फिफा विश्वचषक पात्र संघ

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

इतिहास[संपादन]

१९३४ ते २०१० पात्र संघांची यादी[संपादन]

संघ सा वि सम हा गोके गोझा गुण
मेक्सिकोचा ध्वज मेक्सिको १४१ ९२ २८ २१ ३७६ १०४ ३०४
कोस्टा रिकाचा ध्वज कोस्टा रिका १४० ६८ ३४ ३८ २४३ १५३ २३८
Flag of the Netherlands नेदरलँड्स १०५ ६७ २२ १६ २४१ ७६ २२३
युगोस्लाव्हियाचा ध्वज युगोस्लाव्हिया (१९३४–१९९०)
सर्बिया आणि माँटेनिग्रो FR Yugoslavia (१९९८–२००२)
सर्बिया आणि माँटेनिग्रो Serbia & Montenegro (२००६)
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया (२०१०–)
१०८ ६५ २६ १७ २३१ ९३ २२१
स्पेनचा ध्वज स्पेन ९९ ६६ २२ ११ २२६ ७० २२०
Flag of the Soviet Union सोव्हियेत संघ (१९५८–१९९०)
रशियाचा ध्वज रशिया (१९९४-)
१०५ ६६ २२ १७ २०७ ७० २२०
स्वीडनचा ध्वज स्वीडन १०७ ६७ १७ २३ २१९ ९४ २१८
दक्षिण कोरियाचा ध्वज दक्षिण कोरिया १०३ ६२ ३० ११ १९९ ६५ २१६
पोर्तुगालचा ध्वज पोर्तुगाल ११७ ५९ ३० २८ २०६ १२४ २०७
Flag of the United States अमेरिका १२२ ५९ ३० ३३ २०३ १५१ २०७
ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया १०५ ६० २६ १९ २८६ ८३ २०६
इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड ९२ ६२ १९ ११ २२६ ६० २०५
इटलीचा ध्वज इटली ८७ ६१ १९ १८१ ५१ २०२
बेल्जियमचा ध्वज बेल्जियम ११३ ६० २२ ३१ २१६ १३१ २०२
आर्जेन्टिनाचा ध्वज आर्जेन्टिना १०२ ५९ २४ १९ १८१ ९६ २०१
होन्डुरासचा ध्वज होन्डुरास ११६ ५७ २८ ३१ २१० १३० १९९
रोमेनियाचा ध्वज रोमेनिया १०६ ५८ २० २८ १९० १०८ १९४
ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील ९२ ५६ २५ ११ १९९ ५९ १९३
इराणचा ध्वज इराण ९४ ५६ २४ १४ २०१ ६९ १९२
पेराग्वेचा ध्वज पेराग्वे १२० ५६ २४ ४० १६५ १३३ १९२
उरुग्वेचा ध्वज उरुग्वे ११८ ५२ ३३ ३३ १५६ ११९ १८९
स्कॉटलंडचा ध्वज स्कॉटलंड १०५ ५४ २३ २८ १६७ ११२ १८५
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी (१९३४–१९३८)
पश्चिम जर्मनीचा ध्वज पश्चिम जर्मनी (१९५०-१९९०)
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी (१९९४-)
७४ ५५ १७ २१३ ५६ १८२
एल साल्व्हाडोरचा ध्वज एल साल्व्हाडोर ११८ ५३ २३ ४२ १९३ १३६ १८२
सौदी अरेबियाचा ध्वज सौदी अरेबिया ९२ ५३ २२ १७ १७३ ७२ १८१
बल्गेरियाचा ध्वज बल्गेरिया १०९ ५३ २२ ३४ १८१ १४९ १८१
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज आयर्लंडचे प्रजासत्ताक (१९३४–१९३८)
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज आयर्लंडचे प्रजासत्ताक (१९५०-)
११९ ४७ ३६ ३६ १७० १४१ १७७
फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्स ९१ ५२ १९ २० १८० ७४ १७५
ऑस्ट्रियाचा ध्वज ऑस्ट्रिया १०३ ५० २३ ३० १७८ ११४ १७३
Flag of the People's Republic of China चीन ८२ ५३ ११ १८ १७२ ५४ १७०
मोरोक्कोचा ध्वज मोरोक्को ९८ ४६ ३२ २० १३१ ७१ १७०
हंगेरीचा ध्वज हंगेरी १०२ ४९ २३ ३० १८१ १२९ १७०
स्वित्झर्लंडचा ध्वज स्वित्झर्लंड ११० ४७ २९ ३४ १६४ १३३ १७०
नायजेरियाचा ध्वज नायजेरिया ८८ ४८ २४ १६ १५१ ७० १६८
ट्युनिसियाचा ध्वज ट्युनिसिया ८८ ४७ २३ १८ १५१ ६८ १६४
डेन्मार्कचा ध्वज डेन्मार्क १०० ४७ २३ ३० १७० १२० १६४
पोलंडचा ध्वज पोलंड ९७ ४९ १६ ३२ १८२ ११७ १६३
त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचा ध्वज त्रिनिदाद आणि टोबॅगो ११५ ४६ २५ ४४ १६९ १५१ १६३
जपानचा ध्वज जपान ८८ ४७ २० २१ १७३ ७० १६१
कोलंबियाचा ध्वज कोलंबिया ११८ ४१ ३७ ४० १३२ १२७ १६०
चिलीचा ध्वज चिली ११२ ४४ २६ ४२ १६२ १४३ १५८
कामेरूनचा ध्वज कामेरून ७१ ४४ १५ १२ १२२ ५३ १४७
ग्रीसचा ध्वज ग्रीस १०४ ४० २२ ४२ १२५ १५५ १४२
इजिप्तचा ध्वज इजिप्त () ७८ ४१ १८ १९ १३६ ७१ १४१
चेकोस्लोव्हाकियाचा ध्वज चेकोस्लोव्हाकिया (१९३४–१९९०)()
चेकोस्लोव्हाकिया
Representation of Czechs and Slovaks (१९९४)
७२ ४१ १६ १५ १४६ ६३ १३९
उत्तर आयर्लंडचा ध्वज उत्तर आयर्लंड ११२ ३६ ३० ४६ १२३ १३७ १३८
कॅनडाचा ध्वज कॅनडा ९५ ३६ २९ ३० १२२ ११६ १३७
नॉर्वेचा ध्वज नॉर्वे १०६ ३७ २६ ४३ १४३ १४९ १३७
झांबियाचा ध्वज झांबिया ८४ ४० १६ २८ १२८ ७८ १३६
कुवेतचा ध्वज कुवेत ७७ ४१ ११ २५ १३५ ७२ १३४
तुर्कस्तानचा ध्वज तुर्कस्तान १०८ ३८ २० ५० १४६ १६५ १३४
ग्वातेमालाचा ध्वज ग्वातेमाला १०० ३५ २८ ३७ १४५ १२७ १३३
इक्वेडोरचा ध्वज इक्वेडोर १०९ ३४ २७ ४८ १२३ १५७ १२९
पॅलेस्टाईन British Mandate of Palestine (१९३४–१९३८)
इस्रायलचा ध्वज इस्रायल (१९५०–)
१०२ ३३ २९ ४० १३७ १४९ १२८
कतारचा ध्वज कतार ७८ ३६ १६ २६ १२५ ८२ १२४
न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड ७० ३६ १३ २१ १६९ ७५ १२१
इराकचा ध्वज इराक ६९ ३५ १६ १८ १५७ ७३ १२१
पेरूचा ध्वज पेरू ११३ ३१ २८ ५४ ११८ १५९ १२१
बोलिव्हियाचा ध्वज बोलिव्हिया ११६ ३३ २१ ६२ १४४ २१६ १२०
कोत द'ईवोआरचा ध्वज कोत द'ईवोआर ६३ ३३ २० १० ११५ ५५ ११९
अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया ७३ ३२ २१ २० ९५ ७२ ११७
जमैकाचा ध्वज जमैका ८० ३२ २० २८ ९५ १०० ११६
घानाचा ध्वज घाना ६७ ३२ १७ १८ ९८ ५५ ११३
उत्तर कोरियाचा ध्वज उत्तर कोरिया ६९ ३२ १७ २० ९९ ६५ ११३
हैतीचा ध्वज हैती ७६ ३२ १५ २९ १२३ १०९ १११
वेल्सचा ध्वज वेल्स १०० ३० २० ५० १२९ १४४ ११०
संयुक्त अरब अमिरातीचा ध्वज संयुक्त अरब अमिराती ७१ ३१ १६ २४ ११२ ७८ १०९
गिनीचा ध्वज गिनी ६४ ३१ १० २३ १०० ७८ १०३
फिनलंडचा ध्वज फिनलंड १११ २८ १७ ६६ १२० २६५ १०१
बहरैनचा ध्वज बहरैन ७४ २६ २२ २६ ८२ ७७ १००
झैरचा ध्वज झैर (१९५८–१९९७)
Flag of the Democratic Republic of the Congo डी.आर. काँगो (१९९७-)
६१ २८ १३ २० १०१ ७२ ९७
सीरियाचा ध्वज सीरिया () ६२ २७ १५ २० १३७ ६९ ९६
उझबेकिस्तानचा ध्वज उझबेकिस्तान ५८ २७ १३ १८ १२३ ७२ ९४
अँगोलाचा ध्वज अँगोला ५३ २३ १८ १२ ७१ ४८ ८७
युक्रेनचा ध्वज युक्रेन ४८ २३ १७ ६५ ३६ ८६
Flag of the Czech Republic चेक प्रजासत्ताक (१९९८–) () ४६ २६ १३ ९० ३४ ८५
क्रोएशियाचा ध्वज क्रोएशिया ३८ २३ १२ ७५ ३३ ८१
स्लोव्हाकियाचा ध्वज स्लोव्हाकिया (१९९८–) () ४४ २३ १० ११ ८२ ४७ ७९
क्युबाचा ध्वज क्युबा ६० २० १७ २३ ८३ ९१ ७७
र्‍होडेशियाचा ध्वज र्‍होडेशिया (१९७०)
झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे (१९७४-)
५७ २१ १४ २२ ५९ ७१ ७७
Flag of the German Democratic Republic पूर्व जर्मनी ४७ २२ १७ ८७ ६५ ७४
दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका ३६ २२ ४३ २९ ७१
ओमानचा ध्वज ओमान ४६ १९ १२ १५ ८९ ४७ ६९
सेनेगालचा ध्वज सेनेगाल ४७ १८ १५ १४ ६४ ४३ ६९
टोगोचा ध्वज टोगो ५३ १९ १२ २२ ६२ ७० ६९
डच ईस्ट इंडिजचा ध्वज डच ईस्ट इंडिज (१९३८)
इंडोनेशियाचा ध्वज इंडोनेशिया (१९५०-)
६३ १८ १५ ३० ७९ ११३ ६९
हाँग काँगचा ध्वज हाँग काँग ६३ १९ १२ ३२ ७८ ११५ ६९
व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला १०६ १८ १४ ७४ ८७ २५९ ६८
केन्याचा ध्वज केन्या ५६ १८ १२ २६ ६० ८२ ६६
थायलंडचा ध्वज थायलंड ६५ १८ १२ ३५ ८९ ११६ ६६
फिजीचा ध्वज फिजी ४३ १९ १७ १०३ ८२ ६४
डच गयानाचा ध्वज डच गयाना (१९३८-१९७४)
सुरिनामचा ध्वज सुरिनाम (१९७८-)
५७ १७ १३ २७ ८५ ९६ ६४
आइसलँडचा ध्वज आइसलँड ८४ १६ १५ ५३ ८३ १९१ ६३
अप्पर वोल्टाचा ध्वज अप्पर वोल्टा (१९७८)
बर्किना फासोचा ध्वज बर्किना फासो (१९९०-)
४५ १८ २० ६६ ६६ ६१
स्लोव्हेनियाचा ध्वज स्लोव्हेनिया ४२ १६ १२ १४ ५५ ५० ६०
सुदानचा ध्वज सुदान ५६ १५ १५ २६ ५३ ८४ ६०
गॅबनचा ध्वज गॅबन ४३ १७ १९ ४९ ५१ ५८
लीबियाचा ध्वज लीबिया ४३ १६ १८ ५० ४९ ५७
लात्व्हियाचा ध्वज लात्व्हिया ५५ १५ १२ २८ ६५ ९२ ५७
मलेशियाचा ध्वज मलेशिया ४७ १४ १२ २१ ५८ ७१ ५४
जॉर्डनचा ध्वज जॉर्डन ४२ १५ १९ ५४ ५४ ५३
Flag of the Republic of the Congo काँगोचे प्रजासत्ताक () ४६ १५ २३ ४६ ६३ ५३
सिंगापूरचा ध्वज सिंगापूर ५२ १५ २९ ५७ ८८ ५३
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिनाचा ध्वज बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना ३८ १५ १६ ५८ ५० ५२
Flag of the Solomon Islands सॉलोमन द्वीपसमूह ३३ १५ १२ ९१ ६८ ५१
लिथुएनियाचा ध्वज लिथुएनिया ५३ १३ ११ २९ ४३ ८० ५०
मलावीचा ध्वज मलावी ५१ १२ १३ २६ ५२ ७७ ४९
लायबेरियाचा ध्वज लायबेरिया ४९ १३ १० २६ ३४ ७३ ४९
पनामाचा ध्वज पनामा ५८ १३ १० ३५ ५७ १२४ ४९
कुरसावोचा ध्वज कुरसावो (१९५८)
Flag of the Netherlands Antilles नेदरलँड्स अँटिल्स (१९६२-)
४८ १० १४ २४ ३३ ९५ ४४
आल्बेनियाचा ध्वज आल्बेनिया ८४ ११ ११ ६२ ५३ १६४ ४४
सायप्रसचा ध्वज सायप्रस ९४ ११ १० ७३ ७४ २६६ ४३
लेबेनॉनचा ध्वज लेबेनॉन ३२ ११ १२ ५८ ४३ ४२
तुर्कमेनिस्तानचा ध्वज तुर्कमेनिस्तान ३० १३ १४ ५० ४३ ४२
बेलारूसचा ध्वज बेलारूस ४० ११ २० ४८ ६० ४२
एस्टोनियाचा ध्वज एस्टोनिया ५६ ११ ३७ ४६ १२७ ४१
सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्सचा ध्वज सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स ४२ १२ २६ ५८ ११६ ४०
येमन अरब प्रजासत्ताकचा ध्वज पूर्व येमन (१९८६-१९९०)
यमनचे प्रजासत्ताकचा ध्वज यमनचे प्रजासत्ताक (१९९४-)
३८ १० १९ ४७ ६० ३९
कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान ४० ११ २३ ५९ ८१ ३९
मालीचा ध्वज माली २६ ११ १० ३९ ३४ ३८
बर्म्युडाचा ध्वज बर्म्युडा २६ १० ६० ३८ ३७
मादागास्करचा ध्वज मादागास्कर ३१ १० १४ ३६ ४१ ३७
Flag of the Republic of Macedonia मॅसिडोनिया ४० २२ ४९ ७१ ३६
दहोमी प्रजासत्ताकचा ध्वज दहोमी (१९७४)
बेनिनचा ध्वज बेनिन (१९८६-)
३६ १० २१ ३६ ७७ ३५
ताजिकिस्तानचा ध्वज ताजिकिस्तान २० १० ४७ १७ ३४
व्हानुआतूचा ध्वज व्हानुआतू ३१ १० १८ ६५ ७२ ३३
जॉर्जियाचा ध्वज जॉर्जिया ३८ २१ ४० ६५ ३३
भारतचा ध्वज भारत ३१ १४ ३४ ६४ ३३
न्यू कॅलिडोनियाचा ध्वज न्यू कॅलिडोनिया १६ ३८ १५ ३१
युगांडाचा ध्वज युगांडा २८ १५ २९ ४९ ३१
सियेरा लिओनचा ध्वज सियेरा लिओन ३७ २२ २७ ५७ ३१
ताहितीचा ध्वज ताहिती २५ ११ ३० ५७ ३०
बार्बाडोसचा ध्वज बार्बाडोस २७ १५ २७ ५५ २८
सेंट किट्स आणि नेव्हिसचा ध्वज सेंट किट्स आणि नेव्हिस २० ४३ ३६ २७
किर्गिझस्तानचा ध्वज किर्गिझस्तान २१ ११ २८ ३४ २६
इथियोपियाचा ध्वज इथियोपिया ३१ १७ ३४ ५४ २६
केप व्हर्देचा ध्वज केप व्हर्दे २० १० १९ २६ २४
रवांडाचा ध्वज रवांडा २७ १५ २३ ३८ २४
आर्मेनियाचा ध्वज आर्मेनिया ४२ १२ २६ ३० ८३ २४
बांगलादेशचा ध्वज बांगलादेश ३६ २६ २६ ८६ २४
टांझानियाचा ध्वज टांझानिया २५ १० ११ २४ ३१ २२
अँटिगा आणि बार्बुडाचा ध्वज अँटिगा आणि बार्बुडा २६ १६ २८ ६९ २२
Flag of the Dominican Republic डॉमिनिकन प्रजासत्ताक १९ १० २३ ३७ २१
नायजरचा ध्वज नायजर २० ११ १५ ३३ २१
नामिबियाचा ध्वज नामिबिया ३१ २० २४ ७५ २१
मोझांबिकचा ध्वज मोझांबिक २४ १४ २२ ३८ २०
गांबियाचा ध्वज गांबिया १६ १४ २२ १९
बोत्स्वानाचा ध्वज बोत्स्वाना २४ १५ १८ ३८ १९
टोंगाचा ध्वज टोंगा १६ १० १८ ७० १८
Flag of the Faroe Islands फेरो द्वीपसमूह ५० ४२ २६ १३९ १८
ग्रेनेडाचा ध्वज ग्रेनेडा १५ ३९ ३३ १७
बुरुंडीचा ध्वज बुरुंडी १४ १० १७ १७
व्हियेतनामचा ध्वज व्हियेतनाम() २८ २१ २० ६३ १७
Flag of the Maldives मालदीव २२ १५ २८ ९५ १७
अझरबैजानचा ध्वज अझरबैजान ३८ २८ १२ ७४ १६
चिनी ताइपेइचा ध्वज चिनी ताइपेइ ४८ ४० २४ १७६ १६
सेंट लुसियाचा ध्वज सेंट लुसिया १४ १८ २८ १५
सामो‌आचा ध्वज सामो‌आ (१९९४-१९९८)
सामो‌आचा ध्वज सामो‌आ (२००२-)
१४ २५ ३९ १५
पापुआ न्यू गिनीचा ध्वज पापुआ न्यू गिनी १० २२ १९ १४
पॅलेस्टाईनचा ध्वज पॅलेस्टाईन १४ १९ २७ १४
श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका () २७ १९ १९ ६७ १४
मोल्दोव्हाचा ध्वज मोल्दोव्हा ३८ २८ १९ ७५ १४
लक्झेंबर्गचा ध्वज लक्झेंबर्ग ११४ १०७ ५४ ३८१ १३
माल्टाचा ध्वज माल्टा ८२ ७२ २५ २४७ १२
गयानाचा ध्वज गयाना २० १५ १६ ४५ ११
चाडचा ध्वज चाड १० १० १५ १०
लिश्टनस्टाइनचा ध्वज लिश्टनस्टाइन ४० ३४ १८ १२१ १०
मकाओचा ध्वज मकाओ ३१ २७ १३ १४८ १०
माँटेनिग्रोचा ध्वज माँटेनिग्रो १० १४
डॉमिनिकाचा ध्वज डॉमिनिका १२ १२ ३५
इस्वाटिनीचा ध्वज इस्वाटिनी १३ २८
Flag of the Bahamas बहामास १० १० ३५
पोर्तो रिकोचा ध्वज पोर्तो रिको १७ १२ १३ ४९
नेपाळचा ध्वज नेपाळ २४ २० १५ ८७
इक्वेटोरीयल गिनीचा ध्वज इक्वेटोरीयल गिनी १० १७
गिनी-बिसाउचा ध्वज गिनी-बिसाउ १३
मॉरिटानियाचा ध्वज मॉरिटानिया १४ ११ ३३
बेलीझचा ध्वज बेलीझ १२ ३५
मॉरिशसचा ध्वज मॉरिशस १६ १३ १२ ४४
लाओसचा ध्वज लाओस १४ ११ ७६
आंदोराचा ध्वज आंदोरा ३२ २९ १२ १०९
सार (प्रोटेक्टोरेट)चा ध्वज सारलॅंड
अरूबाचा ध्वज अरूबा १० १२ ३१
जिबूतीचा ध्वज जिबूती ४०
दक्षिण व्हियेतनामचा ध्वज दक्षिण व्हियेतनाम ()
साओ टोमे व प्रिन्सिपचा ध्वज साओ टोमे व प्रिन्सिप १३
Flag of the Turks and Caicos Islands टर्क्स आणि कैकास द्वीपसमूह २४
लेसोथोचा ध्वज लेसोथो १४ ११ ३३
Flag of the Cook Islands कूक द्वीपसमूह १४ १३ ५५
इरिट्रियाचा ध्वज इरिट्रिया
सोमालियाचा ध्वज सोमालिया १५
केमन द्वीपसमूहचा ध्वज केमन द्वीपसमूह १९
Flag of the Seychelles सेशेल्स १० २६
Flag of the British Virgin Islands ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह २७
कंबोडियाचा ध्वज कंबोडिया १४ १२ ५४
पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान २६ २४ ११ ११२
सान मारिनोचा ध्वज सान मारिनो ४६ ४४ २०५
दक्षिण येमेनचा ध्वज दक्षिण येमेन
तुवालूचा ध्वज तुवालू २२
अँग्विलाचा ध्वज अँग्विला २७
निकाराग्वाचा ध्वज निकाराग्वा १२ ११ ३२
Flag of the Philippines फिलिपिन्स ३९
मंगोलियाचा ध्वज मंगोलिया १० ४४
Flag of the Central African Republic मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक
Flag of the Comoros कोमोरोस १०
पूर्व तिमोरचा ध्वज पूर्व तिमोर ११
म्यानमारचा ध्वज म्यानमार () ११
अफगाणिस्तानचा ध्वज अफगाणिस्तान १८
माँटसेराटचा ध्वज माँटसेराट ३३
Flag of the United States Virgin Islands यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह ३५
गुआमचा ध्वज गुआम ३५
ब्रुनेईचा ध्वज ब्रुनेई १२ १२ ५७
अमेरिकन सामोआचा ध्वज अमेरिकन सामोआ १२ १२ १२९
भूतानचा ध्वज भूतान N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
विश्वचषक विजेत्या संघाच प्रात्रता फेरीतील प्रदर्शन
संघ सा वि सम हा गोके गोझा गुण
इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड ९२ ६२ १९ ११ २२६ ६० २०५
इटलीचा ध्वज इटली ८७ ६१ १९ १८१ ५१ २०२
आर्जेन्टिनाचा ध्वज आर्जेन्टिना १०२ ५९ २४ १९ १८१ ९६ २०१
ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील ९२ ५६ २५ ११ १९९ ५९ १९३
उरुग्वेचा ध्वज उरुग्वे ११८ ५२ ३३ ३३ १५६ ११९ १८९
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी (१९३४–१९३८)
पश्चिम जर्मनीचा ध्वज पश्चिम जर्मनी (१९५०-१९९०)
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी (१९९४-)
७४ ५५ १७ २१३ ५६ १८२
फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्स ९१ ५२ १९ २० १८० ७४ १७५

शेवटचा बदल: १२ मार्च २०१०.

1Egypt and Syria formed a joint association in 1960 and entered the preliminary competition for World Cup 1962 as a joint team, called United Arab Republic, though they withdrew before playing any game. Later, Egypt entered the preliminary rounds for World Cup 1966 under the name of United Arab Republic, but withdrew yet again before playing.
2FIFA actually consider both Czech Republic and Slovakia as successors of former Czechoslovakia team. Czechoslovakia, RCS and Czech Republic together have a record of 118 World Cup qualifying matches played (67 wins, 23 draws, 28 losses, 236 goals scored, 97 goals allowed, and 224 soccer-points scored). Czechoslovakia, RCS and Slovakia together have a record of 116 World Cup qualifying matches played (64 wins, 26 draws, 26 losses, 228 goals scored, 110 goals allowed, and 218 soccer-points scored).
3Congo entered the preliminary competition for World Cup 1966 as French Congo, but their entry was not accepted by FIFA.
4The federation ruling Vietnam national football team now seems to have been established in North Vietnam (that never entered the World Cup), so it seems to make more sense not to merge the results of Vietnam and South Vietnam.
5Sri Lanka entered the preliminary competition for World Cup 1974 as Ceylon, but withdrew before playing any game.
6Myanmar entered the preliminary competition for World Cup 1950 as Burma, but withdrew before playing any game.

संघटनेनुसार संघ माहिती[संपादन]

The table below lists the numbers of spots allocated by FIFA for each continent in each tournament. Places in the intercontinental play-offs count as 0.5 spots. Numbers in bold represent the winners of the intercontinental play-offs. "+C" denotes an additional spot for defending champions. "+H" denotes an additional spot for hosts.

Places allocated for continents
संघटन १९३४
इटली
(१६)
१९३८
फ्रान्स
(१५)
१९५०
ब्राझील
(१३)
१९५४
स्वित्झर्लंड
(१६)
१९५८
स्वीडन
(१६)
१९६२
चिली
(१६)
१९६६
इंग्लंड
(१६)
१९७०
मेक्सिको
(१६)
१९७४
पश्चिम जर्मनी
(१६)
१९७८
आर्जेन्टिना
(१६)
१९८२
स्पेन
(२४)
१९८६
मेक्सिको
(२४)
१९९०
इटली
(२४)
१९९४
अमेरिका
(२४)
१९९८
फ्रान्स
(३२)
२००२
दक्षिण कोरिया
जपान
(३२)
२००६
जर्मनी
(३२)
२०१०
दक्षिण आफ्रिका
(३२)
२०१४[ संदर्भ हवा ]
ब्राझील
(३२)
आफ्रिका / / / ०.५ ०.५
+H
आशिया ०.५ ३.५ २.५
+२H
४.५ ४.५
Oceania / / / / / / ०.५ ०.५ ०.२५ ०.५ ०.५ ०.५ ०.५
युरोप १२ ११
+C+H

+C
११
+H
९.५
+C+H

+H

+C
८.५
+H
८.५
+C
१३
+H
१२.५
+C
१३
+H
१२
+C
१४
+H
१३.५
+C
१३
+H
१३ १३.५
पुर्व व मध्य अमेरीका आणि कॅरेबीयन ०.५
+H

+H
१.२५
+H
३.५ ३.५ ३.५
दक्षिण अमेरीका
+H

+C
३.५
+C+H

+C
२.५
+C
२.५
+H

+C
२.५
+C
३.५
+C
४.५ ४.५ ४.५
+H
एकूण १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ १६ २४ २४ २४ २४ ३२ ३२ ३२ ३२ ३२


 • 1 In 1938, ऑस्ट्रिया withdrew after qualifying due to being annexed by Germany and were not replaced, so only 15 teams, 12 of them European, played in the finals.
 • 2 In 1950, India, Scotland and Turkey withdrew after qualifying and were not replaced, so only 13 teams, none of them Asian and 6 of them European, played in the finals.
 • 3 Initially in 1958, Africa and Asia together were given 1 spot, while Europe was given 9 spots. However, after Israel won the African and Asian zone without playing any matches due to withdrawals of other teams, a special play-off was arranged between them and a European team (Wales). So in effect, Africa and Asia together were given 0.5 spots, while Europe was given 9.5 spots.
 • 4 In 1962, Europe was given 8 automatic spots, plus 2 additional spots in the intercontinental play-offs, in effect giving them 9 spots. The two European teams played an African team and an Asian team respectively, and both European teams won. Therefore, 10 European teams played in the finals.
 • 5 In 1994, there were two rounds of intercontinental play-offs. First, an Oceanian team played a team from North and Central America and Caribbean, and the winner then played a South American team.
 • 6 From the 2006 qualifiers on, the defending champion no longer has an automatic spot secured.
 • 7 In 2014, the champion of Oceania qualification will join the final round of Asia qualification.

Qualification competition entrants over time[संपादन]

The number of teams entering the qualification process and the number of matches played have been steadily growing over time.

Number of teams entering qualification (including automatic qualifiers)
Continental zone 1934
इटली
(16)
1938
फ्रान्स
(15)
1950
ब्राझील
(13)
1954
स्वित्झर्लंड
(16)
1958
स्वीडन
(16)
1962
चिली
(16)
1966
इंग्लंड
(16)
1970
मेक्सिको
(16)
1974
पश्चिम जर्मनी
(16)
1978
आर्जेन्टिना
(16)
1982
स्पेन
(24)
1986
मेक्सिको
(24)
1990
इटली
(24)
1994
अमेरिका
(24)
1998
फ्रान्स
(32)
2002
दक्षिण कोरिया
जपान
(32)
2006
जर्मनी
(32)
2010
दक्षिण आफ्रिका
(32)
Africa 3 0 0 0 11 6 21 13 24 26 29 29 26 40 38 51 51 53
Asia 2 4 3 5 7 18 22 21 27 26 29 36 42 39 43
Oceania1 0 0 0 0 0 0 4 5 7 10 10 12 11
Europe 21 26 19 29 29 30 33 31 33 32 34 33 33 39 50 51 52 53
North and Central America
and Caribbean
4 7 3 5 6 8 10 14 14 17 15 18 16 23 30 35 34 35
South America 4 2 8 6 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10
Total entrants 32 37 34 45 55 56 74 75 99 107 109 121 116 147 174 199 198 205
Teams played2 27 21 19 33 46 49 51 68 90 95 103 110 103 130 168 193 194 2003
Matches played 27 22 26 57 89 92 127 172 226 252 306 308 314 497 643 777 847 853
Goals scored 141 96 121 208 341 325 393 542 620 723 797 801 735 1446 1922 2452 2464 2344
Average goals per match 5.22 4.36 4.65 3.65 3.83 3.53 3.09 3.15 2.74 2.87 2.60 2.60 2.34 2.91 2.99 3.16 2.91 2.75
 • 1 Because the Oceania Football Confederation has used the World Cup Qualifiers as a phase of (or as the entire) Oceania Nations Cup, there is the possibility for non-FIFA countries to enter in matches that double as World Cup qualifiers. In the 2006 qualifiers, New Caledonia were included in the tournament although they were not FIFA members at the date of close of entries. They are, however, included in the 12 nations listed as they joined FIFA during the course of qualification, even though they had been technically eliminated from contention a few days earlier (a similar situation occurred in the entries for 2010, with Montenegro's entry accepted prior to their admission by FIFA). By contrast, Tuvalu have entered the 2007 South Pacific Games Football tournament, which double as qualifiers for the 2010 World Cup. They are not included in the 11 OFC entrants, although their results will have an impact on qualification.
 • 2 "Teams played" is the total number of teams that played at least one qualifying match.
 • 3 This number include Tuvalu and South Africa. Although South Africa were automatically qualified for 2010 as hosts, they competed in the CAF qualifiers, becoming the first hosts to compete in World Cup qualifying since 1934. This is because the Confederation of African Football used its 2010 World Cup qualifiers as the qualifying phase for the 2010 African Cup of Nations, a tournament for which South Africa had to qualify separately.

पात्रते साठी पदार्पन[संपादन]

विश्वचषक युरोप दक्षिण अमेरीका पुर्व, मध्य अमेरीक आणि कॅरेबियन आशिया आफ्रिका ओशेनिया एकूण
इटली
१९३४
ऑस्ट्रियाचा ध्वज ऑस्ट्रिया
बेल्जियमचा ध्वज बेल्जियम
बल्गेरियाचा ध्वज बल्गेरिया
चेकोस्लोव्हाकियाचा ध्वज चेकोस्लोव्हाकिया
एस्टोनियाचा ध्वज एस्टोनिया
फ्रान्सचा ध्वज फ्रान्स
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी
ग्रीसचा ध्वज ग्रीस
हंगेरीचा ध्वज हंगेरी
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज आयर्लंडचे प्रजासत्ताक
इटलीचा ध्वज इटली
लिथुएनियाचा ध्वज लिथुएनिया
लक्झेंबर्गचा ध्वज लक्झेंबर्ग
Flag of the Netherlands नेदरलँड्स
पोलंडचा ध्वज पोलंड
पोर्तुगालचा ध्वज पोर्तुगाल
रोमेनियाचा ध्वज रोमेनिया
स्पेनचा ध्वज स्पेन
स्वीडनचा ध्वज स्वीडन
स्वित्झर्लंडचा ध्वज स्वित्झर्लंड
तुर्कस्तानचा ध्वज तुर्कस्तान
[[Image:{{{flag alias-kingdom}}}|22x20px|border|युगोस्लाव्हियाचा ध्वज]] युगोस्लाव्हिया
ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील
पेरूचा ध्वज पेरू
आर्जेन्टिनाचा ध्वज आर्जेन्टिना
चिलीचा ध्वज चिली
क्युबाचा ध्वज क्युबा
हैतीचा ध्वज हैती
मेक्सिकोचा ध्वज मेक्सिको
Flag of the United States अमेरिका
पॅलेस्टाईन Palestine इजिप्तचा ध्वज इजिप्त none २७
फ्रान्स
१९३८
फिनलंडचा ध्वज फिनलंड
आयर्लंडचे प्रजासत्ताकचा ध्वज आयर्लंडचे प्रजासत्ताक
लात्व्हियाचा ध्वज लात्व्हिया
नॉर्वेचा ध्वज नॉर्वे
कोलंबियाचा ध्वज कोलंबिया क्युबाचा ध्वज क्युबा
कोस्टा रिकाचा ध्वज कोस्टा रिका
डच गयानाचा ध्वज डच गयाना
एल साल्व्हाडोरचा ध्वज एल साल्व्हाडोर
जपानचा ध्वज जपान
डच ईस्ट इंडिजचा ध्वज डच ईस्ट इंडिज
none none
ब्राझील
१९५०
इंग्लंडचा ध्वज इंग्लंड
उत्तर आयर्लंडचा ध्वज उत्तर आयर्लंड
स्कॉटलंडचा ध्वज स्कॉटलंड
वेल्सचा ध्वज वेल्स
युगोस्लाव्हियाचा ध्वज युगोस्लाव्हिया
बोलिव्हियाचा ध्वज बोलिव्हिया
चिलीचा ध्वज चिली
पेराग्वेचा ध्वज पेराग्वे
इक्वेडोरचा ध्वज इक्वेडोर
उरुग्वेचा ध्वज उरुग्वे
none इस्रायलचा ध्वज इस्रायल
सीरियाचा ध्वज सीरिया
म्यानमारचा ध्वज म्यानमार
Flag of the Philippines फिलिपिन्स
इंडोनेशियाचा ध्वज इंडोनेशिया
भारतचा ध्वज भारत
none none
स्वित्झर्लंड
१९५४
सार (प्रोटेक्टोरेट)चा ध्वज सारलॅंड
तुर्कस्तानचा ध्वज तुर्कस्तान
पश्चिम जर्मनीचा ध्वज पश्चिम जर्मनी
आइसलँडचा ध्वज आइसलँड
ब्राझीलचा ध्वज ब्राझील
चिलीचा ध्वज चिली
पेराग्वेचा ध्वज पेराग्वे
none जपानचा ध्वज जपान
दक्षिण कोरियाचा ध्वज दक्षिण कोरिया
Flag of the Republic of China तैवान
दक्षिण व्हियेतनामचा ध्वज दक्षिण व्हियेतनाम
none none
स्वीडन
१९५८
डेन्मार्कचा ध्वज डेन्मार्क
जर्मनी East Germany
आइसलँडचा ध्वज आइसलँड
Flag of the Soviet Union सोव्हियेत संघ
आर्जेन्टिनाचा ध्वज आर्जेन्टिना
बोलिव्हियाचा ध्वज बोलिव्हिया
कोलंबियाचा ध्वज कोलंबिया
पेरूचा ध्वज पेरू
उरुग्वेचा ध्वज उरुग्वे
व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला
कॅनडाचा ध्वज कॅनडा
कोस्टा रिकाचा ध्वज कोस्टा रिका
कुरसावोचा ध्वज कुरसावो
ग्वातेमालाचा ध्वज ग्वातेमाला
Flag of the People's Republic of China चीन
इंडोनेशियाचा ध्वज इंडोनेशिया
[[Image:{{{flag alias-1910}}}|22x20px|border|हाँग काँगचा ध्वज]] हाँग काँग
सुदानचा ध्वज सुदान
इथियोपियाचा ध्वज इथियोपिया
none १७
चिली
१९६२
सायप्रसचा ध्वज सायप्रस इक्वेडोरचा ध्वज इक्वेडोर डच गयानाचा ध्वज डच गयाना
होन्डुरासचा ध्वज होन्डुरास
Flag of the Netherlands Antilles नेदरलँड्स अँटिल्स
none इथियोपियाचा ध्वज इथियोपिया
घानाचा ध्वज घाना
मोरोक्कोचा ध्वज मोरोक्को
नायजेरियाचा ध्वज नायजेरिया
ट्युनिसियाचा ध्वज ट्युनिसिया
युनायटेड अरब प्रजासत्ताकचा ध्वज युनायटेड अरब प्रजासत्ताक
none १०
इंग्लंड
१९६६
आल्बेनियाचा ध्वज आल्बेनिया व्हेनेझुएलाचा ध्वज व्हेनेझुएला जमैकाचा ध्वज जमैका
त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचा ध्वज त्रिनिदाद आणि टोबॅगो
उत्तर कोरियाचा ध्वज उत्तर कोरिया Flag of the Republic of the Congo काँगोचे प्रजासत्ताक
लायबेरियाचा ध्वज लायबेरिया
गिनीचा ध्वज गिनी
अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया
लीबियाचा ध्वज लीबिया
कामेरूनचा ध्वज कामेरून
मालीचा ध्वज माली
सेनेगालचा ध्वज सेनेगाल
गॅबनचा ध्वज गॅबन
दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका
ऑस्ट्रेलियाचा ध्वज ऑस्ट्रेलिया
मेक्सिको
१९७०
none none बर्म्युडाचा ध्वज बर्म्युडा
एल साल्व्हाडोरचा ध्वज एल साल्व्हाडोर
none अल्जीरियाचा ध्वज अल्जीरिया
कामेरूनचा ध्वज कामेरून
लीबियाचा ध्वज लीबिया
र्‍होडेशियाचा ध्वज र्‍होडेशिया
सेनेगालचा ध्वज सेनेगाल
झांबियाचा ध्वज झांबिया
न्यूझीलंडचा ध्वज न्यूझीलंड
पश्चिम जर्मनी
१९७४
माल्टाचा ध्वज माल्टा none अँटिगा आणि बार्बुडाचा ध्वज अँटिगा आणि बार्बुडा
पोर्तो रिकोचा ध्वज पोर्तो रिको
हाँग काँगचा ध्वज हाँग काँग
इराणचा ध्वज इराण
इराकचा ध्वज इराक
कुवेतचा ध्वज कुवेत
मलेशियाचा ध्वज मलेशिया
दक्षिण व्हियेतनामचा ध्वज दक्षिण व्हियेतनाम
थायलंडचा ध्वज थायलंड
Flag of the Republic of the Congo काँगोचे प्रजासत्ताक
कोत द'ईवोआरचा ध्वज कोत द'ईवोआर
दहोमी प्रजासत्ताकचा ध्वज दहोमी
गिनीचा ध्वज गिनी
केन्याचा ध्वज केन्या
लेसोथोचा ध्वज लेसोथो
मॉरिशसचा ध्वज मॉरिशस
मादागास्करचा ध्वज मादागास्कर
सियेरा लिओनचा ध्वज सियेरा लिओन
टांझानियाचा ध्वज टांझानिया
टोगोचा ध्वज टोगो
झैरचा ध्वज झैर
none २१
आर्जेन्टिना
१९७८
none none बार्बाडोसचा ध्वज बार्बाडोस
Flag of the Dominican Republic डॉमिनिकन प्रजासत्ताक
गयानाचा ध्वज गयाना
पनामाचा ध्वज पनामा
सुरिनामचा ध्वज सुरिनाम
बहरैनचा ध्वज बहरैन
चिनी ताइपेइचा ध्वज चिनी ताइपेइ
कतारचा ध्वज कतार
सौदी अरेबियाचा ध्वज सौदी अरेबिया
सिंगापूरचा ध्वज सिंगापूर
श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका
संयुक्त अरब अमिरातीचा ध्वज संयुक्त अरब अमिराती
मलावीचा ध्वज मलावी
मॉरिटानियाचा ध्वज मॉरिटानिया
नायजरचा ध्वज नायजर
युगांडाचा ध्वज युगांडा
अप्पर वोल्टाचा ध्वज अप्पर वोल्टा
Flag of the Central African Republic मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक
none १५
स्पेन
१९८२
none none ग्रेनेडाचा ध्वज ग्रेनेडा मकाओचा ध्वज मकाओ गांबियाचा ध्वज गांबिया
लायबेरियाचा ध्वज लायबेरिया
मादागास्करचा ध्वज मादागास्कर
मोझांबिकचा ध्वज मोझांबिक
सोमालियाचा ध्वज सोमालिया
झिम्बाब्वेचा ध्वज झिम्बाब्वे
फिजीचा ध्वज फिजी
मेक्सिको
१९८६
none none none बांगलादेशचा ध्वज बांगलादेश
ब्रुनेईचा ध्वज ब्रुनेई
भारतचा ध्वज भारत
जॉर्डनचा ध्वज जॉर्डन
नेपाळचा ध्वज नेपाळ
येमन अरब प्रजासत्ताकचा ध्वज पूर्व येमन
दक्षिण येमेनचा ध्वज दक्षिण येमेन
संयुक्त अरब अमिरातीचा ध्वज संयुक्त अरब अमिराती
ओमानचा ध्वज ओमान
लेबेनॉनचा ध्वज लेबेनॉन
अँगोलाचा ध्वज अँगोला
बेनिनचा ध्वज बेनिन
none १०
इटली
१९९०
none none बेलीझचा ध्वज बेलीझ ओमानचा ध्वज ओमान
पाकिस्तानचा ध्वज पाकिस्तान
Flag of the Maldives मालदीव
बर्किना फासोचा ध्वज बर्किना फासो
गॅबनचा ध्वज गॅबन
रवांडाचा ध्वज रवांडा
none
अमेरिका
१९९४
Flag of the Faroe Islands फेरो द्वीपसमूह
रशियाचा ध्वज रशिया
सान मारिनोचा ध्वज सान मारिनो
none निकाराग्वाचा ध्वज निकाराग्वा
सेंट लुसियाचा ध्वज सेंट लुसिया
सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्सचा ध्वज सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स
म्यानमारचा ध्वज म्यानमार
लेबेनॉनचा ध्वज लेबेनॉन
श्रीलंकाचा ध्वज श्रीलंका
व्हियेतनामचा ध्वज व्हियेतनाम
यमनचे प्रजासत्ताकचा ध्वज यमनचे प्रजासत्ताक
बोत्स्वानाचा ध्वज बोत्स्वाना
बुरुंडीचा ध्वज बुरुंडी
साओ टोमे व प्रिन्सिपचा ध्वज साओ टोमे व प्रिन्सिप
नामिबियाचा ध्वज नामिबिया
दक्षिण आफ्रिकाचा ध्वज दक्षिण आफ्रिका
इस्वाटिनीचा ध्वज इस्वाटिनी
Flag of the Solomon Islands सॉलोमन द्वीपसमूह
ताहितीचा ध्वज ताहिती
व्हानुआतूचा ध्वज व्हानुआतू
सामो‌आचा ध्वज सामो‌आ
१८
फ्रान्स
१९९८
आर्मेनियाचा ध्वज आर्मेनिया
अझरबैजानचा ध्वज अझरबैजान
बेलारूसचा ध्वज बेलारूस
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिनाचा ध्वज बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना
क्रोएशियाचा ध्वज क्रोएशिया
Flag of the Czech Republic चेक प्रजासत्ताक१०
जॉर्जियाचा ध्वज जॉर्जिया
जर्मनीचा ध्वज जर्मनी
लिश्टनस्टाइनचा ध्वज लिश्टनस्टाइन
Flag of the Republic of Macedonia मॅसिडोनिया
मोल्दोव्हाचा ध्वज मोल्दोव्हा
स्लोव्हाकियाचा ध्वज स्लोव्हाकिया१०
स्लोव्हेनियाचा ध्वज स्लोव्हेनिया
युक्रेनचा ध्वज युक्रेन
Flag of the Federal Republic of Yugoslavia युगोस्लाव्हिया११
none अरूबाचा ध्वज अरूबा
बेलीझचा ध्वज बेलीझ
केमन द्वीपसमूहचा ध्वज केमन द्वीपसमूह
डॉमिनिकाचा ध्वज डॉमिनिका
Flag of the Bahamas बहामास
सेंट किट्स आणि नेव्हिसचा ध्वज सेंट किट्स आणि नेव्हिस
कंबोडियाचा ध्वज कंबोडिया
कझाकस्तानचा ध्वज कझाकस्तान
किर्गिझस्तानचा ध्वज किर्गिझस्तान
Flag of the Maldives मालदीव
Flag of the Philippines फिलिपिन्स
ताजिकिस्तानचा ध्वज ताजिकिस्तान
तुर्कमेनिस्तानचा ध्वज तुर्कमेनिस्तान
उझबेकिस्तानचा ध्वज उझबेकिस्तान
Flag of the Democratic Republic of the Congo डी.आर. काँगो१२
गिनी-बिसाउचा ध्वज गिनी-बिसाउ
रवांडाचा ध्वज रवांडा
Flag of the Cook Islands कूक द्वीपसमूह
पापुआ न्यू गिनीचा ध्वज पापुआ न्यू गिनी
सामो‌आचा ध्वज सामो‌आ
टोंगाचा ध्वज टोंगा
३५
दक्षिण कोरियाजपान
२००२
आंदोराचा ध्वज आंदोरा none अँग्विलाचा ध्वज अँग्विला
Flag of the Bahamas बहामास
Flag of the British Virgin Islands ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह
माँटसेराटचा ध्वज माँटसेराट
Flag of the Turks and Caicos Islands टर्क्स आणि कैकास द्वीपसमूह
Flag of the United States Virgin Islands यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह
गुआमचा ध्वज गुआम
लाओसचा ध्वज लाओस
मंगोलियाचा ध्वज मंगोलिया
पॅलेस्टाईनचा ध्वज पॅलेस्टाईन
केप व्हर्देचा ध्वज केप व्हर्दे
Flag of the Central African Republic मध्य आफ्रिकेचे प्रजासत्ताक
चाडचा ध्वज चाड
जिबूतीचा ध्वज जिबूती
इक्वेटोरीयल गिनीचा ध्वज इक्वेटोरीयल गिनी
इरिट्रियाचा ध्वज इरिट्रिया
मालीचा ध्वज माली
साओ टोमे व प्रिन्सिपचा ध्वज साओ टोमे व प्रिन्सिप
Flag of the Seychelles सेशेल्स
अमेरिकन सामोआचा ध्वज अमेरिकन सामोआ २२
जर्मनी
२००६
सर्बिया आणि माँटेनिग्रोचा ध्वज सर्बिया आणि माँटेनिग्रो१३ none none अफगाणिस्तानचा ध्वज अफगाणिस्तान none न्यू कॅलिडोनियाचा ध्वज न्यू कॅलिडोनिया१४
दक्षिण आफ्रिका
२०१०
माँटेनिग्रोचा ध्वज माँटेनिग्रो१०
सर्बियाचा ध्वज सर्बिया१०
none none भूतानचा ध्वज भूतान
म्यानमारचा ध्वज म्यानमार
पूर्व तिमोरचा ध्वज पूर्व तिमोर
Flag of the Comoros कोमोरोस तुवालूचा ध्वज तुवालू१४
Total ६२ १० ३७ ५० ५८ १३ २३०
 • 1 Despite being the hosts, Italy had to qualify to the tournament.
 • 2 Only teams that played at least one match are considered for the purposes of first appearance. Teams that withdrew prior to the qualification, or that qualified to the World Cup automatically due to another team's withdrawal are not considered and written Italics.
 • 3 First appearance as Socialist Federal Republic of Yugoslavia; previous appearance as Kingdom of Yugoslavia.
 • 4 First appearance as Israel; previous appearances as Palestine.
 • 5 First appearance as Suriname; previous appearances as Dutch Guiana.
 • 6 First appearance as Zimbabwe; previous appearances as Rhodesia.
 • 7 First appearance as Benin; previous appearances as Dahomey.
 • 8 First appearance as Burkina Faso; previous appearances as Upper Volta.
 • 9 First appearance after the reunification.
 • 10 First appearance after the split.
 • 11 First appearance as Federal Republic of Yugoslavia; previous appearances as Kingdom of Yugoslavia and Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
 • 12 First appearance as Democratic Republic of the Congo; previous appearances as Zaire.
 • 13 First appearance as Serbia and Montenegro; previous appearances as Federal Republic of Yugoslavia.
 • 14 Not a member of FIFA at the time of the qualification.