महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून
Jump to navigation Jump to search

मोठ्या शहरी भागांवर महापालिका (ज्याला फक्त महामंडळे असेही म्हणतात) द्वारे शासित आहेत. प्रत्येक महानगरपालिकेचे क्षेत्रफळ पुढे त्याचे विभाजन झाले आहे. महापालिकेतील एक स्वतंत्र वार्ड किंवा वार्डांचे संकलन कधीकधी त्याचे स्वतः चे प्रशासकीय शरीर असते ज्यांना प्रभाग समिती म्हणतात.

महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका बृहन्मुंबई आहे.

महाराष्ट्रात २७ महानगरपालिका खालीलप्रमाणे आहेत:

अ. क्र. नाव शहर जिल्हा स्थापना ग्रेड लोकसंख्या (२०११) पक्ष सत्ता
बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुंबई मुंबई शहर जिल्हा,
मुंबई उपनगर जिल्हा
१८८८ ए + ११,९१४,३९८ शिवसेना
पुणे महानगरपालिका पुणे पुणे १९५० ३,११५,४३१ भाजप
नागपूर महानगरपालिका नागपुर नागपुर १९५१ २,४०५,४२१ भाजप
ठाणे महानगरपालिका ठाणे ठाणे १९८२ १,८१८,८७२ शिवसेना
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका पिंपरी-चिंचवड पुणे जिल्हा, पुणे १९८२ १,७२९,३५९ भाजप
नाशिक महानगरपालिका नाशिक नाशिक १९८२ १,४८६,९७३ भाजप
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका कल्याण-डोंबिवली ठाणे १९८२ सी १,२४६,३८१ शिवसेना
वसई-विरार महानगरपालिका वसई-विरार पालघर २००९ सी १,२२१,२३३ बहुजन विकास आघाडी
औरंगाबाद महानगरपालिका औरंगाबाद औरंगाबाद १ ९ ८२ सी १,१७१,३३० [[शिवसेना]
१० नवी मुंबई महानगरपालिका नवी मुंबई ठाणे १९९२ सी १,११९,४७७ एनसीपी आणि काँग्रेस
११ सोलापूर महानगरपालिका सोलापूर सोलापूर १९६४ डी ९,५१,५५८ भाजप
१२ मीरा-भाईंदर महानगरपालिका मीरा-भाईंदर ठाणे २००२ डी ८१४,६५५ भाजप आणि शिवसेना
१३ भिवंडी-निजामपुर महानगरपालिका भिवंडी-निजामपुर ठाणे २००२ डी ७११,३२९ काँग्रेस
१४ अमरावती महापालिका नगर निगम अमरावती अमरावती १९८३ डी ६४६,८०१ भाजप
१५ नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका नांदेड-वाघाळा नांदेड १९९७ डी ५५०,५६४ काँग्रेस
१६ कोल्हापूर महानगरपालिका कोल्हापूर कोल्हापूर १९७२ डी ५४९,२८३ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी
१७ अकोला महानगरपालिका अकोला अकोला २००१ मध्ये डी ५३७,४८९ भाजप डी ५०९,९०१ भाजप
१८ उल्हास नगर महानगरपालिका उल्हासनगर ठाणे १९९८ डी ५०६,९३७ भाजप
१९ सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका सांगली-मिरज आणि कुपवाड सांगली १९९८ डी ५०२,६९७ काँग्रेस
२० मालेगाव महानगरपालिका मालेगाव नाशिक २००३ डी ४७१,००६ काँग्रेस आणि एनसीपी
२१ जळगाव महानगरपालिका जळगाव जळगाव २००३ डी ४६०,४६८ खानदेश विकास आघाडी आणि मनसे
२२ लातूर महानगरपालिका लातूर लातूर २०११ डी ३८२,७५४ भाजप
२३ धुळे महानगरपालिका धुळे धुळे २००३ डी ३७६,०९३ राष्ट्रवादी
२४ अहमदनगर महानगरपालिका अहमदनगर अहमदनगर २००३ डी ३५०,९५ शिवसेना,भाजप
२५ चंद्रपूर महानगरपालिका चंद्रपुर चंद्रपुर २०११ डी ३२१,०३६ भाजप
२६ परभणी महानगरपालिका परभणी परभणी २०११ डी ३०७,१९१ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी]

|- |२७ |पनवेल महानगरपालिका |रायगड |रायगड | 2016


महाराष्ट्रात एकूण २७ महानगरपालिका आहेत. २७वी पनवेल महानगरपालिका आहे.