संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १५:४१, ३१ ऑक्टोबर २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती १२:२९, १२ डिसेंबर २०१३ पासून कडून Mahitgar
मूलभूत माहिती
टीपा:
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*सध्या फक्त टॅगच करावयाचे आहे, प्रॉब्लेम सार्वत्रिक आहेत त्यामुळे user पॅरामीटर काढला ;अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*सध्या फक्त टॅगच करावयाचे आहे, प्रॉब्लेम सार्वत्रिक आहेत त्यामुळे user पॅरामीटर काढला ;अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*पॅरामीटर "तोडीचे" जोडली.
 
*पॅरामीटर "तोडीचे" जोडली.
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
*अद्ययावत करण्याकरिता पॅरामिटर जोडले
 
* सदस्य विनंतीस अनुसरून खूणपताका "व्यक्तिगत मत ? ओळीत संदर्भ हवा." अकार्यान्वित केली
 
* सदस्य विनंतीस अनुसरून खूणपताका "व्यक्तिगत मत ? ओळीत संदर्भ हवा." अकार्यान्वित केली
 +
* "उल्लेख .... सापडतो" हा वाकप्रचार  संदर्भ सांगत असला तरी सर्वसाधारणपणे नेमकेपणाचा अभाव आढळतो जसे कुठे,कोणत्या पानावर कोणत्या श्लोकात इत्यादी अधिक माहितीची आवश्यकता असते