भारताच्या महिला एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

यादी[संपादन]

भारताच्या महिला एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू
क्र नाव कारकीर्द सा धावा ना स.धावा
गार्गी बॅनर्जी १९७८-१९८६ २६
निलीमा जोगळेकर १९७८-१९८५ २०
रुना बसू १९७८-१९८५
लोपमुद्रा भट्टाचार्यजी १९७८-१९८२ १५
शर्मिला चक्रवर्ती १९७८-१९८४ १४
डायना एडलजी १९७८-१९९३ ३४
फौझी खलीली १९७८-१९८२ १३
संध्या मजूमदार १९७८
शोभा पंडित १९७८
१० कल्पन परोपकारी १९७८
११ अंजली शर्मा १९७८
१२ सुझॅन इत्तीचेरिया १९७८
१३ शुभांगी कुलकर्णी १९७८-१९८६ २७
१४ उज्ज्वला निकम १९७८
१५ सुधा शाह १९७८-१९८६ १३
१६ राजेश्वरी ढोलकिया १९७८-१९८२ १३
१७ वृंदा भगत १९८२ ११
१८ अंजली पेंढारकर १९८२-१९८५ १९
१९ शांता रंगास्वामी १९८२-१९८६ १९
२० सुजाता श्रीधर १९८२-१९८६
२१ रिटा डे १९८४-१९९५
२२ अरुणाधती घोष १९८४-१९८६ ११
२३ शशी गुप्ता १९८४-१९९३ २०
२४ रेखा गोडबोले १९८४-१९८५
२५ सँड्रा ब्रगांझा १९८४-१९९२
२६ संध्या अगरवाल १९८४-१९९५ २१
२७ श्रीरूपा बोस १९८५
२८ रिटा पटेल १९८५
२९ नीता कदम १९८५
३० मणीमाला सिंघल १९८५-१९८६
३१ रजनी वेणुगोपाळ १९८५-१९९५
३२ मिनोती देसाई १९८६
३३ रेखा पुणेकर १९८६
३४ वेंकटाचेर कल्पना १९८६-१९९३
३५ चंद्रकांता कौल १९९३-२००० ३१
३६ प्रमिला भट्ट १९९३-१९९७ २२
३७ लाया फ्रान्सिस १९९३-१९९५ ११
३८ अंजू जैन १९९३-२००५ ६५
३९ ममता माबेन १९९३-२००४ ४०
४० पूर्णिमा राऊ १९९३-२००० ३३
४१ संगिता डबीर १९९३-१९९७ १९
&0000000000000042.000000४२ चोप्रा, अंजुमअंजुम चोप्रा double-dagger १९९५-२०१२ १२७ 2856 100 १8 31.38 601 9 2/9 &0000000000000046.000000४६.०० 33
&0000000000000043.000000४३ डेव्हिड, नीतूनीतू डेव्हिड १९९५-२००८ ९७ 74 18* 4.93 4892 141 5/20 &0000000000000016.340000१६.३४ 2 21
&0000000000000044.000000४४ हरिकृष्ण, स्मितास्मिता हरिकृष्ण १९९५-२००० 22 231 34 17.76 528 8 2/10 &0000000000000029.000000२९.०० 3
&0000000000000045.000000४५ मार्ग्रेट, रेणूरेणू मार्ग्रेट १९९५-२००० 23 78 21 7.09 799 10 2/13 &0000000000000036.700000३६.७० 4
&0000000000000046.000000४६ मुद्गल, रिशिजाईरिशिजाई मुद्गल १९९५-९५ 6 15 15 3.75
&0000000000000047.000000४७ वैद्य, आरतीआरती वैद्य १९९५-९५ 6 162 77 27.00 24 1 1/11 &0000000000000022.000000२२.००
&0000000000000048.000000४८ ढोकरीकर, कल्याणीकल्याणी ढोकरीकर १९९५-२००० 8 24 11 4.80 240 3 2/20 &0000000000000039.000000३९.००
&0000000000000049.000000४९ नाडगोडा, मंंजूमंंजू नाडगोडा १९९५-९५ 1 1 1.00
&0000000000000050.000000५० शॉ, श्यामाश्यामा शॉ १९९५-९७ 5 22 11 7.33 6 0
&0000000000000051.000000५१ सॅम्युएल, लिस्सीलिस्सी सॅम्युएल १९९५-९५ 48 0
