संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील २३३ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, २ (०.८६%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
!"autoconfirmed" in user_groups & new_size >= 50 & article_namespace == 0 & edit_delta < -2000 & !user_name in article_recent_contributors & !"#redirect" in lcase(added_lines)
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१८:०२, ६ जुलै २०१४ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही