संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती ११:५६, ७ जुलै २०१५ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती ११:५९, ७ जुलै २०१५ पासून कडून Mahitgar
मूलभूत माहिती
टीपा:
 
*वृत्तपत्रीय लेखन बर्‍याचवेळा कालसापेक्ष असते. वृत्तपत्रास तारीख असते त्या तारखेच्या संदर्भाने वाचक "अलिकडे,नुकतेच, काल, आज उद्दा गेल्या महीन्यात/वर्षी, या महीन्यात/वर्षी,पुढच्या महीन्यात/वर्षी" अशा शब्दांचा नेमका अर्थ लावू शकतात.विश्वकोशीय वाचताना "अलिकडे, काल, आज उद्दा" अशा कालवाचक शब्दांवरून "नेमके केव्हा ?" याचा बोध होत नाही किंवा चुकीचा बोध होण्याची शक्यता निर्माण होते त्यामुळे कालसापेक्षता आवर्जून टाळली पाहीजे.
 
*वृत्तपत्रीय लेखन बर्‍याचवेळा कालसापेक्ष असते. वृत्तपत्रास तारीख असते त्या तारखेच्या संदर्भाने वाचक "अलिकडे,नुकतेच, काल, आज उद्दा गेल्या महीन्यात/वर्षी, या महीन्यात/वर्षी,पुढच्या महीन्यात/वर्षी" अशा शब्दांचा नेमका अर्थ लावू शकतात.विश्वकोशीय वाचताना "अलिकडे, काल, आज उद्दा" अशा कालवाचक शब्दांवरून "नेमके केव्हा ?" याचा बोध होत नाही किंवा चुकीचा बोध होण्याची शक्यता निर्माण होते त्यामुळे कालसापेक्षता आवर्जून टाळली पाहीजे.
 
*टेस्ट फेज
 
*टेस्ट फेज
  
 
*फाल्स पॉझितीव्हज चौदाव्या वर्षी
 
*फाल्स पॉझितीव्हज चौदाव्या वर्षी
 
*फाल्स पॉझीटीव्हज टाळण्याकरिता पॅरामीटर \bअबकड\b जोडली
 
*फाल्स पॉझीटीव्हज टाळण्याकरिता पॅरामीटर \bअबकड\b जोडली
 
*माहिती चौकट साचातील कालविभाग या शब्दावर फाल्स पॉझीटीव्ह येत असल्या मुळे काल शब्दाला \b पॅरामीटर जोडली
 
*माहिती चौकट साचातील कालविभाग या शब्दावर फाल्स पॉझीटीव्ह येत असल्या मुळे काल शब्दाला \b पॅरामीटर जोडली
 
*उण्यापुऱ्या पॅरामीटर जोडली
 
*उण्यापुऱ्या पॅरामीटर जोडली
 
*आजार शब्दावरील फाल्स पॉझीटीव्ह थांबवणारी पॅरामिटर दुरुस्त केली
 
*आजार शब्दावरील फाल्स पॉझीटीव्ह थांबवणारी पॅरामिटर दुरुस्त केली
 
*"आजबे"आडनाव आणि "इ.स.","ई.स."  यांना अपवाद दिला
 
*"आजबे"आडनाव आणि "इ.स.","ई.स."  यांना अपवाद दिला
 
* पुढच्या टप्प्यात चार अंकी संख्यांना अपवाद द्यावा का या बद्दल परिक्षण गाळणीत प्रयोग करून पहाण्याचा मानस पण त्या मुळे  "इ.स." हे शब्द अंतर्भूत करणे टाळलेली संपादने दिसणार नाहीत तसे करण्याने विशेषत: इतिहास विषयक लेखात शके किंवा "इ.स." नमुद न केले गेले तर लक्षात येणार नाही. अजून अभ्यास करावा लागेल.
 
* पुढच्या टप्प्यात चार अंकी संख्यांना अपवाद द्यावा का या बद्दल परिक्षण गाळणीत प्रयोग करून पहाण्याचा मानस पण त्या मुळे  "इ.स." हे शब्द अंतर्भूत करणे टाळलेली संपादने दिसणार नाहीत तसे करण्याने विशेषत: इतिहास विषयक लेखात शके किंवा "इ.स." नमुद न केले गेले तर लक्षात येणार नाही. अजून अभ्यास करावा लागेल.
 
*गस्त काही संपादने तपासली.
 
*गस्त काही संपादने तपासली.
 
*मागील भेटी नंतर अद्ययावत केले
 
*मागील भेटी नंतर अद्ययावत केले
 
*{{सद्यवर्ष}} या जादुई शब्दास अपवाद दिला
 
*{{सद्यवर्ष}} या जादुई शब्दास अपवाद दिला
 
* आजरेकर या आडनावास अपवाद दिला ,अपवादाचा सिंटॅक्स अद्ययावत केला
 
* आजरेकर या आडनावास अपवाद दिला ,अपवादाचा सिंटॅक्स अद्ययावत केला
*टेबल मध्ये येणाऱ्या "! वर्ष| !! चित्रपट" उद्गार वाचक चिन्हा सहित अपवाद द्यावयाचा आहे उद्गार वाचक चिन्हा सिवाय अपवाद जावयास नको.  
+
*टेबल मध्ये येणाऱ्या "! वर्ष| !! चित्रपट" उद्गार वाचक चिन्हा सहित अपवाद द्यावयाचा आहे उद्गार वाचक चिन्हा सिवाय अपवाद जावयास नको.
 
*&!added_lines rlike "[0-9]{4}" या स्ट्रींगला अपवाद देताना सोबत वर्षी मधील इत्यादी शब्दांचा जोडीने अपवाद देता आला पाहीजे काही काळा करता &!added_lines rlike "[0-9]{4} एवढाच अपवाद देऊ या.
 
*&!added_lines rlike "[0-9]{4}" या स्ट्रींगला अपवाद देताना सोबत वर्षी मधील इत्यादी शब्दांचा जोडीने अपवाद देता आला पाहीजे काही काळा करता &!added_lines rlike "[0-9]{4} एवढाच अपवाद देऊ या.
 
*सर्वोत्तम ........... पदार्पण पुरस्कार वाक्या करिता सर्वोत्तम  ला अपवाद केला
 
*सर्वोत्तम ........... पदार्पण पुरस्कार वाक्या करिता सर्वोत्तम  ला अपवाद केला
 
*कालसापेक्षता? (नेमके केव्हा?) खूणपताका तात्पुरती अकार्यान्वित केली
 
*कालसापेक्षता? (नेमके केव्हा?) खूणपताका तात्पुरती अकार्यान्वित केली
 
* गस्त घालून काही संपादने तपासली काही अपवाद जोडले +१+१ आणि घाईत जोडलेले काही अपवाद काढले
 
* गस्त घालून काही संपादने तपासली काही अपवाद जोडले +१+१ आणि घाईत जोडलेले काही अपवाद काढले
 
* एक अपवाद गावाच्या नावानुसार सुधारला
 
* एक अपवाद गावाच्या नावानुसार सुधारला
 
* काल हा शब्द कालावधी या शब्दाचा पर्यायी शब्द म्हणून क्वचीत वापरला गेलेला दिसतो, काल शब्द ते  कालावधी बदल सेमी ॲटो मराठी बॉटकरवी घडवल्यास, काल शब्दावरील फाल्स पॉझीटीव्हजचे प्रमाण कमी राहील असे दिसते.
 
* काल हा शब्द कालावधी या शब्दाचा पर्यायी शब्द म्हणून क्वचीत वापरला गेलेला दिसतो, काल शब्द ते  कालावधी बदल सेमी ॲटो मराठी बॉटकरवी घडवल्यास, काल शब्दावरील फाल्स पॉझीटीव्हजचे प्रमाण कमी राहील असे दिसते.
 
* गस्त घालून काही संपादने तपासली एक अपवाद जोडला
 
* गस्त घालून काही संपादने तपासली एक अपवाद जोडला
 
* \bअ(लि|ली)कडे शब्द स्थानवाचक म्हणून येताना फाल्स पॉझीटीव्ह येतो, 'च्या' या प्रत्ययास तर अपवाद देता येणार नाही. इतर  अपवाद देण्यासाठी अथवा गाळणीतून काढून घेण्यासाठी पुढच्या भेटीत अधिक अभ्यासावा लागेल.
 
* \bअ(लि|ली)कडे शब्द स्थानवाचक म्हणून येताना फाल्स पॉझीटीव्ह येतो, 'च्या' या प्रत्ययास तर अपवाद देता येणार नाही. इतर  अपवाद देण्यासाठी अथवा गाळणीतून काढून घेण्यासाठी पुढच्या भेटीत अधिक अभ्यासावा लागेल.
 +
* सूची मध्ये कालवाचक शब्द येताना फाल्स पॉझीटीव्ह येतो त्या साठी /* ला अपवाद देण्या विषयी पुढच्या भेटीत अभ्यासणे आहे.