संपादन गाळणीचे संपादन

Jump to navigation Jump to search
गाळणी प्राचले (पॅरामीटर्स)
गाळणी क्रमांक४३

विवरण:

(सार्वजनिक)
शर्ती
new_size >= 2 & article_namespace == 0 & added_lines irlike "फोडणी|(शिजु|खाण्यास|खायला|पिण्यास|प्यायला) द्या|चवी (पुरते|नुसार)|वाफवा(वी|वे)|वाटून घ्या|चम(चा|चे)|भिजवले(ले|ली)"
टीपा:
खूणपताका:
संपादन गाळणीचा शेवटचा फेरबदल:०८:३५, २५ फेब्रुवारी २०१५ द्वारा Mahitgar (चर्चा | योगदान)
इतिहास:या गाळणीचा इतिहास पहा
साधने:ही गाळणी दुसऱ्या विकिस निर्यात करा
अनुरुपन (मॅच) झाल्यावर करावयाची कार्यवाही