संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक२७

विवरण:

(सार्वजनिक)
शर्ती
!"confirmed" in USER_GROUPS & (article_namespace == 0) & new_size >=2 & !contains_any(added_lines,"ref") & added_lines irlike "(समज|मान|सांगित)(ला|ले|ली) जा(तो|ते)|(लोक|असं) म्हणतात|विख्यात"
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१९:१३, २६ नोव्हेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही