संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १६:५५, २३ मे २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती १७:१९, २८ सप्टेंबर २०१३ पासून कडून Mahitgar
गाळणीच्या शर्ती
शर्ती
 
!"confirmed" in USER_GROUPS
 
!"confirmed" in USER_GROUPS
 
&  
 
&  
 
(article_namespace == 0)  
 
(article_namespace == 0)  
 
&  
 
&  
 
new_size  >= 2  
 
new_size  >= 2  
 
&  
 
&  
  
contains_any(added_lines, "आपल्या","दिवस भरले")
+
contains_any(added_lines, "आपल्या","दिवस भरले","अक्षरश:")