संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक२३

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ५ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
!"confirmed" in USER_GROUPS & (article_namespace == 0) & new_size >= 2 & contains_any(added_lines, "आपल्या","दिवस भरले","अक्षरश:")
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१७:१९, २८ सप्टेंबर २०१३ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही