मोगल बादशहा

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

दिल्लीच्या तख्तावर बसलेले मोगल सम्राट[संपादन]

१. बाबर (इ.स.१५२३-१५३०)

२. हुमायून (इ.स.१५३०-१५५६)

३. अकबर (इ.स.१५५६-१६०५)

४. जहांगीर ऊर्फ सलीम (इ.स.१६०५-१६२७)

५. शहाजहान (इ.स.१६२८-१६५८)

६. औरंगजेब आलमगीर (इ.स.१६५८-१७०७)

७. बहादुरशहा शहाआलम (इ.स.१७०७-१७१२)

८. जहांदरशहा (इ.स.१७१२-१७१३)

९. फिरूकशियर (इ.स.१७१३-१७१८)

१०. रफिउद्दौला (इ.स.१७१९-१७१९)

११. महंमदशहा (इ.स.१७१९-१७४८)

१२. अहमदशहा (इ.स.१७४८-१७५४)

१३.दुसरा आलमगीर (इ.स.१७५४-१७५९)

१४. दुसरा शहाआलम (इ.स.१७५९-१८०६)

१५. दुसरा अकबर (इ.स.१८०६-१८३४)

१६ महंमद बहादुरशहा (इ.स.१८३४-१८५७)