संपादन गाळणी व्यवस्थापन

संपादन गाळणी व्यवस्थापन प्रणालीत आपले स्वागत आहे.

संपादन गाळणी म्हणजे सर्व संपादनांचा सांगितल्याप्रमाणे स्वयंशोध घेणारी स्वयंचलीत सॉफ्टवेअर प्रणाली असते. हा इंटरफेस तयार केलेल्या गाळण्यांची यादी दाखवतो आणि त्यात सुधारणा करण्यास अनुमती देतो.

मागील ७८३ क्रियांपैकी, ० (०%) क्रिया २,००० च्या अटमर्यादेस पोहोचल्या , आणि ५९ (७.५४%) सध्या कार्यान्वित गाळण्यांपैकी एकीस संपादनकृती अनुरुपन (मॅच) झाल्या.

सर्व गाळण्या

पर्यायविस्तारनिपात करा
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान
गाळणी क्रमांक सार्वजनिक विवरण परिणाम स्थिती शेवटचा फेरबदल दृश्यता
नवीन सदस्याकडून मोठा मजकूर उडवणे सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले १८:०२, ६ जुलै २०१४ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
मुख्य नामविश्वात नवीन रिकामी पाने सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले २१:५३, २९ जुलै २०१७ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
लेखाचे सर्व वर्ग उडवणे. सूचना, नामंजूर, खूणपताका कार्यान्वित केले १२:५२, २ एप्रिल २०२१ द्वारा Tiven2240 (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
भला मोठ्ठा अमराठी मजकूर सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले २०:१४, २३ फेब्रुवारी २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
हलंत सदस्यनाव सूचना कार्यान्वित केले ००:०४, ८ जुलै २०१९ द्वारा अभय नातू (चर्चा | योगदान) खासगी
म सा नाविप्र २ केसू थांबवावयाच्या असांसदीय शब्दांची यादी   कार्यान्वित केले २२:३६, १ ऑक्टोबर २०१७ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
अमराठी मजकुर सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले १८:१५, २६ एप्रिल २०१८ द्वारा Tiven2240 (चर्चा | योगदान) खासगी
भला मोठ्ठा अमराठी मजकूर (सदस्य नामविश्व) सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले २२:५७, २३ फेब्रुवारी २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
टाळावयाच्या विशेषणांची यादी प्ररोध (थ्रॉटल), सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले ०५:२५, १५ एप्रिल २०१९ द्वारा अभय नातू (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
१० लेखन तृतीयपुरूषात करा   कार्यान्वित केले २२:३२, २९ जुलै २०१७ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
११ हिंदी अथवा मराठी लेखन त्रुटी पकेझे (परिक्षणार्थ)   कार्यान्वित केले १२:२१, ७ जुलै २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
१२ वृत्तपत्रीय वार्तांकन लेखन शैली टाळा प्ररोध (थ्रॉटल), सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले २२:२३, २४ मे २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
१३ कालसापेक्षता टाळा   कार्यान्वित केले ११:५९, ७ जुलै २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
१४ म सा नाविप्र ४ निथा; थांबवावयाच्या असंसदीय शब्दांची यादी सूचना, नामंजूर कार्यान्वित केले १७:३७, १५ जुलै २०१४ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
१५ थांबवावयाच्या असांसदीय शब्दांची यादी (ए नाविप्र २ प्रा केसू)   कार्यान्वित केले १६:४४, ३ जुलै २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
१६ थांबवावयाच्या शक्य असांसदीय उद्देश उपयोंगाची शब्दयादी (शब्दांची परिक्षणात्मक प्रायोगिक फेज ३   कार्यान्वित केले १४:५७, १४ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
१७ थांबवावयाच्या आऊटींग नियंत्रण (शब्दांची परिक्षणात्मक प्रायोगिक फेज ४)   कार्यान्वित केले १४:५४, १४ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
१८ म सा नाविप्र २ केसू - संभाव्य चारित्र्यहनन रोखण्याची शब्दयादी केसू   कार्यान्वित केले १४:३०, ३० जुलै २०१७ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
१९ विशेष (मासिक) सदर लेखात बदल खूणपताका कार्यान्वित केले, High rate of matches १३:०५, १४ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
२० थांबवावयाच्या आऊटींग नियंत्रण (शब्दांची परिक्षणात्मक प्रायोगिक फेज ५)   कार्यान्वित केले २१:२४, १८ मे २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
२१ सा नाविप्र ३ निथा थांबवावयाच्या शक्य असंसदीय उद्देश उपयोंगाची शब्दयादी (फेज ६)   अकार्यान्वित १९:३८, १७ एप्रिल २०२२ द्वारा Daimona Eaytoy (चर्चा | योगदान) खासगी
२२ रोमन लिपीतून मराठी लिहिण्याचा प्रयत्न सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले २०:५०, १९ ऑगस्ट २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
२३ अविश्वकोशीय वर्णनात्मकता खूणपताका कार्यान्वित केले १७:१९, २८ सप्टेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
२४ संदर्भ हवा   कार्यान्वित केले, High rate of matches १२:२९, १२ डिसेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
२५ संदर्भाची गरज असलेली वर्णनात्मकता (केखू) खूणपताका अकार्यान्वित १९:०८, २६ नोव्हेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
२६ आग्रही प्रतिपादन   अकार्यान्वित १९:१०, २६ नोव्हेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
२७ लोकमान्यता,पण संदर्भ हवा खूणपताका अकार्यान्वित १९:१३, २६ नोव्हेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
२८ थांबवावयाच्या आऊटींग नियंत्रण (शब्दांची परिक्षणात्मक प्रायोगिक फेज ७) सूचना, नामंजूर कार्यान्वित केले २२:०२, २४ सप्टेंबर २०१४ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
२९ अभिनंदन १० संपादने सूचना, खूणपताका कार्यान्वित केले १२:०९, २४ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
३० वाचकाशी थेट (अविश्वकोशीय) संवाद   कार्यान्वित केले १६:२२, ३ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
३१ अविश्वकोशीय सल्ले आणि सुचवण्या   कार्यान्वित केले २०:५४, २६ नोव्हेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
३२ अविश्वकोशीय कथा कथन कथा लेखन   कार्यान्वित केले २३:२२, ४ ऑगस्ट २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
३३ असंसदीय भाषा (अस्वीकरणीय पुर्नवर्तन उत्पात प्र.१) सूचना, नामंजूर कार्यान्वित केले १४:४७, १४ जून २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
३४ नकाशे चित्र संपादणे (भा.सी.प्र.-स्तर १ला)   कार्यान्वित केले २३:४८, ९ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
३५ सदस्य नामविश्वात स्वत: सदस्या शिवाय इतरांकडून होणाऱ्या संपादनावर नियंत्रण :पकेझे   कार्यान्वित केले ११:५३, २८ मे २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
३६ सदस्य नाव असलेल्या लेखांची मुख्यलेख नामविश्वात अनवधानाने निर्मिती परिक्षण फेज   कार्यान्वित केले १५:२४, १४ जून २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
३७ परिक्षण गाळणी   कार्यान्वित केले २२:४२, २४ सप्टेंबर २०१४ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
३८ प्रमाणपत्र ? संदर्भासहीत विस्तार हवा   कार्यान्वित केले १४:४८, ९ जानेवारी २०१४ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
३९ अगदी अख्ख्या विश्वात एकमेवाद्वितीय   अकार्यान्वित १८:४१, १९ मे २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
४० अभिनंदन १००० दिवस परिक्षण फेज   अकार्यान्वित १९:०६, १८ मे २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
४१ हि सा नाविप्र ५ पकेझे; शक्य असंसदीय उद्देश उपयोंगाची शब्दयादी (परिक्षणात्मक फेज ८)   कार्यान्वित केले १९:०१, २६ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
४२ आदरार्थी बहूवचन वापरा एकेरी उल्लेख टाळा १ खूणपताका अकार्यान्वित ०२:२३, १ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
४३ कृती विकिबुक्समध्ये स्थलांतरीत करा   अकार्यान्वित ०८:३५, २५ फेब्रुवारी २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
४४ थांबवावयाच्या शक्य असांसदीय उद्देश उपयोंगाची शब्दयादी (शब्दांची परिक्षणात्मक प्रायोगिक फेज ९ सूचना, नामंजूर अकार्यान्वित ०६:२१, २९ मार्च २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
४५ आदरार्थी बहूवचन वापरा एकेरी उल्लेख टाळा २ खूणपताका कार्यान्वित केले १३:५३, २६ ऑगस्ट २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
४६ म सा नाविप्र ४ जाम; थांबवावयाच्या असंसदीय शब्दांची यादी (फेज १०) सूचना, नामंजूर अकार्यान्वित २२:५९, १३ मे २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
४७ टाळावयाची असंसदीय अवहेलना, अप्रशस्त भाषा शब्दयादी   अकार्यान्वित २३:२९, १४ मे २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
४८ सदस्यांचे आपापसांना अप्रासंगीक सल्ले   कार्यान्वित केले १४:०३, ३० जुलै २०१७ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
५१ मुख्य नामविश्वात अनेक छोटीपाने (जाणत्यांची ?) प्ररोध (थ्रॉटल), सूचना अकार्यान्वित ०२:३१, १२ मे २०२२ द्वारा अभय नातू (चर्चा | योगदान) सार्वजनिक
५२ भला मोठ्ठा अमराठी मजकूर (चर्चा नामविश्वे) खूणपताका कार्यान्वित केले १८:१३, २३ फेब्रुवारी २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान) खासगी
पहिले पानमागील पानपुढील पानशेवटचे पान