संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक१९

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील ४ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
article_namespace == 0 & ( "edit_delta < -40| edit_delta > 40" ) & old_wikitext rlike "मुखपृष्ठ सदर"
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१३:०५, १४ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही