Jump to content

भारताच्या एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

भारताकडून एकदिवसीय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामने खेळलेल्या खेळाडूंची ही यादी आहे. ज्या क्रमाने हे खेळाडू भारतीय संघात शामिल झाले त्याच क्रमाने ही यादी केलेली आहे. ज्याप्रसंगी एकाच सामन्यात एकाहून जास्त खेळाडूंनी पदार्पण केले तेथे अशा खेळाडूंच्या आडनावाप्रमाणे त्यांना क्रमांक देण्यात आला आहे.

येथील सांख्यिकी भारत वि. न्यू झीलंड (२०१९) या दिवशीची आहे.[१]

खेळाडू[संपादन]

नोंदी

  • ही यादी वेलिंग्टन येथे २८ मार्च २०२१ रोजी संपलेल्या भारत-इंग्लंड सामन्यापर्यंत अद्ययावत आहे.
  • संक्षेप : प. सा. = पहिला सामना; अ. सा. = अखेरचा सामना.
  • गोलंदाजीतील सर्वोत्तम कामगिरी एका कसोटी डावातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी आहे.
भारताचे आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने [२] डाव नाबाद धावा उच्चांक [३] सरासरी धावा टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके[४] दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
आबिद अली १९७४-७५ - ९३ ७० ३१.०० ३३६ १० १८७ २-२२ २६.७१ - -
बिशनसिंग बेदी १९७४-७९ १० ३१ १३ ६.२० ५९० १७ ३४० २-४४ ४८.५७ -
फरूख इंजिनियर १९७४-७५ ११४ ५४* ३८.०० - - - - - -
सुनील गावसकर १९७४-८७ १०८ १०२ १४ ३०९२ १०३* ३५.१३ २० - २५ १-१० २५.०० २२ -
मदनलाल १९७४-८७ ६७ ३५ १४ ४०१ ५३* १९.०९ ३१६४ ४४ २१३७ ७३ ४-२० २९.२७ १८ -
सुधीर नाइक १९७४ - ३८ २० १९.०० - - - - - - - -
ब्रिजेश पटेल १९७४-७९ १० २४३ ८२ ३०.३७ - - - - - - -
एकनाथ सोलकर १९७४-७६ - २७ १३ ४.५० २५२ १६९ २-३१ ४२.२५ -
श्रीनिवास वेंकटराघवन १९७४-८३ १५ ५४ २६* १०.८० ८६८ ५४२ २-३४ १०८.४० -
१० गुंडप्पा विश्वनाथ १९७४-८२ २५ २३ ४३९ ७५ १९.९५ - - - - - - -
११ अजित वाडेकर १९७४ - ७३ ६७ ३६.५० - - - - - - -
१२ गोपाल बोस १९७४ - १३ १३ १३.०० ६६ ३९ १-३९ ३९.०० - -
१३ अशोक मांकड १९७४ - ४४ ४४ ४४.०० ३५ - ४७ १-४७ ४७.०० - -
१४ मोहिंदर अमरनाथ १९७५-८९ ८५ ७५ १२ १९२४ १०२* ३०.५३ २७३० १७ १९७१ ४६ ३-१२ ४२.८४ २३ -
१५ अंशुमन गायकवाड १९७५-८७ १५ १४ २६९ ७८* २०.६९ ४८ - ३९ १-३९ ३९.०० -
१६ करसन घावरी १९७५-८१ १९ १६ ११४ २० ११.४० १०३३ १२ ७०८ १५ ३-४० ४७.२० -
१७ सैयद किरमाणी १९७६-८६ ४९ ३१ १३ ३७३ ४८* २०.७२ - - - - - - २७
१८ पार्थसारथी शर्मा १९७६ - २० १४ १०.०० - - - - - - - -
१९ दिलिप वेंगसरकर १९७६-९१ १२९ १२० १९ ३५०८ १०५ ३४.७३ - - - - ३७ -
२० भागवत चंद्रशेखर १९७६ ११ ११* - ५६ - ३६ ३-३६ १२.०० - -
२१ पूचियाह कृष्णमुर्ती १९७६ - ६.०० - - - - - -
२२ सुधाकर राव १९७६ - ४.०० - - - - - - -
२३ सुरिंदर अमरनाथ १९७८ - १०० ६२ ३३.३३ - - - - - - -
२४ चेतन चौहान १९७८-८१ - १५३ ४६ २१.८५ - - - - - - -
२५ कपिलदेव १९७८-९४ २२५ १९८ ३९ ३७८३ १७५* २३.७९ ११२०२ २३५ ६९४५ २५३ ५-४३ २७.४५ ७१ -
२६ यशपाल शर्मा १९७८-८५ ४२ ४० ८८३ ८९ २८.४८ २०१ - १९९ १-२७ १९९.०० १० -
२७ भरत रेड्डी १९७८-८१ ११ ८* - - - - - - - -
२८ सुरिंदर खन्ना १९७९-८४ १० १० १७६ ५६ २२.०० - - - - - -
२९ कीर्ती आझाद १९८०-८६ २५ २१ २६९ ३९* १४.१५ ३९० २७३ २-४८ ३९.०० -
३० रॉजर बिन्नी १९८०-८७ ७२ ४९ १० ६२९ ५७ १६.१२ २९५७ ३७ २२६० ७७ ४-२९ २९.३५ १२ -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी धावा टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळीधावा झेल य.ची.
३१ दिलीप दोशी १९८०-८२ १५ ५* ३.०० ७९२ ५२४ २२ ४-३० २३.८१ -
३२ संदीप पाटील १९८०-८६ ४५ ४२ १००५ ८४ २४.५१ ८६४ ५८९ १५ २-२८ ३९.२६ ११ -
३३ तिरुमलै श्रीनिवासन १९८०-८१ - १० ५.०० - - - - - - - -
३४ योगराजसिंग १९८०-८१ ०.५० २४४ १८६ २-४४ ४६.५० -
३५ रणधीर सिंग १९८१-८३ - - - - - ७२ - ४८ १-३० ४८.०० - -
३६ रवी शास्त्री १९८१-९२ १५० १२८ २१ ३१०८ १०९ २९.०४ ६६१३ ५६ ४६५० १२९ ५-१५ ३६.०४ ४० -
३७ कृष्णम्माचारी श्रीकांत १९८१-९२ १४६ १४५ ४०९१ १२३ २९.०१ ७१२ ६४१ २५ ५-२७ २५.६४ ४२ -
३८ सुरू नायक १९८१-८२ - ३.०० २२२ १६१ १-५१ १६१.०० -
३९ अरुणलाल १९८२-८९ १३ १३ - १२२ ५१ ९.३८ - - - - - - -
४० अशोक मल्होत्रा १९८२-८६ २० १९ ४५७ ६५ ३०.४६ - - - - -
४१ गुलाम परकार १९८२-८४ १० १० १६५ ४२ १८.३३ - - - - - - -
४२ बलविंदरसिंग संधू १९८२-८४ २२ ५१ १६* १२.७५ १११० १५ ७६३ १६ ३-२७ ४७.६८ -
४३ मनिंदरसिंग १९८३-९३ ५९ १८ १४ ४९ ८* १२.२५ ३१३३ ३३ २०६६ ६६ ४-२२ ३१.३० १८ -
४४ टी.ए. शेखर १९८३-८५ - - - - - १५६ - १२८ ३-२३ २५.६० - -
४५ चेतन शर्मा १९८३-९४ ६५ ३५ १६ ४५६ १०१* २४.०० २८३५ १९ २३३६ ६७ ३-२२ ३४.८६ -
४६ राजू कुलकर्णी १९८३-८७ १० ३३ १५ १६.५० ४४४ ३४५ १० ३-४२ ३४.५० -
४७ मनोज प्रभाकर १९८४-९६ १३० ९८ २१ १८५८ १०६ २४.१२ ६३६० ७६ ४५३४ १५७ ५-३३ २८.८७ २७ -
४८ अशोक पटेल १९८४-८५ - ३.०० ३६० २६३ ३-४३ ३७.५७ -
