इंग्लंडच्या एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
इंग्लंड एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडू
क्र नाव कारकीर्द सा
जॉफ बॉयकॉट १९७१-१९८१ ३६
कॉलिन काउड्री १९७१
बेसिल डि'ऑलिव्हेरा १९७१-१९७२
जॉन एडरिच १९७१-१९७५
कीथ फ्लेचर १९७१-१९८२ २४
जॉन हॅम्पशायर १९७१-१९७२
रे इलिंगवर्थ १९७१-१९७३
ॲलन नॉट १९७१-१९७७ २०
पीटर लीव्हर १९७१-१९७५ १०
१० केन शटलवर्थ १९७१
११ जॉन स्नो १९७१-१९७५
१२ डेनिस अमिस १९७२-१९७७ १८
१३ जॉफ आर्नोल्ड १९७२-१९७५ १४
१४ ब्रायन क्लोझ १९७२
१५ टोनी ग्रेग १९७२-१९७७ २२
१६ बॉब वूल्मर १९७२-१९७६
१७ बॅरी वूड १९७२-१९८२ १३
१८ फ्रँक हेस १९७३-१९७५
१९ ग्रॅहाम रूप १९७३-१९७८
२० डेरेक अंडरवूड १९७३-१९८२ २६
२१ माइक डेनिस १९७३-१९७५ १२
२२ माइक हेंड्रिक्स १९७३-१९८१ २२
२३ क्रिस ओल्ड १९७३-१९८१ ३२
२४ मायकेल स्मिथ १९७३-१९७५
२५ बॉब टेलर १९७३-१९८४ २७
२६ बॉब विलिस १९७३-१९८४ ६४
२७ जॉन जेमिसन १९७३-१९७५
२८ डेव्हिड लॉईड १९७३-१९८०
२९ रॉबिन जॅकमन १९७४-१९८३ १५
३० ब्रायन लकहर्स्ट १९७५
३१ फ्रेड टिटमस १९७५
३२ ग्रॅहाम बार्लो १९७६-१९७७
३३ इयान बॉथम १९७६-१९९२ ११६
३४ ग्रॅहाम गूच १९७६-१९९५ १२५
३५ जॉन लीव्हर १९७६-१९८२ २२
३६ डेव्हिड स्टील १९७६
३७ डेरेक रॅन्डल १९७६-१९८५ ४९
३८ माइक ब्रेअर्ली १९७७-१९८० २५
३९ पीटर विली १९७७-१९८६ २६
४० जॉफ मिलर १९७७-१९८४ २५
४१ पॉल डाउनटन १९७७-१९८८ २८
४२ फिल एडमंड्स १९७७-१९८७ २९
४३ माईक गॅटिंग १९७७-१९९३ ९२
४४ ब्रायन रोझ १९७७
४५ जॉफ कोप १९७७-१९७८
४६ डेव्हिड गोवर १९७८-१९९१ ११४
४७ क्लाइव्ह रॅडली १९७८
४८ रॉजर टोलचार्ड १९७९
४९ डेव्हिड बेअरस्टो १९७९-१९८४ २१
५० वेन लार्किन्स १९७९-१९९१ २५
५१ ग्रॅहाम डिली १९७९-१९८८ ३६
५२ जॉन एम्बुरी १९८०-१९९३ ६१
५३ ग्रॅहाम स्टीव्हन्सन १९८०-१९८१
५४ क्रिस टॅवरे १९८०-१९८४ २९
५५ व्हिक मार्क्स १९८०-१९८८ ३४
५६ बिल ॲथी १९८०-१९८८ ३१
५७ ॲलन बुचर १९८०
५८ रोलँड बुचर १९८०-१९८१
५९ जॉफ हम्पेज १९८१
६० जिम लव १९८१
६१ जॉफ कूक १९८१-१९८३
६२ जॅक रिचर्ड्स १९८१-१९८८ २२
६३ पॉल ॲलॉट १९८२-१९८५ १३
६४ ॲलन लॅम्ब १९८२-१९९२ १२२
६५ एडी हेमिंग्स १९८२-१९९१ ३३
६६ डेरेक प्रिंगल १९८२-१९९३ ४४
६७ नॉर्मन कोवान्स १९८२-१९८५ २३
६८ ट्रेव्हर जेट्सी १९८३ १०
६९ इयान गोल्ड १९८३ १८
७० ग्रेम फाउलर १९८३-१९८६ २६
७१ नील फॉस्टर १९८४-१९८९ ४८
७२ क्रिस स्मिथ १९८४
७३ निक कूक १९८४
७४ अँडी लॉइड १९८४
७५ रिचर्ड एलिसन १९८४-१९८६ १४
७६ टिम रॉबिन्सन १९८४-१९८८ २६
७७ जोनाथन ॲग्न्यू १९८५
७८ क्रिस काउड्री १९८५
७९ मार्टिन मॉक्सॉन १९८५-१९८८
८० ब्रुस फ्रेंच १९८५-१९८८ १३
८१ नॉर्मन गिफर्ड १९८५
८२ कोलिन वेल्स १९८५
८३ रॉब बेली १९८५-१९९०
८४ पॅट पोकॉक १९८५
८५ लेस टेलर १९८६
८६ ग्रेग थॉमस १९८६-१९८७
८७ विल्फ स्लॅक १९८६
८८ डेव्हिड स्मिथ १९८६-१९९०
८९ मार्क बेन्सन १९८६
९० क्रिस ब्रॉड १९८७-१९८८ ३४
९१ फिलिप डिफ्रेटस १९८७-१९९७ १०३
९२ ग्लॅड्स्टन स्मॉल १९८७-१९९२ ५३
९३ डेव्हिड कॅपेल १९८७-१९९० २३
९४ नील फेयरब्रदर १९८७-१९९९ ७५
९५ जेम्स व्हिटेकर १९८७
९६ जॅक रसेल १९८७-१९९८ ४०
९७ पॉल जार्व्हिस १९८८-१९९३ १६
९८ नील रॅडफोर्ड १९८८
९९ माँटे लींच १९८८
१०० किम बार्नेट १९८८
१०१ रॉबिन स्मिथ १९८८-१९९६ ७१
१०२ स्टीव ऱ्होड्स १९८९-१९९५
१०३ अँगस फ्रेझर १९८९-१९९९ ४२
१०४ ॲलेक स्टुअर्ट १९८९-२००३ १७०
१०५ नासिर हुसेन १९८९-२००३ ८८
१०६ क्रिस लुईस १९९०-१९९८ ५३
१०७ डेव्हन माल्कम १९९०-१९९४ १०
१०८ मायकेल आथरटन १९९०-१९९८ ५४
१०९ जॉन मॉरिस १९९०-१९९१
११० मार्टिन बिकनेल १९९०-१९९१
१११ फिल टफनेल १९९०-१९९७ २०
११२ ग्रेम हिक १९९१-२००१ १२०
११३ रिचर्ड इलिंगवर्थ १९९१-१९९६ २५
११४ मार्क रामप्रकाश १९९१-२००१ १८
११५ डेव्हिड लॉरेंस १९९१
११६ डर्मॉट रीव १९९१-१९९६ २९
११७ रिचर्ड ब्लेकी १९९२-१९९३
११८ डॉमिनिक कॉर्क १९९२-२००२ ३२
११९ इयान सॅलिसबरी १९९३-१९९४
१२० पॉल टेलर १९९३
१२१ अँड्रु कॅडिक १९९३-२००३ ५४
१२२ ग्रॅहाम थोर्प १९९३-२००२ ८२
१२३ ॲलन इग्लेस्डेन १९९४
१२४ मॅथ्यू मेनार्ड १९९४-२००० १४
१२५ स्टीव वॉटकिन १९९४