ऑस्ट्रेलियाच्या एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

ऑस्ट्रेलिया कडून एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने खेळलेल्या खेळाडूंची ही यादी आहे. ज्या क्रमाने हे खेळाडू ऑस्ट्रेलियाच्या संघात शामिल झाले त्याच क्रमाने ही यादी केलेली आहे. ज्याप्रसंगी एकाच सामन्यात एकाहून जास्त खेळाडूंनी पदार्पण केले तेथे अशा खेळाडूंच्या (इंग्लिश)आडनावाप्रमाणे त्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे.

येथील सांख्यिकी फेब्रुवारी २०, इ.स. २००७ या दिवशीची आहे.[१][२]

ऑस्ट्रेलियाचे एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षत्रण
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
ग्रेग चॅपल १९७१-८३ ७४ ७२ १४ २३३१ १३८* ४०.१८ ३१०८ ४१ २०९७ ७२ ५-१५ २९.१२ २३ -
इयान चॅपल १९७१-८० १६ १६ ६७३ ८६ ४८.०७ ४२ २३ २-१४ ११.५० -
ऍलन कॉनोली १९७१ - - - - - ६४ - ६२ - - - - -
बिल लॉरी १९७१ - २७ २७ २७.०० - - - - - - -
गार्थ मॅकेन्झी १९७१ - - - - - ६० - २२ २-२२ ११.०० -
ऍशली मॅलेट १९७१-७५ १४ ७.०० ५०२ ३४१ ११ ३-३४ ३१.०० -
रॉडनी मार्श १९७१-८४ ९२ ७६ १५ १२२५ ६६ २०.०८ - - - - - - १२०
इयान रेडपाथ १९७१-७५ - ४६ २४ ९.२० - - - - - - -
कीथ स्टॅकपोल १९७१-७४ - २२४ ६१ ३७.३३ ७७ - ५४ ३-४० १८.०० -
१० ऍलन थॉमसन १९७१ - - - - - ६४ २२ १-२२ २२.०० - -
११ डग वॉल्टर्स १९७१-८१ २८ २४ ५१३ ५९ २८.५० ३१४ २७३ २-२४ ६८.२५ १० -
१२ रॉस एडवर्ड्स १९७२-७५ २५५ ८०* ३६.४२ - - - - - - - -
१३ डेनिस लिली १९७२-८३ ६३ ३४ २४० ४२* ९.२३ ३५९३ ८० २१४५ १०३ ५-३४ २०.८२ १० -
१४ बॉब मॅसी १९७२ १६ १६* - १८३ १२९ २-३५ ४३.०० -
१५ पॉल शीहान १९७२ - ७५ ५० २५.०० - - - - - - - -
१६ ग्रेम वॅट्सन १९७२ ११ ११* ११.०० ४८ २८ २-२८ १४.०० - -
१७ डेव्हिड कोली १९७२ - - - - - ६६ ७२ - - - - -
१८ जेफ हॅमंड १९७२ १५ १५* - ५४ ४१ १-४१ ४१.०० - -
१९ रे ब्राइट १९७४-८६ ११ ६६ १९* १६.५० ४६२ ३५० १-२८ ११६.६६ -
२० इयान डेव्हिस १९७४-७७ १२ ११* ६.०० - - - - - - - -
२१ जॉफ डिमकॉक १९७४-८० १५ ३५ १४* ११.६६ ८०६ १६ ४१२ १५ २-२१ २७.४६ -
२२ गॅरी गिलमूर १९७४-७५ ४२ २८* ४२.०० ३२० १६५ १६ ६-१४ १०.३१ -
२३ मॅक्स वॉकर १९७४-८१ १७ ११ ७९ २० ९.८७ १००६ २४ ५४६ २० ४- २७.३० -
२४ ऍशली वूडकॉक १९७४-७४ - ५३ ५३ ५३.०० - - - - - - - -
२५ वॉली एडवर्ड्स १९७५ - २.०० - - - - - - -
२६ ऍलन हर्स्ट १९७५-७९ ३* - ४०२ ११ २०३ १२ ५-२१ १६.९१ -
२७ टेरी जेनर १९७५-७५ - १२ १२ १२.०० ६४ २८ - - - - -
२८ जेफ थॉमसन १९७५-८५ ५० ३० १८१ २१ ७.५४ २६९६ ३७ १९४२ ५५ ४-६७ ३५.३० -
२९ रिक मॅककॉस्कर १९७५-८२ १४ १४ - ३२० ९५ २२.८५ - - - - - - -
३० ऍलन टर्नर १९७५-७५ - २४७ १०१ ४१.१६ - - - - - - -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
३१ गॅरी कोझियर १९७५-७९ १५४ ८४ ३०.८० ४०९ २४८ १४ ५-१८ १७.७१ -
३२ डेव्हिड हूक्स १९७७-८६ ३९ ३६ ८२६ ७६ २४.२९ २९ - २८ १-२ २८.०० ११ -
३३ मिक मलोन १९७७-८२ १० ३६ १५* ९.०० ६१२ १६ ३१५ ११ २-९ २८.६३ -
३४ केरी ओ'कीफ १९७७ १६ १६* १६.०० १३२ ७९ १-३६ ३९.५० - -
३५ लेन पास्को १९७७-८२ २९ ११ ३९ १५* ९.७५ १५६८ २१ १०६६ ५३ ५-३० २०.११ -
३६ क्रेग सर्जियंट १९७७-७८ - ७३ ४६ २४.३३ - - - - - - -
३७ किम ह्युस १९७७-८५ ९७ ८८ १९६८ ९८ २४.०० - - - - २७ -
३८ रिची रॉबिन्सन १९७७ - ८२ ७० ४१.०० - - - - - -
३९ इयान कॉलेन १९७८-८२ ३* ६.०० १८० १४८ ३-२४ २९.६० -
४० वेन क्लार्क १९७८ - - - - - १०० ६१ २-३९ २०.३३ - -
४१ रिक डार्लिंग १९७८-८२ १८ १८ ३६३ ७४ २१.३५ - - - - - - -
४२ ट्रेव्हर लाफलिन १९७८-७९ १०५ ७४ २६.२५ ३०८ २२४ ३-५४ २८.०० - -
४३ स्टीव रिक्सन १९७८-८५ ४० २०* १३.३३ - - - - - -
४४ बॉब सिंप्सन १९७८ - ३६ २३ १८.०० १०२ - ९५ २-३० ४७.५० -
४५ पीटर टूही १९७८-७९ १०५ ५४* ५२.५० - - - - - - - -
४६ ग्रेम वूड १९७८-८९ ८३ ७७ ११ २२१९ ११४* ३३.६२ - - - - - - १७ -
४७ ग्रॅहाम यॅलप १९७८-८४ ३० २७ ८२३ ६६* ३९.१९ १३८ - ११९ २-२८ ३९.६६ -
४८ ब्रुस यार्डली १९७८-८३ - ५८ २८ १४.५० १९८ १३० ३-२८ १८.५७ -
४९ ऍलन बॉर्डर १९७९-९४ २७३ २५२ ३९ ६५२४ १२७* ३०.६२ २६६१ ११ २०७१ ७३ ३-२० २८.३६ १२७ -
५० फिल कार्लसन १९७९ - ११ ११ ५.५० १६८ ७० १-२१ ३५.०० - -
५१ जॉन मॅकलीन १९७९ - ११ ११ ११.०० - - - - - - - -
५२ अँड्रु हिल्डिच १९७९-८५ - २२६ ७२ २८.२५ - - - - - - -
५३ रॉडनी हॉग १९७९-८५ ७१ ३५ २० १३७ २२ ९.१३ ३६७७ ५७ २४१८ ८५ ४-२९ २८.४४ -
५४ केव्हिन राइट १९७९ - २९ २३ १४.५० - - - - - - -
५५ जेफ मॉस १९७९ - ७.०० - - - - - - -
५६ ग्रेम पोर्टर १९७९ - ३.०० १०८ ३३ २-१३ ११.०० -
५७ ब्रुस लेर्ड १९७९-८२ २३ २३ ५९४ ११७* २९.७० - - - - - - -
५८ जुलियन वीनर १९७९-८० - १४० ५० २०.०० २४ - ३४ - - - -
५९ डाव्ह व्हॉटमोर १९८० - २.०० - - - - - - - -
६० जॉन डायसन १९८०-८३ २९ २७ ७५५ ७९ ३२.८२ - - - - - - १२ -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
६१ ट्रेव्हर चॅपल १९८०-८३ २० १३ - २२९ ११० १७.६१ ७३६ ५३८ १९ ३-३१ २८.३१ -
६२ शॉन ग्राफ १९८०-८१ ११ - २४ ४.०० ५२२ ३४५ २-२३ ४३.१२ -
६३ जॉफ लॉसन १९८०-८९ ७९ ५२ १८ ३७८ ३३* ११.११ ४२५९ ९४ २५९२ ८८ ४-२६ २९.४५ १८ -
६४ मार्टिन केंट १९८१ ७८ ३३ १९.५० - - - - - - -
६५ ग्रेम बियर्ड १९८१ - - - - - ११२ ७० २-२० १७.५० - -
६६ टेरी आल्डरमन १९८१-९१ ६५ १८ ३२ ९* २.६६ ३३७१ ७५ २०५६ ८८ ५-१७ २३.३६ २९ -
६७ डर्क वेलहाम १९८१-८७ १७ १७ ३७९ ९७ २५.२६ - - - - - - -
६८ ग्रेग रिची १९८२-८७ ४४ ४२ ९५९ ८४ २७.४० - - - - - - -
६९ वेन बी. फिलिप्स १९८२-८६ ४८ ४१ ८५२ ७५* २४.३४ - - - - - - ४२
७० कार्ल रेकेमन १९८३-९१ ५२ १८ ३४ ९* २.८३ २७९१ ५१ १८३३ ८२ ५-१६ २२.३५ -
७१ केपलर वेसल्स[३] १९८३-८५ ५४ ५१ १७४० १०७ ३६.२५ ७३७ ६५५ १८ २-१६ ३६.३८ १९ -
७२ जॉन मॅग्वायर १९८३-८४ २३ ११ ४२ १४* ७.०० १००९ १२ ७६९ १९ ३-६१ ४०.४७ -
७३ टॉम होगन १९८३-८४ १६ १२ ७२ २७ ९.०० ९१७ १२ ५७४ २३ ४-३३ २४.९५ १० -
७४ केन मॅकले १९८३-८७ १६ १३ १३९ ४१ १२.६३ ८५७ ६२६ १५ ६-३९ ४१.७३ -
७५ स्टीव स्मिथ १९८३-८५ २८ २४ ८६१ ११७ ३९.१३ - - - - -
७६ माइक व्हिटनी १९८३-९३ ३८ १३ ४० ९* ६.६६ २१०६ ४३ १२४९ ४६ ४-३४ २७.१५ ११ -
७७ रॉजर वूली १९८३ ३१ १६ ३१.०० - - - - - -
७८ ग्रेग मॅथ्यूस १९८४-९३ ५९ ५० १३ ६१९ ५४ १६.७२ २८०८ २१ २००४ ५७ ३-२७ ३५.१५ २३ -
७९ डीन जोन्स १९८४-९४ १६४ १६१ २५ ६०६८ १४५ ४४.६१ १०६ - ८१ २-३४ २७.०० ५४ -
८० डेव्हिड बून १९८४-९५ १८१ १७७ १६ ५९६४ १२२ ३७.०४ ८२ - ८६ - - - ४५ -
८१ मरे बेनेट १९८४-८५ ६* ३.०० ४०८ २७५ २-२७ ६८.७५ -
८२ क्रेग मॅकडरमॉट १९८५-९६ १३८ ७८ १७ ४३२ ३७ ७.०८ ७४६१ १०१ ५०१८ २०३ ५-४४ २४.७१ २७ -
८३ सायमन ओ'डोनेल १९८५-९१ ८७ ६४ १५ १२४२ ७४* २५.३४ ४३५० ४९ ३१०२ १०८ ५-१३ २८.७२ २२ -
८४ बॉब हॉलंड १९८५ - - - - - १२६ ९९ २-४९ ४९.५० - -
८५ रॉड मॅककर्डी १९८५ ११ ३३ १३* ८.२५ ५१५ ३७५ १२ ३- ३१.२५ -
