संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील १ या क्रियेपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
user_editcount < 100 & article_namespace == 0 & !added_lines irlike"थोर(ला|ले|ली)|महानगर" & ( rcount( "प्र(सि|सी)(ध्द|द्ध)|अ(ति|ती)(सू|सु|सूं|सुं)(न्द|द)र|रम(णि|णी)य|अग(दि|दी)|सर्वोत्तम|अ(त्यु|त्यू)च्च|महान|लोकहृदयसम्राट|थोर|परम(पू|पु)ज्य|(प्र|वि)ख्यात|ख्यात(की|कि)र्त", (added_lines) ) > rcount( "प्र(सि|सी)(ध्द|द्ध)|अ(ति|ती)(सू|सु|सूं|सुं)(न्द|द)र|रम(णि|णी)य|अग(दि|दी)|सर्वोत्तम|अ(त्यु|त्यू)च्च|महान|लोकहृदयसम्राट|थोर|परम(पू|पु)ज्य|(प्र|वि)ख्यात|ख्यात(की|कि)र्त", (removed_lines) ) )
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:०५:२५, १५ एप्रिल २०१९ द्वारा अभय नातू (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही