ऑस्ट्रेलियाच्या महिला एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
ऑस्ट्रेलियाच्या महिला एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू
क्र नाव कारकीर्द सा
वेंडी ब्लंस्डेन १९७३-१९७६
एलेन ब्रे १९७३-१९७८
ॲनी गॉर्डन १९७३-१९७६
मार्गरेट जेनिंग्स १९७३-१९७८ १२
मिरियाम नी १९७३
टिना मॅकफर्सन १९७३
पॅट्सी मे १९७३-१९७६
जॅकी पॉटर १९७३
डॉन रे १९७३
१० शॅरन ट्रेड्रिया १९७३-१९८८ ३१
११ बेव विल्सन १९७३
१२ रायली थॉम्पसन १९७३-१९८५ २३
१३ लोर्रेन हिल १९७३-१९७८
१४ वेंडी वियर १९७३
१५ मारी कॉर्निश १९७६-१९८२ १६
१६ जॅन लंब्सडेन १९७६-१९७८
१७ कॅरेन प्राइस १९७६-१९८६ १६
१८ जुली स्टॉकटन १९७६-१९७८
१९ जॅनेट ट्रेड्रिया १९७६-१९७८
२० वेंडी हिल्स १९७६-१९७८
२१ केरी मॉर्टिमर १९७६
२२ व्हॅलेरी फॅरेल १९७८
२३ शॅरन हिल १९७८-१९८२ १४
२४ पेटा वर्को १९७८-१९८५ २०
२५ डेनिस एमरसन १९८२-१९८७ २१
२६ लीन फुल्स्टन १९८२-१९८८ ४१
२७ जेन जॅकब्स १९८२-१९८४ १३
२८ जिल केन्नारे १९८२-१९८७ १९
२९ डेनिस मार्टिन १९८२-१९८७ १७
३० टेरी रसेल १९८२ १३
३१ क्रिस्टीन व्हाइट १९८२
३२ ली अल्बन १९८२
३३ कॅरेन रीड १९८२-१९८६ २०
३४ ट्रिश डॉसन १९८४
३५ ॲनेट फेलोज १९८४
३६ क्रिस्टिना मॅथ्यूज १९८४-१९९५ ४७
३७ वेंडी पील्ट्झ १९८४
३८ लिंडसे रीलर १९८४-१९८८ २३
३९ ग्लेंडा हॉल १९८४-१९८६
४० लीन लार्सेन १९८४-१९९४ ४९
४१ डेबी विल्सन १९८५-१९९१ ११
४२ वेंडी नेपियर १९८५
४३ डेनिस ॲनेट्स १९८५-१९९३ ४३
४४ कॅरेन ब्राउन १९८५-१९९३ ४३
४५ लिओनी कॅलाघॅन १९८५
४६ जुडी एसमंड १९८५
४७ ली-ॲन हंटर १९८५-१९९६ २४
४८ सॅली ग्रिफीथ्स १९८५-१९९५ ३२
४९ बेलिंडा हॅगेट १९८६-१९९३ ३७
५० शर्लीन हेवूड १९८६-१९९१ १४
५१ रुथ बकस्टीन १९८६-१९८८ १६
५२ फ्रांसिस लेनर्ड १९८६
५३ झो ग्रॉस १९८७-२००० ६५
५४ रोंढा केन्डाल १९८७
५५ सॅली मोफाट १९८७-१९९२ १५
५६ कॅली स्मिथ १९८७
५७ लीनेट कूक १९८७
५८ जेनी ओवेन्स १९८७
५९ केरी सौंडर्स १९८८-१९९१ १३
६० जोडी डेव्हिस १९८८
६१ जोन ब्रॉडबेंट १९९०-२००० ६०
६२ अँड्रिया मॅककॉली १९९०
६३ मेलीसा पॅपवर्थ १९९०
६४ कॅथरिन रेमंट १९९०
६५ ब्रॉनविन कॅल्व्हर १९९१-१९९८ ३४
६६ बेलिंडा क्लार्क १९९१-२००५ ११८
६७ टुंडे जुहास्झ १९९१-१९९२
६८ किम फाजाकरले १९९२-१९९६
६९ शेरन बो १९९३-१९९४ ११
७० जुली कॅलव्हर्ट १९९३-१९९४
७१ कॅथरिन फिट्झपॅट्रिक १९९३-२००७ १०९
७२ किम ब्रॅडली १९९४
७३ कॅरोलाइन वॉर्ड १९९४

माहिती: