पाकिस्तानच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


हि पाकिस्तानच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती २४ ऑगस्ट २००८ पर्यंतची आहे.

पाकिस्तानचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
अमीर इलाही १९५२ ६५ ४७ १०.८३ ४०० २४८ ४/१३४ ३५.४३ - -
अनवर हुसेन १९५२ - ४२ १७ ७.०० ३६ २९ १/२५ २९.०० - -
फझल महमूद १९५२-१९६२ ३४ ५० ६२० ६० १४.०९ ९८३४ ५६० ३४३४ १३९ ७/४२ २४.७१ ११ -
हनीफ मोहम्मद १९५२-१९६९ ५५ ९७ ३९१५ ३३७ ४३.९९ २०६ ९५ १/१ ९५.०० ४० -
इम्तियाझ अहमद १९५२-१९६२ ४१ ७२ २०७९ २०९ २९.२८ - - - ७७ १६
इस्रार अली १९५२-१९५९ ३३ १० ४.७१ ३१८ १२ १६५ २/२९ २७.५० -
अब्दुल कारदार १९५२-१९५८ २३ ३७ ८४७ ९३ २४.९१ २७१२ १३९ ९५४ २१ ३/३५ ४५.४३ १५ -
खान मोहम्मद १९५२-१९५८ १३ १७ १०० २६* १०.०० ३१५७ १५३ १२९२ ५४ ६/२१ २३.९३ -
मकसूद अहमद १९५२-१९५५ १६ २७ ५०७ ९९ १९.५० ४६२ २१ १९१ २/१२ ६३.६७ १३ -
१० नझर मोहम्मद १९५२ २७७ १२४* ३९.५७ १२ - - - -
११ वकार हसन १९५२-१९५९ २१ ३५ १०७१ १८९ ३१.५० - १० - - - १० -
१२ महमूद हुसेन १९५२-१९६२ २७ ३९ ३३६ ३५ १०.१८ ५९१० २२५ २६२८ ६८ ६/६७ ३८.६५ -
१३ झुल्फिकार अहमद १९५२-१९५६ १० २०० ६३* ३३.३३ १२८५ ७८ ३६६ २० ६/४२ १८.३० -
१४ वझीर मोहम्मद १९५२-१९५९ २० ३३ ८०१ १८९ २७.६२ २४ - १५ - - - -
१५ अलिमुद्दीन १९५४-१९६२ २५ ४५ १०९१ १०९ २५.३७ ८४ - ७५ १/१७ ७५.०० -
१६ खालिद वझीर १९५४ १४ ९* ७.०० - - - - - - - -
१७ शुजाउद्दीन १९५४-१९६२ १९ ३२ ३९५ ४७ १५.१९ २३१३ १२१ ८०१ २० ३/१८ ४०.०५ -
१८ मोहम्मद गझाली १९५४ - ३२ १८ ८.०० ४८ १८ - - - - -
१९ खालिद हसन १९५४ १७ १० १७.०० १२६ ११६ २/११६ ५८.०० - -
२० अस्लाम खोखर १९५४ - ३४ १८ १७.०० - - - - - - - -
२१ मिरान बक्ष १९५५ १* १.०० ३४८ २२ ११५ २/८२ ५७.५० - -
२२ अघा सादत अली १९५५ ८* - - - - - - - -
२३ वॉलिस मथियास १९५५-१९६२ २१ ३६ ७८३ ७७ २३.७३ २४ - २० - - - २२ -
२४ गुल मोहम्मद१, २ १९५६ ३९ २७* ३९.०० - - - - - - -
२५ हसीब अहसान १९५८-१९६२ १२ १६ ६१ १४ ६.७८ २८३५ १०० १३३० २७ ६/२०२ ४९.२६ -
२६ नसीम उल घानी १९५८-१९७३ २९ ५० ७४७ १०१ १६.६० ४४०६ २०४ १९५९ ५२ ६/६७ ३७.६७ ११ -
२७ सईद अहमद १९५८-१९७३ ४१ ७८ २९९१ १७२ ४०.४२ १९८० ८९ ८०२ २२ ४/६४ ३६.४५ १३ -
२८ फझल उर रहमान १९५८ - १० ५.०० २०४ ९९ १/४३ ९९.०० -
२९ अंताव डिसूझा १९५९-१९६२ १० ७६ २३* ३८.०० १५८७ ५६ ७४५ १७ ५/११२ ४३.८२ -
३० इजाज बट १९५९-१९६२ १६ २७९ ५८ १९.९३ - - - - - - -
३१ मुश्ताक मोहम्मद १९५९-१९७९ ५७ १०० ३६४३ २०१ ३९.१७ ५२६० १७७ २३०९ ७९ ५/२८ २९.२३ ४२ -
३२ डंकन शार्प १९५९ - १३४ ५६ २२.३३ - - - - - - -
३३ मोहम्मद मुनाफ १९५९-१९६२ ६३ १९ १२.६० ७६९ ३१ ३४१ ११ ४/४२ ३१.०० - -
३४ इन्तिखाब आलम १९५९-१९७७ ४७ ७७ १० १४९३ १३८ २२.२८ १०४७४ ३८३ ४४९४ १२५ ७/५२ ३५.९५ २० -
३५ मुनीर मलीक १९५९-१९६२ २.३३ ६८४ २१ ३५८ ५/१२८ ३९.७८ -
३६ जावेद बर्की १९६०-१९६९ २५ ४८ १३४१ १४० ३०.४८ ४२ २३ - - - -
३७ मोहम्मद फारूख १९६०-१९६५ ८५ ४७ १७.०० १४२२ ५० ६८२ २१ ४/७० ३२.४८ -
३८ अफाक हुसेन १९६१-१९६४ ६६ ३५* - २४० १०६ १/४० १०६.०० -
३९ जावेद अख्तर १९६२ २* ४.०० ९६ ५२ - - - - -
४० शहीद महमूद १९६२ - २५ १६ १२.५० ३६ २३ - - - - -
४१ अब्दुल कादिर १९६४-१९६५ - २७२ ९५ ३४.०० - - - - - - -
४२ आसिफ इकबाल १९६४-१९८० ५८ ९९ ३५७५ १७५ ३८.८६ ३८६४ १८१ १५०२ ५३ ५/४८ २८.३४ ३६ -
४३ बिली इबादुल्ला १९६४-१९६७ - २५३ १६६ ३१.६३ ३३६ २१ ९९ १/४२ ९९.०० -
४४ मजिद खान १९६४-१९८३ ६३ १०६ ३९३१ १६७ ३८.९२ ३५८४ १२४ १४५६ २७ ४/४५ ५३.९३ ७० -
४५ परवेझ सज्जाद १९६४-१९७३ १९ २० ११ १२३ २४ १३.६७ ४१४५ २१७ १४१० ५९ ७/७४ २३.९० -
४६ शफकत राणा १९६४-१९६९ - २२१ ९५ ३१.५७ ३६ १/२ ९.०० -
४७ आरिफ बट १९६४-१९६५ - ५९ २० ११.८० ६६६ २६ २८८ १४ ६/८९ २०.५७ - -
४८ फारूक हमीद १९६४ - १.५० १८४ १०७ १/८२ १०७.०० - -
४९ मोहम्मद इल्यास १९६४-१९६९ १० १९ - ४४१ १२६ २३.२१ ८४ ६३ - - - -
५० नौशद अली १९६५ ११ - १५६ ३९ १४.१८ - - - - - - -
५१ मुफसिर उल-हक १९६५ ८* - २२२ १२ ८४ २/५० २८.०० -
५२ सलाहुद्दीन १९६५-१९६९ ११७ ३४* १९.५० ५४६ २७ १८७ २/३६ २६.७१ -
५३ सलीम अल्ताफ १९६७-१९७८ २१ ३१ १२ २७६ ५३* १४.५३ ४००१ १२२ १७१० ४६ ४/११ ३७.१७ -
५४ वसिम बारी १९६७-१९८४ ८१ ११२ २६ १३६६ ८५ १५.८८ - - - - २०१ २७
५५ नियाझ अहमद १९६७-१९६९ १७ १६* - २९४ १४ ९४ २/७२ ३१.३३ -
५६ गुलाम अब्बास १९६७ - १२ १२ ६.०० - - - - - - - -
५७ आफताब गुल १९६९-१९७१ - १८२ ३३ २२.७५ - - - - -
५८ आसिफ मसूद १९६९-१९७७ १६ १९ १० ९३ ३०* १०.३३ ३०३८ ७८ १५६८ ३८ ५/१११ ४१.२६ -
५९ सरफ्राज नवाझ १९६९-१९८४ ५५ ७२ १३ १०४५ ९० १७.७१ १३९५१ ४८६ ५७९८ १७७ ९/८६ ३२.७६ २६ -
६० मोहम्मद नझिर १९६९-१९८३ १४ १८ १० १४४ २९* १८.०० ३२६२ १६२ ११२४ ३४ ७/९९ ३३.०६ -
६१ सादिक मोहम्मद १९६९-१९८१ ४१ ७४ २५७९ १६६ ३५.८२ २०० ९८ - - - २८ -
६२ युनिस अहमद १९६९-१९८७ १७७ ६२ २९.५० - - - - - -
६३ झहीर अब्बास १९६९-१९८५ ७८ १२४ ११ ५०६२ २७४ ४४.८० ३७० १३२ २/२१ ४४.०० ३४ -
६४ आफताब बलोच १९६९-१९७५ ९७ ६०* ४८.५० ४४ - १७ - - - - -
६५ इम्रान खान १९७१-१९९२ ८८ १२६ २५ ३८०७ १३६ ३७.६९ १९४५८ ७२७ ८२५८ ३६२ ८/५८ २२.८१ २८ -
६६ तलत अली १९७२-१९७९ १० १८ ३७० ६१ २३.१३ २० - - - -
६७ वसिम राजा १९७३-१९८५ ५७ ९२ १४ २८२१ १२५ ३६.१७ ४०८२ १३४ १८२६ ५१ ४/५० ३५.८० २० -
६८ शफिक अहमद १९७४-१९८१ १० ९९ २७* ११.०० - - - - - -
६९ आघा झहिद १९७५ - १५ १४ ७.५० - - - - - - - -
७० लियाकत अली १९७५-१९७८ २८ १२ ७.०० ८०८ २३ ३५९ ३/८० ५९.८३ -
७१ जावेद मियांदाद १९७६-१९९३ १२४ १८९ २१ ८८३२ २८०* ५२.५७ १४७० ३२ ६८२ १७ ३/७४ ४०.१२ ९३
७२ फरुख झमान १९७६ - - - ८० १५ - - - - -
७३ शहीद इस्रार १९७६ ७* - - - - - - - -
७४ सिकंदर बख्त १९७६-१९८३ २६ ३५ १२ १४६ २२* ६.३५ ४८७० १४७ २४१२ ६७ ८/६९ ३६.०० -
७५ इक्बाल कासिम १९७६-१९८८ ५० ५७ १५ ५४९ ५६ १३.०७ १३०१९ ६४९ ४८०७ १७१ ७/४९ २८.११ ४२ -
७६ मुदस्सर नाझर १९७६-१९८९ ७६ ११६ ४११४ २३१ ३८.०९ ५९६७ २१७ २५३२ ६६ ६/३२ ३८.३६ ४८ -
७७ हरून रशीद १९७७-१९८३ २३ ३६ १२१७ १५३ ३४.७७ - - - - १६ -
७८ अब्दुल कादिर १९७७-१९९० ६७ ७७ ११ १०२९ ६१ १५.५९ १७१२६ ६०८ ७७४२ २३६ ९/५६ ३२.८१ १५ -
७९ मोहसीन खान १९७८-१९८६ ४८ ७९ २७०९ २०० ३७.११ ८६ ३० - - - ३४ -
८० अन्वर खान १९७९ १५ १२ १५.०० ३२ - १२ - - - - -
८१ एहतेशमुद्दीन १९७९-१९८२ १.०० ९४० ४० ३७५ १६ ५/४७ २३.४४ -
८२ तसलिम आरिफ १९८० १० ५०१ २१०* ६२.६३ ३० - २८ १/२८ २८.००
८३ तौसीफ अहमद १९८०-१९९३ ३४ ३८ २० ३१८ ३५* १७.६७ ७७७८ ३५९ २९५० ९३ ६/४५ ३१.७२ -
८४ अझहर खान १९८० - १४ १४ १४.०० १८ १/१ २.०० - -
८५ अझमत राणा १९८० - ४९ ४९ ४९.०० - - - - - - - -
८६ मन्सूर अख्तर १९८०-१९९० १९ २९ ६५५ १११ २५.१९ - - - - - - -
८७ इजाज फकीह १९८०-१९८८ १८३ १०५ २६.१४ ५३४ २९९ १/३८ ७४.७५ - -
८८ रिझवान उझ झमान १९८१-१९८९ ११ १९ ३४५ ६० १९.१७ १३२ ४६ ३/२६ ११.५० -
८९ रशीद खान १९८२-१९८५ १५५ ५९ ५१.६७ ७३८ ३२ ३६० ३/१२९ ४५.०० -
९० सलीम मलिक १९८२-१९९९ १०३ १५४ २२ ५७६८ २३७ ४३.७० ७३४ २० ४१४ १/३ ८२.८० ६५ -
९१ सलीम युसुफ १९८२-१९९० ३२ ४४ १०५५ ९१* २७.०५ - - - - - - ९१ १३
९२ ताहिर नक्काश १९८२-१९८५ १५ १९ ३०० ५७ २१.४३ २८०० १०८ १३९८ ३४ ५/४० ४१.१२ -
९३ अशरफ अली १९८२-१९८७ २२९ ६५ ४५.८० - - - - - - १७
९४ जलालुद्दीन १९८२-१९८५ ३.०० ११९७ ५१ ५३७ ११ ३/७७ ४८.८२ - -
९५ अझीम हफीझ १९८३-१९८५ १८ २१ १३४ २४ ८.३८ ४३५१ १७२ २२०४ ६३ ६/४६ ३४.९८ -
९६ कासिम उमर १९८३-१९८६ २६ ४३ १५०२ २१० ३६.६३ - - - १५ -
९७ शोएब मोहम्मद १९८३-१९९५ ४५ ६८ २७०५ २०३* ४४.३४ ३९६ १६ १७० २/८ ३४.०० २२ -
९८ अनिल दलपत १९८४-१९८५ १२ १६७ ५२ १५.१८ - - - - - - २२
९९ रमीझ राजा १९८४-१९९७ ५७ ९४ २८३३ १२२ ३१.८३ - - - - - - ३४ -
१०० मोहसीन कमल १९८४-१९९४ ११ ३७ १३* ९.२५ १३४८ २८ ८२२ २४ ४/११६ ३४.२५ -
१०१ मन्झूर इलाही १९८४-१९९५ १० १२३ ५२ १५.३८ ४४४ २३ १९४ २/३८ २७.७१ -
१०२ वासिम अक्रम १९८५-२००२ १०४ १४७ १९ २८९८ २५७* २२.६४ २२६२७ ८७१ ९७७९ ४१४ ७/११९ २३.६२ ४४ -
१०३ झल्कारनैन १९८६ - २४ १३ ६.०० - - - - - -
१०४ झाकिर खान १९८६-१९८९ ९* - ४४४ १३ २५९ ३/८० ५१.८० -
१०५ आसिफ मुजताबा १९८६-१९९७ २५ ४१ ९२८ ६५* २४.४२ ६६६ २६ ३०३ १/० ७५.७५ १९ -
१०६ सलीम जाफर १९८६-१९९२ १४ १४ ४२ १०* ५.२५ २५३१ ९३ ११३९ ३६ ५/४० ३१.६४ -
१०७ इजाझ अहमद १९८७-२००१ ६० ९२ ३३१५ २११ ३७.६७ १८० ७७ १/९ ३८.५० ४५ -
१०८ आमीर मलिक १९८७-१९९४ १४ १९ ५६५ ११७ ३५.३१ १५६ ८९ १/० ८९.०० १५
१०९ आकिब जावेद १९८९-१९९८ २२ २७ १०१ २८* ५.०५ ३९१८ १३६ १८७४ ५४ ५/८४ ३४.७० -
११० शाहिद सईद १९८९ - १२ १२ १२.०० ९० - ४३ - - - - -
१११ वकार युनुस १९८९-२००३ ८७ १२० २१ १०१० ४५ १०.२० १६२२४ ५१६ ८७८८ ३७३ ७/७६ २३.५६ १८ -
११२ नदीम अब्बासी १९८९ - ४६ ३६ २३.०० - - - - - - -
११३ नवेद अंजुम १९८९-१९९० - ४४ २२ १४.६७ ३४२ १४ १६२ २/५७ ४०.५० - -
११४ अक्रम रझा १९८९-१९९५ १२ १५३ ३२ १५.३० १५२६ ६१ ७३२ १३ ३/४६ ५६.३१ -
११५ शाहिद महबूब १९८९ - - - २९४ १२ १३१ २/१३१ ६५.५० - -
११६ मुश्ताक अहमद १९९०-२००३ ५२ ७२ १६ ६५६ ५९ ११.७१ १२५३२ ४०५ ६१०० १८५ ७/५६ ३२.९७ २३ -
११७ नदीम घौरी १९९० - ०.०० ४८ २० - - - - -
११८ झहिद फझल १९९०-१९९५ १६ - २८८ ७८ १८.०० - - - - - - -
११९ मोइन खान १९९०-२००४ ६९ १०४ २७४१ १३७ २८.५५ - - - - - - १२८ २०
१२० सईद अन्वर १९९०-२००१ ५५ ९१ ४०५२ १८८* ४५.५३ ४८ २३ - - - १८ -
१२१ मसूद अन्वर १९९० - ३९ ३७ १९.५० १६१ १०२ २/५९ ३४.०० - -
१२२ आमिर सोहेल १९९२-२००० ४७ ८३ २८२३ २०५ ३५.२९ २३८३ ८० १०४९ २५ ४/५४ ४१.९६ ३६ -
१२३ अता उर रहमान १९९२-१९९६ १३ १५ ७६ १९ ८.४४ १९७३ ६२ १०७१ ३१ ४/५० ३४.५५ -
१२४ इंझमाम उल-हक १९९२-२००७ ११९ १९८ २२ ८८२९ ३२९ ५०.१६ - - - - ८१ -
१२५ रशीद लतिफ १९९२-२००३ ३७ ५७ १३८१ १५० २८.७७ १२ - १० - - - ११९ ११
१२६ बसित अली १९९३-१९९५ १९ ३३ ८५८ १०३ २६.८१ - - - - -
१२७ आमेर नझीर १९९३-१९९५ ११ ३१ ११ ६.२० १०५७ २४ ५९७ २० ५/४६ २९.८५ -
१२८ नदीम खान १९९३-१९९९ ३४ २५ १७.०० ४३२ १० २३० २/१४७ ११५.०० - -
१२९ शकील अहमद १९९३-१९९५ - ७४ ३३ १४.८० - - - - - - -
१३० अश्फाक अहमद १९९३ १* १.०० १३८ ५३ २/३१ २६.५० - -
१३१ अतिफ रौफ १९९४ - २५ १६ १२.५० - - - - - - - -
१३२ Kabir Khan १९९४-१९९५ २४ १० ८.०० ६५५ १५ ३७० ३/२६ ४१.११ -
१३३ Ijaz Ahmed jnr १९९५ - २९ १६ ९.६७ २४ - - - - -
१३४ Saqlain Mushtaq १९९५-२००४ ४९ ७८ १४ ९२७ १०१* १४.४८ १४०७० ५४१ ६२०६ २०८ ८/१६४ २९.८४ १५ -
१३५ Mohammad Akram १९९५-२००१ १५ २४ १०* २.६७ १४७७ ३७ ८५९ १७ ५/१३८ ५०.५३ -
१३६ Saleem Elahi १९९५-२००३ १३ २४ ४३६ ७२ १८.९६ - - - - - - १०
१३७ Shadab Kabir १९९६-२००२ - १४८ ५५ २१.१४ - - - - ११ -
१३८ Azam Khan १९९६ - १४ १४ १४.०० - - - - - - - -
१३९ Shahid Nazir १९९६-२००७ १५ १९ १९४ ४० १२.१२ २२३४ ७१ १२७२ ३६ ५/५३ ३५.३३ -
१४० Hasan Raza १९९६-२००५ १० २३५ ६८ २६.११ - - - - -
१४१ Mohammad Hussain १९९६-१९९८ - १८ १७ ६.०० १८० ८७ २/६६ २९.०० -
१४२ Mohammad Wasim १९९६-२००० १८ २८ ७८३ १९२ ३०.१२ - - - - - - २२
१४३ Zahoor Elahi १९९६ - ३० २२ १०.०० - - - - - - -
१४४ Mohammad Zahid १९९६-२००३ ६* १.४० ७९२ १७ ५०२ १५ ७/६६ ३३.४७ - -
१४५ Ali Naqvi १९९७-१९९८ २४२ ११५ ३०.२५ १२ - ११ - - - -
१४६ Azhar Mahmood १९९७-२००१ २१ ३४ ९०० १३६ ३०.०० ३०१५ १११ १४०२ ३९ ४/५० ३५.९५ १४ -
१४७ Mohammad Ramzan १९९७ - ३६ २९ १८.०० - - - - - - -
१४८ Ali Hussain Rizvi १९९७ - - - १११ ७२ २/७२ ३६.०० - -
१४९ Arshad Khan १९९७-२००५ ३१ ९* ५.१७ २५३८ ११९ ९६० ३२ ५/३८ ३०.०० - -
१५० Shoaib Akhtar १९९७-२००७ ४६ ६७ १३ ५४४ ४७ १०.०७ ८१४३ २३७ ४५७४ १७८ ६/११ २५.६९ १२ -
१५१ Fazl-e-Akbar १९९८-२००४ ५२ २५ १३.०० ८८२ २४ ५११ ११ ३/८५ ४६.४५ -
१५२ Mohammad Yousuf १९९८-२००७ ७९ १३४ १२ ६७७० २२३ ५५.४९ - - - - ५९ -
१५३ शहीद आफ्रीदी १९९८-२००६ २६ ४६ १६८३ १५६ ३७.४० ३०९२ ६९ १६४० ४७ ५/५२ ३४.८९ १० -
१५४ Shakeel Ahmed snr १९९८ - १.०० ३२५ १२ १३९ ४/९१ ३४.७५ -
१५५ Naved Ashraf १९९८-२००० - ६४ ३२ २१.३३ - - - - - - - -
१५६ Wajahatullah Wasti १९९९-२००० १० ३२९ १३३ ३६.५६ १८ - - - -
१५७ Imran Nazir १९९९-२००२ १३ - ४२७ १३१ ३२.८५ - - - - - - -
१५८ अब्दुल रझ्झाक १९९९-२००६ ४६ ७७ १९४६ १३४ २८.६१ ७००८ २१९ ३६९४ १०० ५/३५ ३६.९४ १५ -
१५९ Younis Khan २०००-२००७ ५८ १०५ ४८१६ २६७ ४९.१४ ३०० २०३ १/२४ १०१.५० ६६ -
१६० Atiq-uz-Zaman २००० - २६ २५ १३.०० - - - - - - -
१६१ Irfan Fazil २००० ४.०० ४८ - ६५ १/३० ३२.५० -
१६२ Qaiser Abbas २००० - २.०० ९६ ३५ - - - - -
१६३ Danish Kaneria २०००-२००७ ५१ ६९ ३१ २६० २९ ६.८४ १४९९४ ४६४ ७४५८ २२० ७/७७ ३३.९० १६ -
१६४ Faisal Iqbal २००१-२००७ २१ ३७ ८९७ १३९ २५.६२ - - - - १५ -
१६५ Imran Farhat २००१-२००७ २७ ५१ १६५५ १२८ ३३.१० २९५ २१८ २/६९ ७२.६७ ३० -
१६६ Misbah-ul-Haq २००१-२००७ १० १८ ६७१ १६१* ४१.९३ - - - - - - -
१६७ Mohammad Sami २००१-२००७ ३३ ५१ १३ ४५८ ४९ १२.०५ ६९८४ १८३ ४१६१ ८१ ५/३६ ५१.३७ -
१६८ Humayun Farhat २००१ - ५४ २८ २७.०० - - - - - - - -
१६९ Shoaib Malik २००१-२००७ २१ ३५ १०७६ १४८* ३५.८६ १५०७ ३७ ८७१ १३ ४/४२ ६७.०० -
१७० Taufeeq Umar २००१-२००६ २५ ४६ १७२९ १३५ ३९.२९ ७८ ४४ - - - ३३ -
१७१ Naved Latif २००२ - २० २० १०.०० - - - - - - - -
१७२ कामरान अकमल २००२-२००७ ३८ ६५ १९४४ १५४ ३१.८६ - - - - - - १२३ १९
१७३ Mohammad Hafeez २००३-२००७ ११ २१ ६७७ १०४ ३३.८५ ७५० २३ ३१९ १/११ ७९.७५ -
१७४ Shabbir Ahmed २००३-२००५ १० १५ ८८ २४* ८.८० २५७६ ९७ ११७५ ५१ ५/४८ २३.०४ -
१७५ Umar Gul २००३-२००७ १६ २० १३६ २६ ७.५५ ३६१२ १०० २११४ ६७ ५/३१ ३१.५५ -
१७६ Yasir Hameed २००३-२००७ २३ ४५ १४५० १७० ३४.५२ ७२ - ७२ - - - १६ -
१७७ Farhan Adil २००३ - ३३ २५ १६.५० - - - - - - - -
१७८ Salman Butt २००३-२००७ १९ ३६ - १०४७ १२२ २९.०८ १३१ ९५ १/३६ ९५.०० -
१७९ Yasir Ali २००३ १* - १२० ५५ १/१२ २७.५० - -
१८० Asim Kamal २००३-२००५ १२ २० ७१७ ९९ ३७.७४ - - - - - - १० -
१८१ Rana Naved-ul-Hasan २००४-२००७ १५ २३९ ४२* १९.९१ १५६५ ३६ १०४४ १८ ३/३० ५८.०० -
१८२ Riaz Afridi २००४ - ९.०० १८६ १० ८७ २/४२ ४३.५० - -
१८३ Mohammad Khalil २००४-२००५ ३.०० २९० २०० - - - - -
१८४ Mohammad Asif २००५-२००७ ११ १६ ६० १२* ६.०० २३३४ ९१ ११८० ५१ ६/४४ २३.१३ -
१८५ Bazid Khan २००५ - ३२ २३ १६.०० - - - - - - -
१८६ Iftikhar Anjum २००६ ९* - ८४ ६२ - - - - -
१८७ Abdur Rehman २००७ ३४ २५* १७.०० ७५० २१ ३५२ ११ ४/१०५ ३२.०० -
१८८ Sohail Tanvir २००७ - १७ १३ ५.६६ ५०४ १५ ३१६ ३/८३ ६३.२० -
१८९ Yasir Arafat २००७ - ४४ ४४ २२.०० ३१५ २१० ५/१६१ ३०.०० - -
१९० Khurram Manzoor २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९१ Sohail Khan २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९२ Mohammad Talha २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९३ Abdur Rauf २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९४ Mohammad Aamer २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९५ Saeed Ajmal २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९६ Fawad Alam २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९७ Umar Akmal २००९ - - - - - - - - - - - - -
१९८ Sarfraz Ahmed २०१० - - - - - - - - - - - - -
१९९ Azhar Ali २०१० - - - - - - - - - - - - -
२०० Umar Amin २०१० - - - - - - - - - - - - -
२०१ Zulqarnain Haider २०१० - - - - - - - - - - - - -
२०२ Wahab Riaz २०१० - - - - - - - - - - - - -

Notes:

हे सुद्धा पहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]