Jump to content

बांगलादेशच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


हि बांगलादेशच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती ३ मार्च २००८ पर्यंतची आहे.

खेळाडू[संपादन]

नोंदी

  • ही यादी ढाका येथे ४ डिसेंबर २०१८ रोजी संपलेल्या बांग्लादेश-वेस्ट इंडीज सामन्यापर्यंत अद्ययावत आहे.
बांगलादेशचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
अक्रम खान २०००-२००३ १६ - २५९ ४४ १६.१९ - - - - - - -
अल शहरयार २०००-२००३ १५ ३० - ६८३ ७१ २२.७७ - - - - - - १० -
अमिनुल इस्लाम २०००-२००२ १३ २६ ५३० १४५ २१.२० १९८ १४९ १/६६ १४९.०० -
हबिबुल बशर २०००- ५० ९९ ३०२६ ११३ ३०.८७ २८२ २१७ - - - २२ -
हसिबुल होसेन २०००-२००१ १० ९७ ३१ १०.७८ ७८० २३ ५७१ २/१२५ ९५.१७ -
खालेद मशुद २०००-२००७ ४४ ८४ १० १४०९ १०३* १९.०४ - - - - - - ७८
मेहराब होसेन २०००-२००३ १८ - २४१ ७१ १३.३९ १२ - - - - -
मोहम्मद रफिक २०००-२००८ ३३ ६३ १०५९ १११ १८.५७ ८७४४ ३०१ ४०७६ १०० ६/७७ ४०.७६ -
नइमुर रहमान २०००-२००२ १५ २१० ४८ १५.०० १३२१ ४५ ७१८ १२ ६/१३२ ५९.८३ -
१० रंजन दास २००० - १.०० १३२ ७२ १/६४ ७२.०० -
११ शहरयार होसेन २०००-२००४ - ९९ ४८ १९.८० - - - - - - -
१२ जावेद ओमर २००१-२००७ ४० ८० १७२० ११९ २२.०५ - १२ - - - १० -
१३ मोहम्मद मंजुरल इस्लाम २००१-२००४ १७ ३३ ११ ८१ २१ ३.६८ २९७० १०३ १६०५ २८ ६/८१ ५७.३२ -
१४ मोहम्मद शरीफ २००१-२००७ १० २० १२२ २४* ७.१७ १६५१ ४७ ११०६ १४ ४/९८ ७९.०० -
१५ मुशफिकुर रहमान २००१-२००४ १० १९ २३२ ४६* १३.६५ १३६५ ४५ ८२३ १३ ४/६५ ६३.३१ -
१६ एनामुल हक २००१-२००३ १० १९ १८० २४* १२.०० २२३० ८८ १०२७ १८ ४/१३६ ५७.०६ -
१७ मोहम्मद अशरफुल २००१- ४२ ८२ १९२२ १५८* २४.६४ ११८३ ९२३ १२ २/४२ ७६.९१ १४ -
१८ खालेद महमुद २००१-२००३ १२ २३ २६६ ४५ १२.०९ १६२० ६५ ८३२ १३ ४/३७ ६४.०० -
१९ मशरफे मोर्तझा २००१- २९ ५४ ५५५ ७९ ११.१० ५०१५ १७० २७४८ ६६ ४/६० ४१.६३ -
२० सनवर होसेन २००१-२००३ १८ - ३४५ ४९ १९.१७ ४४४ ३१० २/१२८ ६२.०० -
२१ फहीम मुंतासिर २००२ - ५२ ३३ ८.६७ ५७६ १५ ३४२ ३/१३१ ६८.४० -
२२ आलमगीर कबीर २००२-२००४ २.०० २६१ २२१ - - - - -
२३ एहसानुल हक २००२ - ३.५० १८ - १८ - - - - -
२४ हन्नन सरकार २००२-२००४ १७ ३३ - ६६२ ७६ २०.०६ - - - - - - -
२५ तलहा जुबेर २००२-२००४ १४ ५२ ३१ ६.५० १०९० २१ ७७१ १४ ३/१३५ ५५.०७ -
२६ अलोक कपाली २००२-२००६ १७ ३४ ५८४ ८५ १७.७० ११०३ १५ ७०९ ३/३ ११८.१७ -
२७ तापश बैस्य २००२-२००५ २१ ४० ३८४ ६६ ११.२९ ३३७६ ९३ २१३७ ३६ ४/७२ ५९.३६ -
२८ तुषार इम्रान २००२-२००७ १० - ८९ २८ ८.९० - - - - - - -
२९ रकिफुल खान २००२ - ३.५० - - - - - - - -
३० अन्वर होसेन २००२ - १४ १२ ७.०० - - - - - - - -
३१ मोहम्मद सलीम २००३ ४९ २६ १६.३३ - - - - - -
३२ अन्वर होसेन मोनीर २००३-२००५ २२ १३ ७.३३ ३४८ ३०७ - - - - -
३३ राजिन सालेह २००३- २२ ४३ १११५ ८९ २७.१९ ४३८ २६८ १/९ १३४.०० १३ -
३४ एनामुल हक धाकटा २००३- ११ १९ १२ २८ ४.०० २४८१ ८० १२६३ ३२ ७/९५ ३९.४६ -
३५ मंजुरल इस्लाम राणा २००४ ११ २५७ ६९ २५.७० ७४९ १९ ४०१ ३/८४ ८०.२० -
३६ फैजल होसेन २००४ - ३.५० - - - - - - - -
३७ तारेक अजीझ २००४ २२ १०* ११.०० ३६० २६१ १/७६ २६१.०० -
३८ नफीस इक्बाल २००४-२००६ ११ २२ - ५१८ १२१ २३.५५ - - - - - - -
३९ आफताब अहमद २००४- १४ २७ ५१४ ८२* २१.४१ ३१४ २२५ २/३१ ४५.०० -
४० नझमुल होसेन २००४ ८* ८.०० १५५ ११४ २/११४ ५७.०० - -
४१ मुशफिकुर रहीम २००५- १६ १७४ ८० ११.६० - - - - - - -
४२ शहादत होसेन २००५- १५ २९ १४० ३१ ६.६६ २१८४ ४२ १५४१ ४२ ६/२७ ३६.६९ -
४३ शहरयार नफीस २००५- १५ ३० - ८१० १३८ २७.०० - - - - - - ११ -
४४ सैयद रसेल २००५-२००७ १२ ३७ १९ ४.६२ ८७९ १८ ५७३ १२ ४/१२९ ४७.७५ - -
४५ अब्दुल रझाक २००६- ८४ ३३ २१.०० ५४६ ३३७ १/१०९ १६८.५० - -
४६ शाकिब अल हसन २००७- ११ २१७ ४१* २१.७० ६५४ २० ३१४ २/४४ १०४.६६ -
४७ मेहराब होसेन जुनियर २००७ - १४ ७.०० ४७ - २९ २/२९ १४.५० - -
४८ जुनैद सिद्दिक २००८- - १८३ ७४ २२.८७ - - - - - - -
४९ साजिदुल इस्लाम २००८- - १४ ३.५० २१६ १७५ २/७१ ५८.३३ - -
५० तमिम इकबाल २००८- - १७७ ८४ २५.२८ - - - - - - - -
५१ नईम इस्लाम २००८ - - - - - - - - - - - - -
५२ महबुबुल आलम २००८ - - - - - - - - - - - - -
५३ इमरुल केस २००८ - - - - - - - - - - - - -
५४ रकिबुल हसन जुनियर २००८ - - - - - - - - - - - - -
५५ महमुदुल्ला २००९ - - - - - - - - - - - - -
५६ रुबेल होसेन २००९ - - - - - - - - - - - - -
५७ शफिउल इस्लाम २०१० - - - - - - - - - - - - -
५८ जहुरुल इस्लाम २०१० - - - - - - - - - - - - -
५९ रोबिउल इस्लाम २०१० - - - - - - - - - - - - -
६० एलियास सनी २०११-२०१३ - - - - - - - - - - - - -
६१ नासिर हुसेन २०११-२०१७ - - - - - - - - - - - - -
६२ सुहरावदी शुवो २०११ - - - - - - - - - - - - -
६३ नजिमुद्दीन २०११-२०१२ - - - - - - - - - - - - -
६४ सोहाग गाझी २०१२-२०१४ - - - - - - - - - - - - -
६५ अबुल हसन २०१३-२०१५ - - - - - - - - - - - - -
६६ अनामुल हक २०१३-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
६७ मोमिनुल हक २०१३ - - - - - - - - - - - - -
६८ झियाउर रहमान २०१३-२०१४ - - - - - - - - - - - - -
६९ मार्शल अयुब २०१२-२०१३ - - - - - - - - - - - - -
७० अल अमीन हुसेन २०१३-२०१४ - - - - - - - - - - - - -
७१ शमशुर रहमान २०१४ - - - - - - - - - - - - -
७२ शुवागता होम २०१४-२०१५ - - - - - - - - - - - - -
७३ तैजुल इस्लाम २०१४-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
७४ जुबेर होसेन २०१४-२०१५ - - - - - - - - - - - - -
७५ मोहम्मद शहिद २०१५ - - - - - - - - - - - - -
७६ सौम्य सरकार २०१५-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
७७ लिटन दास २०१५-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
७८ मुस्तफिझुर रहमान २०१५-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
७९ कमरुल इस्लाम रब्बी २०१६-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
८० मेहेदी हसन २०१६-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
८१ शब्बीर रहमान २०१६-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
८२ सुबाशिस रॉय २०१७ - - - - - - - - - - - - -
८३ तास्किन अहमद २०१७ - - - - - - - - - - - - -
८४ नझमुल होसेन शांतो २०१७-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
८५ नुरूल हसन २०१७-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
८६ मोसद्देक हुसेन २०१७-२०१८ - - - - - - - - - - - - -
८७ सुन्झामुल इस्लाम २०१८ - - - - - - - - - - - - -
८८ अबु जायेद २०१८ - - - - - - - - - - - - -
८९ आरिफुल हक २०१८ - - - - - - - - - - - - -
९० नझमूल इस्लाम २०१८ - - - - - - - - - - - - -
९१ मोहम्मद मिथुन २०१८ - - - - - - - - - - - - -
९२ खालेद अहमद २०१८ - - - - - - - - - - - - -
९३ नयीम हसन २०१८ - - - - - - - - - - - - -
९४ शदमन इस्लाम २०१८ - - - - - - - - - - - - -

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]