४९ राजिंदरसिंग घाई १९८४-८६ - १.०० २७५ २६० १-३८ ८६.६६ - -
५० किरण मोरे १९८४-९३ ९४ ६५ २२ ५६३ ४२* १३.०९ - - - - - - ६३ २७
५१ मोहम्मद अझहरुद्दीन १९८५-२००० ३३४ ३०८ ५४ ९३७८ १५३* ३६.९२ ५५२ ४७९ १२ ३- ३९.९१ १५६ -
५२ सदानंद विश्वनाथ १९८५-८८ २२ १२ ७२ २३* ९.०० - - - - - - १७
५३ लालचंद राजपूत १९८५-८७ ३.०० ४२ - ४२ - - - -
५४ लक्ष्मण शिवरामकृष्णन १९८५-८७ १६ २* २.५० ७५६ ५३८ १५ ३-३५ ३५.८६ -
५५ गोपाल शर्मा १९८५-८७ ११ - ११ ५.५० ४८६ ३६१ १० ३-२९ ३६.१० -
५६ शिवलाल यादव १९८६-८७ १* - ३३० २२८ २-१८ २८.५० -
५७ चंद्रकांत पंडित १९८६-९२ ३६ २३ २९० ३३* २०.७१ - - - - - - १५ १५
५८ रमण लांबा १९८६-८९ ३२ ३१ ७८३ १०२ २७.०० १९ - २० १-९ २०.०० १० -
५९ रुद्र प्रताप सिंग १९८६ - - - - - ८२ ७७ १-५८ ७७.०० - -
६० भरत अरुण १९८६-८७ २१ १०.५० १०२ - १०३ १-४३ १०३.०० - -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी धावा टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
६१ नवजोतसिंग सिधू १९८७-९८ १३६ १२७ ४४१३ १३४* ३७.०८ - - - - २० -
६२ अर्शद अय्युब १९८७-९० ३२ १७ ११६ ३१* ११.६० १७६९ १९ १२१६ ३१ ५-२१ ३९.२२ -
६३ वूर्केरी रामन १९८८-९६ २७ २७ ६१७ ११४ २३.७३ १६२ १७० १-२३ ८५.०० -
६४ अजय शर्मा १९८८-९३ ३१ २७ ४२४ ५९* २०.१९ ११४० ८७५ १५ ३-४१ ५८.३३ -
६५ संजीव शर्मा १९८८-९० २३ १२ ८० २८ १०.०० ९७९ ८१३ २२ ५-२६ ३६.९५ -
६६ संजय मांजरेकर १९८८-९६ ७४ ७० १० १९९४ १०५ ३३.२३ - १० १-२ १०.०० २३ -
६७ नरेंद्र हिरवाणी १९८८-९२ १८ २.०० ९६० ७१९ २३ ४-४३ ३१.२६ -
६८ व्ही.बी. चंद्रशेखर १९८८-९० - ८८ ५३ १२.५७ - - - - - - - -
६९ रशीद पटेल १९८८ - - - - - ६० ५८ - - - - -
७० एम. वेंकटरामन १९८८ - - - ६० - ३६ २-३६ १८.०० - -
७१ रॉबिन सिंग १९८९-२००१ १३६ ११३ २३ २३३६ १०० २५.९५ ३७३४ २८ २९८५ ६९ ५-२२ ४३.२६ ३३ -
७२ सलिल अंकोला १९८९-९७ २० १३ ३४ ३.७७ ८०७ ६१५ १३ ३-३३ ४७.३० -
७३ विवेक राझदान १९८९-९० २३ १८ ११.५० ८४ - ७७ १-३७ ७७.०० -
७४ सचिन तेंडुलकर १९८९-२००७ ३८४ ३७४ ३७ १४८४७ २००* ४४.०६ ७७५७ २४ ६५२१ १४९ ५-३२ ४३.७७ ११५ -
७५ वेंकटपती राजू १९९०-९६ ५३ १६ ३२ ४.०० २७७० १६ २०१४ ६३ ४-४६ ३१.९६ -
७६ अतुल वासन १९९०-९१ ३३ १६ ८.२५ ४२६ - २८३ ११ ३-२८ २५.७२ -
७७ गुरशरणसिंग १९९० - ४.०० - - - - - - -
७८ अनिल कुंबळे[५] १९९०-२००७ २७१ १३६ ४७ ९३८ २६ १०.५४ १४४९६ १०९ १०४१२ ३३७ ६-१२ ३०.९० ८५ -
७९ सरदिंदु मुखर्जी १९९०-९१ २* - १७४ ९८ १-३० ४९.०० -
८० विनोद कांबळी १९९१-२००० १०४ ९७ २१ २४७७ १०६ ३२.५९ - १-७ ७.०० १५ -
८१ जवागल श्रीनाथ १९९१-२००३ २२९ १२१ ३८ ८८३ ५३ १०.६३ ११९३५ १३७ ८८४७ ३१५ ५-२३ २८.०८ ३२ -
८२ प्रवीण आम्रे १९९१-९४ ३७ ३० ५१३ ८४* २०.५२ - - - - १२ -
८३ सुब्रोतो बॅनर्जी १९९१-९२ ४९ २५* २४.५० २४० २०२ ३-३० ४०.४० -
८४ सौरव गांगुली[५] १९९२-२००७ २८९ २७९ २२ १०६३२ १८३ ४१.३७ ४१९५ २९ ३५३५ ९४ ५-१६ ३७.२१ ९८ -
८५ अजय जडेजा १९९२-२००० १९६ १७९ ३६ ५३५९ ११९ ३७.४७ १२४८ १०९४ २० ३-३ ५४.७० ५९ -
८६ विजय यादव १९९२-९४ १९ १२ ११८ ३४* ११.८० - - - - - - १२
८७ राजेश चौहान १९९३-९७ ३५ १८ १३२ ३२ १०.१५ १६३४ १२ १२१६ २९ ३-२९ ४१.९३ १० -
८८ नयन मोंगिया १९९४-२००० १४० ९६ ३३ १२७२ ६९ २०.१९ - - - - - - ११० ४४
८९ वेंकटेश प्रसाद १९९४-२००१ १६१ ६३ ३१ २२१ १९ ६.९० ८१२९ ७९ ६३३२ १९६ ५-२७ ३२.३० ३७ -
९० अतुल बेदाडे १९९४ १३ १० १५८ ५१ २२.५७ - - - - - - -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी धावा टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
९१ भुपिंदरसिंग सिनियर १९९४ - ६.०० १०२ ७८ ३-३४ २६.०० - -
९२ आशिष कपूर १९९५-२००० १७ - ४३ १९ ७.१६ ९०० ६१२ २-३३ ७६.५० -
९३ प्रशांत वैद्य १९९५-९६ - १५ १२ ७.५० १८४ १७४ २-४१ ४३.५० -
९४ उत्पल चटर्जी १९९५ ३* ६.०० १६१ - ११७ २-३५ ३९.०० -
९५ राहुल द्रविड १९९६-२००७ ३१३ २९० ३७ १०१२५ १५३ ४०.०२ १८६ १७० २-४३ ४२.५० १८३ १४
९६ विक्रम राठोड १९९६-९७ - १९३ ५४ २७.५७ - - - - - - -
९७ पारस म्हाम्ब्रे १९९६-९८ ७* - १२६ १२० २-६९ ४०.०० - -
९८ सुनील जोशी १९९६-२००१ ६९ ४५ ११ ५८४ ६१* १७.१७ ३३८६ ३३ २५०९ ६९ ५-६ ३६.३६ १९ -
९९ सुजित सोमसुंदर १९९६ - १६ ८.०० - - - - - - - -
१०० पंकज धर्माणी १९९६ - ८.०० - - - - - - - -
१०१ साबा करीम १९९७-२००० ३४ २७ ३६२ ५५ १५.७३ - - - - - - २७
१०२ दोड्डा गणेश १९९७ - ४.०० ३० - २० १-२० २०.०० - -
१०३ अबेय कुरूविला १९९७ २५ ११ २६ ३.७१ ११३१ १८ ८९० २५ ४-४३ ३५.६० -
१०४ नोएल डेव्हिड १९९७ ८* - १९२ १३३ ३-२१ ३३.२५ - -
१०५ निलेश कुलकर्णी १९९७-९८ १० ११ ५* ५.५० ४०२ ३५७ ११ ३-२७ ३२.४५ -
१०६ हरविंदर सिंग १९९७-२००१ १६ ३* १.५० ६८६ ६०९ २४ ३-४४ २५.३७ -
१०७ देबाशिष मोहंती १९९७-२००१ ४५ ११ २८ १८* ५.६० १९९६ २१ १६६२ ५७ ४-५६ २९.१५ १० -
१०८ साईराज बहुतुले १९९७-२००३ २३ ११ ७.६६ २९४ - २८३ १-३१ १४१.५० -
१०९ ह्रषिकेश कानिटकर १९९७-२००० ३४ २७ ३३९ ५७ १७.८४ १००६ ८०३ १७ २-२२ ४७.२३ १४ -
११० राहुल संघवी १९९८-९८ १० - ४.०० ४९८ ३९९ १० ३-२९ ३९.९० -
१११ अजित आगरकर १९९८-२००७ १८३ १०९ २६ १२५० ९५ १५.०६ ९०७० ९६ ७६०६ २७६ ६-४२ २७.५६ ५० -
११२ व्ही.व्ही.एस. लक्ष्मण १९९८-२००६ ८६ ८३ २३३८ १३१ ३०.७६ ४२ - ४० - - - ३९ -
११३ हरभजनसिंग १९९८-२००७ १४९ ७७ २२ ७०५ ४६ १२.८२ ८०११ ६७ ५५१७ १७० ५-३१ ३२.४५ ४१ -
११४ गगन खोडा १९९८ - ११५ ८९ ५७.५० - - - - - - - -
११५ एम.एस.के. प्रसाद १९९८-९९ १७ ११ १३१ ६३ १४.५५ - - - - - - १४
११६ निखिल चोप्रा १९९८-२००० ३९ २६ ३१० ६१ १५.५० १८३५ २१ १२८६ ४६ ५-२१ २७.९५ १६ -
११७ जतिन परांजपे १९९८ ५४ २७ १८.०० - - - - - - -
११८ संजय राउल १९९८ - ४.०० ३६ २७ १-१३ २७.०० - -
११९ लक्ष्मीरतन शुक्ला १९९९ - १८ १३ ९.०० ११४ - ९४ १-२५ ९४.०० -
१२० ग्यानेंद्र पांडे १९९९ ४* ४.०० ७८ ६० - - - - -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी धावा टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
१२१ अमय खुरासिया १९९९-२००१ १२ ११ - १४९ ५७ १३.५४ - - - - - - -
१२२ सदागोपान रमेश १९९९ २४ २४ ६४६ ८२ २८.०८ ३६ - ३८ १-२३ ३८.०० -
१२३ विरेंद्र सेहवाग[५] १९९९-२००७ १७० १६५ ४९९७ १३० ३१.६३ ३४१६ १२ २९७७ ७४ ३-२५ ४०.२३ ६९ -
१२४ जेकब मार्टिन १९९९-२००१ १० १५८ ३९ २२.५७ - - - - - - -
१२५ विजय भारद्वाज १९९९-२००२ १० १३६ ४१* २७.२० ३७२ ३०७ १६ ३-३४ १९.१८ -
१२६ तिरुनविक्करासु कुमारन १९९९-२००० - १९ ६.३३ ३७८ ३४८ ३-२४ ३८.६६ -
१२७ देवांग गांधी १९९९-२००० - ४९ ३० १६.३३ - - - - - - - -
१२८ समीर दिघे २०००-२००१ २३ १७ २५६ ९४* २३.२७ - - - - - - १९
१२९ श्रीधरन श्रीराम २०००-२००४ ८१ ५७ १३.५० ३२४ २७४ ३-४३ ३०.४४ -
१३० हेमांग बदाणी २०००-२००४ ४० ३६ १० ८६७ १०० ३३.३४ १८३ - १४९ १-७ ४९.६६ १३ -
१३१ अमित भंडारी २०००-२००४ - - - १०६ - १०६ ३-३१ २१.२० - -
१३२ विजय दहिया २०००-२००१ १९ १५ २१६ ५१ १६.६१ - - - - - - १९
१३३ झहीर खान[५] २०००-२००७ १२० ६५ २८ ५०६ ३४* १३.६८ ५९८३ ६७ ४८५८ १७७ ५-४२ २७.४५ २६ -
१३४ युवराजसिंग २०००-२००७ १६६ १५० २२ ४५४८ १३९ ३५.५३ १९६३ १३ १६०५ ४२ ४-६ ३८.२१ ५४ -
१३५ रीतिंदरसिंग सोधी २०००-२००२ १८ १४ २८० ६७ २५.४५ ४६२ ३६५ २-३१ ७३.०० -
१३६ दिनेश मोंगिया २००१-२००६ ५५ ४९ ११९६ १५९* २८.४७ ५३२ ४६५ ११ ३-३१ ४२.२७ २१ -
१३७ आशिष नेहरा[५] २००१-२००५ ६९ २५ १४ ८६ २४ ७.८१ ३४६२ ३८ २७७७ ९० ६-२३ ३०.८५ -
१३८ शिव सुंदर दास २००१-२००२ ३९ ३० १३.०० - - - - - - - -
१३९ दीप दासगुप्ता २००१ ५१ २४* १७.०० - - - - - -
१४० अजय रात्रा २००२ १२ ९० ३० १२.८५ - - - - - - ११
१४१ संजय बांगर २००२-२००४ १५ १५ १८० ५७* १३.८४ ४४२ ३८४ २-३९ ५४.८५ -
१४२ मोहम्मद कैफ २००२-२००६ १२५ ११० २४ २७५३ १११* ३२.०१ - - - - - - ५५ -
१४३ शरणदीपसिंग २००२-२००३ ४७ १९ १५.६६ २५८ १८० २-३४ ६०.०० -
१४४ मुरली कार्तिक २००२-२००६ ३० ११ ८९ ३२* १२.७१ १५३० १४ १३१२ २७ ३-३६ ४८.५९ १० -
१४५ टिनु योहानन २००२ ५* - १२० १२२ ३-३३ २४.४० - -
१४६ जय यादव २००२-२००५ १२ ८१ ६९ २०.२५ ३९६ ३२६ २-३२ ५४.३३ -
१४७ लक्ष्मीपती बालाजी २००२-२००५ २९ १५ ११३ २१* १२.५५ १४१७ ११ १३१२ ३४ ४-४८ ३८.५८ ११ -
१४८ पार्थिव पटेल २००३-२००४ १४ १० १३२ २८ १४.६६ - - - - - - १२
१४९ गौतम गंभीर २००३-२००७ १९ १९ - ४८० १०३ २५.२६ - १३ - - - १० -
१५० आविष्कार साळवी २००३ ४* २.०० १७२ १२० २-१५ ३०.०० -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी धावा टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
१५१ अमित मिश्रा २००३ - - - - - ८४ ६७ १-२९ ३३.५० - -
१५२ अभिजित काळे २००३ - १० १० १०.०० - - - - - - - -
१५३ इरफान पठाण २००४-२००७ ७३ ५४ १४ १००६ ८३ २५.१५ ३५५५ ४२ २९८० ११५ ५-२७ २५.९१ १२ -
१५४ रोहन गावसकर २००४ ११ १० १५१ ५४ १८.८७ ७२ - ७४ १-५६ ७४.०० -
१५५ रमेश पोवार २००४-२००७ १८ ११ ११७ ५४ १६.७१ ८६८ ६६३ २४ ३-२४ २७.६२ -
१५६ दिनेश कार्तिक २००४-२००७ १३ १५० ६३ १८.७५ - - - - - - ११
१५७ महेंद्रसिंग धोणी २००४-२००७ ६९ ६१ १६ १९८७ १८३* ४४.१६ - - - - - - ६६ १४
१५८ जोगिंदर शर्मा २००४-२००७ ३५ २९* ३५.०० १५० ११५ १-२८ ११५.०० -
१५९ सुरेश रैना २००५-२००७ ३६ २८ ६१२ ८१* २६.६० ३२ - ३७ १-२३ ३७.०० १५ -
१६० यलाका वेणुगोपाल राव २००५ १६ ११ २१८ ६१* २४.२२ - - - - - - -
१६१ रुद्र प्रताप सिंग २००५-२००६ २० २६ ९* ८.६६ ८५८ २४ ७३४ २४ ४-३५ ३०.५८ -
१६२ शांताकुमारन् श्रीसंत २००५-२००७ २७ १.४० १३१७ १२ १२६४ ३५ ६/५५ ३६.११
१६३ मुनाफ पटेल २००५-२००७ २० ३१ १५ ७.७५ ९७३ १८ ७३६ २६ ४-४९ २८.३१ -
१६४ विक्रम सिंग २००५-२००६ ८.०० ७२ - १०५ - - - -
१६५ रॉबिन उतप्पा २००५-२००७ ११ १० २८५ ८६ २८.४० - - - - - - -
१६६ वासिम जाफर २००६ १० १० ५.०० - - - - - - -
१६७ पियुश चावला २००७- २१ १० २८ १३* ५.६० ११०२ ९११ २८ ३-२९ ३२.५३ -
१६८ रोहित शर्मा २००७- ३१ ३० ५८५ ११४* २४.३७ ९५ ६३ - - ११ -
१६९ इशांत शर्मा २००७- १८ १३ ६.५० ८६५ ७५५ २४ ४-३८ ३१.४५ -
१७० प्रविण कुमार २००८ १५ ४१ १२ ८.२० ७९५ १३ ६४२ २१ ४-३१ ३०.५७ -
१७१ मनोज तिवारी २००८ - २.०० - - - - - - - -
१७२ युसुफ पठाण २००८ १० ९० ५९* २२.५० २८० - २५९ १-७ ४३.१६ -
१७३ मनप्रीत गोणी २००८ - - - - - ७८ ७६ २-६५ ३८.०० - -
१७४ प्रग्यान ओझा २००८- १६ ४१ १६* ४१.०० ८३५ ६०१ २० ४-३८ ३०.०५ -
१७५ विराट कोहली २००८- ३४ ३१ ११२७ १०७ ४१.७४ ५८ - ६० - - - १५ -
१७६ सुब्रमण्यम बद्रिनाथ २००८ ३९ २७* १९.५० - - - - - - -
१७७ रविंद्र जडेजा २००९- ३४ २२ ५३५ ६१* ३१.४७ १४९२ - १२०५ २९ ४-३२ ४१.५५ ११ -
१७८ अभिषेक नायर २००९ ०* - १८ - १७ - - - - -
१७९ सुदिप त्यागी २००९ १* - १६५ - १४४ १-१५ ४८.०० -
१८० अभिमन्यू मिथुन २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८१ मुरली विजय २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८२ अशोक दिंडा २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८३ विनय कुमार २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८४ उमेश यादव २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८५ रविचंद्रन आश्विन २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८६ नमन ओझा २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८७ पंकज सिंग २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८८ शिखर धवन २०१० - - - - - - - - - - - - -
१८९ सौरभ तिवारी २०१० - - - - - - - - - - - - -
१९० वृद्धिमान साहा २०१० - - - - - - - - - - - - -
१९१ अजिंक्य रहाणे २०११ - - - - - - - - - - - - -
१९२ वरुण अ‍ॅरन २०११ - - - - - - - - - - - - -
१९३ राहुल शर्मा २०११ - - - - - - - - - - - - -
१९४ भुवनेश्वर कुमार २०१२ - - - - - - - - - - - - -
१९५ मोहम्मद शमी २०१३ - - - - - - - - - - - - -
१९६ अंबाटी रायडू २०१३ - - - - - - - - - - - - -
१९७ जयदेव उनाडकट २०१३ - - - - - - - - - - - - -
१९८ चेतेश्वर पुजारा २०१३ - - - - - - - - - - - - -
१९९ मोहित शर्मा २०१३ - - - - - - - - - - - - -
२०० स्टुअर्ट बिन्नी २०१४ - - - - - - - - - - - - -
क्रमांक नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी धावा टाकलेले चेंडू निर्धाव षटके दिलेल्या धावा बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी झेल य.ची.
२०१ परवेझ रसूल २०१४ - - - - - - - - - - - - -
२०२ अक्षर पटेल २०१४ - - - - - - - - - - - - -
२०३ धवल कुलकर्णी २०१४ - - - - - - - - - - - - -
२०४ कर्ण शर्मा २०१४ - - - - - - - - - - - - -
२०५ केदार जाधव २०१४ - - - - - - - - - - - - -
२०६ मनीष पांडे २०१५ - - - - - - - - - - - - -
२०७ बरिंदर स्रन २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२०८ रिशी धवन २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२०९ गुरकीरतसिंग मान २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२१० जसप्रीत बुमराह २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२११ युझवेंद्र चहल २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२१२ करुण नायर २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२१३ लोकेश राहुल २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२१४ फैज फजल २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२१५ हार्दिक पंड्या २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२१६ जयंत यादव २०१६ - - - - - - - - - - - - -
२१७ कुलदीप यादव २०१७ - - - - - - - - - - - - -
२१८ शार्दुल ठाकूर २०१७ - - - - - - - - - - - - -
२१९ श्रेयस अय्यर २०१७ - - - - - - - - - - - - -
२२० वॉशिंग्टन सुंदर २०१७ - - - - - - - - - - - - -
२२१ सिद्धार्थ कौल २०१८ - - - - - - - - - - - - -
२२२ खलील अहमद २०१८ - - - - - - - - - - - - -
२२३ दीपक चाहर २०१८ - - - - - - - - - - - - -
२२४ रिषभ पंत २०१८ - - - - - - - - - - - - -
२२५ मोहम्मद सिराज २०१९ - - - - - - - - - - - - -
२२६ विजय शंकर २०१९ - - - - - - - - - - - - -
२२७ शुभमन गिल २०१९ - - - - - - - - - - - - -
२२८ शिवम दुबे २०१९ - - - - - - - - - - - - -
२२९ नवदीप सैनी २०१९ - - - - - - - - - - - - -
२३० मयंक अगरवाल २०२० - - - - - - - - - - - - -
२३१ पृथ्वी शाॅ २०२० - - - - - - - - - - - - -
२३२ टी. नटराजन २०२० - - - - - - - - - - - - -
२३३ कृणाल पंड्या २०२१ - - - - - - - - - - - - -
२३४ प्रसिद्ध कृष्ण २०२१ - - - - - - - - - - - - -
२३५ ईशान किशन २०२१ - - - - - - - - - - - - -
२३६ सूर्यकुमार यादव २०२१ - - - - - - - - - - - - -

हेसुद्धा पाहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]

स्रोत व टीप[संपादन]

  1. ^ India - ODI Career Batting Averages, क्रिकेट.ऑर्ग यथून स्रोतित.
  2. ^ खेळलेले सामने. यात अनिर्णीत सामनेही आहेत.
  3. ^ सगळ्या डावातील सर्वोच्च धावसंख्या. *चा अर्थ फलंदाज नाबाद होता.
  4. ^ इतक्या षटकांत एकही धाव दिली नाही.
  5. ^ a b c d e अनिल कुंबळे, सौरव गांगुली, विरेंद्र सेहवाग, झहीर खानआशिष नेहरा हे खेळाडू आशिया संघाकडूनही खेळले आहेत. येथे त्यांनी भारतासाठी केलेली कामगिरी दिली आहे.