Jump to content

विकिपीडिया:चावडी/जुनी चर्चा ३९

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

अभय नातू किंवा माहितगार यांना विनंती[संपादन]

गेल्या चार-पाच दिवसांपासून चावडीवरील वातावरण तापल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे काम करण्याची इच्छा असूनही येथे आल्यावर मन उद्विग्न होते आहे आणि काम करण्यात मन लागत नाही. या तापलेल्या वातावरणाचे कारण चावडीवर मांडलेल्या मतांची वगळावगळी हेच प्रकर्षाने जाणवते आहे. या संदर्भात अभय नातू आणि माहितगार या स्विकृती अधिकार्यांना काही सूचना व विनंती करीत आहे.

सूचना[संपादन]

 • चावडीची १. प्रचालकांना निवेदन २. प्रचालकीय कामाचे मुल्यांकन ही उपपाने विकिपीडिया:प्रचालक या मुख्य पानाची उपपाने म्हणून हलवावीत.
 • ५. वादनिवारण हे उपपान मुख्य चावडीच्या पानातच विलिन करण्यात यावे व मागील वादनिवारण पान archive करण्यात येऊन नवीन नावाखाली विकिपीडियावर ठेवावे. वादनिवारणासाठी वेगळी चावडी नसावी. कुणाही सदस्याने चावडीवर मांडलेल्या शंकेचे वा वादाचे निवारण चावडीवरच करण्यात यावे. विषय कितीही मोठा (वाद निवारण होण्यासारखा असो वा नसो) तो चावडी पानावरून हलवू नये कारण चावडी ही सदस्यांना मापली मते मांडण्याची हक्काची जागा आहे. येथील मजकूर कुणीही अनामिक, नोंदणीकृत सदस्य, प्रचालक यांनी येथून हलवू नये अशी सूचना पानाच्या वरतीच देऊन ठेवावी. (कुणी माहिती वगळू नये म्हणून abuse filter लावता येत असल्यास तो पहावा) आणि अगदी क्वचितच जर येथील मजकूर जातीय, धार्मिक वा समाजहिताच्या दृष्टीने भावना भडकविणारा असल्यास फक्त स्विकृती अधिकार्यांना तो वगळण्याची वा हलविण्याची परवानगी असावी.
 • ६. प्रगती हे उपपान पूर्णपणे वगळून विकिपीडिया:प्रगती या नावाने विकिपीडियावर ठेवावे
 • साचा:सुचालन चावडीतून विकिपीडिया मदतकेंद्र हे पान काढण्यात यावे मुखपृष्ठ व इतर अनेक ठिकाणी या पानाचे दुवे आहेतच.-संतोष दहिवळ (चर्चा) १५:२१, २४ मार्च २०१२ (IST)[reply]


संतोषजींच्या वरील परिच्छेदात काही किरकोळ विसंगती असल्यामुळे पूर्ण सहमत होता येत नसले तरी ' या तापलेल्या वातावरणाचे कारण चावडीवर मांडलेल्या मतांची वगळावगळी हेच प्रकर्षाने जाणवते आहे ' या त्यांच्या विधानाशी मी सहमत असलो तरी हि त्यातील एकच बाजू आहे. प्रचालक मंडळी स्वत्:चे जाहीर मुल्य मापन होण्या पासून केवळ संकोचत आहेत असा अभिप्राय एका सदस्याच्या संदेशात जाणवला पण तो संकोचही नाही ते मुल्यमापन करून घेण्यास नकारच देत आहेत असा ग्रह होतो आहे आणि असा ग्रह होणे सुद्धा वातावरण तापण्याचे एक कारण आहे.
अभिजीत साठेंच्या कृती आणि वागण्या बद्दल आक्षेप आहेत पण ते तुर्तास न करता त्यांना वेळे आधी पुढे ढकलणाऱ्या दहीवळ आणि नरसिकरानीच त्यांच्या कार्याचे कालौघात मुल्यमापन करण्याकरता थोडा वेळ देऊयात
जेव्हा तुम्ही एक जबाबदारी अंगावर घेता तेव्हा लोक जाहीर मुल्य मापन करणारच, अस मुल्यमापन केल्यान्ंतर ते वगळल तर प्रचालकांची जाणीवपुर्वक मुस्कटदाबी आणि अरेरावीचा दोष प्रचालकांकडे येतो
म्ंदारराव त्यांच्या उत्तरातच स्पष्टपणे सांगतात कि शंतनू आणि नीनावी ही त्यांच्या परिचीतांची (का त्यांची स्वत:ची ?) खाती आहेत . [( सदस्यांनी प्रचालकांबद्दल नोंदवलेले आक्षेप त्यांना जास्तच आवडतात त्यामुळे खातात राजरोस नाही मिळाले तर लपून खातात :) मंदारराव वॉर्नीगा देतात आणि साठे तर्त्पर मुस्कटदाबी करतात आणि दोघांचेही इंग्रजी भारी आहे पुन्हा त्यांनी इंग्रजीत उत्तरे दिल्यास विशेष बार्नस्टार देताना सर्वांनी त्यांच्या इंग्रजीचे जाहीर कौतूक करावे शेवटी आपणच निवडलेले प्रचालक आहेत ते] इथे हिंदी न येता हिंदीत लिहिणाऱ्या विनोदी साहित्यिक लकी आणि नानुंच्या असभ्य शब्दांवर कुणाला प्रेम नाही आहे पण नीनावींखात्याच्या विपरीत उपयोगाबद्दल आक्षेप घेण्याचा अधिकार नानुलाही आहेच.नीनावीशि असलेल नात स्वत्: मंदाररावांनीच सांगीतल आहे, आक्षेप घेतल्या गेल्यानंतरही नीनावी (शंतनु) महाशयांनी निलाजरेपणे (का उद्दाम पणे ?) अगदी मध्यस्ती करणाऱ्या सभ्य विकिपीडियन्सचे सभ्य लेखन (स्थानांतराच्या नावा खाली) वगळण्याचा कहर केला . मी मांडलेल्या कौलपानावरील या विवादातील संबधीत मतदानात शंतनु आणि अजून एका अनामीक खात्याचे खोडसाळ बदल म्हणजे वेगळ्या मनोरंजनाचा ( का गांभीर्याने घेण्याचा ?) वीषय आहे .

नीनावींनी आणि साठ्यांनी मिळून वगळलेले लेखन मराठी विकिपीडिया वाचकांच्या न्याया करिता पुन्हा सादर करत आहे यात तडका फडकी वगळण्याची कृती प्रचालकांनी केली करवली ते का ?: -रायबा

१) वगळलेले लेखन पहिला नमुना यात वावगे लेखन कोणते ते सुज्ञ वाचकांनी ठरवावे आणि सांगावे

आपण समस्त विकिपीडिया ज्ञानयज्ञात आपल्या ज्ञान आणि कष्ट पणास लावता एका अर्थाने आपल्या पैकी प्रत्येक जण माझ्या करता ऋषी तुल्यच आहे.येथील सर्व ज्ञानर्षींना माझे वंदन आहे.सप्तर्षीसम प्रचालक मंडळींनी आपण केवळ निमीत्तमात्र आहोत हे लक्षात घ्यावे, अंहकाराने स्वत:चा क्षय होण्यापासून स्वत:स वाचवाववयास हवे.अहंकाराने मीच बरोबर हि वृत्ती येते सयंम सुटतो साईंनी सांगीतलेल्या श्रद्धा आणि सबुरी पैकी सबुरी हा गुण प्रचालकात असणे महत्वाचे हे लक्षात घ्यावे.

तद्वतच इतर ज्ञानर्षींनी क्रोधास तिलांजली द्यावी क्रोधाने श्रद्धेचा प्रवास नकळतच चुकीच्या अनपेक्षीत ध्येया कडे होतो.आपले ध्येय मराठी भाषा आणि त्याकरीता करावयाचे सकारात्मक प्रयत्न असेल तर त्या पासून ढळू नये.

पूर्वग्रह आणि व्यक्तीद्वेष कोणत्याच सप्तर्षी अथवा ज्ञानर्षींना शोभत नाही,पूर्वग्रह आणि व्यक्तीद्वेष हि अहंकारचीच रूपे आहेत अलंकार नव्हेत. प्रभू आपणा सर्वांना पूर्वग्रह आणि व्यक्तीद्वेष यापासून मुक्ती मिळवून देण्यात खूपसारी मन:शक्ती देवोत हि शुभेच्छा.

उद्दा पाढव्याचा चांगला दिवस आहे . या निमीत्ताने हा विकिपीडिया सर्व ज्ञानर्षींना मुक्त रहावा आणि कुणा ज्ञानर्षी मज्जाव प्रसंग आला असेल तर तर त्याचे निराकरण करून त्यांना आपल्यात सामील करून घ्यावे हि सप्तर्षींना सादर विनंती आहे. परमहंस (चर्चा) २३:०८, २२ मार्च २०१२ (IST)

>>उद्दा पाढव्याचा चांगला दिवस आहे . या निमीत्ताने हा विकिपीडिया सर्व ज्ञानर्षींना मुक्त रहावा ' हा संदेश नीनावीने नेमक्या गुढी पाढव्याच्या दिवशी वगळणे याला माझा शब्द उद्दामपणा आहे सुज्ञवाचकांनो तुम्ही याला काय म्हणणार ?

२) वगळलेले लेखन दुसरा नमुना यात वावगे लेखन कोणते ते सुज्ञ वाचकांनी ठरवावे आणि सांगावे

मंदार कुळकर्णी आणि संतोष दहीवळ ह्याच्या मराठी विकिपीडियावरील योगदानाचा तौलनिक तक्ता पाहता प्रचालकेतर सदस्यही तुल्यबळ किंवा वेळप्रसंगी थोडे सरसही कामे करीत असतात असे दिसते, तेव्हा प्रचालक मंडळीनी सदस्यांना सांभाळून घेतल्यास विकिपीडियाचे भले होईल. जवळील लोक आणि सामान्य सदस्य ह्यात भेदभाव होतो असा गैर समाज सदस्यांचा होणार नाही याची प्रचालक मंडळाने काळजी घ्यावी आणि त्यासाठी गरज पडल्यास वेळ प्रसंगी जवळच्या लोकास आवर घालावा. सदस्यांना ब्यान करणे हा उपाय असू शकत नाही आणि त्याने समस्या सुटण्य ऐवजी ज्यास्त गंभीर होतात हे दिसत आहे, प्रचालाकानी आपला सैयम गमावू नये, आणि प्रक्षोभक लिखाण टाळावे त्यानेही वाद चिघळतात. मी परमहंस जी ह्याच्या मताशी पूर्ण पणे सहमत आहे बंदी घालण्या पेक्षा त्याचे म्हणणे समजून घ्यावे त्यांना मुख्य प्रवाहात सामावून घ्यावे आणि समजावून सांगावे. शेवटी मराठी विकिपीडियाचा विकास हाच सर्वांचा उद्देश आहे. -Bhimraopatil (चर्चा) ०१:३७, २३ मार्च २०१२ (IST)

थोडी मुदत?[संपादन]

विकिलेखकांनो, वाचकांनो तसेच इतर हितचिंतकांनो,

नेमेची येतो मग पावसाळा प्रमाणे चावडीवर पुन्हा तीव्र मतभेद झालेले दिसत आहेत. क्वचितप्रसंगी उणादुणा शब्दही दिला-घेतलेला दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांत माझ्या स्वतःच्या नाव, गाव, पत्ता इतकेच नव्हे तर मी खात असलेल्या मीठाच्या ब्रँडबद्दलही येथे आक्षेप घेतले गेले असल्याने मी शक्य तितके विवादात पडणे टाळलेले होते. यामध्ये लागलेल्या आगीत माझ्या मताचे तेल न ओतण्याचाही हेतू होता. आता माझ्या नावाचा उल्लेख केला गेल्याने उत्तर देत आहे.

वरील (व इतर ठिकाणच्या) मजकूरात वैयक्तिक बाबींना फाटा देउन मांडलेल्या प्रस्तावांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून असे केल्याने दूरगामी परिणाम होतील का (आणि काय होतील) याचा थोडासा विचार करण्यास मला ३-४ दिवसांची मुदत द्यावी अशी माझी विनंती आहे. या दरम्यान कृपया वैयक्तिक टीका, आरोप, प्रत्यारोप करू नयेत अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. यात सगळ्यांच्याच वेळेचा अपव्यय होतो हे लक्षात घ्या (व्यक्तिगत आरोपांमुळे अपव्यय होतो, सूचना, प्रस्तावांमुळे नव्हे). तरी हे ३-४ दिवस या विषयाकडे दुर्लक्ष करावे आणि असलेल्या मजकूरातही कोणताही बदल (वगळणे, संपादन, स्थानांतर, इ.) करू नये ही अजून एक विनंती.

मला कोणाचीही बाजू येथे घ्यायची नाही. मी फक्त वरील प्रस्तावांवर घाईघाईने बजावणी न करता थोडेसे विश्लेषण करू पाहत आहे. यातून जे प्रस्ताव मला उपयुक्त, निरुपद्रवी (विकिपीडियाच्या इतर aspectsना) वाटतील त्यांची बजावणी करावी असे माझे अनुमोदन असेल. जे प्रस्ताव ठीक वाटणार नाहीत ते मला का ठीक वाटत नाहीत याचे मीमांसा मी करेन. त्यानंतर हे प्रस्ताव थेट कौलास घ्यावे आणि मंजूर झाल्यास बजावणी करावी असा माझा सद्यप्रस्ताव आहे.

अर्थात हे ग्राह्य नसल्यास माझे काही म्हणणे नाही.

माझ्या माहितीप्रमाणे माहितगार सध्या इतर कामांत अतिव्यस्त असल्यामुळे त्यांच्याकडून उत्तर येईलच अशी माझी अपेक्षा नाही.

धन्यवाद,

अभय नातू (चर्चा) १०:३९, २५ मार्च २०१२ (IST)[reply]

दैनिक सकाळचे उत्तम कांबळेंच कालच्या सकाळात म्हणतात व्यवस्था अंगावर पाणी पडल्यावर जागी होत नाही; गळ्यापर्यंत पाणी आलं, की मग जागी होते. आपल्या या उशीरा का होईना पाऊलाने बऱ्याच जणांच मन तात्पुरत हलक होईल, सर्व जणांच नाही.
जाग येण पुरेस नाही चावडीवर आणि कौल पानावर खोडसाळपणा दाखवणाऱ्या शंतनु आणि नीनावी आणि एक् अनामिक खाते यांवर अद्याप कार्यवाही नाही ना शंतनुच्या वागण्या बद्दल मंदार रावांनी प्रतिबंध घालणे दूर साधी खंतपण व्यक्त केली नाही . यामुळे आपल्या सध्याच्या हस्तक्षेपाचा प्रयत्न सारवा सारव किती आणि निष्पक्ष किती ? एक सभ्य विकिपीडिया सदस्य म्हणून संतोष दहिवळ ,मी आणि भीमराव पाटील व्यक्तीद्वेष दूर ठेवत माघार घेऊही, पण न्याय मागीतल्या नंतर न्याय करण्या बाबत प्रचालकम्ंडळींनी दोलायमान व्हावे एवढे मोठे हे शंतनु महाशय आहेत तरी कोण ? हे जाणून घेण्याची उत्सुकता (का निराशा ?) या वादातील दुसऱ्या टोकाच्या मंडळींना वाटण्याची शक्यता आपण लक्षात घेतली नसल्यास लक्षात घ्यावी बाकी आपल्या प्रस्तावांच्या चिकित्सा करताना पुन्हा भेटूच -रायबा
 • रायबा जी,
शांतनु जी ये मराठी विकिस्त्रोत के प्रचालक दिखाई देते है | -लकी
रायबा,
यामुळे आपल्या सध्याच्या हस्तक्षेपाचा प्रयत्न सारवा सारव किती आणि निष्पक्ष किती
या तुमच्या विधानाने काय सुचवत आहात?
१. मी या विवादापासून शक्य तितके अंतर राखलेले आहे. याची कारणे वर उद्धृत केलेलीच आहेत.
२. मी करू पाहत असलेले काम हस्तक्षेप नाही. दिलेल्या प्रस्तावांवर विचार करुन त्यावर माझे मत प्रकट करण्याचा उपद्व्याप आहे.
३. मी येथे कोणाचीही बाजू घेत नसल्याचे म्हणलेले आहे. माझ्या वस्तुनिष्टतेबद्दल (किंवा निष्पक्षतेबद्दल) तुमची खात्री नसल्यास मी हे करणे वेळेचा अपव्यय होईल. माझ्याबद्दल शंका असल्यास वेळीच स्पष्ट करावी म्हणजे मी या प्रपंचापासून दूरच राहतो.
माझ्या दृष्टीने वरील प्रस्ताव तुम्ही, संतोष आणि भीमराव वि. मंदार, शंतनू आणि इतर प्रचालक अशी कोर्ट केस नसून विकिपीडियावरील संवाद, सुसंवाद तसेच विसंवाद यांबद्दल काही नियम, धोरणे करण्याची संधी आहे.
तुमचा न्याय मागणे हा वाक्प्रयोग अतिरंजित वाटतो (माझे मत). आपण सारेच विकिपीडिया सुरळीत चालावा यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करतो आहोत. यात कधीकधी कठोर प्रश्न विचारले जाणे आवश्यक असते. त्याचवेळी हे प्रश्न करताना वैयक्तिक पातळीवर शक्यतो न जाणे हा सुज्ञपणा. शिवीगाळ, एकेरी उल्लेख, जातपात काढणे हे वर्ज्य असावे (अर्थात माझे मत). अशा प्रश्नांना उत्तरे देतानाही वरील संकेत पाळले जावेत हे ही तितकेच गरजेचे. कोणताही नियम, धोरण किंवा सदस्य यांना कवटाळून ठेवल्यास प्रगती खुंटेल हे नक्कीच.
तर हे कठोर प्रश्न संतोष, तुम्ही आणि भीमरावांनी मांडलेत. याबद्दल कोणाच्याही मनात आकस असू नये (माझ्या मनात नाही याची खात्री ठेवावी).
असो. प्रस्तावांवर आणि त्यांबद्दलच्या माझ्या मतांवरची तुमची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याची नक्कीच उत्सुकता आहे.
अभय नातू (चर्चा) ००:३५, २७ मार्च २०१२ (IST)[reply]


>>तर हे कठोर प्रश्न संतोष, तुम्ही आणि भीमरावांनी मांडलेत. याबद्दल कोणाच्याही मनात आकस असू नये (माझ्या मनात नाही याची खात्री ठेवावी). असो. प्रस्तावांवर आणि त्यांबद्दलच्या माझ्या मतांवरची तुमची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याची नक्कीच उत्सुकता आहे.

या बद्दल धन्यवाद, मीही इथे संतोष आणि तुमच्याशी प्रस्तावांवर चर्चा करण्या साठीच चावडीवर आलो .

>>या तुमच्या विधानाने काय सुचवत आहात?

भर गुढी पाढव्याच्या दिवशी प्रचालकांकडून (म्हणजे आपण नव्हे) पाढव्याच्या शुभेच्छा मिळण्याचे दूर, शुभेच्छा देणाऱ्यांवरच डोळ्यावर पट्ट्या बांधून केली गेलेली वगळावगळी पाहिल्या नंतर विवादात आलो. मी कुणी शहाणा आहे असा दाखवण्याचा हा प्रयत्न नाही.पण अभयराव चावडीवर आपल नाव दिसल म्हणून आला आहात ? , अंगावर पाणी पडल म्हणून जागे झाला आहात ? >>न्याय मागणे हा वाक्प्रयोग अतिरंजित वाटतो (माझे मत)  :: अभयराव संवेदना कुठे आहेत ? प्रश्न तुमचा एकट्याचा नाही, एकुणच मुलत: प्रचालकांच्या संवेदनशीलतेचा (अभावाच्या सातत्याने उदाहरणांचा), दुसऱ्याच्या बुटात पाय ठेऊन त्याची बाजू समजून घेण्यात कमीपणा मानण्याच्या भुमीकेचा आहे ): .असंख्य लोक प्रचालक लक्ष देत नाहीत अशी तक्रार करतात , माझी अशी कोणतीही तक्रार नाही . प्रचालक नसलेतरी व्यवहार सुरळीत चालू राहू शकले पाहिजेत असे वातावरण महत्वाचे ,प्रचालकांना विवादात येण्याची गरजच पडली तर आधी दुसऱ्या व्यक्तीची बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यास वेळ इच्छा अथवा संवेदना नसेल तर प्रचालकांनी वेळ दिला नाही, एक दिवस नाही महिना उशीर केला तरी हरकत नाही. केवळ मी नाही अनेक तटस्थ व्यक्तिंना प्रचालकांच्या भूमीकेत उणीवा आढळू लागतात ते, समजून घेण्याच्या अभावामुळे अथवा संवेदनशीलतेतील कमतरता.प्रस्तावांवर चर्चा करण्यकरता आल्या नंतर, शंतनु,मंदार,अभिजीत साठेंवर कारवाई होणे फार महत्वाचे नाही , तुम्ही ज्या विवादात येऊ पहात आहात तो विवाद चालू होताना त्यांच्या कार्यशैलीतील उणीवा तुम्हाला उमगल्या का आणि उमगल्या असतील तर त्याची जाणीव त्यांना अद्दाप झाली नसेल तर ती तुम्ही करून दिली का ?

तुम्ही चर्चा पाहिली, लकी नानु सारख्या लोकांकडून होणाऱ्या व्यक्तिगत आरोपांमुळे चर्चांचे विषयांतर होते. व्यक्तिगत आरोप करावयाचे नाहीत हे खरे पण म्हणजे मुल्य मापन नाही करावयाचे असा होत नाही हे माझ्या इतकेच आपल्याला मान्य असावे असा विश्वास आहे.

संतोष दहिवळ स्वभावाने हळवे असावेत पण तरी सुद्धा त्यांच्या भुमीकातून पुरेसे सुस्पष्ट दिसतात त्यांना मंदार कुलकर्णींकडून येणारा दबाव असाच असणारकी ज्यामुळे चावडीचा नियम न मोडता त्यांनी भुमीका मांडली. कुलकर्णींची भाषा इतर लोकांनी दुध आणि पाणी वेगळ करावयास चालू केल्यानंतर औपचारीक पणे सौम्य झाली. लकीने नाव लिहिण्यात केलेल्या चुकीवरून मंदारराव योग्य पद्धतीनेच बोलले लकीला प्रतिक्रीयेची सुधारण्याची संधी न देताच अजून एक प्रचालक अभिजीत साठे तलवारबाजी करता का उतरले  ? एकट्या मंदार कुलकर्णींची प्रतिक्रीया पुरेशी होती. संतोष दहिवळांना इअतर सदस्य पाठीशी येणे आणि एक प्रचालकाने घेतलेली भुमीका पुरेशी असताना दुसऱ्या प्रचालकाने येऊन आकांड तांडव करणे कोणत्या प्रगल्भतेचे लक्षण आहे ? अभिजीत साठे चांगले अनुवादक आहेत त्यांनी जेवढी संपादने केली ते गुणीले दहाहजार बार्नस्टार आणि मन्:पुर्वक कौतुक आहे पण त्यांना प्रचालक बनतानाच जवळपास प्रत्येक व्यक्तीने त्यांना प्रचालक पद देण्याची घाई होते आहे या मता कडे तुम्ही डोळेझाक केली साठेंनी इतकी सगळी मंडळी सबुरीचा सल्ला देताहेत (नाव ने घेता प्रचालकांवर त्यांच्या भुमीका बालीश असल्याचे समजावले जाते आहे )तर आणखी वर्ष दोन वर्ष प्रचालकगिरीची हौस बाळगण्या पासून स्वत:ला आवरायला नको ? खरेतर मी इथे लिहिण्याच्या आधी संतोष आणि नरसिकर स्वत:च साठेंच्या प्रचालकगिरीला वैतागतील त्या दिवसाची वाट पहाणॅ पसंद केले असते पण आपल्या निदर्शनास चुका कशा घडतात आणि सदस्य कसे आणि कुठे नाराज होतात हे दर्शवणे हा उद्देश आहे.

अभिजीत साठेंसमोरचे आदर्श काय आहेत ? अपूर्ण लेखन चालू -रायबा

रायबा, आपल्या rant वरून हे उघड आहे की आपणास माझ्याबद्दल वैयक्तिक प्रॉब्लेम आहे. माझे आदर्श वगैरे question करण्यापर्यंत आपण पोचलात. ज्या संतोष दहिवळांवरून हा वाद सुरू झाला ते ह्या भांडणातून केव्हाच बाहेर पडलेले दिसतात. राहिली गोष्ट लकी व नानू ह्या सदस्यांना समज देण्याची, तर त्याचा आणि माझ्या प्रचालकपदाचा काहीही संबंध नाही. जे सदस्य येथे येऊन येथे काम करणाऱ्या लोकांवर विनाकारण ताशेरे ओढताना दिसतात, त्यांना थांबवणे प्रत्येक सदस्याचे कर्तव्य आहे असे माझे मत आहे. माझ्या संपादनांसाठी आपण वा कोणीही माझे कौतोक करावे अशी माझी अपेक्षा नाही. मला प्रचालकपदाची घाई झाली होती असे आपले मत आहे तर जरा [[१]] चर्चा वाचा. मी स्वत: ह्यासाठी अर्ज केला नव्हता व जवळपास प्रत्येक व्यक्तीने पाठिंबा दर्शवला होता.
असो, एकूण आपल्याला माझी संपादने मान्य आहेत पण पोलिसगिरी मान्य नाही असे दिसते. मी दोन्ही थांबवतो हे सर्वात उत्तम. म्हणजे येथील संवेदनशील सदस्यांच्या भावना दुखावल्या जायला नको आणि शिवाय माझ्यावर कारवाई व्हावी ही आपली इच्छा देखील पूर्ण होईल. - अभिजीत साठे (चर्चा) १६:२५, २७ मार्च २०१२ (IST)[reply]
प्रिय अभिजीत,

>>आपल्या rant वरून हे उघड आहे की आपणास माझ्याबद्दल वैयक्तिक प्रॉब्लेम आहे.

प्रचालकांचे मुल्यमापन केलेकी प्रॉब्लेम वैयक्तीक कसे होतात ? आपल्या मुल्यमापनाची कठोर चिकित्सा आपण रॅंट साररखे इंग्रजी शब्द फाडत उडवुन लावण्याचा प्रयत्न करता यातच अपल्यातील गांभीर्याचा अभाव, इतर सदस्यांचे म्हणणे समजून घेण्याचे प्रयत्न करण्याचा अभाव आहे हे आपण पुन्हा सिद्ध केलेत या बद्दल धन्यवाद. आम्हा सर्व सदस्यांना प्रचालकांच्या या वर्तणूकी बद्दलच मुलत्: आक्षेप आहे
आपल्या प्रचालकपदाच्या कौलात निर्भीडपणे आपल्या विरूद्ध मत नोंद्वल्याच्या पुर्वग्रहातून आपण लकीशी मंदार स्वत: चर्चा करत असताना स्वत्: आगीत तेल टाकून हा विवाद चिघळवलात . भीमराव पाटीलांनी वडीलकीचा सल्ला केवळ त्यंनी कौलात आपल्या विरूद्ध मत नोंदवले म्हणून वगळलात.आपण नवागत सदस्य आणि अनामिक आयपी पत्त्यांना मुखपृउष्था प्रमाणे चाव्डीवर लिहिण्यापासून प्रतिबंधीत केलेत तेव्हा विकिपीडियाच्या मुक्ततेची माहिती आपणास नाही . मराठी विकिपीडियात आपण फार संपादनाम्ची संख्या केवळ १.२ टक्के आहे ७०टक्के संपादने आणि लेखन अनामिक आणि कमी संपादने करणाऱ्या लेखकांकडून होते. कमी संपादने करणारे असंख्य संपादक उच्च विद्दाविभूषीत मंडळी सुद्धा आहे त्या पैकी कुणी तुमच्या प्रमाणे माझे ज्ञान खूप आहे म्हणून प्रचालक करा म्हणत नाहीत.

>>माझे आदर्श वगैरे question करण्यापर्यंत आपण पोचलात.

आपल्य्लाला नेहमी प्रमाणे प्रतिसादाची घाई आहे वर लेखन अपूर्ण आहे हे लिहिले असताना आपण आतताई पणे प्रतिवादाचा प्रयत्न केला आहे. एका नंतर एक प्रचालक मंडळी सामान्य सदस्यांवर तुटून पडण्याचा मराठी विकिपीडियाच्या इतिहासाचा अभ्यास मी चालू केल्याने लेख्न मध्ये थांबवले टिकेचा रोख एका नंतर एक तुटून पडणारे इतर प्रचालक आणि उदाहरणे असा असणार होता आणि ते तुमचे आदर्श आहेत असा प्रतिवाद असणार आहे.

>>मी स्वत: ह्यासाठी अर्ज केला नव्हता व जवळपास प्रत्येक व्यक्तीने पाठिंबा दर्शवला होता.

हे भूषण म्हातारपणी नातवंडांना रंगवून सांगण्याकरिता चांगले आहे. आपण अद्दाप या पदाकरिता पुरेसे परिपक्व नाही नाही आहात आपण थांबलेले चांगले अशा अर्थाच्या सर्व प्रतिक्रीया आपल्याला दिसल्या नाहीत ? पुर्वीच्या प्रचालकांना पदावर येण्यापूर्वी प्रश्नांची लांब यादी देणाऱ्या नातू साहेबांचे प्रश्न यादी तुम्हाला पद मान्य करताना कुठे हरवली होती ते अभय नातूंनाच ठाऊक.विरोधात मते, शंका येऊनही प्रचालक पद अलगद गळ्यात पडले .लोक काय बोलत आहेत हेच आपल्याला समजत नाही त्यामुळे खरेतर मला आपला मुद्दा स्वत: नरसिकर आणि संतोष दहिवळ हे वैतागे पर्यंत काढायचा नव्हता हे मी मागेच म्हटले आहे आणि ते स्वत्: वैतागे पर्यंत पुन्हा काढणारही नाही.

>> एकूण आपल्याला माझी संपादने मान्य आहेत पण पोलिसगिरी मान्य नाही असे दिसते. मी दोन्ही थांबवतो हे सर्वात उत्तम. म्हणजे येथील संवेदनशील सदस्यांच्या भावना दुखावल्या जायला नको आणि शिवाय माझ्यावर कारवाई व्हावी ही आपली इच्छा देखील पूर्ण होईल.

विकिपीडिया मुक्त जागा आहे, पोलीसगिरी करण्याचे पोलीस ठाणे नाही. आपण ज्यापद्धतीने पोलिसगिरी शब्द वापरलात त्यातच आपल्याला प्रचालक पदाच्या जबाबदारीचे सर्व कंगोरे ठाऊक नाहीत हे येते. कोणत्याही सदस्यास "तुम्ही या पेक्षा येथे न आलेले बरे" असा सांगण्याचा कोणत्याही प्रचालकास कोणत्याह् स्थितीत कोणताही अधिकार पोहोचत नाही.आपण ज्या सर्वांना हे शब्द वापरलेत त्यांच्या वतीने आपल्याला खरेच राजीनामा मागत आहे. आपण आत्तापर्यंत केलेल्या १.२% संपादनांकरिता धन्यवाद- रायबा
धन्यवाद रायबा. आपण आकडेमोडीत बसेच कष्ट घेतलेले दिसतात. ह्या आकड्यांमध्ये आणखी एक संख्या लिहा. ०.०००% जी आहे आपल्या योगदानाची टक्केवारी.... आपली संपादनसंख्या शून्य वरून वाढवण्यासाठी आपल्याला भरपूर शुभेच्छा. आपल्या इच्छेला मान देऊन मी विकिपीडियावरून कायमची रजा घेत आहे. टाटा!! - अभिजीत साठे (चर्चा) २१:२३, २७ मार्च २०१२ (IST)[reply]
धन्यवाद अभिजीत,या जगात कुणीही सर्वेसर्वा (अबसोल्य्यूट) नाही.छोटी मुंगीही हत्तीला भारी पडू शकते.विकिपीडियातील सदस्यांकरता नव्हे आपल्याच आसपासच्या माणसांकरतातरी इतरांना कमी लेखणे सोडून द्दावे.आकडेवारिच्या अभ्यासाबद्दल म्हणाल तर कमी लेखन असलेल्या सदस्यांना हिणवण्याचे काम तुम्ही स्वत: चालवले.मराठी विकिपीडियातील ८०-८५ % लेखन हे छोटे लेखन करणाऱ्यांकडूनच होते.त्यांची बाजू समजावून घेणे दूर ०.०००% म्हणून हिणवण्यात आपल्याला मजा वाटते. आपण पर्याय नसल्यामुळे माघार घेतली असली तरी आपल्यातील गर्विष्ठ प्रवृत्तीचा अद्दाप नाश झाला नाही याची आपण प्रत्येकवेळे प्रमाणे याही वेळी पुष्टी केलीत.मी केवळ ८०% लेखन करणाऱ्यांची बाजू योग्य पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
माझा विरोध प्रचालकांना नाही,मी मागच्या वेळी प्रचालकांवर झालेली चुकीची टिका परतावण्यात सर्वात आघाडीवर होतो,त्याच वेळी मी प्रचालकांच्याही चुका पाठीशी घालणार नाही याचे वचन दिले होते आणि माझा हा प्रयत्न आपल्याशी व्यक्तीद्वेषातून येत नाही हे आपण लक्षात घ्यायला हवे होते.
अधिकार पद खुर्ची आल्या नंतर सर्वेसर्वा झाल्याची भावना बळावते,प्रत्येकजण त्याच्या त्याच्या खुर्चित राजा असतो. सामान्य जनही त्याच्या सामान्यतेच्या खुर्चीत राजे असतात.त्यामुळे खुर्ची मिळालेल्यांनी आपले पाय जमिनीवर ठेवण्याची सवय ठेवलेली बरी.आणि सामान्य सदस्यांनी आपल्या अधिकारांबद्दल सजग असावे. हे स्वत: करता नव्हे मराठी भाषेकरिता महत्वाचे आहे. एखाद्दा ज्ञानी माणसाचे एखादेही संपादन खूप महत्वाचे असू शकते. त्यांना सोबत नेण्या करिता एवढा प्रपंच केला. अजून थोडेसेच काम बाकी आहे. छत्रपती शिवाजींचे आणि भवानी मातेचे आशिर्वाद पाठीशी आहेत तेव्हा हातचे काम आत्मविश्वासाने तडीस नेऊयात.विकिपीडिया:कौल#चावडी मध्यवर्ती चर्चा पानाचे संदर्भाने कौल या पानावर समर्थन देणाऱ्या सर्व मराठी भाषा विकिपीडियाप्रेमींचे आणि शिवबा प्रेमींचे धन्यवाद इतरही मराही भाषा प्रेमींना साथ देण्याची नम्र विन्ंती

-राज्य करेल शिवबाची मराठी,राज्यकरेल शिवबाचा सामान्य मावळा

- मराठी विकिपीडियावर ० टक्के काम केलेला हातात भगवत गीता घेऊन उभा टाकणारा शिवबाचा मावळा- रायबा


चावडी ध्येय धोरणे कडे[संपादन]

मी सध्या व्यक्तिगत कार्यात अधिक व्यस्त आहे,येथील चर्चांना पुरेसा वेळ देऊ शकत नसल्या बद्दल दिलगीर आहे. चावडीचे स्वरूप कसे असावे हा चर्चेतील भाग लवकरच चावडी ध्येय धोरणे कडे स्थानांतरीत करण्याचे प्रस्तावीत आहे. चर्चेतील इतर प्रश्नांच्या संदर्भाने, माझे विचार ,कोणतीही घाई टाळून सविस्तर अभ्यास आणि इतर विकिपीडिया जाणत्या सदस्यांशी चर्चे नंतर वेळेच्या उपलब्धते नुसार व्यक्त करेन.
धन्यवाद माहितगार (चर्चा) १०:५०, ३० मार्च २०१२ (IST)[reply]

चावडीचे स्वरूप कसे असावे हा चर्चेतील भाग लवकरच चावडी ध्येय धोरणे कडे स्थानांतरीत झाला आहे.माहितगार (चर्चा) ११:२९, ३१ मार्च २०१२ (IST)[reply]

आगामी तीन तासात माझे बदल उलटवू नयेत यासाठी विनंती[संपादन]

आत्तापासून पुढे तीन तास मी येथे काही साच्यांमधील जटील code बदलवण्यासाठी संपादने करणार आहे. तरी या तीन तासातील माझी संपादने बदलू वा उलटवू नयेत. या साच्यांमधील बदलाचा परिणाम लगोलग सर्व विकिपीडियावरील पानांवर होत असल्याने सर्वांकडून या तीन तासात सहकार्याची अपेक्षा आहे. केलेले बदल अपेक्षेप्रमाणे असतील तर तसेच ठेवले जातील किंवा जर अपेक्षेप्रमाणे बदल झाले नाहित तर माझ्याकडूनच ते पूर्वपदाला नेले जातील. या दोन्हींपैकी कोणतीही गोष्ट केली तरी ती काम झाल्यावर येथेच कळवील.

यावर कुणाला आक्षेप असल्यास पंधरा मिनिटात येथे कळवावे म्हणजे नियोजित वेळी काम सुरू करण्यापूर्वीच मला थांबवता येईल. _संतोष दहिवळ (चर्चा) १२:५०, २६ मार्च २०१२ (IST)[reply]

YesY काम झाले. साचा:संकेतस्थळ स्रोत येथे
 | ॲक्सेसदिनांक = 
हे नवीन पॅरामीटर घातले. त्यामुळे जुन्यावरही काही परिणाम होत नाही याची खात्री केलेली आहे. नवीन युनिकोड वापरण्यास आता काहीही अडचण नाही.
सहकार्याबद्दल धन्यवाद. -संतोष दहिवळ (चर्चा) १३:१८, २६ मार्च २०१२ (IST)[reply]शुभेच्छा ![संपादन]

या नविन चावडीस शुभेच्छा ! राहुलने मोठ्या जिद्दीने या चावडीची सुरवातकरवून घेतली या बद्दल त्यास धन्यवाद. गुरूपौरर्णिमा आणि नविन चावडीच्या सुरवातीच्या निमीत्ताने संकल्पने मांडलेला आणि चर्चेत मागे पडलेला मुद्द पुन्हा एकदा चर्चेत घेऊ या

खालून-वर जाणारी पद्धत (बॉटम-टू-टॉप अप्रोच) सहसा नव्या गोष्टी प्रारूप म्हणून करून बघताना खालून-वर जाणारी पद्धत (बॉटम-टू-टॉप अप्रोच) वापरतात. यातून एकदम मोठ्या कामाचा बोजा घेऊन मग गैरव्यवस्थापनअला बळी पडण्यापेक्षा, छोट्या गोष्टींमधून प्रारूप अधिकाधिक अचूक व भक्कम करत नेणारी आवर्ती (आयटरेटिव्ह) कार्यपद्धती अपेक्षित असते. त्यासाठी विकिपीडिया:चरित्र प्रकल्प व अन्य काही विकिप्रकल्पांवरसहयोगी उपक्रमांच्या आधारे प्रत्येकी (= प्रत्येक प्रकल्पावर) ५ कार्यप्रस्ताव आगामी काळात तडीस न्यावेत. यादरम्यान विकिप्रकल्पातून प्रकल्पव्यवस्थापन करण्याचाःई सराव होईल... आपल्या प्रयत्नांच्या क्षमतांचाही वास्तविक अंदाज येत जाईल आणि त्यातून हळूहळू आशयघन, दर्जेदार लेख तयार होऊन मुखपृष्ठ सदरासाठी किंवा उदयोन्मुख सदरासाठी लेखही मिळत जातील.

विकिप्रकल्पांचा एक फायदा असा, की ज्या व्यक्तीला ज्या विषयात रस आहे, त्यानुसार तत्संबंधित विषयांचे संपादन करणे, त्यांना विकसवणे ही प्रक्रिया नैसर्गिक आनंदाची ठरेल आणि पाच महिने शिस्तबद्द काम करण्यातून येऊ शकणारा संभाव्य कंटाळाही टळू शकेल.

संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) ०६:२९, २८ जून २०११ (UTC)


एका सप्तरंगी प्रवासाची सुरुवात ...![संपादन]

चावडी ध्येय आणि धोरणे
चावडी ध्येय आणि धोरणे

विकिपीडिया चावडी ध्येय आणि धोरणे गुरूपौरर्णिमेच्या शुभमुहूर्तावर कर्यान्वित होत असतांना मला अतिशय आनंद होत आहे. मी आशा करतो कि भविष्यात सदर चावडी विपीच्या उज्वल भविष्यात मोलाचा वाट उचलण्यात कमी येईल. चावडी निर्मितीच्या प्रक्रियेतील सहकार्यासाठी प्रतिपालक, प्रचालक आणि असंख्य संपादकांना धन्यवाद आणि सदर चावडी साठी समस्त मराठी विकिपिडीयन्सला अनेक अनेक शुभेच्छा !

राहुल देशमुख ०४:२१, १५ जुलै २०११ (UTC)

मुर्त स्वरुप[संपादन]

चावडी ध्येय आणि धोरणे मध्ये ठरवलेल्या धोरणांना मूर्त स्वरूप द्यावे का ? मराठी विकिपिडीयावर आपण अनेक चर्चा पानावर वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा करीत असतो बरेचदा चर्चा चांगल्या रंगतात आणि त्यातून उत्तम परिणाम, निर्देश, परिवर्तीत होतात. उदा. नावांचे मराठीकरण करणे बाबत जे, अभय नातू, माहितगार आणि अनेक सक्रीय सदस्यात चर्चा झाल्या आहेत/होत आहेत. पण अशा चर्चेस मूर्त स्वरूप नसल्याने कालांतराने आपण ह्याच विषयावर वारंवार पुन्हा पुन्हा चर्चा पहिल्या/पाहतो आहे.

आपण चर्चिलेल्या विषयास जर अजून थोडे पुढे नेले आणि त्यास नियम/निर्देश अथवा निर्णय म्हणून अधिकृतरित्या जतन करून ठेवले त्यास नियम म्हणावे अथवा निर्णय म्हणावे अथवा आचारसंहिता म्हणावे ते ठरवावे.

(वरील उदाहरणाचा मूळ उद्देश केवळ वास्तवतेशी निगडीत परिस्थितीवर संदर्भ देण्या साठी होता सदर संरचनेचा विचार हा विस्तृत स्वरुपात सर्व विषयांसाठी करण्यात यावी )

 1. प्रत्येक निर्णयास एक क्रमांक द्यावा कालांतराने त्याचा पोटनियम तयार झाला तर त्यास उपक्रमांक जसे (५.१.२ ) आणि जर निर्णयात जुजबी बदल अथवा सुधारणा केली तर ती (अ, ब, क ) ने मांडवी.
 2. निर्णयाची पाने सुरक्षित असावी.
 3. नियमांचा वर्ग असावा, विषयवार उपवर्ग पण करता येतील.
 4. नवीन धोरणांना ह्या पद्धतीने दिनांका सकट जतन करावे
 5. जुने काही नियम आपणा कडे आहे मुख्यतः प्रताधिकार बाबत, तेपण कालांतराने येथे स्थानांतरीत/संघटीत करावे
 • फायदे
 1. सर्व निर्णय एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील
 2. नवीन निर्णय करतांना मागील संदर्भ असतील
 3. नवगतांना सूची उपलब्ध असेल
 4. विवाद सोडवण्या साठी आधारभूत
 5. एकाच विषयावर होणार्या वारंवार चर्चा टाळण्या साठी आणि त्यातून तत्कालीन वेगवेगळ्या निर्णयाच्या दूषपरिणामांपासून वाचण्या साठी
 6. आणि अनेक ...

भविष्यात काम करणार्यांना आम्ही एक व्यवस्थित आधारभूत संरचना देऊन जाऊ. आज पासून ५० -१०० वर्षांनी काम करणाऱ्या सदस्याला आज आपण केलेल्या कामांचे निर्णयांचे ते प्रमाण असेल. राहुल देशमुख ०५:३१, १७ जुलै २०११ (UTC)


विकिपीडिया हे स्वयंसेवी कामाचे स्थळ आहे अशा ठिकाणी कामे लादून होत नाहीत,नियमन संकेत आणि नियम या दोन्हीने होते पण संकेत शब्दात नियम शब्दा प्रमाणे लादलेजाणे नाही, थोडे मागे पुढे झालेतर चालते इतर मंडळी तुम्हाला सांभाळून नेतात.नियम या शब्दापेक्षा संकेत हा शब्द अधिक सुयोग्य आहे असे वाटते.संकेत शब्दाची लवचिकता नियम शब्दात येत नाही संकेत मोडला गेल्यास सुचना सुधारण्याची संधी मदत या गोष्टी सुलभ होतात , नियम शब्द नियम न पाळल्यास लगेच परिणामांना सामोरे जा असे सांगणारा आहे. माहितगार ०८:३२, १७ जुलै २०११ (UTC)
भविष्यात काम करणारांना आपण एक व्यवस्थित आधारभूत संरचना देऊन जाऊ - ही कल्पनाच मोठे मोहमयी स्वप्न आहे. हे स्वप्न आज व्यक्तिला कार्यप्रवण करते खरे, पण तसे काही होत नाही, हेही तितकेच खरे. कारण पुढच्या पिढीला मागच्यांची आधारभूत रचना कधीही मानवत नाही. ते त्यांच्या संरचना तयार करून घेतात या पानाचेच उदाहरण घ्या, चावडीचे इंटिरियर बदलेपर्यंत आम्हाला तिच्या फारसे उणे काही वाटत नव्हते. पूर्वीच्यांनी निर्माण केलेली ही व्यवस्थित आधारभूत संरचना, राहुलजी, तुम्ही एका दशकापेक्षाही कमी काळात बदललीतच की (कृपया लाईटली घ्यावे). नवी रचना नेत्रसुखद झाली आहे. थोडक्यात, माझे मत असे की कोणत्याही रिजीड चौकटी नकोत, कोणतेही लॉंगटर्म प्लॅनिंग फारसे नको. मी समोर दिसते आहे हे सुधारण्यासाठी काय करू हे स्वतःला विचारणे,त्यासाठीच्या आवश्यक गोष्टी हाती आहेत याची खात्री करून घेणे आणि तेवढेच प्रत्येकाने स्वतः करीत जाणे, यातच विकिपीडियाचे Broad हित सामावलेले आहे.- मनोज ११:४५, १७ जुलै २०११ (UTC)
 • मनो़जजी, सर्वप्रथम आपण चवडीच्या नवीन अवताराच्या केलेल्या कौतुका बद्दल धन्यवाद. आपण म्हणतात कि पूर्वीची सुविधा अवघ्या दशकापेक्षाही कमी काळात आम्ही बदलली. बदलाव हेच जिवंत पणाचे प्रतिक आहे. खरे सांगू मनोजजी, हि नवी आवृत्ती हि जुन्या आवृतीवरच आधारलेली आहे किबहुना जर जुनेकाम नसते तर हेकाम करणे कठीण असते. नवीन गोष्टी आल्या म्हणून जुन्या गेष्टींचे महत्व कमी होत नाही तर जुन्या गोष्टी अधिक नवीन कल्पना मिळून नवीन गोष्टी आकार घेत असतात.
पुढच्या पिढीला मागच्यांची आधारभूत रचना कधीही मानवत नाही.-- मनवू हि नये नाहीतर ती नवी पिढी कसली त्यांनी नवीन बदलाव आणावेत आणि त्यासाठीच त्यांना "एक व्यवस्थित आधारभूत संरचना " संदर्भ म्हणून देऊया. आपण विदागार सांभाळतो, इतिहास लिहितो अगदी तसेच हे आहे.
जनरेशनग्याप हि असणारच (जी तुमच्या माझ्यातही ती असू शकते) पण आपण आपले काम करावे आणि बाकी काळावर सोडून द्यावे हाच त्यामागचा उद्दात विचार. राहुल देशमुख १२:३९, १७ जुलै २०११ (UTC)

मराठी विकीवर परकीय विशेष नामे कशी लिहावीत?[संपादन]

जगातील प्रत्येक समृद्ध भाषेला तिची एक लिपी असते. त्या लिपीतल्या मुळाक्षरांचे व त्यांच्यापासून बनणार्‍या शब्दांचे उच्चार योग्य रीतीने करण्यासाठी ती लिपी सक्षम असते. मात्र जेव्हा एखाद्या लिपीत परकीय भाषांतील शब्द लिहायची वेळ येते तेव्हा ते सुयोग्यरीत्या शक्य होतेच असे नाही. अशा लिहिलेल्या शब्दांचा उच्चार मूळ भाषेत होणार्‍या उच्चारांप्रमाणे होईल याची खात्री देता येत नाही. त्यामुळेच स्थानिक उच्चाराचा अनाठायी आग्रह धरण्यापेक्षा त्या परकीय नावाचे देशीकरण करून मगच तो शब्द भाषेत लिहिला जातो.

उदाहरणादाखल, उमर खय्यमचे इंग्रजी स्पेलिंग Omar Khayyam (ओमर खय्याम) असे करावे लागते. ते जर भारतीय पद्धतीने Umar Khayyam असे केले तर इंग्रजी उच्चार हमखास "यूमर खय्याम" होईल. याच कारणासाठी उमरखाडी, उस्मानाबाद, वगैरेंचे स्पेलिंग ’ओ’ने सुरू होते. अशा स्पेलिंगमुळे होणारे चुकीचे(?) उच्चार मूळ उच्चाराशी बर्‍यापैकी मिळतेजुळते असतात.

Londonचे हिंदी लिखाण लंदन आणि Englandचे इंग्लैंड असे केले जाते. कारण परकीय भाषांतील विशेषनामे आपल्या मातृभाषेत लिहिण्यासाठी त्यांच्यात बदल करून घ्यावाच लागतो. इंग्रजीमध्ये आपण जी फ़्रेंच वगैरे नावे वाचतो ती सर्व मूळ नावांचे इंग्रजीकरण केलेली असतात. तामीळमध्ये ख-ग-घ, छ-ज-झ-ठ-ड-ढ-फ-ब-भ ही अक्षरे नाहीत. त्यांनी जर परकीय विशेष नामे तथाकथित स्थानिक उच्चारानुसार लिहायचा प्रयत्न केला तर तो कदापीही यशस्वी होणार नाही. तेव्हा उच्चारांचे तामीळीकरण अपरिहार्य आहे.

बोलीभाषा दर बारा कोसांवर बदलते असे म्हणतात. म्हणून, ज्याला आपण स्थानिक उच्चार म्हणतो ते फक्त त्या स्थानाच्या बारा कोसाच्या त्रिज्येत राहणार्‍या लोकांचे उच्चार असू शकतात. ऑक्सफ़र्डच्या इंग्रजी कोशात दिलेले उच्चार हे दक्षिणी लंडनमधील शिक्षणसंस्थांच्या परिसरात ऐकू येणारे उच्चार आहेत, असे तो कोश सांगतो. याचा अर्थ असा की, त्या क्षेत्राबाहेरील लंडनमध्ये तसेच उच्चार असतील याची खात्री नाही. म्हणूनच ऑक्सफ़र्डच्या कोशात दिलेल्या निदान काही शब्दांचे उच्चार इंग्लंडमधल्याच कॉलिन्स किंवा केंब्रिजच्या कोशांत दिलेल्या उच्चारांहून भिन्न असतात.

चीनला त्यांच्या देशातल्या अधिकृत भाषेत त्षुङ्‌क्वॉ(Zhongguo) म्हणतात. आपण चीन म्हणतो, इंग्रजीत चायना म्हणतात. इतर भाषांत आणखीही नावे असतील. खुद्द चीनमध्येसुद्धा त्षुङ्‌क्वॉचे विविध स्थानिक(?) उच्चार नक्की असतील. त्यामुळे तसे पाहिले तर, स्थानिक उच्चार असे काही नसतेच. हो, प्रमाण उच्चार नावाची एक गोष्ट निश्चित असते. पण कोणत्याही भाषेतील शब्दांचे प्रमाण उच्चार करणारी विद्वान मंडळी एकूण लोकसंख्येच्या अर्धा टक्कासुद्धा नसतात. त्यामुळे त्या प्रमाण उच्चार या संकल्पनेशी सामान्य जनतेचे काही देणेघेणे नसते. विशेषनामाचे स्पेलिंग किंवा शुद्धलेखन मात्र नक्की प्रमाण असते. परंतु त्या स्पेलिंगचा उच्चार कसा करायचा ते आपापल्या परिसरात बोलीभाषा जशी बोलली जाते त्या बोलीभाषेतील संकेतांवर अवलंबून असते.

देवनागरीतील लिखाण बहुतांशी उच्चारानुसार असल्याने लिहिलेले जवळजवळ योग्य वाचले जाते. पण तेही शंभर टक्के नाही. हिंदीत लिहिलेला बैंक हा शब्द मराठीभाषक ब-इं-क असा वाचतो. मराठीत लिहिलेला कैफ हा शब्द हिंदीभाषक कॅइफ़ असा वाचतो. मराठीतला उपराष्ट्रपती, अगदी सुशिक्षित आणि विद्वान हिंदीभाषक उप्राष्ट्रपती असा वाचतात. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कुठल्याही लेखात किंवा त्याच्या मथळ्यात तथाकथित स्थानिक उच्चारातला शब्द असताच कामा नये. कारण, पुन्हा सांगतो, स्थानिक उच्चार असे काही नसतेच.

बरे, या बाबतीत त्या देशातल्या माणसाला विचारून काही उपयोग नसतो. कारण त्याच देशात त्याच विशेष नावाचे विविध उच्चार असू शकतात. महाराष्ट्रातला खेडूत आणि अगदी मुंबईतला रेल्वेचा हमाल मुंबईला म्हमई म्हणतो. हिंदीभाषक बंबई म्हणतो. खुद्द दिल्लीला दिल्लीत, दिल्ली, डेल्ली, देलही(पूर्व उत्तरप्रदेशी उच्चार) आणि देहली(हरियाणवी उच्चार) अशा चार नावांनी ओळखले जाते.

मग आपण काय करायचे? जर त्या परकीय शब्दाचे आधीच मराठीकरण झाले असेल(उदाहरणार्थ जपान, जर्मनी, टोकियो) तर प्रश्नच नाही, पण जर नसेल तर आपल्याला जगाकडे पहाण्यासाठी जी इंग्रजीची खिडकी आहे तिचा फायदा करून घ्यायचा. परकीय शब्दाचे इंग्रजीत जे स्पेलिंग होईल त्याचा मराठी माणसे करतील तसा उच्चार करून तोच उच्चार मराठीत लिहायचा. असे केले की मराठीभाषकांना ते विशेष नाव ओळखीचे आणि उच्चार करण्याच्या लायकीचे वाटेल....J १९:१२, १७ जुलै २०११ (UTC)


मला वाटते, इतरांची नावे आपल्या उच्चाराप्रमाणे बदलण्याची गेल्या शतकातली पद्धत तंत्रज्ञानाच्या प्रगतिमुळे यापुढे मागे पडत जाईल. कारण स्थानिक माणसे आपली नावे, आपली शहरे आणि भूप्रदेशांची नावे किंबहुना सर्वच विशेषनामे कशी उच्चारतात हे आज माध्यमांच्या तांत्रिक प्रगतिमुळे सहज कळते आणि परकी माणसेही त्याप्रमाणे उच्चार करू लागतात. अशा स्थितीत भविष्यकाळाचा विचार करता स्थानिक बोलीनुसारचेच किंवा तिच्या अधिकाधिक जवळ जाणारे उच्चारच, देवनागरीतून लिहिणेच श्रेयस्कर.
 • इंग्रजाळलेल्या उच्चारांची सवय झालेल्याना कदाचित सुरूवातीला थोडे अवघड वाटेल, पण सवयही हळूहळू बदलू लागते. उगवत्या पिढीचा विचार करून स्थानिकांचेच उच्चार विशेषनामांबाबत वापरावेत.
 • सध्यस्थितीत विकिपीडियावर विशिष्ट लेख शोधताना सध्या त्याची थोडी अडचण होईल. पण तोपर्यंत पुनर्निर्देशनाची पाने कायम ठेवून मार्ग काढता येईल. आणि सध्याचे शोधयंत्र आणखी प्रगत झाल्यावर ते इंग्रजाळलेल्या उच्चारानुसार शोध पाहूनही मूळ उच्चारानुसार पानाकडे नेईल. म्हणजे तुम्हीआम्ही टोकियो लिहिले तरी शोधपर्याय, पुनर्निर्देशनाशिवाय थेट तोक्योच्याच पानावर नेऊन पोहोचवेल.हे अवघड मुळीच नाही. तसेच
 • यापूर्वी झालेल्या लेखनातही अशा शब्दांत सुधारणा करणारे सांगकामे तयार करणे अवघड नसावे. -मनोज २०:४५, १९ जुलै २०११ (UTC)चर्चा:थ्यॅन षान येथील चर्चा पुढे सुरु[संपादन]

उच्चार[संपादन]

याच्या नावाचा चिनी उच्चार देवनागरी मराठीत लिहिल्यास, थ्यॅन षान असे शीर्षक योग्य ठरेल.

संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) ०२:०२, २२ जुलै २०११ (UTC)

अनेक चिनी उच्चार असे असतील की ते देवनागरीमध्ये लिहिता येणार नाहीत. पुन्हा चीनमधले सर्वच चिनी सारखाच उच्चार करीत असतील ही शक्यता शून्य आहे. जगातील कुठल्याच भाषेच्या बाबतीत हे शक्य होत नाही. त्यामुळे त्या पर्वताच्या नावाचे जे प्रमाण इंग्रजी स्पेलिंग होते त्यावरून मराठी लिखाण करावे. मथुरा या शब्दा्चा हिंदी उच्चार मथ्रा असा आहे. लखनौचा लखनऊ, इंदिराचा इंद्रा वगैरे. आपण हे उच्चार मराठीत लिहू? याच कारणाने, तथाकथित स्थानिक उच्चारांचा अजिबात विचार न करता प्रमाण लिखाण काय आहे ते पाहून त्या लिखाणाचे मराठीकरण करून तसाच शब्द मराठी विकीवर वापरावा.....J ०५:५४, २२ जुलै २०११ (UTC)

प्रमाण उच्चार[संपादन]

‘..प्रमाण उच्चार ग्राह्य मानावे’, ते फक्त शब्द उच्चारण्यासाठी. लिहिण्यासाठी नाही. सर्व शब्दाचे प्रमाण उच्चार करणारा माणूस शंभरात अर्धा असतो. विकीवर आपण काहीही उच्चारत नाही, त्यामुळे इथे प्रमाण उच्चाराचा संबंधच नाही. प्रमाण लिखाण काय आहे ते वाचून त्याचे मराठीकरण करून तसेच लिखाण व्हायला पाहिजे....J १६:२७, २२ जुलै २०११ (UTC) तथाकथित स्थानिक उच्चारांचा अजिबात विचार न करता प्रमाण लिखाण काय आहे ते पाहून

साफ चूक. जरी हूबेहूब मूळ उच्चार होत नसतील तरी प्रमाण उच्चाराच्या शक्य तितक्या जवळ जाणे हेच बरोबर. तमिळमधील दुसरा देवनागरीत लिहिणे शक्य नाही, पण त्यासाठी वापरण्यास काय हरकत? कि इंग्लिशमधून zh लिहील्यामुळे त्या चा उच्चार झ्ह करावा?
पुन्हा एकदा - मला बोलता/लिहीता येत नाही म्हणून मी तुझ्या नावाची माझ्या सोयीनुसार चीरफाड करणार. असे म्हणणे हे साफ चूक आहे.
मूळात इंग्लिशमध्ये लिहितानाच मूळ उच्चारांची वाट (बरेचदा) लागलेली असते. इंग्लिशमधून देवनागरी/मराठीत लिहीताना मूळ भाषा/लिपीकडे शक्य तितके जाणे हाच सुज्ञपणा. नाहीतर टेलिफोनच्या खेळाप्रमाणे मूळ उच्चार एकीकडेच आणि मराठी/देवनागरीतील उच्चार भलतेच असे व्हायचे.
मथुरा या शब्दा्चा हिंदी उच्चार मथ्रा असा आहे. लखनौचा लखनऊ, इंदिराचा इंद्रा
येथे तुम्हीच म्हणल्याप्रमाणे प्रमाण उच्चार ग्राह्य मानावे. परंतु प्रमाण उच्चार काय हे आपण आपल्या सोयीनुसार ठरवू नये.
अभय नातू १३:५२, २२ जुलै २०११ (UTC)

युक्तिवाद जमला नाही बुवा ![संपादन]

>> त्यामुळे त्या पर्वताच्या नावाचे जे प्रमाण इंग्रजी स्पेलिंग होते त्यावरून मराठी लिखाण करावे. << हा युक्तिवाद काही जमला नाही बुवा. प्रस्तुत विषय चिनी भाषांतील नावे, रोमन लिपीतील फीनयीन/वेड-जाइल्स लिप्यंतर पद्धती आणि मराठी भाषा यांबद्दलचा आहे. इंग्रजीचा संबंध येतोच कुठे, ते कळले नाही. शिवाय, आपल्याला मराठीच्या उच्चारानुसारी परंपरेला जागून चिन्यांच्या उच्चारांना प्रमाण मानायचे आहे. इंग्लिश स्पेलिंगा-बिलिंगाबद्दल म्हणत असाल, तर वेड-जाइल्स आणि फीनयीन पद्धतींचा अभ्यास केल्यास 'थ्यॅनषान' उच्चाराचा मुद्दा लक्षात येईल.

बाकी फीनयिनीतले q = च्ह (/छ), b = प, p = फ, xi/xu = शि/शू (स्शि/ स्शू), sh = ष, ji//je/ju = चि/चे/चू, ch = छ, zh = च (जास्त मूर्धन्य), c = च ('चालणे' मधल्या 'च'सारखा दंत्य-मूर्धन्य), d = त, t = थ, असे काहीसे उच्चारले जातात.

संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १५:०९, २२ जुलै २०११ (UTC)

समजून घेतला की उमजेल आणि जमेलही
 • वेड जाइल्ज़ आणि पिनयिन यांचा उच्चारांशी काही संबंध नाही. ह्या केवळ, चिनी शब्दांची रोमन स्पेलिंगे करण्याच्या पद्धती आहेत. पिनयिन आल्यापासून चिनी शब्दांच्या उच्चारांत काही फरक पडला असे मला वाटत नाही. त्यामुळे जुन्या वेड जाइल्ज़ पद्धतीने केलेल्या स्पेलिंगांचा जसा उच्चार आपण करत होतो तोच अजूनही करायला हरकत नाही. बीबीसीवर अजूनही Beijing चा पीकिंग हा उच्चार केला जातो.
 • चिनी प्रमाण उच्चार नावाचे काही नाही हे मी यापूर्वीच प्रस्थापित केले आहे. चीनसारख्या अवाढव्य देशात एका चिनी शब्दाचे डझनावारी उच्चार असणार. त्या उच्चारासाठी चिनी जनता त्या शब्दाचे इंग्रजी स्पेलिंग पहात नाहीत. त्यांना जो उच्चार आजूबाजूच्या लोकांकडून ऐकू येतो तसा ते करत असणार.
 • मराठीभाषकांप्रमाणेच चीनबाहेरील भाषकांची गोष्ट वेगळी आहे. त्यांना चिनी माणसे कसेकसे उच्चार करतात ते समजण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे एखाद्या आंतराराष्ट्रीय भाषेच्या लिपीमध्ये जसे लिखाण असते त्या लिखाणाचा जो मराठी उच्चार आहे तसाच करणे हेच केवळ आपल्या हाती आहे. एखाद्याने अमुक उच्चार खरा आहे असा दावा केला तरी त्यावर कोण विश्वास ठेवणार? देवनागरीसारख्या उच्चाराधिष्ठित लिपीतल्या लिखाणाचे विविध उच्चार होऊ शकतात तर, चिनी चित्रलिपीत लिहिलेल्या मजकुराचे कितीतरी अधिक उच्चार होत असणार!
 • कलकत्ता शब्दाचे उदाहरण घेऊ. हा शब्द बंगालीत आजही कलिकाता किंवा कलकाता असा लिहिला जातो. त्या लिखाणाला अनुरूप असे Calcutta हे त्याचे इंग्रजी स्पेलिंग केले गेले होते. यातला डबल टी अ‍ॅक्सेंट दाखवण्यासाठी होता(इंग्रजीत tt, nn, mm यांचे उच्चार ट्ट, न्न, म्म असे होत नाहीत!), उच्चारासाठी नव्हता. मराठी माणसाला बंगालीत कलकत्ता कसे उच्चारतात याच्याशी काही कर्तव्य नव्हते. तो आपले उच्चार आज करतो तसे इंग्रजीतल्या स्पेलिंगवर ठरवत असे. ते स्पेलिंग वाचून, त्याचे योग्य रीतीने मराठीकरण केले, की तसे मराठीत लिखाण करणे, हे आज निदान शंभर वर्षे तरी होत आले आहे. त्या ठरून केलेल्या प्रघातात बदल करण्याचे काहीही कारण नाही. आजच्या लिखित कलकाता या बंगाली शब्दाचे Kolkata हे स्पेलिंग उच्चारावर आधारित आहे, लिखाणावर नाही ! त्यामुळे मराठी विकीवर परकीय शब्द लिहिताना त्याचे डझनभर स्थानिक उच्चार विचारात न घेता, त्याचे जे स्पेलिंग असेल ते वाचून त्याचा जो मराठी उच्चार होईल तोच प्रमाण मानून लिखाण व्हावे. तसे केले नाही तर आपल्याला कोळ्हिकोड, पळ्हक्कड, अम्दावाद असले (राज्यकर्ते बदलतील तसतसे बदलणारे) उच्चार अभ्यासावे लागतील, आणि विकीवर हवे ते पान शोधणे अशक्य होऊन बसेल. जे प्रमाण समजले जाणारे मराठी लेखन आहे, तेच लेखन कायम प्रमाण रहावे, दुसर्‍याच्या नादाने त्याला भ्रष्ट करू नये.....J १६:१७, २२ जुलै २०११ (UTC)
हे सारे मूद्दे दिर्घ काळ चर्चा करता येण्या जोगे आहेत जे आणि संकल्प दोघांच्याही म्हणण्यात थोडे थोडे तथ्य आहे , पण एक बाजू बरोबर असा आग्रह न धरता अधीक मन मोकळी चर्चा आणि तिही मध्यवर्ती चर्चा पानावरा घ्यावी असे सुचवावेसे वाटते माहितगार १६:२६, २२ जुलै २०११ (UTC)

पुनर्निर्देशनांची सोय[संपादन]

लेखनभेदांची/नामभेदांची शीर्षके पुनर्निर्देशने म्हणून ठेवून स्थानिक नाव मुख्य शीर्षक ठेवण्याचा (अतिशय थोडके अपवाद वगळता) विकिसंकेत आहेच की. त्यामुळे मराठी वाचकांना योग्य तो लेख सापडायला काहीच अडचण पडत नाहीय.
राहता राहिला, चिनी नावांचा मुद्दा : एकंदरीतच मराठी वाचकांना वाचनविश्वाला थ्यॅन षान वगैरे नावे फारशी ठाऊक नाहीत. त्यामुळे तिथे रुळलेली नावे/रूढ नावे वगैरे भानगडच उद्भवत नाही. तस्मात चिन्यांचे उच्चार प्रमाण मानून त्यांचे मराठी देवनागरीच्या विद्यमान मर्यादांनुसार लेखन करावे, हे उत्तम !!

संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १६:४६, २२ जुलै २०११ (UTC)

सोक्ष मोक्ष[संपादन]

मलाही असे वाटते कि विकिपीडिया:चावडी/ध्येय आणि धोरणे वर जे यांनी नुकतेच ह्याच बाबतचे नियम माडले आहेत त्यावर पहिलेच काही चर्चा सुरु झालेली आहे. तेव्हा हवे असेल तर हि चर्चा पण मी तिथे नकलवून देतो जेणे करून ह्या विषयाचा काही तरी सोक्ष मोक्ष लागावा आणि एकाच तर्हेचे धोरण जाहीर व्हावे. मी मागील विदागार जेव्हा चळून बघितले तर ३०% वेळा चर्चांचा सूर हाच आहे पण निर्णयाप्रत जात नाही मधेच बोलणे खुंटते (आठवा तळपदे कि तलपडे ???). राहुल देशमुख १७:१४, २२ जुलै २०११ (UTC)

अजून काही संबंधीत पैलूंवर चर्चेचा प्रकाश झोत पडणे बाकी आहे, उलट मागच्या चर्चांचे संदर्भ शोधून द्द्यावेत सोक्ष मोक्ष करण्याची घाई करावी असे वाटत नाही.माहितगार ०५:५०, २३ जुलै २०११ (UTC)

तामीळमधले दोन ळ[संपादन]

तामीळमधल्या दोन ळंचा वरती उल्लेख झाला आहे. तामीळमध्ये दोन ळ, दोन र, दोन ण, दोन ए आणि दोन ओ आहेत. त्या भाषेत नगर हा शब्द नकर असा लिहितात आणि उच्चार नहर असा करतात, बंगालीत दोन ड आहेत, एक साधा आणि एक डोईंशून्य ड, हिंदीत क-ख-ग-ड-ढ-फ दोनदोन आहेत, उर्दूत ५ ज, ३ स. २ त, २ ह, २ अ आहेत, जर्मन भाषेत दोनदोन A-E-O-U, स्वीडिश भाषेत नेहमीचा A आणि अ‍ॅंगस्टॉर्ममधला डोक्यावर क्राउझेक असलेला Å आहे. त्या दुसर्‍याचा उच्चार साध्या Aसारखा नाही. ओरिसातली माणसे स-श-ष वेगळे लिहितात पण उच्चार एकसारखाच म्हणजे स करतात, तर बंगाली श करतात, आसामी तर स-श-ष चा ख़ आणि च-छ चा स करतात. मात्र, ही सर्व मंडळी लिहिताना अगदी मराठीप्रमाणेच, ही सर्व अक्षरे योग्य लिहितात. आता उच्चार प्रमाण की लेखन? विकीवर फक्त लेखन आहे, तेच प्रमाण असायला पाहिजे. वाचताना जो तो आपल्या उच्चाराप्रमाणे वाचेल. त्यामुळे थ्यॅन षान हे पर्वताचे नाव मराठीमधून भूगोल शिकलेल्या सामान्य मराठीला माणसाला अनोळखी आणि अनुच्चरणीय वाटेल, आणि तो हे पान उघडायच्या फंदात कधीही पडणार नाही. हेच जर आपल्याला हवे असेल तर खुशाल तथाकथित स्थानिक डझनभर उच्चारांपैकी आपल्या इच्छेनुसार कोणतातरी एक उच्चार प्रमाण समजून विकीवर लिहावे....J १७:१९, २२ जुलै २०११ (UTC)

पुनर्निर्देशन[संपादन]

वरील संकल्पचेच वाक्य उचलून उद्धृत करतो.

लेखनभेदांची/नामभेदांची शीर्षके पुनर्निर्देशने म्हणून ठेवून स्थानिक नाव मुख्य शीर्षक ठेवण्याचा (अतिशय थोडके अपवाद वगळता) विकिसंकेत आहेच की. त्यामुळे मराठी वाचकांना योग्य तो लेख सापडायला काहीच अडचण पडत नाहीय.

अभय नातू २०:१०, २२ जुलै २०११ (UTC)

पुनर्निर्देशन हि अंतरिम राहत[संपादन]

 • ह्या विषयावर योग्य संदर्भाच्या आधाराने पूर्ण निर्णय यावा. केवळ लेख नामांवर उपाय म्हणून पुनर्निर्देशन हि अंतरिम राहत म्हणून ठीक असली तरी लेखात सदर नाम अनेकदा वापरल्या जातात आणि त्याचे विकिकरण करणे पण जिकरीचे होणार. तेव्हा लेख नावे आणि लेखातील नावे ह्या दोघांचाही विचार व्हावा असे वाटते. राहुल देशमुख ०७:२५, २३ जुलै २०११ (UTC)
पुनर्निर्देशन ही तात्पुरती सोय नाही. एखाद्या लेखाची अनेक शब्द किंवा शब्दसमूहांनी ओळख असल्यास पुनर्निर्देशन वापरले जाते. लेखनभेद स्पष्ट करुनही एकच लेख ठेवण्यासाठीही पुनर्निर्देशन वापरले जाते. लेखात एकच प्रमाण शुद्धलेखन वापरण्यासाठी विकिकरण हाताने करणे किचकट असले तरी सांगकाम्यांकरवी ते करुन घेणे फारसे अवघड नाही.
अभय नातू १३:४४, २३ जुलै २०११ (UTC)
 • मान्य ! पण केवळ पुनर्निर्देशन येथेच नथांबता संबंधित विषयावर चिंतन मंथन (विषयाचा अभ्यास ) होऊन दुरागामी विस्तारित निर्देश तयार व्हावेत हि अपेक्षा. राहुल देशमुख १३:५१, २३ जुलै २०११ (UTC)

त्याउलट[संपादन]

त्याउलट तथाकथित स्थानिक उचारानुसार असलेली अनोळखी नावांच्या शीर्षके असलेले लेख, रूढ नावे असलेल्या शीर्षकांच्या लेखांकडे पुनर्निर्देशित करावेत.

हा स्थानिक उच्चारांचा आग्रह फक्त मराठी विकीवर आहे, इतर विकींवर का दिसत नाही? ...J ०७:०१, २३ जुलै २०११ (UTC)

संकल्प, डबलसॉफ्ट रिडायरेक्ट काम करू शकेल का  ? राहुल देशमुख १३:३५, २३ जुलै २०११ (UTC)


स्थानिकांनी बहुमताने स्वीकारलेले नावाबाबतचे निर्णय मान्य करण्याची जगभरात पद्धत आहे म्हणून हा आग्रह. तो फक्त मराठी विकिपीडियावरच आहे असे नाही. बॉंबे, पूना ही नावे प्रमाण म्हणून रुढ झाली असताना स्थानिकांनी बहुमताने त्याचे मुंबई, पुणे केले. अवघड वाटले असेल तरी सगळ्या जगाने ते स्वीकारले आहेच ना. तेच चेन्नै, तिरुवनंतपुरम, पुदुच्चेरीबद्दलही आपण पाहिले. लोकनियुक्त सरकारेही हे बदल स्वीकारतात, तसा वापर सुरु करतात. जगातही हेच घडते. रंगूनचे यांगोन, सिलोनचे श्रीलंका आणि लेनीनग्राडचे सेंट पीट्सबर्ग केले जाते.( इंग्रजी विकिपीडियाही, या तीनही उदाहरणांत, आधीच्या प्रमाण नावाची पाने या नव्या स्थानिकांच्या नावांकडे पुनर्निर्देशित करतो, त्यामुळे मराठीवरच असा काही आग्रह आहे असे नाही.) असे असताना, मराठी विकिपीडियाच्या जागतिक मंचावर आपण या भूमिकेला विपरित भूमिका घेऊन प्रमाण शब्दाचा आग्रह धरणे उचित ठरेल काय, याचा विचार करावा. आणि अनेक प्रकरणांत स्थानिक नावेच वापरणे न्याय्य आहे हे लक्षात घ्यावे.

- मनोज ०८:३६, २३ जुलै २०११ (UTC)

(ता.क. आणि समजा स्थानिक बहुमताचा निर्णय अव्हेरून आपण म्हणता तसे प्रमाणशब्द वापरायचे ठरले तरी पुढचा अजस्र प्रश्न आ वासून उभा राहतो. मराठीत प्रमाण काय हे ठरवायचे कुणी? आज समाजात हे निर्विवाद ठरवणारी, त्यासंबंधी प्रोएक्टिव्ह निर्णय़ घेणारी संस्था जगभरात कुठेही नाही.)


हे खोटे आहे[संपादन]

>>स्थानिकांनी बहुमताने स्वीकारलेले नावाबाबतचे निर्णय मान्य करण्याची जगभरात पद्धत आहे म्हणून हा आग्रह. तो फक्त मराठी विकिपीडियावरच आहे असे नाही. बॉंबे, पूना ही नावे प्रमाण म्हणून रूढ झाली असताना स्थानिकांनी बहुमताने त्याचे मुंबई, पुणे केले. <<

अडाण्यांच्या बहुमताने भारतातील लोकशाहीचे काय धिंडवडे उडत आहेत ते माहीत असून, बहुमताचा आग्रह धरण्याचा पुरस्कार करणे हे अनाकलनीय आहे. जगात भाषेतील सर्व शब्दांचे प्रमाण उच्चार करणारी माणसे एकूण लोकसंख्येच्या फक्त अर्धा टक्का असतात हे जगन्मान्य आहे. त्यामुळे प्रमाण उच्चार असे काही नसल्यातच जमा आहे. आपल्याला माहीत आहे ते फक्त प्रमाण लिखाण. एकाच a fortiori या शब्दाचे एकूण १३२ तथाकथित प्रमाण उच्चार शब्दकोशात सापडावेत. एका शब्दाची एकापेक्षा अधिक प्रमाण लिखाणे असणे ही गोष्ट मात्र अपवादानेच आढळते.

आता बॉम्बे-पूना विषयी. पोर्तुगीजांनी जेव्हा, त्यांच्या इन्फ़न्टा कॅथरिन ऑफ़ ब्रॅगान्झा नामक राजकन्येचे, इंग्लंडच्या दुसर्‍या चार्ल्स नावाच्या राजाच्या ३१ मे १६६२ रोजी झालेल्या लग्नात बॉम्बेची सात बेटे आंदण देण्याचे कबूल केले तेव्हा त्या बेटांच्या आजूबाजूच्या उपसागराचे नाम Bob Bay (म्हणजे पोर्तुगीज़मध्ये चांगला उपसागर) असे होते. ते नाव अर्थातच ब्रिटिशांनी दिलेल नव्हते. त्या बेटाचे नाव जर मुंबई असते तर त्याचे स्पेलिंग Mombai असे झाले असते. (मुहम्मद-Mohommad, मुग़ल-Moghul, मुंगूस-Mongoose, मुरारजी देसाई-Morarji Desai वगैरे). थोडक्यात काय, तर Bombay हे इंग्रजी स्पेलिंग नाही आणि त्या नावाचा मुंबई किंवा मुंबादेवीशी काहीही संबंध नाही.

त्यानंतर पुढे, इंग्रजी भाषेतील उच्चारांशी अनभिज्ञ असलेल्या मराठी लोकांच्या हातात महाराष्ट्राचे राज्य आल्यावर त्यांना ब्रिटिशांनी मुंबईचे बॉम्बे केल्याचा संशय आला, आणि त्यांनी मुंबईचे Bombay हे स्पेलिंग बदलून मम्बाई केले. आज जगातल्या BBCसकट बहुतेक परदेशी नभोवाणी केंद्रांवर मम्बाई हेच ऐकू येते. अगदी भारतातल्याही अनेक दूरदर्शन केंद्रांवर काही देशी वक्ते इंग्रजी बोलताना मंबाई असा उच्चार करतात. मराठी-गुजराथीत पूर्वीही मुंबई लिहीत-उच्चारीत होते, आणि आजही. हिंदीभाषक अजूनही बंबई म्हणताना आढळतील. मुंबई या शब्दाच्या तंतोतंत उच्चाराचे इंग्रजी स्पेलिंग करणे रोमन लिपीच्या मर्यादा विचारात घेता शक्य नाही. त्यामुळे Bombay हे मुंबईचे त्यांतल्या त्यांत योग्य स्पेलिंग आणि योग्य नाव आहे.

तोच प्रकार पुणे या शब्दाचा. आपल्या आजच्या अडाणी राजकर्त्यांनी पुण्याला प्यून केले आहे. पुणे हे स्पेलिंग शक्य नसल्याने ब्रिटिशांनी तथाकथित स्थानिक उच्चारानुसार पुणं या शब्दाचे स्पेलिंग करण्याचा प्रयत्न केला. Pun केले तर पन्‌, Puna केले प्यूना, Pune केले तर प्यून, pona केले तर पोना. शेवटी Poona करून पुणं या शब्दाच्या उच्चाराच्या जवळपास पोचण्याचे ईप्सित साध्य झाले.

भारताच्या लोकसभेमध्ये लवकरच लोकपाल विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकाच्या सरकारी मसुद्यानुसार लोकपालाच्या कक्षेत आमदार, खासदार, मंत्री, न्यायाधीश, तलाठी, मामलेदार यांतले कोणीही येणार नाहीत. फक्त अख्ख्या भारतात अंडरसेक्रेटरीच्या वरचे जे अडीच हजार अधिकारी आहेत तेवढेच लोकपालाच्या कक्षेत असतील. त्यांची चौकशी करणे ही एक अशक्य गोष्ट आहे, हे अडाण्यातला अडाणी माणूस समजतो, पण लोकसभेत ज्यांचे बहुमत आहे ते समजत नाहीत. अडाण्यांच्या बहुमताने स्पेलिंगे बदलल्याने तर नुकसान झालेच आहे पण लोकपाल विधेयक पसार झाले तर अराजक माजेल, नव्हे माजावे. ...J १७:३६, २८ जुलै २०११ (UTC)

मोरारजी. मुंबई[संपादन]

मुरारजी देसाई-Morarji Desai

मोरारजी देसाई यांची मातृभाषा असलेल्या गुजरातीमध्ये मोरारजी हाच उच्चार आणि लेखन बरोबर आहे. मुरारजी चूक. संस्कृतमध्ये मुरारि बरोबर असले तरीही.

आज जगातल्या BBCसकट बहुतेक परदेशी नभोवाणी केंद्रांवर मम्बाई हेच ऐकू येते

बॉम्बेबद्दलचा तुमचा युक्तिवाद पटण्याजोगा आहे आणि त्याला आधारही आहेत, पण Mumbaiचे मम्बाई ऐकू येण्याचे कारण प्रमाण लेखनच आहे. इंग्लिशमध्ये सहसा uचा उच्चार र्‍हस्व व्यंजनांता साठी केला जातो - बट, कट, रट, मट (mutt), रब, बब, स्टब, ग्रब, पन, फन, रन, इ. Mumbai लिहून इंग्लिशभाषकांच्या तोंडी मुंबईची अपेक्षा करणे हीच घोडचूक. र्‍हस्व उ साठी इंग्लिशमध्ये u[]e, किंवा u[]{a,e,i,o,u} हे वापरले जातात - रुन, रुब, जुलै, रुटाबागा (जून अपवाद), जुलै. u[]e चा वापर यु साठीही केला जातो त्यामुळे गोंधळ होतो (वरील प्रत्येक बट, कट, इ. शब्दास शेवटी e/a लावून पहा म्हणजे दिसून येईल.) खरे म्हणजे इंग्लिशमध्ये उ असलेले मूळ शब्दच कमी आहेत. इंग्लिशमध्ये पुणेचे प्रमाण लिखाण (ण नसला तरी) punae होईल, poona नव्हे. पुणंचे प्रमाण लेखन Punuh होईल. तुमचा युक्तिवाद पूर्ण पटण्याजोगा नाही. आणि अडाण्यांबाबतच बोलत असलो तर पहिले पुणेचे poona किंवा pune करणारा साहेब स्वतःच अडाणी होता असे म्हणता येईल. आता येथे आलेले सुरुवातीचे बहुसंख्य शिपाई काही शेक्सपियरच्या अवलादी किंवा डॅनियल डेफोचे पूर्वज नव्हते. ते तर शिपाईगडीच होते आणि त्यांच्या अर्धवट शिक्षणातून त्यांनी जे शुद्धलेखन केले ते आपण प्रमाण म्हणून घेतले आणि तेथेच इंग्लिश-मराठीची काशी झाली. असो, हे थोडेसे विषयांतर.

अडाण्यांच्या बहुमताने अराजक माजते याबद्दल मला शंका नाही पण लोकांना, विशेषतः अशा लोकांना ज्यांना आपण भेटलेलोही नाही किंवा त्यांच्या भाषेशी, संस्कृतीशी आपला काही संबंध आलेला नाही अशांना, अडाणी ठरवणारे आपण कोण? स्पॅनिश/इस्लेन्स्का/जपानी भाषेतील उच्चार व लेखन संस्कृत/मराठी/देवनागरी यांच्याशी जुळवून घेत नाहीत म्हणून ते अडाणी? असला आविर्भाव म्हणजे आपला तो बाब्या आणि दुसर्‍याचा तो कार्टा याचेच उदाहरण आहे..

अभय नातू १७:५८, २८ जुलै २०११ (UTC)

मुरारजी आणि पुणे[संपादन]

माझ्या माहितीप्रमाणे मुरारजी आधी मुरारजी होते, इंग्रजीत मोरारजी झाल्यावर ते कालांतराने गुजराथीतही मोरारजी झाले. बोस आधी वसू होते ते इंग्रजीत बोस झाल्यावर, सर्व भारतीय भाषांत बोस झाले आणि नंतर बंगालीतही. तोच प्रकार बंदोपाध्याय, चटोपाध्याय, मुखोपाध्याय वगैरेंचा. punae या शब्दात अ‍ॅश (æ ) नावाचे लिगेचर आहे, त्याचा आणि आणि Œgule(œ) या दोन्ही मुळाक्षरांचा प्रमाण उच्चार दीर्घ ई आहे. उदा० Aesop, Aeon, Aegean, aesthetic, enclyopaedia, Homoeopathy वगैरे. त्यामुळे पुणेचे स्पेलिंग Punae असे केले तर उच्चार algae(अ‍ॅल्जी, अ‍ॅल्गी) प्रमाणे प्युनीऽ झाला असता.

भारतात येण्यापूर्वी अनेक इंग्रज मराठी शिकून आले होते ते कधीही विसरता येणार नाही. आज मराठीला जी ऊर्जितावस्था प्राप्त झाली आहे त्यात ब्रिटिश पंडितांचे मोठे योगदान आहे. ...J १८:३०, २८ जुलै २०११ (UTC)


गुजराथी अपभ्रंश[संपादन]

गुजराथी शब्दकोशातले हे वाक्य वाचावे : મુરારિ : મુર નામના અસુરનો દુશ્મન; કૃષ્ણ. તેણે મુરને હણ્યો હતો. મુરારિમાંથી મોરાર, મોરારજી વગેરે અપભ્રંશ થયેલ છે...J १८:४९, २८ जुलै २०११ (UTC)

अपभ्रंश[संपादन]

मोरारजी हे मुरारीजीचा अपभ्रंश आहे यात वाद नाही. पण म्हणून ते नाव कसे लिहावे याचा मक्ता मोरारजी देसाईंनी इतरांना दिलेला नाही.

प्रत्येक बबनचे बभ्रुवाहन, किसनपंताचे कृष्णपंत, मारोतरावाचे मारुतीराव, येसूबाईचे यशवंतीबाई आणि नरहरपंताचे नरहरीपंत असे बारसे करावे लागेल.

अभय नातू १९:१८, २८ जुलै २०११ (UTC)


मक्ता देण्याची गरज नाही[संपादन]

मराठीत मोरारजी हे नाव मुरारजी असे लिहिलेले सापडेल. त्यासाठी मुरारजींनी मक्ता देण्याची गरज नाही. प्रत्येक विशेष नामाचे स्वभाषीकरण करण्याचा त्या त्या भाषकाला अधिकार आहे. मक्ता दिलेला नसतानाही हिंदीत, इंग्लंद आणि लंदन असे लिहितात आणि छापतातही, अगदी विकीवरही....J १८:२४, २९ जुलै २०११ (UTC).

"मराठीभाषकांना ते विशेष नाव ओळखीचे आणि उच्चार करण्याच्या लायकीचे वाटावे" ते लोकानुनय विरुद्ध वस्तुनिष्ठता[संपादन]

आदरणीय जे, क्षमा असावी. विशेष नामांच्या लेखनाच्या बाबतीत आपले मुख्यत्वे चार एक मुद्दे दिसतात.पहिला मुद्दा मराठी माणूस त्याला परिचीत नावाने लेख शोधेल तर तो लेख त्याला तसा मिळाला पाहिजे. हा मुद्धा छापील प्रिटेड ज्ञानकोशांना अधिक महत्वाचा आहे. विकिपीडीयाच्या आणि संगणकीय आवृत्त्यांच्या बाबतीत पुर्ननिर्देशनाची सोय उपलब्ध असल्यामुळे ओळखीचे आणि वापरले जाणारे सर्व उच्चारलेखनाचे एखाद्या विशीष्ट वस्तुनिष्ठ लेखनावाकडे पुर्ननिर्देशन करता येते हे आपण सर्वजण जाणतोच त्यामुळे वाचकाभिमूखतेची काळजी घेता येतेच.
विकिपीडिया एक ज्ञानकोश आहे आणि वस्तुनिष्ठतेच वजन लोकानुनयापेक्षा(/वाचकानुनयापेक्षा) अधिक असल पाहिजे.(आपला उद्देश मराठीभाषेच्या अंगभूत गुणांचे आणि व्याकरणाचा अनुनय असेल तर तो मान्य आहेच.) एखादा मराठी माणूस जगाच्या एखाद्या संबधीत टोकास गेल्यास अथवा आंतरराष्ट्रीय परिषदेत उपस्थित असल्यास किंवा "त्याच नावाच्या" व्यक्तीशी संभाषण करत असल्यास अधिकाधीक जवळचे उच्चारण माहित असणे किंवा करता येणे हे त्याला अधिक सोईस्कर ठरू शकते
व्यक्तीनामा बद्दल मागच्या एका चर्चेत आपल्याला अद्यापी न पटलेला एक मुद्दा पुन्हा चर्चेत घ्यावासा कोणत्याही संबधीत व्यक्तीस आपल्या नावाचे उच्चारण आणि लेखन तो स्वतः करतो तसेच शक्यतोवर कमीत कमी मोडतोड करून आवडते आणि त्या भावनेचा आदर केला गेला पाहिजे.
राहता प्रश्न तीन प्रश्न रहातात एकाच शब्दाचे संबधीत भाषेत किंवा प्रदेशात एका पेक्षा अधिक उच्चारणे आहेत. तर त्यातील त्यांचे प्रमाण उच्चारण माहित असल्यास किंवा प्रमाण उच्चारणास अधिकाधीक जवळचे उच्चारण स्विकारावे. इतर उच्चारणांची माहिती लेखाच्या पहिल्या परिच्छेदात नमुद करावी.जी उच्चारणे देवनागरीत लिहिता येत नाहीत त्याकरिता आंतरराष्ट्रीय उच्चारानुरूप अक्षर पद्धतीचे लेखन उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे.आंतरराष्ट्रीय उच्चारानुरूप अक्षर पद्धती सुद्धा क्लिष्ट आहे त्याही उपर उच्चारणांचे ध्वनीमुद्रण जोडता आल्यास दुधात साखर असे म्हणता येईल.
शिवाय अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ पुरस्कृत शुद्धलेखनाचे नियम#नियम १४: "कोणत्याही अन्य भाषेतील शब्द लिहिण्याची गरज पडेल तेव्हा त्या भाषेतल्या उच्चाराप्रमाणे लेखन करावे." उदाहरणार्थ : 'डिक्शनरी,ब्रिटिश,हाऊस. आणि भाषा सल्लागार मंडळाची परिभाषेच्या निर्मितीसाठी निदेशक तत्त्वे#विशेषनामे व त्या नामांवरून घेतलेल्या संज्ञा : मूळ भाषेतील त्यांच्या उच्चारानुरूप लिहाव्यात जसे -फॅरनहाईट श्रेणी(फॅरनहाईट),व्होल्टमीटर(व्होल्ट),ऍम्पिअर(ऍम्पिअर). याची नोंदही सर्वांनी घ्यावी असे वाटते
अंतीम नव्हे पण माझा शेवटचा मुद्दा जर आपल्याला परभाषेतील परप्रदेशातील उच्चारण माहित नसेल तर "जमेल तसे इंग्रजीतून आलेल्या लेखनाचे मराठीकरण करून ते स्विकारावे" हे पर्याय नाही म्हणुन तात्पुरते स्विकारावे पण आत्मसंतुष्ट न होता मुळ वस्तुनिष्ठ माहितीचा शोध घेण्याची अविरत ज्ञान जिज्ञासा मराठी विकिपीडियाच्या वाचक आणि सदस्यांनी सोडू नये.
आणि एवढ करून जेंच्या मुद्दांमध्ये तथ्य नाही असही सुचवायच नाही मला शेवटी Wikipedia शब्दाचे "विकिपीडिया" हे प्रमाण ठरवलेले लेखन मराठीकरण करून केलेले आहे. मग मी वर मांडलेले मुद्दे आणि जे मांडत असलेली मराठीकरणाची (मराठीच मराठीपण टिकवण्याची) गरज यात विरोधाभास आहे का ? तर मला वाटते हा विरोधाभास असण्याचे कारण नाही एखादी गोष्ट मी परकीय आहे म्हणतो तेव्हा त्या प्रमाणे लेखन करतो पण त्या गोष्टीचा मराठी लोकांकरिता संस्कृतीकरता स्विकार करावयाचा असेल तेव्हा मी त्याचे उच्चारणाचे मराठीकरण करणे अधिक पसंत करतो.


 माहितगार ०६:१४, २४ जुलै २०११ (UTC)

>>Wikipedia शब्दाचे "विकिपीडिया" हे प्रमाण ठरवलेले लेखन मराठीकरण करून केलेले आहे. << अजिबात नाही. विकिपीडिया हा शब्द एन्साक्लोपीडियावरून घेतला आहे. त्यात पीडियाचे स्पेलिंग Paedia असे आहे. अर्थातच उच्चार पीडिया होणार. Wiki चा विकिव्यतिरिक्त दुसरा कुठलाही उच्चार शक्य नाही. त्यामुळे Wikip(a)edia चा विकिपीडिया हा नैसर्गिक उच्चार आहे, मराठीकरण करून केलेला नाही....J १८:५९, २८ जुलै २०११ (UTC)


>>वापरले जाणारे सर्व उच्चारलेखनाचे एखाद्या विशीष्ट वस्तुनिष्ठ लेखनावाकडे पुर्ननिर्देशन करता येते <<

मग हा संकेत इतर भाषांतील विकी का पाळत नाहीत? भारत नावाच्या देशाचे भारत हे नाव फक्त भारतीय भाषांत लिहिले जाते. पाकिस्तानात ते हिदोस्ताँ असे लिहिले आणि उच्चारले जाते. आणि रोमन लिपी वापरणार्‍या इतर देशांत आणि त्यांच्या विकींवर Inde, Ndia, Indiya, Yndia, Indie, Indië Indea, Ende, Indya, Indien, Hindistan, Intö, Indija, An India, Yin thu, Inia, Indiska, Igitia, Ubuhindi, Ubuhinde, Eynda, Înde, Índi, Inte, India वगैरे स्पेलिंगे वाचायला मिळतील. रोमनशिवाय अन्य लिप्या वाचता आल्या तर भारत या उच्चाराचे असंख्य धिंडवडे पहायला मिळतील.

तथाकथित परदेशी स्थानिक उच्चार स्वदेशी लिपीत लिहिणे ही मराठी विकीची मक्तेदारी का असावी? हा उपदेश इतर विकींना कोणी करावा? ...J १७:४७, २८ जुलै २०११ (UTC)


कोण अडाणी?[संपादन]

>>स्पॅनिश/इस्लेन्स्का/जपानी भाषेतील उच्चार व लेखन संस्कृत/मराठी/देवनागरी यांच्याशी जुळवून घेत नाहीत म्हणून ते अडाणी?<< त्यांना अडाणी म्हणण्याचा संबंधच नाही. जे लोक Osmanabad बदलून Usmanabad करतात, ओक या आडनावाचे Ok,, शींवचे sheenv, रावचे Raw, देवचे Dew करतात ते अडाणी. Poona बदलून Pune करणे हाही अडाणीपणाच...J १९:१५, २८ जुलै २०११ (UTC)

अडाणी[संपादन]

वरील उदाहरणे म्हणजे इंग्लिश भाषेतील उच्चारपद्धतीचा अभ्यास नसलेल्यांनी केलेले इंग्लिश शुद्धलेखनातील बदल आहेत. प्रस्तुतठिकाणी इंग्लिश किंवा इतर परकीय भाषेतून मराठी/देवनागरीत शब्द लिहण्याबद्दल चर्चा चालू आहे. असलेले लेखन, उच्चार मराठीत आणताना मूळ लेखन, उच्चाराशी शक्य तितके जवळ जाण्याचा प्रयत्न न करणे हाच अडाणीपणा किंवा हेकेखोरपणा.

अभय नातू १९:२३, २८ जुलै २०११ (UTC)


भारतचे काय?[संपादन]

भारत या शब्दाचे रोमन स्पेलिंग Inde, Ndia, Indiya, Yndia, Indie, Indië Indea, Ende, Indya, Indien, Hindistan, Intö, Indija, An India, Yin thu, Inia, Indiska, Igitia, Ubuhindi, Ubuhinde, Eynda, Înde, Índi, Inte, India असे करणार्‍या लोकांना हेकट म्हणायचे की अडाणी?...J १८:२९, २९ जुलै २०११ (UTC)


पश्चिम बंगाल[संपादन]

पश्चिम बंगालचे नाव बदलून बंग करण्यात आले आहे. आता मराठी विकीवर जिथेजिथे बंगाल शब्द दिसेल तिथेतिथे त्यांतला शेवटचा आल काढून टाकायला हवा. दुसर्‍या एखाद्या पक्षाचे राज्य आले आणि आधीच्या पक्षाने बंगाच्या केलेल्या स्थितीचा विचार करून बं ऐवजी खं असा बदल केला लगेच मराठी विकीवर लगेच धावपळ सुरू होईल आणि सर्व पानांचे पुनर्निर्देशन करावे लागेल.

मराठी विकी हे जगातले एकुलते एक लिखित माध्यम असावे की जेथे परकीय शब्द कसे लिहायचे हे परकीय ठरवतात....J १५:२०, १९ ऑगस्ट २०११ (UTC)

जुन्या चर्चांचे संदर्भ[संपादन]

 • ( कुपया आपणास जुने संदर्भ आढळल्यास ते येथे जोडावे )
 1. विकिपीडिया चर्चा:शीर्षकलेखन संकेत
 2. विकिपीडिया:शीर्षकलेखन संकेत
 3. विकिपीडिया:लेखनभाषा संकेत
 4. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ पुरस्कृत शुद्धलेखनाचे नियम#नियम १४: "कोणत्याही अन्य भाषेतील शब्द लिहिण्याची गरज पडेल तेव्हा त्या भाषेतल्या उच्चाराप्रमाणे लेखन करावे." उदाहरणार्थ : 'डिक्शनरी,ब्रिटिश,हाऊस.
 5. भाषा सल्लागार मंडळाची परिभाषेच्या निर्मितीसाठी निदेशक तत्त्वे#विशेषनामे व त्या नामांवरून घेतलेल्या संज्ञा : मूळ भाषेतील त्यांच्या उच्चारानुरूप लिहाव्यात जसे -फॅरनहाईट श्रेणी(फॅरनहाईट),व्होल्टमीटर(व्होल्ट),ऍम्पिअर(ऍम्पिअर).
 6. आंतरराष्ट्रीय उच्चारानुरूप अक्षर पद्धती
 7. विकिपीडिया:आंतरराष्ट्रीय उच्चारानुरूप अक्षर पद्धती भारतीयकरण
 8. व्यक्तिनामाबद्दलची धोरणे
 9. मराठी भाषेतील अक्षरे इतर भाषात वापरणे
 10. परिभाषिक शब्द आणि प्रतिशब्द संबंधी सूचना
 11. पारिभाषिक शब्द, इ.

शॉर्टयुआरेल सर्व्हर[संपादन]

मी कोणत्याच शॉर्टयुआरएल सुविधेचा समर्थक नाही. त्यातूनही ज्या सर्व्हरवर माझा (मी=मीडियाविकि) कंट्रोल नाही, किमानपक्षी त्यातल्या नानाकळा बघण्याची सोय नाही, त्यांच्या तर मुळीच नाही. कदाचित माझी भीती अनाठायी असेल पण या क्षेत्रात वयाच्या १२व्या वर्षापासून काम केल्यामुळे त्याने काय काय होऊ शकते त्याची मला पूर्ण माहिती आहे आणि त्यामुळे माझा विरोध कायम आहे. अर्थात, आपण सगळ्यांनी बहुमताने शॉर्टयुआरएल सुविधा उपलब्ध करण्याचे ठरवले तर त्याला मी आडकाठी करणार नाही.

आणि अशा थर्ड-पार्टी शॉर्टयुआरएल सर्व्हरांवर विकिपीडियावरील लेखांकडे दुवे निर्माण होण्यास कोणीच रोखू शकत नाही. तरी असे दुवे खुशाल तयार करावे आणि फेसबूक, गूगल+, इमेल, अशा ठिकाणी वापरावे. पण हे दुवे विकिपीडियावर देऊ नयेत हे माझे म्हणणे आहे. येथे दुवे दिल्यास ते अधिकृत वाटू शकतात आणि त्यानंतर वाचकाची दिशाभूल, हॅकिंग झाले तर ते विकिपीडियानेच केले किंवा विकिपीडियामुळे झाले हा त्यांचा (गैर)समज होण अटळ आहे. चौथ्या ठिकाणी (विकिपीडिया-१, वाचक-२, शॉर्टयुआरएल सर्व्हर-३, फेसबूक-४) दिलेल्या दुव्यावर टिचकी देताना वाचकाला पूर्णपणे कल्पना असते की हा दुवा तेथे (फेसबूक) दिलेला आहे आणि त्यावरील कंटेंटशी विकिपीडियाचा काहीही संबंध नाही.

अभय नातू

ता.क. असे शॉर्टयुआरएल सर्व्हर बव्हंश कॉर्पोरेट जालावरुन अॅक्सेस करता येत नाहीत. याला कारण सिक्युरिटीच आहे.

लघु दुवे पर्याय[संपादन]

 • माझ्या कडे एक उत्तम पर्याय आहे. ज्यामुळे लघु दुवे तेपण रोमन तयार करता येतील आणि ते विपिच्या मूळ यु आर एल वर आधारित असतील जेणे करून तृतीय पक्षी यु आर एल वापरावा लागणार नाही. हि सुविधा सुरुवातीस म्यानुअलि द्यावी आणि ठीक वाटली तर तिला स्वयमचलित पण करता येईल.
आपण मूळ नामविश्वात एक फोल्डर तयार करून तेथे लघु दुव्याची पाने बनवावी आणि त्याचे पुनर्निर्देशन मूळ पानाकडे द्यावे. मर्यादित आणि महत्वाच्या पानांन साठी हे करता येईल. हा दुवा http://mr.wikipedia.org/wiki/Chavdi तपासावा. राहुल देशमुख २१:३४, १९ ऑगस्ट २०११ (UTC)
राहूल,मुख्यनामविश्वातील विश्वकोशीय लेखांची नावे इंग्रजीत उपलब्ध असावीत/नसावीत यावर चावडींवर चर्चा चालू आहेत त्यांचा मुद्दा तेथे घ्यावा.
इतर नामविश्वामध्ये तुम्हाला विकिपीडिया नामविश्वाकरीता मराठीतन विपी हि दोन अक्षरे लिहून लघुपथ बनवता येतो हवे तर इंग्रजीतील WP अक्षरांकरता सर्वांनी संमती दिली तर माझी व्यक्तीश: हरकत नाही तीच गोष्ट सहाय्य नामविश्वाकरता करता येईल पण त्याची गरज पडेल असे वाटत नाही.
सदस्य नामविश्वाकरता लघूपथ वापरू नयेत त्यामुळे दोन धोके संभवतात सदस्य पानावर दाखल न (प्रवेश न ) घेता घाईत एडीट झाल्यास सदस्यांच्या प्रायव्हसीला अनवधानाने धोका पोहोचू शकतो .शिवाय आयपी अ‍ॅड्रेसवरून सदस्य पानावर बदलली जात असलेली माहिती सदस्य स्वतः बदलतोय का तिसराच कुणी उपटसंभ उत्पात करतोय हि गोष्ट सर्वस्वी आपल्या हाताच्या बाहेर जाईल.
विश्वकोशीयता हि कसेंप्ट आणि विश्वकोशाच्या परिघात काय बसत नाही हे नवागतांना समजाऊन देताना आधीच खूप नाकेनऊ येते. त्यात इतर नामविश्वाची पाने मुख्यनामविश्वात दिसणे नवागतांना संभ्रमात टाकणारे ठरू शकते. आधी मराठी विकिपीडियाव्रपण इतर नामविश्वात असावयास असलेली पाने मुख्य नामविश्वात होती बर्‍याच प्रयासा नंतर त्यांची संख्या आताशी कुठे कमी झाल्याचे जाणवते काही सन्मान्य अपवाद सोडल्यास ते टाळलेले श्रेयस्कर असे माझे व्यक्तिगत मत आहे पण यावर अजून चर्चा करावयाची झाल्यास माझी हरकत नाही.
इतर सर्वर वरूनच्या शॉर्ट यूआरएल बद्दल माझे मतही अभयशी मिळते जुळते आहे.
माहितगार २२:११, १९ ऑगस्ट २०११ (UTC)


 • माहितगार नमस्कार,
मी आपल्या मताशी सहमत आहे.
 • प्रस्तावित लघु दुवा विश्लेषण
 1. http://mr.wikipedia.org - यु आर एल
 2. wiki - मुख्य नामविश्व
 3. WP - फोल्डर/ लघु दुवा नामविश्व (ह्या साठी अजूनही काही सोपे पर्याय असतील तर त्या सूचनांचे स्वागत आहे )

ह्या योजनेचा मूळ उद्देशाच रोमन आणि लघु स्वरुपात दुवा उपलब्ध करणे असा असल्याने येथील बहुतेक/सर्वच पाने हि रोमन असतील आणि ती सर्व पुनर्निर्देशित असतील, त्यास तत्वतः आपण मान्यता देऊ त्यामुळे इतर पानाच्या रोमन नावाच्या चर्चा केक्षेतून ती अपवाद असतील.

सदस्य नामविश्वाकरता लघूपथ वापरू नयेत हे पण योग्यच आहे.

सदस्यांनी आपल्या अधिक काही सूचना/आवशकता/धोके/पर्याय बाबत माहिती दिल्यास त्याचे स्वागत आहे. राहुल देशमुख ०३:११, २० ऑगस्ट २०११ (UTC)

मुख्यनामविश्वातील विश्वकोशीय लेखांची नावे इंग्रजीत उपलब्ध असावीत/नसावीत यावर दुसर्‍या चावडींवर चर्चा चालू आहेत त्यांचा मुद्दा तेथे घ्यावा. दुसरेतर मुख्यलेख नामविश्वातील लेखांना सरसकट इंग्रजी लेखनाची गरज आहे असे वाटत नाही कारण गूगल सर्चवर लोकांना इंग्रजी विकिपीडियातील नावे तशीही पहिल्या क्रमाने मिळतात ,इंग्रजी विकिपीडियावरील लेखांना मराठी विकिपीडियाचे आंतरविकि दुवे असल्याची खात्री करणे अधिक महत्वाचे आहे.
गूगल ट्रेंडवर अथवा अलेक्सा च्या मदतीने मराठी आणि महाराष्ट्र विषयक जी सर्वाधिक सर्च होणारे लेख नाव आहेत जसे छत्रपती शिवाजी ,महाराष्ट्र, मराठी बाकी इत्यादी मर्यादीत नावे इंग्रजीत उपलब्ध असली तरी पुरेसे आहे असे वाटते.
खरेतर मी फेसबूक आणि इतर मराठी संकेतस्थळांवर मराठी विकिपीडिया लेखांचे दुवे देत आलो आहे. इतर संकेतस्थळांवर सुयोग्य चर्चेत सुयोग्य (किमान स्वरूपाचे लेख्न उपलब्ध असलेल्या) मराठी लेखांचे विपी दुवे नमूद करत जाणे महत्वाचे आहे.एकतर जाहिराती पेक्षा रिकमंडेशनचे बळ मोठे असते, शिवाय सर्च इंजिन्स मधे लेखाचा क्रम आपोआपच वर जातो आणि बहूसंख्यंमंडळी ही सर्च इंजिनवरून जाणे पसंत करतात. पहिल्या भेटीत लोकांना डायरेक्ट पानावर पोहोचून हवे असते. त्याच पानास करावयाच्या दुसर्‍या भेटीकरता लोक दुसर्‍या उडीत पोहोचण्यास तयार असतात.माहितगार ०६:१२, २० ऑगस्ट २०११ (UTC)
माहितगार ०६:१२, २० ऑगस्ट २०११ (UTC)


ऑन डिमांड[संपादन]

 1. मला असे वाटते कि आपण काही सार्वजनिक महत्वाच्या पानाचे जसे चावड्या, दालने,वैगरे ह्याचे रोमन दुवे करावे
 2. इतर पानाचे मागणी/गर्जे नुसार लघु दुवे नंतर बनवावे.(ऑन डिमांड)
 3. आपण म्हणता तसे काही मराठमोळे विषयांवरील लेख निवडून त्याचे (५-५०) लघु दुवे बनवावे.
 4. सर्व दुवा पानांचा वेगळा वर्ग करावा
 5. सर्व रोमन दुव्यांचि डिरेक्टरी पान पण मेंटेन करावे जेणे करून वापर कर्त्याला एकाच ठिकाणी सर्व दुवे मिळतील/शोधता येतील.

राहुल देशमुख ०८:२४, २० ऑगस्ट २०११ (UTC)

राहुल, हि चर्चा सध्या मंदार अभय आणि इतर अशी दुसर्‍या चावडीवर इंग्रजी शीर्षके ठेवण्याबाबतच्या चर्चेशी संमातर जाते आहे आणि कुठे कुठे हा विषय ओव्हरलॅपपण होणारा आहे. दहा पानांच्या बाबतीत करून पहा एक-दोन महिन्यात काय रिझल्ट येतो ते ऑब्झर्वकरून उपयु़क्तता सिद्ध होते आहे सदस्य संख्या वाढण्यात मदत मिळते आहे असे वाटल्यास संख्या वाढवत पुढे जावेमाहितगार ०९:३०, २० ऑगस्ट २०११ (UTC)
 • मंदार आणि अभय याच्यातील चर्चा मी वाचली आहे. त्या चर्चेचा उद्देश हा रोमन लेख नामे नसावीत असा आहे. उलट पक्षी येथे देवनागरी लेखनामे असलेल्या लेखांनाही (निवडक) रोमन लेख नामे देण्या संबंधी आपण काम करणार आहोत. त्यामुळे ह्या चर्चा समांतर नसून विरुद्ध दिशेनी जाणार्या आहेत असे वाटते. दोन्ही योजना विशेष उद्दिष्टाने राबवण्यात येत असल्याने त्या आपापल्या जागी योग्य आणि आवश्यक आहेत असे दिसते. अभय यांना यावर (जे दोन्ही चर्चेत सहभागी आहेत) काही सागायचे असल्यास त्यांनी मत मांडावे, अन्यथा अंमल बजावणी करण्याच्या दृष्टीने काही नियम मांडून काम पुढे रेटावे असे वाटते. प्रतिसाद हि संथ आणि दीर्घकालीन बाब आहे तेव्हा ह्या योजनेकडे प्रसिद्धी साठी सुविधा ह्या दृष्टी कोनातून पाहून मर्यादित स्वरुपात सुरुवात करण्यास हरकत नसावी. गरजेनुसार सदस्यांनी ती वापरावी कालांतराने प्रतिसाद येईलच असे वाटते. राहुल देशमुख १०:२९, २० ऑगस्ट २०११ (UTC)

यांत्रिक अनुवादाविषयी ध्येयधोरण[संपादन]

गेल्या काही दिवसांत सदस्य गिरीश यांनी बनवलेले नवीन लेख न्याहाळल्यास, त्या लेखांतील मजकूर काहीसा कृत्रिक/अजैविक ढंगाच्या मराठीत लिहिल्याचे जाणवते - ज्यावरून सदर मजकूर यांत्रिक अनुवादाने (मशीन ट्रान्सलेशन) बनवला असल्याची शंका वाटते. अर्थात ही माझी गैरसमजूतही असू शकते. या संबंधाने मी गिरीश यांना खुलासा विचारला आहे. तरीही या विषयाने मराठी विकिपीडियाचे ध्येयधोरण ठरवण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते.

विकिमीडिया इंडिया मेलिंग लिस्ट या ईमेल सूचीवर गेल्या वर्षभरात या अनुषंगाने बरीच उलट-सुलट चर्चा अधूनमधून होत राहिली आहे. भारतीय भाषी विकिपीडियांपैकी कन्नड, बांग्ला विकिपीडियांना यांत्रिक अनुवादाचे फारसे चांगले अनुभव आले नाहीत. हरिप्रसाद नाडीग या कन्नड भाषक विकिपीडियनाने गूगल ट्रान्स्लेट सिविधेने कन्नड विकिपीडियाचा गिनिपिग म्हणून कसा दुरुपयोग केला, याविषयीचे अनुभव येथे लिहिले आहेत. बांग्ला विकिपीडियावरील भारतीय व बांग्लादेशी बंगाली सदस्यांनाही गूगल ट्रान्सलेशनाचा भाषाविषयक निम्नस्तरीय दर्जा कसा रुचला नाही व त्यांनी यावर काय उपाययोजना केली, याविषयी "टेलिग्राफ इंडिया" या बंगालातील इंग्लिश वृत्तपत्रात बातमी छापून आली होती. फेब्रुवारी, इ.स. २०११मध्ये विकिमीडिया इंडिया मेलिंग सूचीवर "सोडाबॉटल" (बाला जयरामन) या अनुभवी व सक्रिय तमिळ विकिपीडियनाने लिहिलेल्या ईमेलातही तमिळ विकिपीडियाला यांत्रिक अनुवादाच्या समस्येची तड लावावी लागली, असा अनुभ सांगितला आहे.

या पार्श्वभूमीवर मराठी विकिपीडियावर नजीकच्या काळात घडून आलेल्या या काही संपादनांच्या अनुषंगाने मराठी विकिपीडियाने ध्येयधोरण जाहीर करावे, असे मला वाटते.

याबद्दल माझे मत असे : सध्या यांत्रिक अनुवादाने बनवलेले लेख/मजकूर थेट मुख्य नामविश्वात येत आहे. त्यामुळे मुख्य नामविश्वातील लेखांची भाषिक गुणवत्ता एकसंधशी चांगली राहत नाहीय. तसेच, हे लेख/मजकूर मुख्य नामविश्वात असल्याने त्यावर शुद्धलेखन व व्याकरणाचे संस्कार लवकरात लवकर करण्याची जबाबदारी वाढून बसते. आपल्याकडील तोकडे सक्रिय मनुष्यबळ पाहता, हे ओझे पेलवेनासे होऊ शकते.

म्हणून मला खालील धोरणात्मक प्रस्ताव मांडावासा वाटतो : यांत्रिक अनुवादाने बनवलेला मजकूर धूळपाटी पानांवर (जी संबंधित सदस्य आपल्या सदस्यपानांतर्गत उपपाने म्हणून बनवू शकतात) लिहावा. किंबहुना जमल्यास अश्या मजकुरासाठी पडताळणी नावाचे एक नामविश्व (नेमस्पेस. सदस्य:, विकिपीडिया:, चित्र: अशा नामविश्वांप्रमाणेच अजून एक नामविश्व.) नव्याने बनवावे. तेथे असा मजकूर/लेख बनवावेत. मग अन्य साहाय्यक विकिपीडियन सदस्यांकडून असा लेख/मजकूर मराठी व्याकरण व शुद्धलेखनासाठी तपासून घ्यावा. हा मजकूर तपासून झाल्यावर, त्यास मराठी विकिसमुदायाची गुणात्मक मंजुरी मिळवून मग तो मुख्य नामविश्वातील लेखांत मिसळावा (मर्ज करावा). असे केल्यामुळे मुख्य नामविश्वातील लेख व त्यांतील मजकूर भाषिक गुणवत्ता व वाचनीयतेच्या दृष्टीने चांगला व एकसंध राहील. व त्याचा लाभ अंतिमतः मराठी विकिपीडियास व त्याच्या वाचकांस होईल.

--संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १६:३२, १४ नोव्हेंबर २०११ (UTC)

नवनिर्वाचित प्रचालक[संपादन]

नवनिर्वाचित प्रचालकांनी आपल्याबाबत माहिती त्यांचे सदस्यपानावर टाकावयास हवी अशी सूचना करावीशी वाटते.

वि. नरसीकर (चर्चा • योगदान) ११:३५, १८ नोव्हेंबर २०११ (UTC)


Statistical report of Indian language wiki projects - 2011 October[संपादन]

Dear All,

I am sharing the statistical report of Indian language wiki projects for the month of 2011 October. It is available here. https://blog.wikimedia.org/2011/12/12/indian-language-wikipedia-statistics-october-2011/


One interesting facts from this report is:

 • Nearly 4.3 crore readers are there for all Indic language wikipedias! This number is huge and increased by nearly 1/3 in just 1 month! So Indic wikis has huge existing reader base.

You can find more interesting facts about Marathi wikipedia and community from the report at https://blog.wikimedia.org/2011/12/12/indian-language-wikipedia-statistics-october-2011/

--Shijualex ११:५२, १३ डिसेंबर २०११ (UTC)

Thanks for the stats. They are quite insightful.
--संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १४:५४, १३ डिसेंबर २०११ (UTC)


Summary and perspectives from Discussions with Indic language wikimedians - 2011[संपादन]

Dear All,

I have sent a detailed note to the various local language and India community mailing lists summarizing my discussions with various Indic editors. In this note, I have also shared my perspectives on a series of issues related to community building (keeping existing editors, welcoming back old editors, attracting newbies, improving outreach, encouraging communication, collaborating on articles, and celebrating success), project quality (discouraging the use of bots for content creation and being more selective in adoption of English wikipedia policies) as well as on readership. It is a long post but I request you to go through this page in meta wiki. Please share your comments and feedback as a reply below this, or on the meta talk page of my post, or directly to me. I am really keen on hearing from as many of you as I can - and to start working together. --Shijualex १३:२७, १६ डिसेंबर २०११ (UTC)

That's wonderful, Shiju! Thaks for sharing it wish us.
BTW, you can use the page विकिपीडिया:चावडी to broadcast such useful stuff, as that is supposed to be "generic" village pump.
Cheers,
--संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) ११:०९, ५ जानेवारी २०१२ (UTC)

मराठी विश्वकोश आणि विकिपीडिया[संपादन]

मराठी विश्वकोश हा पुस्तक व ऑनलाईन स्वरूपातील महाराष्ट्राचा ज्ञानकोश प्रकल्प आहे. याला शासनाचाही आधार आहे. जेव्हा आपण मराठी विकिपीडिया साठी नवीन लेख लिहितो तेव्हा मराठी विश्वकोशात तो विषय आधीच अंतर्भूत झाला आहे का हे बघणे उचित ठरेल असे मला वाटते. अन्यथा डबल मेहनत होऊ शकते. मराठी विकिपीडिया नवीन असल्याने अन्यत्र कुठेही मराठीत अंतर्भूत न झालेले ज्ञान आणण्यात प्राधान्य हवे असे मला वाटते. आपल्याला काय वाटते? मराठी विकिपीडिया चे लेखक विकि-लेख लिहिण्या आधी मराठी विश्वकोश तपासतात का?

धन्यवाद योगेश

नमस्कार योगेश, मराठी विश्वकोश हे प्रताधिकारित प्रकाशन असल्यामुळे त्यातील माहितीचा मराठी विकिपीडियास थेट वापर करता येणार नाही. त्यामुळे त्यातील विषयांवर मराठी विकिपीडियामध्ये माहिती/लेख लिहिण्यास पर्याय उरणार नाही.
आणि तसेही मराठीत एकापेक्षा अधिक ज्ञानकोश असले, तर बरेच आहे. इंग्लिश भाषेसह अनेक भाषांत अनेक ज्ञानकोश असल्याची उदाहरणे आहेतच. उलटपक्षी त्यामुळे त्या-त्या भाषांतील कोशवाङ्मय अधिकाधिक समृद्ध होण्यास चालनाच मिळते.
--संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) ११:०७, ५ जानेवारी २०१२ (UTC)

योगेश,

मराठी भाषेतील विश्वकोश आणि विकिपीडियात एक मुलभूत फरक आहे तो म्हणजे विकिपीडिया हा जीवित विश्वकोश आहे. म्हणजे मराठी विश्वकोशात जेव्हा प्रसिद्ध झाले त्यावेळेस समजा सचिन तेंडूलकर ह्याचे वरील लेखात ८० - ९० शतके सचिनच्या नावावर दिसतील. तर विकिपीडियात अगदी १०० वे शतक मारताच ते १०० असे दिसू शकते, अर्थात विकिपीडिया हा जिवंत स्वरुपाची माहिती देत असल्याने त्याची छापील विश्वकोश याचे बरोबर तुलना करणे योग्य नाही. प्रत्येकाची आप आपली बलस्थाने आहेत. राहुल देशमुख १३:४१, ५ जानेवारी २०१२ (UTC)

सहाय्य का साह्य[संपादन]

मदत या अर्थाने विकिपीडियावर सहाय्य किंवा साहाय्य असा शब्द लिहिला गेला आहे (अगदी नामविश्वात देखील) माझ्या माहितीप्रमाणे या शब्दाचे प्रमाणलेखन साह्य असे आहे. इतरांना मान्य असेल तर कृपया कुणीतरी सांगकाम्या चालवून हा बदल करेल काय ( एअरचे एर होते तर हा बदल अवघड जाऊ नये.) -मनोज

चावडीचे काय होणार, विकीभेटीच्या नोंदी[संपादन]

चावडीसारखाच इंटरफेस घेऊन मदतकेंद्र सुरु झाले आहे. साहजिकच चावडीचे काय करण्याचे अधिकारीवर्गाच्या मनात आहे असा प्रश्न उभा राहातो. अलिकडे अनेक बदल अचानक होताना दिसतात. ते करण्याचा निर्णय प्रत्यक्ष भेटीत वैगरे होतो का? (अलिकडच्या काळात अशा प्रत्यक्ष भेटी वाढत आहेत) तसे असेल तर प्रत्यक्षभेटीत जे घडते त्याची नोंद इथल्या विस्तृत श्रोतृवृंदापुढे इथे ठेवण्याची काही सुविधा दिसत नाही (चूभुदेघे)असे का? चर्चा होवो न होवो, किमान सूचित करण्याचे कष्टही न घेण्याचा नवाच पायंडा पडतो आहे काय? - मनोज

ब्लॉक/अनब्लॉक[संपादन]

दहिवळांनी इतरत्र सुरू केलेली चर्चा येथेही देत आहे. काही काळाने ती धोरणात्मक चावडीवर हलवावी

ब्लॉक व अनब्लॉक[संपादन]

 • आयपी अंकपत्ते, तसेच सदस्यांना संपादन अधिकार नाकारणे

आयपी अंकपत्ते व सदस्यांना ब्लॉक करताना सदस्याने जर विकिपीडियाच्या मुख्य पानांमध्ये उत्पात केला असेल तर त्याला कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय लागलीच ब्लॉक केले जावे पण जर सदस्य चावडीवर वा चर्चा पानावर उत्पात किंवा विकिपीडियाच्या लेखनसंकेताला न धरता लेखन करत असेल तर त्याला आधी तसे न करण्याची किमान एक सूचना देऊन नंतर ब्लॉक केले जावे असे वाटते. -संतोष दहिवळ १९:३५, २० जानेवारी २०१२ (UTC)

एखादा सदस्य इतर संकेतस्थळावरील वा अन्य स्रोतावरून प्रताधिकारीत मजकूर वारंवार येथे जसाच्या तसा कॉपीपेस्ट करत असल्यास अशा सदस्याला संपादने करण्यापासून ब्लॉक (अवरूद्ध) केले जावे काय?
-संतोष दहिवळ (चर्चा) ००:०५, २७ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
आत्तापर्यंत मराठी विकिपीडियावरील ब्लॉक करण्याबद्दलचे धोरण अत्यंत उदार ठेवलेले आहे. उत्पात, गोंधळ करणार्‍या सदस्यांविरुद्ध त्यास ब्लॉक करणे हा अगदी शेवटचा उपाय आहे आणि तो तसाच असावा. किरकोळ कारणांवरुन ब्लॉक करणे बरोबर नाही. त्यांना (वर म्हणल्याप्रमाणे) सूचना देणे, मार्गदर्शन करणे, त्यांचे प्रश्न, अडचणी समजावून घेण्यासाठी थेट संपर्क साधणे हे उपाय आधी करणे अत्यावश्यक आहे. दोन-तीन (किंवा अधिक) वेळेस हे करुन काही फरक पडत नाही असे वाटल्यास चावडीवर अशा सदस्याला इशारा देणे आणि त्यानंतरही उपद्रव चालू राहिल्यास इतर सदस्यांच्या किंवा प्रचालकांशी मसलत करुन मगच एखाद्या सदस्यास ब्लॉक केले जावे. असे न केल्यास प्रचालक (हेतू चांगला असला तरीही) मनमानी करीत आहेत असे वाटण्यास कारण होते.
अगदी ब्लॉक करण्यापर्यंत पावले उचलली तरीही अंकपत्ता ब्लॉक करणे हा तर अगदी त्यापलीकडील शिक्षा होते. यात त्या सदस्याची तर नव्हेच तर इतरांचीही गैरसोय होते. अनेकदा कॉर्पोरेट (किंवा इतर ठिकाणी सुद्धा) नेटवर्कवरुन अनेक व्यक्ती अनेक संगणक वापरून एकाच बाह्य अंकपत्ता वापरीत असतात (external IP/gateway address) असा अंकपत्ता अडवल्यास त्या subnetवरील सगळ्याच संगणकांना मराठी विकिपीडिया वापरणे/संपादित करणे अशक्य होते. फक्त निनावी संपादकांवर (इतर उपाय करुन झाल्यावर) ही कारवाई करण्यासाठी अंकपत्ता अडवावा.
अडवताना काही तास अडवावे, जर पुन्हा उपद्रव झाल्यास एखादा दिवस आणि त्यापलीकडेही त्रास देणे सुरू राहिल्यास अनेक दिवस प्रतिबंधन घालावे.
मराठी विकिपीडियावर प्रचालकांनी शक्य तितके hands off रहावे व धोरणात्मक, सकारात्मक बाबतींवर चर्चा, मसलत करुन इतर सदस्यांचे मत घेउन व त्यांना विश्वासात घेउन प्रगती चालू ठेवावी ही विनंती.
मला १००% माहिती आहे की येथील एकही प्रचालक विकिपीडियास आपली खाजगी मालमत्ता समजत नाही आणि जी काही पावले उचलली जातात ती केवळ आपला विकिपीडिया सुरक्षित, अबाधित ठेवण्यासाठीच उचलली जातात याची मला खात्री आहे परंतु असे तडकाफडकी ब्लॉक करण्यासारखी टोकाची प्रतिक्रिया दिल्यास नवीन सदस्यांचा गैरसमज होणे अशक्य नाही आणि जुन्या सदस्यांच्या मनातही प्रश्न निर्माण होणे साहजिक आहे.
हा विकिपीडिया सगळ्यांचा आहे आणि त्यातून लोकांना वगळण्यापेक्षा त्यांना व त्यांच्या Talentsना कसे सामावून घेता येईल याचाच विचार नेहमी करावा. हा प्रकल्प कायमच inclusive रहावा, exclusive नव्हे याबद्दल आपण इतकी वर्षे महाप्रयत्न केलेल आहेत तेच पुढे चालू ठेवूयात.
माझ्या या मताबद्दल शंका, प्रश्न असल्यास बेधडक विचारावे.
अभय नातू १५:३८, २१ जानेवारी २०१२ (UTC)

चावडीचे स्वरूप कसे असावे[संपादन]

अभय नातू किंवा माहितगार यांना विनंती[संपादन]

चर्चा मध्यवर्ती चावडीवरून स्थानांतरीत गेल्या चार-पाच दिवसांपासून चावडीवरील वातावरण तापल्याचे जाणवत आहे. त्यामुळे काम करण्याची इच्छा असूनही येथे आल्यावर मन उद्विग्न होते आहे आणि काम करण्यात मन लागत नाही. या तापलेल्या वातावरणाचे कारण चावडीवर मांडलेल्या मतांची वगळावगळी हेच प्रकर्षाने जाणवते आहे. या संदर्भात अभय नातू आणि माहितगार या स्विकृती अधिकार्यांना काही सूचना व विनंती करीत आहे.

सूचना[संपादन]

 • चावडीची १. प्रचालकांना निवेदन २. प्रचालकीय कामाचे मुल्यांकन ही उपपाने विकिपीडिया:प्रचालक या मुख्य पानाची उपपाने म्हणून हलवावीत.
 • ५. वादनिवारण हे उपपान मुख्य चावडीच्या पानातच विलिन करण्यात यावे व मागील वादनिवारण पान archive करण्यात येऊन नवीन नावाखाली विकिपीडियावर ठेवावे. वादनिवारणासाठी वेगळी चावडी नसावी. कुणाही सदस्याने चावडीवर मांडलेल्या शंकेचे वा वादाचे निवारण चावडीवरच करण्यात यावे. विषय कितीही मोठा (वाद निवारण होण्यासारखा असो वा नसो) तो चावडी पानावरून हलवू नये कारण चावडी ही सदस्यांना मापली मते मांडण्याची हक्काची जागा आहे. येथील मजकूर कुणीही अनामिक, नोंदणीकृत सदस्य, प्रचालक यांनी येथून हलवू नये अशी सूचना पानाच्या वरतीच देऊन ठेवावी. (कुणी माहिती वगळू नये म्हणून abuse filter लावता येत असल्यास तो पहावा) आणि अगदी क्वचितच जर येथील मजकूर जातीय, धार्मिक वा समाजहिताच्या दृष्टीने भावना भडकविणारा असल्यास फक्त स्विकृती अधिकार्यांना तो वगळण्याची वा हलविण्याची परवानगी असावी.
 • ६. प्रगती हे उपपान पूर्णपणे वगळून विकिपीडिया:प्रगती या नावाने विकिपीडियावर ठेवावे
 • साचा:सुचालन चावडीतून विकिपीडिया मदतकेंद्र हे पान काढण्यात यावे मुखपृष्ठ व इतर अनेक ठिकाणी या पानाचे दुवे आहेतच.-संतोष दहिवळ (चर्चा) १५:२१, २४ मार्च २०१२ (IST)[reply]


संतोषजींच्या वरील परिच्छेदात काही किरकोळ विसंगती असल्यामुळे पूर्ण सहमत होता येत नसले तरी ' या तापलेल्या वातावरणाचे कारण चावडीवर मांडलेल्या मतांची वगळावगळी हेच प्रकर्षाने जाणवते आहे ' या त्यांच्या विधानाशी मी सहमत असलो तरी हि त्यातील एकच बाजू आहे. प्रचालक मंडळी स्वत्:चे जाहीर मुल्य मापन होण्या पासून केवळ संकोचत आहेत असा अभिप्राय एका सदस्याच्या संदेशात जाणवला पण तो संकोचही नाही ते मुल्यमापन करून घेण्यास नकारच देत आहेत असा ग्रह होतो आहे आणि असा ग्रह होणे सुद्धा वातावरण तापण्याचे एक कारण आहे.

थोडी मुदत?[संपादन]

विकिलेखकांनो, वाचकांनो तसेच इतर हितचिंतकांनो,

नेमेची येतो मग पावसाळा प्रमाणे चावडीवर पुन्हा तीव्र मतभेद झालेले दिसत आहेत. क्वचितप्रसंगी उणादुणा शब्दही दिला-घेतलेला दिसत आहे. गेल्या काही महिन्यांत माझ्या स्वतःच्या नाव, गाव, पत्ता इतकेच नव्हे तर मी खात असलेल्या मीठाच्या ब्रँडबद्दलही येथे आक्षेप घेतले गेले असल्याने मी शक्य तितके विवादात पडणे टाळलेले होते. यामध्ये लागलेल्या आगीत माझ्या मताचे तेल न ओतण्याचाही हेतू होता. आता माझ्या नावाचा उल्लेख केला गेल्याने उत्तर देत आहे.

वरील (व इतर ठिकाणच्या) मजकूरात वैयक्तिक बाबींना फाटा देउन मांडलेल्या प्रस्तावांचा वस्तुनिष्ठ विचार करून असे केल्याने दूरगामी परिणाम होतील का (आणि काय होतील) याचा थोडासा विचार करण्यास मला ३-४ दिवसांची मुदत द्यावी अशी माझी विनंती आहे. या दरम्यान कृपया वैयक्तिक टीका, आरोप, प्रत्यारोप करू नयेत अशी माझी कळकळीची विनंती आहे. यात सगळ्यांच्याच वेळेचा अपव्यय होतो हे लक्षात घ्या (व्यक्तिगत आरोपांमुळे अपव्यय होतो, सूचना, प्रस्तावांमुळे नव्हे). तरी हे ३-४ दिवस या विषयाकडे दुर्लक्ष करावे आणि असलेल्या मजकूरातही कोणताही बदल (वगळणे, संपादन, स्थानांतर, इ.) करू नये ही अजून एक विनंती.

मला कोणाचीही बाजू येथे घ्यायची नाही. मी फक्त वरील प्रस्तावांवर घाईघाईने बजावणी न करता थोडेसे विश्लेषण करू पाहत आहे. यातून जे प्रस्ताव मला उपयुक्त, निरुपद्रवी (विकिपीडियाच्या इतर aspectsना) वाटतील त्यांची बजावणी करावी असे माझे अनुमोदन असेल. जे प्रस्ताव ठीक वाटणार नाहीत ते मला का ठीक वाटत नाहीत याचे मीमांसा मी करेन. त्यानंतर हे प्रस्ताव थेट कौलास घ्यावे आणि मंजूर झाल्यास बजावणी करावी असा माझा सद्यप्रस्ताव आहे.

अर्थात हे ग्राह्य नसल्यास माझे काही म्हणणे नाही.

माझ्या माहितीप्रमाणे माहितगार सध्या इतर कामांत अतिव्यस्त असल्यामुळे त्यांच्याकडून उत्तर येईलच अशी माझी अपेक्षा नाही.

धन्यवाद,

अभय नातू (चर्चा) १०:३९, २५ मार्च २०१२ (IST)[reply]मराठी विकिपीडिया चर्चा पानांवर अमराठी भाषांचा वापर, सदस्यांना सुस्पष्ट भूमिकेची विनंती[संपादन]

गेल्या काही दिवसात व्हीस्पर-टू-मी नावाचे इंग्रजी विकिपीडियावरचे महाशय मुंबईतील एअरलाईन कंपन्यांच्या छायाचित्रांची वेगवेगळ्या सदस्यांच्या आणि चावडी पानांवरून विनंती करत फिरत आहेत उदाहरण. ते इंग्रजी विकिपीडियावरील जुने गृहस्थ दिसतात शंका घेतलीच पाहिजे असे नाही,एवढ्यांदा विनंत्या केल्या नंतर काही जण तरी मागचा पुढाच विचार न करता छायाचित्रे इंटरनेटवर चढवून मोकळे होतात. माझा चर्चा पानांवरील परभाषेचा विरोध मुख्यत्वे कॉपीराईट आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या अंगाने येतो मी संषयवादी नाही पण आपल्याकडे विस्तृत पणे लक्ष नसलेल्या भाषेचा वापर चर्चा पानावर परभाषेतून कॉपीराईट मजकूर चिटकवून केला अथवा परभाषेचा अवैध कम्यूनीकेशन्स करता केला गेल्याचे सगळे घडून गेल्या नंतर कळाले तर काय आपल्याला चांगले वाटेल काय ?

एकट्या दुकट्याला एखादी गोष्ट आवडून अथवा नावडून चालत नाही कारण विकिपीडिया सारख्या प्रकल्पात अमंलबजावणी हि सामान्य सदस्यांच्या पुढाकरावर अवलंबून असते. चर्चेत शांत राहून नंतर अमलबजावणी होणार नसेल असे नियम बनवून अर्थ नसतो.

आपल्याकडे वेगव्गेळे गट आहेत. मराठीच्या बोलीभाषा नकोत पण हिंदी चालेल ; हिंदी नको पण इंग्रजी चालेल ; कोणतीही परकीय भाषा मुळीच नको. काही जणांना इतर विकिपीडियावरील लोक इंग्रजी आणि त्यांच्या भाषातून संपर्क करणे स्वागतार्ह असते तर अगदी विकिमीडिया प्रोग्राम्स आणि विकिमीडिया इंडिया चॅप्टरशी होणाऱ्या संवादांबद्दल कॉन्स्पीरसी थेअरीज पण आढळतात, शिजू अलेक्सांच्या चर्चा पानावर दिले गेलेले संदेश याचा उत्तम नमुना आहेत

एक काल मराठी विकिपीडियावर मराठी टायपींग सुविधांना मर्यादा होत्या आता वस्तुत:तसे नाही.पर भाषिकांकरता विकिपीडिया:दूतावास पानाची सुविधा उपलब्ध आहे. प्रोग्राम्स आणि विकिमीडिया इंडिया चॅप्टरच्या मंडळींना सदस्यांशी सरळ संपर्क करण्याची काही वेळा इच्छा असते त्यांच्या करता वेगळे पान बनवून द्दावे किंवा कसे ? मराठी विकिपीडियाने या विषयावर पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे का ?

माहितगार (चर्चा) २०:२२, ३ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

पर भाषिकांकरता विकिपीडिया:दूतावास पानाची सुविधा उपलब्ध आहे. प्रोग्राम्स आणि विकिमीडिया इंडिया चॅप्टरच्या मंडळींना सदस्यांशी सरळ संपर्क करण्याची काही वेळा इच्छा असते त्यांच्या करता वेगळे पान बनवून द्दावे किंवा कसे ? मराठी विकिपीडियाने या विषयावर पुन्हा विचार करण्याची वेळ आली आहे का ?
दुतावासाची सोयी बरोबरच प्रोग्रॅम्स आणि विकिमिडीया मंडळीसाथी स्वतंत्र पान असले तर सर्व सूचना एकाच ठिकाणी मिळणे सोपे जाऊ शकेल. AbhiSuryawanshi (चर्चा) १३:१९, १५ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
>>दुतावासाची सोयी बरोबरच प्रोग्रॅम्स आणि विकिमिडीया मंडळीसाथी स्वतंत्र पान असले तर सर्व सूचना एकाच ठिकाणी मिळणे सोपे जाऊ शकेल.
पानांचे नाव आणि रचना कशी असावी माहितगार (चर्चा) १९:०४, २५ मे २०१२ (IST)[reply]

विकिपीडिया:सदस्य नावांबद्दलचे धोरण[संपादन]

नावात बदल विनंत्या स्विकारण्याकरिता विकिपीडिया:चावडी/प्रचालकांना निवेदन/नावात बदल विनंत्या नावाचे पान बनवत आहे त्यामुळे त्या विनंत्यांचे परिक्षण आणि निर्णय मध्यवर्ती ठिकाणी करणे सुलभ ठरेल. माहितगार (चर्चा) १८:५५, २५ मे २०१२ (IST)[reply]
नावात बदल करण्याचे अधिकार प्रचालकांना आहेत काय? ते अधिकार जर त्यांना नसतील तर त्यांना विनंती कशासाठी करायची व ती विनंती त्यांना करण्यासाठी विकिपीडिया:चावडी/प्रचालकांना निवेदन/नावात बदल विनंत्या या पानाची गरजच काय?
-संतोष दहिवळ (चर्चा) २२:४३, २५ मे २०१२ (IST)[reply]


विकिपीडिया निर्वाहाच्या दृष्टीने विकिपीडीया प्रबंधक(Administrator) हुद्देदारांची यादीविकिपीडीया प्रबंधक येथे दाखवली आहे.वस्तुत: विकिपीडिया प्रबंधक सहसा निर्वाचीत स्वयंसेवक असतात.विकिपीडिया निर्वाहाच्या बहुसंख्य गोष्टी प्रबंधकांच्या कोणत्याही मदती शिवाय विकिपीडीयावर करता येतात.विकिपीडीया प्रबंधक हे पदाभिदान हे चुकीने वापरले जाते ते विकिपीडिया प्रचालक किंवा सिसॉप असे असते.
या चावडीवर केवळ पाने सुरक्षीत किंवा असुरक्षीत करण्याची विनंती,पाने वगळण्याची विनंती,सदस्यावर बंधन अशा तुमचे तुम्हाला नकरता येणार्‍या कामांपुरतीच मर्यादित आहे याची कॄपया नोंद घ्यावी.तसेच विकिपीडिया एक मुक्त स्थळ आहे त्यामुळे बंधने टाकणार्‍या विनंती करिता ठोस मुद्देसुद मांडणीची आवशकता असेल तसे बंधने हा नियम नसून अपवाद असतो.बंधने काही ठरावीक कालावधी पुरतीच घातली जातात हे लक्षात घ्यावे.
प्रबंधकांनी प्रबंधकीय कार्य विनंती शक्यतो वैयक्तीक पानांवर घेऊ नयेत, चर्चा सहमती किंवा कौल इतरत्र घ्यावे पण विनंती मात्र योग्य चर्चा दुव्या सोबत Wikipedia:चावडी/प्रबंधकांना निवेदन येथेच घ्याव्यात म्हणजे सर्व संबधीतांना आपले म्हणणे मांडण्याची समान संधी मीळेल.


शेरे: आधी आपला मुद्दा संबंधीत पानाच्या चर्चा पानावर मांडा व इतर सदस्यांचे मत/सहमती मीळवण्याचा प्रयत्न करा, आधी आपला मुद्दा सर्व साधारण चावडी पानावर मांडा इतर सदस्यांचे मत/सहमती मीळवण्याचा प्रयत्न करा,विकिपीडियावर हे कार्य आपण स्वत: करू शकता प्रबंधकीय मदतीची आवश्यकता दिसत नाही , सूचना अमलात आणली, सूचना खालील कारणांनी फेटाळली.

हेसुद्धा पहा[संपादन]

पानाची सुरक्षितता पातळी बदला[संपादन]

मुखपृष्ठ[संपादन]

Namespace मुखपृष्ठ location[संपादन]

On english Wikipeda and Italian Wikipedia "Mainpage" word comes where otherwise "Article"or "लेख" comes.It would be better if word "मुखपृष्ठ" can be shifted at word"लेख" on Lefthand Top. Mahitgar 07:21, 27 नोव्हेंबर 2006 (UTC)

झाले. --कौस्तुभ समुद्र (चर्चा) ०९:५२, ११ जून २००८ (UTC)

विकिपीडिआ:निर्वाह[संपादन]

Mahitgar १२:१७, १९ मे २००९ (UTC)

केले. अभय नातू १५:१७, १९ मे २००९ (UTC)

मराठी संकेतस्थळे[संपादन]

मराठी संकेतस्थळांबद्दल मराठी वृत्तमाध्यमातून अधिक लेखन व्हावे आणि असे लेखन करताना मराठी संकेतस्थळे संदर्भाकरिता वापरला जावून त्या योगे मराठी विकिपीडियाची दखलसुद्धा प्रसिद्धी माध्यमे घेतील या अपेक्षेने हा लेख धूळपाटीवरून मुख्य नामविश्वात घेतले आहे. या लेखाला अर्धसुरक्षीत करावे म्हणजे निनावी संपादने होणार नाहीत. Mahitgar १०:२४, १२ जून २००९ (UTC)

विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती[संपादन]

साचा:Devanagari Support, विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती त्यातील उपपाने दर्जाकरिता तपासून घेऊन पूर्णसुरक्षीत करावीत.साचा {{विकिपीडिया:साईट नोटीस/इतर माहिती}} साचा:Devanagari Support येथून मिडियाविकी:Sitenotice येथे हलवावा.

Mahitgar १०:२४, १२ जून २००९ (UTC)

मुखपृष्ठ थोडक्यात प्रकल्प[संपादन]

कृपया साचा चर्चा:मुखपृष्ठ थोडक्यात प्रकल्प पाहून सुयोग्य बदल दाखल करून घ्यावेत. Mahitgar ०७:३९, १७ जून २००९ (UTC)

पान वगळा विनंती[संपादन]

विकिकरणाचे वर्गीकरण संदर्भात[संपादन]

प्रकल्प विकिपीडिया:विकिकरण संदर्भात वर्ग talk:लेख ज्यांचे विकीकरणाची गरज आहे या वगळावयाच्या पानावर संकल्प द्रविड यांची खालील कॉमेंट आहे हि कॊमेंट अधीक स्पष्ट करावी आणि वर्ग:विकिकरण अथवा वर्ग:विकिकरण करण्याजोगे लेख यापैकी एक वर्ग वगळावा.
साचा:विकिकरण साच्यात या वर्गाऐवजी वर्ग:विकिकरण करण्याजोगे लेख वर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. सबब, व्याकरणदृष्ट्या चुकीचे नाव असलेला हा वर्ग वगळण्यात यावा.
--संकल्प द्रविड (चर्चा) ११:०४, १७ मार्च २००८ (UTC)

इतर विनंती[संपादन]

नेहमी उपयूक्त साचे आणि वर्गीकरणे[संपादन]

 • नेहमी उपयूक्त साचांची वर्गीकरणांची सूची संपादन खिडकीच्या खालीच असावी व तेथून निवडता यावी या साठी काही व्यवस्थाकरून मिळावी, म्हणजे संपादने अधीक सुकर होऊ शकतील, अशी प्रचानलकांना नम्र विनंती.

Mahitgar १३:२८, २३ फेब्रुवारी २००८ (UTC)

या संदर्भात एखादी यादी तयार असेल तर कृपया इथे दुवा द्यावा. क.लो.अ. --कौस्तुभ समुद्र (चर्चा) १२:१३, २१ मे २००८ (UTC)

साचे यादी दिलेली आहे. काही बदल असल्यास मिडियाविकी चर्चा:Edittools इथे लिहावे. क.लो.अ. --कौस्तुभ समुद्र (चर्चा) १४:०९, ३ जून २००८ (UTC)

Proof-reading[संपादन]

नमस्कार, मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र हा माझा पहिला विकी-लेख पूर्ण झाला आहे. कोणी ProofReading / Review करु शकेल काय ? Dakutaa ०९:०४, ७ नोव्हेंबर २००८ (UTC)

Put up a request on चावडी.
अभय नातू १६:४८, ७ नोव्हेंबर २००८ (UTC)

विकिपीडिया:विकिभेट[संपादन]

Undersigned proposes and requests moderators to update following para at साचा:सुस्वागतम् to link word भेट to .[[विकिपीडिया:विकिभेट|भेट]] .Mahitgar १६:५९, २९ सप्टेंबर २००८ (UTC)

<font size="2">[[मराठी भाषा|मराठी भाषेतील]] [[विकिपीडिया:परिचय|विकिपीडियामध्ये]] आपले स्वागत आहे. विकिपीडिया हा एक [[मुक्त ज्ञानकोश]] प्रकल्प आहे. ही त्याची आवृत्ती आपण घडवू शकता. येथील लेखांमध्ये भर घालण्यासाठी [[विकिपीडिआ साहाय्य:संपादन|मदतीचा लेख]] पहा. नवीन लेख लिहिण्यास उपयुक्त माहिती [[नवीन लेख कसा लिहावा|येथे]] आहे.[[विकिपीडिया:विकिभेट|भेट]] दिल्याबद्दल धन्यवाद! </font>

Done. Pending adverse comments.
अभय नातू १७:०५, २९ सप्टेंबर २००८ (UTC)

First comment (not adverse though)..
विकिपीडिया:विकिभेट is for external meetings of wikikar, but in this context, this refers to online visit to marathi wikipedia site.
Doesn't seem that appropriate. But if we want to promote external meetings (in some way), then this is a good option.
Padalkar.kshitij १७:४१, २९ सप्टेंबर २००८ (UTC)

For further growth of Marathi Wikipedia to some extent we need to have external meet.I wanted link some where at the top still it is time to have actual external meet so no point in putting at top notice section so I opted for this little odd but practical option.I will try to update विकिपीडिया:विकिभेट in a way that wont look too odd.Thanks and RgdsMahitgar १४:४६, ३० सप्टेंबर २००८ (UTC)

[[विकिपीडिया:धूळपाटी|धूळपाटी]][संपादन]

विकिपीडिया:प्रचालकांना विनंती मिडियाविकी:Edittools या लेखातील सध्याच्या धूळपाटी दूव्याचे सुयोग्य नामविश्वाच्यादृष्टीने [[विकिपीडिया:धूळपाटी|धूळपाटी]] असा बदल करावा. Mahitgar १३:५६, ३० ऑक्टोबर २००८ (UTC)

- केले.

अभय नातू १६:१९, ३० ऑक्टोबर २००८ (UTC)

हेसुद्धा पहा[संपादन]

विकिपीडिया प्रचालकांच्यापुढे विकिपीडिया अधिकारी(प्रशासक/Burocrat) पुढे विकिपीडिया प्रतिपालक(Steward) अशी पदावली असते.

टेस्ट[संपादन]

टेस्ट

राष्ट्रीय नव्हे...[संपादन]

श्रावण कृष्ण द्वितीया या आणि इतर अशाच तिथींच्या पानावरील साचा पाहिला तर त्यात भारताची राष्ट्रीय दिनदर्शिका असा शब्द आढळला. वास्तविक,श्रावण कृष्ण द्वितीया ही हिंदू पंचांगातील (चांद्रमासातील) तिथी आहे. राष्ट्रीय दिनदर्शिकेत सौर कालगणनेनुसार तारखा (उदा. १७ श्रावण १९३१) असतात. शुक्ल आणि कृष्ण अशी पंधरवड्यानुसार विभागणी तिथे नसते. कृपया त्या साच्यात दुरुस्ती व्हावी ही विनंती.-मनोज ०५:२४, १ ऑगस्ट २०११ (UTC)

मनोज, काही गल्लत होते आहे,हि पाने सुरक्षीत नाही आहेत , कोणताही सदस्य बदल करू शकेल असा विषय आहे हा संबधीत पानाच्या चर्चा पानावर आणि व्यापक सहमती करिता मध्यवर्ती चावडीवर जावयास हवा.विकिपीडिया:चावडी/कालगणना पाने चर्चा अशी सुद्धा चावडी उपलब्ध आहे. आणि भारताची राष्ट्रीय दिनदर्शिका हा शब्द साचात नव्हे तर वर्ग:भारताची राष्ट्रीय दिनदर्शिका येथे आढळला. त्या दृष्टीने मी आपली चर्चा तिकडे कॉपी पेस्ट करत आहे.माहितगार ०५:४८, १ ऑगस्ट २०११ (UTC)

निःसंदिग्धीकरण पानावरील सूचना[संपादन]

कोण्या एका सदस्याने मिडियाविकी चर्चा:Disambiguationspage येथे मराठी विकिपीडियाचा निःसंदिग्धकरण संदेश बदलण्याची सूचना केली आहे. प्रथमदर्शनी सूचना योग्य आणि ग्राह्य वाटत आहे पण बदल करण्याआधी इतर प्रचालकांचे काय मत आहे ते कृपया कळवावे.

अभय नातू ०१:५१, १८ ऑगस्ट २०११ (UTC)

महिनाभरापूर्वीच संकल्पने त्यात एडीट्स केली होती असे दिसते. संकल्पच्या प्रतिक्रीयेकरता वाट पाहिलेली बरी माहितगार ११:२२, १८ ऑगस्ट २०११ (UTC)

बॉटसाठी विनंती[संपादन]

I have separated साचा:भौतिकशास्त्र and साचा:भौतिकशास्त्रज्ञ, as original one had become too huge, and logically it doesn't make sense to keep science and scientists in same navbox. As thereव्are huge no. of articles linked in साचा:भौतिकशास्त्रज्ञ, such scientists pages need to be updated by adding following box -

so that they are logically coherent.

As this can be easily done by bot (This is my guess), request somebody to get it done. Kaajawa १९:५०, २२ ऑगस्ट २०११ (UTC)

नमस्कार काजवा ! तुम्ही केलेल्या विनंतीनुसार सदस्य:सांगकाम्या संकल्प हा सांगकाम्या चालवून संबंधित लेखांमध्ये बदल केले आहेत.
--संकल्प द्रविड (चर्चा | योगदान) १८:१४, २३ ऑगस्ट २०११ (UTC)
धन्यवाद संकल्प :) Kaajawa १८:००, २६ ऑगस्ट २०११ (UTC)

गणित हा विषय शिकविण्यासाठी जिओजेब्राचा उपयोग[संपादन]

्नमस्कार संगणकीय युगात गणिता सारखा क्लिष्ठ वाटणारा विषय विद्यार्थ्याना शिकवीण्यासाठी जीओजेब्रा या स्वाप्टवेअर चा उपयोग करून अध्यापन केल्यास नक्की अध्यापन प्रभावी व मनोरंजक होईल याची मला खात्रि आहे. मात्र जिओजेब्रा वापरावयाचे कसे? हा मोठा यक्ष प्रश्न आहे. याचे उत्तर माझ्या कडे आहे मी जर जिवोजेब्रा बाबत चा लेख लिहीला तर तो उपयुक्त ठरेल असे मला वातए

मराठी विकिपीडियातील योगदानाचे स्वागत आहे.आपल्या लेखनाचा उद्देश एखादी गोष्ट कशी करावी असा असेल तर कदाचित मराठी विकिबुक्स वर लेखन करणे अधिक सुयोग्य पर्याय नाहीना हे तपासून पहावे. विकिपीडियावर हे कार्य आपण स्वत: करू शकता प्रबंधकीय मदतीची/परवानगीची आवश्यकता दिसत नाहीमाहितगार ०८:४७, २८ ऑक्टोबर २०११ (UTC)

नांव परिवर्तन[संपादन]

महोदय माझे जुने नांव विजय प्रभाकर कांबळे याऐवजी मी भारत सरकारच्या राजपत्रात नवीन नांव विजय प्रभाकर नगरकर हे ग्रहण केले आहे. विकिपीडिया वरील माझे जुने युजरनेम vpkamble हे खाते नवीन युजरनेम vpnagarkar या मध्ये एकत्र करता येईल का ? कृपया हे शक्य असेल तर माझे नवीन युजरनेम vpnagarkar यात सामील करावे कारण माझे योगदान एकत्रित दिसेल. कृपया आवश्यक कार्यवाही करावी ही विनंती. --Vijay Nagarkar ०५:०९, २९ नोव्हेंबर २०११

Date Format Standarization[संपादन]

Which format should be used?

 • १ मे
 • मे १

Format used in India is 'dd-mm-yyyy'.

References:

In India the DD-MM-YY is the predominant short form of the numeric date usage in India. Almost all government documents need to be filled up in the DD-MM-YYYY format. An example of DD-MM-YYYY usage is the passport application form.

Other forms where DD-MM-YYYY format is seen:

निनावी २०:३१, २६ डिसेंबर २०११ (UTC)

माझे असे मत आहे - I personally feel that we should have date as "१ मे" everywhere. The simple reason is that when we talk, when we write, we write as "१ मे" normally. We have to really think when we write मे १ २०११. In fact it makes confusion when we write date and year nearby like २८ २०११. we have to put comma something like that. Even English wp use the similar way. : Pl. check http://en.wikipedia.org/wiki/Bhupen_Hazarika Born: 8 September 1926(1926-09-08)....Mvkulkarni23 १५:५१, २८ डिसेंबर २०११ (UTC)
Two things --
The fact that the Govt of India uses a certain format should only have a little bearing on what w:mr adopts. Wikipedia is not, and never will be, a govt entity; nor will (or should) it be influenced by govt policies, Indian or otherwise. If adopting a standard same as/similar/closer to that of GoI makes sense, it should be adopted (case in point -- Inscript keyboard.) We must never adopt a policy just "because the govt said so". This should apply in all areas of policy-making and rules-setting, not just date-format. Of course, legal requirements are a completely different ball-game.
I personally have no preference between the two date-formats. Regardless of the format chosen -- a. it should be standardized across most (with rare exceptions) pages and b. there must be redirections from one format to the other.
अभय नातू १६:२३, २८ डिसेंबर २०११ (UTC)

Main page January 2012[संपादन]

मुखपृष्ठावरील मासिक सदर मध्ये मागील अंक - डिसेंबर २०११ - नोव्हेंबर २०११ - मे २०११ - एप्रिल २०११ - मार्च २०११ - फेब्रुवारी २०११ यामधील डिसेंबर २०११ येथे बदल करून डिसेंबर २०११ असे करण्यात यावे. संतोष दहिवळ ०८:२१, १ जानेवारी २०१२ (UTC)

Reminder for above request again. I hope any one among sysop will attend this request. संतोष दहिवळ ०६:१८, २ जानेवारी २०१२ (UTC)

यूटीसी

उदयोन्मुख लेख[संपादन]

मराठी विकिपीडियाच्या मुखपृष्ठावर उदयोन्मुख लेख नावाचे एक सदर आहे. विकिपीडिया:उदयोन्मुख लेख येथे असे सांगण्यात आलेले आहे की या सदरातील लेख दर आठवड्याला बदलवण्यात येतील. (मग हे कधी चालू होणार? की त्यासाठीही मासिक सदरासाठी झाली तशी चावडीवर चर्चेची आपण वाट पहाणार आहोत?) लेख बनत नसतील तर वेगळी गोष्ट आहे पण आठवड्याला उदयोन्मुख नवीन लेख टाकता येईल एवढे निश्चितच बनत आहेत असे येथे बारकाईने फेरफटका मारणार्‍याच्याच लक्षात येईल. संतोष दहिवळ १५:४३, ३१ जानेवारी २०१२ (UTC)

संतोष, तुमचे म्हणणे एकदम मान्य. जेंव्हा हे सदर सुरु झाले तेंव्हा आठवड्याला उदयोन्मुख नवीन लेख टाकता येतील असे निर्देशित करण्यात आले होते. किंबहुना विकिपीडिया:उदयोन्मुख लेखवर असे अजूनही दिसते. प्रश्न एवढाच आहे की या लेखनाचे संकलन करून दर आठवड्याला कौल पानावर टाकणे , त्यावर पुरेशा मंडळींचा कौल घेणे हे थोडे जिकीरीचे काम आहे. जर या कामात कोणी 'प्रकल्प' म्हणून पुढाकार घेणार असेल तर निवडलेल्या लेखांना मुख्य पानावर दर आठवड्याला नेणे फारसे अवघड काम नाही. आपल्या संपादकांची संख्या वाढली, त्यांनी नियमित चांगली चांगली सदरे/लेख कष्ट पूर्वक बनवली आणि वेळच्या वेळेला कौल दिला तर काहीच अशक्य नाही. म्हणूनच सध्या आठवड्याला नाही जमल तर निदान महिन्याला हे सदर बदलण्याचा प्रयत्न आहे. मंदार कुलकर्णी १६:०८, ३१ जानेवारी २०१२ (UTC)

गोंधळ[संपादन]

अलीकडिल बदल या पानात इतर भाषांमध्ये आत्ता काही गोंधळ केला आहे काय ? संतोष दहिवळ १९:५७, १ फेब्रुवारी २०१२ (UTC)

ठिक झाले. धन्यवाद. संतोष दहिवळ २०:०१, १ फेब्रुवारी २०१२ (UTC)

साई - श्रद्धा और सबुरी[संपादन]

कोणत्याही माणसाच्या आयुष्यात सुखाचे आणि दु:खाचे खेळ सुरुच असतात. माणसाच्या पडत्या काळात त्याचे मन अस्थिर बनते आणि मग आधारासाठी परमेश्वर किंवा गुरु यांच्या पायाशी त्याला जावे लागते. वाईट परिस्थितीमुळे हतबल झालेला माणूस कोणता ना कोणता आधार शोधत राहतो. कुणी गंडे, दोरे, ताईत बांधतो तर कुणी देवाला संताला साकडे घालतो. वाईट काळ आल्यामुळे अगतिक झालेला माणूस कोणत्याही थराला जातो. नवससायास करुन झाले व हाती काहीच लागले नाही तर अघोरी मार्गाकडे जाणारे काहीजण असतात. माणसाच्या मनात श्रद्धा असते व ती त्यांच्या माता-पित्याने संस्कारातून त्याच्या मनात रुजवलेली असते. पण एखाद्या प्रतिकूल परिस्थितीत माणूस हळवा बनतो आणि त्याच्या मनातील श्रद्धेचे रुपांतर अंधश्रद्धेत होण्यास वेळ लागत नाही. आजुबाजूचे मित्र व नातेवाईक संकटातून बाहेर पडण्याचे नाना उपाय सुचवू लागतात आणि कळत नकळत माणसे अंधश्रद्धेकडे ओढली जातात. कुणाच्याही श्रद्धेची टिंगल टवाळी करु नये असे जरी असले तरी श्रद्धेची वाट अंधश्रद्धेकडे कशी आणि कधी जाते हे बर्‍याच जणांना कळतही नाही. परंपरागत अंधश्रद्धेने वागणारा मोठा समाज आजही भारतामध्ये आहे. यात अशिक्षित अडाणी जनतेबरोबर सुशिक्षित लोकदेखील आहेत. आपल्या देशात भरणार्‍या लाखो यात्रा या श्रद्धेपेक्षा अंधश्रद्धेवर जास्त आधारीत आहेत. नद्यांच्या संगमाचे प्रदेश व इतर काही तीर्थक्षेत्रे पवित्र असून तेथे स्नान केले असता पापांचा नाश होऊन पुण्याची प्राप्ती होते असा समज की गैरसमज पुराणकाळापासून प्रचलित आहे. कैलास पर्वतापासून ते थेट कन्याकुमारीपर्यंत आणि द्वारकेपासून जगन्नाथपुरीपर्यंत लाखो तीर्थस्थाने आजही लोकांच्या गर्दीची ठिकाणे आहेत. देवीच्या साडेतीन शक्तीपीठांच्या बरोबरीने पंढरपूर व देहू आळंदीला सारखेच महत्व आहे. पण यापेक्षा जास्त गर्दी असते ती साईबाबांच्या शिर्डी संस्थानात होय. रोजच्या रोज पन्नास हजारांच्या वर साईभक्त शिर्डीत दर्शनासाठी येतात आणि साईंच्या चरणी रोजच्या रोज येणारे दान लाखाच्या वर आहे. वर्षाला साडेचार अब्ज रुपयांचे दान भक्त या फकीरबाबाच्या दानपेटीत टाकतात. दहा अब्जाच्याही वर साई संस्थानची गुंतवणूक आहे. एवढा प्रचंड पैसा जेथे गोळा होतो तेथे स्थानिकांच्या बरोबरीने राजकारणी मंडळीही वावरत असतात. या प्रचंड उलाढालीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नेते मंडळींमध्ये चढाओढ सुरु असते. या सर्व खेळात स्थानिक जनतेला डावलून राजकारणी नेत्यांनाच घुसविले जाते. आणि मग सुरु होतो एक मोठा घोडेबाजार. आज साई संस्थानची गोष्ट एका वेगळ्या वळणापाशी येऊन पोचलेली आहे. संस्थानच्या विश्वस्त मंडळात वर्णी लागली की बर्‍याच गोष्टी फुकटात मिळतात व आपल्या नावाला वजन प्राप्त होते. त्यामुळेच सरकार आपल्या बगलबच्चांची नेमणूक या मंडळावर करते. सध्या या मंडळावर एकूण सोळा जण आहेत. यात आठ माणसे कॉंग्रेसची व आठ जण राष्ट्रवादीचे आहेत. येथे समसमान हिस्सा दोन्ही कॉंग्रेसवाल्यांनी करुन घेतलेला आहे. २००३ साली या मंडळाची नेमणूक तीन वर्षांसाठी झालेली होती. म्हणजे २००७ सालात नवे मंडळ निर्माण व्हावयास हवे होते. पण दरवेळी या लोकांची मुदत वाढवून दिली गेली. आज जुन्या विश्वस्त मंडळाची मुदत संपून सहा वर्षे लोटली तरी नवे मंडळ निर्माण झालेले नाही. बहुतेक देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळाबद्दल लोकांच्या तक्रारी असतात तशा शिर्डी संस्थानाबद्दलही आहेत. काही वर्षांपूर्वी विश्वस्त मंडळ संपूर्णपणे बरखास्त करुन कोर्टाने आपला माणूस नेमला होता. सध्याच्या मंडळातील काही जणांवर गैरप्रकार केल्याचे आरोप आहेत त्याबाबत चौकशी कोण करणार?हाच मोठा प्रश्न आहे. मध्यंतरी साईंच्या पादुका परदेशी पाठवण्यावरुन मोठा वाद जनता आणि मंडळात झालेला होताच. सध्याही स्थानिक जनतेचे व भाविकांचे आणि विश्वस्तांचे पटत नाही. त्यातूनच स्थानिकांच्या मदतीने न्यायालयात याचिका दाखल झाली आणि कोर्टाने हे मंडळ ताबडतोब बरखास्त करुन पंधरा दिवसात नवे मंडळ नेमावे असा आदेश दिला. या आदेशाचे शिर्डीतील जनतेने फटाके वाजवून स्वागत केले व आपला आनंद जाहीर केला. साई संस्थानाकडे अब्जावधी रुपयांची संपत्ती आहे. शिर्डीला विमानतळ व्हावं म्हणून साई संस्थानाने दोनशे कोटी रुपये देऊ केले. पण त्यावरुनही वाद निर्माण झाला. आज शिर्डीत भक्तांचा ओघ रोजच्या रोज वाढत आहे. त्यांच्या निवासासह बर्‍याच सुविधा तेथे अपुर्‍या आहेत. भक्तांची मागणी विमानतळापेक्षा या सुविधांसाठी आहे. पण आम्हाला एका गोष्टीचे नवल वाटते ते म्हणजे साईबाबांचे सारे आयुष्य फकीरीत गेले. गोरगरीब जनतेत ते जास्त रमले. मात्र त्यांच्या भक्तांनी त्यांना संगमरवरी सिंहासनावर सोन्याच्या मखरात नेऊन बसविले व त्यांच्या अंगावर हिर्‍या माणकाची शाल टाकली. भक्तांची ही आगळी सेवा आम्हाला न कळणारी आहे.


ह्या संदेशाचा प्रचालकांना निवेदनेशी संबध आढळून येत नाही त्या मुळे येत्या एक दोन दिवसात तो वगळला जाईल माहितगार (चर्चा) २२:२१, ३१ मार्च २०१२ (IST)[reply]

प्रचालकपद रद्द करणे[संपादन]

जर प्रचालक अधिकारांचा गैरवापर केला तर प्रचालक पद रद्द होऊ शकते. प्रचालक पद रद्द करण्याचे अधिकार विकी समाजास असतात.

 • प्रचालक स्वत:हून आपले अधिकार काढून घेण्याची विनंती करू शकतात.


प्रबोधनाबद्दल हितोपदेशकास धन्यवाद माहितगार (चर्चा) २२:२३, ३१ मार्च २०१२ (IST)[reply]

सदस्य शंतनु, सदस्य निनावी आणि आयपी 208.110.86.67 या खात्यांना प्रतिबंधीत करण्याची मागणी[संपादन]

सदस्य शंतनु यांनी शंतनु यांनी मी मांडलेल्या कौल प्रस्तावात मला मान्य नसलेले बदल परस्पर केले आहेत. त्यांना जनमताची फिकिर राहीलेली दिसत नाही. प्रचालकांनी आपपर भाव न बाळगता शंतनु आणि नीनावी या खात्यांना प्रतिबंधीत करावे अशी मागणी मी सर्व प्रचालकांकडे करत आहे.सदस्य शंतनुंचे विशीष्ट प्रचालकांशी असलेले घनीष्ट संबंध सर्व विदीत आहेत. प्रचालकांनी सदस्य शंतनु यांचे खाते ब्लॉक न करणे हे प्रचालकांच्या निष्पक्षपाती पणाबद्दल संशयास्पद ठरेल. सर्व प्रचालकांनी निष्पक्षपाती पणा सिद्ध करण्याची हि योग्य वेळ आहे आपण माझा अद्दाप पर्यंतचा आपल्या निष्पक्षपाती पणावरचा विष्वास ढळवून घेणारनाही अशी आशा आणी विन्ंती -रायबा

मराठी विकिपीडियात सतत नवे सदस्य येत असतात त्यांच्या पुढाकार घेण्याचे स्वागतच असते.सर्व सदस्यांना येथील गोष्टी कशा काम करतात याची पुर्वकल्पना असतेच असे नाही त्यासाठी काही कालावधी जावा लागतो.याकरिता मोठा कालावधी अगदी व्यक्तिगत मार्गदर्शन सुद्धा करावे लागू शकते .हा एक नवीन येणाऱ्या सदस्यांना सांभाळून घेण्याचा भाग आहे.सदस्य शंतनू अद्दाप तसे नवेच आहेत.सदस्य शंतनू हे सदस्य मंदार कुलकर्नी पेक्षा वेगळी व्यक्ती आणि खाते असून त्यांनी त्यांच्या बॉटच्या तांत्रीक कौशल्याचा मराठी विकिपीडिया आणि विकिस्रोत प्रकल्पास चांगला उपयोग करून दिला आहे याची मी खात्री केली आहे. त्यांनी पुढाकार घेऊन केलेल्या कामात काही त्रुटी असतील नाही असे नाही पण सर्व सदस्यांनी आपले मन मोठे करून मनातील शंका आणि किल्मीष दुर करून झाले गेले विसरून सदस्य शंतनूंना आपल्यात सामील करून घ्यावे हि नम्र विन्ंती. सदस्य शंतनूंना मार्गदर्शन पर संदेश त्यांच्या चर्चा पानावर दिला आहे तो संदर्भाकरिता पहावा. कौल पानावर आपल्या कौलात त्यांनी काही बदल केले तरी खोलात जाऊन अभ्यास करता त्यांचे बदल तुमचे वाटावेत असा नेमका बदल आयपी 208.110.86.67 कडून झाला आयपी 208.110.86.67 कडून वापरलेली भाषा आणि शंतनू यांची भाषा प्रथमदर्शनई वेगळी आढळून आली. आयपी 208.110.86.67 ने केलेली चुकही बहूधा त्यांचा निष्काळजी पणातून झाली असावी कारण ते तुमच्या कौलाचे समर्थनच करत होते असे दिसते.
आयपी 208.110.86.67ला मुख्यत्वे अपमानास्पद भाषेच्या वापराकरता तसेच निष्काळजीपणा करिता दोन आठवड्यांकरिता प्रतिबंधीत केले.सदस्य शंतनूंना समजाविले.

माहितगार (चर्चा) २०:१९, ३१ मार्च २०१२ (IST)[reply]

मंदार कुलकर्णी राजीनामा द्या ![संपादन]

अभिजित साठे यांच्या निर्णयाचे स्वागत. पण त्यंनी रीतसर राजीनामा द्यवा समाजाची फसवणूक करूनये. तरीपण मुख्य मुद्दा अजून मागेच आहे, मंदार कुलकर्णी कधी राजीनामा देणार ? शंतनुस कधी ब्यान करणार ? अभय नातूंचे ४ दिवस कधी भरणार ? मराठी विकिपीडिया समाज सुजाण आहे; साठेच्या निवडीच्या वेळी नातुने जी चूक (जन मताचा रोख डावलणे) केली त्याचे परिणाम काही दिवसातच दिसत आहेत. आता कुलकर्णी आणि शंतनुला पाठीमागे घालून काय हासील होणार ? कुलकर्णी जर थोडाही स्वाभिमान बाकी असेल तर प्रचालक पदाचा त्वरित राजीनामा द्या. लोकांनी हाकले पर्यंत वाट का पाहता. - Nanu

नानू, अभिजीत साठे ने ban केले म्हणून आता IP वरून आपण पुन्हा आक्रमक विधाने करायला सुरुवात केलेली दिसते. मी मागे ही कळवले आहे त्याप्रमाणे प्रचालकांनी काय करावे आणि काय करू नये हे मराठी विकिपीडिया वर भर न घालणार्‍या तसेच Duplicate ID बनवून दंगा घालणार्‍या मंडळींनी प्रचालकांना सांगायचे कारण नाही. मी माझ्याच नव्हे तर सर्व प्रचालकांची बाजू अतिशय शांतपणे रायबा यांच्या चर्चा पानावर मांडलेली आपण वाचली असेलच. जर वाचली नसेल तर येथे वाचावी. येथे प्रचालक मंडळी अनेक प्रकारे शांततेने सर्व गोष्टी समजावण्याचा प्रयत्न करीत असताना विषय उकरून काढून मराठी विकिपीडिया वर अशांतता माजवण्याचा प्रयत्न आपण थांबवायला हवा. माहीतगार यांनी सांगितल्याप्रमाणे शंतनू आणि निनावी यांची खाती माझी नसून मी Duplicate ID करून, न ओळखू येणारे ID किंवा IP वरून कधीही posting देत नाही. मागे पुण्याचा IP पत्ता पाहून मीच ते संपादन केले अशी काही जणांची समजूत झाली असावी. पण पुण्यात किती व्यक्ति राहतात, किती विकिपीडियावर येतात आणि किती मंडळी पुण्याचा Dynamic IP देवून संपादन करू शकतात हे मी वेगळे सांगायला नको. तेव्हा यापुढे राजीनामा द्या अशी भाषा करण्यापेक्षा जरा आपल्या योगदानाकडे आपण लक्ष दिले तर बरे होईल.... मंदार कुलकर्णी (चर्चा) २२:४९, ३१ मार्च २०१२ (IST)[reply]
स्वागत साचा स्पेशालीस्ट मंदार कुलकर्णी आपणास योगदानाच्या गोष्टी करणे शोभत नाही. भिक नको पण स्वागत साचे आवर असे म्हणण्याची वेळ तुम्हीच आणली. आपल्या भाषेत पुन्हा उर्मट आणि उद्दामपणा जाणवतो आहे, आपण शांतपणे आपल्या प्रचालक पदाचा राजीनामा द्यावा त्यामुळे येथे अशांतता पसरणार नाही. -Nanu
प्रिय नानू, स्वागत साचा स्वयांचलीत केला म्हणून नानू आणि काही सदस्यांना फारच वाईट वाटले आहे असे दिसते. या बाबत मी चावडी वर अतिशय विस्ताराने प्रचालकांची भूमिका मांडली होती. जेथे शक्य आहे तेथे तंत्रज्ञानाची मदत घेऊन तेच तेच काम कमी करायचा एकमेव उद्देश यात आहे. जी मंडळी Hotcat आणि AWB वापरतात त्यांना हे पटले असेल. जर तुम्ही इंग्रजी विकिपीडिया आणि अन्य काही विकिपीडिया पाहिले तर तेथेही असेच आहे. आता राहिला प्रश्न माझ्या संपदांनांचा. जर "स्वागत साचा स्पेशालीस्ट" बनून माझी संपादन संख्या वाढली असेल असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर मी "प्रशासकांना" अशी नम्र विनंती करतो की तशी झालेली सर्व संपादने माझी वगळावीत कारण तशीही मी ती Testing/Set up करता माझ्या संगणकावरून आपोआपच झाली होती. प्रशासकांनी हे मनावर घेऊन विकिपीडियाच्या सर्व Report मध्ये बदल करावा ही कळकळीची विनंती.....मंदार कुलकर्णी (चर्चा) ०९:४५, १ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
>>>> या बाबत मी चावडी वर अतिशय विस्ताराने प्रचालकांची भूमिका मांडली होती.
मंदारराव मला आपल्या भानगडीत पाडाचे नहिये, पण आपण धड धाडीत खोटे बोलता आहात, मागेच मी चावडी वरच उत्तर देणार होतो पण वाद वाढू नये म्हणून टाळले पण आता तुम्ही त्याचा संदर्भ वापरत असल्याने नरहावून लिहित आहे.
दि.११ -११ २०११ ला नारयण बोट१
तुम्ही दि.११ -११ २०११ ला नारयण बोट१ नावाने सांगकामे कामासाठी खाते तयार केले, तशी माहिती BOT फ्याग मागणी करतांना तुम्हीच लिहिली आहे. मग आपणा कडे वेगळे सांगकामे खाते असतांना आपण आपल्या खात्यातून सांगकामे का चालवले ? ( तुम्ही संतोष यांना हाच सल्ला दिला होता मग तो आपणास का लागू होत नाही ? ) आता प्रशासकांना रेपोर्ट बदलावा म्हणणे म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा सारखे नाही का होत ? (जेव्हा आपणास माहित आहे कि प्रशासकांना असे रिपोर्ट बदलवता येत नाहीत. ) मंदार राव समाजाच्या डोळ्यातील धूळफेक थांबवा. - Anandaaghav (चर्चा) १२:२४, २ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

मन्दर् कुलकर्निने विकिस्रोरोत्वर् केलेलि यक् चर्च खलि अहे.

राहुल, आपण माझ्या सदस्य पानावर सारखे काही लिहित आहात. त्याची काही मला आवश्यकता वाटत नाही. प्रचालक या नात्याने मला काही गोष्टी माहित असू शकतात असे समजून चालायला तुमची हरकत नसावी. तरी तुम्हाला काही शंका असतील तर मोबाईल किंवा इमेल वर संपर्क साधावा. उगाच अशा विषयांची सर्व जगापुढे मुक्त चर्चा करून आपली चर्चा पाने "चावडी" बनवण्याचे काही कारण नाही... Mvkulkarni23 (चर्चा) २२:३७, १७ मार्च २०१२ (IST)

सदस्य शंतनु आणि सदस्य निनावी वर त्वरित कारवाई व्हावी[संपादन]

सदस्य शंतनु आणि सदस्य निनावी ह्यात प्रचालक मंदार कुलकर्णी ह्याचे हित संबंध गुतलेले असल्यामुळेच त्याचेवर कारवाई टाळत आहे.

प्रचालकांनी आपपर भाव न बाळगता शंतनु आणि नीनावी या खात्यांना प्रतिबंधीत करावे अशी मागणी मी सर्व प्रचालकांकडे करत आहे.सदस्य शंतनुंचे विशीष्ट प्रचालकांशी असलेले घनीष्ट संबंध सर्व विदीत आहेत. प्रचालकांनी सदस्य शंतनु यांचे खाते ब्लॉक न करणे हे प्रचालकांच्या निष्पक्षपाती पणाबद्दल संशयास्पद ठरेल. सर्व प्रचालकांनी निष्पक्षपाती पणा सिद्ध करण्याची हि योग्य वेळ आहे. ह्या तिन्ही सदस्यांवर कारवाई करून प्रचालक , प्रशासक मंडळाने आपली निष्पक्ष भूमिका दाखवावी. सदस्य शंतनु आणि सदस्य निनावी ह्यास ब्यान करावे आणि मंदार कुलकर्णीने प्रचालक पदाचा राजीनामा द्यावा. - Nanu

मंदार कुलकर्णीच्या दबावाखाली[संपादन]

नमस्कार माहितगार,

मंदार कुलकर्णी ह्याचेवरील आरोप पत्रच प्रथम लपवा छापवा चौकटीत आणि मग चक्क तुम्ही चावडी सुधारणेच्या नावाखाली चर्चेच्या मधातच जुन्या चर्चेत स्थानांतरीत केले आहे.

 • चर्चा अजून सुरु आहे
 • अभय नातूंनी वेळ मागितला आहे
 • साठे यांचा रीतसर राजीनामा यायचा आहे
 • कुलकर्णी याचे युक्तिवाद खोटे ठरत आहे.
 • रायबा यांचा कौल बाकी आहे
 • शंतनू, निनावी ह्यांच्यावर कारवाई बाकी आहे
 • मंदार ह्यानि राजीनामा द्यायचा आहे

वगळा वगळी प्रकरणातून पेटलेल्या चावडी आणि त्यात प्रचलाक लोकांच्या पक्षपाती भूमिकेच्या पार्शभूमीवर आपली हि कृती धक्का दायक आहे. तुमच्या कडून विकी समाजास निष्पक्ष आणि मुक्त कार्य प्रणालीची अपेक्षा आहे. जर आपणच मंदार ह्यांच्या दबावाखाली आलात तर सामान्य सदस्यांनी कुठे दाद मागावी ?

निष्पक्ष पणे विचार करा, खरच ह्याची (चर्चा विस्कळीत करण्याची ) गरज होतीकाय ? हा बदल मराठी विकिपीडिया इतिहासातील सर्वात छोटी जुनी चर्चा ठरणार काय ? ( १५ मार्च ते २८ मार्च केवळ १३ दिवस आणि ६०,६७३ बाइट फक्त )

प्राप्त परिस्थितीत हा बदल आम सदस्यास शंकेस जागा देतो. तरी आपणास विनंती आहे कि जुनी चर्चा ३९ वरील म्याटर निस्पक्षपणे चावडीवर चर्चे साठी पुनर्स्तापित करावे. - Anandaaghav (चर्चा) २०:१३, ३ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

नमस्कार आनंद,प्रचालकीय कृती करताना सोडून इतर वेळी ते सामान्य सदस्य या नात्यानेच प्रचालक काम करत असतात.काही वेळेस एक जाणता सदस्य या नात्याने एका एखादा मुद्दा वेगळ्या शब्दात मांडण्याचा प्रयत्न प्रचालक असलेले सदस्य करत असतात तेव्हाते ती कृती एक सामान्य सदस्य या नात्यानेच करत असतात.
सदस्यांना प्रचालकास लक्षवेधण्याच्या उद्देशाने राजीनामा मागणे अथवा खरोखरच प्रचालकास धन्यवाद म्हणण्याचा अधिकार असतो, त्याचा यथायोग्य उपयोग जरूर करावा त्या बद्द्ल माझ्या मनात आपल्या बद्दल कोणताही आकस नाही.उलटपक्षी आपणा सर्वांच्या टिकेची दखल घेत मी माझ्या प्रचालकीय कृतींची समसमीक्षा करवून घेण्याच्या दृष्टीने सदस्य:Mahitgar/माझ्या प्रचालकीय कृतीची समसमीक्षा हे विशेष पान बनवले. आपण सर्वांनी आपली बाजू मनमोकळे पणाने मांडली लावून धरली हि प्रचालक मंडळींकरिता आत्मपरिक्षणाची चांगली संधी होती, अशी संधी देण्या बद्दल आपणा सर्वांचा आभारी आहे.
प्रचालक मंडळी काही आकाशातून पडत नाहीत प्रचालकही चुकू शकतात,प्रचालक बनवताना तुमच्या आमच्यातलेच लोक आपण लोकांनीच निवडलेले असतात, त्यांनाही सर्व गोष्टींची माहिती असतेच अथवा माहित असणे अपेक्षीत असते असे नाही.
माझ्याकडून जी चूक झाली, तुमच्या हातून होऊ नये म्हणून मी तुम्हाला सावध करतो, हि एक रास्त भूमिका आहे . 'मंदारने स्वतः: केले तसेच संतोषने करण्याला आक्षेप घेणे' हे कारण मंदारचा राजीनामा मागण्यास पुरेस नाही. मराठी विकिपीडियाला विकासाचे अजून पुढचे स्तर गाठणे बाकी आहे , पुढचा एकेक स्तर गाठताना पॉलिसीज तयार झालेल्या नसणे , सहाय्य पाने उपलब्ध झालेली नसणे ती नवीन सदस्यांना आणि प्रचालकांनीही व्यवस्थीत कल्पना येणे ही एक मोठी लांब प्रक्रीया असणार आहे, सहाय्य पाने पॉलीसीज आणि योग्य पद्धतीने माहिती पुरवणे त्यांचे अर्थ लावणे हे होताना काही समज गैरसमज होऊ शकतात.गैरसमज अटोक्यात ठेवून व्यक्तिकेंद्रीत चर्चेकडून मुद्दांवर चर्चा घडून यावी म्हणून इतर प्रचालकांना करावा लागणारा हस्तक्षेप न्याय्य असतो.
विकिपीडियावर अधिकतम वेळेकरता अधिकतम व्यक्तिंकरता लिहिण्याकरता मुक्त ठेवला जातो चुक झाली तर लक्ष वेधले जाते आणि पुन्हा सोबत सामील करून घेतले जाते.इथे प्रचालकाची न्यायीक जबाबदारीचे स्वरूप कौतूंबिक न्यायालया प्रमाणे तडजोड करून देण्याचे असते घटस्फोट मंजूरकरून लोकांना बाहेर पाठवणे त्यांचे माफी नामे घेणे असे कार्यक्रम येथे अपेक्षीत नाहीत. विकिपीडिया लोकशाहीचा प्रयोगही नाही , तो अनियंत्रीतही नाही. विकिपीडिया परिघाचा आवाका आणि मर्यादांचा यथा योग्य परिचय होण्यास काही कालावधी जातो काही वाद विवाद होतात काही वेळा सोल्यूशन्स मिळण्यात वेळही लागतो पण त्यामुळे हट्टाला पेटून उठणे उचीत ठरत नाही असे केल्याने मराठी भाषेचे नुकसान होऊ शकते. मी आपण सर्व आणि सर्व प्रचालकंडळींना एकत्र येऊन पुढील कामास लागण्याचे आवाहन करतो.आपण माझ्यावर विश्वास ठेऊन मराठी भाषेकरता सहकार्य देऊ करावे हि नम्र विनंती.
आपला
माहितगार (चर्चा) ००:१५, १५ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

मदत हवी आहे[संपादन]

हैदराबाद येथील अत्यंत व्यासंगी आणि सुप्रसिद्ध भाषा अभ्यासक प्रा. डॊ. श्री. पद्माकर दादेगावकर यांना त्यांच्या वैयक्तिक गंथसंग्रहातील बरीच पुस्तके (जवळजवळ >१५००) दान करायची आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करताना असे लक्षात आले की ही पुस्तके जर स्कॆन करून एखाद्या संदर्भ स्थळावर (जसे विकी/डिजिटल लायब्ररी) ठेवता आली तर त्यांचा अनेकांना फायदा होईल. या पुस्तकांमधील अनेक पुस्तके संग्राह्य आहेत. पण कदाचित सर्वच अजूनही प्रताधिकार मुक्त नसतील. परंतु काही दुर्मिळ पुस्तके (उदा. सत्यकथा मासिकाचे तीन-चार वर्षांचे सर्व अंक) आता प्रताधिकाराच्या बाहेर गेलेली असावी. अशी पुस्तके निवडून, ती स्क्यॆन करून विकीच्या विकीबुक्स-मराठी किंवा तत्सम प्रकल्पाला जोडता येतील काय? जर ते शक्य असेल तर विकीच्या हैदराबादेतील स्वयंसेवकांकडून (केवळ विकी-मराठीच नव्हे तर इतरही भाषांमधील) काही मदत होऊ शकेल किंवा कसे?

कृपया लवकरात लवकर कळवावे.

-वि.सु.नाईक, हैदराबाद.

मुखपृष्ठावर[संपादन]

विकिपीडियाच्या मुखपृष्ठावर मराठी अक्षरांचा नुसताच वर्णपट दिसतो. त्याच्या डाव्या बाजूला जागा करून किंवा वर येथे उपलब्ध लेखांची अक्षरानुसार यादी असे काही लिहिल्यास नवागतांना त्याचा उपयोग होईल. - मनोज

अनुमोदन. येथील लेखांची अकारविल्हे यादी असा (किंवा याहून अधिक चपखल सुचल्यास तो) मथळा/साइडबार असावा.
अभय नातू (चर्चा) ०४:३९, १८ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]


Spelling mistake in the banner text[संपादन]

There is spelling mistake in the banner which is being displayed on each page.

Banner: मराठी विकिपीडिया आणि बंन्धू प्रकल्पातील चहात्यांकरिता विकिमीडिया इंडिया चॅप्टरचे सदस्यत्व घेण्याचे निमंत्रण विकिपीडिया ज्ञानकोश आणि बंधूप्रकल्पाचा समस्त मराठी समाजास अधिकाधिक उपयोग करून देण्यात मराठी समाज मागे पडू नये म्हणून अधिकाधीक प्रमाणात सदस्य नोंदणी करण्याचे आवाहन आहे.

Mistake: बंन्धू Correct: बंधू

Note: बंधू is correctly typed in on next line बंधूप्रकल्पाचा

Mistake: अधिकाधीक Correct: अधिकाधिक

Kindly do the needful. Since this banner is displayed on each page it would be good to see the modifications as soon as possible.

शंतनू (चर्चा) २३:५६, २३ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

 • वा ..वा ...वा !!! शंतनू .हा मराठी विकिपीडिया आहे येथ प्रामुख्याने मराठीत लिहिणे अपेक्षित आहे.असे संदेश त्या सदस्याच्या चर्चा पानावर पण लिहिता आले असतेमग येथे असे जाहीर प्रदर्शन का ? आपण येथे केलेले लेखन '"विशिष्ट व्यक्ती अथवा समुदायास अनुलक्षून आरोप"' या गटात मोडते का हे तपासावे आपले वागणे म्हणजे दुसर्यास सांगे ब्रम्हज्ञान ..... असे तर नाही ? -Nanu (चर्चा) (या लेखनातील व्यक्तिगत आरोपांचा भाग वगळला आहे. माहितगार (चर्चा) २०:०६, २५ एप्रिल २०१२ (IST))[reply]
सदस्य Zadazadti यांचे उपरोक्त लेखनही असंसदीय भाषेत आहे तेव्हाते वगळून त्यांनाही असे लेखन पुन्हा न करण्याचे लवकरच सुचीत केले जाईल. माहितगार (चर्चा) ०८:१०, २५ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
वर लिहिलेल्या लेखनातील शीष्टसंमत नसलेला माथेफिरू शब्द स्वत: लेखकाने अथवा इतर सदस्यांनी न वगळल्यास. मी प्रचालकीय हस्तक्षेप करून तो लवकरच वगळेन. माहितगार (चर्चा) १३:११, २४ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
सदस्य नानू यांच्या वरील लेखनात मूळ मुद्द्याला उत्तर नाही तसेच व्यक्तिगत टीका असल्याने ते सगळेच या पानावरुन वगळावे का? असा प्रश्न इतर प्रचालकांकरिता मी मांडत आहे.
नानू यांना शंतनूशी संवाद साधायचा असल्यास त्यांनी कृपया सदस्य चर्चा पानांचा उपयोग करावा. प्रचालकांना निवेदन येथे मुद्देसूद चर्चा असावी असा आग्रह आहे.
अभय नातू (चर्चा) २२:४३, २४ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]


आपल्याकडे विकिपीडिया:कौल#व्यक्तिगत आरोप वगळावेत येथे कौल मान्य झालेले धोरण लागू पडते.व्यक्तिगत आरोपांचा तेवढाच भाग वगळता येईल, सरसकट सारे लेखन वगळणे अभिप्रेत नाही. जसे -" आपण येथे केलेले लेखन '"विशिष्ट व्यक्ती अथवा समुदायास अनुलक्षून आरोप"' या गटात मोडते का हे तपासावे " - हा भाग व्यक्तिगत आरोपात मोडत नाही,तो असू द्यावा .
केवळ व्यक्तिगत आरोपांचा भाग वेगळा करणे आणि तेवढाच वगळणे हे सुरवातीच्या काळात वेळखाऊ ठरणारे असले तरी, त्यामुळे व्यक्तिगत आरोपांनी होणाऱ्या उत्पाताचा वेगळा अभ्यास ,अब्यूज फिल्टर्स सक्षम पद्धतीने राबवीणे सोपे होईल, व्यक्तिगत आरोप करू नका सांगणारे संबंधीत साचे सुधारणे सोपे होईल.
नेमका प्रॉब्लेम ,खेदाची गोष्ट, 'व्यक्तिगत आणि जातीय स्वरूपाच्या टिका भारतीय संस्कृतीत सहजपणे वापरल्या जातात ' ,सरसकट वगळण्यात एखादा महत्वाचा मुद्दास न्याय मिळत नाही असे वाटून बरेच लोक व्यक्तिगत आरोपांना सहजतेने घेत त्यांना महत्वाच्या वाटणाऱ्या मुद्दाकरता सहभागी होऊ लागतात, वादविवादात सहभागी लोकांची संख्या वाढून वादावर नियंत्रण आणणे अधिकच कठीण होऊन ,मुस्कटदाबीचे आरोप आणि वाद शांत होण्यास वेळही जास्त लागतो . त्यापेक्षा नेमके व्यक्तिगत आरोप वगळण्याने सदस्यांच्या विश्वास मिळवण्यात वाव मिळेल.
इतर मराठी संकेतस्थळांनाही असे प्रश्न भेडसावले आणि भेडसावत आहेत ,ती मंडलीही वेगवेगळे प्रयोग करून पहात आहेत.त्यांच्या प्रणालींचा मी सध्या वेळ मिळॅल तसा अभ्यास करत आहे.इतर संकेतस्थळांच्या मानाने मराठी विकिपीडियाला अधीकतम (हेल्दी) मुक्ततेची संस्कृती पण जपायची आहे. आपल्या सांस्कृतीक पार्श्वभूमीवर प्रश्न केवळ एका नानुंचा नाही, व्यक्तिगत आरोप नको म्हणणारेही व्यक्तिगत आरोप करू लागतात .विकिपीडियावर हेल्दी वातावरण रहावे म्हणून व्यक्तिगत संस्कृती बदलाविच लागेल पण हे काम जाणत्यांनी संयमाने मार्गी लावावे लागेल असे माझे मत आहे.

>>प्रचालकांना निवेदन येथे मुद्देसूद चर्चा असावी असा आग्रह आहे.

सहमत आहे
माहितगार (चर्चा) ०८:१०, २५ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
माहितगार,
उत्तराबद्दल धन्यवाद. विकिपीडियाच्या सगळ्या पानांवरुन विवादास्पद लिखाण सरसकट काढावे असा माझा प्रस्ताव नाही.
माझा प्रस्ताव आहे --
०. खालील मुद्दे फक्त या पानासाठी लागू आहेत.
१. हे पान प्रचालकांना निवेदन अशा स्वरुपाचे आहे. यात सदस्य <--> प्रचालक असा संवाद अभिप्रेत आहे.
२. मांडलेल्या मुद्द्याबद्दल इतर सदस्यांनी येथे प्रतिक्रिया देणे अपेक्षित नसले तरी त्यात गैर नाही. यात मांडलेल्या मुद्द्याचे सकारण समर्थन किंवा विरोध असेल तर चर्चेस मदतच होईल.
२.१ असा मजकूर काढू नये.
३. सदस्य <--> सदस्य असा (सु/वि)संवाद साधण्यासाठी सदस्य चर्चा पाने उपलब्ध आहेत. चावडी, चावडी/इतर चर्चा ही पानेही उपलब्ध आहेत.
३.१ येथील मजकूरातील मुद्द्यास सोडून असलेला भाग काढून टाकावा. सदस्याला याबद्दल योग्य सूचना/विनंती शक्यतर करावी.
४. येथे व्यक्तिगत आरोप किंवा शिविगाळ केल्यास असा मजकूर ताबडतोब काढावा व अशा सदस्यास इशारा द्यावा. व्यक्तिगत हाणामारी इतरत्र केल्यास त्या पानांबद्दलचे धोरण लागू करावे. ते येथे irrelevant आहे.
५. मुद्द्याला सोडून लिहिलेला सगळा मजकूर काढावा. मुद्दा सोडलेला मजकूर काय हे ठरवण्यासाठी प्रचालकांना मुभा असावी.
५.१ ही पाने प्रचालकांच्या सोयी साठी आहेत याची पुन्हा एकदा पुनरुक्ती. सदस्याची इच्छा असल्यास असा वगळलेला मजकूर इतरत्र पुन्हा लिहीण्यास वरील नियमांतद्वारे मज्जाव नाही.
यात मुस्कटदाबी वगैरे करण्याचा मुळीच उद्देश नसून विकिपीडियातील एखादा भाग तरी असंबद्ध वादावाद्यांपासून मोकळा ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. सदस्यांना आपले मन हलके करण्यासाठी इतर अनेक पाने उपलब्ध आहेत. तेथे त्यांनी आपले मन मोकळे करावे (त्या त्या पानाचे धोरण सांभाळूनच).
अभय नातू (चर्चा) ०७:२७, २६ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]


>>आपल्या मुद्दा क्रमांक ०,२,२.१ शी सहमत ,मुद्दा क्र. ३ सदस्य <--> सदस्य असा (सु/वि)संवाद साधण्यासाठी हे पान नाही ह्याच्याशी सहमत.- पण एक सदस्य दुसऱ्या सदस्यावर कारवाइची /प्रचालकावर आक्षेप मागणी घेऊन येतो तेव्हा मुद्दा क्र. २,२.१ लागू करावेत.
>>मुद्दा क्र. ३.१ आणि मुद्दा ५ मुद्द्याला सोडून लिहिलेला सगळा मजकूर काढला जावा याच्याशी सहमत असतो तरी किमान येते काही महिने (चार महिने) काढवयाचा मजकुर दोन तासांकरिता स्ट्राईक आऊट केलेल्या स्थितीत ठेवावा म्हणजे नेमके काय वगळले जाणार आहे याचा साधारण पणे सदस्यांना अदमास येऊन अप्रत्यक्ष शिक्षण होईल. मुद्दास सोडून समजून काढलेले लेखन दुसऱ्या प्रचालकास योग्य वाटले तर तो ते वापस आणू शकेल अर्थात अशा कृतीचे कारण त्या प्रचालकाने स्पष्ट करणे आवश्यक असेल.
स्ट्राइकआउट मजकूर ठेवल्याने सदस्याला अंदाज येईल हे मान्य पण चार महिने जास्त आहेत. एक आठवडा पुरेसा ठरतो. चर्चा चालू असताना सहसा सदस्य या पानावर लक्ष ठेवूनच असतात आणि उत्तर देण्यास उशीर करणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. जास्त वेळ (स्ट्राइकआउट का होईना) मजकूर ठेवल्यास मजकूर काढण्यामागचा हेतूच संपतो.
>> मुद्दा क्रमांक ४ दुसऱ्या सदस्यावर कारवाइची /प्रचालकावर आक्षेप मागणी असते तेव्हा संबधीत व्यक्तिगत आरोप किंवा शिविगाळ इत्यादीचा दुवा संदर्भाकरिता देता आला पाहिजे. सदस्यावर कारवाइची मागणी /प्रचालकावर सुयोग्य आक्षेप हे व्यक्तिगत आरोप या संज्ञेस अगदीच ताठर ठेवून चालत नाही, 'व्यक्तिगत आरोप ' संज्ञेच्या अर्थव्याप्ती सब्जेक्टीव्ह न राहता अधिकाधीक ऑब्जेक्टीव्ह होण्यासाठी उत्पात अभ्यास मध्ये अधीक निरीक्षणे नोंदवून सदस्यांनी तटस्थपणे चर्चा करून ग्राह्य आणि अग्राह्य भाषेची उदाहरणे नमुद केली जाण्याची गरज आहे.
वर म्हणल्याप्रमाणे अधिक वेळ ठेवून काहीही उपयोग नाही. सदस्यांवरील (किंवा प्रचालकांवरील) चिखलफेक ठेवून देऊन काय साध्य होणार? उद्या एखाद्या सदस्याने येथे (किंवा चावडीवर) येउन दुसऱ्या सदस्याच्या आई-बहिणीचा उद्धार केला तर निरीक्षण आणि अभ्यास करण्यासाठी ते चार महिने ठेवून देणार?
>>मुस्कटदाबी वगैरे करण्याचा मुळीच उद्देश नसून विकिपीडियातील एखादा भाग तरी असंबद्ध वादावाद्यांपासून मोकळा ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. याचा अर्थ वादविवाद होणारच नाहीत असे नाही पण संबंध नसलेले वाद या प्रचालकांना निवदन चावडीवर येणार नाहीत. मुस्कटदाबी होणार नाही याबाबत स्वत: प्रचालकच सजग राहील्यास इतरांनाही बोलण्याची संधी मिळणार नाही. माहितगार (चर्चा) १६:१०, २७ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
मुस्कटदाबी होणार नाही याची प्रचालक पूर्ण काळजी घेतात. चुकल्यास कान उपटायला इतर प्रचालक तसेच सदस्य आहेतच की? सगळ्यांनीच लक्षात घ्यायला पाहिजे की मुस्कटदाबी न होण्याची दुसरी बाजू म्हणजे प्रत्येक लेखकाने अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य कोठे संपते आणि वाह्यात बोलणे/लिहीणे कोठे सुरू होते याचे भान ठेवणे हे आहे.
अभय नातू (चर्चा) ०२:०५, २८ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]


>>अभय नातू आता येथे नियम मांडत आहात. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे हि मुस्कटदाबिच नाही का ? (पुढे नानुंच्या चर्चा पानावर )

विकिपीडियात सर्वजण समान आहेत इथे कोणतीही व्यक्ती, अथवा त्यांचे ज्ञान आणि विचार अस्पृश्य नाहीत . नांनुंचे चांगले विचारही स्विकारवयास आवडतील तसेच अभय नातूंचेही चांगले विचार इथे स्विकारले जातील .विचार महत्वाचा आहे तो कोण मांडत आहे हे महत्वाच नाही . विकिपिडिया अनियंत्रीत नाही. विश्वकोशीय परिघाच्या मर्यादा स्पष्ट करणारे संकेत सर्वजण चर्चाकरून सहमतीने ठरवत असतात. सर्वलोकांना येथील परिघात अधिकतम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपलब्ध रहावे या करिता मी नेहमी प्रयत्नशील राहीलो आहे आणि त्या दृष्टीने मी माझे मुद्दे मांडले त्या पद्धतीने आपणही मुद्दास धरून चर्चा करण्याचे स्वागत आहे.माहितगार (चर्चा) १६:३२, २७ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

सामान्य सदस्यास मात्र नियम ?(पुढे नानुंच्या चर्चा पानावर )

मी यास नियम नव्हे संकेत मानतो आणि स्विकारले गेलेले संकेत सर्वांना एकसारखे लागू होतात. विशीष्ट प्रचालकीय कृती सोडून प्रचालक एक सर्वसामान्य सदस्यच समजले जातात म्हणूनच आपण प्रचालक हा शब्द वापरतो माहितगार (चर्चा) १९:५१, २७ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]


नानुंचा संदेश नानुंच्या चर्चापानावर हलवला[संपादन]

श्री.नानुंचा संदेश नांनुंच्या चर्चा पानावर प्रतिसाद देणे सोपे जावे म्हणून हलवला.प्रतिसाद मी स्वत: देणार आहे माहितगार (चर्चा) २०:४१, २६ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

अभय नातू तू तू तू तू तू .......

हि तर मुस्कट दाबीची कमाल झाली. तुम्ही जर प्रचालक आहात तर येथे मला लिहिण्यास मज्जाव का करता ? मी तुमच्याशी प्रचालक ह्या नात्यानेच बोलत होतो. माहितीगार करवी चर्चा का हलवता ? आणि जर बोलूच द्यायचे नसेल तर हे पानच बंद करा न. विनाकारण खोटा मुक्ततेचा आव का ?

सर्व मराठी विकिपीडिया सदस्यांनो पहा पाहा पाहा कशी मुस्कटदाबी करतात प्रचल लोक येथे.
 • माहितगार, आपण नातू आणि माझ्या चर्चेत विनाकारण ढवळा ढवळ करू नये. आपणास मराठी विकिपिडीयावर करण्या सारखे अनेक कामे असावीत. मी कोणतेही व्यक्तिगत आरोप केलेले नाहीत फक्त हकीकत तेव्हडी सागितली. हवे असेल तर ........(येथील लेखन पुरावे आणि संदर्भा शिवायच्या व्यक्तिगत आरोपांमुळे वगळले आहे. श्री नानु यांचे शंकानिरसना साठी मी त्यांच्या चर्चा पानावर येते काही दिवस चर्चा चालु ठेवनार आहे, त्यांचे सुयोग्य व्य्क्तीद्वेष आणि व्यक्तिगत आरोप विरहीत आक्षेपांना याच पानावर टप्प्य टप्प्याने उत्तरे देण्याचा मानस आहे काही शंकाना या पानावर सुद्धा उत्तरे नमुद केली आहेत. माहितगार (चर्चा) ००:३०, २९ एप्रिल २०१२ (IST)) .......... मागील चर्चांचे संदर्भ पण पेस्ट करतो.[reply]

चर्चा जशीच्या तशी पुनर्स्थापित करावी नकेल्यास मी ती करेन. - Nanu (चर्चा)

नानु , आपण प्रचालकांची परिक्षा घेऊ इच्छिता त्याचे स्वागत आहे.विवादात नसलेल्या लोकांना माझ्या प्रचालकीय कृतींचे समिक्षण करता यावे आणि मलाही परिक्षेला बसायचे आहे त्या करिता मी जाहीरपणे विशेष पानही बनवले आहे. त्यामुळे माझ्या प्रचालकीय कृतींची समीक्षा तटस्थ लोक करतीलच.मी उत्पातांचा व्यवस्थीत अभ्यास करूनच कृती करण्यावर भर देत असतो.आणि आपल्याही लेखनातील स्विकार्ह तेवढेच भाग या पानावर वापस आणेन.पण चर्चा अधिक सुयोग्य भाषेत मांडल्यास तुमच्या मुद्दांना चांगली मदत होईल या करता आपण आपापसात चर्चा करू मग आपण आपले स्विकार्ह भाग येथे जरूर आणा.
आत्ताचा हस्तक्षेप एक तटस्थ प्रचालक या नात्याने करत असलो तरी , एक नीव्वळ सामान्य सदस्य म्हणून सुद्धा सहभागी होऊन सुधारणा करणारे बदल करू शकतो त्या करता मी प्रचालक असणे गरजेचे नाही.ज्या मोकळेपणाने आपण इतरांच्या चर्चेत सहभागी होता त्याच मोकळेपणाने आपण माझाही सहभाग स्विकारणे अभिप्रेत आहे.आपले जे मुद्दे या पानावर घेणे आणि त्यांना प्रतिसाद देणे शक्य आहे ते घेत आहे आणि विकिपीडियाच्या बद्दलआपल्याबद्दल कोणताही आकस अथवा ममत्व न दाखवता सुयोग्य प्रतिसाद देण्याचा माझ्यापरीने प्रयत्न करणार आहे.
विकिपीडियाही पूर्णपणे अनियंत्रीत जागा नाही.कोणत्याही विवाद्द चर्चांमध्ये मी कधीही हस्तक्षेपाची घाई करत नाही.आपले पहिले २५ नव्हेंबरचे पहिले विशेष:योगदान/Nanu लेखन योगदान आहे. शक्यतोवर इतर सदस्य आणि प्रचालक ह्यांनाच सर्व गोष्टी करू देतो . मी आपल्याशी चर्चेत येण्यापूर्वी निश्चितपणे संयम दाखविलेला आहे. विकिपीडियावरील चर्चा खाजगी नसतात आणि खासकरून तुम्ही प्रचालकांना निवेदन मध्ये मांडलेल्या,आणि एवढा काळ रेंगाळलेल्या चर्चेची दखल घेणे मला रास्त वाटते . मी माझी भूमीका अजून तुमच्या विरुद्धही मांडलेली नाही त्यामुळे माझे ऐकण्या/वाचण्या आधीच पुर्वग्रहदुषीत पणे मला न नाकारता स्वतंत्र चर्चा करूयात. ज्या गोष्टी या चर्चा पानावर घेण्या जोग्या आहेत त्या आपण सुयोग्य पुर्नलेखन करून इथे घेऊ शकता त्या बद्दल माझा काही आक्षेप नाही. चर्चा जशीच्या तशी पुर्नस्थापीतकरण्याने सध्यातरी काही चर्चा संकेतांचे उल्लंघन होते आपण दोनपेक्षा अधीक वेळा पुराव्या शिवायचे व्यक्तिगत आरोप पुर्नस्थापीत केल्यास अथवा असभ्य भाषा वापरल्यास आपले खात्यांवरची प्रतिबंधने क्रमाक्रमाने वाढत जातात त्यामुळे सयंम दाखवून माझ्याशी चर्चा संपवून घ्यावी .हे पान काही कुठे पळून जात नाही.
माहितगार (चर्चा) १४:५२, २७ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

Personal Attack[संपादन]

This is the second time personal attack (derogatory comments) is being done on me by Nanu. Would appreciate if necessary precautions are taken by the sysops and bureaucrats to make sure such personal attacks are not done on any users.

From No Personal Attacks page

Do not make personal attacks anywhere in Wikipedia. Comment on content, not on the contributor. Personal attacks do not help make a point; they only hurt the Wikipedia community and deter users from helping to create a good encyclopedia. Derogatory comments about other contributors may be removed by any editor. Repeated or egregious personal attacks may lead to blocks.

शंतनू (चर्चा) २१:५१, २४ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]

माझी वर अभय नातूंना दिलेली प्रतिक्रीया वाचावी. सोबतच मराठी विकिपीडिया स्वत:चे निती नियम आणि धोरणे स्वतंत्रपणे आखते आणि राबवते ह्याची नोंद घ्यावी .इंग्रजी विकिपीडिया किंवा इतर विकिंची धोरणे जशीच्या तशी स्विकारली जात नाहीत. ज्या गोष्टींकरता धोरणे उपलब्ध नाहीत अथवा अद्दाप स्विकारली गेली नाहीत त्या गोष्टी चर्चेकरिता आपण चावडीच्या संबधीत पानांवरून चर्चेकरता मांडण्याचे स्वागत आहे. मराठी विकिपीडियावर प्राधान्याने मराठी भाषा वापरणे अभिप्रेत आणि आपणास तशी विनंती आहे. माहितगार (चर्चा) ०८:४५, २५ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
The point I was trying to put here was not about 'निती नियम आणि धोरणे' but was regarding the 'Personal Attack'. I was not and am not aware of the finalized decision regarding the personal attack policy. In absence of any finalized local policy, AFAIK, meta policies are applicable, hence the link. I hope necessary precautions are being taken regarding the personal attack issue. e.g. If there is no copyright violation policy specifically on local wiki, that does not mean copyright violation content can be uploaded, IMO. If its not case regarding the personal attack, would appreciate if specific clarification is shared. शंतनू (चर्चा) ०१:००, २८ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]
आपल्याकडे विकिपीडिया:कौल#व्यक्तिगत आरोप वगळावेत येथे कौल मान्य झालेले धोरण लागू पडते.व्यक्तिगत आरोपांचा तेवढाच भाग वगळता येईल, सरसकट सारे लेखन वगळणे अभिप्रेत नाही.
>> In absence of any finalized local policy, AFAIK, meta policies are applicable, hence the link. शंतनूराव मराठी विकिपीडियावर मेटा किंवा इंग्रजी विकिपीडियाचे नियम जसेच्या तसे स्विकारण्याचि संस्कृती नाही आणि नसेल.मेटा,फाऊंडेशन,चॅप्टर यापैकी कुणीही संबधीत विकिच्या समाजाच्या लोकल पॉलीसीमेकीँगमध्ये ढवळा-ढवळ मुळीच करत नाहीत. इतर सदस्यांचा गैरसमज होईल अशी माहिती देऊ नये. शंतनूराव स्वातंत्र्य घालवणे सोपे असते मिळवण्याकरता आणि टिकवण्या करता कष्ट पडत असतात. मी येथे आलो आहे ती आठ एक वर्षेपेक्षा अधीक काळ मराठी विकिपीडियाचे अधिकतम निती स्वातंत्र्य जपण्यावर खर्च केला आहे आहे तो मराठी समाज आणि संस्कृतीच्या दीर्घ कालीन प्रवृत्ती आणि गरजा लक्षात घेऊन. फाऊंडेशन प्रतिनिधीने मराठी विकिपीडियाच्या स्वातंत्र्यात फाऊंडेशन्च्या प्रिंसीपलमध्ये नसलेला हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला तर तासाभरात पुन्हा तसे करणार नाही या आश्वासना सहीत लेखी माफी इमेलवर मिळवली आहे. मराठी विकिपीडियावर स्वत:स अभ्यस्त करण्यास अधीक वेळ द्दावा. दिलेले संदेश घाईत न वाचता पूर्ण वाचावेत.
आपल्याकडे विकिपीडिया:कौल#व्यक्तिगत आरोप वगळावेत येथे कौल मान्य झालेले धोरण लागू पडते.व्यक्तिगत आरोपांचा तेवढाच भाग वगळता येईल, सरसकट सारे लेखन वगळणे अभिप्रेत नाही.
विकिपीडिया संस्कृतीच्या गाभ्याची यथा योग्य जाण मराठी विकिपीडियातील जाणत्या सदस्यांना आहे त्याची काळजी नसावी.कॉपीराईट,प्रायव्हसी पॉलीसी,व्यक्तिगत चारित्र्यहनन होणार नाही याची मराठी विकिपीडियन्सनी सजगतेने काळजी घेतलेली आहे.कायदा विषय मला स्वत:ला बऱ्यापैकी स्मजतो, स्वतंत्र कॉपीराइट पॉलीसीवर चर्चा चालू आहे ,प्रताधिकार विषयक भारतीय समाजातील साक्षरतेची गरज लक्षात घेऊन कायदा विषयाच्या अधीक जाणकारांनाच मराठी विकिपीडियावर कार्यरत करवून घेण्याचे प्रयत्न विवीध स्तरावर चालू आहेत.माहितगार (चर्चा) १७:०९, २८ एप्रिल २०१२ (IST)[reply]


माहितगार साहेब, मराठी विकिपीडिया वरील अशा काही गोष्टी मुळे (उदा. माफी इमेल) मराठी विकिपीडिया किती बदनाम झाला आहे/होत आहे याची तुम्हाला कल्पना आहे का? आपण ज्या काही गोष्टी करता, त्याचे परिणाम काय होतील याचा विचार करुनच नसत्या भानगडी कराव्यात. Sudhanwa (चर्चा) ००:०२, ३ मे २०१२ (IST)[reply]


--

The initial question was very simple and straight forward IMO. Let me try to put it again.
The statements made by Nanu were personal attack.
Do you (and other sysosps) agree with it?
If yes, do you agree (and/or other sysops) that action must be taken in such cases to make sure such incidents don't happen in future?
If yes, what are the actions planned in this case?
If no, would appreciate if you can explain the reason behind it.
मुळचा मुद्दा सोपा आणि सरळ आहे आणि होता. मी परत लिहायचा प्रयत्न करतो.
Nanu सदस्याने लिहिलेले हे व्यक्तिगत आरोप आहेत, IMO.
आपण व इतर प्रचलकांना ते मान्य आहे का?
असल्यास, आपण अथवा अन्य प्रचालक व्यक्तिगत आरोप करणाऱ्या सदस्यांवर काही कारवाही करणार का? ज्या मुळे भविष्यात व्यक्तिगत आरोप होणार नाही.
जर कारवाही करणार असाल, तर काय हे कळले तर उत्तम.
करणार नसाल तर का करणार नाही ह्याचे स्पष्टीकरण कळले तर बरे होईल.
व्यक्तिगत आरोपाचा भाग वगळला गेला आहे, आणि तसे न करण्याचे सुचित करतानाच व्यक्तिगत आरोप न करता लेखन कसे करावे या बद्दल त्यांना टप्प्या टप्प्याने मार्गदर्शन दिले जात आहे, हे आपण पाहिले असेलच .मार्गदर्शन करणे हि सुद्धा कारवाईच असते उलट त्या करता अधीक वेळ मेहनत घ्यावी लागते. जेवढ्या व्यक्ति तेवढ्या प्रकृती असतात ,काहींना त्रुटी निदर्शनाला आणल्या नंतर पुन्हा करत नाहीत , काहींना त्रुटीही त्रुटी का आणि कशी आहे हे कुणी कधी स्पष्टच केले नसते तर कधी एखाद्दा गोष्टीकडे सामाजीक सांस्कृतीक सवयींमुळे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती बळावलेली असते. खासकरून व्यक्तिगत आरोप हि मराठी समाजाची सर्वसाधारण प्रवृत्ती असल्यामुळे तिच्याकडे मर्यादीत दृष्टीकोनातून न पहाता नानुंच्या निमीत्ताने त्या समस्येचा अधिक अभ्यासकरून, शॉर्टटर्म नी जर्क रिॲक्शन ऐवजी लॉंगटर्म आणि अधीक परिणामकारक पर्यायांची उभारणी ह्या कडे अधीक लक्ष आहे.
यापुर्वी किमान तीन् वेग्वेग्ळ्या प्रचालकांनी सदस्य Nanu यांचे प्रतिबंधीत सुद्धा केले ,प्रचालक खाते प्रतिब्ंधनाचा आजिबात विचार करत नाहीत असे नाही पण त्या कडे पहिला पर्याय म्हनून पाहिले जात नाही तर शक्य्तोवर सदस्यास सुधारणेत मदत करण्याचे प्रयत्न केले जातात या बद्दल अधीक माहिती/मार्गदर्शन चावडी ध्येय धोरणे पानावर अभय नातूंनी केले आहे ते पहावे आणि व्यक्तिगत आरोपांबद्दल खाते प्रतिबंढन निती पुरेशी सुस्प्ष्ट आहे तोही दुवा आपल्याला आधीच दिलेला आहे त्याचेही वाचन करावे.
माहितगार (चर्चा) ०४:२९, १ मे २०१२ (IST)[reply]
 1. On Marathi wikipedia, which rules have been created/implemented in last 8 years?
 2. On which wiki page those rules can be read?
 3. How were those rules made?
 4. Which users/editors participated during making the rules?
 5. On which wiki page this information is available?
 1. मराठी विकिपीडियावर गेल्या ८ वर्षांमध्ये कोणते नियम बनवले आहेत?
 2. ते कोण्त्या विकि पानावर मिळतील?
 3. ते नियम कसे बनवनण्यात आले?
 4. कोणकोण्त्या सदस्यांनी त्यामध्ये सहभाग घेतला?
 5. ह्या बद्दलची माहीती कोणत्या विकि पानांवर मिळेल?

मी माझ्या सोई करता आपल्या प्रश्नांचे शंकानिरसन उलट्याक्रमाने करत आहे.

विकिपीडिया संस्कृतीस अधीक पोषक असल्यामुळे, व्यक्तीश: मी नीयम ऐवजी संकेत हा शब्द वापरतो. विकिपीडिया मुक्त असण्याचा एक महत्वाचा भाग असा की विकिपीडियातील संकेतांचा विशेष परिचय नसलेला नवागत व्यक्ति सुद्धा लगेचच सहभागी होऊ शकतो. विकिपीडिया हा नियम बनवण्याचा चाकोरीबद्ध कार्यक्रम नाही. नियमांचा उपयोग केला जातो पण त्यांना घट्ट कवटाळून बसणेही अपेक्षित नाही.येथील लेखन ज्ञानकोशाच्या परिघात बसवण्याकरता संकेतांची जरूर पडणे स्वाभाविक आहे.
संकेतांबद्दलचे प्रस्ताव मांडण्याच्या आणि सहमती घडवण्याच्या प्रक्रीयेत अगदी अनामिक अंकपत्ता सदस्यांचा देखिल सहभाग असू शकतो (त्यामुळे नीयम बनवण्यात सहभागी सदस्यांची वेगळी यादी असे काही नसते) . संबधीत चर्चा , लेखचर्चा पाने,सदस्य चर्चापाने , सहाय्य किंवा विकिपीडिया नामविश्वातील चर्चा पाने आणि चावडीवर विखूरलेल्या असू शकतात. यांचा शोध विकिपीडियाच्या प्रगत शोध यंत्रांच्या सहाय्याने घेता येऊ शकतो. काही सदस्य अशा चर्चांचा शोध घेऊन विकिपीडिया आणि सहाय्य नामविश्वातील सहाय्य पानांची निर्मिती करण्यात पुढाकार घेतात. जेव्हा एखादी माहिती सहाय्य पानावर नसेल तर नवीन सदस्य आपल्या शंका मदत केंद्रावर मांडतात.एखादी गोष्ट रचनात्मक असेल तर सदस्यांनी पुढाकार घेऊन कार्य तडीस नेणे अभिप्रेत असते, प्रत्येकवेळी समुदायासमोर गोष्टी मांडल्याच पाहिजेत असे नाही पण कुणी शंका अथवा असहमती उपस्थीत केल्यास आपली पाऊले संपादने मागे सुद्धा घेतली जातात.पण नंतर असहमतीस समोर जाण्या पेक्षा समुदायास विश्वासात घेणे बहुसंख्य वेळेस उचीत ठरते. समुदायास आपल्या कार्याबद्दल विश्वासात घेण्याकरता अथवा प्रथम दर्शनी एखाद्दा विषय प्रथमच (मराठी विकिपीडियावर) येत असेल आणि त्या बद्दल अद्याप काही संकेत उपलब्ध नसतील तर सहसा चावडी किंवा कौल पानांसारख्या सारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी सदस्य प्रस्ताव मांडतात. इतर सदस्य त्यांच्या विषयाबद्दल आत्मीयतेनुसार सवडी नुसार चर्चांमध्ये सहभागी होतात.(चर्चेतील सहभागांचे स्वरूप बहुसंख्य वेळा हाजीर सो वजीर याच स्वरूपाचे असते, एखाद्या प्रस्तावावर कुणीच सहभाग घेतला नाही पण प्रस्ताव विकिपीडियाच्या सर्वसाधारण परिघास आणि उद्दीष्टास धरून असेल तर साधारण पणे तो स्विकार्ह संकेत म्हणून ग्राह्य ठरतो) काही वेळा विकिपीडिया परिघाच्या सर्व पैलूंची माहिती नसल्यामुळे प्रस्तावात उणीव असेल तर प्रस्ताव अर्धा अथवा पूर्ण स्वरूपात नाकारणे आवश्यक असल्यास जाणते (सहसा तटस्थ पण अत्यावश्यक नाही,प्रचालक असणेही अत्यावश्यक नाही ) सदस्य प्रस्ताव नाकारला जात असल्याचे नमुद करतात(विकिपीडिया लोकशाही नाही हे येथे ध्यानात घ्यावे) . सहसा असे नाकारणे संबंधीत सदस्यावर विश्वास ठेऊन स्विकारणे अभिप्रेत असते. एखादा संकेत जुना झाल्यास अथवा नाकारला गेला असल्यास कालौघात त्याबद्दल पुन्हाही चर्चा मांडता येते ,चर्चा पुन्हा मांडताना पुर्वीच्या चर्चेतील प्रस्ताव स्विकारणाऱ्या अथवा नाकारणाऱ्या सदस्यांना कळ्वणे अत्यावश्यक नसले तरी त्यांच्या पासून दडवणे सुद्धा अभिप्रेत नसते.
विकिमीडिया फाऊंडेशनच्या प्रत्येक प्रकल्पाने स्वत:चे लेखन सांभाळून बरेच स्वयंसेवी सदस्य विकिपीडियात त्रुटी दुर करण्याच्या संपादनाचे कामही पार पाडत असतात . नवीन आलेल्या सदस्यांना प्रकल्पातील (विकिपीडियातील) लेखन संकेतांशी अभ्यस्त होण्यास वेळ लागणे स्वाभाविक असते (लेखन चालू ) माहितगार (चर्चा) ०४:४४, १ मे २०१२ (IST)[reply]
<मी माझ्या सोई करता आपल्या (संतोषजींच्या) प्रश्नांचे शंकानिरसन उलट्याक्रमाने करत आहे. >
मी संतोष दहिवळ माहितगार यांच्याकडून असे खुलासे मागवतो की
 • उपरोल्लेखित प्रश्न मी आपणास वा विकिपीडियावर अन्यत्र कोठेही कधी विचारले?
 • जर हे प्रश्न मी मांडलेत याचे उत्तर सापडत नसेल तर ते प्रश्न कोणी मांडले?
 • जर हे प्रश्न मी मांडले नसतील तर माझ्या नावाचा उल्लेख येथे कशासाठी?
हा असा प्रकार मी गंभीर मानतो आणि माहितगार यांच्याकडून तातडीच्या खुलाश्याची अपेक्षा ठेवत नाही तर हा खुलासा तातडीने माहितगारांनी केलाच पाहिजे. -------------------संतोष दहिवळ (चर्चा) १०:३५, १ मे २०१२ (IST)[reply]
>>जर हे प्रश्न मी मांडले नसतील तर माझ्या नावाचा उल्लेख येथे कशासाठी?
संतोषजी, क्षमा असावी, मी उत्तर देताना पानाच्या इतिहासातला प्रत्येक फरक तपासला नाही त्यामुळे वरचे प्रश्न शंतनूचे आणि खाली संतोषजींची सही दिसली त्यामुळे खालचे प्रश्न संतोषजींचे असा गैरसमज झाला. यापुढे इतिहातील फरक तपासून लेखन नेमके कुणाचे आहे ते तपासूनच प्रतिसाद देण्याची काळजी घेईन. संतोषजी मी आपली बीनशर्त सपशेल माफी मागतो आणि वर आपले लिहिलेले नाव काढण्याची प्रवानगी मागतो.माहितगार (चर्चा) ११:१५, १ मे २०१२ (IST)[reply]


आधी आपला मुद्दा सर्व साधारण चावडी पानावर मांडा इतर सदस्यांचे मत/सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न करा, विकिपीडियावर कारवाई सर्वसहमतीने केली जाते. विकिपीडियावर हे कार्य आपण स्वत: करू शकता. प्रशासकीय/प्रचालकीय मदतीची आवश्यकता दिसत नाही.

-संतोष दहिवळ (चर्चा) ०१:४५, ३०एप्रिल२०१२ (IST)

धोरण[संपादन]


माहितगार,

मराठी विकिपीडियावर मेटा किंवा इंग्रजी विकिपीडियाचे नियम जसेच्या तसे स्विकारण्याचि संस्कृती नाही आणि नसेल.

तुमच्या वरील विधानातील "इंग्लिश विकिपीडियाचे नियम जसेच्या तसे स्वीकारण्याची संस्कृती नाही" याच्याशी मी सहमत आहे. परंतु --

१. मराठी विकिपीडिया मेटाच्या कक्षेतच येतो.

२. मेटावर अनेक विषयांबद्दल सखोल आणि सांगोपांग चर्चा होऊन जवळजवळ सगळ्यांच विषयांबद्दल लिखित नियम केले गेलेले आहेत. हे नियम इंग्लिशसह अनेक विकिपीडियांवरील उद्भवलेल्या प्रसंगातून तयार झालेले आहेत.

३. मराठी विकिपीडियावरील लिखित नियमांची संख्या मर्यादित आहे.

असे असता ज्या विषयांवर मराठी विकिपीडिया आपले धोरण स्पष्ट करीत नाही, तेथे मेटावरील धोरण लागू होते असा ढोबळ नियम करणे हेच तर्कसंगत आहे आणि यासाठी माझा आग्रह आहे. जर अशा नियमांबद्दल तुमचा (म्हणजे कोणाही सदस्याचा) आक्षेप असेल तर असा आक्षेप चावडीवर मांडून, कौल घेउन मराठी विकिपीडियावरील नियम/धोरण बदलता येते.

विकिमीडिया मेटावरील नियम आम्हाला (मराठी विकिपीडियाला) लागू होत नाहीत असे सरसकट म्हणणे आश्चर्यकारक वाटते.

यासंदर्भात येथे नमूद करावेसे वाटते की २५ मे पासून विकिमीडियाने नवीन धोरण अंमलात आणण्याचे ठरवले आहे. यातील व्यक्तिगत हल्ल्यांबद्दलचा निवडक उतारा मी सदस्य चर्चा:अभय नातू/टर्म्स ऑफ यूझ (२०१२) येथे उतरवला आहे. यात बदल करुन मराठी विकिपीडियावर कौल घेतला नाही तर हे धोरण २५ मे, २०१२ पासून मराठी विकिपीडियावर जसेच्या तसे लागू होईल हे स्पष्ट करावेसे वाटते.

अभय नातू (चर्चा) ०३:२१, २ मे २०१२ (IST)[reply]

ता.क. वर उल्लेखित उताऱ्याचे मराठीकरण करून हवे आहे. तुमची मदत अपेक्षित आहे.

अभयजी , आपली गल्लत होते आहे. एक तर मेटा आणि फाऊंडेशन या भीन्न बाबी आहेत.यांचा तसेच इंग्रजी विकिपीडियाच नव्हेतर इतर जर्मन फ्रेंच इत्यादी विकिपीडियाच्या पॉलीसींचा मी गूगल ट्रांसलेटर वगैरे वापरून वेळोवेळी मागोवा घेतला आहे.फाऊंडेशनच्या नवीन धोरण मी व्यवस्थीत वाचन केले आहे. मी वर जे उत्तर देत होतो ते अद्दापी अपूर्ण होते त्यात संबधीत गोष्टींचा उहापोह आणि कारणे सोदाहरण स्पष्ट करणारच आहे. आपले शंका निरसन करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करेन.अर्थात नेहमी सारखे उत्तर प्रदिर्घ आणि थांबत थांबत लिहिणार आहे. माहितगार (चर्चा) ०७:४१, २ मे २०१२ (IST)[reply]

माहितगार,

तुमच्या उत्तराबद्दल धन्यवाद. आपल्याप्रमाणेच मी सुद्धा अनेक वर्षे येथे कार्यरत आहे आणि नियमांचा अभ्यास करीत असतो. मेटा आणि फाउंडेशन भिन्न आहेत पण मेटाच्या policies फाउंडेशनच्या प्रकल्पांना लागू होतात हे सत्य आहे. फाउंडेशन ही administrative/legal entity असून मेटा हा policy साठीचा उद्योग आहे.

मी वर मांडलेली शंका नसून overarching comment आहे. मराठी विकिपीडियावर अध्याह्रत धोरणे न बाळगता सुस्पष्ट धोरणे असावीत आणि अशी नसल्यास त्याला backstop काय पाहिजे हे मी स्पष्ट केले.

असो, तुम्ही उत्तर पूर्ण कराल तेव्हा परत बोलूयाच.

अभय नातू (चर्चा) ०८:१३, २ मे २०१२ (IST)[reply]

क्षमा असावी मी आपल्या मुख्यत्वे फाऊंडेशनच्या अत्यावश्यक पॉलिसींशिवाय इतरही मेटा पॉलिसी जशाच्या तशा स्विकाराव्यात या मुद्दाशी सहमत नाही याची कारणे मी पूर्ण उत्तर देताना मांडेन. माहितगार (चर्चा) ०८:२६, २ मे २०१२ (IST)[reply]


माहीतगार आणि अभय,

दोन प्रशासक बोलत असताना मी बोलणे फारसे योग्य वाटत नव्हते. पण मला अभय यांचे मत जास्त योग्य वाटते आहे. मराठी विकिपीडियावर जर पॉलिसी नसतील आणि असल्या तरी पुरेश्या नसतील तर मेटा वरील पॉलिसी आपोआप लागू होतात, हे योग्यच आहे. मी या संदर्भात अनेक इंग्रजी आणि इतर भाषिक मंडळींशी बोललो तेंव्हा त्यांनी हेच संगितले. कुठलीही संस्था चालवताना त्याचे काही नियम असतात. सुयोग्य ध्येय, धोरणे आणि पॉलिसी असणे संस्थेच्या हिताचे नव्हे तर अत्यावश्यक असते. इतक्या वर्षात जर "गुडी गुडी" होते म्हणून पॉलिसी किंवा नियमांचा बडगा दाखवायची पाळी आली नाही. पण गेल्या काही महिन्यातील सततच्या प्रचालक आणि प्रशासक यांच्या वरील निर्दयी हल्ले पाहता त्याची किती आवश्यकता आहे हे आपल्याला सांगायची वेगळी गरज नाही. पुढील काळात मराठी विपी वर मराठी भाषेत सुयोग्य पॉलिसी आणता येतील पण तो पर्यन्त अभयच्या म्हणण्याचा अनादर करणे योग्य नाही. जेंव्हा मराठी की बोर्ड आणि मराठी टायपिंग नव्हते तेंव्हा आपण सारेजण (इच्छा नसताना) इंग्रजी मध्ये संगणकावर पत्र किंवा लिखाण करत असू हे आपल्याला ध्यानात असेलच. त्यामुळे मेटा वरील पॉलिसी वापरणे योग्यच आहे. मराठी विकिपीडियावर अध्याह्रत धोरणे न बाळगता सुस्पष्ट धोरणे असावीत आणि ती योग्य ठिकाणी आणि वेळेवर वापरली जायला हवीत. या संदर्भात माहीतगार यांनी एकट्याने न ठरवता इतर प्रचालकांनी आणि जुन्या जाणत्या सदस्यांनी आपले मत देऊन या विषयाला चालना द्यावी. मी या संदर्भात याच ठिकाणी कौल मागत आहे. मंदार कुलकर्णी (चर्चा) २२:५८, २ मे २०१२ (IST)[reply]


पाठिंबा - mvkulkarni23
विरोध- >>प्रचालक आणि प्रशासक यांच्या वरील निर्दयी हल्ले<< चार-दोन प्रचालक/प्रशासकांसाठी पॉलिसी बनवायच्यात की मराठी विकिपीडिया समृद्ध करणार्‍या हजारो सामान्य सदस्यांसाठी पॉलिसी बनवायच्यात? . - संतोष दहिवळ
विरोध- हा प्रस्ताव हजारो नव्हे करोडो मराठी बांधवांकरिता अयोग्य असल्यामुळे मध्यवर्ती चर्चा तसेच धोरण विषयक चर्चेत न मांडता अयोग्य ठिकाणी चर्चीला गेल्यामुळे विरोध करत आहे आणि वादाची नोंद करत आहे आणि माझा विरोध मध्यवर्ती चावडीवर स्प्ष्ट करणार आहे. हि चर्चा मध्यवर्ती चावडीवर प्रचालकांनी आणावी अथवा मी ती तिथे उपस्थित करेनच. - रायबा
संतोष,
माझा प्रस्ताव केवळ प्रचालक/प्रशासकांवरील हल्ल्यांच्या रोखाने नाही तर विकिपीडियावरील सगळ्याच नियमांबद्दल आहे. यात आपण उल्लेखिलेल्या हजारो सदस्यांबद्दलचे नियमही येतात.
अभय नातू (चर्चा) ११:१८, ३ मे २०१२ (IST)[reply]

अभय,
आपण येथे प्रस्ताव मांडलेला नाही. माहितगार यांच्या विधानाविषयी आपण आपली टिपणी दिलेली आहे. ती मी वाचली. थोड्याफार फरकाने मी त्याच्याशी सहमत आहे. पण आपल्या टिपणीचा आधार घेत येथे मंदार कुलकर्णी यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला माझा विरोध आहे कारण येथे या पानावर हा प्रस्ताव मांडून आपण फक्त प्रचालकांना प्रस्तावाविषयी निवेदन करत आहात असा अर्थ निघत आहे. तरी आपल्याला आपले मत जर प्रस्तावाच्या स्वरूपात मांडायचे असेल तर विकिपीडिया ध्येय धोरणे किंवा विकिपीडिया कौल येथे मांडले तर माझ्यासारख्या सामान्य सदस्यांचा गैरसमज होणार नाही व सर्वांना त्यात सहभागीही होता येईल.
आपल्या म्हणण्यानुसार आपण येथे overarching कमेन्ट मांडली आहे. जर असे नसेल तर आपण आणि मंदार यांनी संगनमताने येथेच टिपणीला प्रस्तावाचे/कौलाचे स्वरूप दिले आहे असे स्पष्ट जाहीर करावे.
-संतोष दहिवळ (चर्चा) ११:४७, ३ मे २०१२ (IST)[reply]


संतोष,
मी (आणि तुम्ही सुद्धा) वर म्हणल्याप्रमाणे माझे मत overarching आहे, म्हणजेच ते फक्त प्रचालक किंवा इतर कोणत्याही सदस्यगटाकडे रोख न ठेवता विकिपीडियावरील सगळ्या नियमांबद्दल आहे. असे असता तुमच्या शंकेची बैठक कळली नाही.
मी वर लिहिलेले म्हणजे प्रस्ताव नाही. हे माझे मत आहे. यातून तुम्ही कोणता अर्थ काढला हे मला कसे कळावे?
मी येथे कोणाशीही संगनमत केलेले नाही. तुम्हाला संशय असल्यास तो फिटवावा कसा हे मला माहिती नाही.
अभय नातू (चर्चा) १७:३३, ३ मे २०१२ (IST)[reply]
>>माझा प्रस्ताव केवळ प्रचालक/प्रशासकांवरील हल्ल्यांच्या रोखाने नाही तर विकिपीडियावरील सगळ्याच नियमांबद्दल आहे<< या आपण वर केलेल्या विधानातील प्रस्ताव कोणता?
-संतोष दहिवळ (चर्चा) २२:३१, ३ मे २०१२ (IST)[reply]


माझा प्रस्ताव केवळ प्रचालक/प्रशासकांवरील हल्ल्यांच्या रोखाने नाही तर विकिपीडियावरील सगळ्याच नियमांबद्दल आहे
संतोष, शब्द बरोबर पकडलात :-) प्रस्ताव नव्हे तर विधान. मराठी विकिपीडियावर अध्याह्रत धोरणे न बाळगता सुस्पष्ट धोरणे असावीत आणि अशी नसल्यास त्याला backstop काय पाहिजे (मेटवरील नियम/धोरणे) हे ते विधान
चूभूद्याघ्या.
अभय नातू (चर्चा) २२:५८, ३ मे २०१२ (IST)[reply]


प्रिय संतोष,

तुमचा थोडासा गैर समज झाला आहे असे मला वाटते आहे. मी अभय यांच्या मताला अनुमोदन दिले आहे आणि ह्या पॉलिसी जसे अभय म्हणाले तसे हजारो मराठी विकिपीडिया च्या संपादकांना मदत व्हावी याचसाठी आहेत हे मी नमूद करू इत्चीतो. तुमचा सहभाग यात आवश्यक आहेच कारण तुमच्या सारख्या जुन्या आणि अथक काम करणाऱ्या सदस्यांना मोकळेपणाने आणि शांत चित्ताने मराठी विकिपीडिया मध्ये योगदान देता यावे हाच याचा उद्देश आहे. मी येथे कुठेही फक्त प्रचालकांसाठी प्रस्ताव असे म्हटलेले नाही... माझे वाक्य असे आहे - >> प्रचालकांनी आणि जुन्या जाणत्या सदस्यांनी आपले मत देऊन या विषयाला चालना द्यावी.<< यात तुम्ही आहातच..... मंदार कुलकर्णी (चर्चा) १३:४४, ३ मे २०१२ (IST)[reply]

पाठिंबा[संपादन]


अभय नातूंच्या सूचनेला माझाही पाठिंबा....J (चर्चा) ००:३२, ३ मे २०१२ (IST)[reply]

व्यक्तिगत इर्षेपोटी अधिकारांचा गैरवापर[संपादन]

प्रशासक लोकोहो,

येथे एक शब्दही न लिहिता केवळ एक चित्र लावले तर आपले प्रिय प्रचालक महाशय मला अनंत काळापर्यंत अंकपात्या सकट ब्यान करता ? हा कुठला नियम कळेल काय ?

वर बर्याच नियमांची चर्चा करणारे हे केवळ व्यक्तिगत स्वार्थातून मराठी विकिपीडियास आपली पकड घट्ट करण्या साठीच येथे रेटा देत आहेत असे चित्र निर्माण होण्यास त्यांनी जागा तयार होते आहे. माझ्यावरील बंदी उठवावी आणि मंदार कुलकर्णी ह्यांच्यावर व्यक्तिगत इर्षेपोटी अधिकारांचा गैरवापर करण्याबाबत त्वरित कारवाई हवी - MVK23

Dear Mvk23, By which rule you are putting such pictures? I had given you warning on the same on your talk page, but you did not stop. Even Abhay told you not to add, still you are not stopping the actvities. Pls. check the discussion threads ealrier for taking diciplicary actions. Pls. stop doing these unnecessary things. This has got nothing to do with <<व्यक्तिगत स्वार्थातून मराठी विकिपीडियास आपली पकड घट्ट करण्या साठीच येथे रेटा देत आहेत >> pls. do not confuse and deviate the matter .... - Mvkulkarni23

MVK23

<"आपले प्रिय प्रचालक महाशय मला अनंत काळापर्यंत अंकपात्या सकट ब्यान करता ?">

मन्दर कुलकर्नि याना नियमचि महिति नसल्यने (<"प्रचालक या नात्याने मला काही गोष्टी माहित असू शकतात असे समजून चालायला तुमची हरकत नसावी."> इति मन्दर्) त्यन्च्यकदुन् चुकुन् आपनवर् अनन्त् वर्शकरित बन्दिचि करवाइ झालि असेल् पन् महित्गर् यन्नि आपनवरिल् अनन्त् वर्शचि बन्दि उथ्वुन् ति यक् ओर्शपर्यन्त् अनलि आहे Ganesh Pawar (चर्चा) १२:२८, ४ मे २०१२ (IST)[reply]


 • गणेशराव तुम्ही बरोबर माहिती दिलीत. माहितगार यांनी बदल केला आहे म्हणजे मंदार कुलकर्णी चूक होते असे दिसते आता माहितगार पण कशावरून बरोबर ? साधारण सदस्यास नेमके नियम काय हे कुणी तरी कळवावे ?
एका चित्रासाठी एक तंबी आणि दीर्घकालीन बंदी ??? पटत नाहीन काहीतरी गडबड नक्कीच होतेय. Neetin kadu (चर्चा)


विकिपीडियावर सदस्य खाते ब्लॉक करताना प्रचालकांकडून अधिकाराचा गैरवापर होतो असे माझे निरीक्षण आहे. माझ्या निरीक्षणातील काही बाबी अशा -
 • प्रचालकांवर जर कुणी सदस्याने आरोप केले तर त्या सदस्याला तत्परतेने लगेच ब्लॉक केले जाते. कारण ब्लॉक करण्याचा अधिकार प्रचालक गटाला आहे. (सामान्य सदस्य गटातील सदस्यावर जर असे आरोप झाले तर त्यावेळी हे प्रचालक आरोप करणार्या सदस्याला ब्लॉक करण्याची तत्परता का दाखवत नाहित?)
 • ब्लॉक करताना पाळले जाणारे संकेतांकडे डोळेझाक करून सदस्याला ब्लॉक केले जाते. (कधी एकदा याला धडा शिकवतो या भावनेतून संकेतांकडे दुर्लक्ष होत असावे (असे माझे मत आहे.))
 • सदस्यखाते ब्लॉक करताना अंकपत्ताही (आयपी अॅड्रेस) ब्लॉक केला जातो.
 • स्वत:चे चर्चा पानही संपादीत करू शकणार नाहित असा दमही दिला जातो. (त्यामुळे ब्लॉक केलेल्या सदस्याला आपली बाजू मांडण्यासाठी जागाच दिली जात नाही. यासाठी ब्लॉक करताना विचारला जाणार option माहित नसल्यास बगझिलावरील Enable by default ability to edit own talkpage while blocked globally on all existing and future Wikimedia project wikis हा बग प्रचालकांना मदत करू शकतो त्याचा प्रचालकांनी अभ्यास करावा)
-संतोष दहिवळ (चर्चा) १५:३४, ४ मे २०१२ (IST)[reply]


 • अभय जी, MVK23 पर की गयी कार्रवाई सही है या गलत इपर आप कुपया स्पष्टीकरण देकर परिथितिको साफ करनेकी कृपा करे. यदि सदस्य गलत है तो किस नियम के तहेत कार्रवाई की गई है ये बतानेसे आम सदस्य को भी जानकारी मिलेगी; और मंदार कुलकर्णी गलत है तो कुपया कार्रवाई को वापस लेनेकी प्रक्रिया शुरू करे. आपमें अहेसास की नरमी और जस्बात की शाहिस्तिगी है ये दिखानेका इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा. - लकी
खरोखर झोपलेल्याला झोपेतून जागे करता येते पण झोपेचे सोंग घेणाराला जागे करता येत नाही.
चू.भू.द्या.घ्या.-संतोष दहिवळ (चर्चा) १५:२०, १५ मे २०१२ (IST)[reply]
 • इंग्लीश मधे काही लिहीले गेले तर त्याना दूतावासाचा रस्ता दाखवला जातो. हिंदीमधे लिहीले तर कोणते नियम लावले जातात ते बघुया आता. Sudhanwa (चर्चा) ००:३०, १६ मे २०१२ (IST)[reply]

कायदेशीर कारवाई करावी[संपादन]

माझ्या चर्चा पानावर 58.68.122.162 ह्या अंक पत्या वरून संदेश वगळण्यात येत आहे आणि मी वाचण्या साठी ते उलटवले तर मला ब्यान करण्याच्या धाम्क्याचे संदेश देण्यात येत आहे. प्राच्यल्कांनी ह्या अंक पत्यावर कायदेशीर कारवाई करावी हि विनंती - Hari.hari (चर्चा)

आपण वैयक्तिक आरोपांना प्रोत्चाहन देत आहात काय? वैयाकीत आरोपांचे संदेश आपल्या चार्चापानांवरून हटवण्यास आपला आक्षेप का? कृपया आपला हेतू स्पष्ट करावा. धन्यवाद.58.68.122.162 ११:०६, १५ मे २०१२ (IST)[reply]

आपण कोण आहात ? मझ्या चर्चा पानावर ढवळा ढवळ करण्याचे अधिकार आपणास कोणी दिले ? अंक पात्यावरून ब्यान करण्याचे अधिकार आपणास आहेत का ? मला शंका येते आपण मंदार कुलकर्णीच तर नाही न ? कारण इतर प्रच्यालक ह्या अंक पत्यास ब्यान करत नाही आहेत.

मंदारराव, माझे संदेश मी वाचावे आणि ते नको असल्यास त्याचे काय करायचे हे ठरवावे हे नीतीसंमत वाटते. सदस्याच्या मुलभूत अधिकारावर आपण अतिक्रमण करीत आहात. आपणास असे संदेश वगळण्याची विनंती वजा निरोप देता आला असता पण तसे न करता आपण दादागिरी सारखे वागत आहात. तुमची ह्यात मानसिक अस्स्वता जाणवते पण आता हा गोंधळ थाब्वा. खुप झाले. सारखे सारखे सदस्यांशी वाद घातल्याने तुम्हाला अधिक विरोध होत असावा आणि त्यामुळे संपूर्ण विकीचे वातावरण गढूळ होते आहे. दर रोज नवीन अध्याय सुरु असतो ... पहा शेवटी आपली मर्जी.

विद्वत्वं च नॄपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन |
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ||
 • अर्थात - विद्वत्ता आणि राजेपण होणे नाही बरोबरी | राजा पूज्य प्रजेपुरता, विद्वाना सर्व पूजती ||

-Hari.hari (चर्चा)

प्रिय Hari.hari, मंदारराव वाचून खरेतर गहिवरून आले आहे कारण असे वाचायची सवयच नाही !!! आपला असा समज होवू शकतो, मी आता खात्रीपूर्वक आणि एवढेच सांगू इत्चीतो कि मी त्या आय पी वरून काही केलेले नाही. मी माझ्या नावानेच विकीपेडिया मध्ये भर घालत असतो. त्या व्यक्तीला अभिजीत साठे यांनी जाब विचारला आहे. धन्यवाद.... मंदार कुलकर्णी (चर्चा) १४:१८, १६ मे २०१२ (IST)[reply]


58.68.122.162 ह्या अंकपत्त्यावरून सदस्य चर्चापानांवरील बदल चालू राहिले तर हा आय.पी. ॲड्रेस बॅन केला जाईल. ह्या व्यक्तीला मी जाब विचारला आहे. - अभिजीत साठे (चर्चा) १३:४७, १५ मे २०१२ (IST)[reply]
अरेरे! हे काय करत आहेत...? ही वेळ यायची बाकी राहिली होती येथे?

डॉक्टरांच्या रॅकेट संदर्भात[संपादन]

विकिपीडियाच्या परिघा बाहेरील लेखन वगळले , क्षमस्व ! माहितगार (चर्चा) १९:५०, २७ मे २०१२ (IST)[reply]

लेख वगळता येईनासे झाले आहेत[संपादन]

आज speedey deletion requests येथील एक-दोन लेख वगळण्याचा प्रयत्न केला असता ते करण्यास तांत्रिक मज्जाव असल्याचे आढळून आले.

कोणीतरी लावलेल्या संपादन गाळण्यांमुळे असे होत असावे असे वाटते.

इतर प्रचालकांनी पान वगळण्याचा प्रयत्न करावा तसेच चुकीच्या, मोडलेल्या गाळण्या काढून टाकाव्यात ही विनंती.

अभय नातू (चर्चा) १६:५३, ५ जून २०१२ (IST)[reply]


>>इतर प्रचालकांनी पान वगळण्याचा प्रयत्न करावा
इतर प्रचालकांची आवश्यकता नाही,बॅक की वर जाउन आपण स्वत:सुद्धा वगळू शकता.आपण प्रयत्न करत असलेला,उदाहरण म्हणून बाल साहित्य हा लेख वगळून आणि पुर्नस्थापित करून दाखवला .संपादन गाळकांची लक्षात घेण्यासारखी मला दोन तांत्रीक वैशिष्ट्ये आढळली; १ संपादन गाळक जसे नको असलेली कृतीची दखल घेतात तसेच रिव्हर्स कृतीचीही दखल घेतात.२) सूचना (/ताकीद) देण्याची प्रक्रीया हि केवळ सूचक प्रक्रीया आहे, "झलक सोबत सूचना" च्या तत्सम प्रकारात मोडते त्यामुळे आपण कृती पुन्हा करतो तेव्हा ते कृती स्विकारते.

माहितगार,

इतर प्रचालकांची आवश्यकता नाही या तुमच्या वाक्याचा अर्थ कळला नाही. मी इतर प्रचालकांनाही हीच अडचण येत आहे का इतकेच विचारले होते. आत्ता असलेला संदेश confusing आहे. त्यावरुन माझ्या लक्षात आले नाही की काय करावे. तुम्ही सोडून इतर प्रचालकांच्या लक्षात हे आले का? त्यांनाही हीच अडचण असल्यास हा संदेश लगेच बदलावा अशी विनंती.


>>कोणीतरी लावलेल्या संपादन गाळण्यांमुळे असे होत असावे असे वाटते.
"मुख्य नामविश्वात नवीन रिकामी पाने" संपादन गाळणी आपणच बसवलेली आहे, ह्या संपादन गाळणीची असंख्य संपादने फाल्स पॉझिटीव्ह करता तपासली आणि संपादन गाळणी व्यवस्थीत काम करते आहे असा विश्वास वाटल्या नंतरच सूचना जोडली. जोडलेली सूचना बरोबर आहे. पुन्हा मागेजाऊन आपण केलेली कृती पुन्हा केल्यास स्विकारली जाईल असे लिहिल्यास प्रचालकांचे कमी झालेले काम पुन्हा वाढेल म्हणून तसे सूचनेत नोंदवणे टाळले.

जोडलेली सूचना बरोबर नाही. माझ्यासारख्या सामान्य मराठीवाचकास त्याचा हेतू लगेच कळला नाही. त्यासाठी तुमची मदत घ्यावी लागली.

पान वगळतानाचा येणारा मिडियाविकि संदेश ला वगळू शकत नाहि मध्ये उणीव आहे व्यवस्थीत तपासून मग योग्य संदेश देणारा बग नोंदवावा लागेल. (लेखन चालू)

धन्यवाद. (लेखन बंद)

अभय नातू (चर्चा) १५:३४, ६ जून २०१२ (IST)[reply]


दुसऱ्या सदस्यांना ब्रेक घेत घेत प्रतिसाद द्यावे लागू शकतात प्रतिसाद देणे पूर्ण होण्याच्या आधीच मध्येच (प्रती)-उत्तरे देण्याची घाई कशाला ? माहितगार (चर्चा) १६:१३, ६ जून २०१२ (IST)[reply]

माहितगार,

तुमचा विनाकारण आक्रमक पवित्रा (येथे तसेच आधीच्या उत्तरातही) पाहून आश्चर्य वाटत आहे. तुमच्या कृतीस (नकळत) आव्हान दिले असता विचारण्यावरच असे घसरायचे कारण नाही.

घाईबद्दल म्हणलात तर मीच तुम्हास प्रतीप्रश्न करू इच्छितो की आपला विचार पूर्ण झालेला नसताना (अर्धवट) उत्तर देण्याची घाई कशाला? पूर्ण विचार झाल्यावर उत्तर द्यावे म्हणजे तुमचा व इतर वाचकांचा गोंधळ होणार नाही.

अभय नातू (चर्चा) १६:१८, ६ जून २०१२ (IST)[reply]

खऱ्या सामान्य सदस्यांना सूचना जशी दिसते
>>तुमचा विनाकारण आक्रमक पवित्रा (येथे तसेच आधीच्या उत्तरातही) पाहून आश्चर्य वाटत आहे.
"आधीच्या उत्तरात" आपणास आक्रमक पवित्रा नेमका कुठे/ माझ्या नेमक्या कोणत्या शब्दात/वाक्य रचनेत आढळला ते कळावे म्हणजे आपल्या टिकेची नोंद व्यवस्थीत पणे घेता येईल.
"सामान्य वाचकास/संपादकास" "ला वगळू शकत नाहि" हा मिडियाविकि संदेशाचा भाग दिसत नाही. वस्तुत: प्रचालकांबद्दल म्हणाल तर "१ संपादन गाळक जसे नको असलेली कृतीची दखल घेतात तसेच रिव्हर्स कृतीचीही दखल घेतात." ने होऊ शकणारी गोची सहज लक्षात येण्या सारखी आहे आपणास लक्षात आली नसेल तर क्षमस्व आणि आपण सामान्य सदस्यांकरिता जी जागरूकता दाखविलीत त्याबद्दलही इतर सर्वसामान्य सदस्यांच्यावतीने धन्यवाद.
>>घाईबद्दल म्हणलात तर मीच तुम्हास प्रतीप्रश्न करू इच्छितो की आपला विचार पूर्ण झालेला नसताना (अर्धवट) उत्तर देण्याची घाई कशाला? पूर्ण विचार झाल्यावर उत्तर द्यावे म्हणजे तुमचा व इतर वाचकांचा गोंधळ होणार नाही.
१) एका सर्वसामान्य सदस्यास आपल्या सारख्याच दुसऱ्या सामान्य सदस्याचे काम माहिती नसल्यामुळे थांबते आहे असे आढळल्यामुळे हातात वेळ नसतानाही किमान काम चालू व्हावे हा पहिला उद्देश.२) >>आपला विचार पूर्ण झालेला नसताना (अर्धवट) उत्तर देण्याची घाई कशाला? :: लेखन करताना विचार पूर्ण झालेले असूनही कार्य बाहूल्या मूळे एका दमात लिहिणे पूर्ण करण्यास वेळ न मिळणे ,व्यक्तिगत विशेष कॉम्प्युटर नसणे, कॉम्यूटर इतर यूजर्स सोबत शेअर करावे लागणे,इंटरनेट सेंटरवर लिहिताना तास संपणे,कॉम्प्यूटरला यूपीएस सपोर्ट नसणे , लाईट गेल्यास लिहिलेले सर्व डिलीट होण्याची भिती ने जेव्हढे लिहिले तेव्हढे सेव्ह करावे लागणे, अशा गोष्टींना आम्ही सर्वसामान्य माणसे तोंड देत असतो आपण आमच्या सारखेच सामान्य आहात त्यामुळे आपण आमच्या समस्या समजून घेण्यात अडचण होणार नाही असा विश्वास आहे . (या कंसातील भाग आपल्या करता नाही, पण अगदी काही मंडळींना असे थोडे थोडे सेव्ह करण्यात सर्वसामान्यांचे संपादन संख्या वाढवून दाखवण्याचे कट पण दिसतात, त्या मंडळींना साष्टांग दंडवत घालून तसे नसल्या या निमीत्ताने आगाऊच खात्री देऊन ठेवतो) (लेखन चालू आहे सेव्ह करण्याशिवाय पर्याय नाही सबूरी ठेवावी)
ज्यांना माहितगार सामान्य माणसांना त्रासदायक वागणूक देणारे वाटतात त्यांच्या मतास माझे असे वागणे आणि ओरीजीनल मिडियाविकि संदेश जेव्हा चुकीचा आणि सामान्य सदस्यांना त्रासदायक होता तेव्हा मिडियाविकी:Abusefilter-warning येथे बदल करण्यातला पुढाकार मी स्वत: घेतला,पण तेच इतर सूचनांमध्ये जोडण्यास वेळही झाला नाही कारण काही विशेष तांत्रीक सुविधांसोबत इतर बऱ्याच विकिपीडियांचा अभ्यास करून विस्तृत सहाय्य पानांमध्ये त्यास आंतर्भूत करण्याचा मनोदय आहे.
अभयजी, आपण लावलेल्या 'नवीन सदस्य' संपादन गाळणी आणि ताकीद सूचनेतून कारण नसतानाही दिली जाणारी भिती दायक तंबी आणि ती वाचून आपली चांगली संपादने अपूर्ण सोडून परतणारे 'खरे सामान्य नवागत अनामिक', हा एका संपूर्ण वेगळ्या चर्चेचा विषय होऊ शकतो; पण येथे चर्चा अधिक न ताणता केवळ प्रचालकांना दिसणाऱ्या बदलांचे असे स्क्रिन शॉट गॅलरी खाली लावत आहे. मीही आधी या संपादन गाळणीच्या कार्याने खूप प्रभावित फिल केले;अरे व्वा, नवागतांची प्रत्येक चूक पकडू शकते ! ;पण प्रत्यक्षात जसा अभ्यास करत गेलो तसे आधी संपादन गाळणी फाल्स पॉझिटीव्ह देत असल्याचे जाणवले तर मी मिडियाविकी:Abusefilter-warning येथे सूचनेत बदल केले , गाळणी चूका पकडत नव्हती तर प्रत्येक नवागताला नवागत आहे म्हणून हाणत होती ; गाळणीत केवळ "user_age == 0" हा एकच पॅरामीटर ? माझ स्वत:च बॅकग्राऊंड टेक्निकल नसल्यामुळे अभ्यास करून प्रत्येक संपादन तपासण्यात समजून घेण्यात भारी वेळ आणि श्रम खर्ची पडले. अनामिक संपादकांना मिडियाविकी:Anoneditwarning तशीही दिसतेच त्यातच आवश्यकते प्रमाणे अधिक बदल करता येतात ,प्रत्येक त्रुती बद्दल वेगवेगळ्या गाळण्या बनवतात येतात,सदस्यत्व घेतलेल्या नवागत सदस्यांच्या चर्चा पानावर स्वागत साचा जातोच अधीक मार्गदर्शन पुरवता येऊ शकते, सदस्यत्व घेणाऱ्या सदस्यांना सदस्यत्व घेताना ,लॉग ईन, लॉग आऊट करताना असंख्य ठिकाणी मार्गदर्शन करता येऊ शकते त्या एवजी " Warning: This action has been automatically identified as harmful. Unconstructive edits will be quickly reverted, and egregious or repeated unconstructive editing will result in your account or IP address being blocked. If you believe this edit to be constructive, you may click Submit again to confirm it. A brief description of the abuse rule which your action matched is:नवीन सदस्य "
अशी सततची नाहक तंबी मिळूनही बऱ्याच नवागतांनी मराठी भाषेस आपले योगदान इमाने इतबारे रूजू केले, गझल लेखात 114.143.121.149 अंकपत्त्यावरून नऊ संपादने करताना कमीतकमी दहा वेळा तंबी मिळाली असणार.विकिपिडियाचि अधिकृउत भूमिका अंकपत्त्यावरच्या सदस्यांना मुक्तपणे योगदान करता यावे समुदायाने त्यांना सामावून घ्यावे अशी असते, तर आमचे मराठी विकिपीडियाचे उत्साही सदस्य अंकपत्ताकारांना हतोत्साहीत करण्याचा प्रत्येक मार्ग राबवताना आढळतात हा वेगळा विषय आहे.या संदर्भात त्यांना कोणत्याही चर्चेचा,संदर्भांचा,वैचारीक तर्क वितर्कांचा काही एक म्हणून परिणाम होताना दिसत नाही हि अत्यंत दुर्दैवी परिस्थिती बद्दल आपण केवळ खंतच व्यक्त करू शकतो.
आपल्याला काही पाने वगळण्यात अडचण आली तर त्रास होतो, ज्यांची पाने वगळली जातात त्यांच्या चर्चा पानावर त्यांना सुचीत करणे गरजेचे आहे असे विकिमीडिया फाऊंडेशनचे अहवाल आमच्या दृष्टीने केवळ डोळेझाक करण्या करता असतात,त्या बाबतीत मात्र विकिमीडिया फाऊंडेशनच्या सूचना नकोशा होतात.वगळावयाचे पान काढण्यापूर्वी उल्लेखनीयता असेल तर त्याला सामावून घेण्याकरता काय करता येईल, काढावयाचे पान कुठे इतर पानांना जोडलेगेले आहे का ? काही एक बघणे गरजेचे नसते. सामान्य सदस्यांनी केलेल्या छोटी पृच्छा आणि टिका मात्र लगेचच झोंबतात,मग यांचे तोंड त्यांचे तोंड कसे बंद करावे याच्या इमेल आणि आयाआरसीतन येथेच्छ चर्चा झडतात.बरे आहे.
शंभर संपादन गाळण्या असताना काही त्रूटी असेल तर ती शोधून दुरूस्त करून मदत करण्याची क्षमता मीळ्वायचे सोडून , क्षमता असलेलीच मंडळी मी सामान्य आहे हो म्हणून सांगतात तेव्हा मराठी भाषेवर इश्वराची अवकृपातर झाली नाहीना अशी शंकेची पाल मनात उगाचच चुकचुकते .
अलिकडे या चावडीवर माझे लेखन चालू असताना मध्येच प्रतिक्रीया देण्याच्या प्रकाराने कावलो होतो,आणि तेच आपल्याकडूनही घडल्यामुळे प्रतिसाद एवढा लांबवला , खरेतर आधीच्या अर्ध्या राहीलेल्या प्रतिसादात गरज प्रचालकांच्या अडचणी संदर्भातला संदेश हजारो इतर संपादकांपर्यंत नाहक पोहोचवण्याची आवश्यकता आहे असे वाटत नाही,सामान्य सदस्यांना त्यांच्या करताचा संदेश व्यवस्थितच दिसतो आहे. आपण लावलेल्या संपादन गाळणी 'मुख्य नामविश्वात नवीन रिकामी पाने' संपादन गाळणी त जसे पुर्ननिर्देशन केलेली पाने गृहीत धरू नयेत या प्रमाणेच पानकाढा संदेश असलेली संपादने गृहीत धरू नयेत अथवा प्रचालक सदस्य गटाची संपादने गृहीत धरू नयेत असे दोन पर्याय उपलब्ध होतात या पैकी अधीक चांगला पर्याय कोणता असू शकेल या बाबत आपल्याशी चर्चा करणार होतो पण माझे विचार करणे अर्धवट आहे , आणि आपण घाईत काही अभ्यास नकरता संदेशात बदल करण्याच्या सूचना देत आहात ते अधिक योग्य आहे !
मी हे उत्तर संपवण्याच्या आधी इतरत्र आलेले प्रचालक नसलेले सदस्य मनोज आणि सदस्य संतोष दहिवळांना उत्तरे देण्यास प्राधान्य दिल्यामुळेही हे उत्तर संपवण्यास वेळ लागला; जॉर्ज ओर्वेलच्या भाषेत आपण सर्व प्रचालक इतरांपेक्षा अधिक समान असताना मी असे करण्याचा गुन्हा केला. मराठी विकिपीडियावर इतर सहाय्य पोहोचवताना नेमके प्रचालकांकरिता आधी सेवा पोहोचवावयास हवी होती ती पोहोचवली नाही या बद्दल आपणा सर्व प्रचालकांचा क्षमा प्रार्थी आहे.
मी चावडी/तांत्रीकवर सदस्य मनोज यांच्या सोबत चर्चेत संपादक गाळणी विषयी सहाय्य पाने बनवणे चालू असल्याचे नमुद केले आहे, माझे मराठी विकिपीडियावर जे काही फुलनाही फुलाची पाकळी योगदान आहे त्यात मी जे काही सर्वांकरता करत आहे त्यात प्रचालकाम्चाहि विचार करतो प्राधान्य मात्र सामान्य सदस्याचेच असते. प्रचालक सामान्य म्हणून आले आणि आपल्यापुरतेच काम करवून गेले असे चित्र प्रचालक मंडळींना अभिप्रेत नसलेला दिवस मराठी विकिपीडियास पहावयास मिळो हि शुभेच्छा .
धन्यवाद. (लेखन या प्रतिसादापुरते बंद)
माहितगार (चर्चा) ११:१३, ८ जून २०१२ (IST)[reply]

भितीदायक सूचनेस घाबरून नवीन सदस्यांनी जतन न केलेली उपयूक्त संपादनांची काही उदाहरणे[संपादन]