Jump to content

न्यू झीलंडच्या एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

येथे न्यू झीलँडच्या एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. न्यू झीलँडच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची वेगळी आहे.

ही यादी खेळाडूंच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यांच्या क्रमाने दिलेली आहे. ज्या दिवशी दोन किंवा अधिक खेळाडू आपला पहिला सामना खेळले अशासाठी आडनावाने क्रम लावला आहे.

सांख्यिकी २० फेब्रुवारी, २००७ची आहे.

खेळाडू[संपादन]

न्यू झीलँडच्या एकदिवसीय क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
पदार्पण नाव कारकीर्द सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी चेंडू निर्धाव षटके धावा बळी सर्वोत्तम सरासरी झेल यष्टीचीत
मार्क बर्गेस १९७३-१९८१ २६ २० - ३३६ ४७ १६.८० ७४ - ६९ १-१० ६९.०० -
रिचर्ड कॉलिंज १९७३-१९७८ १५ ३४ ५.६६ ८५९ १९ ४७९ १८ ५-२३ २६.६१ -
पीटर कोमन १९७३-१९७४ - ६२ ३८ २०.६६ - - - - - - -
बेव्हन कॉंग्डन १९७३-१९७८ ११ ३३८ १०१ ५६.३३ ४३७ २८७ २-१७ ४१.०० - -
डेल हॅडली १९७३-१९७६ ११ ४० २० ८.०० ६२८ ३६४ २० ४-३४ १८.२० -
रिचर्ड हॅडली १९७३-१९९० ११५ ९८ १७ १७५१ ७९ २१.६१ ६१८२ १८५ ३४०७ १५८ ५-२५ २१.५६ २७ -
ब्रायन हेस्टिंग्स १९७३-१९७५ ११ १५१ ३७ १८.८७ - - - - - - -
हेडली हॉवर्थ १९७३-१९७५ १८ ११ ६.०० ४९२ २८० ११ ३-२९ २५.४५ -
ग्लेन टर्नर १९७३-१९८३ ४१ ४० १५९८ १७१* ४७.०० - - - - १३ -
१० ग्रॅहाम व्हिवियन १९७३ - १४ १४ १४.०० - - - - - - - -
११ केन वॉड्सवर्थ १९७३-१९७६ १३ १० २५८ १०४ २८.६६ - - - - - - १३
१२ व्हिक पोलार्ड १९७३-१९७४ - ६७ ५५ ३३.५० - - - - - - -
१३ रॉडनी रेडमाँड १९७३ - ३.०० - - - - - - - -
१४ ब्रुस टेलर १९७३ - २२ २२ २२.०० ११४ ६२ ३-२५ १५.५० -
१५ लान्स केर्न्स १९७४-१९८५ ७८ ६५ ९८७ ६० १६.७२ ४०१५ ७७ २७१७ ८९ ५-२८ ३०.५२ १९ -
१६ डेव्हिड ओ'सलिव्हान १९७४-१९७६ १* २.०० १६८ १२३ १-३८ ६१.५० - -
१७ जॉन पार्कर १९७४-१९८१ २४ २० - २४८ ६६ १२.४० १६ - १० १-१० १०.०० ११
१८ बॅरी हॅडली १९७५ २६ १९ २६.०० - - - - - - - -
१९ जॉफ हॉवर्थ १९७५-१९८५ ७० ६५ १३८४ ७६ २३.०६ ९० - ६८ १-४ २२.६६ १६ -
२० जॉन मॉरिसन १९७५-१९८३ १८ १५ २५२ ५५ २१.०० २८३ १९९ ३-२४ २४.८७ -
२१ ब्रायन मॅककेचनी १९७५-१९८१ १४ ५४ २७ १३.५० ८१८ ११ ४९५ १९ ३-२३ २६.०५ -
२२ जॉक एडवर्ड्स १९७६-१९८१ - १३८ ४१ २३.०० - १-५ ५.०० -
२३ रॉबर्ट अँडरसन १९७६-१९७८ १६ १२ १६.०० - - - - - - -
२४ मरे पार्कर १९७६ - - - - - - - - - - -
२५ अँड्रु रॉबर्ट्स १९७६ - १६ १६ १६.०० ५६ - ३० १-३० ३०.०० -
२६ गॅरी ट्रूप १९७६-१९८५ २२ १२ १०१ ३९ २५.२५ ११८० २२ ७९१ ३२ ४-१९ २४.७१ -
२७ स्टीवन बूक १९७८-१९८७ १४ ३० १२ १०.०० ७०० ५१३ १५ ३-२८ ३४.२० -
२८ जॉन राइट १९७८-१९९२ १४९ १४८ ३८९१ १०१ २६.४६ २४ - - - ५१ -
२९ ब्रेंडन ब्रेसवेल १९७८ - - - ६६ - ४१ १-४१ ४१.०० - -
३० ब्रुस एडगर १९७८-१९८६ ६४ ६४ १८१४ १०२* ३०.७४ १२ - - - - १२ -
३१ जेरेमी कोनी १९७९-१९८७ ८८ ८० १९ १८७४ ६६* ३०.७२ २९३१ २४ २०३९ ५४ ४-४६ ३७.७५ ४० -
३२ वॉरेन लीस १९७९-१९८३ ३१ २४ २१५ २६ ११.३१ - - - - - - २८
३३ वॉरेन स्टॉट १९७९ - - - - - ७२ ४८ ३-४८ १६.०० -
३४ इवन चॅटफील्ड १९७९-१९८९ ११४ ४८ ३७ ११८ १९* १०.७२ ६०६५ १५५ ३६१८ १४० ५-३४ २५.८४ १९ -
३५ पॉल मॅकइवान १९८०-१९८५ १७ १५ - २०४ ४१ १३.६० ४२० ३५३ २-२९ ५८.८३ -
३६ जॉन फुल्टन रीड १९८०-१९८६ २५ २४ ६३३ ८८ २७.५२ - - - - - - -
३७ मार्टिन स्नेडन १९८०-१९९० ९३ ५४ १९ ५३५ ६४ १५.२८ ४५२५ ७० ३२३७ ११४ ४-३४ २८.३९ १९ -
३८ इयान स्मिथ १९८०-१९९२ ९८ ७७ १६ १०५५ ६२* १७.२९ - - - - - - ८१
३९ गॅरी रॉबर्टसन १९८१-१९८९ १० - ४९ १७ ८.१६ ४९८ ३२१ २-२९ ५३.५० -
४० मार्टिन क्रोव १९८२-१९९५ १४३ १४० १८ ४७०४ १०७* ३८.५५ १२९६ २१ ९५४ २९ २-९ ३२.८९ ६६ -
४१ ब्रुस ब्लेर १९८२-१९८६ १४ १४ १७४ २९* १४.५० ३० - ३४ १-७ ३४.०० -
४२ जेफ क्रोव १९८३-१९९० ७५ ७१ १२ १५१८ ८८* २५.७२ - - - - २८ -
४३ पीटर वेब १९८३-१९८४ ३८ १०* ९.५० - - - - - - -
४४ रिचर्ड वेब १९८३ ६* - १६१ १०५ २-२८ २६.२५ - -
४५ ट्रेव्हर फ्रँकलिन १९८३-१९८८ - २७ २१ ९.०० - - - - - - - -
४६ जॉन ब्रेसवेल १९८३-१९९० ५३ ४३ १२ ५१२ ४३ १६.५१ २४४७ २० १८८४ ३३ २-३ ५७.०९ १९ -
४७ डेरेक स्टर्लिंग १९८४ २१ १३* ७.०० २४६ २०७ २-२९ ३४.५० -
४८ एव्हन ग्रे १९८४-१९८८ १० ९८ ३८ १६.३३ ३८६ २८६ २-२६ ३५.७५ -
४९ रॉन हार्ट १९८५ - ३.०० - - - - - - - -
५० केन रदरफोर्ड १९८५-१९९५ १२१ ११५ ३१४३ १०८ २९.६५ ३८९ - ३२३ १० २-३९ ३२.३० ४१ -
५१ अर्विन मॅकस्वीनी १९८६-१९८७ १६ १४ ७३ १८* ८.११ - - - - - - १४
५२ स्टुअर्ट गिलेस्पी १९८६-१९८८ १९ ११ ७० १८* ११.६६ ९६३ १२ ७३६ २३ ४-३० ३२.०० -
५३ टोनी ब्लेन १९८६-१९९४ ३८ ३८ ११ ४४२ ४९* १६.३७ - - - - - - ३७
५४ विली वॉट्सन १९८६-१९९४ ६१ २४ १३ ८६ २१ ७.८१ ३२५१ ४९ २२४७ ७४ ४-२७ ३०.३६ -
५५ फिल होर्न १९८७ - ५० १८ १२.५० - - - - - - - -
५६ दीपक पटेल १९८७-१९९७ ७५ ६३ १० ६२३ ७१ ११.७५ ३२५१ ३० २२६१ ४५ ३-२२ ५०.२४ २३ -
५७ अँड्रु जोन्स १९८७-१९९५ ८७ ८७ २७८४ ९३ ३५.६९ ३०६ २१६ २-४२ ५४.०० २३ -
५८ डॅनी मॉरिसन १९८७-१९९६ ९६ ४३ २४ १७१ २०* ९.०० ४५८६ ४९ ३४७० १२६ ५-३४ २७.५३ १९ -
५९ व्हॉन ब्राउन १९८८ - ४४ ३२ १४.६६ ६६ - ७५ १-२४ ७५.०० -
६० मार्क ग्रेटबॅच १९८८-१९९६ ८४ ८३ २२०६ १११ २८.२८ - - - - ३५ -
६१ क्रिस कुग्गेलेजीन १९८८-१९८९ १६ ११ १४२ ४० १५.७७ ८१७ ६०४ १२ २-३१ ५०.३३ -
६२ रिचर्ड रीड १९८८-१९९१ - २४८ ६४ २७.५५ - १३ १-१३ १३.०० -
६३ रॉबर्ट व्हॅन्स १९८८-१९८९ - २४८ ९६ ३१.०० - - - - - - -
६४ गॅव्हिन लार्सन १९९०-१९९९ १२१ ७० २७ ६२९ ३७ १४.६२ ६३६८ ९० ४००० ११३ ४-२४ ३५.३९ २३ -
६५ स्टुअर्ट रॉबर्ट्स १९९० १* - २५२ - ४७ - - - - -
६६ शेन थॉमसन १९९०-१९९६ ५६ ५२ १० ९६४ ८३ २२.९५ २१२१ २१ १६०२ ४२ ३-१४ ३८.१४ १८ -
६७ जोनाथन मिलमो १९९० - - - २७० २३२ २-२२ ५८.०० -
६८ मार्क प्रीस्ट १९९०-१९९८ १८ १४ १०३ २४ १०.३० ७५२ ५९० २-२७ ७३.७५ -
६९ क्रिस प्रिंगल १९९०-१९९५ ६४ ४१ १९ १९३ ३४* ८.७७ ३३१४ ३६ २४५९ १०३ ५-४५ २३.८७ -
७० डेव्हिड व्हाइट १९९० - ३७ १५ १२.३३ - - - - - - -
७१ ग्रँट ब्रॅडबर्न १९९०-२००१ ११ १० ६० ३० ८.५७ ३८५ ३१८ २-१८ ५३.०० -
७२ क्रिस हॅरिस १९९०-२००४ २५० २१३ ६२ ४३७९ १३० २९.०० १०६६७ ८२ ७६१३ २०३ ५-४२ ३७.५० ९६ -
७३ रिचर्ड पेट्री १९९०-१९९१ १२ ६५ २१ १३.०० ६६० ४४९ १२ २-२५ ३७.४१ -
७४ रॉड लॅथम १९९०-१९९४ ३३ ३३ ५८३ ६० २०.१० ४५० ३८६ ११ ५-३२ ३५.०९ ११ -
७५ ब्रायन यंग १९९०-१९९९ ७४ ७३ १६६८ ७४ २४.५२ - - - - - - २८ -
७६ क्रिस केर्न्स १९९१-२००६ २१४ १९२ २५ ४८८१ ११५ २९.२२ ८१३२ ८० ६५५७ २०० ५-४२ ३२.७८ ६६ -
७७ मर्फी सुआ १९९२-१९९५ १२ २४ १२* ४.८० ४६३ ३६७ ४-५९ ४०.७७ -
७८ सायमन डूल १९९२-२००० ४२ २७ १३ १७२ २२ १२.२८ १७४५ २५ १४५९ ३६ ४-२५ ४०.५२ १० -
७९ डियॉन नॅश १९९२-२००२ ८१ ५३ १३ ६२४ ४२ १५.६० ३४१६ ३७ २६२२ ६४ ४-३८ ४०.९६ २५ -
८० ॲडम पारोरे १९९२-२००२ १७९ १६१ ३२ ३३१४ १०८ २५.६८ - - - - - - ११६ २५
८१ ब्लेर हार्टलँड १९९२-१९९४ १६ १६ ३११ ६८* २०.७३ - - - - - - -
८२ जस्टिन वॉन १९९२-१९९६ १८ १६ १६२ ३३ १८.०० ६९६ ५२४ १५ ४-३३ ३४.९३ -
८३ मार्क हॅस्लाम १९९२ - ९.०० ३० - २८ १-२८ २८.०० - -
८४ मायकेल ओवेन्स १९९२ - - - - ४८ - ३७ - - - - -
८५ जेफ विल्सन १९९३-२००५ १०३ ४४* २०.६० २४२ - २६० २-२१ ६५.०० -
८६ रिचर्ड डि ग्रोएन १९९३-१९९४ १२ १२ ७* २.४० ५४९ ४७८ २-३४ ५९.७५ -
८७ मॅथ्यू हार्ट १९९४-२००२ १३ - ६१ १६ ७.६२ ५७२ ३७३ १३ ५-२२ २८.६९ -
८८ स्टीवन फ्लेमिंग १९९४-२००७ २६९ २५८ २० ७६५४ १३४* ३२.१५ २९ - २८ १-८ २८.०० १३० -
८९ मार्क डग्लस १९९४-१९९५ - ५५ ३० ९.१६ - - - - - - -
९० हीथ डेव्हिस १९९४-१९९७ ११ १३ ७* ६.५० ४३२ ४३६ ११ ४-३५ ३९.६३ -
९१ डॅरिन मरे १९९४ - ३.०० - - - - - - - -
९२ ली जर्मॉन १९९४-१९९७ ३७ ३१ ५१९ ८९ १९.९६ - - - - - - २१
९३ नेथन ॲसल १९९५-२००७ २२३ २१७ १४ ७०९० १४५* ३४.९२ ४८५० २८ ३८०९ ९९ ४-४३ ३८.४७ ८३ -
९४ रॉयडॉन हेस १९९५ - १३ १३ १३.०० २५२ - ३१ - - - - -
९५ रॉजर टूझ १९९५-२००१ ८७ ८१ ११ २७१७ १०३ ३८.८१ २७२ - २३५ २-३१ ५८.७५ ३७ -
९६ क्रेग स्पियरमन १९९५-२००१ ५१ ५० - ९३६ ८६ १८.७२ १८ - - - - १५ -
९७ रॉबर्ट केनेडी १९९६ १७ ८* १७.०० ३१२ २८३ २-३६ ५६.६० -
९८ जॉफ ॲलॉट १९९७-२००० ३१ ११ १७ ७* ३.४० १५२८ १७ १२०७ ५२ ४-३५ २३.२१ -
९९ मॅथ्यू होर्न १९९७-२००२ ५० ४८ - ९८० ७४ २०.४१ - - - - - - १२ -
१०० डॅनियेल व्हेट्टोरी १९९७-२०१० २५२ १५८ ४९ १८७० ८३ १७.१६ ११९३१ ५७ ८२४६ २६३ ५-७ ३१.३५ ७० -
१०१ अँड्रु पेन १९९७-२००१ २३ १५ ११.५० १५९ २०१ १-५० २०१.०० -
१०२ क्रेग मॅकमिलन १९९७-२००७ १८७ १७४ १४ ४४७९ ११७ २७.९९ १७४४ १६०७ ४६ ३-२० ३४.९३ ४४ -
१०३ शेन ओ'कॉनोर १९९७-२००० ३८ १३ २४ ३.४२ १४८७ १० १३९६ ४६ ५-३९ ३०.३४ ११ -
१०४ लॉरन हॉवेल १९९८ १२ १२ - २८७ ६८ २३.९१ - - - - - - -
१०५ पॉल वाइझमन १९९८-२००३ १५ ४५ १६ २२.५० ४५० - ३६८ १२ ४-४५ ३०.६६ -
१०६ मार्क बेली १९९८ - - - - - - - - - - - - -
१०७ मॅथ्यू बेल १९९८-२००१ - १३३ ६६ १९.०० - - - - - - -
१०८ ॲलेक टेट १९९८-१९९९ ३५ १३* ११.६६ १२० - ८८ २-३७ २९.३३ - -
१०९ क्रिस ड्रम १९९९ ७* - २१६ २६१ २-३१ ६५.२५ -
११० कार्ल बुल्फिन १९९९ ७* ९.०० १०२ १०९ - - - -
१११ स्कॉट स्टायरिस १९९९-२०१० १६९ १४६ २२ ४०५६ १४१ ३२.७० ५६४२ ३४ ४४६४ १२८ ६-२५ ३४.८७ ६७ -
११२ वॉरेन विस्नेस्की २००० १० १०.०० ११४ - १२३ - - - -
११३ मॅथ्यु सिंकलेर २०००-२००९ ४५ ४४ ११८० ११८* २८.०९ - - - - - - १५ -
११४ क्रिस नेव्हिन २०००-२००३ ३७ ३६ - ७३२ ७४ २०.३३ - - - - - - १६
११५ ग्लेन सुल्झबर्गर २००० ६* ९.०० १३२ - १०२ १-२८ ३४.०० - -
११६ डॅरिल टफी २०००-२००७ ७९ ४१ २० १५४ २०* ७.३३ ३६३८ ६४ २८७० ९१ ४-२४ ३१.५३ १९ -
११७ ब्रूक वॉकर २०००-२००२ ११ ४७ १६* १५.६६ ४३८ ४१७ २-४३ ५२.१२ -
११८ जेम्स फ्रॅंकलिन २००१-२०१० ७५ ५३ १९ ६३६ ४५* १८.७० ३१४९ २५ २६७७ ६९ ५-४२ ३८.७९ २० -
११९ क्रिस मार्टिन २००१-२००९ २० १.६० ९४८ ८०४ १८ ३-६२ ४४.६६ -
१२० जेकब ओराम २००१-२०१० १४१ १३५ १३ २२०३ १०१* २४.७५ ५९९९ ५८ ४३३४ १४२ ५-२६ ३०.५२ ४२ -
१२१ लू व्हिन्सेंट २००१-२००७ ९४ ९१ १० २२७४ १७२ २८.०७ १४ - २५ - - - ३७ -
१२२ आंद्रे ॲडम्स २००१-२००७ ४२ ३४ १० ४१९ ४५ १७.४५ १८८५ १५ १६४३ ५३ ५-२२ ३१.०० -
१२३ काईल मिल्स २००१-२०१० ११४ ६५ २४ २६१ ५४ १६.१२ ५६६३ ४९ ४४२५ १७० ५-२५ २६.०२ ३२ -
१२४ शेन बॉंड २००२-२०१० ८२ ४० २२ २९२ ३१* १६.२२ ४२९५ ६१ ३०७० १४७ ६-१९ २०.८८ १५ -
१२५ मार्क रिचर्डसन २००२ - ४२ २६ १०.५० - - - - - - -
१२६ ब्रेंडन मॅककुलम २००२-२०१० १७१ १४५ २२ ३५६९ १६६ २९.०१ - - - - - - १८९ १३
१२७ इयान बटलर २००२-२०१० २६ १३ ८४ २५ १०.५० ११०९ १०३८ २८ ३-४१ ३७.०७ -
१२८ रॉबर्ट हार्ट २००२ - - - - - - - - - - -
१२९ पॉल हिचकॉक २००२-२००३ १३ ३० १० ७.५० ५१६ ४१२ १२ ३-३० ३४.३३ -
१३० क्रेग कमिंग २००३-२००५ १२ १२ १६१ ४५* १४.६३ १८ - १७ - - - -
१३१ रिचर्ड जोन्स २००३ - १६८ ६३ ३३.६० - - - - - - - -
१३२ हामिश मार्शल २००३-२००७ ६३ ५९ १३७३ १०१* २६.९२ - - - - - - १८ -
१३३ मायकेल मेसन २००३-२०१० २६ २४ १३* ८.०० ११७९ १० १०२४ ३१ ४-२४ ३३.०३ -
१३४ मॅथ्यू वॉकर २००३ - १० १० १०.०० १३२ - ११९ ४-४९ २९.७५ -
१३५ केरी वॉम्सली २००३ - - - - - १२० - ११७ १-५३ ५८.५० - -
१३६ टामा कॅनिंग २००३-२००५ ५२ २३* १७.३३ २०४ २०३ २-३० ४०.६० -
१३७ मायकेल पॅप्स २००४-२००५ २०७ ९२* ५१.७५ - - - - - - -
१३८ गॅरेथ हॉपकिन्स २००४-२०१० २२ १४ २०३ ४५ १४.५० - - - - - - -
१३९ पीटर फुल्टन २००४-२००७ २८ २७ ८१५ ११२ ३५.४३ - - - - - - -
१४० जेम्स मार्शल २००५-२००८ - ८५ ५० १०.६२ - - - - - - - -
१४१ लान्स हॅमिल्टन २००५ २* - १०८ - १४३ १-७६ १४३.०० - -
१४२ जीतन पटेल २००५-२००९ ३९ १३ ८८ ३४ १४.६६ १८०४ १५१३ ४२ ३-११ ३६.०२ १२ -
१४३ जेमी हाऊ २००५-२००८ - १४१ ६६ २८.२० - - - - - - -
१४४ रॉस टेलर २००६-२०१० ८४ ७७ ११ २३७६ १२८* ३६.०० ३० - ३२ - - - ६२ -
१४५ मार्क गिलेस्पी २००६-२००९ १५ ६१ २८ १५.२५ ७४० १३ ६५० १८ ३-३९ ३६.११ -
१४६ जेसी रायडर २००८-२००९ २१ १९ ६३७ १०५ ३५.३८ २५६ - २८२ ३-२९ ३५.२५ -
१४७ इयेन ओ'ब्रायन २००८-२००९ १० ३* - ४५३ - ४८८ १४ ३-६८ ३४.८५ -
१४८ डॅनियेल फ्लिन २००८-२००९ १६ १३ १६७ ३५ १५.१८ - - - - -
१४९ टिम साउथी २००८-२००९ ३३ १९ १३२ ३२ ९.४२ १६४५ - १४६९ ४४ ४-३६ ३३.३८ -
१५० ग्रॅंट इलियट २००८-२०१० ३१ २२ ६२८ ११५ ३९.२५ ४५८ - ३७६ १७ ४-३१ २२.११ -
१५१ नील ब्रूम २००९-२०१० २२ २२ ३३३ ७१ १७.५२ - - - - - - -
१५२ मार्टिन गुप्टिल २००९ ३३ ३२ ९५९ १२२* ३३.०६ ६५ - ५३ २-७ २६.५० १६ -
१५३ ब्रेंडन डियामांटी २००९ २६ २६* - १२ - २५ - - -
१५४ पीटर मॅकग्लाशान २००९ ६३ ५६* ६३.०० - - - - - - -
१५५ इवन थॉम्पसन २००९ - - - - - २४ - ४२ - - - -
१५६ नेथन मॅककुलम २००९ ५८ ३६ ११.६० २४४ - १८५ ३-३५ ३७.०० -
१५७ एरन रेडमंड २००९ २९९ ८३ २७.२० ७५ - ६२ २-४७ २०.६६ -
१५८ पीटर इंग्राम २०१० १९३ ६९ २७.५७ - - - - - - -
१५९ अँडी मॅकके २०१० १० ४* - २६४ - १७३ २-१७ २४.७१
१६० शॅनान स्ट्युअर्ट २०१० १० ५.०० - - - - - - -
१६१ केन विल्यमसन २०१० १३ १३ ४.३३ ८४ - ४८ १-२ ४८.०० -
१६२ बी.जे. वॉटलिंग २०१० ५७ ५५ २८.५० - - - - - - -

Notes:

हेसुद्धा पाहा[संपादन]

बाह्य दुवे[संपादन]