ऑस्ट्रेलियाच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

ऑस्ट्रेलियाकडून कसोटी क्रिकेट खेळलेल्या खेळाडूंची ही नामसूची आहे. ज्या क्रमाने हे खेळाडू ऑस्ट्रेलियन संघात शामिल झाले त्याच क्रमाने ही यादी केलेली आहे. ज्याप्रसंगी एकाच सामन्यात एकाहून जास्त खेळाडूंनी पदार्पण केले तेथे अशा खेळाडूंच्या आडनावाप्रमाणे त्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे.

खेळाडू[संपादन]

नोंदी

  • ही यादी ब्रिस्बेन क्रिकेट मैदानावर २८ जानेवारी २०१९ रोजी संपलेल्या श्रीलंका-ऑस्ट्रेलिया सामन्यापर्यंत अद्ययावत आहे.
  • संक्षेप : प. सा. = पहिला सामना; अ. सा. = अखेरचा सामना.
  • गोलंदाजीतील सर्वोत्तम कामगिरी एका कसोटी डावातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी आहे.
ऑस्ट्रेलियाचे एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षत्रण
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
चार्ल्स बॅनरमन १८७७-७९ २३९ १६५* ५९.७५ - - - - - - - -
जॅक ब्लॅकहॅम १८७७-९४ ३५ ६२ ११ ८०० ७४ १५.६९ - - - - - - ३७ २४
ब्रॅन्स्बी कूपर १८७७ - १८ १५ ९.०० - - - - - - -
टॉम गॅरेट १८७७-८८ १९ ३३ ३३९ ५१* १२.५६ २७२८ २९६ ९७० ३६ ६/७८ २६.९४ -
डेव्ह ग्रेगोरी १८७७-७९ ६० ४३ २०.०० २० - - - - -
नेड ग्रेगोरी १८७७ - ११ ११ ५.५० - - - - - - -
जॉन हॉजेस १८७७ १० ३.३३ १३६ ८४ २/७ १४.०० - -
टॉम होरान १८७७-८५ १५ २७ ४७१ १२४ १८.८४ ३७३ ४५ १४३ ११ ६/४० १३.०० -
टॉम केन्डॉल १८७७ ३९ १७* १३.०० ५६३ ५६ २१५ १४ ७/५५ १५.३६ -
१० बिली मिडविंटर १८७७-८७ [१] १४ १७४ ३७ १३.३८ ९४९ १०४ ३३३ १४ ५/७८ २३.७९ १० -
११ नॅट थोमसन १८७७ - ६७ ४१ १६.७५ ११२ १६ ३१ १/१४ ३१.०० -
१२ थॉमस केली १८७७-७९ - ६४ ३५ २१.३३ - - - - - - -
१३ बिली मर्डॉक १८७७-९० १८[१] ३३ ८९६ २११ ३२.०० - - - - - - १४ -
१४ फ्रेड स्पॉफ्फोर्थ १८७७-८७ १८ २९ २१७ ५० ९.४३ ४१८५ ४१६ १७३१ ९४ ७/४४ १८.४१ ११ -
१५ फ्रँक ऍलन १८७९ - ५.०० १८० १५ ८० २/३० २०.०० - -
१६ ऍलिक बॅनरमन १८७९-९३ २८ ५० ११०८ ९४ २३.०८ २९२ १७ १६३ ३/१११ ४०.७५ २१ -
१७ हॅरी बॉईल १८७९-८४ १२ १६ १५३ ३६* १२.७५ १७४३ १७५ ६४१ ३२ ६/४२ २०.०३ १० -
१८ जॉर्ज अलेकझांडर १८८०-८४ - ५२ ३३ १३.०० १६८ १३ ९३ २/६९ ४६.५० -
१९ जॉर्ज बॉनोर १८८०-८८ १७ ३० - ५१२ १२८ १७.०७ १६४ १६ ८४ १/५ ४२.०० १६ -
२० थॉमस ग्रूब १८८० - ११ ११ ५.५० - - - - - - - -
२१ पर्सी मॅकडोनेल १८८०-८८ १९ ३४ ९५५ १४७ २८.९४ ५२ ५३ - - - -
२२ विल्यम मूल १८८० - ४० ३४ २०.०० ५१ २३ ३/२३ ७.६७ -
२३ जॉर्ज पामर १८८०-८६ १७ २५ २९६ ४८ १४.१० ४५१७ ४५२ १६७८ ७८ ७/६५ २१.५१ १३ -
२४ जेम्स स्लाइट १८८० - ११ ११ ५.५० - - - - - - - -
२५ विल्यम कूपर १८८२-८४ १३ ६.५० ४४६ ३१ २२६ ६/१२० २५.११ -
२६ एडविन एव्हान्स १८८२-८६ १० ८२ ३३ १०.२५ १२३७ १६६ ३३२ ३/६४ ४७.४३ -
२७ जॉर्ज गिफेन १८८२-९६ ३१ ५३ - १२३८ १६१ २३.३६ ६३९१ ४३४ २७९१ १०३ ७/११७ २७.१० २४ -
२८ ह्यु मॅसी १८८२-८५ १६ - २४९ ५५ १५.५६ - - - - - - -
२९ जॉर्ज कुल्थार्ड १८८२ ६* - - - - - - - - -
३० सॅमी जोन्स १८८२-८८ १२ २४ ४२८ ८७ २१.४० २६२ २६ ११२ ४/४७ १८.६७ १२ -
३१ टप स्कॉट १८८४-८६ १४ ३५९ १०२ २७.६२ २८ २६ - - - -
३२ विल्यम ब्रुस १८८५-९५ १४ २६ ७०२ ८० २९.२५ ९८८ ७२ ४४० १२ ३/८८ ३६.६७ १२ -
३३ ऍफी जार्व्हिस १८८५-९५ ११ २१ ३०३ ८२ १६.८३ - - - - - -
३४ आल्फ्रेड मार १८८५ - २.५० ४८ १४ - - - - -
३५ सॅम्युएल मॉरिस १८८५ १४ १०* १४.०० १३६ १४ ७३ २/७३ ३६.५० - -
३६ हेन्री मस्ग्रोव्ह १८८५ - १३ ६.५० - - - - - - - -
३७ रोलँड पोप १८८५ - १.५० - - - - - - - -
३८ विल्यम रॉबर्टसन १८८५ - १.०० ४४ २४ - - - - -
३९ जॉन ट्रम्बल १८८५-८६ १३ २४३ ५९ २०.२५ ६०० ५९ २२२ १० ३/२९ २२.२० -
४० जॅक वोराल १८८५-९९ ११ २२ ४७८ ७६ २५.१६ २५५ २९ १२७ १/९७ १२७.०० १३ -
४१ पॅट्रिक मॅकशेन १८८५-८८ २६ १२* ५.२० १०८ ४८ १/३९ ४८.०० -
४२ फ्रांसिस वॉल्टर्स १८८५ - १२ ६.०० - - - - - - -
४३ जॉन मॅकइलरेथ १८८६ - ४.५० - - - - - - -
४४ जॉन फेरिस १८८७-९० [१] १६ ९८ २०* ८.१७ २०३० २२४ ६८४ ४८ ५/२६ १४.२५ -
४५ हेन्री मोझेस १८८७-९५ १० - १९८ ३३ १९.८० - - - - - - -
४६ चार्ल्स टर्नर १८८७-९५ १७ ३२ ३२३ २९ ११.५४ ५१७९ ४५७ १६७० १०१ ७/४३ १६.५३ -
४७ रेजिनाल्ड ऍलन १८८७ - ४४ ३० २२.०० - - - - - - -
४८ फ्रेडरिक बर्टन १८८७-८८ २* २.०० - - - - - -
४९ जॉन कॉटॅम १८८७ - २.०० - - - - - - -
५० वॉल्टर गिफेन १८८७-९२ - ११ १.८३ - - - - - - -
५१ जॅक ल्योन्स १८८७-९७ १४ २७ - ७३१ १३४ २७.०७ ३१६ १७ १४९ ५/३० २४.८३ -
५२ जॉन एडवर्ड्स १८८८ ४८ २६ ९.६० - - - - - - -
५३ हॅरी ट्रॉट १८८८-९८ २४ ४२ - ९२१ १४३ २१.९३ १८९१ ४७ १०१९ २९ ४/७१ ३५.१४ २१ -
५४ सॅमी वूड्स १८८८ [१] - ३२ १८ ५.३३ २१७ १८ १२१ २/३५ २४.२० -
५५ जॅक बॅरेट १८९० ८० ६७* २६.६७ - - - - - - -
५६ केनेथ बर्न १८९० - ४१ १९ १०.२५ - - - - - - - -
५७ पर्सी चार्ल्टन १८९० - २९ ११ ७.२५ ४५ २४ ३/१८ ८.०० - -
५८ सिड ग्रेगोरी १८९०-१९१२ ५८ १०० २२८२ २०१ २४.५४ ३० - ३३ - - - २५ -
५९ ह्यू ट्रंबल १८९०-१९०४ ३२ ५७ १४ ८५१ ७० १९.७९ ८०९९ ४५२ ३०७२ १४१ ८/६५ २१.७९ ४५ -
६० सिडनी कॅलावे १८९२-१८९५ ८७ ४१ १७.४० ४७१ ३३ १४२ ५/३७ २३.६७ - -
६१ हॅरी डॉनन १८९२-१८९६ १० ७५ १५ ८.३३ ५४ २२ - - - -
६२ बॉब मॅकलिओड १८९२-१८९३ ११ - १४६ ३१ १३.२७ १०८९ ६७ ३८२ १२ ५/५३ ३१.८३ -
६३ हॅरी ग्रॅहाम १८९३-१८९६ १० - ३०१ १०७ ३०.१० - - - - - - -
६४ ज्यो डार्लिंग १८९४-१९०५ ३४ ६० १६५७ १७८ २८.५७ - - - - - - २७ -
६५ फ्रँक आयरडेल १८९४-१८९९ १४ २३ ८०७ १४० ३६.६८ १२ - - - १६ -
६६ अर्नी जोन्स १८९४-१९०२ १९ २६ १२६ २० ५.०४ ३७५४ १६१ १८५७ ६४ ७/८८ २९.०२ २१ -
६७ चार्ली मॅकलिओड १८९४-१९०५ १७ २९ ५७३ ११२ २३.८८ ३३७४ १७१ १३२५ ३३ ५/६५ ४०.१५ -
६८ जॉन रीडमन १८९४ - २१ १७ १०.५० ५७ २४ १/१२ २४.०० -
६९ आर्थर कॉनिंगहॅम १८९५ - १३ १० ६.५० १८६ ७६ २/१७ ३८.०० - -
७० जॉन हॅरी १८९५ - ४.०० - - - - - - -
७१ आल्बर्ट ट्रॉट १८९५ [१] २०५ ८५* १०२.५० ४७४ १७ १९२ ८/४३ २१.३३ -
७२ टॉम मॅककिबिन १८९५-१८९८ ८८ २८* १४.६७ १०३२ ४१ ४९६ १७ ३/३५ २९.१८ -
७३ चार्ल्स ईडी १८९६-१९०२ २० १०* ६.६७ २२३ १४ ११२ ३/३० १६.०० -
७४ क्लेम हिल १८९६-१९१२ ४९ ८९ ३४१२ १९१ ३९.२२ - - - - - - ३३ -
७५ जेम्स केली १८९६-१९०५ ३६ ५६ १७ ६६४ ४६* १७.०३ - - - - - - ४३ २०
७६ मॉँटी नोबल १८९८-१९०९ ४२ ७३ १९९७ १३३ ३०.२६ ७१५९ ३६१ ३०२५ १२१ ७/१७ २५.०० २६ -
७७ विल्यम हॉवेल १८९८-१९०४ १८ २७ १५८ ३५ ७.५२ ३८९२ २४५ १४०७ ४९ ५/८१ २८.७१ १२ -
७८ फ्रँक लाव्हर १८९९-१९०९ १५ २३ १९६ ४५ ११.५३ २३६१ १२१ ९६४ ३७ ८/३१ २६.०५ -
७९ व्हिक्टर ट्रम्पर १८९९-१९१२ ४८ ८९ ३१६३ २१४* ३९.०५ ५४६ २० ३१७ ३/६० ३९.६३ ३१ -
८० वॉरविक आर्मस्ट्रॉँग १९०२-१९२१ ५० ८४ १० २८६३ १५९* ३८.६९ ८०२२ ४०७ २९२३ ८७ ६/३५ ३३.६० ४४ -
८१ रेजी डफ १९०२-१९०५ २२ ४० १३१७ १४६ ३५.५९ १८० ८५ २/४३ २१.२५ १४ -
८२ आल्बर्ट हॉपकिन्स १९०२-१९०९ २० ३३ ५०९ ४३ १६.४२ १३२७ ४९ ६९६ २६ ४/८१ २६.७७ ११ -
८३ जॅक सॉन्डर्स १९०२-१९०८ १४ २३ ३९ ११* २.२९ ३५६५ ११६ १७९६ ७९ ७/३४ २२.७३ -
८४ ज्यो ट्रॅव्हर्स १९०२ - १० ५.०० ४८ १४ १/१४ १४.०० -
८५ आल्बर्ट कॉटर १९०४-१९१२ २१ ३७ ४५७ ४५ १३.०६ ४६३३ ८६ २५४९ ८९ ७/१४८ २८.६४ -
८६ पीटर मॅकऍलिस्टर १९०४-१९०९ १६ २५२ ४१ १६.८० - - - - - - १० -
८७ अल्जी गेह्र्स १९०४-१९११ ११ - २२१ ६७ २०.०९ - - - - -
८८ सॅमी कार्टर १९०७-१९२१ २८ ४७ ८७३ ७२ २२.९७ - - - - - - ४४ २१
८९ जेरी हॅझ्लिट १९०७-१९१२ १२ ८९ ३४* ११.१३ १५६३ ७४ ६२३ २३ ७/२५ २७.०९ -
९० चार्ल्स मॅककार्टनी १९०७-१९२६ ३५ ५५ २१३१ १७० ४१.७८ ३५६१ १७७ १२४० ४५ ७/५८ २७.५६ १७ -
९१ व्हर्नोन रॅन्सफोर्ड १९०७-१९१२ २० ३८ १२११ १४३* ३७.८४ ४३ २८ १/९ २८.०० १० -
९२ रॉजर हार्टिगन १९०८ - १७० ११६ ४२.५० १२ - - - - -
९३ जॅक ओ'कॉनोर १९०८-१९०९ ८६ २० १२.२९ ६९२ २४ ३४० १३ ५/४० २६.१५ -
९४ वॉरन बार्ड्सली १९०९-१९२६ ४१ ६६ २४६९ १९३* ४०.४८ - - - - - - १२ -
९५ बिल व्हिटी १९०९-१९१२ १४ १९ १६१ ३९* १३.४२ ३३५७ १६३ १३७३ ६५ ६/१७ २१.१२ -
९६ चार्ल्स कॅलावे १९१०-१९२८ २६ ४२ १४२२ १४७ ३७.४२ ४३६३ १४६ १६८३ ५२ ५/३३ ३२.३७ २४ -
९७ रणजी होर्डर्न १९११-१९१२ १३ २५४ ५० २३.०९ २१४८ ४९ १०७५ ४६ ७/९० २३.३७ -
९८ रॉय मिनेट १९११-१९१२ १५ - ३९१ ९० २६.०७ ५८९ २६ २९० ११ ४/३४ २६.३६ - -
९९ जिमी मॅथ्यूस १९१२ १० १५३ ५३ १७.०० १०८१ ४६ ४१९ १६ ४/२९ २६.१९ -
१०० जॉन मॅकलारेन १९१२ ०* - १४४ ७० १/२३ ७०.०० - -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
१०१ बार्लो कार्कीक १९१२ १६ ६* ५.३३ - - - - - - -
१०२ सिड एमरी १९१२ - ३.०० ४६२ १३ २४९ २/४६ ४९.८० -
१०३ क्लॉड जेनिंग्स १९१२ १०७ ३२ १७.८३ - - - - - - -
१०४ डेव्हिड स्मिथ १९१२ ३० २४* १५.०० - - - - - - - -
१०५ एडगर मेन १९१२-१९२१ ६४ २५* २१.३३ - - - - -
१०६ हर्बी कॉलिन्स १९२०-२६ १९ ३१ १३५२ २०३ ४५.०७ ६५४ ३१ २५२ २/४७ ६३.०० १३ -
१०७ जॅक ग्रेगरी १९२०-२८ २४ ३४ ११४६ ११९ ३६.९७ ५५८२ १३८ २६४८ ८५ ७/६९ ३१.१५ ३७ -
१०८ आर्थर मेली १९२०-२६ २१ २९ २२२ ४६* ११.१० ६११९ ११५ ३३५८ ९९ ९/१२१ ३३.९२ १४ -
१०९ बर्ट ओल्डफील्ड १९२०-३७ ५४ ८० १७ १४२७ ६५* २२.६५ - - - - - - ७८ ५२
११० निप पेल्यू १९२०-२१ १० १४ ४८४ ११६ ३७.२३ ७८ ३४ - - - -
१११ जॅक रायडर १९२०-२९ २० ३२ १३९४ २०१* ५१.६३ १८९७ ७१ ७४३ १७ २/२० ४३.७१ १७ -
११२ जॉनी टेलर १९२०-२६ २० २८ - ९९७ १०८ ३५.६१ ११४ ४५ १/२५ ४५.०० ११ -
११३ रॉय पार्क १९२१ - ०.०० - - - - - -
११४ टेड मॅकडोनाल्ड १९२१ ११ १२ ११६ ३६ १६.५७ २८८५ ९० १४३१ ४३ ५/३२ ३३.२८ -
११५ टॉमी अँड्रुझ १९२१-२६ १६ २३ ५९२ ९४ २६.९१ १५६ ११६ १/२३ ११६.०० १२ -
११६ हंटर हेंड्री १९२१-२९ ११ १८ ३३५ ११२ २०.९४ १७०६ ७३ ६४० १६ ३/३६ ४०.०० १० -
११७ बिल पॉन्सफोर्ड १९२४-३४ २९ ४८ २१२२ २६६ ४८.२३ - - - - - - २१ -
११८ आर्थर रिचर्डसन १९२४-२६ १३ - ४०३ १०० ३१.०० १८१२ ९१ ५२१ १२ २/२० ४३.४२ -
११९ व्हिक रिचर्डसन १९२४-३६ १९ ३० - ७०६ १३८ २३.५३ - - - - - - २४ -
१२० आल्बर्ट हार्टकोफ १९२५ - ८० ८० ४०.०० २४० १३४ १/१२० १३४.०० - -
१२१ कलॅरी ग्रिमेट १९२५-३६ ३७ ५० १० ५५७ ५० १३.९३ १४५१३ ७३६ ५२३१ २१६ ७/४० २४.२२ १७ -
१२२ ऍलन किपाक्स १९२५-३४ २२ ३४ ११९२ १४६ ३६.१२ ७२ १९ - - - १३ -
१२३ बिल वूडफुल १९२६-३४ ३५ ५४ २३०० १६१ ४६.०० - - - - - - -
१२४ डोनाल्ड ब्रॅडमन १९२८-४८ ५२ ८० १० ६९९६ ३३४ ९९.९४ १६० ७२ १/८ ३६.०० ३२ -
१२५ बर्ट आयर्नमॉँगर १९२८-३३ १४ २१ ४२ १२ २.६३ ४६९५ ३२८ १३३० ७४ ७/२३ १७.९७ -
१२६ डॉन ब्लॅकी १९२८-२९ २४ ११* ८.०० १२६० ५१ ४४४ १४ ६/९४ ३१.७१ -
१२७ ओटो नथलिंग १९२८ - ५२ ४४ २६.०० २७६ १५ ७२ - - - - -
१२८ टेड ए'बेकेट १९२९-३२ - १४३ ४१ २०.४३ १०६२ ४७ ३१७ १/४१ १०५.६७ -
१२९ रॉन ऑक्सनहॅम १९२९-३१ १० - १५१ ४८ १५.१० १८०२ ११२ ५२२ १४ ४/३९ ३७.२९ -
१३० आर्ची जॅक्सन १९२९-३१ ११ ४७४ १६४ ४७.४० - - - - - - -
१३१ ऍलन फेरफॅक्स १९२९-३१ १० १२ ४१० ६५ ५१.२५ १५२० ५४ ६४५ २१ ४/३१ ३०.७१ १५ -
१३२ पर्सी हॉर्नीब्रूक १९२९-३० ६० २६ १०.०० १५७९ ६३ ६६४ १७ ७/९२ ३९.०६ -
१३३ टिम वॉल १९२९-३४ १८ २४ १२१ २० ६.३७ ४८१२ १५४ २०१० ५६ ५/१४ ३५.८९ ११ -
१३४ स्टॅन मॅककेब १९३०-३८ ३९ ६२ २७४८ २३२ ४८.२१ ३७४६ १२७ १५४३ ३६ ४/१३ ४२.८६ ४१ -
१३५ अलेक्झांडर हर्वूड १९३०-३१ - २.५० ५१७ २८ १७० ११ ४/२२ १५.४५ -
१३६ कीथ रिग १९३१-३७ १२ - ४०१ १२७ ३३.४२ - - - - - - -
१३७ जॅक निच्के १९३१ - ५३ ४७ २६.५० - - - - - - -
१३८ फिलिप ली १९३१-३३ - ५७ ४२ १९.०० ४३६ १९ २१२ ४/१११ ४२.४० -
१३९ बिल हंट १९३२ - ०.०० ९६ ३९ - - - -
१४० बिल ओ'रायली १९३२-४६ २७ ३९ ४१० ५६* १२.८१ १००२४ ५८५ ३२५४ १४४ ७/५४ २२.६० -
१४१ पड थर्लो १९३२ - ०.०० २३४ ८६ - - - - -
१४२ जॅक फिंगलटन १९३२-३८ १८ २९ ११८९ १३६ ४२.४६ - - - - - - १३ -
१४३ लॉरी नॅश १९३२-३७ - ३० १७ १५.०० ३११ १२ १२६ १० ४/१८ १२.६० -
१४४ लिल नेगल १९३२ २१ २१* २१.०० २६२ ११० २/११० ५५.०० - -
१४५ लिओ ओ'ब्रायन १९३३-३६ - २११ ६१ २६.३८ - - - - - - -
१४६ अर्नेस्ट ब्रोमली १९३३-३४ - ३८ २६ ९.५० ६० १९ - - - -
१४७ लेन डार्लिंग १९३३-३७ १२ १८ ४७४ ८५ २७.८८ १६२ ६५ - - - -
१४८ हॅमी लव्ह १९३३ - ४.०० - - - - - - -
१४९ हॅरी अलेक्झांडर १९३३ १७ १७* १७.०० २७६ १५४ १/१२९ १५४.०० - -
१५० बिल ब्राउन १९३४-४८ २२ ३५ १५९२ २०६* ४६.८२ - - - - - - १४ -
१५१ आर्थर चिप्परफील्ड १९३४-३८ १४ २० ५५२ १०९ ३२.४७ ९२४ २८ ४३७ ३/९१ ८७.४० १५ -
१५२ हान्स एबेलिंग १९३४ - ४३ ४१ २१.५० १८६ ८९ ३/७४ २९.६७ - -
१५३ चक फ्लीटवूड-स्मिथ १९३५-३८ १० ११ ५४ १६* ९.०० ३०९३ ७८ १५७० ४२ ६/११० ३७.३८ - -
१५४ अर्नी मॅककॉर्मिक १९३५-३८ १२ १४ ५४ १७* ६.०० २१०७ ५० १०७९ ३६ ४/१०१ २९.९७ -
१५५ जॅक बॅडकॉक १९३६-३८ १२ १६० ११८ १४.५५ - - - - - - -
१५६ रे रॉबिन्सन १९३६ - २.५० - - - - - - -
१५७ मॉरिस सीव्हर्स १९३६-३७ ६७ २५* १३.४० ६०२ २५ १६१ ५/२१ १७.८९ -
१५८ फ्रँक वॉर्ड १९३६-३८ ३६ १८ ६.०० १२६८ ३० ५७४ ११ ६/१०२ ५२.१८ -
१५९ रॉस ग्रेगरी १९३७ - १५३ ८० ५१.०० २४ - १४ - - - -
१६० बेन बार्नेट १९३८ १९५ ५७ २७.८६ - - - - - -
१६१ लिंडसे हॅसेट १९३८-५३ ४३ ६९ ३०७३ १९८* ४६.५६ १११ ७८ - - - ३० -
१६२ मर्व्हिन वैट १९३८ - ११ ३.६७ ५५२ २३ १९० १/१५० १९०.०० -
१६३ सिड बार्न्स १९३८-४८ १३ १९ १०७२ २३४ ६३.०६ ५९४ ११ २१८ २/२५ ५४.५० १४ -
१६४ इयान जॉन्सन १९४६-५६ ४५ ६६ १२ १००० ७७ १८.५२ ८७८० ३३० ३१८२ १०९ ७/४४ २९.१९ ३० -
१६५ रे लिंडवॉल १९४६-६० ६१ ८४ १३ १५०२ ११८ २१.१५ १३६५० ४१९ ५२५१ २२८ ७/३८ २३.०३ २६ -
१६६ कॉलिन मॅककूल १९४६-५० १४ १७ ४५९ १०४* ३५.३१ २५०४ ४४ ९५८ ३६ ५/४१ २६.६१ १४ -
१६७ केन म्यूलमन १९४६ - ०.०० - - - - - - -
१६८ कीथ मिलर १९४६-५६ ५५ ८७ २९५८ १४७ ३६.९८ १०४६१ ३३७ ३९०६ १७० ७/६० २२.९८ ३८ -
१६९ डॉन टॅलन १९४६-५३ २१ २६ ३९४ ९२ १७.१३ - - - - - - ५०
१७० अर्नी टोशॅक १९४६-४८ १२ ११ ७३ २०* १४.६० ३१४० १५५ ९८९ ४७ ६/२९ २१.०४ -
१७१ आर्थर मॉरिस १९४६-५५ ४६ ७९ ३५३३ २०६ ४६.४९ १११ ५० १/५ २५.०० १५ -
१७२ जॉर्ज ट्राइब १९४६-४७ ३५ २५* १७.५० ७६० ३३० २/४८ १६५.०० - -
१७३ फ्रेड फ्रीर १९४६ २८ २८* - १६० ७४ २/४९ २४.६७ - -
१७४ ब्रुस डूलँड १९४७-४८ ७६ २९ १९.०० ८८० ४१९ ४/६९ ४६.५६ -
१७५ मर्व्ह हार्वे १९४७ - ४३ ३१ २१.५० - - - - - - - -
१७६ रॉन हेमन्स १९४७-४८ ८१ ३०* २७.०० - - - - - - -
१७७ बिल जॉन्स्टन १९४७-५५ ४० ४९ २५ २७३ २९ ११.३८ ११०४८ ३७२ ३८२६ १६० ६/४४ २३.९१ १६ -
१७८ नील हार्वे १९४८-६३ ७९ १३७ १० ६१४९ २०५ ४८.४२ ४१४ २३ १२० १/८ ४०.०० ६४ -
१७९ लेन जॉन्सन १९४८ २५ २५* - २८२ १० ७४ ३/८ १२.३३ -
१८० सॅम लॉक्स्टन १९४८-५१ १२ १५ - ५५४ १०१ ३६.९३ ९०६ २० ३४९ ३/५५ ४३.६३ -
१८१ डग रिंग १९४८-५३ १३ २१ ४२६ ६७ २२.४२ ३०२४ ६९ १३०५ ३५ ६/७२ ३७.२९ -
१८२ रॉन सॅगर्स १९४८-५० ३० १४ १०.०० - - - - - - १६
१८३ जॅक मोरोनी १९४९-५२ १२ ३८३ ११८ ३४.८२ - - - - - - - -
१८४ जेफ नोब्लेट १९५०-५३ २२ १३* ७.३३ ७७४ २५ १८३ ३/२१ २६.१४ -
१८५ जॅक आयव्हरसन १९५०-५१ १* ०.७५ ११०८ २९ ३२० २१ ६/२७ १५.२४ -
१८६ केन आर्चर १९५०-५१ - २३४ ४८ २६.०० - - - - - - - -
१८७ जिम बर्क १९५१-५९ २४ ४४ १२८० १८९ ३४.५९ ८१४ ४१ २३० ४/३७ २८.७५ १८ -
१८८ ग्रेम होल १९५१-५५ १८ ३३ ७८९ ६६ २५.४५ ३९८ १४ १२६ १/९ ४२.०० २१ -
१८९ गिल लँगली १९५१-५६ २६ ३७ १२ ३७४ ५३ १४.९६ - - - - - - ८३ १५
१९० रिची बेनो १९५२-६४ ६३ ९७ २२०१ १२२ २४.४६ १९१०८ ८०५ ६७०४ २४८ ७/७२ २७.०३ ६५ -
१९१ कॉलिन मॅकडोनाल्ड १९५२-६१ ४७ ८३ ३१०७ १७० ३९.३३ - - - - १४ -
१९२ जॉर्ज थॉम्स १९५२ - ४४ २८ २२.०० - - - - - - - -
१९३ रॉन आर्चर १९५३-५६ १९ ३० ७१३ १२८ २४.५९ ३५७६ १६० १३१८ ४८ ५/५३ २७.४६ २० -
१९४ इयान क्रेग १९५३-५८ ११ १८ - ३५८ ५३ १९.८९ - - - - - - -
१९५ ऍलन डेव्हिडसन १९५३-६३ ४४ ६१ १३२८ ८० २४.५९ ११५८७ ४३१ ३८१९ १८६ ७/९३ २०.५३ ४२ -
१९६ जॉन हिल १९५३-५५ २१ ८* ७.०० ६०६ २९ २७३ ३/३५ ३४.१३ -
१९७ जिम डि कुर्सी १९५३ ८१ ४१ १६.२० - - - - - - -
१९८ लेस फावेल १९५४-६१ १९ ३१ ७५७ १०१ २७.०४ - - - - - - -
१९९ लेन मॅडोक्स १९५५-५६ १२ १७७ ६९ १७.७० - - - - - - १८
२०० पीटर बर्ज १९५५-६६ ४२ ६८ २२९० १८१ ३८.१७ - - - - - - २३ -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
२०१ बिल वॉट्सन १९५५ १०६ ३० १७.६७ - - - - -
२०२ पॅट क्रॉफर्ड १९५६ ५३ ३४ १७.६७ ४३७ २७ १०७ ३/२८ १५.२९ -
२०३ केन मॅकके १९५६-६३ ३७ ५२ १५०७ ८९ ३३.४९ ५७९२ २६७ १७२१ ५० ६/४२ ३४.४२ १६ -
२०४ जॅक रदरफोर्ड १९५६ - ३० ३० ३०.०० ३६ १५ १/११ १५.०० - -
२०५ जॅक विल्सन १९५६ - - - २१६ १७ ६४ १/२५ ६४.०० - -
२०६ वॉली ग्राउट १९५७-६६ ५१ ६७ ८९० ७४ १५.०८ - - - - - - १६३ २४
२०७ लिंडसे क्लाइन १९५७-६१ १३ १६ ५८ १५* ८.२९ २३७३ ११३ ७७६ ३४ ७/७५ २२.८२ -
२०८ इयान मेकिफ १९५७-६३ १८ २० १५४ ४५* ११.८५ ३७३४ १२० १४२३ ४५ ६/३८ ३१.६२ -
२०९ बॉब सिम्पसन १९५७-७८ ६२ १११ ४८६९ ३११ ४६.८२ ६८८१ २५३ ३००१ ७१ ५/५७ ४२.२७ ११० -
२१० रॉन गॉँट १९५८-६४ ३.०० ७१६ १४ ३१० ३/५३ ४४.२९ -
२११ नॉर्म ओ'नील १९५८-६५ ४२ ६९ २७७९ १८१ ४५.५६ १३९२ ४८ ६६७ १७ ४/४१ ३९.२४ २१ -
२१२ कीथ स्लेटर १९५९ १* - २५६ १०१ २/४० ५०.५० - -
२१३ गॉर्डन रोर्क १९५९ ४.५० ७०३ २६ २०३ १० ३/२३ २०.३० -
२१४ गॅव्हिन स्टीवन्स १९५९-६० - ११२ २८ १६.०० - - - - - - -
२१५ बॅरी जार्मन १९५९-६९ १९ ३० ४०० ७८ १४.८१ - - - - - - ५०
२१६ जॉनी मार्टिन १९६१-६७ १३ २१४ ५५ १७.८३ १८४६ ५७ ८३२ १७ ३/५६ ४८.९४ -
२१७ फ्रँक मिशन १९६१ ३८ २५* १९.०० ११९७ ३० ६१६ १६ ४/५८ ३८.५० -
२१८ डेस होर १९६१ - ३५ ३५ १७.५० २३२ - १५६ २/६८ ७८.०० -
२१९ बिल लॉरी १९६१-७१ ६७ १२३ १२ ५२३४ २१० ४७.१५ १४ - - - ३० -
२२० गार्थ मॅककेंझी १९६१-७१ ६० ८९ १२ ९४५ ७६ १२.२७ १७६८१ ५४७ ७३२८ २४६ ८/७१ २९.७९ ३४ -
२२१ ब्रायन बूथ १९६१-६६ २९ ४८ १७७३ १६९ ४२.२१ ४३६ २७ १४६ २/३३ ४८.६७ १७ -
२२२ कॉलिन गेस्ट १९६३ - ११ ११ ११.०० १४४ - ५९ - - - - -
२२३ बॅरी शेफर्ड १९६३-६५ १४ ५०२ ९६ ४१.८३ २६ - - - -
२२४ नील हॉक १९६३-६८ २७ ३७ १५ ३६५ ४५* १६.५९ ६९७४ २३८ २६७७ ९१ ७/१०५ २९.४२ -
२२५ ऍलन कॉनोली १९६३-७१ २९ ४५ २० २६० ३७ १०.४० ७८१८ २८९ २९८१ १०२ ६/४७ २९.२३ १७ -
२२६ टॉम व्हीवर्स १९६३-६७ २१ ३० ८१३ ८८ ३१.२७ ४१९१ १९५ १३७५ ३३ ४/६८ ४१.६७ -
२२७ इयान रेडपाथ १९६४-७६ ६६ १२० ११ ४७३७ १७१ ४३.४६ ६४ ४१ - - - ८३ -
२२८ ग्रॅहाम कॉर्लिंग १९६४ १.६७ ११५९ ५० ४४७ १२ ४/६० ३७.२५ - -
२२९ बॉब काउपर १९६४-६८ २७ ४६ २०६१ ३०७ ४६.८४ ३००५ १३८ ११३९ ३६ ४/४८ ३१.६४ २१ -
२३० रेक्स सेलर्स १९६४ - ०.०० ३० १७ - - - -
२३१ इयान चॅपल १९६४-८० ७५ १३६ १० ५३४५ १९६ ४२.४२ २८७३ ८७ १३१६ २० २/२१ ६५.८० १०५ -
२३२ डेव्हिड सिनकॉक १९६४-६६ ८० २९ २६.६७ ७२४ ४१० ३/६७ ५१.२५ -
२३३ लॉरी मेन १९६५-७० ११ ७६ १३ ९.५० १२५१ ३७ ६२८ १९ ४/४३ ३३.०५ -
२३४ पीटर फिलपॉट १९६५-६६ १० ९३ २२ १०.३३ २२६२ ६७ १००० २६ ५/९० ३८.४६ -
२३५ ग्रेम थोमस १९६५-६६ १२ ३२५ ६१ २९.५५ - - - - - - -
२३६ पीटर ऍलन १९६५ - - - १९२ ८३ २/५८ ४१.५० - -
२३७ डग वॉल्टर्स १९६५-८१ ७४ १२५ १४ ५३५७ २५० ४८.२६ ३२९५ ७९ १४२५ ४९ ५/६६ २९.०८ ४३ -
२३८ कीथ स्टॅकपोल १९६६-७४ ४३ ८० २८०७ २०७ ३७.४३ २३२१ ८६ १००१ १५ २/३३ ६६.७३ ४७ -
२३९ डेव्हिड रेनेबर्ग १९६६-६८ १३ २२ ३.६७ १५९८ ४२ ८३० २३ ५/३९ ३६.०९ -
२४० ब्रायन टेबर १९६६-७० १६ २७ ३५३ ४८ १६.०५ - - - - - - ५६
२४१ ग्रेम वॉट्सन १९६७-७२ - ९७ ५० १०.७८ ५५२ २३ २५४ २/६७ ४२.३३ -
२४२ जॉन ग्लीसन १९६७-७२ २९ ४६ ३९५ ४५ १०.३९ ८८५७ ३७८ ३३६७ ९३ ५/६१ ३६.२० १७ -
२४३ पॉल शीहान १९६७-७४ ३१ ५३ १५९४ १२७ ३३.९१ - - - - - - १७ -
२४४ एरिक फ्रीमन १९६८-७० ११ १८ - ३४५ ७६ १९.१७ २१८३ ५८ ११२८ ३४ ४/५२ ३३.१८ -
२४५ लेस जॉस्लिन १९६८ - ४.५० - - - - - - - -
२४६ जॉन इनव्हेरारिटी १९६८-७२ ११ १७४ ५६ १७.४० ३७२ २६ ९३ ३/२६ २३.२५ -
२४७ ऍशली मॅलेट १९६८-८० ३८ ५० १३ ४३० ४३* ११.६२ ९९९० ४१९ ३९४० १३२ ८/५९ २९.८५ ३० -
२४८ टेरी जेनर १९७०-७५ १४ २०८ ७४ २३.११ १८८१ ६२ ७४९ २४ ५/९० ३१.२१ -
२४९ रॉडनी मार्श १९७०-८४ ९६ १५० १३ ३६३३ १३२ २६.५२ ७२ ५४ - - - ३४३ १२
२५० ऍलन थोमसन १९७०-७१ २२ १२* २२.०० १५१९ ३३ ६५४ १२ ३/७९ ५४.५० - -
२५१ ग्रेग चॅपल १९७०-८४ ८७ १५१ १९ ७११० २४७* ५३.८६ ५३२७ २०८ १९१३ ४७ ५/६१ ४०.७० १२२ -
२५२ रॉस डंकन १९७१ - ३.०० ११२ ३० - - - - -
२५३ केरी ओ'कीफ १९७१-७७ २४ ३४ ६४४ ८५ २५.७६ ५३८४ १८९ २०१८ ५३ ५/१०१ ३८.०८ १५ -
२५४ डेनिस लिली १९७१-८४ ७० ९० २४ ९०५ ७३* १३.७१ १८४६७ ६५२ ८४९३ ३५५ ७/८३ २३.९२ २३ -
२५५ टोनी डेल १९७१-७४ ३* - ५५९ १८ १६० ३/६५ २६.६७ - -
२५६ केन ईस्टवूड १९७१ - २.५० ४० - २१ १/२१ २१.०० - -
२५७ डेव्हिड कॉली १९७२ - ८४ ५४ २१.०० ७२९ २० ३१२ ३/८३ ५२.०० -
२५८ ब्रुस फ्रांसिस १९७२ - ५२ २७ १०.४० - - - - - - -
२५९ रॉस एडवर्ड्स १९७२-७५ २० ३२ ११७१ १७०* ४०.३८ १२ - २० - - - -
२६० बॉब मॅसी १९७२-७३ ७८ ४२ ११.१४ १७३९ ७४ ६४७ ३१ ८/५३ २०.८७ -
२६१ जॉन बेनॉ १९७२-७३ - २२३ १४२ ४४.६० २४ १२ २/१२ ६.०० - -
२६२ जेफ थॉमसन १९७३-८५ ५१ ७३ २० ६७९ ४९ १२.८१ १०५३५ ३०१ ५६०१ २०० ६/४६ २८.०१ २० -
२६३ मॅक्स वॉकर १९७३-७७ ३४ ४३ १३ ५८६ ७८* १९.५३ १००९४ ३८० ३७९२ १३८ ८/१४३ २७.४८ १२ -
२६४ जॉन वॉटकिन्स १९७३ ३९ ३६ ३९.०० ४८ २१ - - - -
२६५ जेफ हॅमंड १९७३ २८ १९ ९.३३ १०३१ ४७ ४८८ १५ ४/३८ ३२.५३ -
२६६ इयान डेव्हिस १९७४-७७ १५ २७ ६९२ १०५ २६.६२ - - - - - - -
२६७ गॅरी गिलमोर १९७४-७७ १५ २२ ४८३ १०१ २३.०० २६६१ ५१ १४०६ ५४ ६/८५ २६.०४ -
२६८ जॉफ डिमकॉक १९७४-८० २१ ३२ २३६ ३१* ९.४४ ५५४५ १७९ २११६ ७८ ७/६७ २७.१३ -
२६९ ऍलन हर्स्ट १९७४-७९ १२ २० १०२ २६ ६.०० ३०५४ ७४ १२०० ४३ ५/२८ २७.९१ -
२७० ऍशली वूडकॉक १९७४ - २७ २७ २७.०० - - - - - - -
२७१ वॉली एडवर्ड्स १९७४ - ६८ ३० ११.३३ - - - - - - - -
२७२ रिक मॅककॉस्कर १९७५-८० २५ ४६ १६२२ १२७ ३९.५६ - - - - - - २१ -
२७३ ऍलन टर्नर १९७५-७७ १४ २७ ७६८ १३६ २९.५४ - - - - - - १५ -
२७४ गॅरी कोझियर १९७५-७८ १८ ३२ ८९७ १६८ २८.९४ ८९९ ३० ३४१ २/२६ ६८.२० १४ -
२७५ ग्रॅहाम यॅलप १९७६-८४ ३९ ७० २७५६ २६८ ४१.१३ १९२ ११६ १/२१ ११६.०० २३ -
२७६ डेव्हिड हूक्स १९७७-८५ २३ ४१ १३०६ १४३* ३४.३७ ९६ ४१ १/४ ४१.०० १२ -
२७७ लेन पास्को १९७७-८२ १४ १९ १०६ ३०* १०.६० ३४०३ ११२ १६६८ ६४ ५/५९ २६.०६ -
२७८ रिची रॉबिन्सन १९७७ - १०० ३४ १६.६७ - - - - - - -
२७९ क्रेग सर्जियंट १९७७-७८ १२ २३ ५२२ १२४ २३.७३ - - - - - - १३ -
२८० रे ब्राइट १९७७-८६ २५ ३९ ४४५ ३३ १४.३५ ५५४१ २९८ २१८० ५३ ७/८७ ४१.१३ १३ -
२८१ किम ह्युस १९७७-८४ ७० १२४ ४४१५ २१३ ३७.४२ ८५ २८ - - - ५० -
२८२ मिक मलोन १९७७ - ४६ ४६ ४६.०० ३४२ २४ ७७ ५/६३ १२.८३ - -
२८३ वेन क्लार्क १९७७-७९ १० १९ ९८ ३३ ५.७६ २७९३ ६३ १२६५ ४४ ४/४६ २८.७५ -
२८४ पॉल हिब्बर्ट १९७७ - १५ १३ ७.५० - - - - - - -
२८५ टोनी मान १९७७-७८ - १८९ १०५ २३.६३ ५५२ ३१६ ३/१२ ७९.०० -
२८६ डेव्हिड ऑग्लिव्ही १९७७-७८ १० - १७८ ४७ १७.८० - - - - - - -
२८७ स्टीव रिक्सन १९७७-८५ १३ २४ ३९४ ५४ १८.७६ - - - - - - ४२
२८८ पीटर टूही १९७७-८० १५ २९ ८९३ १२२ ३१.८९ - - - - -
२८९ जॉन डायसन १९७७-८४ ३० ५८ १३५९ १२७* २६.६५ - - - - - - १० -
२९० सॅम गॅनन १९७७-७८ ३* ३.०० ७२६ १३ ३६१ ११ ४/७७ ३२.८२ -
२९१ इयान कॉलेन १९७८ २६ २२* - ४४० १९१ ३/८३ ३१.८३ -
२९२ रिक डार्लिंग १९७८-७९ १४ २७ ६९७ ९१ २६.८१ - - - - - - -
२९३ ग्रेम वूड १९७८-८८ ५९ ११२ ३३७४ १७२ ३१.८३ - - - - - - ४१ -
२९४ ब्रुस यार्डली १९७८-८३ ३३ ५४ ९७८ ७४ १९.५६ ८९०९ ३७९ ३९८६ १२६ ७/९८ ३१.६३ ३१ -
२९५ जिम हिग्ग्स १९७८-८१ २२ ३६ १६ १११ १६ ५.५५ ४७५२ १७६ २०५७ ६६ ७/१४३ ३१.१७ -
२९६ ट्रेव्हर लाफलिन १९७८ - ८७ ३५ १७.४० ५१६ १६ २६२ ५/१०१ ४३.६७ -
२९७ रॉडनी हॉग १९७८-८४ ३८ ५८ १३ ४३९ ५२ ९.७६ ७६३३ २३० ३५०३ १२३ ६/७४ २८.४८ -
२९८ जॉन मॅकलीन १९७८-७९ ७९ ३३* ११.२९ - - - - - - १८ -
२९९ ऍलन बॉर्डर १९७९-९४ १५६ २६५ ४४ १११७४ २०५ ५०.५६ ४००९ १९७ १५२५ ३९ ७/४६ ३९.१० १५६ -
३०० फिल कार्ल्सन १९७९ - २३ २१ ५.७५ ३६८ १० ९९ २/४१ ४९.५० -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
३०१ केव्हिन राइट १९७९ १० १८ २१९ ५५* १६.८५ - - - - - - ३१
३०२ अँड्रु हिल्डिच १९७९-८५ १८ ३४ - १०७३ ११९ ३१.५६ - - - - - - १३ -
३०३ पीटर स्लीप १९७९-९० १४ २१ ४८३ ९० २४.१५ २९८२ १३२ १३९७ ३१ ५/७२ ४५.०६ -
३०४ डाव्ह व्हॉटमोर १९७९ १३ - २९३ ७७ २२.५४ ३० ११ - - - १३ -
३०५ जेफ मॉस १९७९ ६० ३८* ६०.०० - - - - - - - -
३०६ ब्रुस लेर्ड १९७९-८२ २१ ४० १३४१ ९२ ३५.२९ १८ १२ - - - १६ -
३०७ जुलियन वीनर १९७९-८० ११ - २८१ ९३ २५.५५ ७८ ४१ - - - -
३०८ ग्रेम बेअर्ड १९८० - ११४ ४९ २२.८० २५९ १७ १०९ १/२६ १०९.०० - -
३०९ जॉफ लॉसन १९८०-८९ ४६ ६८ १२ ८९४ ७४ १५.९६ ११११८ ३८६ ५५०१ १८० ८/११२ ३०.५६ १० -
३१० टेरी आल्डरमन १९८१-९१ ४१ ५३ २२ २०३ २६* ६.५५ १०१८१ ४३२ ४६१६ १७० ६/४७ २७.१५ २७ -
३११ ट्रेव्हर चॅपल १९८१ ७९ २७ १५.८० - - - - - - -
३१२ मार्टिन केंट १९८१ - १७१ ५४ २८.५० - - - - - - -
३१३ माइक व्हिटनी १९८१-९२ १२ १९ ६८ १३ ६.१८ २६७२ ९० १३२५ ३९ ७/२७ ३३.९७ -
३१४ डर्क वेलहॅम १९८१-८७ ११ - २५७ १०३ २३.३६ - - - - - - -
३१५ ग्रेग रिची १९८२-८७ ३० ५३ १६९० १४६ ३५.२१ - १० - - - १४ -
३१६ कार्ल रेकेमान १९८२-९१ १२ १४ ५३ १५* ५.३० २७१९ १३२ ११३७ ३९ ६/८६ २९.१५ -
३१७ केपलर वेसल्स १९८२-८५ २४[१] ४२ १७६१ १७९ ४२.९५ ९० ४२ - - - २० -
३१८ टॉम होगन १९८३-८४ १२ २०५ ४२* १८.६४ १४३६ ५४ ७०६ १५ ५/६६ ४७.०७ -
३१९ रॉजर वूली १९८३-८४ - २१ १३ १०.५० - - - - - - -
३२० वेन बी. फिलिप्स १९८३-८६ २७ ४८ १४८५ १५९ ३२.२८ - - - - - - ५२ -
३२१ जॉन मॅग्वायर १९८३-८४ २८ १५* ७.०० ६१६ २१ ३२३ १० ४/५७ ३२.३० -
३२२ ग्रेग मॅथ्यूस १९८३-९३ ३३ ५३ १८४९ १३० ४१.०९ ६२७१ २५६ २९४२ ६१ ५/१०३ ४८.२३ १७ -
३२३ स्टीव स्मिथ १९८४ - ४१ १२ ८.२० - - - - - - -
३२४ डीन जोन्स १९८४-९२ ५२ ८९ ११ ३६३१ २१६ ४६.५५ १९८ १५ ६४ १/५ ६४.०० ३४ -
३२५ डेव्हिड बून १९८४-९६ १०७ १९० २० ७४२२ २०० ४३.६६ ३६ १४ - - - ९९ -
३२६ बॉब हॉलंड १९८४-८६ ११ १५ ३५ १० ३.१८ २८८९ १२४ १३५२ ३४ ६/५४ ३९.७६ -
३२७ मरे बेनेट १९८४-८५ ७१ २३ २३.६७ ६६५ २४ ३२५ ३/७९ ५४.१७ -
३२८ क्रेग मॅकडरमॉट १९८४-९६ ७१ ९० १३ ९४० ४२* १२.२१ १६५८६ ५७९ ८३३२ २९१ ८/९७ २८.६३ १९ -
३२९ सायमन ओ'डोनेल १९८५ १० २०६ ४८ २९.४३ ९४० ३७ ५०४ ३/३७ ८४.०० -
३३० डेव्ह गिल्बर्ट १९८५-८६ १२ ५७ १५ ७.१३ १६४७ ४९ ८४३ १६ ३/४८ ५२.६९ - -
३३१ रॉबी केर १९८५ - ३१ १७ ७.७५ - - - - - - -
३३२ मर्व्ह ह्युस १९८५-९४ ५३ ७० १०३२ ७२* १६.६५ १२२८५ ४९९ ६०१७ २१२ ८/८७ २८.३८ २३ -
३३३ जॉफ मार्श १९८५-९२ ५० ९३ २८५४ १३८ ३३.१९ - - - - - - ३८ -
३३४ ब्रुस रीड १९८५-९२ २७ ३४ १४ ९३ १३ ४.६५ ६२४४ २४४ २७८४ ११३ ७/५१ २४.६४ -
३३५ स्टीव वॉ १९८५-२००४ १६८ २६० ४६ १०९२७ २०० ५१.०६ ७८०५ ३३२ ३४४५ ९२ ५/२८ ३७.४५ ११२ -
३३६ सायमन डेव्हिस १९८६ - ०.०० १५० ७० - - - - -
३३७ टिम झोहरर १९८६-८७ १० १४ २४६ ५२* २०.५० - - - - - - १८
३३८ क्रिस मॅथ्यूस १९८६-८८ - ५४ ३२ १०.८० ५७० १८ ३१३ ३/९५ ५२.१७ -
३३९ ग्रेग डायर १९८६-८८ - १३१ ६० २१.८३ - - - - - - २२
३४० पीटर टेलर १९८७-९१ १३ १९ ४३१ ८७ २६.९४ २२२७ १०१ १०६८ २७ ६/७८ ३९.५६ १० -
३४१ माइक व्हेलेटा १९८७-९० ११ - २०७ ३९ १८.८२ - - - - - - १२ -
३४२ टिम मे १९८७-९५ २४ २८ १२ २२५ ४२* १४.०६ ६५७७ ३२१ २६०६ ७५ ५/९ ३४.७५ -
३४३ टोनी डोडेमेड १९८७-९२ १० १५ २०२ ५० २२.४४ २१८४ ९२ ९५३ ३४ ६/५८ २८.०३ -
३४४ इयान हीली १९८८-९९ ११९ १८२ २३ ४३५६ १६१* २७.४० - - - - - - ३६६ २९
३४५ ट्रेव्हर हॉन्स १९८९ १३६ ४० २२.६७ १५२८ ८४ ५८० १७ ३/५९ ३४.१२ -
३४६ मार्क टेलर १९८९-९९ १०४ १८६ १३ ७५२५ ३३४* ४३.५० ४२ २६ १/११ २६.०० १५७ -
३४७ ग्रेग कॅम्पबेल १९८९-९० - १० २.५० ९५१ २९ ५०३ १३ ३/७९ ३८.६९ -
३४८ टॉम मूडी १९८९-९२ १४ - ४५६ १०६ ३२.५७ ४३२ १९ १४७ १/१७ ७३.५० -
३४९ मार्क वॉ १९९१-२००२ १२८ २०९ १७ ८०२९ १५३* ४१.८२ ४८५३ १७१ २४२९ ५९ ५/४० ४१.१७ १८१ -
३५० शेन वॉर्न १९९२-२००७ १४५ १९९ १७ ३१५४ ९९ १७.३२ ४०७०५ १७६१ १७९९५ ७०८ ८/७१ २५.४१ १२५ -
३५१ वेन फिलिप्स १९९२ - २२ १४ ११.०० - - - - - - - -
३५२ पॉल रायफेल १९९२-९८ ३५ ५० १४ ९५५ ७९* २६.५३ ६४०३ २७९ २८०४ १०४ ६/७१ २६.९६ १५ -
३५३ डेमियन मार्टिन १९९२-२००६ ६७ १०९ १४ ४४०६ १६५ ४६.३७ ३४८ १६ १६८ १/० ८४.०० ३६ -
३५४ जस्टिन लँगर १९९३-२००७ १०५ १८२ १२ ७६९६ २५० ४५.२७ - - - - ७३ -
३५५ जो अँजेल १९९३-९५ ३५ ११ ५.८३ ७४८ २४ ४६३ १० ३/५४ ४६.३० -
३५६[२] मायकेल स्लेटर १९९३-२००१ ७४ १३१ ५३१२ २१९ ४२.८४ २५ १० १/४ १०.०० ३३ -
३५७ ब्रेंडन जुलियन १९९३-९५ १२८ ५६* १६.०० १०९८ ४३ ५९९ १५ ४/३६ ३९.९३ -
३५८ ग्लेन मॅकग्रा १९९३-२००७ १२४ १३८ ५१ ६४१ ६१ ७.३६ २९२४८ १४७० १२१८६ ५६३ ८/२४ २१.६४ ३८ -
३५९ मॅथ्यू हेडन १९९४-२००७ ८९ १५९ १३ ७७३९ ३८० ५३.०० ५४ - ४० - - - ११८ -
३६० मायकेल बेव्हन १९९४-९८ १८ ३० ७८५ ९१ २९.०७ १२८५ ३० ७०३ २९ ६/८२ २४.२४ -
३६१ डेमियन फ्लेमिंग १९९४-२००१ २० १९ ३०५ ७१* १९.०६ ४१२९ १५३ १९४२ ७५ ५/३० २५.८९ -
३६२ फिल एमरी १९९४ ८* - - - - - - -
३६३ ग्रेग ब्लुएट १९९५-२००० ४६ ७९ २५५२ २१४ ३४.०३ १४३६ ६० ७२० १४ २/९ ५१.४३ ४५ -
३६४ पीटर मॅकइंटायर १९९५-९६ २२ १६ ७.३३ ३९३ १० १९४ ३/१०३ ३८.८० - -
३६५ स्टुअर्ट लॉ १९९५ ५४ ५४* - १८ - - - -
३६६ रिकी पॉँटिंग १९९५-२००७ ११० १८३ २५ ९३६८ २५७ ५९.२९ ५२७ २३ २३१ १/० ४६.२० १२४ -
३६७ ब्रॅड हॉग १९९६-२००३ ३८ १७* ९.५० ७७४ २५ ४५२ २/४० ५०.२२ - -
३६८ मॅथ्यू इलियट १९९६-२००४ २१ ३६ ११७२ १९९ ३३.४९ १२ - - - १४ -
३६९ मायकेल कास्पारोविझ १९९६-२००६ ३८ ५४ १२ ४४५ २५ १०.६० ७१४० २४५ ३७१६ ११३ ७/३६ ३२.८९ १६ -
३७० जेसन गिलेस्पी १९९६-२००६ ७१ ९३ २८ १२१८ २०१* १८.७४ १४२३४ ६३० ६७७० २५९ ७/३७ २६.१४ २७ -
३७१ अँडी बिकेल १९९७-२००३ १९ २२ ३५५ ७१ १६.९० ३३३६ १११ १८७० ५८ ५/६० ३२.२४ १६ -
३७२ शॉन यंग १९९७ ४* ४.०० ४८ १३ - - - - -
३७३ सायमन कूक १९९७ ३* - २२४ १० १४२ ५/३९ २०.२९ - -
३७४ स्टुअर्ट मॅकगिल १९९८-२००६ ४० ४५ ११ ३४७ ४३ १०.२१ १०२११ ३४४ ५३८७ १९८ ७/५० २७.२१ १६ -
३७५ गॅव्हिन रॉबर्टसन १९९८ - १४० ५७ २०.०० ८९८ १९ ५१५ १३ ४/७२ ३९.६२ -
३७६ पॉल विल्सन १९९८ ०* - ७२ ५० - - - - -
३७७ ऍडम डेल १९९८-९९ - २.०० ३४८ १९ १८७ ३/७१ ३१.१७ - -
३७८ डॅरेन लेहमान १९९८-२००४ २७ ४२ १७९८ १७७ ४४.९५ ९७४ ३६ ४१२ १५ ३/४२ २७.४७ ११ -
३७९ कॉलिन मिलर १९९८-२००१ १८ २४ १७४ ४३ ८.२९ ४०९१ १६३ १८०५ ६९ ५/३२ २६.१६ -
३८० मॅथ्यू निकोल्सन १९९८ - १४ ७.०० १५० ११५ ३/५६ २८.७५ - -
३८१ ऍडम गिलख्रिस्ट १९९९-२००७ ९० १२९ १९ ५३५३ २०४* ४८.६६ - - - - - - ३४४ ३७
३८२ स्कॉट म्युलर १९९९ ६* - ३४८ २५८ ३/६८ ३६.८६ -
३८३ ब्रेट ली १९९९-२००७ ५९ ६५ १३ १०९८ ६४ २१.११ १२२७९ ४१० ७३०० २३१ ५/३० ३१.६० १७ -
३८४ सायमन कटिच २००१-०५ २३ ३८ १२६० १२५ ३६.०० ६५९ १० ४०६ १२ ६/६५ ३३.८३ १५ -
३८५ मार्टिन लव्ह २००२-०३ २३३ १००* ४६.६० - - - - - - -
३८६ ब्रॅड विल्यम्स २००३-०४ २३ १०* ७.६७ ८५२ ४३ ४०६ ४/५३ ४५.११ -
३८७ नेथन ब्रॅकेन २००३-०५ ७० ३७ १७.५० १११० ५३ ५०५ १२ ४/४८ ४२.०८ -
३८८ अँड्रु सिमन्ड्स २००४-०६ १३ १९ - ५१८ १५६ २७.२६ १०८० ४१ ४८८ ११ ३/५० ४४.३६ १३ -
३८९ मायकेल क्लार्क २००४-०७ २७ ४१ १५१२ १५१ ४२.०० २६० १२८ ६/९ १६.०० २० -
३९० नेथन हॉरित्झ २००४ - १५ १५ ७.५० १६२ १०३ ३/१६ २०.६० -
३९१ शेन वॉट्सन २००५ - ८१ ३१ २०.२५ १८६ १२३ १/२५ ६१.५० - -
३९२ शॉन टेट २००५ ८.०० २८८ २१० ३/९७ ४२.०० - -
३९३ मायकेल हसी २००५-०७ १६ २६ १५९७ १८२ ७९.८५ ३० - २३ - - - -
३९४ ब्रॅड हॉज २००५-०६ ४०९ २०३* ५८.४३ १२ - - - - -
३९५ फिल जॉक २००५-०६ - ९६ ६६ ३२.०० - - - - - - -
३९६ स्टुअर्ट क्लार्क २००६-०७ १० ११६ ३९ १४.५० २०४८ ९१ ८३७ ४७ ५/५५ १७.८० -
३९७ डॅन कलेन २००६ - - - - - ८४ - ५४ १/२५ ५४.०० - -
३९८ मिचेल जॉन्सन २००७-२०१५ - - - - - - - - - - - - - -
३९९ ख्रिस रॉजर्स २००८-२०१५ - - - - - - - - - - - - - -
४०० ब्रॅड हॅडिन २००८-२०१५ - - - - - - - - - - - - - -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
४०१ बियु कॅसन २००८ - - - - - - - - - - - - - -
४०२ कॅमेरोन व्हाइट २००८ - - - - - - - - - - - - - -
४०३ पीटर सीडल २००८ - - - - - - - - - - - - - -
४०४ जेसन क्रेझा २००८ - - - - - - - - - - - - - -
४०५ डग बॉलिंजर २००९-२०१४ - - - - - - - - - - - - - -
४०६ अँड्रू मॅकडोनाल्ड २००९ - - - - - - - - - - - - - -
४०७ बेन हिल्फेनहौस २००९-२०१२ - - - - - - - - - - - - - -
४०८ फिलिप ह्यूज २००९-२०१३ - - - - - - - - - - - - - -
४०९ मार्कस नॉर्थ २००९-२०१० - - - - - - - - - - - - - -
४१० ब्राइस मॅकगेन २००९ - - - - - - - - - - - - - -
४११ ग्रॅहम मनू २००९ - - - - - - - - - - - - - -
४१२ क्लिंट मॅकके २००९ - - - - - - - - - - - - - -
४१३ रायन हॅरिस २०१०-२०१५ - - - - - - - - - - - - - -
४१४ टिम पेन २०१० - - - - - - - - - - - - - -
४१५ स्टीव स्मिथ २०१० - - - - - - - - - - - - - -
४१६ पीटर जॉर्ज २०१० - - - - - - - - - - - - - -
४१७ झेवियर डोहर्टी २०१०-२०१३ - - - - - - - - - - - - - -
४१८ मायकेल बीर २०११-२०१२ - - - - - - - - - - - - - -
४१९ उस्मान खवाजा २०११ - - - - - - - - - - - - - -
४२० ट्रेंट कोपलँड २०११ - - - - - - - - - - - - - -
४२१ नॅथन ल्यॉन २०११ - - - - - - - - - - - - - -
४२२ शॉन मार्श २०११ - - - - - - - - - - - - - -
४२३ पॅट कमिन्स २०११ - - - - - - - - - - - - - -
४२४ जेम्स पॅटिन्सन २०११ - - - - - - - - - - - - - -
४२५ मिचेल स्टार्क २०११ - - - - - - - - - - - - - -
४२६ डेव्हिड वॉर्नर २०११ - - - - - - - - - - - - - -
४२७ एड कोवान २०११-२०१३ - - - - - - - - - - - - - -
४२८ मॅथ्यू वेड २०१२ - - - - - - - - - - - - - -
४२९ रॉब क्विनी २०१२ - - - - - - - - - - - - - -
४३० जॉन हेस्टिंग्स २०१२ - - - - - - - - - - - - - -
४३१ जॅक्सन बर्ड २०१२ - - - - - - - - - - - - - -
४३२ मोईझेस हेन्रिक्स २०१३ - - - - - - - - - - - - - -
४३३ ग्लेन मॅक्सवेल २०१३ - - - - - - - - - - - - - -
४३४ ॲश्टन ॲगर २०१३ - - - - - - - - - - - - - -
४३५ जेम्स फॉकनर २०१३ - - - - - - - - - - - - - -
४३६ जॉर्ज बेली २०१३-२०१४ - - - - - - - - - - - - - -
४३७ ॲलेक्स डुलन २०१४ - - - - - - - - - - - - - -
४३८ मिचेल मार्श २०१४ - - - - - - - - - - - - - -
४३९ स्टीव ओ'कीफ २०१४ - - - - - - - - - - - - - -
४४० जॉश हेझलवूड २०१४ - - - - - - - - - - - - - -
४४१ ज्यो बर्न्स २०१४ - - - - - - - - - - - - - -
४४२ ॲडम व्होग्स २०१५-२०१६ - - - - - - - - - - - - - -
४४३ पीटर नेव्हिल २०१५ - - - - - - - - - - - - - -
४४४ जॉन हॉलंड २०१६ - - - - - - - - - - - - - -
४४५ कॅलम फर्ग्युसन २०१६ - - - - - - - - - - - - - -
४४६ जो मेनी २०१६ - - - - - - - - - - - - - -
४४७ पीटर हैंड्सकोंब २०१६ - - - - - - - - - - - - - -
४४८ निक मॅडिन्सन २०१६ - - - - - - - - - - - - - -
४४९ मॅट रेनशॉ २०१६ - - - - - - - - - - - - - -
४५० हिल्टन कार्टराइट २०१७ - - - - - - - - - - - - - -
४५१ कॅमेरून बँक्रॉफ्ट २०१७ - - - - - - - - - - - - - -
४५२ चॅड सेअर्स २०१८ - - - - - - - - - - - - - -
४५३ ॲरन फिंच २०१८ - - - - - - - - - - - - - -
४५४ ट्रेव्हिस हेड २०१८ - - - - - - - - - - - - - -
४५५ मार्नस लेबसचग्ने २०१८ - - - - - - - - - - - - - -
४५६ मार्कस हॅरीस २०१८ - - - - - - - - - - - - - -
४५७ कुर्तीस पॅटरसन २०१९ - - - - - - - - - - - - - -
४५८ झाय रिचर्डसन २०१९- - - - - - - - - - - - - - -
४५९ कॅमेरॉन ग्रीन २०२०- - - - - - - - - - - - - - -

नोंदी[संपादन]

  1. ^ a b c d e f बिली मिडविंटर, बिली मर्डॉक, जॉन फेरिस, सॅमी वूड्सआल्बर्ट ट्रॉट हे खेळाडू इंग्लंडकडूनही कसोटी क्रिकेट खेळले, तसेच केप्लर वेसल्स दक्षिण आफ्रिकेकडूनही कसोटी क्रिकेट खेळला. त्यांची फक्त ऑस्ट्रेलियासाठीची कामगिरी येथे दिलेली आहे.
  2. ^ ब्रेंडन जुलियन व मायकेल स्लेटरने एकाच सामन्यात पदार्पण केले व सामान्यतः नावाप्रमाणे जुलियनचा क्रमांक ३५६ पाहिजे परंतु या एकावेळी अपवाद करून मायकेल स्लेटरला आधीचा क्रमांक देण्यात आला.हेसुद्धा पाहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]