८६ रॉबी केर १९८५ ९७ ८७* ३२.३३ - - - - - - -
८७ सायमन डेव्हिस १९८६-८८ ३९ ११ २० ५.०० २०१६ ४६ ११३३ ४४ ३-१० २५.७५ -
८८ डेव्ह गिल्बर्ट १९८६ १४ ३९ ७.८० ६८४ ५५२ १८ ५-४६ ३०.६६ -
८९ ब्रुस रीड १९८६-९२ ६१ २१ ४९ १० ३.७६ ३२५० ५३ २२०३ ६३ ५-५३ ३४.९६ -
९० स्टीव वॉ १९८६-२००२ ३२५ २८८ ५८ ७५६९ १२०* ३२.९० ८८८३ ५६ ६७६१ १९५ ४-३३ ३४.६७ १११ -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
९१ जॉफ मार्श १९८६-९२ ११७ ११५ ४३५७ १२६* ३९.९७ - - - - ३१ -
९२ ग्लेन ट्रिंबल १९८६ ४.०० २४ - ३२ - - - - -
९३ टिम झोहरर १९८६-९४ २२ १५ १३० ५० १०.८३ - - - - - - २१
९४ ग्रेग डायर १९८६-८८ २३ १३ १७४ ४५* १५.८१ - - - - - - २४
९५ ग्लेन बिशप १९८७ - १३ ६.५० - - - - - - -
९६ पीटर टेलर १९८७-९२ ८३ ४७ २५ ४३७ ५४* १९.८६ ३९३७ ३३ २७४० ९७ ४-३८ २८.२४ ३४ -
९७ माइक व्हेलेटा १९८७-८९ २० १९ ४८४ ६८* ३२.२६ - - - - - - -
९८ टॉम मूडी १९८७-९९ ७६ ६४ १२ १२११ ८९ २३.२८ २७९७ ३१ २०१४ ५२ ३-२५ ३८.७३ २१ -
९९ टिम मे १९८७-९५ ४७ १२ ३९ १५ ९.७५ २५०४ १७ १७७२ ३९ ३- ४५.४३ -
१०० अँड्रु झेसर्स १९८७ १० ८* - ९० ७४ १-३७ ७४.०० -
१०१ टोनी डोडेमेड १९८८-९३ २४ १६ १२४ ३० १३.७७ १३२७ ३० ७५३ ३६ ५-२१ २०.९१ -
१०२ इयान हीली १९८८-९७ १६८ १२० ३६ १७६४ ५६ २१.०० - - - - - - १९४ ३९
१०३ जेमी सिडन्स १९८८ - ३२ ३२ ३२.०० - - - - - - - -
१०४ मर्व्ह ह्युस १९८८-९३ ३३ १७ १०० २० ११.११ १६३९ २२ १११५ ३८ ४-४४ २९.३४ -
१०५ मार्क वॉ १९८८-२००२ २४४ २३६ २० ८५०० १७३ ३९.३५ ३६८७ ११ २९३८ ८५ ५-२४ ३४.५६ १०८ -
१०६ ग्रेग कॅम्पबेल १९८९-९० १२ ४* ३.०० ६१३ ४०४ १८ ३-१७ २२.४४ -
१०७ मार्क टेलर १९८९-९७ ११३ ११० ३५१४ १०५ ३२.२३ - - - - - - ५६ -
१०८ पॉल रायफेल १९९२-९९ ९२ ५७ २१ ५०३ ५८ १३.९७ ४७३२ ८५ ३०९६ १०६ ४-१३ २९.२० २५ -
१०९ डेमियन मार्टिन १९९२-२००६ २०८ १८२ ५१ ५३४६ १४४* ४०.८० ७९४ ७०४ १२ २-२१ ५८.६६ ६९ -
११० शेन वॉर्न[४] १९९३-२००३ १९३ १०६ २८ १०१६ ५५ १३.०२ १०६०० ११० ७५१४ २९१ ५-३३ २५.८२ ८० -
१११ मॅथ्यू हेडन[४] १९९३-२००७ १३३ १२९ १४ ४८३८ १८१* ४२.०६ - १८ - - - ५४ -
११२ ब्रेंडन जुलियन १९९३-९९ २५ १७ - २२४ ३५ १३.१७ ११४६ ११ ९९७ २२ ३-४० ४५.३१ -
११३ ग्लेन मॅकग्रा[४] १९९३-२००७ २३८ ६७ ३८ ११५ ११ ३.९६ १२४४३ २७४ ७९९७ ३५४ ७-१५ २२.५९ ३५ -
११४ मायकेल स्लेटर १९९३-९७ ४२ ४२ ९८७ ७३ २४.०७ १२ ११ - - - -
११५ डेमियन फ्लेमिंग १९९४-२००१ ८८ ३१ १८ १५२ २९ ११.६९ ४६१९ ६२ ३४०२ १३४ ५-३६ २५.३८ १४ -
११६ मायकेल बेव्हन १९९४-२००४ २३२ १९६ ६७ ६९१२ १०८* ५३.५८ १९६६ १६५५ ३६ ३-३६ ४५.९७ ६९ -
११७ जस्टिन लॅंगर १९९४-९७ १६० ३६ ३२.०० - - - - - -
११८ जो एंजेल १९९४-९५ - - - - १६२ ११३ २-४७ २८.२५ - -
११९ गॅव्हिन रॉबर्टसन १९९४-९८ १३ ४५ १५ १५.०० ५९७ ४३० ३-२९ ५३.७५ -
१२० फिल एमरी १९९४ ११ ११* - - - - - - - -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
१२१ स्टुअर्ट लॉ १९९४-९९ ५४ ५१ १२३७ ११० २६.८९ ८०७ ६३५ १२ २-२२ ५२.९१ १२ -
१२२ ग्रेग ब्लुएट १९९५-९९ ३२ ३० ५५१ ५७* २०.४० ७४९ ६४६ १४ २-६ ४६.१४ -
१२३ रिकी पॉॅंटिंग १९९५-२००७ २६८ २६२ ३१ ९७४१ १६४ ४२.१६ १५० - १०४ १-१२ ३४.६६ ११६ -
१२४ शेन ली १९९५-२००१ ४५ ३५ ४७७ ४७ १७.६६ १७०६ १४ १२४५ ४८ ५-३३ २५.९३ २३ -
१२५ मायकेल कास्पारोविझ १९९५-२००५ ४३ १३ ७४ २८* १८.५० २२२५ २८ १६७४ ६७ ५-४५ २४.९८ १३ -
१२६ ब्रॅड हॉग १९९६-२००७ ९५ ५५ २२ ६६० ७१* २०.०० ४३१७ २३ ३२७३ ११२ ५-३२ २९.२२ २९ -
१२७ जेसन गिलेस्पी १९९६-२००५ ९७ ३९ १६ २८९ ४४* १२.५६ ५१४४ ७९ ३६११ १४२ ५-२२ २५.४२ १० -
१२८ डॅरेन लेहमन १९९६-२००५ ११७ १०१ २२ ३०७८ ११९ ३८.९६ १७९३ १४४५ ५२ ४-७ २७.७८ २६ -
१२९ ऍडम गिलख्रिस्ट[४] १९९६-२००७ २५६ २४९ ८५६१ १७२ ३५.६७ - - - - - - ३७५ ४५
१३० अँडी बिकेल १९९७-२००४ ६७ ३६ १३ ४७१ ६४ २०.४७ ३२५७ २८ २४६३ ७८ ७-२० ३१.५७ १९ -
१३१ ॲंथनी स्टुअर्ट १९९७ - १.०० १८० १०९ ५-२६ १३.६२ -
१३२ ऍडम डेल १९९७-२००० ३० १२ ७८ १५* १९.५० १५९६ ३४ ९७९ ३२ ३-१८ ३०.५९ ११ -
१३३ मायकेल डि व्हेनुटो १९९७ - २४१ ८९ २६.७७ - - - - - - -
१३४ मॅथ्यू इलियट १९९७ - १.०० - - - - - - - -
१३५ इयान हार्वे १९९७-२००४ ७३ ५१ ११ ७१५ ४८* १७.८७ ३२७९ २९ २५७७ ८५ ४-१६ ३०.३१ १७ -
१३६ पॉल विल्सन १९९७-९८ ११ १.३३ ५६२ ४५० १३ ३-३९ ३४.६१ -
१३७ जिमी माहर १९९८-२००३ २६ २० ४३८ ९५ २५.७६ - - - - - - १८ -
१३८ ब्रॅडली यंग १९९८-९९ ३१ १८ १५.५० २३४ - २५१ १-२६ २५१.०० -
१३९ अँड्रु सिमन्ड्स १९९८-२००७ १६१ १२८ २४ ४०३७ १५६ ३८.८१ ५४५४ २८ ४५२४ १२१ ५-१८ ३७.३८ ६९ -
१४० ब्रेट ली २०००-२००७ १५० ६८ २७ ७३९ ५७ १८.०२ ७७२९ १०१ ६०४८ २६७ ५-२२ २२.६५ ३५ -
१४१ स्टुअर्ट मॅकगिल २००० १.०० १८० १०५ ४- १७.५० -
१४२ नेथन ब्रॅकेन २००१-२००७ ५७ १९ १० १४४ २१* १६.०० २८७३ ४६ २१३५ ९६ ५-६७ २२.२३ १२ -
१४३ सायमन कटिच २००१-२००६ ४५ ४२ १३२४ १०७* ३५.७८ - - - - - - १३ -
१४४ ब्रॅड हदिन २००१-२००७ २१ १९ २८९ ४१ २५.९४ - - - - - - २८
१४५ ब्रॅड विल्यम्स २००२-२००४ २५ २७ १३* १३.५० १२०३ १९ ८१४ ३५ ५-२२ २३.२५ -
१४६ रायन कॅम्पबेल २००२ - ५४ ३८ २७.०० - - - - - -
१४७ नेथन हॉरित्झ २००२-२००३ ३५ २०* ३५.०० ३६० ३०८ ४-३९ ३४.२२ -
१४८ शेन वॅट्सन २००२-२००७ ५७ ४१ १३ ८५६ ७९ ३०.५७ २३२२ १२ १८९८ ५८ ४-३९ ३२.७२ १३ -
१४९ मायकेल क्लार्क २००३-२००७ १०१ ८९ २१ २८९३ १०५* ४२.५४ १२७४ ११०२ ३० ५-३५ ३६.७३ ३७ -
१५० मायकेल हसी २००४-२००७ ६१ ४८ २२ १७३९ १०९* ६६.८८ १९२ १६७ १-२२ ८३.५० ३८ -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
१५१ जेम्स होप्स २००५-२००६ - ८४ ४३ २८.०० ३३६ २६९ १-८ ६७.२५ -
१५२ कॅमेरोन व्हाइट २००५-२००७ १६ १० १५७ ४५ २२.४२ १७४ २०१ १-५ ५०.२५ -
१५३ स्टुअर्ट क्लार्क २००५-२००७ २४ ५९ १६* १९.६६ १२१८ १११४ ३५ ४-५४ ३१.८२ -
१५४ ब्रॅड हॉज २००५-२००७ १३ १३ ३६४ ९९* ३३.०९ १८ - १६ - - - -
१५५ मिक लुईस २००५-२००६ ४* - ३४१ ३९१ ३-५६ ५५.८५ -
१५६ मिचेल जॉन्सन २००५-२००७ १८ २९ १५ ७.२५ ८१६ ७२५ २६ ४-११ २७.८८ -
१५७ ब्रेट डोरी २००६ - २.०० १६२ १४६ १-१२ ७३.०० - -
१५८ फिल जॉक २००६-२००७ - १२५ ९४ २०.८३ - - - - - - -
१५९ डॅन कलेन २००६ २* - २१३ १४७ २-२५ ७३.५० -
१६० मार्क कोस्ग्रोव्ह २००६ - ११२ ७४ ३७.३३ ३० - १३ १-१ १३.०० - -
१६१ बेन हिल्फेनहौस २००७ - - - - ४२ २६ १-२६ २६.०० -
१६२ शॉन टेट २००७ - ११ ११ ११.०० २३४ २१८ २-६० ४३.६० - -
१६३ ऍडम व्होग्स २००७ १६ १६* - १८ - ३३ - - - -हेसुद्धा पाहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]

संदर्भ आणि नोंदी[संपादन]

  1. ^ फलंदाजी
  2. ^ गोलंदाजी
  3. ^ केपलर वेसल्स दक्षिण आफ्रिकेकडूनही एकदिवसीय क्रिकेट खेळला आहे. येथे त्याची फक्त ऑस्ट्रेलियासाठीची कामगिरी दिलेली आहे.
  4. ^ a b c d ऍडम गिलख्रिस्ट, मॅथ्यू हेडन, ग्लेन मॅकग्राशेन वॉर्न हे खेळाडू आय.सी.सी. जागतिक संघाकडूनही खेळलेले आहेत. येथे फक्त त्यांची ऑस्ट्रेलियासाठीची कामगिरी दिलेली आहे.