संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १२:५९, २१ सप्टेंबर २०१९ पासून कडून अभय नातूआवृत्ती १३:५२, २१ सप्टेंबर २०१९ पासून कडून अभय नातू
मूलभूत माहिती
खूणपताका:
 
+
कार्यान्वित
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही
प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 6 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
+
प्ररोध (थ्रॉटल): Allow 11 actions every 432000 seconds, group throttle by: user account
 
सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश
 
सूचना: संगा ५१ सजगता संदेश