Jump to content

ऑस्ट्रेलियाच्या महिला कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

हि ऑस्ट्रेलियाच्या महिला कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे. ऑस्ट्रेलिया महिलांनी २८ डिसेंबर १९३४ रोजी इंग्लंडविरुद्ध पहिला महिला कसोटी सामना खेळला.


ऑस्ट्रेलिया महिला कसोटी क्रिकेट खेळाडू
क्र नाव कारकीर्द सा
मार्गरेट पेडेन १९३४-१९३७
हेझेल प्रीटचर्ड १९३४-१९३७
रुबी मोनाघन १९३४-१९३५
नेल मॅकलार्टी १९३४-१९३७
एसी शेव्हिल १९३४-१९३५
कॅथ स्मिथ १९३४-१९३७
हिल्डा हिल्स १९३४
लोर्ना केटल्स १९३४-१९३५
ॲनी पाल्मर १९३४-१९३५
१० पेगी अँटोनियो १९३४-१९३७
११ फर्नी ब्लेड १९३४
१२ जॉईस ब्रीवर १९३५
१३ बारबारा पेडेन १९३५-१९३७
१४ रेने शेव्हिल १९३५
१५ एमी हडसन १९३५-१९५१
१६ विनी जॉर्ज १९३७
१७ पॅट्रीसीया होम्स १९३७
१८ मॉली फ्लाहर्टी १९३७-१९४९
१९ ॲलिसिया वॉल्श १९३७
२० एल्सी डीन १९३७
२१ ॲलिस वेगेमुंड १९३७
२२ मॉली डाइव्ह १९४८-१९५१
२३ जोआन श्मिट १९४८-१९५१
२४ उना पेसली १९४८-१९६१ १२
२५ बेटी विल्सन १९४८-१९५८ ११
२६ लोर्ना बील १९४८-१९५१
२७ नोर्मा व्हाइटमन १९४८-१९५१
२८ थेल्मा मॅककेंझी १९४८
२९ मर्टल एडवर्ड्स १९४८
३० मर्टल बेलिस १९४८-१९५१
३१ फ्लो मॅकक्लिंटॉक १९४९
३२ जॉइस क्राइस्ट १९४९-१९६१
३३ अल्मा वॉट १९४९
३४ डॉट लाफटन १९४९
३५ मेरी एलिट १९५१-१९६३ ११
३६ वल्मा बॅटी १९५१-१९६१
३७ मव्हिस जोन्स १९५१
३८ जून जेम्स १९५१
३९ रुथ डो १९५७-१९५८
४० किट रेमंड १९५७-१९६१
४१ बार्बरा ऑरचर्ड १९५७-१९५८
४२ इलीन मॅसे १९५७-१९५८
४३ वॅल स्लॅटर १९५७
४४ जॉइस बाथ १९५७-१९५८
४५ ऑलीव्ह स्मिथ १९५७-१९६९
४६ नेल मॅसे १९५८
४७ जॉइस डाल्टन १९५८
४८ फेथ कुल्टहार्ड १९५८
४९ मारजोरी मार्व्हल १९५८-१९६३
५० मारी मॅकडोनोह १९५८
५१ मुरिएल पिक्टन १९६१-१९६९
५२ नोर्मा विल्सन १९६१-१९६३
५३ लीझ अमोस १९६१-१९६३
५४ मिरियाम नी १९६१-१९७२
५५ पॅट्रिसिया थॉम्पसन १९६१-१९६३
५६ लीन डेनहोल्म १९६३-१९७७
५७ जेनीस पार्कर १९६३-१९६९
५८ हेझल बक १९६३
५९ लोर्रेन कचर १९६३-१९६९
६० हेलेन लीन १९६३
६१ मार्गरेट जूड १९६३
६२ एलेन ब्रे १९६८-१९७७
६३ डॉन न्यूमन १९६८-१९६९
६४ जॉइस गोल्डस्मिथ १९६८-१९६९
६५ ॲनी गॉर्डन १९६८-१९७७
६६ पॅट्सी मे १९६८-१९७६
६७ जिलीयन नीड १९६८-१९६९
६८ मार्गरेट विल्सन १९६९
६९ शर्ली बॅनफील्ड १९७२
७० डॉन रे १९७२
७१ बेव विल्सन १९७२-१९७५
७२ मार्गरेट जेनिंग्स १९७२-१९७७
७३ लेस्ली जॉन्स्टन १९७२
७४ वेंडी ब्लंस्डेन १९७२-१९७६
७५ रायली थॉम्पसन १९७२-१९८५ १६
७६ टिना मॅकफर्सन १९७२
७७ जॅकी पॉटर १९७५
७८ लोर्रेन हिल १९७५-१९७७
७९ कॅरेन प्राइस १९७५-१९८५
८० शॅरन ट्रेड्रिया १९७५-१९८४ १०
८१ वेंडी वियर १९७५-१९७९
८२ जॅनेट ट्रेड्रिया १९७६-१९७८
८३ वेंडी हिल्स १९७६-१९७९
८४ जॅन लंब्सडेन १९७६-१९७७
८५ मारी कॉर्निश १९७६-१९७९
८६ बेट्टी मॅकडॉनल्ड १९७६
८७ पेटा वर्को १९७७-१९८५ १३
८८ क्रिस्टीन व्हाइट १९७७
८९ डेबी मार्टिन १९७९
९० जुली स्टॉकटन १९७९
९१ जिल केन्नारे १९७९-१९८५ १२
९२ जुडीथ लँग १९७९
९३ शॅरन हिल १९७९
९४ जेन जॅकब्स १९७९-१९८४
९५ लिंडसे रीलर १९८४-१९८७ १०
९६ ट्रिश डॉसन १९८४
९७ कॅरेन रीड १९८४-१९८५
९८ लीन लार्सेन १९८४-१९९२ १५
९९ लीन फुल्स्टन १९८४-१९८७ १२
१०० क्रिस्टिना मॅथ्यूज १९८४-१९९५ २०
१०१ डेनिस मार्टिन १९८४-१९८५
१०२ ॲनेट फेलोज १९८४
१०३ वेंडी पील्ट्झ १९८४
१०४ ग्लेंडा हॉल १९८४
१०५ डेनिस एमरसन १९८४-१९८७
१०६ डेबी विल्सन १९८४-१९९१ ११
१०७ वेंडी नेपियर १९८५
१०८ बेलिंडा हॅगेट १९८७-१९९२ १०
१०९ डेनिस ॲनेट्स १९८७-१९९२ १०
११० झो ग्रॉस १९८७-१९९६ १२
१११ कॅरेन ब्राउन १९८७-१९९२
११२ सॅली ग्रिफिथ्स १९८७-१९९५
११३ जेनी ओवेन्स १९८७
११४ रुथ बकस्टीन १९८७
११५ कॅथरिन रेमंट १९९०
११६ अँड्रिया मॅककॉली १९९०
११७ जोन ब्रॉडबेंट १९९०-१९९८ १०
११८ सॅली मोफाट १९९०-१९९१
११९ बेलिंडा क्लार्क १९९१-२००५ १५
१२० टुंडे जुहास्झ १९९१
१२१ कॅथरिन फिट्झपॅट्रीक १९९१-२००६ १३
१२२ ली-ॲन हंटर १९९२-१९९६
१२३ किम फाजाकरले १९९२-१९९६
१२४ चर्मिन मेसन १९९२-२००१
१२५ इसाबेल साकिरीस १९९२