संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक१३

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ४२ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
!"bot" in user_groups & article_namespace == 0 & new_size >= 2 & !added_lines rlike "([0-9]|[०-९]){4}" & !added_lines irlike "आ(जा|जी|जो|जू)|आजार|आज(बे|रे)|आज्ञ|बीबीसी आज|(इ|ई).स.|सद्यवर्ष|निकाल|का(ला|लि|लिं|ली|ल्प)|काल्लेखोंन|कालगणन|कालावधी|सर्वोत्तम|गीते|ध्वनिमुद्रिका|कविता|कंकाल" & added_lines irlike "\bअ(लि|ली)कडे|नुकतेच|\bकाल\b|आज|(उ|ऊ)द्दा|\bगेल्या‌ (महीन्यात\b|वर्षी\b)|\bया (महीन्यात\b|वर्षी\b)|\bपुढच्या महीन्यात\b|कालांतराने|उण्यापुऱ्या|दशकामध्ये|पदार्पण|(शेवट|नंतर)च्या कालखंडात"
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:११:५९, ७ जुलै २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही