संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक२९

विवरण:

(सार्वजनिक)
सांख्यिकी:मागील २२ या क्रियांपैकी,या गाळणीशी, ० (०%)अनुरुपन (मॅच) झाल्या आहेत.
शर्ती
!("bot" in user_groups) & !user_name irlike "(B|b)ot"& user_editcount >9&user_editcount <11 & !contains_any (summary,"सांगकाम्या")
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:१२:०९, २४ जून २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही