संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक३६

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ४०५ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
article_namespace == 0 & "user" in user_groups & user_editcount < 25 & old_size == '0' & user_name in article_text
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१५:२४, १४ जून २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही