Jump to content

महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
बृहन्मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका

शहराच्या प्रशासनासाठी महानगरपालिकांची निर्मिती केली जोते. शहरामध्ये महानगरपालिका स्थापन करण्याचा किंवा नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर करण्याचा अधिकार हा राज्य शासनास आहे.[१] १८८८ साली स्थापन झालेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही महाराष्ट्रातील पहिली महानगरपालिका होय. स्वातंत्र्योत्तर काळात १९४७ साली केवळ मद्रास, कलकत्ता आणि मुंबई ह्या शहरांसाठीच महानगरपालिका होत्या.[२] नागरी लोकसंख्येच्या आधारे महानगरपालिकांची चार गटांत विभागणी केली जाते.[१] एक कोटी लोकसंख्येची शहरे 'अ+ (A+)' श्रेणीत त्यानंतर अ (A) ते ड (D) श्रेणीपर्यंत वर्गीकृत करण्यात येते. या यादीत 'अ+' ग्रेड असलेली एकमेव बृहन्मुंबई महानगरपालिका आहे.[३] सध्या महाराष्ट्रात एकूण २९ महानगरपालिका आहेत.

यादी[संपादन]

अ.क्र. नाव[१][४] शहर जिल्हा स्थापना ग्रेड[३] लोकसंख्या (२०११) सत्ताधारी पक्ष संकेतस्थळ
बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई मुंबई शहर, मुंबई उपनगर १८८८ अ+ १,१९,१४,३९८ शिवसेना https://portal.mcgm.gov.in/
पुणे महानगरपालिका पुणे पुणे १९५० ३१,१५,४३१ भाजप https://pmc.gov.in/mr
नागपूर महानगरपालिका नागपूर नागपूर १९५१ २४,०५,४२१ भाजप https://www.nmcnagpur.gov.in/ Archived 2022-06-15 at the Wayback Machine.
ठाणे महानगरपालिका ठाणे ठाणे १९८२ १८,१८,८७२ शिवसेना https://thanecity.gov.in/tmc/CitizenHome.html
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी-चिंचवड पुणे १९८२ १७,२९,३५९ भाजप https://www.pcmcindia.gov.in/marathi/
नाशिक महानगरपालिका नाशिक नाशिक १९८२ १४,८६,९७३ भाजप http://nmc.gov.in/ Archived 2022-06-17 at the Wayback Machine.
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कल्याण-डोंबिवली ठाणे १९८२ १२,४६,३८१ शिवसेना https://kdmc.gov.in/kdmc/CitizenHome.html
वसई-विरार शहर महानगरपालिका वसई-विरार पालघर २००९ १२,२१,२३३ बहुजन विकास आघाडी https://vvcmc.in/mr/
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर छत्रपती संभाजीनगर १९८२ ११,७१,३३० शिवसेना https://www.aurangabadmahapalika.org/
१० नवी मुंबई महानगरपालिका नवी मुंबई ठाणे १९९२ ११,१९,४७७ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी https://www.nmmc.gov.in/navimumbai/
११ सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर सोलापूर १९६४ ९,५१,५५८ भाजप http://www.solapurcorporation.gov.in/Marathi/
१२ मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मीरा-भाईंदर ठाणे २००२ ८,१४,६५५ भाजप https://www.mbmc.gov.in/mr/ Archived 2022-06-14 at the Wayback Machine.
१३ भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका भिवंडी ठाणे २००२ ७,११,३२९ काँग्रेस https://bncmc.gov.in/
१४ अमरावती महानगरपालिका अमरावती अमरावती १९८३ ६,४६,८०१ भाजप http://www.amtcorp.org/
१५ नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका नांदेड नांदेड १९९७ ५,५०,५६४ काँग्रेस https://nwcmc.gov.in/index.php
१६ कोल्हापूर महानगरपालिका कोल्हापूर कोल्हापूर १९७२ ५,४९,२८३ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी http://www.kolhapurcorporation.gov.in/
१७ अकोला महानगरपालिका अकोला अकोला २००१ ५,३७,४८९ भाजप https://amcakola.in/ Archived 2022-05-23 at the Wayback Machine.
१८ उल्हासनगर महानगरपालिका उल्हासनगर ठाणे १९९८ ५,०६,९३७ शिवसेना http://www.umc.gov.in:8080/umc/UMCWEB/marathi/index.html Archived 2022-07-04 at the Wayback Machine.
१९ सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका सांगली, मिरज, कुपवाड सांगली १९९८ ५,०२,६९७ भाजप https://smkc.gov.in/
२० मालेगाव महानगरपालिका मालेगाव नाशिक २००३ ४,७१,००६ काँग्रेस आणि शिवसेना http://malegaoncorporation.org/website/ Archived 2022-07-01 at the Wayback Machine.
२१ जळगाव महानगरपालिका जळगाव जळगाव २००३ ४,६०,४६८ शिवसेना
२२ धुळे महानगरपालिका धुळे धुळे २००३ ३,७६,०९३ भाजप
२३ अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर अहमदनगर २००३ ३,५०,९०५ भाजप https://amc.gov.in/Index.html
२४ लातूर महानगरपालिका लातूर लातूर २०११ ३,८२,७५४ काँग्रेस
२५ चंद्रपूर महानगरपालिका चंद्रपूर चंद्रपूर २०११ ३,२१,०३६ भाजप http://cmcchandrapur.com/pages/home.php
२६ परभणी महानगरपालिका परभणी परभणी २०११ ३,०७,१९१ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी https://parbhanimc.org/
२७ पनवेल महानगरपालिका पनवेल रायगड २०१६ [https://web.archive.org/web/20220803053124/http://www.panvelcorporation.com/EIPPROD/singleIndex.jsp?orgid=112 Archived 2022-08-03 at the Wayback Machine.
२८ इचलकरंजी महानगरपालिका इचलकरंजी कोल्हापूर २०२२
२९ जालना महानगरपालिका जालना जालना २०२३

हे देखील पहा[संपादन]

संदर्भ[संपादन]

  1. ^ a b c "महानगरपालिका माहिती मराठी". 2021-03-12. 2022-06-19 रोजी पाहिले.
  2. ^ "महानगरपालिका". मराठी विश्वकोश प्रथमावृत्ती. 2019-07-04. 2022-06-19 रोजी पाहिले.
  3. ^ a b "Maharashtra upgrades 9 municipal corporations" (इंग्रजी भाषेत). 2014-09-01.
  4. ^ "list of municipal corporation in maharashtra" (PDF).