संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक२५

विवरण:

(सार्वजनिक)
शर्ती
(article_namespace == 0) & new_size >=2 & contains_any(added_lines, "\bहोतीच\b","\bहोतेच\b")
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१९:०८, २६ नोव्हेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही