संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती १४:३८, १४ जून २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती १९:०८, २६ नोव्हेंबर २०१३ पासून कडून Mahitgar
मूलभूत माहिती
खूणपताका:
कार्यान्वित
+
 
टीपा:
 
संदर्भाची गरज असलेली वर्णनात्मकता ?
 
संदर्भाची गरज असलेली वर्णनात्मकता ?
 
*!"confirmed" in USER_GROUPS &  मागे घेतली परिक्षण कालावधी नंतर बहुधा १०० संपादन संख्येची शर्त लावण्याचे प्रस्तावीत
 
*!"confirmed" in USER_GROUPS &  मागे घेतली परिक्षण कालावधी नंतर बहुधा १०० संपादन संख्येची शर्त लावण्याचे प्रस्तावीत
 +
*तात्पुरती अकार्यान्वित केली.