संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search

आवृत्त्यांमधील फरक

बाबआवृत्ती २०:३८, ७ एप्रिल २०१३ पासून कडून Mahitgarआवृत्ती २३:२२, ४ ऑगस्ट २०१३ पासून कडून Mahitgar
गाळणीच्या शर्ती
शर्ती
(article_namespace == 0)
+
article_namespace == 0
 
&  
 
&  
 
new_size  >=2  
 
new_size  >=2  
 
&  
 
&  
contains_any(added_lines,"बघताबघता"," आणि मग","सर्वस्व","भलतेच","भलतीच","भलतंच","भलताच")
+
added_lines rlike "बघताबघता|आणि मग|सर्वस्व|भल(त|तं|ता|ते|ती)च"