संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक४०

विवरण:

(सार्वजनिक)
शर्ती
user_age>86400000&user_age<87400000
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१९:०६, १८ मे २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही