पोपांची यादी

विकिपीडिया, मुक्‍त ज्ञानकोशातून

खालील यादीत आजवरच्या इतिहासामधील सर्व अधिकृत पोप दर्शवले आहेत. ही यादी Annuario Pontificio नावाच्या दरवर्षी व्हॅटिकन सिटीद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या पुस्तकावरून घेतली आहे.

पहिले ते पाचवे शतक[संपादन]

पहिले शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान टीपा
३३ – ६४/६७ सेंट पीटर
PETRUS
सिमॉन पीटर
CΙΜΗΟΝ ΚΗΦΑC
ܫܶܡܥܽܘܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ
बेथेसैडा, गॅलिली येशू ख्रिस्ताच्या १२ प्रचारकांपैकी एक.
६४/६७(?) – ७६/७९(?) पोप लायनस
LINUS
Linus तोस्काना
७६/७९(?) – ८८/९२ पोप ॲनाक्लेतस
(Cletus)
ANACLETUS
Anacletus रोम
८८/९२ – ९७ चित्र:Stक्लेमेंट1.jpg St पोप क्लेमेंट पहिला
CLEMENS
क्लेमेंट रोम
९७/९९ – १०५/१०७ पोप एव्हारिस्टस
EVARISTUS
Aristus बेथलेहेम, जुदेआ

दुसरे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
१०५/१०७ – ११५/११६ पोप अलेक्झांडर पहिला
ALEXANDER
Alexánder रोम
११५/११६– १२५ पोप सिक्स्टस पहिला
XYSTVS
Xystus रोम
१२५ – १३६/१३८ पोप टेलिस्फोरस
TELESPHORVS
Telesphorus तेरानोव्हा दा सिबारी, कालाब्रिया
१३६/१३८– १४०/१४२ पोप हायजिनस
YGINVS
Hyginus अथेन्स, ग्रीस
१० १४०/१४२ – १५५ पोप पायस पहिला
PIVS
Pius आक्विलेया, फ्रुली
११ १५५–१६६ पोप ॲनिसेटस
ANICETVS
Anicitus हॉम्स, सीरिया
१२ c.१६६ – १७४/१७५ पोप सोटर
SOTERIUS
Soter फॉंदी, लॅटियम
१३ १७४/१७५ – १८९ पोप एल्यूटेरस
ELEVTHERIVS
Eleuther निकोपोलिस, एपिरस
१४ १८९ – १९८/१९९ चित्र:A mosaic representing व्हिक्टर I, 14th Pope of the Catholic Church.jpg पोप व्हिक्टर पहिला
VICTOR
व्हिक्टर रोमन आफ्रिका
१५ १९९–२१७ पोप झेफिरिनस
ZEPHYRINUS
Zephyrinus रोम

तिसरे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
१६ c.२१७ – २२२/२२३ पोप कॅलिक्स्टस पहिला
CALLISTUS
Callistus स्पेन
१७ २२२/२२३– २३० पोप अर्बन पहिला
URBANUS
Urban रोम
१८ २१ जुलै २३०
– २८ सप्टेंबर २३५
(५ years+)
पोप पॉंटियानस
PONTIANUS
Pontianus रोम
१९ २१ नोव्हेंबर २३५
– ३ जानेवारी २३६
(४४ दिवस)
पोप ॲंटेरस
ANTERUS
Anterus कालाब्रिया
२० १० जानेवारी २३६
– २० जानेवारी २५०
(१४ years+)
पोप फाबियान
FABIANUS
Fabianus रोम
२१ ६/११ मार्च २५१
– जून २५३
(२ years+)
पोप कॉर्नेलियस
CORNELIUS
Cornelius  
२२ २५ जून २५३
– ५ मार्च २५४
(२५६ दिवस)
पोप लुशियस पहिला
LUCIUS
लुशियस रोम
२३ १२ मे २५४
– २ ऑगस्ट २५७
(३ years+)
पोप स्टीफन पहिला
STEPHANUS
Stephanus रोम
२४ ३०/३१ ऑगस्ट २५७
– ६ ऑगस्ट २५८
(३४०/३४१ दिवस)
पोप सिक्स्टस दुसरा
XYSTUS Secundus
Sixtus ग्रीस
२५ २२जुलै २५९
– २६ डिसेंबर२६८
(९ years+)
पोप डायोनिशियस
DIONYSIUS
Dionysius ग्रीस
२६ ५ जानेवारी २६९
– ३० डिसेंबर २७४
(५ years+)
पोप फिलिक्स पहिला
FELIX
Felix रोम
२७ ४जानेवारी २७५
– ७ डिसेंबर २८३
(८ years+)
पोप युटिचीयन
EUTYCHIANUS
Eutychianus  
२८ १७ डिसेंबर २८३
– २२ एप्रिल२९६
(१२ years+)
पोप कैयस
CAIUS
Gaius  
२९ ३० जून २९६
– १ एप्रिल ३०४
(7 years+)
पोप मार्सेलिनस
MARCELLINUS
Marcellinus  

चौथे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
३० 308–309 पोप मार्सेलस पहिला
MARCELLUS
   
३१ c.३०९ – c.३१० पोप यूसबियस
EUSEBIUS
   
३२ ०२ जुलै ३११
– १० जानेवारी ३१४
(2 years+)
पोप मिल्टिआडेस
(Melchiades)
MILTIADES
  आफ्रिका
३३ ३१ जानेवारी ३१४
– ३१ डिसेंबर ३३५
(२१ years+)
पोप सिल्व्हेस्टर पहिला
SILVESTER
  ॲव्हेलिनो, कांपानिया
३४ १८ जानेवारी ३३६
– ७ ऑक्टोबर ३३६
(२६३ दिवस)
पोप मार्क
MARCUS
  रोम
३५ ०६फेब्रुवारी ३३७
– १२एप्रिल ३५२
(१५ years+)
पोप ज्युलियस पहिला
IULIUS
  रोम
३६ १७मे ३५२
– २४ सप्टेंबर ३६६
(१४ years+)
पोप लायबेरियस
LIBERIUS
   
३७ १ ऑक्टोबर ३६६
– ११ डिसेंबर ३८४
(१८ years+)
पोप दमासुस पहिला
DAMASUS
  पोर्तुगाल
३८ ११ डिसेंबर ३८४
– २६ नोव्हेंबर ३९९
(१४ years+)
पोप सिरिसियस
Papa SIRICIUS
   
३९ २७ नोव्हेंबर ३९९
– १९ डिसेंबर ४०१
(2 years+)
पोप अनास्तासियस पहिला
Papa ANASTASIUS
   

पाचवे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
४० 22 डिसेंबर 401
– 12 मार्च 417
(15 years+)
पोप इनोसंट पहिला
Papa INNOCENTIUS
   
४१ 18 मार्च 417
– 26 डिसेंबर 418
(1 year+)
पोप झोसिमस
Papa ZOSIMUS
  कालाब्रिया
४२ 28/29 डिसेंबर 418
– 4 सप्टेंबर 422
(3 years+)
पोप बॉनिफेस पहिला
Papa BONIFACIUS
   
४३ 10 सप्टेंबर 422
– 27 जुलै 432
(9 years+)
पोप सेलेस्टीन पहिला
Papa COELESTINUS
  रोम, पश्चिम रोमन साम्राज्य
४४ 31 जुलै 432
– मार्च/ऑगस्ट 440
(~8 years)
St पोप सिक्स्टस तिसरा
Papa SIXTUS Tertius
   
४५ 29 सप्टेंबर 440
– 10 नोव्हेंबर 461
(21 years+)
St पोप लिओ पहिला
Papa LEO MAGNUS
  रोम
४६ 19 नोव्हेंबर 461
– 29 फेब्रुवारी 468
(6 years+)
पोप हिलरियस
Papa HILARIUS
Hilarius सार्दिनिया
४७ 3 मार्च 468
– 10 मार्च 483
(15 years+)
पोप सिंप्लिसियस
Papa SIMPLICIUS
Simplicius तिव्होली, लाझियो
४८ 13 मार्च 483
– 1 मार्च 492
(8 years+)
पोप फिलिक्स तिसरा (फिलिक्स दुसरा)
Papa FELIX Tertius (Secundus)
Felice रोम
४९ 1 मार्च 492
– 21 नोव्हेंबर 496
(4 years+)
पोप गेलाशियस पहिला
Papa GELASIUS
Gelasius आफ्रिका
५० 24 नोव्हेंबर 496
– 19 नोव्हेंबर 498
(~2 years)
पोप अनास्तासियस दुसरा
Papa ANASTASIUS Secundus
Anastasius  
५१ 22 नोव्हेंबर 498
– 19 जुलै 514
(15 years+)
पोप सिमाकस
Papa SYMMACHUS
Sìmmaco सार्दिनिया

सहावे ते दहावे शतक[संपादन]

सहावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
५२ 20 जुलै 514
– 19 जुलै 523
(~9 years)
[ चित्र हवे ] पोप हॉर्मिस्दस
Papa HORMISDUS
Hormisdas फ्रोसिनोन
५३ 13 ऑगस्ट 523
– 18 मे 526
(2 years+)
पोप जॉन पहिला
Papa IOANNES
Giovanni तोस्काना
५४ 13 जुलै 526
– 22 सप्टेंबर 530
(4 years+)
पोप फिलिक्स चौथा (फिलिक्स तिसरा)
Papa FELIX Quartus (Tertius)
Felice साम्नियम
५५ 22 सप्टेंबर 530
– 17 ऑक्टोबर 532
(2 years+)
पोप बॉनिफेस दुसरा
Papa BONIFACIUS Secundus
Bonifàcio रोम
५६ 2 जानेवारी 533
– 8 मे 535
(2 years+)
पोप जॉन दुसरा
Papa IOHANNES Secundus
Mercùrio रोम
५७ 13 मे 535
– 22 एप्रिल 536
(346 दिवस)
St पोप अगापेटस पहिला
Papa AGAPETUS
Agapito रोम, Ostrogothic Kingdom
५८ 1 जून 536
– 11 नोव्हेंबर 537
(1 year+)
पोप सिल्व्हेरियस
Papa SILVERIUS
Silverius  
५९ 29 मार्च 537
– 7 जून 555
(18 years+)
पोप व्हिजिलियस
Papa VIGILIUS
  रोम
६० 16 एप्रिल 556
– 4 मार्च 561
(~5 years)
पोप पेलाजियस पहिला
Papa PELAGIUS
  रोम
६१ 17 जुलै 561
– 13 जुलै 574
(~13 years)
पोप जॉन तिसरा
Papa IOANNES Tertius
Catelinus रोम, पूर्व रोमन साम्राज्य
६२ 2 जून 575
– 30 जुलै 579
(4 years+)
पोप बेनेडिक्ट पहिला
Papa BENEDICTUS
   
63 26 नोव्हेंबर 579
– 7 फेब्रुवारी 590
(10 years+)
पोप पेलाजियस दुसरा
Papa PELAGIUS Secundus
  रोम
64 3 सप्टेंबर 590
– 12 मार्च 604
(13 years+)
St पोप ग्रेगोरी पहिला
Papa GREGORIUS MAGNUS
ग्रेगोरियो रोम

सातवे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
65 13 सप्टेंबर 604
– 22 फेब्रुवारी 606
(1 year+)
पोप साबिनियन
Papa SABINIANUS
  ब्लेरा
66 19 फेब्रुवारी 607
– 12 नोव्हेंबर 607
(267 दिवस)
पोप बॉनिफेस तिसरा
Papa BONIFACIUS Tertius
Bonifàcio रोम
67 25 ऑगस्ट 608
– 8 मे 615
(6 years+)
पोप बॉनिफेस चौथा
Papa BONIFACIUS Quartus
Bonifàcio मार्सिका, आब्रुत्सो
68 19 ऑक्टोबर 615
– 8 नोव्हेंबर 618
(3 years+)
पोप अदेवदातुस पहिला
(Deusdedit)
Papa ADEODATUS
  रोम, बायझेंटाईन साम्राज्य
69 23 डिसेंबर 619
– 25 ऑक्टोबर 625
(5 years+)
पोप बॉनिफेस पाचवा
Papa BONIFACIUS Quintus
Bonifàcio नापोली
70 27 ऑक्टोबर 625
– 12 ऑक्टोबर 638
(12 years+)
पोप ऑनरियस पहिला
Papa HONORIUS
Onório कांपानिया, बायझेंटाईन साम्राज्य
71 ऑक्टोबर 638
– 2 ऑगस्ट 640
(1 year+)
पोप सेव्हेरिनस
Papa SEVERINUS
Severino रोम
72 24 डिसेंबर 640
– 12 ऑक्टोबर 642
(1 year+)
पोप जॉन चौथा
Papa IOANNES Quartus
Ivan झदर, क्रोएशिया
73 24 नोव्हेंबर 642
– 14 मे 649
(6 years+)
पोप थियोडोर पहिला
Papa THEODORUS
  पॅलेस्टाइन
74 जुलै 649
– 16 सप्टेंबर 655
(6 years+)
पोप मार्टिन पहिला
Papa MARTINUS
Martino तोदी, अंब्रिया
75 10 ऑगस्ट 654
– 2 जून 657
(2 years+)
पोप युजीन पहिला
Papa EUGENIUS
Eugènio रोम
76 30 जुलै 657
– 27 जानेवारी 672
(14 years+)
पोप व्हितालियन
Papa VITALIANUS
  सेग्नी
77 11 एप्रिल 672
– 17 जून 676
(4 years+)
पोप अदेवदातुस दुसरा
Papa ADEODATUS Secundus
  रोम
78 2 नोव्हेंबर 676
– 11 एप्रिल 678
(1 year+)
पोप डोनस
Papa DONUS
  रोम
79 27 जून 678
– 10 जानेवारी 681
(2 years+)
पोप अगाथो
Papa AGATHO
  सिसिली
80 डिसेंबर 681
– 3 जुलै 683
(1 year+)
पोप लिओ तिसरा
Papa LEO Secundus
Lèo सिसिली
81 26 जून 684
– 8 मे 685
(317 दिवस)
St पोप बेनेडिक्ट दुसरा
Papa BENEDICTUS Secundus
बेनेदेतो रोम
82 12 जुलै 685
– 2 ऑगस्ट 686
(1 year+)
पोप जॉन पाचवा
Papa IOANNES Quintus
  सिरिया
83 21 ऑक्टोबर 686
– 22 सप्टेंबर 687
(335 दिवस)
पोप कोनॉन
Papa CONON
   
84 15 डिसेंबर 687
– 8 सप्टेंबर 701
(13 years+)
पोप सर्जियस पहिला
Papa SERGIUS
  सिसिली

आठवे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
85 30 ऑक्टोबर 701
– 11 जानेवारी 705
(3 years+)
पोप जॉन सहावा
Papa IOANNES Sextus
Ιωάννης ग्रीस
86 1 मार्च 705
– 18 ऑक्टोबर 707
(2 years+)
पोप जॉन सातवा
Papa IOANNES Septimus
Ιωάννης रोस्सानो
87 15 जानेवारी 708
– 4 फेब्रुवारी 708
(21 दिवस)
पोप सिसिन्नियस
Papa SISINNIUS
  सिरिया
88 25 मार्च 708
– 9 एप्रिल 715
(7 years+)
[ चित्र हवे ] पोप कॉन्स्टेन्टाईन
Papa CONSTANTINUS
  सिरिया
89 19 मे 715
– 11 फेब्रुवारी 731
(15 years+)
पोप ग्रेगोरी दुसरा
Papa GREGORIUS Secundus
ग्रेगोरियो रोम
90 18 मार्च 731
– 28 नोव्हेंबर 741
(10 years+)
[ चित्र हवे ] पोप ग्रेगोरी तिसरा
Papa GREGORIUS Tertius
  सिरिया
91 3 डिसेंबर 741
– 14/22 मार्च 752
(10 years+)
पोप झॅकरी
Papa ZACHARIAS
  सांता सेव्हेरिना
(निवड नाही) 23 मार्च 752
– 25 मार्च 752
(पोप पदाची सुत्रे घेतली नाहीत)
[ चित्र हवे ] पोप स्टीफन
Papa Electus STEPHANUS
   
92 26 मार्च 752
– 26 एप्रिल 757
(5 years+)
पोप स्टीफन दुसरा
Papa STEPHANUS Secundus (Tertius)
   
93 29 मे 757
– 28 जून 767
(10 years+)
पोप पॉल पहिला
Papa PAULUS
Paolo रोम
94 1/7 ऑगस्ट 767
– 24 जानेवारी 772
(4 years+)
पोप स्टीफन तिसरा
Papa STEPHANUS Tertius (Quartus)
स्टेफानो सिसिली
95 1 फेब्रुवारी 772
– 26 डिसेंबर 795
(23 years+)
पोप एड्रियान पहिला
Papa HADRIANUS
Adriano रोम
96 26 डिसेंबर 795
– 12 जून 816
(20 years+)
पोप लिओ तिसरा
Papa LEO Tertius
Lèo रोम

नववे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू पोप पदाची वर्षे
97 12 जून 816 – 24 जानेवारी 817 पोप स्टीफन चौथा
Papa STEPHANUS Quartus (Quintus)
Stephanus     <1
98 25 जानेवारी 817 – 11 फेब्रुवारी 824 पोप पास्कल पहिला
Papa PASCHALIS
Pasquale रोम   7
99 8 मे 824 – ऑगस्ट 827 पोप युजीन दुसरा
Papa EUGENIUS Secundus
Eugènio रोम   3
100 ऑगस्ट 827 – सप्टेंबर 827 पोप व्हॅलेन्टाइन
Papa VALENTINUS
Valentino रोम   <1
101 827 – जानेवारी 844 पोप ग्रेगोरी चौथा
Papa GREGORIUS Quartus
ग्रेगोरियो रोम   17
102 जानेवारी 844 – 7 जानेवारी 847 [ चित्र हवे ] पोप सर्जियस दुसरा
Papa SERGIUS Secundus
  रोम   3
103 जानेवारी 847 – 17 जुलै 855 St पोप लिओ चौथा
Papa LEO Quartus
Lèo रोम   8
104 855 – 7 एप्रिल 858 [ चित्र हवे ] पोप बेनेडिक्ट तिसरा
Papa BENEDICTUS Tertius
बेनेदेतो रोम    
105 24 एप्रिल 858 – 13 नोव्हेंबर 867 St पोप निकोलस पहिला
Papa NICOLAUS MAGNUS
Niccolò रोम   9
106 14 डिसेंबर 867 – 14 डिसेंबर 872 पोप एड्रियान दुसरा
Papa HADRIANUS Secundus
Adriano रोम   5
107 14 डिसेंबर 872 – 16 डिसेंबर 882 [ चित्र हवे ] पोप जॉन आठवा
Papa IOANNES Octavus
Giovanni रोम   10
108 16 डिसेंबर 882 – 15 मे 884 पोप मॅरिनस पहिला
Papa MARINUS
Marino रोम   1
109 17 मे 884 – c.सप्टेंबर 885 पोप एड्रियान तिसरा
Papa HADRIANUS Tertius
Adriano रोम    
110 885 – 14 सप्टेंबर 891 पोप स्टीफन पाचवा (स्टीफन सहावा)
Papa STEPHANUS Quintus (Sextus)
स्टेफानो रोम    
111 19 सप्टेंबर 891 – 4 एप्रिल 896 पोप फोर्मोसस
Papa FORMOSUS
Formoso रोम   4
112 4 एप्रिल 896 – 19 एप्रिल 896 पोप बॉनिफेस सहावा
Papa BONIFACIUS Sextus
Bonifàcio रोम   <1
113 22 मे 896 – ऑगस्ट 897 पोप स्टीफन सहावा (स्टीफन सातवा)
Papa STEPHANUS Sextus (Septimus)
स्टेफानो     1
114 ऑगस्ट 897 – नोव्हेंबर 897 [ चित्र हवे ] पोप रोमानस
Papa ROMANUS
Romano रोम   <1
115 डिसेंबर 897 [ चित्र हवे ] पोप थियोडोर दुसरा
Papa THEODORUS Secundus
Teodoro रोम   <1
116 जानेवारी 898 – जानेवारी 900 पोप जॉन नववा
Papa IOANNES Nonus
Giovanni तिव्होली    
117 900 – 903 [ चित्र हवे ] पोप बेनेडिक्ट चौथा
Papa BENEDICTUS Quartus
बेनेदेतो रोम    

दहावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू पोपपदाची वर्षे
118 जुलै 903 – सप्टेंबर 903 पोप लिओ पाचवा
Papa LEO Quintus
Lèo आर्देया   <1
119 29 जानेवारी 904 – 14 एप्रिल 911 पोप सर्जियस तिसरा
Papa SERGIUS Tertius
Sergio रोम   7
120 एप्रिल 911 – जून 913 [ चित्र हवे ] पोप अनास्तासियस तिसरा
Papa ANASTASIUS Tertius
  रोम   2
121 जुलै/ऑगस्ट 913 – फेब्रुवारी/मार्च 914 [ चित्र हवे ] पोप लांडो
Papa LANDO
Lando Sabina   <1
122 मार्च 914 – मे 928 [ चित्र हवे ] पोप जॉन दहावा
Papa IOANNES Decimus
Giovanni रोमान्या   14
123 मे 928 – डिसेंबर 928 [ चित्र हवे ] पोप लिओ सहावा
Papa LEO Sextus
Lèo रोम   <1
124 डिसेंबर 928 – फेब्रुवारी 931 पोप स्टीफन सातवा (स्टीफन आठवा)
Papa STEPHANUS Septimus (Octavus)
स्टेफानो रोम   2
125 फेब्रुवारी/मार्च 931 – डिसेंबर 935 पोप जॉन अकरावा
Papa IOANNES Undecimus
Giovanni रोम   4
126 3 जानेवारी 936 – 13 जुलै 939 पोप लिओ सातवा
Papa LEO Septimus
Lèo     3
127 14 जुलै 939 – ऑक्टोबर 942 पोप स्टीफन आठवा
Papa STEPHANUS Octavus (Nonus)
Stephan जर्मनी   3
128 30 ऑक्टोबर 942 – मे 946 पोप मॅरिनस दुसरा
Papa MARINUS Secundus
Marino रोम   3
129 10 मे 946 – डिसेंबर 955 [ चित्र हवे ] पोप अगापेटस दुसरा
Papa AGAPETUS Secundus
Agapito रोम   9
130 16 डिसेंबर 955 – 14 मे 964 पोप जॉन बारावा
Papa IOANNES Duodecimus
Octavian रोम   8
131 22 मे 964 – 23 जून 964 [ चित्र हवे ] पोप बेनेडिक्ट बारावा
Papa BENEDICTUS Quintus
  रोम   <1
132 जुलै 964 – 1 मार्च 965 [ चित्र हवे ] पोप लिओ आठवा
Papa LEO Octavus
  रोम   <1
133 1 ऑक्टोबर 965 – 6 सप्टेंबर 972 पोप जॉन तेरावा
Papa IOANNES Tertius Decimus
  रोम   6
134 19 जानेवारी 973 – जून 974 [ चित्र हवे ] पोप बेनेडिक्ट सहावा
Papa BENEDICTUS Sextus
  रोम   1
135 ऑक्टोबर 974 – 10 जुलै 983 [ चित्र हवे ] पोप बेनेडिक्ट सातवा
Papa BENEDICTUS Septimus
  रोम   8
136 डिसेंबर 983 – 20 ऑगस्ट 984 [ चित्र हवे ] पोप जॉन चौदावा
Papa IOANNES Quartus Decimus
Piètro Campanora पाव्हिया   <1
137 ऑगस्ट 985 – मार्च 996 [ चित्र हवे ] पोप जॉन पंधरावा
Papa IOANNES Quintus Decimus
  रोम   10
138 3 मे 996 – 18 फेब्रुवारी 999 पोप ग्रेगोरी पाचवा
Papa GREGORIUS Quintus
कारिंथियाचा ब्रुनो जर्मनी, पवित्र रोमन साम्राज्य   2
139 2 एप्रिल 999 – 12 मे 1003 पोप सिल्व्हेस्टर दुसरा
Papa SILVESTER Secundus
Gerbert d'Aurillac ऑव्हेर्न्य, फ्रान्स   4

११वे ते १५ वे शतक[संपादन]

अकरावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
140 जून 1003
– 6 डिसेंबर 1003
पोप जॉन सतरावा
Papa IOANNES Septimus Decimus
Siccone रोम
141 25 डिसेंबर 1003
– जुलै 1009
(5 years+)
पोप जॉन अठरावा
Papa IOANNES DuodeVicesimus
Giovanni Fasano; Phasianus रापाग्नानो
142 31 जुलै 1009
– 12 मे 1012
(2 years+)
पोप सर्जियस चौथा
Papa SERGIUS Quartus
Piètro Boccapècora रोम, पवित्र रोमन साम्राज्य
143 18 मे 1012
– 9 एप्रिल 1024
(11 years+)
पोप बेनेडिक्ट आठवा
Papa BENEDICTUS Octavus
Theophylactus II, Conti di Tusculum रोम
144 एप्रिल/मे 1024
– 20 ऑक्टोबर 1032
(8 years+)
पोप जॉन एकोणिसावा
Papa IOANNES UndeVicesimus
Romanus, Conti di Tusculum रोम
145 1032–1044 [ चित्र हवे ] पोप बेनेडिक्ट नववा
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Conti di Tusculum रोम
146 1045 पोप सिल्व्हेस्टर तिसरा
Papa SILVESTER Tertius
John, Bishop of Sabina रोम
147 1045–1046 [ चित्र हवे ] पोप बेनेडिक्ट नववा
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Conti di Tusculum रोम
148 एप्रिल/मे 1045
– 20 डिसेंबर 1046
(1 year+)
पोप ग्रेगोरी सहावा
Papa GREGORIUS Sextus,
Johannes Gratianus रोम, पवित्र रोमन साम्राज्य
149 24 डिसेंबर 1046
– 9 ऑक्टोबर 1047
(289 दिवस)
पोप क्लेमेंट दुसरा
Papa CLEMENS Secundus
Suidger हॉर्नबुर्ग, नीडरजाक्सन
150 नोव्हेंबर 1047
– 1048
[ चित्र हवे ] पोप बेनेडिक्ट नववा
Papa BENEDICTUS Nonus
Theophylactus III, Conti di Tusculum रोम
151 17 जुलै 1048
– 9 ऑगस्ट 1048
(23 दिवस)
पोप दमासस दुसरा
Papa DAMASUS Secundus
Poppo पिल्डेनाउ, बायर्न
152 12 फेब्रुवारी 1049
– 19 एप्रिल 1054
(5 years+)
St पोप लिओ नववा
Papa LEO Nonus
Bruno, Count of Dagsbourg एग्विशाइम, श्वाबिया
153 13 एप्रिल 1055
– 28 जुलै 1057
(2 years+)
पोप व्हिक्टर दुसरा
Papa VICTOR Secundus
Gebhard, Count of Calw, Tollenstein, and Hirschberg जर्मनीचे राजतंत्र
154 2 ऑगस्ट 1057
– 29 मार्च 1058
(241 दिवस)
पोप स्टीफन नववा
Papa STEPHANUS Nonus (Decimus)
Frédéric de Lorraine लोरेन, पवित्र रोमन साम्राज्य
155 6 डिसेंबर 1058
– 27 जुलै 1061
(2 years+)
पोप निकोलस दुसरा
Papa NICOLAUS Secundus
Gérard de Bourgogne मेर्क्युरी, साव्वा
156 30 सप्टेंबर 1061
– 21 एप्रिल 1073
(11 years+)
पोप अलेक्झांडर दुसरा
Papa ALEXANDER Secundus
Anselmo da Bàggio मिलान, इटली, पवित्र रोमन साम्राज्य
157 22 एप्रिल 1073
– 25 मे 1085
(12 years+)
पोप ग्रेगोरी सातवा
Papa GREGORIUS Septimus
Hildebrand तोस्काना
158 24 मे 1086
– 16 सप्टेंबर 1087
(1 year+)
चित्र:व्हिक्टर III.jpg पोप व्हिक्टर तिसरा
Papa VICTOR Tertius
Desidèrio; Desiderius; Dauferius बेनेव्हेंतो
159 12 मार्च 1088
– 29 जुलै 1099
(11 years+)
पोप अर्बन दुसरा
Papa URBANUS Secundus
Odo of Lagery शॉंपेन, फ्रान्स
160 13 ऑगस्ट 1099
– 21 जानेवारी 1118
(18 years+)
पोप पास्कल दुसरा
Papa PASCHALIS Secundus
Raniero ब्लेदा

बारावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
161 24 जानेवारी 1118
– 28 जानेवारी 1119
(१ वर्ष ४ दिवस)
पोप गेलाशियस दुसरा
Papa GELASIUS Secundus
Giovanni Coniulo गाएता, लाझियो
162 2 फेब्रुवारी 1119
– 13 डिसेंबर 1124
(५ वर्षे ३१५ दिवस)
पोप कॅलिक्स्टस दुसरा
Papa CALLISTUS Secundus
ग्विदो, बूर्गान्यचा काउंट क्विंग, बूर्गान्य, पवित्र रोमन साम्राज्य
163 15 डिसेंबर 1124
– 13 फेब्रुवारी 1130
(५ वर्षे ६० दिवस)
पोप ऑनरियस दुसरा
Papa HONORIUS Secundus
Lamberto Scannabecchi बोलोन्या, एमिलिया-रोमान्या, पवित्र रोमन साम्राज्य
164 14 फेब्रुवारी 1130
– 24 सप्टेंबर 1143
(१३ वर्षे २२२ दिवस)
पोप इनोसंट दुसरा
Papa INNOCENTIUS Secundus
ग्रेगोरियो Papareschi रोम
165 26 सप्टेंबर 1143
– 8 मार्च 1144
(१६४ दिवस)
पोप सेलेस्टीन दुसरा
Papa COELESTINUS Secundus
Guido अंब्रिया
166 12 मार्च 1144
– 15 फेब्रुवारी 1145
(३४० दिवस)
पोप लुशियस दुसरा
Papa LUCIUS Secundus
Gerardo Caccianemici dal Orso बोलोन्या
167 15 फेब्रुवारी 1145
– 8 जुलै 1153
(८ वर्षे १४३ दिवस)
Bd. पोप युजीन तिसरा
Papa EUGENIUS Tertius
Bernardo da Pisa पिसा
168 8 जुलै 1153
– 3 डिसेंबर 1154
(१ वर्ष १४८ दिवस)
पोप अनास्तासियस चौथा
Papa ANASTASIUS Quartus
Corrado Demetri della Suburra रोम
169 4 डिसेंबर 1154
– 1 सप्टेंबर 1159
(४ वर्षे २७१ दिवस)
पोप एड्रियान चौथा, Can.Reg.
Papa HADRIANUS Quartus
Nicholas Breakspear ॲबट्स लॅंग्ली, हर्टफोर्डशायर, इंग्लंडचे राजतंत्र
170 7 सप्टेंबर 1159
– 30 ऑगस्ट 1181
(२१ वर्षे ३५७ दिवस)
पोप अलेक्झांडर तिसरा
Papa ALEXANDER Tertius
Rolando सियेना
171 1 सप्टेंबर 1181
– 25 नोव्हेंबर 1185
(४ वर्षे ८५ दिवस)
पोप लुशियस तिसरा
Papa LUCIUS Tertius
Ubaldo लुक्का, तोस्काना
172 25 नोव्हेंबर 1185
– 19 ऑक्टोबर 1187
(१ वर्ष ३२८ दिवस)
पोप अर्बन तिसरा
Papa URBANUS Tertius
Uberto Crivèlli कुग्गियानो, लोंबार्दिया
173 21 ऑक्टोबर 1187
– 17 डिसेंबर 1187
(५७ दिवस)
पोप ग्रेगोरी आठवा, Can.Reg.
Papa GREGORIUS Octavus
Alberto di Morra बेनेव्हेंतो
174 19 डिसेंबर 1187
– 20 मार्च 1191
(३ वर्षे ९१ दिवस)
पोप क्लेमेंट तिसरा
Papa CLEMENS Tertius
Paolo Scolari रोम
175 21 मार्च 1191
– 8 जानेवारी 1198
(६ वर्षे २९३ दिवस)
पोप सेलेस्टीन तिसरा
Papa COELESTINUS Tertius
Giacinto Bobone रोम
176 8 जानेवारी 1198
– 16 जुलै 1216
(१८ वर्षे १९० दिवस)
पोप इनोसंट तिसरा
Papa INNOCENTIUS Tertius
Lothario dei Conti di Segni गाव्हियानो

तेरावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान
177 18 जुलै 1216
– 18 मार्च 1227
(१० वर्षे २४३ दिवस)
पोप ऑनरियस तिसरा
Papa HONORIUS Tertius
Cencio रोम
178 19 मार्च 1227
– 22 ऑगस्ट 1241
(१४ वर्षे १५६ दिवस)
पोप ग्रेगोरी नववा
Papa GREGORIUS Nonus
Ugolino dei Conti di Segni अनायी
179 25 ऑक्टोबर 1241
– 10 नोव्हेंबर 1241
(१६ दिवस)
पोप सेलेस्टीन चौथा
Papa COELESTINUS Quartus
Goffredo Castiglioni मिलान
180 25 जून 1243
– 7 डिसेंबर 1254
(११ वर्षे १६५ दिवस)
पोप इनोसंट चौथा
Papa INNOCENTIUS Quartus
Sinibaldo Fieschi जेनोवा
181 12 डिसेंबर 1254
– 25 मे 1261
(६ वर्षे १६४ दिवस)
पोप अलेक्झांडर चौथा
Papa ALEXANDER Quartus
Rinaldo dei Conti di Jenne जेने
182 29 ऑगस्ट 1261
– 2 ऑक्टोबर 1264
(३ वर्षे ३४ दिवस)
पोप अर्बन चौथा
Papa URBANUS Quartus
Jacques Pantaléon त्रोये, शॉंपेन, फ्रान्स
183 5 फेब्रुवारी 1265
– 29 नोव्हेंबर 1268
(३ वर्षे २९८ दिवस)
पोप क्लेमेंट चौथा
Papa CLEMENS Quartus
Gui Faucoi गार्द, लांगूदोक, फ्रान्स
N/A 29 नोव्हेंबर 1268
– 1 सप्टेंबर 1271
कोणीही नाही - जवळजवळ ३ वर्षांच्या काळामध्ये निवडणुकीसाठी एकमत न होऊ शकल्यामुळे पोप पद रिकामे होते.
184 1 सप्टेंबर 1271
– 10 जानेवारी 1276
(४ वर्षे १३१ दिवस)
पोप ग्रेगोरी दहावा
Papa GREGORIUS Decimus
Tebaldo Visconti पियासेन्झा
185 21 जानेवारी 1276
– 22 जून 1276
(१५३ दिवस)
Bd. पोप इनोसंट पाचवा
Papa INNOCENTIUS Quintus
Pierre de Tarentaise साव्वा
186 11 जुलै 1276
– 18 ऑगस्ट 1276
(३८ दिवस)
पोप एड्रियान पाचवा
Papa HADRIANUS Quintus
Ottobuòno Fieschi जेनोवा
187 8 सप्टेंबर 1276
– 20 मे 1277
(२५४ दिवस)
पोप जॉन एकविसावा
Papa IOANNES Vicesimus Primus
Pedro Julião लिस्बन, पोर्तुगाल
188 25 नोव्हेंबर 1277
– 22 ऑगस्ट 1280
(२ वर्षे २७१ दिवस)
पोप निकोलस तिसरा
Papa NICOLAUS Tertius
Giovanni Gaetano Orsini रोम
189 22 फेब्रुवारी 1281
– 28 मार्च 1285
(४ वर्षे ३४ दिवस)
पोप मार्टिन चौथा
Papa MARTINUS Quartus
Simon de Brion तुरेन, फ्रान्स
190 2 एप्रिल 1285
– 3 एप्रिल 1287
(२ वर्षे १ दिवस)
पोप ऑनरियस चौथा
Papa HONORIUS Quartus
Giacomo Savelli रोम
191 22 फेब्रुवारी 1288
– 4 एप्रिल 1292
(४ वर्षे ४२ दिवस)
पोप निकोलस चौथा
Papa NICOLAUS Quartus
Girolamo Masci लिस्कियानो
N/A 4 एप्रिल 1292
– 5 जुलै 1294
कोणीही नाही - २ वर्षांच्या काळामध्ये निवडणुकीसाठी एकमत न होऊ शकल्यामुळे पोप पद रिकामे होते.
192 5 जुलै 1294
– 13 डिसेंबर 1294
(१६१ दिवस)
पोप सेलेस्टीन पाचवा
Papa COELESTINUS Quintus
Piètro da Morrone सिसिली
193 24 डिसेंबर 1294
– 11 ऑक्टोबर 1303
(८ वर्षे २९१ दिवस)
पोप बॉनिफेस आठवा
Papa BONIFACIUS Octavus
बेनेदेतो Caetani अनायी

चौदावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान टीपा
194 22 ऑक्टोबर 1303
– 7 जुलै 1304
(२५९ दिवस)
पोप बेनेडिक्ट अकरावा
Papa
BENEDICTUS Undecimus
Niccolò Boccasini त्रेव्हिसो
195 5 जून 1305
– 20 एप्रिल 1314
(८ वर्षे ३१९ दिवस)
पोप क्लेमेंट पाचवा
Papa CLEMENS Quintus
Bertrand de Got जिरोंद, फ्रान्स आव्हियों पोपशाही
N/A 20 एप्रिल 1314
– 7 ऑगस्ट 1316
कोणीही नाही - २ वर्षांच्या काळामध्ये निवडणुकीसाठी एकमत न होऊ शकल्यामुळे पोप पद रिकामे होते.
196 7 ऑगस्ट 1316
– 4 डिसेंबर 1334
(१८ वर्षे ११९ दिवस)
पोप जॉन बावीसावा
Papa IOANNES Vicesimus Secundus
Jacques d'Euse; Jacques Duèse काओर, लॉत, फ्रान्स आव्हियों पोपशाही
197 20 डिसेंबर 1334
– 25 एप्रिल 1342
(७ वर्षे ११२ दिवस)
पोप बेनेडिक्ट बारावा
Papa BENEDICTUS Duodecimus
Jacques Fournier आर्येज, फ्रान्स आव्हियों पोपशाही
198 7 मे 1342
– 6 डिसेंबर 1352
(१० वर्षे २१३ दिवस)
पोप क्लेमेंट सहावा
Papa CLEMENS Sextus
Pierre Roger कोरेझ, लिमुझे, फ्रान्स आव्हियों पोपशाही
199 18 डिसेंबर 1352
– 12 सप्टेंबर 1362
(९ वर्षे २६८ दिवस)
पोप इनोसंट सहावा
Papa INNOCENTIUS Sextus
Étienne Aubert लिमुझे, फ्रान्स/small> आव्हियों पोपशाही
200 28 सप्टेंबर 1362
– 19 डिसेंबर 1370
(८ वर्षे ८२ दिवस)
पोप अर्बन पाचवा
Papa URBANUS Quintus
Guillaume (de) Grimoard लांगूदोक, फ्रान्स आव्हियों पोपशाही
201 30 डिसेंबर 1370
– 27 मार्च 1378
(७ वर्षे ८७ दिवस)
पोप ग्रेगोरी अकरावा
Papa GREGORIUS Undecimus
Pierre Roger de Beaufort लिमुझे, फ्रान्स आव्हियों पोपशाही, शेवटचा फ्रेंच पोप. पोपशाही रोमला परतली.
202 8 एप्रिल 1378
– 15 ऑक्टोबर 1389
(११ वर्षे १९० दिवस)
पोप अर्बन सहावा
Papa URBANUS Sextus
Bartolomeo Prignano नापोली
203 2 नोव्हेंबर 1389
– 1 ऑक्टोबर 1404
(१४ वर्षे ३३४ दिवस)
पोप बॉनिफेस नववा
Papa BONIFACIUS Nonus
Piètro Tomacelli नापोली

पंधरावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू टीपा
204 17 ऑक्टोबर 1404
– 6 नोव्हेंबर 1406
(२ वर्षे २० दिवस)
पोप इनोसंट सातवा
Papa INNOCENTIUS Septimus
Cosimo Gentile Migliorati सुल्मोना 65 / 67
205 30 नोव्हेंबर 1406
– 4 जुलै 1415
(८ वर्षे २१६ दिवस)
पोप ग्रेगोरी बारावा
Papa GREGORIUS Duodecimus
Àngelo Correr व्हेनिस, व्हेनिसचे प्रजासत्ताक 60 / 69 ह्याने पोप पदाचा राजीनामा दिला.
N/A 4 जुलै 1415
– 11 नोव्हेंबर 1417
कोणीही नाही - २ वर्षांच्या काळामध्ये निवडणुकीसाठी एकमत न होऊ शकल्यामुळे पोप पद रिकामे होते.
206 11 नोव्हेंबर 1417
– 20 फेब्रुवारी 1431
(१३ वर्षे १०१ दिवस)
पोप मार्टिन पाचवा
Papa MARTINUS Quintus
Oddone Colonna जेनाझ्झानो 48 / 62
207 3 मार्च 1431
– 23 फेब्रुवारी 1447
(१५ वर्षे ३५७ दिवस)
पोप युजीन चौथा
Papa EUGENIUS Quartus
Gabriele Condulmer व्हेनिस 47 / 63
208 6 मार्च 1447
– 24 मार्च 1455
(८ वर्षे १८ दिवस)
पोप निकोलस पाचवा
Papa NICOLAUS Quintus
Tommaso Parentucelli सार्झाना 49 / 57
209 8 एप्रिल 1455
– 6 ऑगस्ट 1458
(३ वर्षे १२० दिवस)
पोप कॅलिक्स्टस तिसरा
Papa CALLISTUS Tertius
Alfonso de Borgia जातिवा, वालेन्सिया 76 / 79 पहिला स्पॅनिश पोप
210 19 ऑगस्ट 1458
– 15 ऑगस्ट 1464
(५ वर्षे ३६२ दिवस)
पोप पायस दुसरा
Papa PIUS Secundus
Enea Sìlvio Piccolomini कोर्सियानो 52 / 58  
211 30 ऑगस्ट 1464
– 26 जुलै 1471
(६ वर्षे ३२० दिवस)
पोप पॉल दुसरा
Papa PAULUS Secundus
Piètro Barbo व्हेनिस 47 / 54
212 9 ऑगस्ट 1471
– 12 ऑगस्ट 1484
(१३ वर्षे ३ दिवस)
पोप सिक्स्टस चौथा
Papa XYSTUS Quartus
Francesco della Rovere जेनोवा 57 / 70
213 29 ऑगस्ट 1484
– 25 जुलै 1492
(७ वर्षे ३३१ दिवस)
पोप इनोसंट आठवा
Papa INNOCENTIUS Octavus
Giovanni Battista Cybo जेनोवा 51 / 59
214 11 ऑगस्ट 1492
– 18 ऑगस्ट 1503
(११ वर्षे ७ दिवस)
पोप अलेक्झांडर सहावा
Papa ALEXANDER Sextus
Rodrigo de Lanzòl-Borgia जातिवा 61 / 72

सोळावे ते विसावे शतक[संपादन]

सोळावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू टीपा
215 22 सप्टेंबर 1503
– 18 ऑक्टोबर 1503
(२६ दिवस)
पोप पायस तिसरा
Papa PIUS Tertius
Francesco Todeschini Piccolomini सियेना 64 / 64
216 31 ऑक्टोबर 1503
– 21 फेब्रुवारी 1513
(९ वर्षे ११३ दिवस)
पोप ज्युलियस दुसरा
Papa IULIUS Secundus
Giuliano della Rovere अल्बिसोला 59 / 69
217 9 मार्च 1513
– 1 डिसेंबर 1521
(८ वर्षे २६७ दिवस)
पोप लिओ दहावा
Papa LEO Decimus
Giovanni di Lorenzo de' Medici फ्लोरेन्स, फ्लोरेन्सचे प्रजासत्ताक 37 / 45
218 9 जानेवारी 1522
– 14 सप्टेंबर 1523
(१ वर्ष २४८ दिवस)
पोप एड्रियान सहावा
Papa HADRIANUS Sextus
Adriaan Floriszoon Boeyens उट्रेख्त, पवित्र रोमन साम्राज्य (आजचा नेदरलँड्स) 62 / 64 एकमेव डच पोप. पहिला कार्लोस, स्पेनचा शिक्षक
219 26 नोव्हेंबर 1523
– 25 सप्टेंबर 1534
(१० वर्षे ३०३ दिवस)
पोप क्लेमेंट सातवा
Papa CLEMENS Septimus
Giulio di Giuliano de' Medici फ्लोरेन्स 45 / 56
220 13 ऑक्टोबर 1534
– 10 नोव्हेंबर 1549
(१५ वर्षे २८ दिवस)
पोप पॉल तिसरा
Papa PAULUS Tertius
Alessandro Farnese लाझियो 66 / 81
221 7 फेब्रुवारी 1550
– 29 मार्च 1555
(५ वर्षे ५० दिवस)
पोप ज्युलियस तिसरा
Papa IULIUS Tertius
Giovanni Maria Ciocchi del Monte रोम 62 / 67  
222 9 एप्रिल 1555
– 30 एप्रिल किंवा 1 मे 1555
(२१/२२ दिवस)
पोप मार्सेलस दुसरा
Papa MARCELLUS Secundus
Marcello Cervini मार्के 53 / 53
223 23 मे 1555
– 18 ऑगस्ट 1559
(४ वर्षे ८७ दिवस)
पोप पॉल चौथा
Papa PAULUS Quartus
Giovanni Pietro Carafa कांपानिया 78 / 83  
224 26 डिसेंबर 1559
– 9 डिसेंबर 1565
(५ वर्षे ३४८ दिवस)
पोप पायस चौथा
Papa PIUS Quartus
Giovanni Angelo Medici मिलान 60 / 66
225 7 जानेवारी 1566
– 1 मे 1572
(६ वर्षे ११५ दिवस)
पोप पायस पाचवा
Papa PIUS Quintus
Michele Ghislieri बॉस्को 61 / 68
226 13 मे 1572
– 10 एप्रिल 1585
(१२ वर्षे ३३२ दिवस)
पोप ग्रेगोरी तेरावा
Papa GREGORIUS Tertius Decimus
Ugo Boncompagni बोलोन्या 70 / 83
227 24 एप्रिल 1585
– 27 ऑगस्ट 1590
(५ वर्षे १२५ दिवस)
पोप सिक्स्टस पाचवा
Papa XYSTUS Quintus
Felice Peretti मार्के 63 / 68
228 15 सप्टेंबर 1590
– 27 सप्टेंबर 1590
(१२ दिवस)
पोप अर्बन सातवा
Papa URBANUS Septimus
Giovanni Battista Castagna रोम 69 / 69 सर्वात कमी काळ राहिलेला पोप.
229 5 डिसेंबर 1590
– 15/16 ऑक्टोबर 1591
(३१४/३१५ दिवस)
पोप ग्रेगोरी चौदावा
Papa GREGORIUS Quartus Decimus
Niccolò Sfondrati मिलान 55 / 56
230 29 ऑक्टोबर 1591
– 30 डिसेंबर 1591
(६२ दिवस)
पोप इनोसंट नववा
Papa INNOCENTIUS Nonus
Giovanni Antonio Facchinetti बोलोन्या 72 / 72
231 30 जानेवारी 1592
– 3 मार्च 1605
(१३ वर्षे ३२ दिवस)
पोप क्लेमेंट आठवा
Papa CLEMENS Octavus
Ippolito Aldobrandini मार्के 55 / 69

सतरावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू टीपा
232 1 एप्रिल 1605
– 27 एप्रिल 1605
(२६ दिवस)
पोप लिओ अकरावा
Papa LEO Undecimus
Alessandro Ottaviano de' Medici फ्लोरेन्स 69 / 69
233 16 मे 1605
– 28 जानेवारी 1621
(१५ वर्षे २५७ दिवस)
पोप पॉल पाचवा
Papa PAULUS Quintus
Camillo Borghese रोम 52 / 68
234 9 फेब्रुवारी 1621
– 8 जुलै 1623
(२ वर्षे १४९ दिवस)
पोप ग्रेगोरी पंधरावा
Papa GREGORIUS Quintus Decimus
Alessandro Ludovisi बोलोन्या 67 / 69
235 6 ऑगस्ट 1623
– 29 जुलै 1644
(२० वर्षे ३५८ दिवस)
पोप अर्बन आठवा
Papa URBANUS Octavus
Maffeo Barberini फ्लोरेन्स 55 / 76 गॅलेलियो गॅलिली विरुद्ध खटला भरला.
236 15 सप्टेंबर 1644
– 7 जानेवारी 1655
(१० वर्षे ११४ दिवस)
पोप इनोसंट दहावा
Papa INNOCENTIUS Decimus
Giovanni Battista Pamphilj रोम 70 / 80
237 7 एप्रिल 1655
– 22 मे 1667
(१२ वर्षे ४५ दिवस)
पोप अलेक्झांडर सातवा
Papa ALEXANDER Septimus
Fabio Chigi सियेना 56 / 68
238 20 जून 1667
– 9 डिसेंबर 1669
(२ वर्षे १७२ दिवस)
पोप क्लेमेंट नववा
Papa CLEMENS Nonus
Giulio Rospigliosi पिस्तोया 67 / 69
239 29 एप्रिल 1670
– 22 जुलै 1676
(६ वर्षे ८४ दिवस)
चित्र:क्लेमेंट X.jpg पोप क्लेमेंट दहावा
Papa CLEMENS Decimus
Emilio Altieri रोम 79 / 86
240 21 सप्टेंबर 1676
– 11/12 ऑगस्ट 1689
(१२ वर्षे ३२४/३२५ दिवस)
पोप इनोसंट अकरावा
Papa INNOCENTIUS Undecimus
बेनेदेतो Odescalchi कोमो 65 / 78
241 6 ऑक्टोबर 1689
– 1 फेब्रुवारी 1691
(१ वर्ष ११८ दिवस)
पोप अलेक्झांडर आठवा
Papa ALEXANDER Octavus
Piètro Vito Ottoboni व्हेनिस 79 / 80  
242 12 जुलै 1691
– 27 सप्टेंबर 1700
(९ वर्षे ७७ दिवस)
पोप इनोसंट बारावा
Papa INNOCENTIUS Duodecimus
Antonio Pignatelli स्पिनाझ्झोला 76 / 85
243 23 नोव्हेंबर 1700
– 19 मार्च 1721
(२० वर्षे ११६ दिवस)
चित्र:क्लेमेंट XI.jpg पोप क्लेमेंट अकरावा
Papa CLEMENS Undecimus
Giovanni Francesco Albani उर्बिनो 51 / 71

अठरावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू\
244 8 मे 1721
– 7 मार्च 1724
(२ वर्षे ३०४ दिवस)
पोप इनोसंट तेरावा
Papa INNOCENTIUS Tertius Decimus
Michelàngelo de’ Conti पोली, लाझियो 65 / 68\
245 29 मे 1724
– 21 फेब्रुवारी 1730
(५ वर्षे २६८ दिवस)
पोप बेनेडिक्ट तेरावा
Papa BENEDICTUS Tertius Decimus
Pierfrancesco Orsini नापोली 75 / 81\
246 12 जुलै 1730
– 6 फेब्रुवारी 1740
(९ वर्षे २०९ दिवस)
चित्र:Pope क्लेमेंट XII, portrait.jpg पोप क्लेमेंट बारावा
Papa CLEMENS Duodecimus
Lorenzo Corsini फ्लोरेन्स 78 / 87
247 17 ऑगस्ट 1740
– 3 मे 1758
(१७ वर्षे २५९ दिवस)
पोप बेनेडिक्ट चौदावा
Papa BENEDICTUS Quartus Decimus
Pròspero Lorenzo Lambertini बोलोन्या 65 / 83
248 6 जुलै 1758
– 2 फेब्रुवारी 1769
(१० वर्षे २११ दिवस)
चित्र:क्लेमेंट xii.jpg पोप क्लेमेंट तेरावा
Papa CLEMENS Tertius Decimus
Carlo della Torre Rezzonico व्हेनिस 65 / 75
249 19 मे 1769
– 22 सप्टेंबर 1774
(५ वर्षे १२६ दिवस)
पोप क्लेमेंट चौदावा
Papa CLEMENS Quartus Decimus
Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli रोमान्या 63 / 68
250 15 फेब्रुवारी 1775
– 29 ऑगस्ट 1799
(२४ वर्षे १९५ दिवस)
पोप पायस सहावा
Papa PIUS Sextus
Count Giovanni Àngelo Braschi चेसेना 57 / 81
251 14 मार्च 1800
– 20 ऑगस्ट 1823
(२३ वर्षे १५९ दिवस)
पोप पायस सातवा
Papa PIUS Septimus
Count Barnaba Niccolò Marìa Luigi Chiaramonti चेसेना 57 / 81

एकोणीसावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू टीपा
252 28 सप्टेंबर 1823
– 10 फेब्रुवारी 1829
(५ वर्षे १३५ दिवस)
पोप लिओ बारावा
Papa LEO Duodecimus
Count Annibale Francesco क्लेमेंटe Melchiore Girolamo Nicola Sermattei della Genga जेंगा 63 / 68
253 31 मार्च 1829
– 1 डिसेंबर 1830
(१ वर्ष २४५ दिवस)
पोप पायस आठवा
Papa PIUS Octavus
Francesco Saverio Castiglioni मार्के 67 / 69
254 2 फेब्रुवारी 1831
– 1 जून 1846
(१५ वर्षे ११९ दिवस)
पोप ग्रेगोरी सोळावा
Papa GREGORIUS Sextus Decimus
Bartolomeo Alberto Cappellari बेल्युनो 65 / 80
255 16 जून 1846
– 7 फेब्रुवारी 1878
(३१ वर्षे २३६ दिवस)
पोप पायस नववा
Papa PIUS Nonus
Count Giovanni Marìa Mastai-Ferretti Senigallia, मार्चe, Papal States 54 / 85 सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेला पोप
256 20 फेब्रुवारी 1878
– 20 जुलै 1903
(२५ वर्षे १२५ दिवस)
पोप लिओ तेरावा
Papa LEO Tertius Decimus
Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci रोम, फ्रेंच साम्राज्य 67 / 93

विसावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू टीपा
257 4 ऑगस्ट 1903
– 20 ऑगस्ट 1914
(११ वर्षे १६ दिवस)
पोप पायस दहावा
Papa PIUS Decimus
ज्युसेप्पे Melchiorre Sarto ऑस्ट्रियन साम्राज्य 68 / 79
258 3 सप्टेंबर 1914
– 22 जानेवारी 1922
(७ वर्षे १४१ दिवस)
पोप बेनेडिक्ट पंधरावा
Papa BENEDICTUS Quintus Decimus
Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chièsa जेनोवा 59 / 67 पहिल्या महायुद्धामध्ये शांततेसाठी प्रयत्न केल्याचे श्रेय त्याला देण्यात येते/
259 6 फेब्रुवारी 1922
– 10 फेब्रुवारी 1939
(१७ वर्षे ४ दिवस)
पोप पायस अकरावा
Papa PIUS Undecimus
Achille Ambrogio Damiano Ratti देसियो 64 / 81 व्हॅटिकन सिटी ह्या सार्बभौम देशाची निर्मिती केली.
260 2 मार्च 1939
– 9 ऑक्टोबर 1958
(१९ वर्षे २२१ दिवस)
पोप पायस बारावा
Papa PIUS Duodecimus
Eugenio Marìa ज्युसेप्पे Giovanni Pacelli रोम 63 / 82
261 28 ऑक्टोबर 1958
– 3 जून 1963
(४ वर्षे २१८ दिवस)
पोप जॉन तेवीसावा
Papa IOANNES Vicesimus Tertius
Àngelo ज्युसेप्पे Roncalli बेर्गामो 76 / 81
262 21 जून 1963
– 6 ऑगस्ट 1978
(१५ वर्षे ४६ दिवस)
पॉल सहावा
Papa PAULUS Sextus
Giovanni Battista Enrico Antonio Marìa Montini ब्रेसिया 65 / 80 अमेरिकेला भेट देणारा पहिला पोप.
263 26 ऑगस्ट 1978
– 28 सप्टेंबर 1978
(३३ दिवस)
जॉन पॉल पहिला
Papa IOANNES PAULUS Primus
Albino Luciani व्हेनेतो 65 / 65
264 16 ऑक्टोबर 1978
– 2 एप्रिल 2005
(२६ वर्षे १६८ दिवस)
जॉन पॉल दुसरा
Papa IOANNES PAULUS Secundus
Karol Józef Wojtyła वाडोवित्सा, मावोपोल्स्का प्रांत, पोलंड 58 / 84 पहिला पोलिश पोप व ४५५ वर्षांनंतर पहिला इटालियनेतर पोप. दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक काळ पदावर राहिलेला पोप'.

एकविसावे शतक[संपादन]

क्रम कार्यकाळ चित्र अधिकृत नाव वैयक्तिक नाव जन्मस्थान निवड होताना वय / मृत्यू टीपा
265 19 एप्रिल 2005
– 28 फेब्रुवारी 2013
(७ वर्षे ३१५ दिवस)
पोप बेनेडिक्ट सोळावा
Papa BENEDICTUS Sextus Decimus
Joseph Alois Ratzinger मार्क्टल, बायर्न, जर्मनी 78 / 85 पोपपदावर आलेला सर्वात म्हातारा पोप. १२९४ साली पोप सेलेस्टीन पाचवानंतर पदावरून सेवानिवृत्त होणारा पहिलाच पोप.
266 13 मार्च 2013
– विद्यमान
पोप फ्रान्सिस
Papa FRANCISCVS
Jorge Mario Bergoglio बुएनोस आइरेस, आर्जेन्टिना 76 / - युरोपाच्या बाहेरील प्रथमच

बाह्य दुवे[संपादन]