संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक२४

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ३७ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
(article_namespace == 0) & edit_delta >=50 & !contains_any(added_lines,"वर्ग:तोडीचे प्रकार","ref") & contains_any(added_lines, "\bकी\b","\bअसतो\b","झाले असते","शक्यता","जातात","\bकाय पण\b","असून","दिसून","निमित्त","तोडीचे")
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१२:२९, १२ डिसेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही