संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती २१:१९, ८ ऑक्टोबर २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती २२:२३, २४ मे २०१५ पासून कडून Mahitgar
मूलभूत माहिती
टीपा:
*[[विकिपीडिया:वार्तांकन नको]] च्या नितीच्या अनुषंगाने संपादन गाळणी टेस्ट फेज
*[[विकिपीडिया:वार्तांकन नको]] च्या नितीच्या अनुषंगाने संपादन गाळणी टेस्ट फेज
*,"काळाची गरज" पॅरामीटर जोडला . वर्तमान आणि भविष्यकाळातील "काळाची गरज" हि ज्ञानकोशीय परिघात सामावली जाऊ शकत नाही.
*,"काळाची गरज" पॅरामीटर जोडला . वर्तमान आणि भविष्यकाळातील "काळाची गरज" हि ज्ञानकोशीय परिघात सामावली जाऊ शकत नाही.
*तात्पुरत्या काळा करता !added_lines irlike "\bref"  हा अपवाद दिला
*तात्पुरत्या काळा करता !added_lines irlike "\bref"  हा अपवाद दिला
* गस्त घालून मागील संपादने तपासली, साधारणत: एक वाक्यापेक्षा छोटी संपादने टाळण्यासाठी & edit_delta > 500 हे प्राचल वापरले.
गाळणीच्या शर्ती
शर्ती
!"bot" in user_groups
!"bot" in user_groups
&  
&  
article_namespace == 0  
article_namespace == 0  
&
&
!added_lines irlike "\bref"
!added_lines irlike "\bref"
&
&
added_lines irlike"आढ(ळ|ळू)(ते|तो|न)|दिसते|दिसून येते|काळाची गरज"
edit_delta > 500
&
added_lines irlike"आढ(ळ|ळू)(ते|तो|न)|दिसते|दिसून येते|काळाची गरज"