संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १९:०४, १८ मे २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती १६:२२, ३ जून २०१५ पासून कडून Mahitgar
गाळणीच्या शर्ती
शर्ती
 
(article_namespace == 0)  
 
(article_namespace == 0)  
 
&  
 
&  
 
new_size  >=2 &
 
new_size  >=2 &
!contains_any(added_lines,"इथियोपिया")
+
!added_lines irlike"इ(थि|थी)(यो|ओ)(पि|पी)या"
 
&  
 
&  
 
contains_any(added_lines,"\bका\b","\bकाय\b","\bकसे\b","\bकोण\b","\bकुठले\b","\bकसचे\b","\bमग\b","इथ")
 
contains_any(added_lines,"\bका\b","\bकाय\b","\bकसे\b","\bकोण\b","\bकुठले\b","\bकसचे\b","\bमग\b","इथ")