संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक३०

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ५२ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
(article_namespace == 0) & new_size >=2 & !added_lines irlike"इ(थि|थी)(यो|ओ)(पि|पी)या" & contains_any(added_lines,"\bका\b","\bकाय\b","\bकसे\b","\bकोण\b","\bकुठले\b","\bकसचे\b","\bमग\b","इथ")
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१६:२२, ३ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही