बांगलादेशच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search
Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


हि बांगलादेशच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती ३ मार्च २००८ पर्यंतची आहे.

बांगलादेशचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकिर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
अक्रम खान २०००-२००३ १६ - २५९ ४४ १६.१९ - - - - - - -
अल शहरयार २०००-२००३ १५ ३० - ६८३ ७१ २२.७७ - - - - - - १० -
अमिनुल इस्लाम २०००-२००२ १३ २६ ५३० १४५ २१.२० १९८ १४९ १/६६ १४९.०० -
हबिबुल बशर २०००- ५० ९९ ३०२६ ११३ ३०.८७ २८२ २१७ - - - २२ -
हसिबुल होसेन २०००-२००१ १० ९७ ३१ १०.७८ ७८० २३ ५७१ २/१२५ ९५.१७ -
खालेद मशुद २०००-२००७ ४४ ८४ १० १४०९ १०३* १९.०४ - - - - - - ७८
मेहराब होसेन २०००-२००३ १८ - २४१ ७१ १३.३९ १२ - - - - -
मोहम्मद रफिक २०००-२००८ ३३ ६३ १०५९ १११ १८.५७ ८७४४ ३०१ ४०७६ १०० ६/७७ ४०.७६ -
नइमुर रहमान २०००-२००२ १५ २१० ४८ १५.०० १३२१ ४५ ७१८ १२ ६/१३२ ५९.८३ -
१० रंजन दास २००० - १.०० १३२ ७२ १/६४ ७२.०० -
११ शहरयार होसेन २०००-२००४ - ९९ ४८ १९.८० - - - - - - -
१२ जावेद ओमर २००१-२००७ ४० ८० १७२० ११९ २२.०५ - १२ - - - १० -
१३ मोहम्मद मंजुरल इस्लाम २००१-२००४ १७ ३३ ११ ८१ २१ ३.६८ २९७० १०३ १६०५ २८ ६/८१ ५७.३२ -
१४ मोहम्मद शरीफ २००१-२००७ १० २० १२२ २४* ७.१७ १६५१ ४७ ११०६ १४ ४/९८ ७९.०० -
१५ मुशफिकुर रहमान २००१-२००४ १० १९ २३२ ४६* १३.६५ १३६५ ४५ ८२३ १३ ४/६५ ६३.३१ -
१६ एनामुल हक २००१-२००३ १० १९ १८० २४* १२.०० २२३० ८८ १०२७ १८ ४/१३६ ५७.०६ -
१७ मोहम्मद अशरफुल २००१- ४२ ८२ १९२२ १५८* २४.६४ ११८३ ९२३ १२ २/४२ ७६.९१ १४ -
१८ खालेद महमुद २००१-२००३ १२ २३ २६६ ४५ १२.०९ १६२० ६५ ८३२ १३ ४/३७ ६४.०० -
१९ मशरफे मोर्तझा २००१- २९ ५४ ५५५ ७९ ११.१० ५०१५ १७० २७४८ ६६ ४/६० ४१.६३ -
२० सनवर होसेन २००१-२००३ १८ - ३४५ ४९ १९.१७ ४४४ ३१० २/१२८ ६२.०० -
२१ फहीम मुंतासिर २००२ - ५२ ३३ ८.६७ ५७६ १५ ३४२ ३/१३१ ६८.४० -
२२ आलमगीर कबीर २००२-२००४ २.०० २६१ २२१ - - - - -
२३ एहसानुल हक २००२ - ३.५० १८ - १८ - - - - -
२४ हन्नन सरकार २००२-२००४ १७ ३३ - ६६२ ७६ २०.०६ - - - - - - -
२५ Talha Jubair २००२-२००४ १४ ५२ ३१ ६.५० १०९० २१ ७७१ १४ ३/१३५ ५५.०७ -
२६ Alok Kapali २००२-२००६ १७ ३४ ५८४ ८५ १७.७० ११०३ १५ ७०९ ३/३ ११८.१७ -
२७ Tapash Baisya २००२-२००५ २१ ४० ३८४ ६६ ११.२९ ३३७६ ९३ २१३७ ३६ ४/७२ ५९.३६ -
२८ Tushar Imran २००२-२००७ १० - ८९ २८ ८.९० - - - - - - -
२९ Rafiqul Islam २००२ - ३.५० - - - - - - - -
३० Anwar Hossain २००२ - १४ १२ ७.०० - - - - - - - -
३१ Mohammad Salim २००३ ४९ २६ १६.३३ - - - - - -
३२ Anwar Hossain Monir २००३-२००५ २२ १३ ७.३३ ३४८ ३०७ - - - - -
३३ Rajin Saleh २००३- २२ ४३ १११५ ८९ २७.१९ ४३८ २६८ १/९ १३४.०० १३ -
३४ Enamul Haque Jr २००३- ११ १९ १२ २८ ४.०० २४८१ ८० १२६३ ३२ ७/९५ ३९.४६ -
३५ Manjural Islam Rana २००४ ११ २५७ ६९ २५.७० ७४९ १९ ४०१ ३/८४ ८०.२० -
३६ Faisal Hossain २००४ - ३.५० - - - - - - - -
३७ Tareq Aziz २००४ २२ १०* ११.०० ३६० २६१ १/७६ २६१.०० -
३८ Nafees Iqbal २००४-२००६ ११ २२ - ५१८ १२१ २३.५५ - - - - - - -
३९ Aftab Ahmed २००४- १४ २७ ५१४ ८२* २१.४१ ३१४ २२५ २/३१ ४५.०० -
४० नझमुल होसेन २००४ ८* ८.०० १५५ ११४ २/११४ ५७.०० - -
४१ मुशफिकुर रहीम २००५- १६ १७४ ८० ११.६० - - - - - - -
४२ शहादत होसेन २००५- १५ २९ १४० ३१ ६.६६ २१८४ ४२ १५४१ ४२ ६/२७ ३६.६९ -
४३ शहरयार नफीस २००५- १५ ३० - ८१० १३८ २७.०० - - - - - - ११ -
४४ सैयद रसेल २००५-२००७ १२ ३७ १९ ४.६२ ८७९ १८ ५७३ १२ ४/१२९ ४७.७५ - -
४५ अब्दुल रझाक २००६- ८४ ३३ २१.०० ५४६ ३३७ १/१०९ १६८.५० - -
४६ शाकिब अल हसन २००७- ११ २१७ ४१* २१.७० ६५४ २० ३१४ २/४४ १०४.६६ -
४७ मेहराब होसेन जुनियर २००७ - १४ ७.०० ४७ - २९ २/२९ १४.५० - -
४८ जुनैद सिद्दिक २००८- - १८३ ७४ २२.८७ - - - - - - -
४९ साजिदुल इस्लाम २००८- - १४ ३.५० २१६ १७५ २/७१ ५८.३३ - -
५० तमिम इकबाल २००८- - १७७ ८४ २५.२८ - - - - - - - -
५१ नईम इस्लाम २००८ - - - - - - - - - - - - -
५२ महबुबुल आलम २००८ - - - - - - - - - - - - -
५३ इमरुल केस २००८ - - - - - - - - - - - - -
५४ रकिबुल हसन जुनियर २००८ - - - - - - - - - - - - -
५५ महमुदुल्ला २००९ - - - - - - - - - - - - -
५६ रुबेल होसेन २००९ - - - - - - - - - - - - -
५७ शफिउल इस्लाम २०१० - - - - - - - - - - - - -
५८ जहुरुल इस्लाम २०१० - - - - - - - - - - - - -
५९ रोबिउल इस्लाम २०१० - - - - - - - - - - - - -

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]