&0000000000000052.000000५२ मराठे, दीपादीपा मराठे १९९७-२००५ 59 96 21* 7.38 2682 60 4/1 &0000000000000020.830000२०.८३ १8
&0000000000000053.000000५३ चौधरी, पुर्णिमापुर्णिमा चौधरी १९९७-९७ 20 11* 20.00 150 6 5/21 &0000000000000010.660000१०.६६
&0000000000000054.000000५४ गांधी, रेश्मारेश्मा गांधी dagger १९९९-९९ 122 104*
&0000000000000055.000000५५ कला, हेमलताहेमलता कला १९९९-२००८ ७८ 1023 65 3 20.87 385 8 3/31 &0000000000000035.750000३५.७५ १1
&0000000000000056.000000५६ राज, मितालीमिताली राज double-dagger १९९९-२०२२ २३२ 7805 125* 7 64 50.68 171 8 3/4 &0000000000000011.370000११.३७ 64
&0000000000000057.000000५७ शास्त्री, रुपांजलीरुपांजली शास्त्री १९९९-२००० १२ 115 29* 16.42 578 17 3/25 &0000000000000019.000000१९.०० 7
&0000000000000058.000000५८ सिंग, सुनितासुनिता सिंग २०००-२००२ १८ 24 12 4.00 790 12 2/8 &0000000000000028.830000२८.८३
&0000000000000059.000000५९ किरकिरे, अरुंधतीअरुंधती किरकिरे dagger २०००-०५ ३० 304 106 19.00 128 7 3/13 &0000000000000010.280000१०.२८ 9 4
&0000000000000060.000000६० रॉय, कविताकविता रॉय २०००-०० 60 2 2/21 &0000000000000010.500000१०.५०
&0000000000000061.000000६१ गोस्वामी, झुलनझुलन गोस्वामी double-dagger २००२-२२ २०४ 1228 57 14.61 10005 255 6/31 &0000000000000022.048000२२.०४८ ६९
&0000000000000062.000000६२ शर्मा, जयाजया शर्मा २००२-०८ ७७ 2091 138* १४ 30.75 १1
&0000000000000063.000000६३ नूशिन अल खदिर, नूशिन अल खदिर २००२-१२ ७८ 153 21 8.05 4036 100 5/14 &0000000000000026.640000२६.६४ १७
&0000000000000064.000000६४ प्रतापसिंह शिंदे, अमृताअमृता प्रतापसिंह शिंदे २००२-०२ 93 78 23.25 96 0 2
&0000000000000065.000000६५ गोयल, बिंदेश्वरीबिंदेश्वरी गोयल २००२-०३ 1 1* 168 4 3/3 &0000000000000020.250000२०.२५
&0000000000000066.000000६६ नाईक, सुलक्षणासुलक्षणा नाईक dagger २००२-१३ ४६ 574 79* 2 15.51 28 32
&0000000000000067.000000६७ परांजपे, सुनेत्रासुनेत्रा परांजपे २००२-०७ २८ 322 52 15.33 573 11 4/8 &0000000000000037.810000३७.८१ 3
&0000000000000068.000000६८ शर्मा, अमिताअमिता शर्मा २००२-१४ ११६ 926 51* 16.83 4552 87 4/16 &0000000000000032.520000३२.५२ 35
&0000000000000069.000000६९ धर, रुमेलीरुमेली धर double-dagger २००३-१२ ७८ 961 92* 6 19.61 3015 63 4/19 &0000000000000027.380000२७.३८ 37
&0000000000000070.000000७० मल्होत्रा, रीमारीमा मल्होत्रा २००३-१३ ४१ 462 59* 21.00 845 22 3/31 &0000000000000030.540000३०.५४
&0000000000000071.000000७१ मंडलिक, बबिताबबिता मंडलिक २००३ 6 5* 3.00
&0000000000000072.000000७२ कनोजिया, ममताममता कनोजिया २००३-१२ 61 30 15.25 204 4 3/48 &0000000000000045.250000४५.२५
&0000000000000073.000000७३ सरकार, बिआसबिआस सरकार २००३ 60 0
&0000000000000074.000000७४ डेव्हिड, डायनाडायना डेव्हिड २००४-१२ १५ 52 24 4.72 727 15 3/39 &0000000000000027.060000२७.०६
&0000000000000075.000000७५ जैन, करुकरु जैन dagger २००४-१४ ४४ 987 103 29.02 ३२ २६
&0000000000000076.000000७६ राफ्फेल, वर्षावर्षा राफ्फेल २००४-०६ 16 7 4.00 409 11 3/22 &0000000000000020.720000२०.७२
&0000000000000077.000000७७ सुम्रा, मोनिकामोनिका सुम्रा २००४-०६ १४ 304 63* 27.63
&0000000000000078.000000७८ रावत, आशाआशा रावत २००५-०८ २० 286 97 40.85
&0000000000000079.000000७९ नायडू, श्रावंतीश्रावंती नायडू २००५-०९ 2 2 1.00 66 1 1/14 &0000000000000067.000000६७.००
&0000000000000080.000000८० पळशीकर, देविकादेविका पळशीकर २००६-०८ १५ 66 22* 13.20 366 12 3/12 &0000000000000018.000000१८.००
&0000000000000081.000000८१ डिमरी, प्रीतीप्रीती डिमरी २००६-१० २३ 23 12* 11.50 1217 28 3/14 &0000000000000023.210000२३.२१
&0000000000000082.000000८२ बुले, निधीनिधी बुले २००६ 42 1 1/24 &0000000000000024.000000२४.००
&0000000000000083.000000८३ कामिनी, तिरुशतिरुश कामिनी २००६-१७ ३९ 825 113* 25.78 384 9 3/19 &0000000000000030.110000३०.११ 5
&0000000000000084.000000८४ गोयल, राजेश्वरीराजेश्वरी गोयल २००६-७ 2 2* 2.00 199 3 2/12 &0000000000000024.000000२४.००
&0000000000000085.000000८५ पुजारे, सीमासीमा पुजारे २००८- 10 5 5.00 330 11 3/10 &0000000000000020.180000२०.१८
&0000000000000086.000000८६ रॉय, प्रियंकाप्रियंका रॉय २००८-११ २७ 333 69* 16.65 666 19 4/14 &0000000000000022.570000२२.५७
&0000000000000087.000000८७ गौहर सुलताना, गौहर सुलताना २००८-१४ ५० 96 22 10.66 2308 66 4/4 &0000000000000019.390000१९.३९ १५
&0000000000000088.000000८८ देशपांडे, अनघाअनघा देशपांडे dagger २००८-१४ २३ 414 47 18.81 १२ १९
&0000000000000089.000000८९ प्रधान, स्नेहलस्नेहल प्रधान २००८-११ 13 6* 13.00 216 5 3/21 &0000000000000027.400000२७.४०
&0000000000000090.000000९० नागराजन, निरंजनानिरंजना नागराजन २००८-१६ २२ 70 12* 7.00 271 9 2/15 &0000000000000028.040000२८.०४
&0000000000000091.000000९१ कौर, हरमनप्रीतहरमनप्रीत कौर २००९-२३ १२७ 3393 171* १८ 37.70 1646 31 2/16 &0000000000000045.960000४५.९६ ४८
&0000000000000092.000000९२ राउत, पूनमपूनम राउत २००९-२१ ७३ 2299 109* १५ 34.83 30 1 1/4 &0000000000000004.000000४.०० १५
&0000000000000093.000000९३ डबीर, सोनियासोनिया डबीर २०१०-११ 52 31* 26.00 126 4 2/37 &0000000000000024.000000२४.००
&0000000000000094.000000९४ लोबाटो, समांथासमांथा लोबाटो dagger २०११- 1 1*
&0000000000000095.000000९५ तन्वर, नेहानेहा तन्वर २०११- 47 19 9.40 42 0
&0000000000000096.000000९६ कृष्णमूर्ती, वेदावेदा कृष्णमूर्ती dagger २०११-१८ ४८ 829 71 25.90 114 3 2/14 &0000000000000022.000000२२.०० २०
&0000000000000097.000000९७ बिष्ट, एकताएकता बिष्ट २०११-२२ ६३ 172 18* 8.19 3399 98 5/8 &0000000000000021.830000२१.८३ १६
&0000000000000098.000000९८ गुप्ता, शिल्पाशिल्पा गुप्ता २०११- 4 4 4.00 30 0
&0000000000000099.000000९९ दास, अर्चनाअर्चना दास २०१२-१३ ११ 35 17* 11.66 567 13 4/61 &0000000000000027.530000२७.५३
&0000000000000100.000000१०० मेहता, माधुरीमाधुरी मेहता २०१२- 25 23 12.50
&0000000000000101.000000१०१ शर्मा, शुभलक्ष्मीशुभलक्ष्मी शर्मा २०१२-१४ १० 11 4 2.20 456 7 2/17 &0000000000000048.420000४८.४२
&0000000000000102.000000१०२ मेश्राम, मोनामोना मेश्राम २०१२-१९ २६ 352 78* 18.52 144 1 1/15 &0000000000000119.000000११९.०० १०
&0000000000000103.000000१०३ रसनारा परविन, रसनारा परविन २०१३ 42 0
&0000000000000104.000000१०४ ध्रुब, रितूरितू ध्रुब २०१३- 2 2 2.00 126 2 1/11 &0000000000000033.500000३३.५०
&0000000000000105.000000१०५ रथ, स्वागतिकास्वागतिका रथ २०१३- 58 30 29.00 120 3 2/15 &0000000000000024.330000२४.३३
&0000000000000106.000000१०६ मंधाना, स्मृतीस्मृती मंधाना २०१३-२३ ८० 3179 135 २६ 42.95 २५
&0000000000000107.000000१०७ यादव, पूनमपूनम यादव २०१३-२२ ५८ 95 15 7.91 3036 80 4/13 &0000000000000025.150000२५.१५ १३
&0000000000000108.000000१०८ दीप्ती, स्नेहास्नेहा दीप्ती २०१३- 4 4 4.00
&0000000000000109.000000१०९ गायकवाड, राजेश्वरीराजेश्वरी गायकवाड २०१४-२२ ६४ 21 5 2.33 3399 99 5/15 &0000000000000020.790000२०.७९ १३
&0000000000000110.000000११० राणा, स्नेहस्नेह राणा २०१४-२३ २५ 204 53* 12.75 1179 27 4/30 &0000000000000032.810000३२.८१
&0000000000000111.000000१११ वनिता, वेल्लास्वामीवेल्लास्वामी वनिता २०१४- 85 27 17.00
&0000000000000112.000000११२ पांडे, शिखाशिखा पांडे २०१४-२१ ५५ 512 59 20.48 2472 75 4/18 &0000000000000021.920000२१.९२ १1
&0000000000000113.000000११३ वर्मा, सुषमासुषमा वर्मा dagger २०१४-२१ ४३ 193 41 9.65 २८ २१
&0000000000000114.000000११४ शर्मा, दीप्तीदीप्ती शर्मा २०१४-२३ ८३ 1912 188 १२ 34.76 4067 93 6/20 &0000000000000030.110000३०.११ 29
&0000000000000115.000000११५ कल्पना, रवीरवी कल्पना dagger २०१५-१६ 4 3 2.00
&0000000000000116.000000११६ बोस, प्रीतीप्रीती बोस २०१६- 48 2 2/8 &0000000000000004.000000४.००
&0000000000000117.000000११७ परिदा, सुकन्यासुकन्या परिदा २०१६ 30 0
&0000000000000118.000000११८ वैद्य, देविकादेविका वैद्य २०१६-२३ १२ 179 89 25.57 367 12 3/30 &0000000000000020.250000२०.२५
&0000000000000119.000000११९ यादव, सोनीसोनी यादव २०१७ 48 0
&0000000000000120.000000१२० जोशी, मानसीमानसी जोशी २०१७-२१ १४ 20 12 6.66 572 16 3/16 &0000000000000023.680000२३.६८ 5
&0000000000000121.000000१२१ नुझहात परवीन, नुझहात परवीन २०१७
&0000000000000122.000000१२२ वस्त्रकार, पूजापूजा वस्त्रकार २०१८-२३ २७ 470 67 22.38 870 20 4/34 &0000000000000039.400000३९.४०
&0000000000000123.000000१२३ रॉड्रिगेस, जमायमाहजमायमाह रॉड्रिगेस २०१८-२३ २४ 523 86 23.77 43 5 4/3 &0000000000000003.600000३.६० 5
&0000000000000124.000000१२४ भाटिया, तानियातानिया भाटिया dagger २०१८-२२ १९ 138 68 15.33 १८
&0000000000000125.000000१२५ हेमलता, दयालनदयालन हेमलता २०१८-२२ 58 35 11.60 206 5 2/6 &0000000000000035.600000३५.६०
&0000000000000126.000000१२६ देओल, हरलीनहरलीन देओल २०१९-२३ 206 77 29.42 84 2 1/7 &0000000000000034.500000३४.५०
&0000000000000127.000000१२७ पुनिया, प्रियाप्रिया पुनिया २०१९-२३ 242 75* 30.25
&0000000000000128.000000१२८ पटेल, मोनिकामोनिका पटेल २०२१- 13 9 6.50 80 0
&0000000000000129.000000१२९ यादव, राधाराधा यादव २०२१- 58 0
&0000000000000130.000000१३० प्रत्युषा, चल्लुरुचल्लुरु प्रत्युषा २०२१ 2 2 2.00 54 1 1/60 &0000000000000060.000000६०.००
&0000000000000131.000000१३१ वर्मा, शफालीशफाली वर्मा २०२१-२३ २२ 535 71* 25.47 54 1 1/5 &0000000000000040.000000४०.००
&0000000000000132.000000१३२ भाटिया, यस्तिकायस्तिका भाटिया dagger २०२१-२३ २२ 513 64 4 24.42 १२
&0000000000000133.000000१३३ घोष, रिचारिचा घोष dagger २०२१-२२ १७ 311 65 22.21 १7 3
&0000000000000134.000000१३४ सिंग, मेघनामेघना सिंग २०२१-२३ १७ 33 12* 11.00 722 16 3/26 &0000000000000037.000000३७.००
&0000000000000135.000000१३५ मेघना, सभ्भिनेनीसभ्भिनेनी मेघना २०२२- 114 61 38.00
&0000000000000136.000000१३६ बहादुर, सिम्रनसिम्रन बहादुर २०२२ 18 0
&0000000000000137.000000१३७ सिंग, रेणुकारेणुका सिंग २०२२ 2 2 0.50 348 18 4/28 &0000000000000014.880000१४.८८
&0000000000000138.000000१३८ बारेड्डी, अनुषाअनुषा बारेड्डी २०२३ 2 2 2.00 6 0
&0000000000000139.000000१३९ कौर, अमनजोतअमनजोत कौर २०२३ 28 15 14.00 120 4 4/31 &0000000000000022.000000२२.००

माहिती: