संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक३८

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ३७ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
article_namespace == 0 & new_size >= 2 & !contains_any(added_lines,"ref") & contains_any(added_lines, "खरोखरीच","मोलाची","ठसा","अढळ","भरीव|उत्तम|नेत्रदीपक|महत्त्वपूर्ण|मोठी कामगिरी|कार्य|योगदान"," पाया घातला" )
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१४:४८, ९ जानेवारी २०१४ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही