२ ६२६ १०४ ३१.३० ५४ ३० - - - -
२४१ एड्रियन कायपर १९९२ - ३४ ३४ १७.०० - - - - - - -
२४२ मेरिक प्रिंगल १९९२–१९९५ ६७ ३३ १६.७५ ६५२ २१ २७० २/६२ ५४.०० - -
२४३ डेव्हिड रिचर्डसन १९९२–१९९८ ४२ ६४ १३५९ १०९ २४.२७ - - - - - - १५०
२४४ मार्क रश्मीर १९९२ - ३.०० - - - - - - - -
२४५ रिचर्ड स्नेल १९९२–१९९४ ९५ ४८ १३.५७ १०२५ ४२ ५३८ १९ ४/७४ २८.३२ -
२४६ केपलर वेसल्स १९९२–१९९४ १६ २९ १०२७ ११८ ३८.०४ - - - - - - १२ -
२४७ जिमी कूक १९९२–१९९३ - १०७ ४३ १७.८३ - - - - - - - -
२४८ ओमर हेन्री १९९२–१९९३ - ५३ ३४ १७.६७ ४२७ १५ १८९ २/५६ ६३.०० -
२४९ ब्रायन मॅकमिलन १९९२–१९९८ ३८ ६२ १२ १९६८ ११३ ३९.३६ ६०४८ २५५ २५३७ ७५ ४/६५ ३३.८३ ४९ -
२५० जॉंटी ऱ्होड्स १९९२–२००० ५२ ८० २५३२ ११७ ३५.६६ १२ - - - ३४ -
२५१ ब्रेट शुल्त्झ १९९२–१९९७ १.५० १७३३ ८२ ७४९ ३७ ५/४८ २०.२४ -
२५२ क्रेग मॅथ्यूस १९९२–१९९५ १८ २५ ३४८ ६२* १८.३२ ३९८० २३१ १५०२ ५२ ५/४२ २८.८८ -
२५३ डॅरिल कलिनन १९९३–२००१ ७० ११५ १२ ४५५४ २७५* ४४.२१ १२० ७१ १/१० ३५.५० ६७ -
२५४ क्लाइव्ह एक्स्टीन १९९३–२००० ११ ९१ २२ १०.११ १५३६ ९७ ४९४ ३/१२ ६१.७५ -
२५५ पॅट सिमकॉक्स १९९३–१९९८ २० २७ ७४१ १०८ २८.५० ३५६१ १३५ १६०३ ३७ ४/६९ ४३.३२ -
२५६ फानी डि व्हिलियर्स १९९३–१९९८ १८ २६ ३५९ ६७* १८.८९ ४८०५ २२१ २०६३ ८५ ६/२३ २४.२७ ११ -
२५७ गॅरी कर्स्टन १९९३–२००४ १०१ १७६ १५ ७२८९ २७५ ४५.२७ ३४९ १९ १४२ १/० ७१.०० ८३ -
२५८ जॉन कोमिन्स १९९४–१९९५ १२५ ४५ २५.०० - - - - - - -
२५९ स्टीवन जॅक १९९४–१९९५ - ३.५० ४६२ २४ १९६ ४/६९ २४.५० -
२६० रुडी स्टाइन १९९५ - १२७ ४६ २१.१७ - - - - - - - -
२६१ शॉन पोलॉक १९९५–२००६ १०२ १४७ ३७ ३५१५ १११ ३१.९५ २३१७२ ११५८ ९२५३ ३९५ ७/८७ २३.४२ ६८ -
२६२ जाक कॅलिस १९९५–२००६ १०१ १७० २७ ७९५० १८९* ५५.५९ १३५२९ ६०८ ६३०४ १९९ ६/५४ ३१.६७ ९४ -
२६३ पॉल ॲडम्स १९९५–२००४ ४५ ५५ १५ ३६० ३५ ९.०० ८८५० ३३९ ४४०५ १३४ ७/१२८ ३२.८७ २९ -
२६४ हर्षल गिब्स १९९६–२००६ ७९ १३५ ५७२८ २२८ ४४.४० - - - - ७२ -
२६५ लान्स क्लुसनर १९९६–२००४ ४९ ६९ ११ १९०६ १७४ ३२.८६ ६८८७ ३१८ ३०३३ ८० ८/६४ ३७.९१ ३४ -
२६६ ॲडम बाचर १९९६–१९९९ १९ ३३ ८३३ ९६ २६.०३ - - - - ११ -
२६७ मार्क बाउचर १९९७–२००६ ९५ १३४ १७ ३५६५ १२५ ३०.४७ - १/६ ६.०० ३४८ १४
२६८ एच.डी. ॲकरमन १९९८ - १६१ ५७ २०.१३ - - - - - - -
२६९ मखाया न्तिनी १९९८–२००६ ६९ ७८ २३ ५७२ ३२* १०.४० १४५९७ ५३९ ७७५१ २७४ ७/३७ २८.२८ १८ -
२७० जेरहार्डस लीबेनबर्ग १९९८ - १०४ ४५ १३.०० - - - - - - -
२७१ स्टीव एलवर्थी १९९८–२००२ ७२ ४८ १८.०० ८६७ ३५ ४४४ १३ ४/६६ ३४.१५ -
२७२ डेव्हिड टेरब्रुग्गा १९९८–२००४ १६ ४* ५.३३ १०१२ ४४ ५१७ २० ५/४६ २५.८५ -
२७३ बेटा दिप्पेनार १९९९–२००६ ३७ ६० १७१५ १७७* ३१.१८ १२ - - - २७ -
२७४ नांटी हेवार्ड १९९९–२००४ १६ १७ ६६ १४ ७.३३ २८२१ ९० १६०९ ५४ ५/५६ २९.८० -

एकविसावे शतक[संपादन]

दक्षिण आफ्रिकेचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
२७५ पीटर स्ट्रिडम २००० - ३५ ३० ११.६७ ३६ - २७ - - - -
२७६ निकी बोया २०००–२००६ ४३ ६२ १० १३१२ ८५ २५.२३ ८६२० २९३ ४२६५ १०० ५/६२ ४२.६५ १८ -
२७७ नील मॅकेन्झी २०००–२००४ ४१ ६५ २०२८ १२० ३३.२५ ७२ - ६३ - - - ३७ -
२७८ म्फुनेको अंगाम २०००–२००१ ०* - ३९२ १५ १८९ ११ ३/२६ १७.१८ -
२७९ जस्टिन केम्प २००१–२००५ - ८० ५५ १३.३३ ४७९ २० २२२ ३/३३ २४.६७ -
२८० क्लॉड हेंडरसन २००१–२००२ - ६५ ३० ९.२९ १९६२ ७९ ९२८ २२ ४/११६ ४२.१८ -
२८१ आंद्रे नेल २००१–२००६ २३ २५ १३५ १८* ७.१० ४९५९ १८७ २५०३ ८४ ६/३२ २९.७९ -
२८२ जस्टिन ओंटोंग २००२–२००४ ५७ ३२ १९.०० १८५ १३३ १/७९ १३३.०० -
२८३ ॲशवेल प्रिन्स २००२–२००६ २३ ३६ १२५४ १३९* ३८.०० ७८ ३१ १/२ ३१.०० -
२८४ ॲन्ड्ऱ्यू हॉल २००२–२००६ १९ ३० ७३५ १६३ २८.२६ २८३८ ९१ १५११ ३९ ३/१ ३८.७४ १५ -
२८५ डिव्हाल्ड प्रेटोरियस २००२–२००३ २२ ७.३३ ५७० १८ ४३० ४/११५ ७१.६७ - -
२८६ ग्रेम स्मिथ २००२–२००६ ४७ ८२ ३८७९ २७७ ५०.३७ १२४७ २७ ७२४ २/१४५ ९०.५० ५६ -
२८७ मार्टिन फान यार्सव्हेल्ड २००२–२००४ १५ ३९७ ७३ ३०.५४ ४२ - २८ - - - ११ -
२८८ ॲलन डॉसन २००३ - १० १० १०.०० २५२ १४ ११७ २/२० २३.४० - -
२८९ जाक रुडॉल्फ २००३–२००६ ३५ ६३ २०२८ २२२* ३६.२१ ६६४ १३ ४३२ १/१ १०८.०० २२ -
२९० शार्ल विलोबी २००३ - - - ३०० १८ १२५ १/४७ १२५.०० - -
२९१ रॉबिन पीटरसन २००३–२००४ १५९ ६१ ३१.८० ७८५ ३७ ४०३ ३/४६ ५०.३८ -
२९२ मॉंडे झॉंडेकी २००३–२००५ - ८२ ५९ २०.५० ६९२ २१ ४३८ १६ ६/३९ २७.३८ -
२९३ झॅंडर डी ब्रुइन २००४ १५५ ८३ ३८.७५ २१६ ९२ २/३२ ३०.६७ - -
२९४ थामी त्सोलेकिले २००४ - ४७ २२ ९.४० - - - - - - -
२९५ हाशिम अमला २००४–२००६ १३ - ३६४ १४९ २८.०० - - -
२९६ ए.बी.डी. व्हिलियर्स २००४–२००६ २२ ४० १६०७ १७८ ४१.२० १९८ ९९ २/४९ ४९.५० २९
२९७ डेल स्टाइन २००४–२००६ १३ ७० १३ ७.७७ १६३१ ३८ ११२४ ३२ ५/४७ ३५.१२ -
२९८ शार्ल लॅंगेवेल्ड्ट २००५–२००६ १६ १० ८.०० ९९९ २७ ५९३ १६ ५/४६ ३७.०६ -
२९९ योहान बोथा २००६ २० २०* - ११७ १०३ १/२६ ५१.५० - -
३०० मॉर्ने मॉर्केल २००६ १० १२ १६३ ३५ १४.८१ - - - - - - -
३०१ पॉल हॅरिस २००७ १७ २४ २१२ ४६ १०.६ - - - - - - -
३०२ ज्यॉं-पॉल डुमिनी २००८
३०३ इमरान खान २००९ - - - - - - - - - - - -
३०४ आल्बी मॉर्केल २००९ - - - - - - - - - - - -
३०५ फ्रीडेल डि वेट २००९ - - - - - - - - - - - -
३०६ रायन मॅकलारेन २०१० - - - - - - - - - - - -
३०७ वेन पार्नेल २०१० - - - - - - - - - - - -
३०८ अल्विरो पीटरसन २०१० - - - - - - - - - - - -
३०९ लोन्वाबो त्सोत्सोबे २०१० - - - - - - - - - - - -

माहिती:

हेसुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]